חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>איברי המין, דרכי השתן והורמוני מין</title><id>9</id></CategoryInfo></Category>Trueאיברי המין, דרכי השתן והורמוני מיןGestodene+Ethinyloestradiol24514FalseTrueFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Gestodene-Ethinyloestradiol&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>המדריך שלהלן מוקדש לגלולות משולבות למניעת הריון המכילות את הרכיבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. ג'סטודן שהיא נגזרת של ההורמון הנשי פרוגסטרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אתינילאסטרדיול שהיא נגזרת של ההורמון הנשי אסטרוגן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;במדריך הזה מובא מידע כללי על הגלולות האלה למניעת הריון והוא אינו מתיימר להיות מדריך פרטני לכל תכשיר ותכשיר בנפרד. למידע מפורט מומלץ לעיין בעלון לצרכן של כל גלולה ולקרוא היטב את הדגשים החשובים בטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;קיימים תכשירים שונים של גלולות משולבות למניעת הריון שמכילים את השילוב של ג'סטודן ושל אתינילאסטרדיול והם משתנים ביניהם בריכוז החומרים הפעילים האלה ובשמות המסחריים שלהם, כמפורט להלן:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;גינרה&lt;/b&gt;&lt;b&gt;, מינולט&lt;/b&gt;&lt;b&gt;, שלי &lt;/b&gt;&lt;b&gt;ופלורט &lt;/b&gt;הן גלולות למניעת הריון שבהן כל גלולה מכילה 0.075 מיליגרם ג'סטודן ו־0.030 מיליגרם אתינילאסטרדיול. כל מגשית בחפיסה של הגלולות האלה מכילה 21 גלולות. הגלולות האלה ניטלות במשך 21 ימים רצופים, ולאחר מכן ישנה הפסקה של שבוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מליאן&lt;/b&gt;&lt;b&gt;, הרמונט&lt;/b&gt;&lt;b&gt;, אמילי&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;ופליים&amp;nbsp;&lt;/b&gt;הן גלולות למניעת הריון שבהן כל גלולה מכילה 0.075 מיליגרם ג'סטודן ו־0.020 מיליגרם אתינילאסטרדיול. כל מגשית בחפיסה של הגלולות האלה מכילה 21 גלולות. הגלולות האלה ניטלות במשך 21 ימים רצופים, ולאחר מכן יש הפסקה של שבוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינס &lt;/b&gt;היא גלולה למניעת הריון הנחשבת לבעלת המינון הנמוך ביותר של הורמונים בהשוואה לגלולות האחרות שצוינו לעיל. כל גלולה של מינס מכילה 0.060 מיליגרם ג'סטודן ו־0.015 מיליגרם אתינילאסטרדיול. כל מגשית של מינס מכילה 28 גלולות (24 גלולות בצבע צהבהב ו־4 בצבע לבן). הגלולות האלה ניטלות ברציפות, ללא הפסקה: ב־24 הימים הראשונים יש ליטול את הגלולות בגוון הצהבהב ולאחר מכן יש ליטול את 4 הגלולות בצבע הלבן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>התחלת הטיפול תיעשה בהמלצתו של רופא מומחה ברפואת נשים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;גלולות מינס&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;במגשית אחת יש 28 גלולות - 24 מתוכן בצבע צהבהב ו־4 בצבע לבן. מחזור טיפול הוא בן 28 ימים. אין לעשות הפסקה בטיפול. ב־24 הימים הראשונים לטיפול יש ליטול גלולה אחת בצבע צהבהב בכל יום בשעה קבועה. ב־4 ימים הנותרים יש ליטול גלולה אחת בצבע לבן כל יום בשעה קבועה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;גלולות&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;גינרה&lt;/b&gt;&lt;b&gt;, מינולט&lt;/b&gt;&lt;b&gt;, שלי,&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;פלורט,&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;מליאן&lt;/b&gt;&lt;b&gt;, הרמונט&lt;/b&gt;&lt;b&gt;, אמילי, פליים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;בכל מגשית יש 21 גלולות. מחזור טיפול הוא בן 28 ימים. ב־21 הימים הראשונים למחזור הטיפול יש ליטול גלולה אחת כל יום בשעה קבועה. ב־7 הימים האחרונים למחזור הטיפול לא נוטלים שום גלולה. מדובר בהפסקה של שבוע.</adult><child>התרופה אינה מיועדת לילדים. כשמדובר בנערות מתבגרות הרופא קובע את סוג הגלולה בהתאם לשיקולו המקצועי.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;גלולות מינס&lt;br&gt;&lt;/b&gt;1. במגשית אחת יש 28 גלולות - 24 מתוכן בצבע צהבהב ו־4 בצבע לבן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. כל מחזור טיפול הוא בן 28 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בימים 1 עד 24 למחזור הטיפול יש ליטול גלולה אחת בצבע צהבהב מדי יום בשעה קבועה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בימים 25 עד 28 למחזור הטיפול יש ליטול גלולה אחת בצבע לבן מדי יום בשעה קבועה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש ליטול את הגלולה בשלמותה. אסור לכתוש, לרסק, ללעוס או לחצות אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מזון אינו משפיע על יעילות התרופה. ניתן ליטול את הגלולה עם מזון או כשהקיבה ריקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. יש להקפיד ליטול את הגלולה מדי יום בשעה קבועה. ניתן לבחור מהי השעה הקבועה. בדרך כלל מומלץ לבחור את מועד הנטילה לאחר ארוחת הבוקר או לפני השינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מומלץ שהפעם הראשונה שבה נוטלים גלולות תהיה ביום הראשון של דימום הווסת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אחרי הריון או אם עוברים מגלולה אחרת לגלולת הזאת יש לקרוא את העלון לצרכן או לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אישה ששכחה ליטול גלולה צריכה לפעול לפי ההנחיות המופיעות בעלון לצרכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. הקאות או של שלשולים עלולים לבטל את השפעת הגלולה. יש לקרוא את ההוראות המתייחסות לכך בעלון לצרכן של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. בכל מקרה של ספק או ובכל שאלה בנוגע לגלולות יש לעיין בעלון לצרכן או לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;גלולות גינרה, מינולט, שלי, פלורט, מליאן, הרמונט, אמילי, פליים&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. בכל מגשית יש 21 גלולות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. מחזור טיפול הוא בן 28 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במהלך 21 הימים הראשונים למחזור הטיפול יש ליטול גלולה אחת מדי יום בשעה קבועה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. במהלך 7 הימים האחרונים למחזור הטיפול אסור ליטול את הגלולות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;יש ליטול את הגלולה בשלמותה. אסור לכתוש, לרסק, ללעוס או לחצות אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מזון אינו משפיע על יעילות התרופה. ניתן ליטול את הגלולה עם מזון או כשהקיבה ריקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;&amp;nbsp;יש להקפיד ליטול את הגלולה מדי יום בשעה קבועה. ניתן לבחור מהי השעה הקבועה. בדרך כלל מומלץ לבחור את מועד הנטילה לאחר ארוחת הבוקר או לפני השינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מומלץ שהפעם הראשונה שבה נוטלים גלולות תהיה ביום הראשון של דימום הווסת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אחרי הריון או אם עוברים מגלולה אחרת לגלולת הזאת יש לקרוא את העלון לצרכן או לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אישה ששכחה ליטול גלולה צריכה לפעול לפי ההנחיות המופיעות בעלון לצרכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. הקאות או של שלשולים עלולים לבטל את השפעת הגלולה. יש לקרוא את ההוראות המתייחסות לכך בעלון לצרכן של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. בכל מקרה של ספק או ובכל שאלה בנוגע לגלולות יש לעיין בעלון לצרכן או לפנות לרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על יעילות הגלולה. ניתן ליטול את הגלולה כשהקיבה ריקה או אחרי האוכל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;div&gt;1. גלולות למניעת הריון הן אמצעי מניעה הורמונליים. הן משוּוקות בישראל בשמות מסחריים שונים. הגלולות נבדלות ביניהן בכמה פרמטרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התחלת השימוש בגלולות תיעשה לאחר בדיקה ותשאול מקיף אצל רופא נשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת נטילת הגלולות יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא ולעשות בדיקות שגרתיות כמו בדיקות של משטח צוואר הרחם ובדיקות שד. כמו כן ייתכן שהרופא ימליץ לעקוב אחרי לחץ הדם ולעשות בדיקות נוספות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. עישון סיגריות מזיק מאוד לכל האוכלוסייה, אך מזיק עוד יותר לנשים שנוטלות גלולות. אישה מעשנת שמשתמשת בגלולות מעלה את הסיכון שלה לאירועים בכלי הדם ובלב כמו פקקת של הוורידים העמוקים, תסחיף ריאתי, אירועי לב ואירועים מוחיים. מומלץ למי שנוטלת גלולות להפסיק לעשן. אישה מעשנת בת 35 שנים ויותר חייבת לעבור לסוג אחר של גלולות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לסוג הגלולה המומלץ ובנוגע לדרכים לגמילה מעישון (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/stopsmoking_Seminar.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סדנה להפסקת עישון&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. המידע המופיע במדריך הזה הוא כללי. מומלץ לקרוא גם את העלון לצרכן של הגלולה הספציפית שנוטלים. כמו כן מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל בכל שאלה שעולה בנוגע לגלולות ושאין עליה תשובה במדריך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. העלונים של התרופות מצורפים להלן בעברית ובערבית:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;1. &lt;b&gt;גלולות&amp;nbsp;אמילי&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/emily_heb_abic.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/emily_arab_abic.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;b&gt;גלולות&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;שלי&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/shelly_heb_abic.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/shelly_arab_abic.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;b&gt;גלולות&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;גינרה&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/gynera_heb_bayer_israel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/gynera_arab_bayer_israel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;b&gt;גלולות&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;פלורט&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/floret_heb_dexcel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/floret_arab_dexcel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;b&gt;גלולות&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;הרמונט&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/harmonet_heb_pfizer_israel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/harmonet_arab_pfizer_israel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;b&gt;גלולות&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;פליים&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/flame_heb_dexcel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/flame_arab_dexcel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;&lt;b&gt;גלולות&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;מינס&lt;/b&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.org.il/he/medical/pharmacy/Documents/minesse_heb_pfizer_israel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="http://www.clalit.org.il/he/medical/pharmacy/Documents/minesse_arab_pfizer_israel.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;&lt;b&gt;גלולות&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;מליאן&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/meliane_bayer_heb.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/meliane_bayer_arab.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: השימוש בגלולות למניעת הריון אינו אמור להשפיע על יכולת הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: אסור ליטול גלולות במהלך ההריון. אישה שנוטלת גלולות וחושבת שהיא בהריון חייבת לעשות בדיקה ביתית להריון ולדווח לרופא המטפל אם התוצאה חיובית. אישה שרוצה להרות ונוטלת גלולות צריכה להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל כיצד ומתי להפסיק את השימוש בגלולות ולהתחיל בתכנון ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: אסור ליטול גלולות משולבות למניעת הריון בתקופת ההנקה, משום שהן עלולות לפגוע בייצור החלב. אישה מיניקה שמעוניינת להשתמש באמצעי מניעה יעיל צריכה להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל בנוגע לאפשרויות המתאימות לה בתקופת ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לאלכוהול על התרופה. בכל מקרה יש לזכור שצריכה מרובה של אלכוהול מזיקה לבריאות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי הגלולה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת את אחד או יותר מהמצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. קריש דם ברגליים (&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/dvt.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פקקת ורידים עמוקה&lt;/a&gt;), &lt;a href="https://hospitals.clalit.co.il/rabin/he/departments-and-clinics/pulmonary/Pages/pulmonary_disease_embolism.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קריש דם בריאות (תסחיף ריאתי)&lt;/a&gt; או קריש דם באיברים אחרים בגוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. הפרעות בקרישת הדם, למשל בגלל מחסור בחלבונים מסוימים (חלבון S או חלבון C), מחסור בפקטורי קרישה מסוימים, תסמונת אנטיפוספוליפידית (APLA ,APS).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;התקף לב (אוטם בשריר הלב)&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אירוע מוחי&lt;/a&gt; או אירועים מוחיים חולפים (TIA).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סוכרת קשה&lt;/a&gt; שגרמה נזק לכלי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ו. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt; מאוד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ז. רמות גבוהות של שומנים בדם (&lt;a href="/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hyperlipidemia.aspx" target="_self"&gt;היפרליפידמיה&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ח. רמות גבוהות של הומוציסטאין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ט. מיגרנה עם אאורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;י.&amp;nbsp;&lt;a href="/he/medical/medical_diagnosis/Pages/carcinoma_of_breast.aspx" target="_self"&gt;סרטן השד&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יא. מחלת כבד חמורה ובכלל זה גידולים בכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני ניתוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם לא ניתן להתנייד במשך זמן רב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במקרה של דלקת כבד נגיפית מסוג C (&lt;a href="https://www.google.com/search?q=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A1+C&amp;amp;rlz=1C1GCEU_enIL819IL819&amp;amp;oq=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A1+C&amp;amp;aqs=chrome..69i57j0l6j69i60.3415j0j4&amp;amp;sourceid=chrome&amp;amp;ie=UTF-8&amp;amp;safe=active" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הפטיטיס C&lt;/a&gt;) ושל נטילת תרופות לטיפול בהפטיטיס C יש להתייעץ עם רופא מומחה לכבד אם ניתן במצב כזה ליטול גלולות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בגלולות יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;קרישי דם בוורידים&lt;/b&gt;. נטילת גלולות משולבות מעלה את הסיכון להיווצרותם של קרישי דם בוורידים ולהיווצרותם של פקקת ורידים עמוקה (DVT) ושל קריש דם בריאות (תסחיף ריאתי, PE). אף שמדובר בתופעת לוואי נדירה יחסית, היא עלולה להיות מסכנת חיים, ולכן אם ההיסטוריה הרפואית כוללת אחד מהמצבים האלה, אסור ליטול גלולות משולבות למניעת הריון. כמו כן אסור ליטול אותן אם ידוע על הפרעות בקרישת הדם. מידע על התסמינים של הימצאות קרישי דם בוורידים מובא בסעיף "תופעות לוואי". אלה הם הגורמים שמעלים את הסיכון להיווצרותם של קרישי דם בוורידים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. עודף משקל משמעותי (שיעור BMI&amp;nbsp;של 30 ויותר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. היסטוריה משפחתית של קרישי דם בוורידים בגיל צעיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. הפרעת קרישה תורשתית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. חוסר תנועה ממושך לאחר ניתוחים, בגלל מחלה או בעקבות פציעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה. גיל (35 שנים ויותר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ז. לידה (הסיכון המוגבר קיים בשבועות הראשונים לאחר הלידה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ח. טיסות ארוכות. אלה מעלות באופן יחסי את הסיכון לפקקת ורידים שטחית. מי שנוטלת את הגלולות ועומדת בפני טיסה ארוכה צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&lt;b&gt; קרישי דם בעורקים&lt;/b&gt;. נטילת גלולות משולבות מעלה את הסיכון להיווצרותם של קרישי דם בעורקים ובכך מעלה את הסיכון להתקפי לב ולאירועים מוחיים (גם אירועים מוחיים חולפים). אף שמדובר בתופעת לוואי נדירה יחסית, היא עלולה להיות מסכנת חיים ולהשפיע לרעה על התפקוד היום־יומי. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת התקפי לב, תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס), אירועים מוחיים (ובהם אירועים מוחיים חולפים), אסור להשתמש בגלולות משולבות. אלה הם הגורמים שמעלים את הסיכון להיווצרותם של קרישי דם בעורקים, לאירועי לב ולאירועים מוחיים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. גיל (יותר מ־35 שנים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. עישון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. עודף משקל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. לחץ דם גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה.סוכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ו. בעיות בתפקוד הלב כמו הפרעות קצב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ז. הפרעות בפרופיל של שומני הדם (כמו רמות גבוהות של כולסטרול בדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;ח. היסטוריה רפואית שכוללת מיגרנה ובמיוחד מיגרנה עם אאורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ט. היסטוריה משפחתית של אירועי לב או של אירועים מוחיים בגיל צעיר (לפני גיל 50 שנים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;סרטן&lt;/b&gt;. נטילת גלולות משולבות מעלה את הסיכון לסרטן השד, ולכן אסור ליטול גלולות משולבות אם ההיסטוריה הרפואית כוללת סרטן שד. הסיכון לסרטן השד עולה אם יש היסטוריה משפחתית של סרטן השד או אם סובלים מהשמנת־יתר. יש לפנות מיד לרופא אם חשים בשינויים בשדיים כמו הופעת גושים או שקיעה של הפטמות. אשר לסוגי סרטן אחרים, גלולות משולבות במינון גבוה - כך התברר - הפחיתו את הסיכון לסרטן השחלות ולסרטן הרחם והעלו במקצת את הסיכון לסרטן צוואר הרחם. בעת שנוטלים גלולות יש להיות במעקב קבוע אצל גינקולוג. מומלץ לעשות באופן שגרתי בדיקה של משטח צוואר הרחם וכן מומלץ לעקוב אחרי בריאות השד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;שינויים במצב הנפשי&lt;/b&gt;. נשים מסוימות שנוטלות גלולות משולבות עלולות לחוות שינויים במצב הרוח וללקות בדיכאון. שינויים במצב הרוח &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ודיכאון&lt;/a&gt; עלולים לגרום לאובדנות, ולכן על אישה שנוטלת גלולות משולבות לדווח לרופא המטפל על כל שינוי במצב רוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;מיגרנה&lt;/b&gt;. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת מיגרנה, יש לדווח על כך לרופא המטפל. אסור להשתמש בגלולות למניעת היריון אם סובלים ממיגרנה עם אאורה. הסיבה: השימוש בגלולות במצב כזה מעלה את הסיכון לאירועים מוחיים. אישה שמופיע אצלה כאב ראש בעת שהיא נוטלת גלולות צריכה לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;פנקריאטיטיס (דלקת בלבלב)&lt;/b&gt;. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת דלקת בלבלב, יש לדווח על כך לרופא המטפל. גלולות משולבות למניעת הריון עלולות להעלות את הסיכון לעלייה ברמות הטריגליצרידים בדם. אם רמות הטריגליצירידים בדם עולות בצורה משמעותית, עלול הדבר לגרום לדלקת בלבלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;מחלות מעי דלקתיות&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בגלולות יש לדווח לרופא המטפל אם ההיסטוריה הרפואית כוללת מחלות מעי דלקתיות כמו קרוהן וקוליטיס כיבית. הסיבה: התקבלו דיווחים שלפיהם חלה החרפה במחלות המעי הדלקתיות בעקבות נטילה של גלולות משולבות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;מחלות כבד&lt;/b&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם ההיסטוריה הרפואית כוללת בעיות בתפקוד הכבד. אסור להשתמש בגלולות משולבות למניעת הריון אם סובלים מגידולים בכבד או ממחלת כבד חמורה שמתבטאת בעלייה באנזימי הכבד בדם. אשר לדלקת כבד נגיפית C (הפטיטיס C) - תיתכן ריאקציה בין הגלולות לבין התרופות להפטיטיס C. יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם מותר ליטול גלולות בעת שמקבלים טיפול להפטיטיס C.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;b&gt;סוכרת&lt;/b&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים מסוכרת. סוכרת כשלעצמה מעלה את הסיכון לקרישי דם ובשילוב עם הגלולות הסיכון לכך עולה עוד יותר. במקרים מסוימים ייתכן שהרופא יאשר לחולות סוכרת להשתמש בגלולות, אך חל איסור מוחלט להשתמש בגלולות אם מדובר בסוכרת חמורה שכבר גרמה נזקים לאיברים שונים ולכלי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;b&gt;אפילפסיה&lt;/b&gt;. נשים שסובלות מאפילפסיה&amp;nbsp;יכולות להשתמש באמצעי מניעה הורמונליים, אך ישנן תרופות מסוימות לטיפול באפילפסיה שעלולות להפחית מיעילות הגלולות. אישה שסובלת מאפילפסיה צריכה לדווח על כך לרופא המטפל ולהתייעץ איתו בנוגע לאמצעי המניעה היעיל והמתאים לה ביותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;b&gt;לאחר&amp;nbsp;לידה&lt;/b&gt;. אישה שילדה באחרונה ורוצה ליטול שוב גלולות צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל. שימוש בגלולות משולבות אינו מומלץ בתקופת ההנקה משום שהוא עלול לפגוע בייצור החלב. נשים שילדו באחרונה ואינן מיניקות צריכות אף הן להימנע מנטילת גלולות משולבות, שכן הן עלולות להעלות את הסיכון לפקקת ורידים. לכן הרופא צפוי להמליץ על גלולות כאלה רק אם האישה אינה מיניקה, אם חלפו יותר מ־21 יום מהלידה, והיא האישה אינה במצב של חוסר תנועה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;b&gt;זאבת אדמנתית מערכתית (לופוס)&lt;/b&gt;. נטילת גלולות משולבות עלולה לגרום להתפרצות של זאבת או להחמיר זאבת קיימת. לכן מי שעומדת ליטול גלולות משולבות צריכה לדווח לרופא המטפל אם היא סובלת מזאבת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;b&gt;מחלות במערכת הדם, בכלי הדם או בתאי הדם&lt;/b&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם ההיסטוריה הרפואית כוללת מחלות או הפרעות במערכת הדם, בכלי הדם או בתאי הדם כמו הפרעות בקרישת הדם, ייצור מוגבר של טסיות דם, תסמונת המוליטית אורמית ( כמו AHUS), אנמיה חרמשית, פורפיריה, דליות בוורידים, דלקת של הוורידים התת־עוריים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. &lt;b&gt;אבנים בכיס המרה&lt;/b&gt;. לעיתים נדירות עלולות גלולות לגרום להופעת אבנים בכיס המרה או להחיש את את היווצרותן אצל מי שכבר סובלות מהתופעה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. &lt;b&gt;ניתוחים&lt;/b&gt;. לפני ניתוח על אישה לדווח למנתח על כל תרופה שהיא נוטלת, כולל גלולות למניעת הריון. דיווח כזה חשוב במיוחד אם מדובר בניתוח שגורם לחוסר ניידות ממושך או כרוך בהחלמה ממושכת. במקרה כזה צפוי הרופא להורות למטופלת להפסיק ליטול את הגלולות לפני הניתוח ולאחריו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17. &lt;b&gt;הפרעות בשומני הדם&lt;/b&gt;. שימוש בגלולות משולבות למניעת הריון, מעלה את הסיכון להפרעות בשומני הדם ובעיקר לעלייה בכולסטרול או טריגלצרידים בדם. ייתכן והרופא ימליץ על מעקב קבוע אחרי פרופיל שומני הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;18. &lt;b&gt;בדיקות מעקב&lt;/b&gt;. בעת נטילת גלולות יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות שגרתיות בהתאם להנחיותיו. מדובר בעיקר בבדיקות של משטח צוואר הרחם ושל השד. כמו כן עשוי הרופא לדרוש ממטופלת שנוטלת גלולות לעשות בדיקות דם שגרתיות למעקב אחרי תפקודי הכבד ובדיקות למעקב אחרי לחץ הדם והדופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;19. &lt;b&gt;עישון&amp;nbsp;&lt;/b&gt;מעלה את הסיכון להתפתחות אירועים בכלי הדם כמו קרישי דם בוורידים או בעורקים, התקפי לב ואירועים מוחיים. מומלץ מאוד להפסיק לעשן. ניתן להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאפשרויות הקיימות להפסקת עישון. אם מדובר במעשנת בת 35 שנים ויותר, הסיכון לאירועים בכלי הדם עולה משמעותית. במקרה כזה יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאמצעי מניעה יעיל אחר מפני הריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;20. &lt;b&gt;מחלות המועברות באמצעות יחסי מין&lt;/b&gt;. נטילת גלולות אינה מונעת העברה של מחלות המועברות באמצעות מגע מיני כמו כלמידיה, עגבת, זיבה או איידס. רק שימוש בקונדום יכול לסייע במניעת ההעברה של המחלות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;21. &lt;b&gt;דימומים מהנרתיק&lt;/b&gt;. במהלך החודשים הראשונים לנטילת הגלולות ייתכן שיופיע דימום שאינו קשור למחזור. לרוב מדובר במצב תקין שאינו מצריך התערבות. אולם אישה שסובלת מדימומים חריגים - מדימום כבד או מתמשך - צריכה לפנות מיד לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;22. &lt;b&gt;הפרעות במחזור החודשי&lt;/b&gt;. שימוש בגלולות יכול לעזור בהסדרת המחזור החודשי, אולם ייתכנו מקרים שבהם לא יופיע המחזור החודשי בעקבות נטילת גלולות. לא תמיד מעיד הדבר על הריון, במיוחד אם הגלולות ניטלו בדיוק לפי ההוראות, בלי שום "פספוס" או דילוג. אם היה מקרה של דילוג על נטילת גלולה - ובוודאי אם היו כמה דילוגים כאלה - מומלץ לעשות בדיקת הריון ביתית ולפנות לרופא לבירור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;23. &lt;b&gt;החמרה של כל מחלה שהיא&lt;/b&gt; במהלך הריון או בעקבות נטילת גלולות למניעת הריון מחייבת דיווח לרופא המט</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי האלה הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, עור מתקלף), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. הופעת מיגרנה חדשה או החמרה של מיגרנה קיימת, הופעת מיגרנה עם אאורה (אאורה היא מצב שמקדים את הופעתו של כאב הראש ויכול לכלול שינויים בראייה, ראייה של צורות ושל קווים בזיגזג, סנוור או ראייה מטושטשת ושינויים אחרים בתחושה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של פקקת בוורידים העמוקים (DVT) כמו נפיחות באחת הרגליים או לאורך הוורידים ברגליים המלוּוה בכאבים וברגישות ברגל, הרגשת חום ברגל או שינויים בצבע העור ברגל כמו חיוורון, צבע כחול או אדמומיות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של תסחיף ריאתי (PE) כמו קוצר נשימה פתאומי לא מוסבר, נשימה מואצת, שיעול פתאומי ללא סיבה, כאב חד בחזה המתגבר בעת נשימה, סחרחורות, עילפון, דופק מהיר או לא סדיר, כאב חמור בבטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. פקקת של הוורידים ברשתית העין (הופעת קריש בעין) שתסמיניה האפשריים הם איבוד ראייה פתאומי, ראייה מטושטשת ללא כאבים. טשטוש הראייה עלול להחמיר עד כדי אובדן של הראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. קרישי דם חוסמים שתסמיניהם הם התנפחות של הגפיים, שינוי בצבע שלהן לכחול, כאב בטן חמור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תסמינים של תעוקת חזה או של התקף לב כמו כאבים, אי־נוחות או לחץ בחזה, כאב המקרין לזרועות, לגב, ללסת, לגרון או לבטן, הזעה, תחושת מלאות ומחנק, בחילות, הקאות, קשיי עיכול, חולשה קיצונית, חרדה, קוצר נשימה, דופק מהיר או דופק לא סדיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תסמינים של אירוע מוחי כמו חולשה בצד אחד של הגוף, קושי לדבר או לשלוף מילים, צניחה או שינוי במראה של חצי צד בפנים, בלבול. אירועים מוחיים יכולים להיות קצרים וחולפים, אך גם במקרים כאלה יש לפנות מיד לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תסמינים של דלקת בלבלב כמו כאבי בטן עזים המקרינים לגב, כאבי גב, בחילות והקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או הצהבה של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. דימום נרתיקי חריג: מוגבר או מתמשך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. תסמינים של סרטן השד כמו הופעת גומה בשד, שינויים במבנה השד, שינויים בפטמות, גושים בשד שרואים או שמרגישים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. תסמינים של סרטן צוואר הרחם כמו הפרשה וגינלית בעלת ריח, הפרשה וגינלית המלוּוה בדימום, דימום וגנילי לא רגיל, כאבים באגן, כאבים בעת קיום יחסי מין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. שינויים במצב הרוח, מצב רוח ירוד, דיכאון, חרדה, אי־שקט, מחשבות אובדניות, מצוקה נפשית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;הופעת דימום וסתי חלש או הכתמות בתחילת הטיפול בגלולות, בחילות, כאבי בטן, עלייה במשקל הגוף, כאב ראש, שינויים במצב הרוח, כאב או רגישות בשדיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;הקאות, קלקול קיבה, אגירת נוזלים, בצקות, מיגרנה, ירידה בחשק המיני, שדיים מוגדלים, פריחה המלוּוה בגרד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;אי־סבילות לעדשות מגע, ירידה במשקל, עלייה בחשק המיני, הפרשות מהנרתיק, הפרשות מהשדיים, פקקת של הוורידים העמוקים, תסחיף ריאתי, התקף לב, אירועים מוחיים, דלקת בכבד, סרטן השד, סרטן צוואר הרחם, כולזמה (הופעת כתמים חומים או צהובים על העור. אלה עלולים להופיע גם כמה חודשים לאחר הפסקת הטיפול. ניתן למנוע אותם באמצעות הפחתת החשיפה לשמש ולקרינת UV), אבנים בכיס המרה, הפרעות תנועה (כמו כוריאה - תנועות בלתי נשלטות הדומות לתנועות ריקוד), חירשות כתוצאה מטרשת באוזן, החמרה של מחלות מעי דלקתיות, החמרה של זאבת, החמרה של מחלות דם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. אלה הן התרופות שידוע כי יש להן אינטראקציות עם גלולות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרופות לטיפול בדלקת כבד נגיפית C (הפטיטיס C)&lt;/b&gt;. אישה שחולה&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בהפטיטיס C&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ונוטלת תרופות לטיפול במחלתה צריכה להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל. קיימות תרופות להפטיטיס C שאסור לשלב עם גלולות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרופות לטיפול בנשאי HIV&lt;/b&gt;. כמה מהתרופות לטיפול בנשאי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;HIV&lt;/a&gt;&amp;nbsp;עלולות לפגוע ביעילות הגלולות. על נשאית HIV לדעת שהשימוש בגלולות אינו מונע הדבקה בנגיף האיידס או הדבקה במחלות אחרות המועברות באמצעות יחסי מין. אמצעי המניעה שמונע גם הדבקה במחלת מין הוא קונדום. על נשאית HIV להתייעץ עם הרופא המטפל שלה בנוגע לאמצעי המניעה המומלץ לה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרופות לטיפול באפילפסיה&lt;/b&gt;&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פניטואין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7756" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;למוטריג'ין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5350" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אוקסקרבזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרימידון&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5346" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טופירמט&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(כמה מהתרופות האלה משמשות גם לטיפול במצבים אחרים כמו כאב בעצב המשולש או מצבים פסיכיאטריים, כולל&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/depression.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דיכאון&lt;/a&gt;). השילוב של הגלולות עם התרופות האלה לטיפול באפילפסיה עלול לגרום לירידה ביעילות הגלולות או לירידה ברמות התרופה לטיפול באפילפסיה. אישה שמקבלת תרופות לטיפול באפילפסיה צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאמצעי המניעה היעיל ביותר בעבורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות לטיפול בפטריות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8011" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;גריזופולבין&lt;/a&gt;עלולה להפחית מיעילות הגלולות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7763" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ווריקונזול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4775" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופלוקונזול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;עלולות להעלות את רמות הגלולות בדם ובכך להעלות את הסיכון לתופעות לוואי. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות אנטיביוטיות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7946" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בשחפת&lt;/a&gt; ובזיהומים חיידקיים נוספים. התרופה הזאת עלולה להפחית מיעילות הגלולות. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4816" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וקלריתרומיצין&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הגלולות בדם ובכך להעלות את הסיכון לתופעות לוואי. יש להתייעץ עם רופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7771" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אטוריקוקסיב&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הגלולה בדם ובכך להעלות את הסיכון לתופעות לוואי. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סנט ג'ונס וורט&lt;/a&gt;, תרופה ממקור טבעי לטיפול בדיכאון (נקראת גם היפריקום או פרע מחורר). השילוב עלול לגרום לירידה ברמות הגלולה בדם ובכך להפחית מיעילותה. יש להימנע משילוב של תכשירים "טבעיים" המכילים את הצמח הזה. בישראל קיים תכשיר בשם רמוטיב המכיל את הצמח, אך ככל הנראה אינו גורם לאינטראקציה עם הגלולה. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- תרופה לטיפול במחלות חיסון עצמי ובמושתלי איברים. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הציקלוספורין בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. טיזנידין - תרופה לטיפול בנוקשות שרירים. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הטיזנידין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5573" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;תיאופילין&lt;/a&gt; - תרופה לטיפול במחלות נשימה. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות התיאופילין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. חוסמי תעלות הסידן לטיפול בלחץ דם גבוה ובמחלות לב כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8496" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4528" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ודילטיאזם&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הגלולה בדם ובכך להעלות את הסיכון לתופעות לוואי. אישה שסובלת ממחלות לב או מלחץ דם גבוה צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל אם מותר לה במצבה הרפואי ליטול גלולות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8409" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ארמודפיניל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7908" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ומודפיניל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- תרופות לטיפול בישנוניות. השילוב עלול להפחית מיעילות הגלולות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את הגלולה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2451</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את&amp;nbsp;הגלולות בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>הרמונט,מליאן,אמילי,פליים,מינס,פלורט,גינרה,מינולט,שלי4מליאןMeliane7545<omry_names><omry_name><id>1110025521</id><title>MELIANE BOX OF 21 TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש