חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העיכול ומטבוליזםAprepitant1001824FalseTrueFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Aprepitant&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על־ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אפרפיטנט היא תרופה מונעת הקאות המעכבת את השלב החריף ואת השלב המאוחר של הקאות הנגרמות&amp;nbsp;מתרופות בעלות פוטנציאל גבוה לגרימת הקאות כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7161&amp;name=%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ציספלטין&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אפרפיטנט ניתנת תמיד בשילוב עם תרופות נוגדות הקאה מממשפחת הסטרונים (&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5430&amp;amp;name=%D7%96%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9F" target=_blank&gt;אונדנסטרון&lt;/a&gt; או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5271&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;גרניסטרון&lt;/a&gt; (מעכבים סרוטונרגיים) ועם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4755&amp;amp;name=%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%9F" target="_blank"&gt;דקסמתזון&lt;/a&gt; לשם הגברת פעילותם נוגדת ההקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אפרפיטנט היא מעכב של הקולטן Substance P) NK-1). התרופה פועלת ישירות על מערכת העצבים המרכזית ומשפיעה על חלקו האחורי של המוח.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1. 125 ‏מיליגרם ביום הטיפול הראשון, שעה לפני מתן הכימותרפיה ו־80 ‏מיליגרם ביום הטיפול השני והשלישי, שעה לפני מתן הכימותרפיה.‏ הטיפול ביום הראשון ניתן&amp;nbsp;כדי למנוע את הבחילות ואת ההקאות החריפות. בימים השני והשלישי הוא ניתן&amp;nbsp;כדי למנוע ‏את ההקאות ואת הבחילות המאוחרות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. הטיפול ניתן בשילוב עם דקסמתזון ועם נוגד הקאה כמו אונדסטרון או גרניסטרון.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו לו 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ניתן ליטול אפרפיטנט עם מזון או בין הארוחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;שתיים מתופעות הלוואי הלא שכיחות של אפרפיטנט&amp;nbsp;הן סחרחורות וישנוניות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שלא סובלים מתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם אפרפיטנט משפיעה על העובר. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל. התרופה עלולה&amp;nbsp;לפגוע ביעילות הגלולות למניעת הריון, ולכן מומלץ לנשים שנוטלות גם גלולות וגם אפרטיטנט להשתמש באמצעי מניעה נוסף. באמצעי הנוסף הזה יש להשתמש גם חודש לאחר הפסקת השימוש באפרפיטנט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם אפרפיטנט מופרשת לחלב האם. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית&amp;nbsp;אלכוהול בעת שמטופלים&amp;nbsp;באפרפיטנט&amp;nbsp;עלולה להגביר את הדיכוי של מערכת העצבים ולגרום לישנוניות ולתשישות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בשילוב&amp;nbsp;עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5595&amp;name=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A4+%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%94" target=_blank&gt;פימוזיד&lt;/a&gt; (תרופה&amp;nbsp;פסיכיאטרית), עם אסטמיזול או עם טרפנדין (תרופות לטיפול באלרגיות) או עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5460&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%93" target="_blank"&gt;ציספריד&lt;/a&gt; (תרופה שמגבירה את התנועתיות במערכת העיכול). נטילת אפרפיטנט עם אחת או יותר מהתרופות האלה עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות עד כדי סכנת חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני גיל 18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. מי שסובלים מפגיעה חמורה בתפקוד הכבד צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: חולשה, עצירות, ‏שלשולים, חוסר תיאבון, צרבת, כאבי בטן, כאבי ‏ראש, שיהוקים, התייבשות, סחרחורות, ישנוניות,&amp;nbsp;עלייה ברמות של אנזימי כבד (ALT, AST).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תרופות שמפחיתות את הפעילות אפרפיטנט&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333&amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, ‏&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8121&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פרוקסטין&lt;/a&gt;, ‏&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, ‏&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target=_blank&gt;היפריקום (סנט ג'ון וורט)&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שמגבירות את הפעילות של&amp;nbsp;אפרפיטנט&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417&amp;amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4778&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%9D" target=_blank&gt;דילטיאזם&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787&amp;amp;name=%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9C+%D7%A7%D7%A8%D7%9D" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;, נפזודון, ‏&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5386&amp;amp;name=%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A4%D7%98" target=_blank&gt;נלפינביר&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5077&amp;amp;name=%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A8" target=_blank&gt;ריטונביר&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאפרפיטנט מחלישה את פעילותן&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8121&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פרוקסטין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, טולבוטמיד, גלולות למניעת הריון (לכן נשים שמטופלות באפרפיטנט צריכות להשתמש&amp;nbsp;באמצעי מניעה נוסף. הן צריכות להמשיך את השימוש באמצעי הנוסף גם&amp;nbsp;במהלך החודש&amp;nbsp;שלאחר הפסקת הנטילה של&amp;nbsp;אפרפיטנט),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405&amp;amp;name=%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt; (אפרפיטנט מחלישה את הפעילות נוגדת הקרישה שלה. מי שנוטלים וורפרין ואפרפיטנט צריכים לנטר INR במשך שבועיים לאחר 3 ימים של טיפול באפרפיטנט).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאפרפיטנט מגבירה את פעילותן&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5408&amp;amp;name=%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C" target=_blank&gt;אלפוזוסין&lt;/a&gt;, ‏בנזודיאזפינים (אלפרזולם, ‏מידזולם, טריאזולם), אסטמיזול, ציספריד, דקסמתזון, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7165&amp;amp;name=%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%98%D7%A8" target=_blank&gt;דוסטקסל&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7716&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%A8%D7%98" target=_blank&gt;‏אלטריפטן&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6378&amp;amp;name=%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%93" target=_self&gt;אטופוסיד&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5890&amp;amp;name=%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%9F" target=_blank&gt;איפוספמיד&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7237&amp;amp;name=%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A7" target=_blank&gt;אימטיניב&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8447&amp;amp;name=%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A7%D7%9F" target=_self&gt;אירינוטקן&lt;/a&gt;, ‏מתילפרדניזולון, ‏&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7851&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%9C" target=_blank&gt;פקליטקסל&lt;/a&gt;, פימוזיד, טרפנדין, ‏וינקריסטין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6621&amp;amp;name=%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;וינורלבין&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור ללעוס את הכמוסה. יש לבלוע אותה בשלמותה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100182</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית שלה כדי להגן עליה מפני לחות, בטמפרטורה שנמוכה מ־30&amp;nbsp;מעלות צלזיוס.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>7859</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בכפוף לאישור רפואי מוקדם ולעמידה בתנאי התוכנית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>אימנד4אימנדEmend7859

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש