חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםLamotrigine15354TrueFalseFalseFalseTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Lamotrigine</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;למוטריג'ין היא תרופה נוגדת פרכוסים&amp;nbsp;המשמשת למטרות הבאות:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. &lt;strong&gt;נערים&amp;nbsp;בני 12 שנים ויותר ומבוגרים&lt;/strong&gt;: טיפול יחיד בפרכוסי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;אפילפסיה&lt;/a&gt; מוקדיים ובפרכוסים כלליים טוניים־קלוניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;בני שנתיים ויותר ומבוגרים&lt;/strong&gt;: טיפול משולב בפרכוסי אפילפסיה&amp;nbsp;מוקדיים ובפרכוסים כלליים טוניים־קלוניים&amp;nbsp;שאינם נשלטים&amp;nbsp;רק באמצעות התרופות האחרות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;בני 18 שנים ויותר&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;לטיפול&amp;nbsp;בדיכאון אצל&amp;nbsp;מטופלים&amp;nbsp;שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" target="_blank"&gt;מהפרעה דו־קוטבית (מאניה־דיפרסיה)&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;שנתיים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טיפול באפילפסיה&lt;br/&gt;2 עד 12 שנים&lt;/strong&gt;: בגילים האלה מקבלים&amp;nbsp;הילדים טיפול משולב שכולל למוטריג'ין&amp;nbsp;ותרופות&amp;nbsp;נוספות&amp;nbsp;נגד אפילפסיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון&amp;nbsp;בטיפול משולב (ללא ולפרואט)&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;המינון ההתחלתי: 0.6 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום במשך 14 ימים ב־2 מנות מחולקות. ב־14 הימים שלאחר מכן ניתן מינון כפול (תוספת של 0.6&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום). בתום פרק הזמן הזה&amp;nbsp;מוסיפים&amp;nbsp;למינון&amp;nbsp;1.2 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף&amp;nbsp;כל 7 עד 14 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה המקובל&lt;/strong&gt;: 5 עד 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף&amp;nbsp;ביום בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 400 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון בטיפול משולב (עם ולפרואט)&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 0.15&amp;nbsp;מיליגרם&amp;nbsp;לקילוגרם משקל גוף פעם ביום במשך 14 ימים. (ילדים השוקלים 17 עד 33&amp;nbsp;קילוגרם יכולים לקבל 5 מיליגרם אחת ליומיים במהלך 14 הימים הראשונים לטיפול).&lt;br&gt;&lt;br&gt;לאחר 14 הימים הראשונים ניתן&amp;nbsp;להעלות את המינון ל־0.3 מיליגרם לקילוגרם&amp;nbsp;משקל גוף למשך 14 ימים נוספים. לאחר מכן&amp;nbsp;ניתן להעלות את המינון&amp;nbsp;ב־0.3 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף&amp;nbsp;מדי 7 עד 14 יום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה המקובל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;1 עד 5 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום&amp;nbsp;בחלוקה&amp;nbsp;ל־1 עד 2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 200 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;12 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: המינון הוא כמו למבוגרים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, טבליות מסיסות (שאותן ניתן גם ללעוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום נוירולוג או פסיכיאטר.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טיפול באפילפסיה&lt;br/&gt;טיפול יחיד&lt;/strong&gt;: 25 מיליגרם פעם ביום&amp;nbsp;במשך 14 ימים. לאחר מכן יש להעלות את&amp;nbsp;המינון&amp;nbsp;ל־50 מיליגרם&amp;nbsp;פעם ביום במשך 14 ימים. לאחר מכן&amp;nbsp;ניתן להעלות את המינון ב־50 עד 100 מיליגרם כל 7 עד 14 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה המקובל&lt;/strong&gt;: 100 עד 200 מיליגרם ביממה&amp;nbsp;בחלוקה&amp;nbsp;ל־1 עד 2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;במשולב עם ולפרואט&lt;/strong&gt;: 12.5&amp;nbsp;מיליגרם&amp;nbsp;פעם ביומיים&amp;nbsp;במשך 14 הימים הראשונים לטיפול. לאחר מכן: 25 מיליגרם פעם ביום&amp;nbsp;במשך 14 ימים נוספים. אחר כך: העלאת המינון&amp;nbsp;ב־25 עד 50 מיליגרם&amp;nbsp;כל 7 עד 14&amp;nbsp;ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה המקובל&amp;nbsp;יחד עם ולפרואט&lt;/strong&gt;: 100 עד 200&amp;nbsp;מיליגרם&amp;nbsp;ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־1 עד 2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול&amp;nbsp;משולב עם תרופות שמפחיתות את רמות הלמוטריג'ין בדם (כמו קרבמזפין, פנוברביטל, פרימידון&amp;nbsp;ופניטואין)&lt;/strong&gt;: 50&amp;nbsp;מיליגרם ביום במשך 14 ימים; לאחר מכן&amp;nbsp;הוספת&amp;nbsp;50 מיליגרם ביום למשך 14 ימים נוספים ובסיומם:&amp;nbsp;העלאה של 100 מיליגרם כל 7 עד 14 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון האחזקה המקובל&lt;/strong&gt;: 200 עד 400&amp;nbsp;מיליגרם&amp;nbsp;ביממה&amp;nbsp;בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול בהפרעה דו־קוטבית בשילוב&amp;nbsp;עם ולפרואט&lt;br&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 25 מיליגרם&amp;nbsp;פעם ביומיים&amp;nbsp;במשך 14 הימים הראשונים לטיפול.&amp;nbsp;אחר כך:&amp;nbsp;25 מיליגרם פעם ביום ב־14 הימים שלאחר מכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;השבוע ה־5&lt;/strong&gt;: 50 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;השבוע ה־6&lt;/strong&gt;: 100 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון&amp;nbsp;המרבי&lt;/strong&gt;: 200 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול&amp;nbsp;משולב עם תרופות שמפחיתות את רמות הלמוטריג'ין בדם (כמו קרבמזפין, פנוברביטל, פרימידון&amp;nbsp;ופניטואין)&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;50&amp;nbsp;מיליגרם פעם ביום למשך 14 ימים; ב־14 הימים שלאחר מכן: 100 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2&amp;nbsp;מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;השבוע ה־5&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;200 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;השבוע ה־6&lt;/strong&gt;: 200 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון&amp;nbsp;היעד&lt;/strong&gt;: 300 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&amp;nbsp;אם יש צורך, ניתן להעלות את המינון בשבוע ה־7&amp;nbsp;ל־400 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול יחיד&lt;/strong&gt;: 25 מיליגרם&amp;nbsp;פעם ביום&amp;nbsp;במשך 14 ימים.&amp;nbsp;ב־14 הימים שלאחר מכן: 50 מיליגרם&amp;nbsp;1 עד 2&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;השבוע ה־5&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;100 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;השבוע ה־6&lt;/strong&gt;: 200 מיליגרם ביממה במנה אחת או בחלוקה ל־2 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טווח המינונים&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;100&amp;nbsp;עד 400&amp;nbsp;מיליגרם ביממה.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול את התרופה לפי הוראות הרופא.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ניתן לבלוע את התרופה עם מזון או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם מתקשים לבלוע את&amp;nbsp;הטבליות, ניתן להמיס אותן במעט מים ולשתות את התמיסה. אם מדובר בטבליות למיקטל או למודקס, ניתן ללעוס אותן - רצוי בעזרת מעט מים.&amp;nbsp;אסור ללעוס טבליות&amp;nbsp;למוג'ין.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על ספיגת התרופה. ניתן ליטול אותה עם מזון או בין הארוחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. למוטריג'ין היא תרופה נוגדת פרכוסים המשמשת לטיפול באפילפסיה בילדים ובמבוגרים. כמו כן היא משמשת לטיפול בדיכאון - במיוחד אצל מטופלים&amp;nbsp;שסובלים מהפרעה דו־קוטבית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בילדים חולי אפילפסיה בני 12 שנים ויותר ניתן לטפל באמצעות למוטריג'ין בלבד. לילדים חולי אפילפסיה בני שנתיים עד 12 שנים יש לתת למוטריג'ין&amp;nbsp;יחד עם תרופות אחרות נגד אפילפסיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות&amp;nbsp;לעיתים קרובות&amp;nbsp;ספירות דם ובדיקות דם כדי לעקוב אחרי תפקודי הכבד והכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה מופיעה פריחה, יש לדווח על כך&amp;nbsp;מיד לרופא המטפל. הסיבה: הפריחה עלולה להיות לעיתים סימן לאלרגיה מסכנת חיים. קיימות תופעות לוואי נוספות שמחייבות דיווח לרופא המטפל. פירוט שלהן מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אישה בגיל הפוריות שמטופלת בתרופה&amp;nbsp;צריכה להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל בנוגע&amp;nbsp;למניעת הריון או בנוגע להכנות שעליה לעשות לקראת הריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אסור להפסיק את נטילת התרופה ללא קבלת הנחיה מפורשת מהרופא. הפסקה פתאומית עלולה לגרום להחמרת המחלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. התרופה עלולה לפגוע בכושר הנהיגה. מותר לנהוג רק אחרי שמוודאים שתופעות הלוואי שלה אינן מפריעות לנהוג. ככלל,&amp;nbsp;חולי אפילפסיה זכאים לקבל רישיון נהיגה - בתנאי שהם עומדים בדרישות הרפואיות שנקבעו בחוק. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לעייפות ולטשטוש. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה. חולי אפילפסיה זכאים לקבל רישיון נהיגה - בתנאי שהם עומדים בדרישות הרפואיות שנקבעו בחוק. ההגבלה בנוגע לנהיגה תקפה גם לילדים חולי אפילפסיה שרוצים לרכוב על אופניים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: מטופלת בלמוטריג'ין שנמצאת בהריון או מתכננת הריון צריכה לדווח על כך לרופא המטפל שלה. באופן כללי, ניתן להשתמש בתרופה הזאת בהריון, אך על המטופלת להתייעץ לפני כן עם מרכז טרטולוגי - במיוחד אם היא נוטלת תרופות נוספות נגד אפילפסיה. למטופלת באפילפסיה שמתכננות הריון מומלץ ליטול חומצה פולית במינון גבוה (5 מיליגרם ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה מופרשת לחלב האם. עם זאת, במצבים מסוימים עשוי הרופא לאשר למטופלת בתרופה להניק את תינוקה. במקרה כזה יש לעשות לתינוק בדיקות דם לעיתים קרובות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של התרופה ולהחמיר את המצב הרפואי של המטופל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;לפני גיל&amp;nbsp;שנתיים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. ללמוטריג'ין יש אינטראקציות עם תרופות אחדות. לכן לפני שמתחילים להשתמש בתרופה וכן בעת שמטופלים בה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. השימוש בלמוטריג'ין&amp;nbsp;עלול לגרום לפריחה מסכנת חיים כמו תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, תסמונת DRESS ותסמונת TENS.&amp;nbsp;לכן לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על מקרים קודמים של פריחה בעור בעקבות נטילת תרופות אחרות.&amp;nbsp;הסיכון לפריחה גדל אם נוטלים מינון גבוה של למוטריג'ין או אם נוטלים במקביל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5672" target=_blank&gt;ולפרואט&lt;/a&gt;. הפריחה מופיעה בדרך כלל בשבועות הראשונים לטיפול, אך עלולה להופיע גם לאחר טיפול ממושך. אם מבחינים בפריחה יש לדווח על כך מיד&amp;nbsp;לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני שמתחילים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה&amp;nbsp;וכן בעת שמטופלים בה יש לעשות בדיקות דם&amp;nbsp;וספירות דם בתדירות קבועה. הסיבה: התקבלו דיווחים שלפיהם&amp;nbsp;התרופה עלולה לגרום למחסור בתאי דם (לבנים, אדומים וטסיות). מידע מפורט מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. למוטריג'ין עלולה לגרום לראייה מטושטשת ולסחרחורות - מה שעלול לפגוע קשות ביכולת לנהוג. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה. ילדים ובני נוער שמטופלים בתרופה עלולים לסבול מעייפות ומפגיעה ביכולת הריכוז. יש להשגיח עליהם בעת שהם עושים פעולות מסוכנות כמו רכיבה על אופניים או חציית כביש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;השימוש בתרופה מעלה את&amp;nbsp;הסיכון למחשבות אובדניות הן בחולי אפילפסיה והן בקרב מי שסובלים&amp;nbsp;מהפרעה דו־קוטבית. הסיכון לכך עולה בתחילת הטיפול, בעת העלאת מינון או בעת החמרת&amp;nbsp;הדיכאון&amp;nbsp;אצל מי שסובלים&amp;nbsp;מהפרעה דו־קוטבית. על קרובי&amp;nbsp;המטופל לדווח לרופא המטפל על כל תסמין שעלול להעיד על מחשבות אובדניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. מי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; או מאי־ספיקת כבד צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה. הרופא המטפל עשוי במקרה כזה להפחית את מינון הלמוטריג'ין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. למוטריג'ין עלולה להפחית מהיעילות של גלולות למניעת הריון. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא בנוגע לאמצעי מניעה חלופי.&amp;nbsp;מטופלת בתרופה שמתכננת הריון צריכה לדווח על כך&amp;nbsp;לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. למוטריג'ין מתאימה לטיפול בסוגים מסוימים של אפילפסיה, בעוד שהיא עלולה להחמיר סוגים אחרים של אפילספיה. לכן יש לדווח לרופא המטפל אם בתחילת הטיפול בתרופה יש החמרה בתדירות ההתקפים או הופעה של התקפים חדשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אסור להפסיק בבת אחת את נטילת התרופה.&amp;nbsp;אם הרופא מחליט להפסיק את הטיפול,&amp;nbsp;יש לעשות זאת&amp;nbsp;בהדרגה, בהתאם להנחיותיו.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד&amp;nbsp;לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני אלרגיה&amp;nbsp;חמורים בעור כמו תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, תסמונת DRESS&amp;nbsp;ותסמונת TEN. הביטוי של התסמונות האלה יכול להיות פריחה&amp;nbsp;ונפיחות של העור אך&amp;nbsp;גם היפרדות מסכנת חיים של העור. תסמיני אלרגיה אפשריים נוספים: צפצופים בנשימה, קוצר נשימה, קשיי נשימה, לחץ או כאב בחזה, קושי בבליעה או בדיבור, צרידות, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמיני זיהום כמו חום&amp;nbsp;גבוה, צמרמורות, כאבים בגרון, באוזניים או בסינוסים, תסמינים כמו של&amp;nbsp;שפעת או תסמינים של דלקת בדרכי השתן (תכיפות במתן שתן וצריבה בעת מתן שתן). התסמינים האלה עלולים להעיד על ירידה במספר של&amp;nbsp;תאי הדם הלבנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. דימומים שבאים לידי ביטוי באחד או יותר מהתסמינים הבאים:&amp;nbsp;שטפי דם, סימנים כחולים על&amp;nbsp;העור, שיעול שבמהלכו נפלטים דם או כיח שכולל נקודות שחורות, דם בשתן, צואה שחורה, דם בצואה, דימום מהחניכיים, דימום מהנרתיק שהוא שונה מדימום במחזור החודשי ודימומים נוספים שאינם נפסקים. התסמינים האלה עלולים להעיד על ירידה במספר&amp;nbsp;של טסיות הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של אנמיה כמו חיוורון, עייפות, חולשה וקושי להתרכז.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. כיבים בחלל הפה, בגרון או באף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. כיבים באיברי המין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בלוטות לימפה נפוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תסמינים של פגיעה בכבד&amp;nbsp;כמו חולשה, עייפות ניכרת, חוסר תיאבון, בחילות והקאות, צואה בהירה, שתן כהה, הצהבה של העור או של החלק הלבן בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תסמינים של דלקת לא זיהומית של קרום המוח כמו&amp;nbsp;נוקשות בצוואר, חום גבוה, צמרמורות, הפרעות בראייה, חולשה ניכרת ובלבול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. החמרת פרכוסים או הופעה של פרכוסים חדשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.תסמינים כמו של&amp;nbsp;זאבת: כאבים חזקים&amp;nbsp;בשרירים ובמפרקים וחולשה בשרירים. לתסמינים האלה עלולים להתלוות&amp;nbsp;חום גבוה&amp;nbsp;ותחושה כללית לא טובה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. שינויים בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. תנועות מהירות ובלתי נשלטות של העיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. סחרחורות קשות ועילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;כאבי ראש, בחילות, פריחה, שלשולים, כאבי בטן, יובש בפה, נדודי שינה, ישנוניות, תחושה של אי־שקט ושינויים במצב הרוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בלבול, חוסר קואורדינציה, ראייה כפולה, הפרעות ראייה, נשירת שיער.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;פריחה מסוכנת בעור, דלקת בקרום המוח, תנועות עיניים מהירות ובלתי נשלטות, דלקת בלחמית, אי־ספיקת כבד, שינויים בספירות של תאי הדם, אנמיה, זיהומים, נפיחות של בלוטות הלימפה בצוואר או במפשעות, הזיות, הפרעות בתנועות הגוף, החמרה בהתקפי האפילפסיה, החמרה בתסמיני הפרקינסון ותסמינים&amp;nbsp;כמו של&amp;nbsp;זאבת.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה. להלן רשימה של תרופות שיש להן אינטראקציה עם למוטריג'ין:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;ולפרואט (תרופה לטיפול באפילפסיה) עלולה להעלות את רמות הלמוטריג'ין בדם ובכך להעלות את הסיכון שהמטופל יסבול מתופעות הלוואי של למוטריג'ין. ניתן לשלב את שתי התרופות יחד, אך במקרה כזה&amp;nbsp;צפוי הרופא&amp;nbsp;להפחית את המינון של למוטריג'ין ולהורות למטופל לעקוב אחרי רמות התרופה בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות נוגדות אפילפסיה אחרות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216" target=_blank&gt;ופרימידון&lt;/a&gt; עלולות להפחית את רמות הלמוטריג'ין בדם. ניתן לשלב את התרופות, אך הרופא עשוי במקרה כזה להעלות את המינון&amp;nbsp;של למוטריג'ין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; ותרופות מסוימות לטיפול בנשאי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;HIV&lt;/a&gt;&amp;nbsp;משפיעות על רמות הלמוטריג'ין בדם. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך צפוי לדרוש מהמטופל לעקוב - באמצעות בדיקות דם -&amp;nbsp;אחרי רמות הלמוטריג'ין בדם. &lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות נוגדות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt; ונוגדות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_blank&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;עלולות להגביר את תופעות הלוואי של למוטריג'ין. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך ידרוש לקיים מעקב אחרי רמות הלמוטריג'ין בדם ואחרי תופעות הלוואי שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7705" target=_blank&gt;בופרופיון&lt;/a&gt; (המשמשת לטיפול בדיכאון ולגמילה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/smoking.aspx" target="_blank"&gt;מעישון&lt;/a&gt;) עלולה להחמיר התקפי אפילפסיה. מומלץ להימנע מלתת אותה למי שמטופלים בלמוטריג'ין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. גלולות למניעת הריון עלולות להפחית את רמות הלמוטריג'ין בדם ובכך להפחית מיעילותה. למטופלות בלמוטריג'ין עשוי הרופא להמליץ על אמצעי מניעה אחר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. שמן נר הלילה (תוסף תזונה) עלול להחמיר התקפי אפילפסיה. אסור להשתמש בו&amp;nbsp;אם&amp;nbsp;סובלים מאפילפסיה ומטופלים בלמוטריג'ין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות למיקטל&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;אסור לחצות או לכתוש את הטבליות. אם&amp;nbsp;מתקשים לבלוע אותן, ניתן ללעוס אותן (רצוי בעזרת&amp;nbsp;מעט מים כדי להקל על הלעיסה) או להמיס אותן במעט מים ולשתות את התמיסה שנוצרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות&amp;nbsp;למודקס&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;טבליות&amp;nbsp;של 5&amp;nbsp;מיליגרם ניתן לחצות; טבליות&amp;nbsp;של 25, 50, 100 ו־200 מיליגרם אסור לחצות. אם&amp;nbsp;מתקשים לבלוע אותן, ניתן ללעוס אותן (רצוי בעזרת&amp;nbsp;מעט מים כדי להקל על הלעיסה) או להמיס אותן במעט מים ולשתות את התמיסה שנוצרה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות למוג'ין&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;אסור לחצות או לכתוש את הטבליות. אם&amp;nbsp;מתקשים לבלוע אותן, ניתן&amp;nbsp;להמיס אותן במעט מים ולשתות את התמיסה שנוצרה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1535</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>למיקטל,למוג'ין,למודקס4למוג'יןLamogine7756<omry_names><omry_name><id>1110026315</id><title>LAMOGINE 5MG TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש