חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםSotalol Hydrochloride15594FalseFalseFalseFalseTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Sotalol Hydrochloride</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>סוטלול&amp;nbsp;משמשת למניעת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target="_blank"&gt;הפרעות בקצב הלב&lt;/a&gt; וכן לטיפול בהפרעות כאלה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;פרפור פרוזדורים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;80&amp;nbsp;מיליגרם פעמיים ביום. המינון המרבי: 160 מיליגרם פעמיים ביום. במקרה של תפקודי כליות ירודים יש להפחית את המינון ל־80 מיליגרם פעם ביום.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להפסיק בהדרגה טיפול אחר נגד הפרעות קצב לפני תחילת הטיפול בסוטלול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לסובלים מהפרעות קצב מומלץ לקבל טיפול בנוגדי קרישה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לאזן רמות אשלגן נמוכות בדם לפני תחילת הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. את הטיפול בסוטלול יש להפסיק בהדרגה במשך שבועיים. במהלך השבועיים יש להפחית בהדרגה את מינון הסוטלול על להפסקת נטילתהו באופן מוחלט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במהלך הטיפול בסוטלול מומלץ לעקוב אחר תפקודי הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בתחילת הטיפול בסוטלול וכן עם כל שינוי במינון מומלץ לעשות בדיקת אק"ג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. במהלך הטיפול בסוטלול מומלץ לעקוב אחר רמות התרופה בדם וכן אחר רמות המגנזיום והאשלגן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן כמה דפי מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;b&gt;טבליות סוטלול&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/sotalol_heb_tillomed_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/sotalol_arab_tillomed_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Sotalol 29/M HCL Tab 80 mg 28);&amp;nbsp;מק"ט: 1000117140; בעלת הרישום: Tillomed; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;טבליות סוטלול&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/Sotalol.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Sotalol 29/M Tab 80 mg, 160 mg 28); מק"ט: 1000057225 ,1000057226; בעלת הרישום: Bristol Lab; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;טבליות סוטלול&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/sotalol_heb_arab_genmedics.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Sotalol 29/M Tab 80 mg, 160 mg 28); מק"ט: 1000057225 ,1000057226; בעלת הרישום: Bristol Lab; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: ג'נמדיקס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;טבליות סוטלול&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/sotalol_heb_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/sotalol_arab_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Sotalol 29/M HCL Tab 80 mg 28);&amp;nbsp;מק"ט: 1000117140; בעלת הרישום: Tillomed; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: סוטלול עלולה לגרום לסחרחורות ולהפרעות בראייה. מותר לנהוג רק אחרי שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לפגוע בעובר, אם כי&amp;nbsp;כל הפגיעות שבהן מדובר&amp;nbsp;הן הפיכות (למשל, דופק לב איטי ותת־סוכר בדם). לכן ההנחיה היא שניתן לתת את התרופה לאישה הרה, אם התועלת שהיא מפיקה ממנה עולה על הנזק הפוטנציאלי שהיא עלולה לגרום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: כמויות גדולות יחסית של התרופה מופרשות לחלב האם. יש להימנע מהנקה בעת שנוטלים את התרופה כי אין די מידע בנוגע להשפעתה על התינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של סוטלול, ובמיוחד את הסחרחורות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;במקרים הבאים אסור להשתמש בסוטלול:&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;אסתמה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target=_blank&gt;מחלת ריאות חסימתית (COPD)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. רגישות־יתר לסוטלול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. הפרעות קצב שונות - כמו דפיקות לב איטיות ותסמונת QT מוארך - ופינוי קריאטינין בקצב שהוא נמוך מ־40 מיליליטר בדקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להיזהר בעת מתן סוטלול עם תרופות אחרות המאריכות את מרווח QT &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/pages/electrocardiogram.aspx" target=_blank&gt;באק"ג&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ולמי שעברו לא מכבר &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target=_blank&gt;אירוע לב&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להיזהר במתן התרופה למי שסובלים&amp;nbsp;מאחת או יותר מהמחלות הבאות: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, חוסר איזון של האלקטרוליטים בדם כמו במחלת היפוקלמיה (חוסר באשלגן),&amp;nbsp;פעילות־יתר של בלוטת התריס, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ischemic_heart_disease.aspx" target=_blank&gt;מחלת לב איסכמית&lt;/a&gt;, מחלת כבד, היצרות בכלי הדם ההיקפיים, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות שכיחות&lt;/strong&gt;: דופק איטי,&amp;nbsp;כאבים בחזה, אי־ספיקת לב,&amp;nbsp;בצקות,&amp;nbsp;נפילת לחץ דם פתאומית,&amp;nbsp;סחרחורת, &amp;nbsp; עייפות,&amp;nbsp;כאבי ראש,&amp;nbsp;הפרעות שינה,&amp;nbsp;כאבי בטן,&amp;nbsp;שלשולים,&amp;nbsp;צרבת,&amp;nbsp;בחילות והקאות,&amp;nbsp;ירידה בחשק המיני ובתפקוד המיני,&amp;nbsp;קוצר נשימה,&amp;nbsp;אסתמה,&amp;nbsp;הפרעות ראייה,&amp;nbsp;פריחה,&amp;nbsp;כאבי גב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להיזהר ממתן סוטלול עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203&amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5377&amp;amp;name=%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt; שכן השילוב הזה גורם לנפילה בלחץ הדם ולדופק איטי. נטילת סוטלול ובמקביל הפסקת הטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5667&amp;amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%98" target=_blank&gt;בקלונידין&lt;/a&gt; תגרום לעלייה חדה בלחץ הדם. נטילת סוטלול יחד עם שימוש במדבקות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7470&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;פנטניל&lt;/a&gt; עלולה לגרום לנפילה חדה בלחץ הדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש כמה תרופות שאם לוקחים אותן&amp;nbsp;עם סוטלול, הן מגבירות את הסיכון לאירוע לב - עד כדי&amp;nbsp;דום לב. מדובר בתרופות משתנות להורדת לחץ דם, באנטיביוטיקה מסוג &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812&amp;amp;name=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;, בתרופות פסיכיאטריות ממשפחת TCA וכן בתרופות הבאות: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5215&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A7" target=_blank&gt;פלוקסטין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5763&amp;amp;name=%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;כלורוקווין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5235&amp;amp;name=%D7%A8%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%94" target=_blank&gt;רספרים&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5348&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%9F" target="_blank"&gt;פלוקונזול (טריקן)&lt;/a&gt; ומזורידזין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1559</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>סוטקור,סוטלול4סוטלולSotalol7386

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש