חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןErlotinib1002104FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Erlotinib&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>ארלוטיניב היא תרופה ביולוגית&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/cancer/Pages/lung_cancer.aspx" target=_blank&gt;לסרטן הריאות&lt;/a&gt; מסוג תאים לא קטנים מתקדם או גרורתי לאחר שנכשל טיפול בכימותרפיה. במילים אחרות: התרופה משמשת קו טיפול שני או שלישי. נוסף על כך היא משמשת לטיפול בסרטן לבלב מתקדם מקומי שלא ניתן לנתחו או בסרטן לבלב גרורתי. במקרה הזה מדובר בטיפול של קו ראשון בשילוב עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6576&amp;name=%D7%92%D7%9E%D7%96%D7%A8" target="_blank"&gt;גמציטבין&lt;/a&gt;. מטרת הטיפול היא לגרום להתכווצות הגידול או לפחות לעצור או להאט את התפשטותו.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;ארלוטיניב משתייכת לקבוצת תרופות נוגדות סרטן שמעכבות את פעילות האנזים טירוזין קינאז האחראי להפעלת תהליך כימי שגורם לתא לגדול ולהתחלק. ארלוטיניב נצמדת לגורמי גדילה המצויים על פני התא הסרטני ומונעת את פעילות הטירוזין קינאז וכך מפסיקה את התחלקותם של&amp;nbsp;תאי הסרטן ואת גדילתם. היות שארלוטיניב מתמקדת בתאים הסרטניים היא אינה גורמת למרבית תופעות הלוואי השכיחות של טיפול כימי, כמו נשירת שיער ודיכוי מוח העצם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;טבליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;strong&gt;סרטן ריאות&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp; 150 מיליגרם, פעם ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן הלבלב&lt;/strong&gt;: 100 מיליגרם פעם ביום עם גמציטבין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אם המטופל מקבל במקביל תרופות המעכבות פירוק או מגבירות פירוק של ארלוטיניב, יש לשקול הגדלה או הפחתה של המינון. מטופלים&amp;nbsp;שממשיכים לעשן עלולים להזדקק לשינוי המינון של ארלוטיניב.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לעייפות ולתשישות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: יש להימנע מכניסה להריון בתקופת הטיפול בארלוטיניב וכן במשך שבועיים לאחר תום הטיפול בתרופה. יש להשתמש באותו פרק זמן באמצעי מניעה&amp;nbsp;יעילים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה אינה מיועדת לילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן ולהשמיד את התרופה&amp;nbsp;הזאת&amp;nbsp;בהתאם להנחיות של משרד הבריאות בנוגע לשימוש בחומרים ציטוטוקסיים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להיזהר במתן ארלוטיניב לחולי לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. הסכנה לניקוב במערכת העיכול בכלל ובמעיים בפרט גוברת אצל מטופלים שמקבלים תכשירים אחרים שמשבשים את הצמיחה של כלי הדם (תכשירים אנטי־אנגיוגניים) או&amp;nbsp;סטרואידים או&amp;nbsp;נוגדי דלקת שאינם סטרואידים או שסבלו בעבר&amp;nbsp;מכיב או מסעיפים במערכת העיכול.&amp;nbsp;אם נוצר אצל המטופל&amp;nbsp;נקב במערכת העיכול&amp;nbsp;בעקבות השימוש בארלוטיניב,&amp;nbsp;עליו להפסיק מיד את הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. השפעות המטולוגיות: ארלוטיניב גורמת לעיתים נדירות - אם היא ניטלת עם גמציטבין - לאנמיה מסוג מיקרואנגיופטיק המוליטיק אנמיה שאליה מתלווה גם&amp;nbsp;טרומבוציטופניה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. פגיעה בכבד עלולה לקרות בעיקר אצל חולים שסובלים&amp;nbsp;מפגיעה&amp;nbsp;קיימת בכבד. יש לעקוב אחר תפקודי הכבד ובמידת הצורך להפחית מינון או אף להפסיק כליל את הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. פגיעה בעיניים: יש להפסיק את הטיפול אם מופיע כאב חד בעין. גדילה לא תקינה של הריסים, יובש או קרטיטיס הם גורמי סיכון לניקוב או לכיוב של קרנית העין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. פגיעה בכליות: ארלוטיניב עלולה להחריף את הפגיעה בכליות של מי שסובלים&amp;nbsp;ממחלת כליה. יש להימנע מהתייבשות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. פגיעה בעור: התקבלו דיווחים על תופעות לוואי בעור כמו פריחה, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון וטוקסיק אפידרמל נקרוליזיס. יש להימנע מחשיפה לאור השמש בעת הטיפול בארלוטיניב.&amp;nbsp;אם מופיעות תופעות לוואי&amp;nbsp;חמורות בעור, יש להפסיק את הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. התכשיר מכיל לקטוז.&amp;nbsp;מטופלים&amp;nbsp;שרגישים ללקטוז צריכים להיזהר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: פריחה, שלשול. בשלשול בדרגת חומרה בינונית עד חמורה ניתן לטפל &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4974&amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93" target="_blank"&gt;בלופרמיד&lt;/a&gt;. בשלשול קשה עד כדי התייבשות ייתכן&amp;nbsp;שתידרש&amp;nbsp;הפחתה במינון הארלוטיניב&amp;nbsp;ואפילו הפסקה זמנית בטיפול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות נוספות&lt;/strong&gt;: חוסר תיאבון, עייפות ותשישות, קשיי נשימה, שיעול, הקאות ובחילות, זיהומים, פצעים בחלל הפה, גרד, עור יבש, דלקות בעיניים (בלחמית או בקרנית), כאב בטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;הפרעות בתפקודי הכבד, דימומים במערכת העיכול, אי־ספיקת כליות ודימומים מהאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות שכיחות בקרב חולים בסרטן הלבלב&lt;/strong&gt;: בקרב חולי סרטן הלבלב שמקבלים את הטיפול המקובל יחד עם ארלוטיניב תופעות הלוואי השכיחות ביותר הן תשישות, פריחה בעור, בחילות, חוסר תיאבון ושלשולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נוספות שנצפו&lt;/strong&gt;: ירידה במשקל, קשיי עיכול, גזים,&amp;nbsp; בצקות, עצירות, נדודי שינה, כאבים בעצמות, דיכאון, חרדה, סחרחורות, חום, רעד, כאבי ראש, נשירת שיער, תחושת נימול בקצות הגפיים וכאבים בשרירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נוספות שנצפו בקרב חולי סרטן הלבלב (בשכיחות של פחות מ־5%)&lt;/strong&gt;: התעלפות, הפרעות קצב,&amp;nbsp;חסימת מעיים, דלקת בלבלב, אנמיה המוליטית, אוטם שריר הלב, שבץ מוחי ואי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת (פנייה מיידית לרופא)&lt;/strong&gt;: בחילות, חוסר תיאבון, הקאות, שלשולים&amp;nbsp;חמורים או ממושכים (לא שכיח), התפתחות או החמרה של תסמינים בלתי מוסברים בריאות כמו קוצר נשימה, חום, שיעול, גירוי בעיניים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align=right&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות לעכב את הפירוק של ארלוטיניב ולהעלות את הרמות שלה בדם (מה שמצריך לעיתים הפחתת מינון)&lt;/strong&gt;: אנטיביוטיקות (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417&amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812&amp;amp;name=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4700&amp;amp;name=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A1" target=_blank&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;), תרופות אנטי־פטרייתיות (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787&amp;amp;name=%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9C%20%D7%A7%D7%A8%D7%9D" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt; וכן ווריקונזול), תרופות לטיפול בנשאי&amp;nbsp;HIV&amp;nbsp;מסוג מעכבי פרוטאז: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7906&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%90%D7%98%D7%90%D7%96" target=_blank&gt;אטזנביר&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4724&amp;amp;name=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%9F" target=_blank&gt;אינדינביר&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5386&amp;amp;name=%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A4%D7%98" target=_blank&gt;נלפינביר&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4915&amp;amp;name=%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%96" target=_blank&gt;סקווינביר&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A8" target=_blank&gt;וריטונביר&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שמגבירות את הפירוק של ארלוטיניב&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט (היפריקום)&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;תרופות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;לאפילפסיה&lt;/a&gt; (&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342&amp;amp;name=%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C%20%20%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%93" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;), תרופות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;לשחפת&lt;/a&gt; (&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405&amp;amp;name=%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;וורפרין&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;: בשילוב עם ארלוטיניב תיתכן הגברה של הדימום ועלייה ב־INR.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סותרי חומצה, PPIS, חוסמי H2&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;עלולים להפחית את הספיגת ארלוטיניב. יש ליטול אותם כמה שעות לפני הנטילה של ארלוטיניב או כמה שעות לאחר מכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אסור ליטול&amp;nbsp;ארלוטיניב בשילוב עם אשכוליות או עם מיץ אשכוליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה כשהקיבה ריקה - לפחות שעה לפני הארוחה&amp;nbsp;או שעתיים אחריה. אסור ליטול את התרופה בשילוב עם אשכוליות או עם מיץ אשכוליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100210</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן ארלוטיניב בטמפרטורת החדר, עד 30 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>טרסבה4טרסבהTarceva7893<omry_names><omry_name><id>1000004305</id><title>TARCEVA 100MG &lt;&gt;&lt;&gt;TAB</title></omry_name><omry_name><id>1000004458</id><title>TARCEVA 150MG &lt;&gt;&lt;&gt;TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש