חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםRamipril14594FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Ramipril</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;רמיפריל היא תרופה לטיפול בלחץ דם גבוה מהמשפחה של מעכבי ACE (מעכבי האנזים ההופך אנגיוטנסין). התרופה משמשת לטיפול במצבים הבאים:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt; ובכלל זה&amp;nbsp;אי־ספיקת לב לאחר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target=_blank&gt;אוטם בשריר הלב (התקף לב)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. להפחתת הסיכון להתקף לב או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target=_blank&gt;לאירוע מוחי&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. להפחתת בעיות בכליות או לעיכוב התפתחותן של בעיות כאלה&amp;nbsp;(הן במטופלים שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;מסוכרת&lt;/a&gt; והן במטופלים שאינם סובלים מסוכרת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;רמיפריל משוּוקת בישראל גם בתכשיר משולב עם משתן מסוג&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4784" target="_blank"&gt;הידרוכלורותיאזיד&lt;/a&gt; (השמות המסחריים: רמיפריל פלוס וטריטייס קומפ).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;אי־ספיקת לב &lt;/strong&gt;המינון ההתחלתי: 1.25 או 2.5 מיליגרם פעמיים ביום; המינון המרבי: 5 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לחץ דם גבוה&lt;/strong&gt;: המינון ההתחלתי: 2.5 מיליגרם פעם ביום; מינון המשך מקובל: 10 מיליגרם בחלוקה ל־2 מנות ביום; המינון המרבי: 20 מיליגרם בחלוקה ל־2 מנות ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הפחתת הסיכון להתקף לב או לאירוע מוחי&lt;/strong&gt;: המינון ההתחלתי: 2.5 מיליגרם פעם ביום; המינון המרבי: 10 מיליגרם בחלוקה ל־1 עד 2&amp;nbsp;מנות ביום.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. את מינון התרופה קובע הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בתחילת הטיפול צפוי הרופא&amp;nbsp;לרשום מינון נמוך, והוא יעלה אותו בהדרגה בהתאם לתגובת המטופל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במעבר משכיבה או מישיבה לעמידה יש לקום בהדרגה&amp;nbsp;כדי להפחית את הסיכון לסחרחורת או לירידה מהירה בלחץ הדם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. רמיפריל היא תרופה מהמשפחה של מעכבי ACE שמפחיתה לחץ דם. היא משמשת לטיפול בלחץ דם גבוה&amp;nbsp;ובאי־ספיקת לב לאחר אירוע לב. כמו כן היא משמשת כדי למנוע&amp;nbsp;אירועים מוחיים&amp;nbsp;ואירועי לב ולהפחתת בעיות בכליות&amp;nbsp;בעקבות מחלות שונות ובהן סוכרת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות את כל הבדיקות בהתאם להנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בתרופה יש לעקוב אחרי תופעות הלוואי ולדווח עליהן לרופא המטפל מיד עם התגלותן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התקבלו דיווחים מעטים על התפרצותה של אנגיואדמה (תגובה&amp;nbsp;של רגישות־יתר)&amp;nbsp;בעקבות נטילת רמיפריל. אנגיואדמה באה לידי ביטוי&amp;nbsp;בנפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הפה, הלשון, הגרון. היא עלולה לגרום לחנק ולהיות&amp;nbsp;מסכנת חיים. בכל מקרה של חשד לאנגיואדמה יש לפנות מיד לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. שיעול הוא אחת מתופעות הלוואי האפשריות של רמיפריל. השיעול&amp;nbsp;עלול להיות יבש וטורדני. אם מתחילים להשתעל בעת שמטופלים בתרופה, יש לדווח על כך לרופא המטפל ולהתייעץ איתו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אסור להשתמש ברמיפריל בתקופת ההריון&amp;nbsp;משום שהתרופה הזאת&amp;nbsp;עלולה לפגוע בעובר. מטופלת ברמיפריל שנמצאת בהריון או שמתכננת הריון צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול חלופי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורת ולעילפון. מותר לנהוג רק אחרי שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה להזיק לעובר. מטופלת בתרופה שנמצאת בהריון או שמתכננת הריון&amp;nbsp;צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;בנוגע לטיפול חלופי בלחץ דם גבוה שאינו פוגע בעובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אין די מידע בנוגע לבטיחות התרופה לתינוק היונק.&amp;nbsp;יש להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל&amp;nbsp;בנוגע לתרופות חלופיות שניתן ליטול בתקופת ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה לגרום לתת לחץ דם ולסחרחורות ולכן אינה מומלצת בעת&amp;nbsp;שמטופלים ברמיפריל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה או&amp;nbsp;לתרופה אחרת מהמשפחה של&amp;nbsp;מעכבי ACE כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7761" target=_blank&gt;אנלפריל&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת&amp;nbsp;אנגיואדמה (בצקת - בעיקר בגולגולת. הסבר מובא בסעיפים&amp;nbsp;"אזהרות חשובות" ו"תופעות לוואי שכיחות").&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בשילוב עם התרופה סקוביטריל+ולסרטן (השם המסחרי:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8480" target="_blank"&gt;אנטרסטו&lt;/a&gt;) לטיפול באי־ספיקת לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בשילוב עם&amp;nbsp;אליסקירן (תרופה לטיפול בלחץ דם גבוה שאינה משוּוקת בישראל).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מטופלים בדיאליזה צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שהם מתחילים להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם סובלים מחסימה (סטנוזיס) של אספקת דם לכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בתקופת ההריון וההנקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;מעקב רפואי&lt;/strong&gt;. בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה&amp;nbsp;יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות את כל הבדיקות בהתאם להוראותיו. אלה צפויות לכלול לחץ דם, דופק ובדיקות דם (כדי לעמוד, בין היתר,&amp;nbsp;על תפקוד הכליות, על תפקודי&amp;nbsp;הכבד, על מספריהם של&amp;nbsp;תאי הדם ועל רמות&amp;nbsp;המלחים בדם, ובהם&amp;nbsp;נתרן ואשלגן).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;אנגיואדמה&lt;/strong&gt;. אחת מתופעות הלוואי הנדירות של&amp;nbsp;מעכבי ACE היא אנגיואדמה.&amp;nbsp;זוהי תגובה אלרגית שבאה לידי ביטוי&amp;nbsp;בנפיחות של רקמות שמתחת לעור. לרוב היא מופיעה באחד או יותר מהאיברים הבאים: השפתיים, הפנים, העפעפיים, הפה והלשון, אך עלולה להופיע גם בידיים, בכפות הרגליים ובאיברי המין (שק האשכים). לעיתים היא עלולה לבוא לידי ביטוי בעור נפוח, מגורה ומגרד (אורטיקריה). אנגיודמה עלולה להיות מצב מסכן חיים (לגרום לחנק), ולכן ברגע שמתגלים תסמינים שלה יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי. היא עלולה להתפתח בתחילת הנטילה&amp;nbsp;של&amp;nbsp;רמירפיל וכן בשלבים מאוחרים יותר של הטיפול; היא שכיחה יותר במטופלים שעורם כהה (אפרו־אמריקאים) ובמטופלים שסובלים&amp;nbsp;מאנגיואדמה תורשתית.&amp;nbsp;הסיכון לאנגיואדמה עולה כאשר היא ניתנת עם תרופות&amp;nbsp;מסוימות כמו&amp;nbsp;סקוביטריל+ולסרטן וכמו תרופות לטיפול במושתלי איברים (למשל&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7968" target=_blank&gt;אוורולימוס&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;תגובות אלרגיה אחרות&lt;/strong&gt;. לעיתים רחוקות עלולה רמיפריל לגרום לתופעות אלרגיה אחרות כמו&amp;nbsp;פריחה בעור, אורטיקריה ואנפילקסיס. מידע נוסף מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;, יש לדווח על כך לרופא המטפל. בדרך כלל מומלץ לתת רמיפריל למי&amp;nbsp;שסובלים מאי־ספיקת כליות, גם אם הם חולי סוכרת,&amp;nbsp;שכן התרופה מסייעת לרוב לעצור את הידרדרות הכליות ומפחיתה את הפרשת החלבון בשתן.&amp;nbsp;עם זאת, לעיתים נדירות עלולה רמיפריל להחמיר את תפקוד הכליות, למשל בקרב חולים&amp;nbsp;שסובלים מחסימה בזרימת הדם לכליות. לכן בעת&amp;nbsp;שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע ולעשות בדיקות דם ושתן כדי להעריך את תפקוד הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;מחלות של הכבד ושל כיס המרה&lt;/strong&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם&amp;nbsp;סובלים מבעיות בכבד או בכיס המרה. במקרה&amp;nbsp;של בעיות כאלה&amp;nbsp;צפוי הרופא המטפל להורות למטופל לבדוק לעיתים קרובות את&amp;nbsp;תפקודי הכבד&amp;nbsp;שלו ולעקוב אחרי שינויים. אסור לתת את התרופה&amp;nbsp;לחולי כבד שסובלים ממיימת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;שיעול&lt;/strong&gt;. התרופה עלולה לגרום לשיעול יבש וטורדני. השיעול מופיע בדרך כלל בחודשים הראשונים לטיפול, ונוגדי שיעול אינם ממתנים אותו. אם מתפתח שיעול בעקבות השימוש בתרופה, יש לדווח על כך&amp;nbsp;לרופא המטפל. ייתכן שהוא יורה ליטול&amp;nbsp;תרופה אחרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;עודף&amp;nbsp;אשלגן בדם (היפרקלמיה)&lt;/strong&gt;. רמיפריל עלולה לגרום להיפרקלמיה, וזו עלולה לגרום להפרעות קצב. בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה צפוי הרופא לעקוב אחרי רמות האשלגן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;רמות נמוכות של נתרן בדם (היפונתרמיה)&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;לעיתים נדירות עלולה רמיפריל לגרום לירידה ברמות הנתרן בדם. הסיכון לכך עולה אם רמיפריל ניטלת בשילוב עם תרופות אחרות שגורמות להיפונתרמיה. מידע נוסף מובא בסעיף&amp;nbsp;"תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;לחץ דם&amp;nbsp;נמוך&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;שימוש ברמיפריל עלול לגרום ללחץ דם נמוך, במיוחד במטופלים שסובלים מהתייבשות או שנוטלים תרופות נוספות להפחתת לחץ הדם. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אחרי לחץ הדם והדופק. אם&amp;nbsp;סובלים מלחץ דם נמוך, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;strong&gt;חולים&amp;nbsp;במחלות לב&lt;/strong&gt;. חולי לב צריכים לקבל בתחילת הטיפול&amp;nbsp;מינון מופחת. את&amp;nbsp;המינון יש להעלות בהדרגה בהסתמך על&amp;nbsp;המעקב הרצוף שיש לקיים אחר&amp;nbsp;התסמינים של מחלת הלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;strong&gt;חולי זאבת או חולי סקלרודרמה&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;מטופלים ברמיפריל שאובחנה אצלם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/lupus.aspx" target="_blank"&gt;זאבת&lt;/a&gt; או סקלרודרמה (טרשת עור שבאה לידי ביטוי בעור מעובה) עלולים לסבול מירידה בספירות של תאי הדם.&amp;nbsp;עליהם לעשות&amp;nbsp;בדיקות דם לעיתים קרובות כדי לעקוב אחרי הרמות של תאי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;strong&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/strong&gt;. נטילת התרופה בזמן ההריון עלולה&amp;nbsp;להזיק לעובר. נשים בגיל הפוריות שמתכננות הריון או נמצאות בהריון צריכות לדווח לרופא המטפל שהן נוטלות רמיפריל. הרופא צפוי להמליץ במקרה כזה על תרופה אחרת שניתן להשתמש בה בהריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;ניתוחים&lt;/strong&gt;. לפני ניתוח יש לדווח לרופא המנתח על כך שנוטלים רמיפריל (וכן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;15.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;ילדים ומתבגרים&lt;/strong&gt;. אסור לתת את התרופה למי שטרם מלאו להם 18 שנים שכן לא ידוע אם היא בטוחה להם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;תחליפי מלח עשירים באשלגן&lt;/strong&gt;. בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה יש להימנע מצריכה של תחליפי מלח דלים בנתרן ועשירים באשלגן משום שהם מעלים את הסיכון להיפרלקמיה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני&amp;nbsp;אלרגיה ובהם תסמינים בעור (כמו&amp;nbsp;פריחה, נפיחות, גירוי, אדמומיות, קילופים), קשיי נשימה, צפצופים בנשימה,&amp;nbsp;קוצר נשימה, תחושת מחנק בגרון, קשיי&amp;nbsp;בליעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תופעות לוואי המעידות על אנגיואדמה כמו נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: השפתיים, העפעפיים, הפנים, הפה, הלשון, הידיים. לעיתים עלולה&amp;nbsp;להופיע נפיחות גם בכפות הרגליים ובאיברי המין (שק האשכים). נפיחות בגרון עלולה לגרום למחנק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של אי־ספיקת כליות&amp;nbsp;כמו קושי&amp;nbsp;לתת שתן,&amp;nbsp;מתן שתן מועט,&amp;nbsp;דם בשתן,&amp;nbsp;בצקות בגפיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או הצהבה של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של עלייה ברמות האשלגן בדם כמו&amp;nbsp;דופק&amp;nbsp;מהיר, חולשה, סחרחורות, הרגשת עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תסמינים של ירידה במספריהם של&amp;nbsp;תאי הדם כמו הופעת סימנים כחולים או אדומים על העור, דימומים מהחניכיים, דם בשתן, דם בצואה, צואה שחורה, כאבי גרון, חום גבוה, עייפות ניכרת, חולשה, עור חיוור, רגישות לקור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תסמינים של דלקת בלבלב כמו כאבי בטן חזקים, בחילות, הקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. שיעול טורדני וממושך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. כאבים או לחץ בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. סחרחורת ועילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;ירידה בלחץ הדם (תופעת הלוואי הזאת שכיחה בעיקר בתחילת הטיפול או&amp;nbsp;לאחר העלאת&amp;nbsp;המינון&amp;nbsp;של התרופה. בחלק מהמקרים התופעה הזאת חולפת במהלך הטיפול. יש להיזהר כאשר קמים ממצב&amp;nbsp;שכיבה או ישיבה למצב עמידה), כאבי ראש, עייפות, שיעול יבש וטורדני, פריחה, עלייה ברמות האשלגן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;עלייה ברמות הקריאטינין בדם, עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם, הפרעות שינה,&amp;nbsp;פגיעה בשיווי המשקל, הזעה מוגברת, השתנה מוגברת, הפרעות במערכת העיכול, בצקות בגפיים, חוסר תיאבון, קוצר נשימה, הסמקה,&amp;nbsp;ראייה מטושטשת, כאבי מפרקים, ירידה בחשק המיני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בלבול, אנגיואדמה, רגישות־יתר, קילופים חמורים של העור, עקצוצים בעיניים, צלצולים באוזניים, נשירת שיער, הגדלת השדיים בגברים, ירידה במספריהם של&amp;nbsp;תאי הדם, ירידה בשיעור ההמוגלובין, אי־ספיקת כליות, אי־ספיקת כבד, צהבת, רגישות לאור השמש, קשיי ריכוז, שתן כהה, ירידה ברמות הנתרן בדם, תופעת ריינו (תחושת קור קיצונית באצבעות הידיים).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור לשלב עם רמיפריל&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. אליסקירן, תרופה לטיפול בלחץ דם גבוה (אינה משוּוקת בישראל).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. סקוביטריל+ולסרטן (השם המסחרי: אנטרסטו), תרופה לטיפול באי־ספיקת לב. השילוב מעלה את הסיכון לאנגיואדמה. יש להמתין לפחות 36 שעות בין הפסקת הנטילה של רמיפריל לבין התחלת הנטילה של סקוביטריל+ולסרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שלא מומלץ לשלב עם רמיפריל&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תרופות מהמשפחה של&amp;nbsp;מעכבי ARB לטיפול בלחץ דם גבוה&amp;nbsp;כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5102" target=_blank&gt;לוסרטן&lt;/a&gt;. בעבר היה מקובל לתת את השילוב הזה כדי למנוע מחלות לב, אך&amp;nbsp;התברר&amp;nbsp;שהוא מעלה את הסיכון לאי־ספיקת כליות ולעלייה ברמות האשלגן בדם ולכן הוא&amp;nbsp;אינו מומלץ כיום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שבשילוב עם רמיפריל מעלות את הסיכון להיפרקלמיה (עלייה ברמות האשלגן בדם)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4542" target=_blank&gt;ספירונולקטון&lt;/a&gt; לטיפול באי־ספיקת לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7977" target=_blank&gt;אפלרנון&lt;/a&gt; לטיפול באי־ספיקת לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אמילוריד, תרופה משתנת משמרת אשלגן שנמצאת בתרופה&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4934" target=_blank&gt;קלוריל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תכשירים המכילים אשלגן כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5287" target=_blank&gt;אשלגן כלורי&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8318" target=_blank&gt;ואשלגן גלוקונט&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אנטיביוטיקה מסוג&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4782" target=_blank&gt;קו־טרימוקסזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. הפרין, תרופה נוגדת קרישה שניתנת בהזרקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תרופות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6628" target=_blank&gt;וטקרולימוס&lt;/a&gt; למניעת דחייה של&amp;nbsp;איברים&amp;nbsp;מושתלים.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;תרופות שעלולות להפחית מהיעילות של רמיפריל&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות מהמשפחה של&amp;nbsp;נוגדי דלקת לא סטרואידיים (NSAID) כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5402" target=_blank&gt;דיקלופנק&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול בשוק לבבי ובאלרגיות כמו אדרנלין ונוראדרנלין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לטיפול בהצטננות המכילות פסאודואפדרין כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5280" target=_blank&gt;סינופד&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שנטילתן עם רמיפריל מעלה את הסיכון לאנגיואדמה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. סקוביטריל+ולסרטן (השם המסחרי: אנטרסטו)&amp;nbsp;תרופה לטיפול באי־ספיקת לב. יש להמתין&amp;nbsp;לפחות 36 שעות בין הפסקת הנטילה&amp;nbsp;של רמיפריל לבין התחלת הנטילה של&amp;nbsp;סקוביטריל+ולסרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול במושתלי איברים כמו אוורולימוס &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7725" target=_blank&gt;וסירולימוס&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לסוכרת מהמשפחה של&amp;nbsp;מעכבי DPP-4 כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8512" target=_blank&gt;וילדגליפטין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות נוספות שיש להן אינטראקציה עם רמיפריל&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. השילוב של רמיפריל ושל&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4969" target=_blank&gt;ליתיום&lt;/a&gt;&amp;nbsp;עלול להעלות את רמות הליתיום בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל. זה עשוי&amp;nbsp;להורות על נטילת&amp;nbsp;תרופה אחרת במקום רמיפריל או לעקוב באופן&amp;nbsp;קבוע אחרי רמות הליתיום בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5438" target=_blank&gt;אלופורינול&lt;/a&gt; (תרופה להפחתת הרמות של חומצת השתן בדם). השילוב עלול להעלות את הסיכון לתופעות לוואי של אלופורינול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. נטילת סטרואידים (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" target=_blank&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;) יחד עם רמיפריל&amp;nbsp;מחייבת מעקב אחרי לחץ הדם ואחר הכמות של&amp;nbsp;תאי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. פרוקאינמיד (תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;). אם היא ניטלת בשילוב עם רמיפריל יש לעקוב אחרי לחץ הדם ואחרי הכמות&amp;nbsp;של תאי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם נוטלים יחד עם רמיפריל תרופות נוספות לטיפול בלחץ דם,&amp;nbsp;יש לעקוב אחרי הרמות של&amp;nbsp;לחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם נוטלים יחד עם רמיפריל תרופות לטיפול בסוכרת, יש לעקוב אחרי רמות הסוכר בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" target="_blank"&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt; (תרופה משתנת) עלולה בשילוב עם רמיפריל לגרום&amp;nbsp;לירידה חדה בלחץ הדם. הרופא עשוי לאשר את השילוב הזה, אך צפוי במקרה כזה לעקוב אחרי לחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. לא כל התרופות לטיפול בסרטן&amp;nbsp;מושפעות מרמיפריל. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. הידרוכלורותיאזיד בשילוב עם רמיפריל מעלה את הסיכון לירידה ברמות הנתרן בדם. במקרה של שילוב כזה יש לעקוב אחרי רמות הנתרן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תכשירי ברזל בהזרקה בשילוב עם רמיפריל מעלים את הסיכון לתגובות של אלרגיה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. ניתן ליטול רמיפריל&amp;nbsp;עם אוכל או בין&amp;nbsp;הארוחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע משתיית אלכוהול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בתרופה יש&amp;nbsp;להימנע מצריכת מלח&amp;nbsp;דל נתרן ועשיר באשלגן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;טבליות טריטייס&lt;/strong&gt;: יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אסור ללעוס או לרסק אותן. טבליות של 2.5 מיליגרם ושל 5 מיליגרם ניתן לחצות בקו החציה, אם יש צורך בחצי מנה; טבליות של 1.25 מיליגרם ניתן לחצות&amp;nbsp;כדי להקל על הבליעה, אך יש לבלוע את שני חלקי הטבלייה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות רמיפריל־טבע&lt;/strong&gt;: יש לבלוע את הטבליות בשלמותן. אסור ללעוס או לרסק אותן. ניתן לחצות את הטבליות בקו החציה&amp;nbsp;כדי להקל על הבליעה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה&amp;nbsp;בטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1459</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא מוסמך לרשום את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>טריטייס,רמיפריל טבע4רמיפריל טבעRamipril Teva7929

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש