חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןLapatinib1002614FalseTrueFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Lapatinib&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p class="MsoNormal" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. לפטיניב היא תרופה ביולוגית לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/carcinoma_of_breast.aspx" target=_blank&gt;בסרטן השד&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפטיניב ניתנת יחד עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7152&amp;name=%D7%A7%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%94" target=_blank&gt;קפציטבין (קסלודה)&lt;/a&gt; לנשים שאובחן אצלן&amp;nbsp;סרטן שד מתקדם או גרורתי עם ביטוי יתר של הקולטן HER2, ואשר קיבלו טופלו קודם&amp;nbsp;לכן באנטרציקלין, בטקסאן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7176&amp;amp;name=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ובטרסטוזומב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפטיניב&amp;nbsp;ניתנת בשילוב עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6844&amp;amp;name=%D7%A4%D7%9E%D7%A8%D7%94" target="_blank"&gt;לטרוזול&lt;/a&gt; לנשים בשלב שלאחר הפסקת הווסת שאובחן אצלן&amp;nbsp;סרטן שד גרורתי, חיובי להורמונים, שבהן הגידול מלוּוה בביטוי יתר של HER2 אשר מועמדות לטיפול הורמונלי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לפטיניב&amp;nbsp;מבוססת על מולקולה קטנה המעכבת קינאזות&amp;nbsp;(Small Molecule Kinase Inhibitor). קינאזות הן אנזימים המפעילים תהליכים בתא, כולל התפתחות תאים סרטניים. לפטיניב חודרת לתוך התא ומעכבת את התהליך הסרטני המתרחש בו.&amp;nbsp;לפטיניב מעכבת את פעילותם של שני קולטנים מקבוצת ה־ERB: הקולטן ErbB2 (שעליו פועלת גם התרופה הרצפטין) והקולטן ErbB1.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לפטיניב&amp;nbsp;ניתנת באמצעות&amp;nbsp;טבליות (פעם ביום) לפחות שעה לפני האוכל או שעה אחרי האוכל ואינה מצריכה עירוי או אשפוז. התרופה מתאימה לכ־25%&amp;nbsp;מהנשים החולות שיש להן ביטוי־יתר לקולטן HER2,&amp;nbsp;שהוא&amp;nbsp;מדד ההתאמה לטיפול.&amp;nbsp;נשים רבות הפכו עמידות לטיפול בהרצפטין, ולכן זקוקות&amp;nbsp;לטיפול חדש אחר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;טבליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;סרטן שד מתקדם או גרורתי&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;לפטיניב בשילוב עם קפציטבין&lt;/strong&gt;: לפטיניב&amp;nbsp;1.25 גרם&amp;nbsp;(5 טבליות), פעם ביום, בימים 21-1&amp;nbsp;בשילוב עם קפציטבין 2 גרם למטר רבוע שטח גוף&amp;nbsp;(בחלוקה ל־2 מנות ביום בהפרש של 12 שעות זו מזו) בימים 14-1 בכל מחזור של 21 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;לפטיניב עם לטרוזול&lt;/strong&gt;: לפטיניב 1.5 גרם (6 טבליות) פעם ביום בשילוב עם לטרוזול 2.5 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;שינויי מינון נדרשים באוכלוסיות מיוחדות כמפורט בסעיף "אזהרות חשובות".&lt;/p&gt;</adult><child>אסור לתת את התרופה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור ליטול תרופות נוספות - גם לא תרופות ללא מרשם&amp;nbsp;ותוספי תזונה - בלי אישורו של הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום מומים&amp;nbsp;לעובר. בזמן הטיפול בלפטיניב יש להשתמש&amp;nbsp;באמצעי מניעה אמינים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם לפטיניב מופרשת לחלב האם. האיסור להניק במהלך נטילת התרופה נובע מהידיעה שהיא עלולה לגרום נזקים חמורים לתינוק היונק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם לאלכוהול יש השפעה כלשהי&amp;nbsp;על לפטיניב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;לפני גיל&amp;nbsp;18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&lt;strong&gt; ירידה בתפקוד של חדר שמאל&lt;/strong&gt;: לפטיניב עלולה לגרום לפגיעה נדירה בתפקוד החדר השמאלי של הלב.&amp;nbsp;לרוב הפגיעה היא הפיכה ואינה פרוגרסיבית. רוב המקרים שדוּוחו קרו בתשעת השבועות הראשונים לטיפול בלפטיניב. יש להיזהר במיוחד במתן התרופה למטופלים שמצויים בסיכון לפגיעה בחדר השמאלי של הלב. יצרנית התרופה&amp;nbsp;ממליצה לבדוק תפקוד הלב ובמיוחד את תפקוד החדר השמאלי לפני תחילת הטיפול בלפטיניב וכן במהלך הטיפול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;פגיעה בכבד&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לפגוע בכבד בתוך ימים עד חודשים מתחילת הטיפול. תסמיני הפגיעה הזאת הם עלייה באנזימי הכבד, בבילירובין ובאלקלין פוספטז. יש לבדוק את תפקודי הכבד לפני תחילת הטיפול וכל 6-4 שבועות בזמן הטיפול. אם חלים שינויים בתפקודי הכבד, יש להפסיק מיד את הטיפול בלפטיניב. הפתרון למטופלים שסובלים מפגיעה בכבד הוא לרוב הפחתת מינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;שלשול&lt;/strong&gt;: כ־65% מהמטופלים בלפטיניב סובלים משלשולים. יש לטפל בכך באמצעות&amp;nbsp;תרופות נוגדות שלשול. בשלשול חמור יש לטפל&amp;nbsp;בעזרת נוזלים ואלקטרוליטים הניתנים דרך הפה ודרך הווריד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;פגיעה בריאות&lt;/strong&gt;: יש לעקוב אחרי תסמינים של פגיעה בריאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;הארכת מרווח QT&lt;/strong&gt;: יש לתת את התרופה בזהירות רבה למטופלים שקיימת אצלם נטייה&amp;nbsp;להארכת מרווח QT. הנטייה הזאת קיימת אצל מי&amp;nbsp;שסובלים מתת־אשלגן בדם ו/או מתת־מגנזיום בדם, אצל מי שאובחן אצלם&amp;nbsp;סינדרום הארכת QT מולד וכן מי שנוטלים במקביל תרופות המאריכות את מרווח QT.&lt;/p&gt;</all></description><remarks> </remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: שלשולים, בחילות והקאות, עייפות, פריחה, "תסמונת כף היד והרגל"&amp;nbsp;- תופעה הכוללת אובדן תחושה, עקצוץ, אדמומיות, נפיחות ואי־נוחות בכפות הידיים והרגלים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות בינונית&lt;/strong&gt;: כיבים בפה, צרבת, יובש בעור, דלקת בריריות,&amp;nbsp;קשיי נשימה, עייפות ונדודי שינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;ירידה בתפקודי הלב. זו&amp;nbsp;עלולה להביא לקוצר נשימה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417&amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, אינדינביר, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787&amp;amp;name=%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9C%20%D7%A7%D7%A8%D7%9D" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, נפזודון, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A8" target=_blank&gt;ריטונביר&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5386&amp;amp;name=%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%A4%D7%98" target=_blank&gt;נלפינביר&lt;/a&gt;, ווריקונזול מעכבות את הפירוק של לפטיניב בכבד ועלולות להעלות את רמתו בדם. אם נדרש טיפול משולב, יש לשקול הפחתה במינון הלפטיניב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4755&amp;amp;name=%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;דקסמתזון&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746&amp;amp;name=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפבוטין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target="_blank"&gt;סנט ג'ון וורט (היפריקום)&lt;/a&gt; מחישות את הפירוק של&amp;nbsp;לפטיניב בכבד ועלולות לפגוע ביעילותו. אם נדרש טיפול משולב, יש לשקול את האפשרות להגדיל את המינון של לפטיניב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול לפטיניב על קיבה ריקה: שעה לפני הארוחה או שעה לאחריה.&amp;nbsp;אם לפטיניב ניטלת יחד עם קפציטבין&amp;nbsp;(קסלודה), יש ליטול את הקפציטבין עם הארוחה או 30 דקות אחרי האוכל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שנוטלים את התרופה יש להימנע מאכילת אשכוליות ומשתיית מיץ אשכוליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור ללעוס את הטבליות. יש לבלוע את התרופה בשלמותה&amp;nbsp;בעזרת כוס מים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100261</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את הטבליות בטמפרטורת החדר (בין 15 ל־30 מעלות צלזיוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>טייקרב4טייקרבTykerb7967<omry_names><omry_name><id>1000045485</id><title>TYKERB 250 MG&lt;&gt;&lt;&gt; TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש