חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת העיכול ומטבוליזםLansoprazole12404FalseTrueFalseFalseTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Lansoprazole</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>לנסופרזול היא תרופה ששייכת למשפחה של תרופות שנקראות PPI (מעכבי משאבות הפרוטונים). היא מעכבת הפרשת חומצה במערכת העיכול ומשמשת לטיפול במצבים הבאים:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target=_blank&gt;כיב (אולקוס) בקיבה&lt;/a&gt; או בתריסריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. כיב קיבה שנובע מפעילותו של החיידק &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/helicobacter_pylori.aspx" target=_blank&gt;הליקובקטר פילורי&lt;/a&gt;. הטיפול בהליקובקטר פילורי כולל גם נטילת אנטיביוטיקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/reflux_esophagitis_gastritis_deudenitis.aspx" target="_blank"&gt;ריפלוקס קיבתי־ושטי&lt;/a&gt; במבוגרים. לנסופרזול משמשת הן כדי למנוע את הריפלוקס והן כדי לטפל בו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. ריפלוקס קיבתי־ושטי&amp;nbsp;חמור אצל ילדים בני שנה ויותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמונת זולינגר־אליסון הגורמת להפרשת־יתר של חומצה בקיבה, להופעת כיבים בקיבה ולשלשולים בשל הפרשת החומר גסטרין&amp;nbsp;מגידול בקיבה או בלבלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;כיב קיבה&amp;nbsp;וכיב תריסריון הנובעים מנטילת נוגדי&amp;nbsp;דלקת לא סטרואידיים&amp;nbsp;(NSAID).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>1 שנה.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;strong&gt;מגיל שנה ויותר&lt;/strong&gt;: את המינון קובע הרופא המטפל.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;כמוסות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא מוסמך לרשום את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כיב קיבה וכיב תריסריון&lt;/strong&gt;: 15 עד 30&amp;nbsp;מיליגרם פעם ביום במשך&amp;nbsp;4 עד 8&amp;nbsp;שבועות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עם אנטיביוטיקה לטיפול בכיב קיבה&amp;nbsp;שנובע מהחיידק הליקובקטר פיילורי&lt;/strong&gt;: 30 מיליגרם 3 פעמים ביום. אלה הם סוגי האנטיביוטיקה שניתנים עם לנסופרזול: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5033" target=_blank&gt;אמוקסיצילין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5753" target=_blank&gt;מטרונידזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7138" target="_blank"&gt;טינידזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ריפלוקס קיבתי־ושטי&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;15 עד 30&amp;nbsp;מיליגרם פעם ביום במשך&amp;nbsp;4 עד 8&amp;nbsp;שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מניעת ריפלוקס קיבתי־ושטי&lt;/strong&gt;: 15 מיליגרם פעם ביום. הרופא קובע כמה זמן יימשך טיפול המניעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תסמונת זולינגר־אליסון&lt;/strong&gt;: המינון ההתחלתי: 60 מיליגרם פעם ביום; המינון המרבי: 90 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול בכיב קיבה או בכיב תריסריון (או מניעתם) בשל נטילת תרופות ממשפחת ה־NSAID&lt;/strong&gt;: המינון ההתחלתי: 30 מיליגרם פעם ביום במשך 8 שבועות. טיפול מניעה: 15 מיליגרם פעם ביום במשך 12 שבועות.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. את מינון התרופה קובע הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;יש ליטול את הכמוסה כחצי שעה לפני האוכל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול את התרופה כחצי שעה לפני הארוחה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. לנספורזול&amp;nbsp;מפחיתה הפרשת חומצה במערכת העיכול ומיועדת לטיפול במחלות ובמצבים רפואיים שבהם יש הפרשה מוגברת של חומצה כמו כיב קיבה, כיב תריסריון, ריפלוקס קיבתי־ושטי ותסמונת זולינגר־אליסון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה. כמו כן יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית (מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם בעת שמטופלים בתרופה חשים שישנה החרפה&amp;nbsp;בתסמינים, יש לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמשתמשים&amp;nbsp;בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. ייתכן שהוא יורה לעשות&amp;nbsp;בדיקות מסוימות באופן קבוע או יפנה למעקב אצל רופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש בתרופה אינו אמור להשפיע על יכולת הנהיגה. אם בכל זאת סובלים&amp;nbsp;מסחרחורות או מהפרעות&amp;nbsp;בראייה בעקבות נטילת התרופה יש להימנע מנהיגה ומהפעלת מכונות מסוכנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: ככל הנראה התרופה בטוחה לשימוש בהריון לנשים הסובלות מכיב קיבה או מכיב תריסריון או מדלקת הוושט עקב ריפלוקס.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל. ייתכן שהוא ימליץ על תרופה אחרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;אין די&amp;nbsp;מידע&amp;nbsp;בנוגע לשימוש בלנסופרזול בתקופת ההנקה.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם לאלכוהול יש השפעה כלשהי על התרופה. עם זאת, שתיית אלכוהול עלולה להחמיר תסמינים במערכת העיכול ולגרום לבחילות ולהקאות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות השייכות למשפחה של מעכבי משאבת הפרוטונים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5106" target=_blank&gt;אומפרזול&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בשילוב עם התרופה&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7906" target=_blank&gt;אטזנביר&lt;/a&gt; לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target="_blank"&gt;ב־HIV&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;הפרעות במערכת העיכול&lt;/strong&gt;. אם בעת שמטופלים בתרופה - או עוד קודם לכן - סובלים מהפרעות משמעותיות במערכת העיכול כמו דם בצואה, צואה שחורה, הקאות, הופעת דם או נקודות חומות בהקאה יש לדווח על כך מיד לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;ירידה במשקל&lt;/strong&gt;. אם בעת שמטופלים בתרופה - או עוד קודם לכן - יורדים במשקל באופן משמעותי בלי לשנות את התזונה, יש לדווח על כך בדחיפות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;שלשולים חריפים&lt;/strong&gt;. אם בעת שמטופלים בתרופה מתפתחים שלשולים קשים וחריפים, יש לדווח על כך לרופא המטפל. הרופא עשוי להורות במקרה כזה לעשות תרבית צואה כדי לשלול את האפשרות לזיהום במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;משך הטיפול&lt;/strong&gt;. אסור לחרוג מתקופת הטיפול שעליה הורה הרופא המטפל. במקרים מסוימים עשוי הרופא להורות על שימוש קבוע בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;תסמיני זאבת בעור&lt;/strong&gt;. לעיתים נדירות עלולה התרופה לגרום להתפתחות של תסמיני זאבת בעור. אם בעת שמטופלים בתרופה מתפתחת פריחה על העור המלוּוה בכאבי מפרקים, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&lt;strong&gt; אוסטאופורוזיס (בריחת סידן) ועלייה בסיכון לשברים&lt;/strong&gt;. שימוש ממושך בתרופה (יותר משנה) מעלה את הסיכון לאוסטאופורוזיס. התוצאה היא סיכון מוגבר לשברים. אם סובלים מאוסטאופורוזיס יש לדווח על כך לרופא המטפל. הרופא עשוי לרשום במקרה כזה תוסף תזונה המכיל סידן וּויטמין D וכן להפנות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/bone_mineral_density_test.aspx" target=_blank&gt;לבדיקה של צפיפות העצם&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;ירידה ברמות המגנזיום בדם (היפומגנזמיה)&lt;/strong&gt;. לעיתים נדירות עלול שימוש ממושך בתרופה לגרום לירידה ברמות המגנזיום בדם. הסיכון לכך עולה אם נוטלים תרופות נוספות שגורמות לירידה ברמות המגנזיום בדם כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4784" target="_blank"&gt;הידרוכלורותיאזיד&lt;/a&gt;. יש לדווח לרופא אם סובלים מתסמינים של היפומגנזמיה כמו כאבי שרירים, התכווצויות שרירים, רעד, הפרעות קצב, פרכוסים ושינויים במצב הרוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/strong&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים מאי־ספיקת כבד. במקרה כזה עשוי הרופא להורות על לקיחת מינון מופחת של לנסופרזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;. לעיתים נדירות עלול השימוש בתרופה לגרום לאי־ספיקת כליות. הרופא המטפל עשוי לקבוע שיש לעשות בדיקות דם תקופתיות כדי להעריך את תפקוד הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;strong&gt;חוסר בוויטמין B12&lt;/strong&gt;. שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לירידה בספיגה של ויטמין B12 ממערכת העיכול. בשימוש ממושך צפוי הרופא המטפל לקבוע שיש לעשות בדיקות דם כדי לעמוד על הרמות של הוויטמין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;strong&gt;הפרעה בבדיקות מעבדה&lt;/strong&gt;. שימוש בתרופה עלול להשפיע על תוצאותיהן של בדיקות דם המיועדות לקבוע את שיעורו של מרכיב בשם CGA (שמשמש אינדיקציה לקיומם של גידולים מסוגים מסוימים). אם עומדים לעשות בדיקות לקביעת הרמות בדם של המרכיב הזה, יש לדווח לרופא שנוטלים לנסופרזול. ייתכן שהרופא יורה להפסיק את נטילת התרופה לפני הבדיקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;מוצגת כאן רשימה של תופעות לוואי שמחייבות להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא. יש לציין שמדובר בתופעות לוואי שברובן אינן שכיחות ובחלקן אף נדירות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תסמינים של רגישות־יתר: תסמינים בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גירוי); נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון; קשיי נשימה, צרידות, לחץ בחזה. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של תסמונת סטינבס־ג'ונסון או של תסמונת TENS כמו התפרצות פתאומית של פריחה, עור מגורה ואדמומי, הופעת שלפוחיות על העור, קילוף של העור, הופעת כיבים בפה, באף או בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;תסמינים של אי־ספיקת כליות כמו קושי לתת שתן, אי־מתן שתן, בצקות בגפיים, דם בשתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של רמות מגנזיום נמוכות בדם (היפומגנזמיה) כמו כאבי שרירים, התכווצויות שרירים, רעד בידיים, חוסר תיאבון, בחילות, דופק מוגבר, דופק איטי, פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של רמות נתרן נמוכות בדם (היפונתרמיה) כמו יובש בפה, צמא מוגבר, בלבול, חולשה, שינויים במצב הרוח, חוסר תיאבון, חולשה ניכרת, דופק מהיר, סחרחורות, עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תסמינים של ירידה ברמות של תאי הדם הלבנים כמו חום גבוה וצמרמורות, כאבי גרון, דלקת במערכת הנשימה או במערכת השתן והרגשה כללית רעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. צואה שחורה, דם בצואה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. הקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. כאבי בטן עזים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. שלשולים חריפים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. ירידה במשקל בלי שמשנים את התזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. קושי לבלוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. דימומים וחבורות בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. כאבים בעצמות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. סחרחורות ועילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;כאבי ראש, כאבי בטן, עצירות, שלשולים, בחילות, יובש בפה, סחרחורות, פריחה בעור, גרד, שינויים ברמות של אנזימי הכבד בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;ירידה במצב הרוח, שברים בירך, בשורש כף היד ובעמוד השדרה, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, בצקת בגפיים, שינויים בספירות של תאי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;זיהום במערכת העיכול (מחיידק בשם קלוסטרידיום דיפיצילה),&amp;nbsp;תגובות של אלרגיה, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, רמות נמוכות של נתרן בדם, רמות נמוכות של מגנזיום בדם, ראייה מטושטשת, שינויים בחוש הטעם, אי־שקט, בלבול, הפרעות שינה, קוצר נשימה, נשירת שיער, אי־ספיקת כליות, אי־ספיקת כבד, דלקת בלבלב, דלקת בלשון, זיעה מוגברת, רגישות לאור השמש, תסמיני זאבת בעור, חוסר תיאבון, שינויים בפרופיל של שומני הדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור ליטול יחד עם לנסופרזול&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;תרופה לטיפול ב־HIV:&amp;nbsp;אטזנביר. הסיבה: לנסופרזול עלולה להפחית את רמות&amp;nbsp;התרופה הזאת בדם ולפגוע ביעילותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות נוספות שיש להן אינטראקציות עם לנסופרזול&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תרופות מסוימות מהמשפחה של TKI לטיפול בסרטן. לנסופרזול עלולה להפחית את הספיגה של התרופות האלה ולהפחית מיעילותן. כמה מהתרופות האלה, כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7893" target=_blank&gt;ארלוטיניב&lt;/a&gt;, מומלץ שלא ליטול עם לנסופרזול. הרופא עשוי לאשר מתן לנסופרזול עם תרופות אחרות מהמשפחה הזאת, כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7966" target=_blank&gt;גפיטיניב&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8026" target=_blank&gt;ופזופניב&lt;/a&gt;, אך במקרה כזה הוא יורה שהן לא יילקחו ביחד, אלא שתהיה הפרדה בנטילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;באי־ספיקת לב&lt;/a&gt;. השילוב עם לנסופרזול עלול להעלות את רמות הדיגוקסין בדם. אם הרופא מאשר את השילוב יש לעקוב אחרי רמות הדיגוקסין והמלחים (נתרן, אשלגן ומגנזיום) בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &amp;nbsp;קלופידוגרל, תרופה לדילול הדם. השילוב עלול לפגוע ביעילות הקלופידוגרל. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך גם עשוי לרשום תרופה אחרת ממשפחת ה־PPI כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4714" target=_blank&gt;פנטופרזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, תרופה נוגדת קרישה. השילוב עלול לשנות את רמות הוורפרין בדם. אם הרופא מאשר את השילוב יש לעשות בדיקות INR לבדיקת קרישיות הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6628" target=_blank&gt;טקרולימוס&lt;/a&gt;, תרופה למניעת דחייה של איברים מושתלים. השילוב עם לנסופרזול עלול להעלות את רמות הטקרולימוס בדם. הרופא עשוי לאשר את השילוב אך גם עשוי לרשום תרופה אחרת כמו פנטופרזול או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4860" target=_blank&gt;פמוטידין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target=_blank&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arthropathy.aspx" target=_blank&gt;בדלקת מפרקים&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psoriasis_guide.aspx" target=_blank&gt;בפסוריאזיס&lt;/a&gt; ובסוגים מסוימים של סרטן. השילוב עם לנסופרזול עלול לגרום לרעילות של מתוטרקסט. הרופא עשוי לאשר את השילוב (ואז יעקוב אחרי רמות המתוטרקסט בדם), אך גם עשוי לרשום טיפול תרופתי אחר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;תרופות נוגדות פטריות ממשפחת האזולים:&lt;br&gt;א. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7763" target=_blank&gt;ווריקונזול&lt;/a&gt;. תיתכן עלייה ברמות הלנסופרזול והווריקונזול בדם. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך להורות על מינון מופחת של לנסופרזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7871" target=_blank&gt;פוסקונזול&lt;/a&gt;. השילוב עם לנסופרזול עלול להפחית את רמות הפוסקונזול בדם. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8554" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;וקטוקונזול&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לירידה ברמות האיטרקונזול והקטוקונזול בדם. הרופא עשוי להמליץ על תרופה אחרת נגד פטריות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8113" target=_blank&gt;לבותירוקסין&lt;/a&gt;, הורמון של בלוטת התריס. השילוב עם לנסופרזול עלול לפגוע ביעילות ההורמון. ניתן לשלב את התרופות אך יש לעקוב אחרי התפקוד של בלוטת התריס, במיוחד בתחילת הטיפול או לאחר העלאת המינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;, אנטיביוטיקה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt;. השילוב עלול להפחית מהיעילות של לנסופרזול. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (היפריקום, פרע מחורר), תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;בדיכאון&lt;/a&gt;. השילוב עלול להפחית מהיעילות של לנסופרזול. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5386" target=_blank&gt;נלפינביר&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- תרופה לטיפול בנשאי HIV. השילוב עם לנסופרזול עלול להפחית את רמות הנלפינביר בדם. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;13. תכשירי ברזל. לנסופרזול עלולה להפחית את ספיגת הברזל. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך יעקוב אחרי רמות ההמוגלובין ואחרי הרמות של תאי הדם האדומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. סותרי חומצה. יש להמתין שעה בין נטילת סותרי חומצה לבין נטילת לנסופרזול. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שבשילוב עם לנסופרזול מעלות את הסיכון להיפומגנזמיה&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. תרופות משתנות ממשפחת התיאזידים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4784" target=_blank&gt;הידרוכלורותיאזיד&lt;/a&gt; וכן משתנים אחרים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" target=_blank&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt;. ייתכן שהרופא יאשר את השילוב, אך יעקוב אחרי רמות המגנזיום בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. סטרואידים, כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" target="_blank"&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;, בשימוש ממושך. השילוב מעלה את הסיכון לאוסטאופורוזיס ולשברים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כמוסות לנטון&lt;/strong&gt;: יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אסור ללעוס אותה. מי שמתקשה&amp;nbsp;לבלוע&amp;nbsp;יכול לפתוח את הכמוסה, לשים את הגרגרים שבתוכה על הלשון ולבלוע מיד. ניתן גם לערבב את תכולת הכמוסה במיץ תפוזים ולשתות מיד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות לנספורזול־טבע&lt;/strong&gt;: יש ליטול את הכמוסה בשלמותה. אסור ללעוס אותה. לא קיים מידע על ריסוק או על כתישה, ולכן יש להימנע מכך.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1240</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;כמוסות לנטון&lt;/strong&gt; יש לאחסן בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות לנסופרזול־טבע&lt;/strong&gt; יש לאחסן בטמפרטורה שאינה&amp;nbsp;גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. לאחר הפתיחה הראשונה של הבקבוקון יש להשתמש בתרופה בתוך 60 ימים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>לנטון,לנסופרזול־טבע4לנסופרזול־טבעLansoprazole-Teva7987

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש