חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםMilnacipran1002014FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Milnacipran&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מילנציפרן היא תרופה נוגדת דיכאון&amp;nbsp;ממשפחת ה־SNRI שפועלת באמצעות העלאת&amp;nbsp;הרמות של שני מתווכים עצביים במוח - סרוטונין ונוראפינפרין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1. 50 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. למטופלים שסובלים מאי־ספיקת כליות יש להפחית את המינון בהתאם לתפקוד הכליות.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו לו 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור לכתוש או לשבור את הכמוסה. יש לבלוע אותה בשלמותה עם מים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה מתחילה להשפיע אחרי פרק זמן שנע בין שבוע ל־3 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להפסיק את השימוש בתרופה, אלא אם הרופא הורה על כך&amp;nbsp;באופן מפורש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. הפסקה פתאומית של נטילת התכשיר עלולה לגרום לתסמיני גמילה קשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש ליטול את התרופה עם האוכל או מיד אחרי הארוחה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. מילנציפרן היא תרופה לטיפול בדיכאון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה איננה מיועדת למי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה עלולה לגרום&amp;nbsp;למחשבות אובדניות - במיוחד&amp;nbsp;בשבועיים הראשונים לנטילתה ובקרב צעירים בני פחות מ־25 שנים.&amp;nbsp;בכל מקרה של הופעת מחשבות אובדניות על המטופל או על קרוביו לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. למילנציפרן יש אינטראקציה&amp;nbsp;עם תרופות רבות, ולכן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה אחרת או תוסף תזונה שנוטלים או שעומדים&amp;nbsp;ליטול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שנוטלים את התרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע ולערוך בדיקות דם סדירות, בדיקות של לחץ הדם ושל הדופק.&amp;nbsp;הרופא עשוי להורות על קיום בדיקות נוספות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש להכיר את תופעות הלוואי של התרופה - ובמיוחד את אלה שמחייבות לפנות מיד לרופא המטפל&amp;nbsp;(ראו בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות"). בכל מקרה של החמרה במצב הרפואי או הנפשי&amp;nbsp;יש לפנות לרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש בתרופה עלול לפגום בערנות, במיוחד בתחילת הטיפול, ולכן מחייב זהירות בנהיגה ובכל פעילות אחרת המחייבת ערנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא קיים מידע על בטיחות התרופה בתקופת ההריון, ולכן מומלץ לנשים הרות להימנע מלהשתמש בה. מטופלות בתרופה שהן בהריון או מתכננות הריון צריכות להתייעץ עם הרופא המטפל. ייתכן שהרופא ימליץ על טיפול חלופי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא קיים מידע על בטיחות התרופה&amp;nbsp;בתקופת ההנקה, ולכן יש להימנע מלהשתמש בה בתקופת ההנקה. מטופלת בתרופה שמניקה או שמתכננת להניק צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל. ייתכן שהרופא ימליץ על טיפול חלופי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: יש להימנע משתיית אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם נוטלים תרופות המעכבות את האנזים MAO&amp;nbsp;כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8319&amp;name=%D7%A0%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;פנלזין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5265&amp;amp;name=%D7%A1%D7%9C%D7%92%27%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;סלג'ילין&lt;/a&gt; ולינזוליד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם נוטלים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם נוטלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5667&amp;amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%98" target="_blank"&gt;קלונידין&lt;/a&gt; או מקבלים זריקות של אפינפרין או של נוראפינפרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם סובלים ממחלת לב קשה או בלתי יציבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. לפני גיל 18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. במהלך הטיפול בתרופה&amp;nbsp;צפוי הרופא המטפל להורות על בדיקות דם כדי לעקוב אחר&amp;nbsp;תפקודי הכבד, הפרופיל של שומני הדם, תפקודי הכליות ורמות המלחים בדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור להפסיק את השימוש בתרופה בבת אחת בלי להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל. הפסקה פתאומית עלולה להחמיר את המצב הנפשי ולגרום לתסמיני גמילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;מטופלים שסובלים מדיכאון או ממחלות נפש אחרות עלולים לסבול&amp;nbsp;ממחשבות אובדניות או ממחשבות על פגיעה עצמית - במיוחד בשבועיים הראשונים לטיפול (עד שהתרופה מתחילה להשפיע). המחשבות האלה פוקדות במיוחד מטופלים צעירים עד גיל 25. אם&amp;nbsp;עולות מחשבות על התאבדות יש לדווח על כך לרופא המטפל.&amp;nbsp;על קרובי המשפחה לדווח לרופא המטפל על כל שינוי בהתנהגותו של המטופל: דיבורים על התאבדות, התנהגות תוקפנית וכדומה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;מטופלים שנוטלים את התרופה הזאת עלולים לסבול מתסמונת נדירה&amp;nbsp;שנקראת תסמונת סרוטונין.&amp;nbsp;היא&amp;nbsp;נגרמת מעלייה ניכרת ברמות הסרוטונין במערכת העצבים -&amp;nbsp;לעיתים בגלל נטילה של תרופות נוספות יחד עם מילנציפרן (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות"). תסמונת סרוטונין באה לידי ביטוי בתסמינים רבים ובהם עלייה בחום הגוף, עצבנות, דופק מהיר, הזעה והפרעות במערכת העיכול. אם מתפתחים תסמינים שמעידים על תסמונת סרוטונין יש לפנות&amp;nbsp;מיד לרופא המטפל. מידע מפורט&amp;nbsp;על תסמונת סרוטונין מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מטופלים שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; או ממחלת כליות אחרת כלשהי צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה. הרופא המטפל עשוי להורות להם להפחית את מינון התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. השימוש במילנציפרן עלול לגרום לרמות נמוכות של נתרן&amp;nbsp;בדם (&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hyponatremia.aspx" target=_blank&gt;היפונתרמיה&lt;/a&gt;).&amp;nbsp;הסיכון לתופעת הלוואי הזאת עולה בקשישים, בחולים שסובלים מאיבוד נוזלים או במטופלים שנוטלים תרופות המגבירות את הפרשת השתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אם&amp;nbsp;סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" target=_blank&gt;מהפרעה דו־קוטבית (מאניה־דיפרסיה, מחלה בי־פולרית)&lt;/a&gt; יש להתייעץ עם הרופא&amp;nbsp;לפני התחלת השימוש&amp;nbsp;במילנציפרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target=_blank&gt;מגלאוקומה&lt;/a&gt; - ובמיוחד מגלאוקומה מסוג זווית סגורה - צריכים להשתמש במילנציפרן בזהירות רבה. הסיבה:&amp;nbsp;השימוש בתרופה עלול להגביר את הלחץ התוך־עיני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;השימוש במילנציפרן במינונים גבוהים עלול לגרום לעלייה בלחץ הדם ובדופק. לכן מטופלים שסובלים ממחלות לב או מלחץ דם גבוה צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל לפני התחלת השימוש בתרופה. במהלך הטיפול עליהם להיות&amp;nbsp;במעקב רפואי ולערוך באופן שגרתי בדיקות של לחץ הדם ושל הדופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. חולי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_blank"&gt;אפילפסיה&lt;/a&gt; או חולים במחלות אחרות שמלוּות&amp;nbsp;בפרכוסים&amp;nbsp;צריכים להתייעץ עם הרופא לפני שהם מתחילים להשתמש&amp;nbsp;במילנצפירן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. מילנצפירן - בדומה לתרופות&amp;nbsp;נוגדות דיכאון אחרות&amp;nbsp;- מעלה את הסיכון לדימומים בעור וממערכת העיכול. הסיכון הזה&amp;nbsp;גדל במטופלים שנוטלים גם תרופות נוגדות קרישה (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות").&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. נפיחות בפנים, בידיים, ברגליים, בלשון, בשפתיים או בגרון - לעיתים יחד עם&amp;nbsp;קוצר נשימה ופריחה בעור. התסמינים האלה מעידים על אלרגיה לתרופה ועלולים להיות מסכני חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. פריחה או נגעים בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמונת סרוטונין שבאה לידי ביטוי באחד או יותר מהתסמינים הבאים: שינויים במצב המנטלי, אי־שקט, הזיות, עצבנות, דופק לב מהיר, לחץ דם לא יציב, חום&amp;nbsp;גבוה, הפרעות ברפלקסים, הפרעות קואורדינציה, שלשולים, הקאות ובחילות. במקרים קשים עלולה להתפתח תרדמת. התסמינים האלה&amp;nbsp;מאפיינים גם תסמונת אחרת שנקראת NMS ושנלווית לעיתים&amp;nbsp;לתרופות נוגדות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target="_blank"&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. דימומים שקשה לעצור אותם והופעת חבורות על העור גם ממכות של מה בכך. התסמינים האלה עלולים להעיד על בעיות בקרישת הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. דופק מהיר, דופק לא סדיר, לחץ דם גבוה, לחץ וכאבים&amp;nbsp;בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. חוסר תחושה בפנים או בגוף, בעיקר בצד אחד של הגוף,&amp;nbsp;דיבור משובש. התסמינים האלה עלולים להעיד על אירוע מוחי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. ראייה מטושטשת או קשיים בראייה ואישונים מורחבים. התסמינים האלה עלולים להעיד על עלייה בלחץ התוך־עיני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תחושת אופוריה, תחושת גדלות, היפראקטיביות. התסמינים האלה עלולים להעיד על מאניה או על החמרה במצב הנפשי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תסמיני גמילה שמופיעים אם מפסיקים בבת אחת את נטילת&amp;nbsp;התרופה. מדובר באחד או יותר מהתסמינים הבאים: עייפות, סחרחורות, כאבי ראש, נדודי שינה, סיוטים, יובש בפה, איבוד תיאבון, בחילות, שלשולים, עצבנות, אי־שקט, חוסר מנוחה, בלבול, צלצולים באוזניים ותחושת דגדוג בעור. במקרים נדירים עלולים להתפתח תסמינים קשים יותר כמו פרכוסים, חולשה, הזעה, תחושה של שוק חשמלי ותסמינים דמויי שפעת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;כאבי ראש, מיגרנה, סחרחורות, עצבנות, חרדה, הפרעות אכילה, הפרעות שינה, ישנוניות, עייפות, רעד, מחשבות אובדניות, בחילה, כאבי בטן, שלשולים, עצירות, יובש בפה, הפרעות עיכול, דופק לב מהיר, עלייה בלחץ הדם, גלי חום, גרד, פריחה, הזעה מוגברת, הפרעות במתן שתן (עצירת שתן או תכיפות במתן שתן), בעיות זקפה ובחשק המיני וכאבים באשכים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;ירידה במשקל, עלייה ברמת השומנים בדם, הרגשת פאניקה, מחשבות שווא, הזיות, בלבול, התנהגות מוזרה, אי־שקט, פגיעה בזיכרון, ירידה בחשק המיני, שינוי בחוש הטעם, הפרעות בבליעה, דלקת בפה, דלקת במערכת העיכול, ראייה מטושטשת, יובש בעיניים, בעיות בלב, ירידה חדה בלחץ הדם במעבר מישיבה או משכיבה לעמידה,&amp;nbsp;חיוורון, יובש באף, מחלות עור, פריחה, אלרגיה, רגישות לאור השמש, צלצולים באוזניים, אובדן הכרה, התעלפויות, כאבים או נוקשות בשרירים, מחזור חודשי לא סדיר, מחזור חודשי כבד, תעוקת חזה, ירידה ברמות הנתרן בדם, דימום בריריות ובעור ודלקת כבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור ליטול&amp;nbsp;מילנציפרן עם תרופות שמעכבות את האנזים MAO כמו פנלזין ולינזוליד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור ליטול מילנציפרן עם תרופות שעלולות לגרום לתופעות לוואי מסוכנות בלב ובכלי הדם: דיגוקסין, קלונידין, אפינפרין (אדרנלין) ונוראפינפרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מי שמטופלים במילנציפרן צריכים להשתמש בזהירות רבה בתרופות שעלולות להגביר את הסיכון לתסמונת סרוטונין. יש להתייעץ עם הרופא המטפל, וייתכן&amp;nbsp;שהוא יאשר את שילוב התרופות, אך יקיים מעקב צמוד אחר תסמינים של תסמונת סרוטונין (ראו בסעיף "תופעות לוואי שכיחות"). אלה הן התרופות שעלולות להגביר את הסיכון לתסמונת סרוטונין: תרופות לטיפול במיגרנה ממשפחת הטריפטנים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7716&amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%A8%D7%98" target=_blank&gt;אלטריפטן&lt;/a&gt;, תרופות נוגדות דיכאון אחרות כמו תרופות ממשפחת ה־SSRI וה־SNRI, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7208&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;מירטזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5624&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;טרזודון&lt;/a&gt;, תרופות ממשפחת הטריציקליים, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target=_blank&gt;היפריקום (סנט ג'ון וורט)&lt;/a&gt;, תרופות ממשפחת האופיאטים&amp;nbsp;לטיפול בכאבים קשים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7470&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;פנטניל&lt;/a&gt; ומתדון, ליתיום (לטיפול במאניה־דיפרסיה), תרופות נוגדות פסיכוזה ותרופות נוגדות הקאה כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5271&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;גרניסטרון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להיזהר משילוב של מילנציפרן עם תרופות שעלולות להגביר את הסיכון לדימומים. מדובר בנוגדי קרישה&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7038&amp;amp;name=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;קלופידוגרל&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%94" target=_blank&gt;דביגטרן&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405&amp;amp;name=%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7988&amp;amp;name=%D7%A7%D7%A1%D7%A8%D7%9C%D7%98%D7%95" target=_blank&gt;ריברוקסבן&lt;/a&gt; ו&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8224&amp;amp;name=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A1%20" target=_blank&gt;אפיקסבן&lt;/a&gt; ובנוגדי דלקות לא סטרואידיים (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574&amp;amp;name=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אספירין&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4773&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98" target="_blank"&gt;ודיקלופנק&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה עם האוכל (בזמן הארוחה או מיד לאחריה).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור לכתוש או לשבור את הכמוסה. יש לבלוע אותה בשלמותה עם מים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את התרופה במקום קריר (בטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס) ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100201</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>התרופה ניתנת בהמלצת פסיכיאטר.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>איקסל4איקסלIxel7881

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש