חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>עיניים</title><id>20</id></CategoryInfo></Category>TrueעינייםFML12344FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Fluorometholone</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>פלואורומתולון משמשת לטיפול קצר טווח&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/eyes_infection.aspx" target="_blank"&gt;בדלקות של העין&lt;/a&gt; שמגיבות לטיפול בסטרואידים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טיפות עיניים. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1. 2-1 טיפות,&amp;nbsp;4-2 פעמים ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במהלך היומיים הראשונים&amp;nbsp;לטיפול יכול&amp;nbsp;הרופא להמליץ על מינון של 2 טיפות בכל שעה.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;1. אסור&amp;nbsp;לתת את התכשיר לילדים שלא מלאו להם שנתיים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מגיל שנתיים ויותר המינון הוא&amp;nbsp;2-1 טיפות, 4-2 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במהלך היומיים הראשונים&amp;nbsp;לטיפול יכול הרופא להמליץ על מינון גבוה של 2 טיפות כל בשעה.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;בעת שמטפטפים את הטיפות לעין צריך להקפיד שהבקבוקון לא ייגע בעין, שכן הוא עלול להזדהם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ניתן להשתמש בטיפות פלואורומתולון במשך חודש מרגע פתיחת הבקבוקון. יש לציין על ההבקבוקון את תאריך הפתיחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם לא חל שיפור במצב הדלקת בתוך יומיים, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מומלץ לשטוף ידיים לפני השימוש בטיפות ומיד לאחר מכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש להמתין&amp;nbsp;לפחות 10 דקות לפני שמשתמשים&amp;nbsp;בטיפות עיניים נוספות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אחרי טפטוף הטיפות יש להמתין לפחות 15 דקות עד להכנסת עדשות מגע לעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. יש לנער את הבקבוקון&amp;nbsp;לפני השימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. טכניקת ההזלפה של טיפות העיניים:&lt;br&gt;א. יש לשטוף את הידיים&amp;nbsp;בסבון, להטות את הראש אחורנית ולמשוך את העפעף התחתון כלפי מטה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. יש לטפטף&amp;nbsp;טיפה של התכשיר לתוך העין בלי שקצה הבקבוקון ייגע בעפעף או בריסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. לאחר מכן יש להמתין&amp;nbsp;כמה שניות, להסתכל כלפי מטה, לשחרר את העפעף התחתון ולעצום עיניים בלי למצמץ. יש לכווץ את העפעפיים&amp;nbsp;למשך 2-1 דקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. מומלץ ללחוץ קלות על הזווית הפנימית של העין במשך 2 דקות כדי להפחית את הספיגה הסיסטמית של התרופה ולמנוע את ניקוזה מאזור העין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה. לבסוף יש לנגב את אזור העין בטישו נקי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>44</paragraph_key><title>הנקה חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>אין&amp;nbsp;די מידע&amp;nbsp;בנוגע לשימוש בתרופה&amp;nbsp;בתקופת ההנקה. יש להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>45</paragraph_key><title>הריון חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>אין&amp;nbsp;די מידע&amp;nbsp;בנוגע לשימוש בתרופה&amp;nbsp;בתקופת ההריון. יש להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>46</paragraph_key><title>אלכוהול חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>1</all></description><remarks>&lt;p&gt;לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לאלכוהול על התרופה.&lt;/p&gt;</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>47</paragraph_key><title>נהיגה חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>התרופה עלולה לגרום לראייה מטושטשת. מותר לנהוג רק אם התרופה אינה גורמת לתופעת הלוואי הזאת.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לראייה מטושטשת. מותר לנהוג רק אם התרופה אינה גורמת לתופעת הלוואי הזאת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון והנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מזיקה לעובר ולתינוק היונק. הוחלט לאסור על נשים הרות ומיניקות להשתמש בה בגלל החשש שהיא עלולה להגיע למחזור הדם ומשם לעובר (דרך השליה) ולחלב האם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לפלואורומתולון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם סובלים מזיהום וירלי של הקרנית או של הלחמית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם אובחנה דלקת פטרייתית או מיקובקטריאלית של העין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם ישנן דלקות בעין שאינן מטופלות, והטיפול באמצעות סטרואידים&amp;nbsp;עלול להחמירן או למסך אותן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;לאחר סילוק גוף זר מהעין שלא גרם לסיבוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. לפני גיל&amp;nbsp;שנתיים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. שימוש מממושך בטיפות עיניים סטרואידיות עלול להביא לעלייה בלחץ התוך עיני ולגלאוקומה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. מי שאובחנו אצלם אחת או יותר מהבעיות&amp;nbsp;הבאות - &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target=_blank&gt;גלאוקומה&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/intraocular_pressure.aspx" target=_blank&gt;לחץ תוך־עיני גבוה&lt;/a&gt;, פגיעה בעצב הראייה, פגם בראייה, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/cataract.aspx" target=_blank&gt;קטרקט&lt;/a&gt;, זיהום בעין,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt; - חייבים להתייעץ עם רופא לפני שהם מתחילים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. פלואורומתולון עלולה להחמיר זיהום נגיפי. שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לזיהום פטרייתי בקרנית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מתן התרופה למי שעברו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/pages/cataract_surgery.aspx" target="_blank"&gt;ניתוח קטרקט&lt;/a&gt; עלול להאריך זמן ההחלמה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. התכשיר מכיל בנזלקוניום כלוריד - חומר משמר שעלול להיספג בעדשות מגע רכות.&amp;nbsp;לכן אסור להשתמש בתכשיר בעת&amp;nbsp;שמרכיבים עדשות מגע רכות. יש להמתין לפחות 15 דקות מרגע ההזלפה ועד להחזרת העדשות לעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אסור לבלוע אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אם לא חל שיפור במצב בתוך שבוע, יש לפנות לרופא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ראייה מטושטשת, עקצוץ, אדמומיות וכאבים בעיניים, זיהומים שונים, קטרקט, אובאיטיס (דלקת של אחד או יותר מחלקי הענביה - הקשתית, הגוף הריסי או הדמית).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. שימוש&amp;nbsp;ממושך בטיפות עיניים סטרואידיות עלול לפגוע&amp;nbsp;ביעילות של הטיפול בגלאוקומה ולהגביר את הלחץ התוך־עיני.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. הסיכון לעליית הלחץ התוך־עיני גובר אם משתמשים בו־זמנית בטיפות אטרופין ובטיפות עיניים סטרואידיות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1234</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את הטיפות בטמפרטורת החדר.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות עיניים</name></Package></Packages>פלרקס,אף־אם־אל4אף־אם־אלFML7701<omry_names><omry_name><id>1110005148</id><title>FML 0.1% COL</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש