חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Trueטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןBevacizumab1001674FalseTrueFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Bevacizumab&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p class="MsoNormal" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;בווציזומב היא תרופה ביולוגית אנטי־סרטנית הפוגעת בהספקת הדם לגידול&amp;nbsp;סרטני ומשפרת את&amp;nbsp;הגעת הכימותרפיה אליו. בווציזומב&amp;nbsp;מונעת אנגיוגנזה (היווצרות של כלי דם חדשים) סביב&amp;nbsp;הגידול הסרטני&amp;nbsp;ובכך פוגעת בתהליך צמיחת&amp;nbsp;הגידול&amp;nbsp;ובשליחת גרורות לאיברים מרוחקים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;בווציזומב&amp;nbsp;היא&amp;nbsp;&amp;nbsp;נוגדן חד־שבטי מואנש שנקשר לחלבון&amp;nbsp;VEGF (קיצור של Vascular Endothelial Growth Factor)&amp;nbsp;ומונע ממנו להיקשר לקולטנים וכך מעכב את תהליך ההיווצרות של כלי הדם החדשים. רמות מוגברות של VEGF מתגלות&amp;nbsp;בממאירויות באיברי גוף שונים&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;מעיים, שדיים, ריאות, כליות, מוח, שחלות וצוואר הרחם, ונמצא מתאם בין רמתן לבין פרוגנוזה גרועה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;בווציזומב משפרת את הגעת הכימותרפיה לגידול בכך שהיא מפחיתה את החדירות הגבוהה של דופן כלי הדם&amp;nbsp;בעת שנוצרים כלי דם חדשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;בווציזומב נכללת בסל הבריאות להתוויות הבאות:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. סרטן המעי הגס&amp;nbsp;וסרטן הרקטום&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;א. יחד עם התרופה הכימותרפית פלואורואורציל משמשת בווציזומב טיפול של קו ראשון לחולים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/cancer/Pages/colorectal_cancer.aspx" target=_blank&gt;בסרטן המעי הגס&lt;/a&gt; או בסרטן הרקטום ששלחו גרורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. היא משמשת לטיפול של קו שני בסרטן מעי גס גרורתי לחולים שקו הטיפול הראשון שלהם היה באמצעות אחד ממעכבי EGFR.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. בחולים שבהם הגידול הראשוני התפתח בחלחולת משמשת בווציזומב לטיפול של קו ראשון במקרה של חזרה מקומית של המחלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;גידולי מוח&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;בווציזומב משמשת לטיפול מונותרפי (דהיינו היא משמשת תרופה יחידה ולא ניתנת עם תרופות אחרות) בגידולי מוח חוזרים מסוג גליובלסטומה רב־צורנית (Glioblastoma multiforme) לאחר שנכשל טיפול קודם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7153&amp;name=%D7%98%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C" target=_blank&gt;בטמוזולומיד&lt;/a&gt;. כמו כן משמשת בווציזומב לטיפול קו שני בגידולי מוח מסוג אסטרוציטומה אנפלסטית לאחר שנכשל טיפול מונותרפי בטמוזולומיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;3. סרטן ריאה מסוג תאים לא קשקשיים (Non-squamous NSCLC)&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;בסוג הסרטן הזה משמשת בווציזומב קו טיפולי ראשון לחולים בשלב המחלה הגרורתי - שלב IV או שלב IIIB&amp;nbsp; שלא ניתן לנתחו (חולים עם תפליט פלאורלי ממאיר). התרופה ניתנת בשילוב עם תרופות כימותרפיות המבוססות על פלטינום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;סרטן השחלות והחצוצרות&lt;br&gt;סרטן שחלה ראשוני&lt;/strong&gt;: בווציזומב משמשת לטיפול&amp;nbsp;של קו&amp;nbsp;ראשון&amp;nbsp;בסרטן&amp;nbsp;אפיתליאלי&amp;nbsp;מתקדם&amp;nbsp;(שלבים&amp;nbsp;IIIb או IIIc&amp;nbsp;או IV)&amp;nbsp;של השחלה&amp;nbsp;או של החצוצרות או של הצפק&amp;nbsp;(קרום דק שעוטף את הדפנות של חלל הבטן) בחולות המצויות בסיכון גבוה לחזרת המחלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן שחלה חוזר&amp;nbsp;הרגיש לפלטינום&lt;/strong&gt;: בווציזומב משמשת לטיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי,&amp;nbsp;בסרטן החצוצרות או בסרטן צפק ראשוני המגיבים לטיפול מבוסס פלטינום&amp;nbsp;למטופלות שטרם טופלו&amp;nbsp;באווסטין או בנוגדי&amp;nbsp;VEGF או בקולטני&amp;nbsp;VEGF אחרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן שחלה חוזר&amp;nbsp;העמיד לפלטינום&lt;/strong&gt;: בווציזומב משמשת לטיפול&amp;nbsp;בהישנות של סרטן&amp;nbsp;שחלה&amp;nbsp;אפיתליאלי&amp;nbsp;וכן לטיפול בסרטן חצוצרות&amp;nbsp;או&amp;nbsp;בסרטן צפק ראשוני&amp;nbsp;שאינם מגיבים לטיפול בתרופות המבוססות על פלטינום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;5.&amp;nbsp;טיפול בסרטן של צוואר הרחם במחלה עיקשת&lt;/strong&gt;, חוזרת או גרורתית בחולות המוגדרות בעלות סיכון בינוני או גבוה.&amp;nbsp;הטיפול יינתן בשילוב עם כימותרפיות (תרכובת פלטינום בשילוב עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7851&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%9C" target=_blank&gt;פקליטקסל&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7170&amp;amp;name=%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;טופוטקן&lt;/a&gt; בשילוב עם פקליטקסל).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;6. סרטן הכליה וסרטן השד&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;יש לציין כי בווציזומב רשומה בישראל גם לטיפול בסרטן הכליה. במקרה כזה היא משמשת קו טיפולי ראשון - יחד עם&amp;nbsp; אינטרפרון - לחולים בשלב מחלה מתקדם או גרורתי. כמו כן היא משמשת קו טיפולי ראשון לחולות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/carcinoma_of_breast.aspx" target="_blank"&gt;בסרטן שד&lt;/a&gt; בשלב הגרורתי בשילוב עם התרופה הכימותרפית פקליטקסל. שתי ההתוויות האלה אינן כלולות בסל הבריאות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>תמיסה לעירוי תוך־ורידי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p&gt;פעם בשבועיים או בשלושה שבועות.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מתן דרך הווריד&lt;br/&gt;סרטן המעי&lt;/strong&gt;: 5 או 10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שבועיים או 7.5 או 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות בעירוי תוך־ורידי עד להתקדמות המחלה או עד להופעת רעילות חריגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן השד&lt;/strong&gt;: 10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שבועיים או 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות בעירוי תוך־ורידי עד להתקדמות המחלה או עד להופעת רעילות חריגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן המוח (גליובלסטומה)&lt;/strong&gt;: 10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שבועיים או 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות בעירוי תוך־ורידי עד להתקדמות המחלה או עד להופעת רעילות חריגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן הריאה&lt;/strong&gt;: 7.5 או 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות בעירוי תוך־ורידי. הטיפול ניתן בשילוב עם כימותרפיה מבוססת־פלטינום למשך עד 6 מחזורים ולאחר מכן המשך מתן אווסטין במונותרפיה עד להתקדמות המחלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן הכליה&lt;/strong&gt;: 10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שבועיים בעירוי תוך־ורידי עד להתקדמות המחלה או עד להופעת רעילות חריגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן שחלה אפיתליאלי, סרטן החצוצרות או סרטן ראשוני של הצפק&lt;/strong&gt;: טיפול ראשוני במחלה -&amp;nbsp;15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות בעירוי תוך־ורידי. הטיפול ניתן בשילוב עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7160&amp;name=%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קרבופלטין&lt;/a&gt; ופקליטקסל למשך עד 6 מחזורים ולאחר מכן המשך מתן אווסטין במונותרפיה למשך של מקסימום 15 חודשים או עד להתקדמות המחלה או עד להופעת רעילות חריגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול במחלה חוזרת הרגישה לטיפול מבוסס פלטינום&lt;/strong&gt;: 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות בעירוי תוך־ורידי. הטיפול ניתן בשילוב עם קרבופלטין&amp;nbsp;&lt;a href="" target=_blank&gt;וגמזר&lt;/a&gt; למשך 6 עד 10 מחזורי טיפול ולאחר מכן המשך מתן אווסטין במונותרפיה עד להתקדמות המחלה או עד להופעת רעילות חריגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול במחלה חוזרת העמידה לטיפול מבוסס פלטינום&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;10 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שבועיים בעירוי תוך־ורידי בשילוב עם פקליטקסל או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8043&amp;amp;name=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%98" target=_blank&gt;דוקסורוביצין&lt;/a&gt; ליפוזומלי או במינון של&amp;nbsp;15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות בעירוי תוך־ורידי בשילוב עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7170&amp;amp;name=%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;טופוטקן&lt;/a&gt; (שבועי). הטיפול יינתן עד להתקדמות המחלה או עד להופעת רעילות חריגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן צוואר הרחם&lt;/strong&gt;: 15 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף כל שלושה שבועות בעירוי תוך־ורידי בשילוב עם פקליטקסל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7161&amp;amp;name=%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;וציספלטין&lt;/a&gt; או עם פקליטקסל וטופוטקן. הטיפול יינתן עד להתקדמות המחלה או עד להופעת רעילות חריגה.&lt;/p&gt;</adult><child>אסור לתת את התרופה למי שטרם מלאו להם 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בווציזומב ניתנת בהזלפה תוך־ורידית, בדרך כלל לאחר סיום הטיפול הכימותרפי. המנה הראשונה&amp;nbsp;ניתנת במשך 90 דקות. את מתן המנה השנייה ניתן לקצר&amp;nbsp;ל־60 דקות, אם המנה הראשונה הייתה נסבלת מבחינת&amp;nbsp;המטופל. מהמנה השלישית והלאה ניתן לקצר את משך מתן התרופה ל־30 דקות - אם ההזלפה במשך 60 דקות הייתה נסבלת מבחינת&amp;nbsp;המטופל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש למהול את המינון הנדרש של בווציזומב&amp;nbsp;ב־100 מיליליטר סליין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. בווציזומב היא תרופה ביולוגית אנטי־סרטנית הנכללת בסל להתוויות הבאות:&amp;nbsp;סרטן המעי הגס או הרקטום,&amp;nbsp;גידולי מוח,&amp;nbsp;סרטן ריאה&amp;nbsp;מסוג תאים לא קשקשיים,&amp;nbsp;סרטן השחלה, סרטן החצוצרות או סרטן&amp;nbsp;פריטונלי, סרטן של צוואר הרחם במחלה עיקשת&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;התרופה עוצרת את התפתחותם של כלי דם חדשים סביב&amp;nbsp;הגידולים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לתת בווציזומב לאנשים&amp;nbsp;שסובלים&amp;nbsp;מרגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&amp;nbsp;אסור לתת את התרופה&amp;nbsp;לנשים הרות או מיניקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. צריך להיזהר בחולים&amp;nbsp;שסובלים ממחלת לב: בווציזומב יחד עם כימותרפיה עלולה להחמיר אי־ספיקת לב.&amp;nbsp;כמו כן יש להיזהר בעת מתן התרופה למי שיש לו גרורות במערכת העצבים המרכזית -&amp;nbsp;מחשש לדימום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יעילות התרופה ובטיחותה לא הוכחו בחולי אי־ספיקת כליות ובחולי אי־ספיקת כבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בווציזומב אינה מיועדת לטיפול בילדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תופעות לוואי: בווציזומב עלולה למנוע&amp;nbsp;החלמה של פצעים.&amp;nbsp;יש להפסיק את הטיפול בחולים שהתפתח אצלם&amp;nbsp;ניקוב מעי המלוּוה באבצס תוך־בטני או ביצירת פיסטולה.&amp;nbsp;נדיר: דוּוחו כמה מקרים של ניקוב מחיצת האף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. ייתכנו&amp;nbsp;דימום,&amp;nbsp;לחץ דם גבוה,&amp;nbsp;תופעות שונות במקום ההזרקה,&amp;nbsp;חלבון בשתן,&amp;nbsp;יצירת קרישי דם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;לפי העלון לרופא באנגלית, לא נבדק אם בווציזומב משפיעה על יכולת הנהיגה. עם זאת, לא התקבלו דיווחים על מקרים שבהם התרופה פגעה באופן כלשהו ביכולת&amp;nbsp;הנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;לא נערכו מחקרים קליניים בנשים הרות, אך קיים מידע&amp;nbsp;שלפיו התרופה היא טרטוגנית (גורמת לפגיעה בעוברים). בניסויים שונים היא פגעה בעוברים של חיות מעבדה. אנגיוגנזה (יצירת כלי דם חדשים)&amp;nbsp;היא שלב חשוב בהתפתחות העובר, ומאחר שהתרופה פוגעת בתהליך הזה, סביר מאוד להניח שהיא אכן פוגעת בהתפתחות העובר.&amp;nbsp;על נשים בגיל הפוריות להשתמש באמצעי מניעה בעת שהן מטופלות&amp;nbsp;בבווציזומב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;אומנם אין מידע אם התרופה מופרשת לחלב האם, אך האנרגיה הדרושה לגוף כדי לייצר את החלב עלולה לעכב או אף למנוע את תהליך ההחלמה. נוסף על כך, התרופה מתפנה לאט מאוד מהגוף, ולכן יש להביא&amp;nbsp;בחשבון שגם בתום הטיפול בתרופה היא&amp;nbsp;עדיין מצויה בגוף במשך 20 יום לפחות&amp;nbsp;לאחר נטילת&amp;nbsp;המנה האחרונה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר&amp;nbsp;ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת רגישות־יתר לחלבונים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;בתקופת ההריון וההנקה. יש להשתמש באמצעי מניעה&amp;nbsp;יעיל בזמן הטיפול באווסטין ובמשך ששת החודשים שלאחר הפסקת הטיפול בתרופה. אסור להניק במהלך הטיפול באווסטין ובמשך ששת החודשים שלאחר הטיפול האחרון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בווציזומב עלולה להחמיר &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;, אם היא ניתנת עם כימותרפיה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp; אם יש גרורות במערכת העצבים המרכזית, עלולה התרופה לגרום לדימום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp; יעילות התרופה ובטיחותה לא הוכחו במקרה שהמטופלים סובלים מאי־ספיקת כבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp; יעילות התרופה ובטיחותה לא הוכחו במקרה שהמטופלים סובלים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בווציזומב אינה מיועדת לטיפול בילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בווציזומב עלולה למנוע&amp;nbsp;החלמה של פצעים. ניתן להתחיל טיפול בתרופה רק 28 יום לפחות אחרי ניתוח או לאחר החלמה מלאה של הפצע הניתוחי. יש להפסיק את הטיפול לפני ניתוח.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להפסיק את הטיפול בחולים שהתפתח אצלם נקב&amp;nbsp;במעי המלוּוה באבצס תוך־בטני או ביצירת פיסטולה&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התקבלו כמה דיווחים על&amp;nbsp;ניקוב של מחיצת האף בעקבות השימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. דימום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;לחץ דם גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תופעות שונות&amp;nbsp;במקום ההזרקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. פרוטאינוריה (הימצאות חלבון בשתן).&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. טרומבואמבוליזם (יצירת קרישי דם).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;אנטרציקלינים (תרופות&amp;nbsp;שמשמשות לטיפול בסוגי סרטן שונים)&lt;/strong&gt;: נטילת בווציזומב עם אנטרציקלינים עלולה להחמיר את תופעות הלוואי&amp;nbsp;של האנטרציקלינים, במיוחד פגיעות בלב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות כימותרפיות הגורמות לדיכוי מוח העצם&lt;/strong&gt;: השילוב עם בווציזומב עלול לגרום בשכיחות גבוהה יותר לנויטרופניה (ירידה במספר הנויטרופילים - סוג של תאי דם לבנים) המלוּוה בחום ובדלקת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סורפניב&lt;/strong&gt;: נטילת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7853&amp;name=%D7%A0%D7%A7%D7%A1%D7%91%D7%A8" target=_blank&gt;סורפניב&lt;/a&gt; עם בווציזומב מעלה&amp;nbsp;את הסיכון&amp;nbsp;לתסמונת כפות הידיים והרגליים (שנקראת גם תסמונת פלמר־פלנטר שבאה לידי ביטוי בכאבים ובאדמומיות בכפות הידיים והרגליים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סוניטיניב&lt;/strong&gt;: התקבלו כמה דיווחים על כך ששימוש בבווציזומב יחד עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7852&amp;amp;name=%D7%A1%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%98" target="_blank"&gt;סוניטיניב&lt;/a&gt; עלול לגרום לתופעות הלוואי הבאות: אנמיה המוליטית של כלי דם קטנים,&amp;nbsp;לחץ דם גבוה,&amp;nbsp;עלייה ברמת הקראטינין ותסמינים נוירולוגיים. התופעות האלה הפיכות ונעלמות עם הפסקת הטיפול בשתי התרופות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100167</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את בקבוקוני התרופה במקרר בטמפרטורה של 2 עד 8 מעלות צלזיוס. אסור להקפיא. יש להגן מאור. אסור לנער את הבקבוק.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תרופה לאחר מיהול: ניתן לאחסן במקרר בטמפרטורה של 2 עד 8 מעלות צלזיוס&amp;nbsp;במשך 8 שעות לכל היותר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזלפה</name></Package></Packages>אווסטין4אווסטיןAvastin7836<omry_names><omry_name><id>1110033494</id><title>AVASTIN 400MG/16ML ## AMP</title></omry_name><omry_name><id>1110033486</id><title>AVASTIN 100MG/4ML ## AMP</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש