חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת הנשימהLidocaine+Tyrothricin+Cetrimonium23124TrueTrueFalseTrueלאTrueFalseלא1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Lidocaine-Tyrothricin-Cetrimonium&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התרופה משמשת להקלה על&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/sore_throat.aspx" target="_blank"&gt;כאבי גרון&lt;/a&gt; חזקים ועל כאבים המלוּוים&amp;nbsp;בזיהומים בפה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות למציצה. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור ללעוס או לשבור את הטבלייה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;12-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כאבי גרון קלים עד בינוניים&lt;/strong&gt;: טבלייה אחת למציצה כל 3 שעות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כאבי גרון חזקים&lt;/strong&gt;: טבלייה אחת למציצה כל שעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקסימלי ביממה&lt;/strong&gt;: 12 טבליות. אסור לעבור על המנה המומלצת.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ילדים&amp;nbsp;בני 4 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: המינון כמו למבוגרים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;אסור לתת את התרופה לילדים בני פחות&amp;nbsp;מ־4 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. הטבליות הן סוכריות קשות המכילות מאלחשים מקומיים המשתחררים לחלל הפה והגרון עם התמוססותן בפה. לכן לשם קבלת אפקט מקסימלי אסור לבלוע את הטבליות (שבגלל תכולת הסוכר בהן נקראות לכסניות)&amp;nbsp;אלא יש לתת להן להתמוסס בפה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מותר להשתמש בתכשיר אחת ל־3 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. שטיפות פה אינן יעילות לטיפול בכאב גרון, כיוון שאינן מגיעות תמיד לרקמות הכואבות, וגם אם הן מגיעות אליהן - זה לזמן קצר מדי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את התרופה במקום קריר, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הריון והנקה&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;אסור להשתמש בתכשיר במינון גבוה או לפרק זמן ממושך.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אם קיימת רגישות־יתר לאחד ממרכיבי התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. התרופה&amp;nbsp;הזאת&amp;nbsp;מיועדת להקל על&amp;nbsp;גירוי או על כאב קל וזמני בפה או בגרון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם כאב הגרון הוא חזק, נמשך&amp;nbsp;יותר מיומיים או מלוּוה באחת או יותר מהתסמינים הבאים - חום, כאב ראש, פריחה, בצקת, בחילה או הקאה -&amp;nbsp;יש להתייעץ מיד&amp;nbsp;עם רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה&amp;nbsp;הזאת אינה מיועדת לילדים בני פחות מ־4&amp;nbsp;שנים. כשהתרופה נמכרת&amp;nbsp;מחוץ לבית מרקחת אסור לתת אותה למי שטרם מלאו לו 12 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להיזהר במתן התרופה למי&amp;nbsp;שרגישים לתכשירים שמכילים לידוקאין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. נטילה של מאלחש מקומי (לידוקאין) עלולה להפריע בבליעה. לכן יש להיזהר מאוד אם אוכלים בשעה שלאחר נטילת התרופה.&amp;nbsp;במיוחד יש להיזהר כשמדובר בילדים. החשש הוא שהם ישאפו&amp;nbsp;אוכל לריאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אסור לצחצח שיניים&amp;nbsp;זמן קצר לפני נטילת התרופה או זמן קצר לאחר מכן שכן המשחה&amp;nbsp;עלולה להפחית את יעילות התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>גירוי מקומי או דלקת, פריחה או נפיחות בפה ובגרון. אם&amp;nbsp;נתקלים בתופעות האלה יש לפנות לרופא. בדרך כלל מתפתחות&amp;nbsp;התופעות האלה בעקבות&amp;nbsp;שימוש־יתר בתרופה: נטילת מינון גבוה מהמותר או במשך זמן רב יותר מהמומלץ.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2312</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על אינטראקציות בין תרופתיות.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>7198</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בהנחה ברכישה בבתי המרקחת של כללית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מסיסות בפה</name></Package></Packages>למוסין4למוסיןLemocin 7198<omry_names><omry_name><id>1110023910</id><title>LEMOCIN LEMON SUGARFREE LOZ 24</title></omry_name><omry_name><id>1110023901</id><title>LEMOCIN CHERRY SUGAR FREE LOZ</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש