חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםDronedarone1002674FalseFalseTrueFalseכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Dronedarone&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. דרונדרון היא נגזרת של התרופה &lt;u&gt;&lt;font color=#0066cc&gt;אמיודרון&lt;/font&gt;&lt;/u&gt; ומשמשת לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target="_self"&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;&amp;nbsp;כמו פרפור פרוזדורים או רפרוף פרוזדורים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;התרופה ניתנת&amp;nbsp;למטופלים שלא יכולים להמשיך לקבל אמיודרון בגלל תופעות לוואי, למטופלים שפיתחו אי־סבילות לתרופות אחרות לטיפול בהפרעות קצב, כמו פרופפנון ולמטופלים&amp;nbsp;שסובלים הן מפרפור פרוזדורים או מרפרוף פרוזדורים&amp;nbsp;והן ממחלת לב כלילית, אך החדר השמאלי שלהם מתפקד היטב, ואין בו שינויים מבניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל קרדיולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מצופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;400&amp;nbsp;מיליגרם פעמיים ביום.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול טבלייה אחת בבוקר (עם ארוחת הבוקר) וטבלייה נוספת בערב (עם ארוחת הערב).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לשתות מיץ אשכוליות או לאכול אשכוליות בעת שמטופלים בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעשות בדיקות לפי הנחיית הרופא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. לפני התחלת הטיפול בדרודרון יורה&amp;nbsp;הרופא&amp;nbsp;לעשות בדיקת אק"ג ובדיקות דם כדי להעריך את תפקודי הכבד והכליות ואת רמות הקריאטינין והמלחים בדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעשות בדיקות דם תכופות. את התדירות של הבדיקות קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור ליטול את התרופה בתקופת ההריון וההנקה. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לדרונדרון יש תגובות עם תרופות רבות. יש לדווח לרופא או לרוקח על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה במקום חשוך, בטמפרטורה שאינה עולה על 30 מעלות צלזיוס, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות ולהתעלפות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום למומים בעובר. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל&amp;nbsp;כל עוד הן&amp;nbsp;מטופלות&amp;nbsp;בדרונדרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם. האיסור על נשים להניק בעת שהן מטופלות בדרונדרון נובע מהחשש שתרופה עוברת לחלב האם. במקרה כזה&amp;nbsp;היא עלולה&amp;nbsp;לגרום לתופעות לוואי אצל התינוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע&amp;nbsp;אם אלכוהול משפיע על דרונדרון. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת חסימה בהולכה העצבית בלב (למעט במקרים שבהם למטופל יש קוצב לב).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם הדופק נמוך מ־50 פעימות בדקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. במקרים של פרפור פרוזדורים מתמשך או קבוע שבהם הרופא אינו מעוניין לעשות היפוך חשמלי&amp;nbsp;כדי להסדיר את הדופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם סובלים ממחלה לא יציבה של הלב או של כלי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. היסטוריה של&amp;nbsp;אי־ספיקת לב או של&amp;nbsp;בעיות בתפקוד של החדר השמאלי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. לאחר טיפול באמיודרון שגרם לתופעות לוואי בכבד או בריאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. בשילוב עם תרופות מסוימות (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות").&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אם סובלים מהפרעת קצב שנקראת מקטע QT מוארך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אם אובחנה מחלה&amp;nbsp;חמורה בכבד או בכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12 לפני גיל 18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. במהלך הטיפול בתרופה&amp;nbsp;יש להיות במעקב קבוע אצל הקרדיולוג.&amp;nbsp;זה יורה&amp;nbsp;לעשות בדיקות שונות לניטור ולמעקב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור למטופל להפסיק את הטיפול על דעת עצמו. הפסקת הטיפול עלולה להחמיר את פרפור הפרוזדורים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם מתפתח מצב של פרפור פרוזדורים כרוני, יורה הרופא להפסיק את הטיפול.&amp;nbsp;לכן יש לעשות בדיקת אק"ג לפחות&amp;nbsp;פעם בחצי שנה, אם כי הרופא יכול, כמובן, להורות על בדיקות תכופות יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם מתפתחים תסמינים של אי־ספיקת לב, כמו בצקות, קשיי נשימה בישיבה או בשכיבה, קוצר נשימה בעת פעילות&amp;nbsp;- יש לדווח על כך מיד לרופא המטפל. הרופא יחליט אם להמשיך את הטיפול בדרונדרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של קוצר נשימה או של שיעול יבש ממושך עלולים להיות תופעת&amp;nbsp;לוואי של התרופה שפוגעת בריאות. יש לדווח על כך לרופא המטפל, והוא יחליט אם להמשיך את הטיפול בדרונדרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. חולים במחלת לב כלילית&amp;nbsp;צריכים להיות במעקב צמוד יותר. הרופא עשוי להורות על בדיקות תכופות יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;קשישים צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה משום שהם רגישים יותר לתופעות הלוואי שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. דרונדרון עלולה לגרום להפרעות בתפקודי הכבד. לכן לפני התחלת הטיפול בתרופה יורה הרופא&amp;nbsp;לעשות בדיקות של תפקוד הכבד ולאחר התחלת הטיפול בתרופה הוא יורה&amp;nbsp;לעשות בדיקות חוזרות&amp;nbsp;כדי לוודא שלא נפגע תפקוד הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. השימוש בתרופה עלול להעלות&amp;nbsp;את רמות הקריאטינין בדם. לכן יורה הרופא&amp;nbsp;לעשות לעיתים קרובות בדיקות&amp;nbsp;להערכת רמות הקריאטינין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. לפני שמתחילים ליטול את התרופה יש לעשות בדיקות דם כדי לקבוע את רמות האלקטרוליטים בדם, ובעיקר את רמות האשלגן והמגנזיום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. השימוש בדרונדרון עלול לגרום להפרעת&amp;nbsp;קצב שנקראת&amp;nbsp;הארכת מקטע QT. גורמי סיכון נוספים להארכת מקטע QT הם&amp;nbsp;גיל מבוגר, רמות נמוכות של אשלגן ושל מגנזיום בדם ונטילת תרופות נוספות שעלולות לגרום להארכת מקטע QT (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות"). יש לציין שנשים חשופות יותר מגברים לתופעת הלוואי הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. לדרונדרון יש&amp;nbsp;אינטראקציה עם תרופות רבות, ולכן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שעומדים&amp;nbsp;ליטול בעת שמטופלים בדרונדרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. מטופלים שסובלים מפרפור פרוזדורים זקוקים במרבית המקרים לטיפול בנוגד קרישה. אסור ליטול במשולב&amp;nbsp;דרונדרון עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989" target="_blank"&gt;דביגטרן&lt;/a&gt;, שהיא תרופה נוגדת קרישה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. טבליות דרונדרון מכילות לקטוז. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים מהפרעה תורשתית שפוגעת בספיגה של סוכרים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;תופעות לוואי שעלולות להעיד על אי־ספיקת לב (כמו בצקות, קשיי נשימה בישיבה או בשכיבה, קוצר נשימה בעת פעילות גופנית, סחרחורות, התעלפות), תופעות לוואי שעלולות להעיד על פגיעה בריאות (כמו&amp;nbsp;קוצר נשימה ושיעול יבש או טורדני), תופעות לוואי שעלולות להעיד על פגיעה בכבד (כמו&amp;nbsp;עור צהוב, הצהבה של החלק הלבן בעיניים, עייפות, בחילות, הקאות, שתן כהה, כאבי בטן וגרד בעור),&amp;nbsp;אנגיואדמה (התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: (הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשו והגרון - התנפחות שמלוּוה בתחושת מחנק ובקוצר נשימה. עלולה להופיע גם פריחה או התנפחות של העור).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;שינויים באק"ג, דופק&amp;nbsp;איטי, עייפות, חולשה, בצקות ברגליים, בחילות, הקאות, כאבי בטן, שלשולים, גרד בעור, עלייה ברמות הקריאטינין בדם ושינויים ברמות של אנזימי הכבד בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;אדמומיות של העור, פריחה, רגישות של העור לשמש, שינויים בחוש הטעם, שיעול ממושך וקוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;אובדן חוש הטעם, אנגיואדמה, אי־ספיקת כבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לדרונדרון יש אינטראקציות עם תרופות רבות שלא את כולן ניתן לציין כאן. לכן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים,&amp;nbsp;כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תרופות שאסור ליטול יחד עם דרונדרון: תרופות&amp;nbsp;מסוימות להפרעות קצב (כמו אמיודרון, פרופפנון ופלקאיניד, תרופות לטיפול בפטריות (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, ווריקונזול),&amp;nbsp;אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;), נוגדי דיכאון ממשפחת הטריציקלים, תרופות הרגעה ממשפחת הפנותיאזינים (כמו פרומתזין), דביגטרן&amp;nbsp;(תרופה נוגדת קרישה),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242" target=_blank&gt;ריטונביר&lt;/a&gt; (תרופה לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;באיידס&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target=_blank&gt;ולהפטיטיס C&lt;/a&gt;), ציספריד, טרפנדין ונפזודון (תרופות שאינן משווקות בישראל).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;תרופות שדרונדרון עלולה להעלות את רמתן בדם ולהחריף את תופעות הלוואי שלהן:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt; (שהיא תרופה לטיפול בהפרעות קצב. הרופא עשוי לאשר&amp;nbsp;את השילוב הזה, אך יפחית את&amp;nbsp;מינון הדיגוקסין ויעקוב אחר רמות הדיגוקסין בדם), סטטינים (לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול&amp;nbsp;בדם. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך יש לדווח לו&amp;nbsp;אם מתפתחות תופעות לוואי&amp;nbsp;כמו כאבים וחולשת שרירים),&amp;nbsp;חוסמי תעלות הסידן (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5377" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4966" target=_blank&gt;דילטיאזם&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5199" target=_blank&gt;וניפדיפין&lt;/a&gt;. הרופא עשוי לאשר שילוב כזה, אך יעקוב אחר הדופק וכן אחר&amp;nbsp;לחץ&amp;nbsp;הדם והאק"ג), תרופות המשמשות לטיפול במושתלי איברים (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7760" target=_blank&gt;וטקרולימוס&lt;/a&gt;. הרופא עשוי לאשר שילוב כזה, אך יורה על בדיקות מעקב נוספות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות שעלולות לגרום לירידה ברמות הדרונדרון בדם ולפגוע ביעילותה: תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt; (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; (אנטיביוטיקה לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt; ובזיהומים נוספים),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (תרופה ממקור טבעי לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;בדיכאון&lt;/a&gt;. נקראת גם היפריקום&amp;nbsp;ופרע מחורר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תגובות בין־תרפתיות נוספות: השילוב של דרונדרון ושל חוסמי בטא עלול לגרום לדופק איטי. הרופא עשוי לאשר שילוב כזה אך יורה&amp;nbsp;לעשות בדיקות&amp;nbsp;אק"ג ויעקוב אחר הדופק ולחץ הדם;&amp;nbsp;השילוב של דרונדרון ושל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405" target="_blank"&gt;וורפרין&lt;/a&gt; עלול לגרום לשינויים בבדיקת INR (בדיקה של קרישיות הדם).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את הטבלייה עם האוכל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לשתות מיץ אשכוליות או לאכול אשכוליות בעת שמטופלים בדרונדרון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100267</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;p&gt;את התרופה רושם קרדיולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מצופות</name></Package></Packages>מולטק4מולטקMultaq7976<omry_names><omry_name><id>1000055269</id><title>MULTAQ 400MG TAB</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש