חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הדם</title><id>6</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הדםDabigatran1002764FalseTrueTrueFalseכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Dabigatran</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. דביגטרן היא תרופה נוגדת קרישה מדור חדש. התרופה מעכבת את האנזים תרומבין באופן ישיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. את התרופה&amp;nbsp;נוטלים כשהיא בתצורה לא פעילה (פרודרג) שנקראת דביגטרן אטקסילט. במערכת העיכול היא מתפרקת לדביגטרן (תרופה פעילה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. דביגטרן משוּוקת בישראל בשם המסחרי פרדקסה בשלושה מינונים: 75 מיליגרם, 110 מיליגרם ו־150 מיליגרם.&amp;nbsp;במינון של 110&amp;nbsp;מיליגרם ושל 150 מיליגרם היא מיועדת לטיפול במצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. למנוע&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target=_self&gt;אירוע מוחי&lt;/a&gt; ותסחיף סיסטמי אצל אנשים שסובלים מפרפור פרוזדורים שלא על רקע מחלה מסתמית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב.&amp;nbsp; לטיפול בקרישי דם בוורידי הרגליים (&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/dvt.aspx" target=_blank&gt;בפקקת ורידים עמוקה - DVT&lt;/a&gt;) ובכלי הדם של הריאות (&lt;a href="http://hospitals.clalit.co.il/Hospitals/Rabin/he-il/DEPARTMENTS-INSTITUTES/Pulmonary/Pulmonary-Diseases/Pages/Pulmonary-Disease1.aspx" target=_blank&gt;תסחיף ריאתי&lt;/a&gt;) וכן למניעת הישנותם של&amp;nbsp;קרישי דם בכלי הדם האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;דביגטרן במינון של 75 מיליגרם ושל 110 מיליגרם מיועדת&amp;nbsp;למנוע&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/dvt.aspx" target=_self&gt;קרישי דם&lt;/a&gt; בוורידים אחרי החלפת מפרקים בברך או בירך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לתרופה יש השפעה נוגדת קרישה אמינה, עקבית ובעלת פוטנציאל נמוך יחסית לתגובות בין־תרופתיות (בהשוואה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target="_blank"&gt;לוורפרין&lt;/a&gt;). יתרון נוסף שלה: היא לא מצריכה הזרקה או בדיקות מעקב יומיומיות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>49</paragraph_key><title>הנחיות בטיחות של משרד הבריאות</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;מצורפות כאן הנחיות הבטיחות של משרד הבריאות לתרופה פרדקסה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/pradaxa_ministry_of_health.pdf" target="_blank"&gt;לחצו כאן כדי לקרוא את הנחיות הבטיחות בעברית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/pradaxa_ministry_of_health_arab.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחצו כאן כדי לקרוא את הנחיות הבטיחות בערבית&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן בעזרת מים. אסור לחצות, לרסק, לכתוש או ללעוס אותן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>25</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\moshlam.gif</image><description><all>&lt;p&gt;כן - למינונים של&amp;nbsp;110 ושל 150 מיליגרם, לפי קריטריונים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align=center&gt;&lt;span class=BiggerDrugInfo&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 2&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;מניעת&amp;nbsp;אירוע מוחי&amp;nbsp;ותסחיף סיסטמי בחולים הסובלים מפרפור פרוזדורים שלא על רקע מסתמי&lt;br/&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;: 150 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מגיל 80 שנה ויותר&lt;/strong&gt;: 110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יחד עם ורפמיל&lt;/strong&gt;: 110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;במקרה של אי־ספיקת כליות בדרגה בינונית&lt;/strong&gt; (פינוי קריאטינין שנע בין 30 ל־50 מיליליטר בדקה): יש לשקול הפחתת מינון ל־110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;במקרה של אי־ספיקת כליות חמורה&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש בדביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מצבים נוספים שבהם יש לשקול הפחתת מינון&lt;/strong&gt;: גיל גבוה (75 שנים ויותר), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/reflux_esophagitis_gastritis_deudenitis.aspx" target=_blank&gt;דלקת בקיבה, דלקת בוושט&lt;/a&gt;, ריפלוקס (החזר קיבה־ושט) ונטייה&amp;nbsp;לדימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&lt;strong&gt; טיפול בקרישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים עמוקה) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;: 150 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מגיל 80 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: 110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם נוטלים גם ורפמיל&lt;/strong&gt;: 110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם סובלים מאי־ספיקת כליות בדרגה בינונית&lt;/strong&gt; (פינוי קריאטינין שנע בין 30 ל־50 מיליליטר בדקה): יש לשקול את הפחתת המינון ל־110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם סובלים מאי־ספיקת כליות חמורה&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש בדביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יש לשקול הפחתת מינון גם במצבים הבאים&lt;/strong&gt;: גיל מבוגר (75 שנים ויותר),&amp;nbsp;דלקת בקיבה או&amp;nbsp;בוושט, ריפלוקס (החזר קיבה־ושט),&amp;nbsp;נטייה לדימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;מניעת פקקת ורידים במטופלים לאחר ניתוח אורתופדי&lt;br&gt;ניתוח להחלפה של מפרק הברך&lt;/strong&gt;: 220 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 110 מיליגרם פעם ביום) במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ניתוח להחלפה של מפרק הירך&lt;/strong&gt;: 220 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 110 מיליגרם פעם ביום) במשך 28 עד 35&amp;nbsp;ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;בני&amp;nbsp;75 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: 150 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 75 מיליגרם פעם ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם סובלים מאי־ספיקת כליות בדרגה בינונית&lt;/strong&gt; (פינוי קריאטינין שנע בין 30 ל־50 מיליליטר בדקה): 150 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 75 מיליגרם פעם ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם סובלים מאי־ספיקת כליות חמורה&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש בדביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם נוטלים ורפמיל או&amp;nbsp;אמיודרון או כינידין&lt;/strong&gt;: 150 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 75 מיליגרם פעם ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנחיות להחלפת נוגדי קרישה&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. &lt;strong&gt;המעבר מדביגטרן לוורפרין&lt;/strong&gt; נעשה על סמך תפקוד הכליות. אם פינוי הקראטינין גדול מ־50 מיליליטר בדקה, יש להתחיל לקחת&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405" target="_blank"&gt;וורפרין&lt;/a&gt; 3 ימים לפני הפסקת הנטילה של דביגטרן; אם פינוי הקראטינין נע בין 31 ל־50 מיליליטר בדקה, יש להתחיל לקחת וורפרין יומיים לפני הפסקת הנטילה של דביגטרן; אם פינוי הקראטינין נע בין 15 ל־30 מיליליטר בדקה,&amp;nbsp;יש להתחיל לקחת וורפרין יממה לפני הפסקת הנטילה של דביגטרן. כיוון שדביגטרן מעלה את ערכי ה־INR (דהיינו גורם ל"דילול דם"), יש למדוד את הערכים רק יומיים אחרי שהופסק הטיפול בדביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;המעבר&amp;nbsp;מוורפרין לדביגטרן&lt;/strong&gt;: יש להפסיק את הנטילה של וורפרין, וברגע שה־INR נמוך מ־2, ניתן להתחיל ליטול דביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;החלפת דביגטרן לנוגד קרישה בהזרקה&lt;/strong&gt;: במטופלים שפינוי הקראטינין אצלם גדול מ־30 מיליליטר בדקה ניתן להתחיל בהזרקה של&amp;nbsp;נוגד הקרישה 12 שעות לאחר סיום הנטילה של דביגטרן; במטופלים שפינוי הקראטינין אצלם&amp;nbsp;קטן מ־30 מיליליטר בדקה, יש לחכות 24 שעות מגמר הנטילה של דביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;החלפה של נוגד קרישה הניתן בהזרקה לדביגטרן&lt;/strong&gt;: יש להתחיל ליטול דביגטרן עד שעתיים לפני המועד שבו אמור היה להינתן נוגד הקרישה בהזרקה. ניתן לתת דביגטרן מיד לאחר שמפסיקים מתן של נוגד קרישה בהזרקה תוך־ורידית מתמשכת כמו הפרין.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. יש ליטול את התרופה לפי המינון והתדירות שקובע הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית. יש להימנע מאחסון הכמוסות בארגונית של תרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. הכמוסות באריזה המקורית מסודרות במגשיות. יש לתלוש מגשית בודדת מהאריזה לאורך הקו המקווקו, לקלף את נייר הכסף ולשלוף את הכמוסה. אסור לשלוף את הכמוסות&amp;nbsp;באמצעות הפעלת לחץ על נייר הכסף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם שוכחים ליטול מנה, יש לפעול כך:&lt;br&gt;א. אם&amp;nbsp;מקבלים את התרופה למניעת&amp;nbsp;אירוע מוחי&amp;nbsp;בגלל פרפור פרוזדורים או בגלל טיפול בפקקת ורידים או בתסחיף ריאתי, יש ליטול את המנה שנשכחה מיד כשנזכרים, אבל רק אם נשארו לפחות 6 שעות עד למנה הבאה. בכל מקרה אסור ליטול מנה כפולה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. אם&amp;nbsp;מקבלים את התרופה למניעת פקקת ורידים לאחר ניתוח אורתופדי, יש ליטול את המנה הבאה ביום למחרת. אסור ליטול מנה כפולה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם ניטלה בטעות מנה עודפת, יש לדווח על כך לרופא המטפל, משום שמנה עודפת עלולה להעלות את הסיכון לדימומים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. דביגטרן היא תרופה נוגדת קרישה המשוּוקת בישראל בשם המסחרי פרדקסה בכמוסות בשלושה מינונים: 75 מיליגרם, 110 מיליגרם ו־150 מיליגרם. את המינון קובע הרופא בהתאם להתוויה. כמוסות של 75&amp;nbsp;מיליגרם אינן מיועדות למניעת&amp;nbsp;אירוע מוחי על רקע פרפור פרוזדורים. כמוסות של 150&amp;nbsp;מיליגרם אינן מיועדות למניעת פקקת ורידים לאחר ניתוח אורתופדי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תופעת הלוואי החשובה ביותר של דביגטרן היא עלייה בסיכון לדימומים. אם&amp;nbsp;מופיעים דימומים בעקבות&amp;nbsp;נטילת התרופה, יש לדווח על כך מיד לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. דביגטרן עלולה להיכנס לאינטראקציה עם תרופות אחרות.&amp;nbsp;יש תרופות שאסור לשלב עם דביגטרן; בשילוב עם&amp;nbsp;ורפמיל עשוי הרופא להמליץ על מינון מופחת של התרופה. מידע&amp;nbsp;מפורט מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם ובדיקות נוספות בהתאם לקביעותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במקרה של פציעה בעת שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. לקראת ניתוח יש לדווח&amp;nbsp;למנתח על כך שנוטלים דביגטרן. המנתח עשוי לדרוש להפסיק את נטילת התרופה לפני הניתוח.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לשמור את התרופה באריזה המקורית בטמפרטורה שמתחת ל־25 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במרס 2011 פירסם ה־FDA אזהרה בנוגע לתנאי האחסון של התרופה: יש לאחסן אותה אך ורק באריזה המקורית מחשש שהכמוסות יספגו לחות, יתפוררו ויאבדו את הפעילות הפרמקולוגית שלהן. במילים אחרות: אסור להעביר את הכמוסות לקופסת תרופות שבועית או חודשית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: לא ידועה השפעת התרופה על כושר הנהיגה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם המצב הרפואי מאפשר לנהוג.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש בתרופה בהריון. נשים בגיל הפוריות שנוטלות את התרופה צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לאמצעי המניעה המומלץ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא קיים מידע על בטיחות התרופה בתקופת ההנקה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול חלופי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידועה ההשפעה של&amp;nbsp;אלכוהול על התרופה. יש להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל אם המצב הרפואי מאפשר לשתות אלכוהול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;אם&amp;nbsp;יש&amp;nbsp;פגם במערכת הקרישה (מכל סיבה שהיא) או במקרה של דימום פעיל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אם קיימת&amp;nbsp;נטייה מוגברת לדימומים בקיבה&amp;nbsp;(למשל בעקבות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target=_self&gt;כיבים&lt;/a&gt;), בוושט,&amp;nbsp;במוח, בעמוד השדרה או בעין; אם סובלים מגידול סרטני בעל נטייה מוגברת ליצירת דימומים או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/Clalit_Aesthetics/Pages/varicose_vein_surgery.aspx" target=_self&gt;מדליות בוורידים&lt;/a&gt; (הרחבת ורידים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;במקרה של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_self&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;אם אובחנה אי־ספיקת כבד בינונית עד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;אם משתמשים&amp;nbsp;בנוגדי קרישה אחרים כמו&amp;nbsp;וורפרין, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6885" target=_self&gt;קלקסן&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8224" target=_blank&gt;אפיקסבן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7988" target=_blank&gt;וריברוקסבן&lt;/a&gt;. כשעוברים מנוגד קרישה אחד לאחר עשוי הרופא המטפל לאשר למטופל ליטול&amp;nbsp;בו־זמנית&amp;nbsp;את שני הסוגים של נוגדי הקרישה, אולם מדובר באישור לימים ספורים בלבד, שאחריהם על המטופל לקחת רק את התרופה נוגדת הקרישה החדשה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;אם נוטלים אחת או יותר מהתרופות הבאות:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787 " target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;ואיטרקונזול&lt;/a&gt; (לטיפול בפטרת),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_self&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; (למניעת דחייה של שתלים) או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7976&amp;amp;ifurl=%2fClalitAppGeneral.he-il%2fMedicineBook%2fDefault.aspx%3fid%3d7976" target=_self&gt;דרונדרון&lt;/a&gt; (המשמשת לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_self&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;לפני גיל 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אם הושתל בלב&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/valvular_heart_disease.aspx" target="_blank"&gt;מסתם מלאכותי&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;מינונים&lt;/strong&gt;. דביגטרן (השם המסחרי: פרדקסה) משוּוקת בישראל&amp;nbsp;בשלושה מינונים: 75 מיליגרם, 110 מיליגרם ו־150 מיליגרם. המינונים השונים מיועדים להתוויות שונות&amp;nbsp;ולכן אסור להחליף ביניהם ללא הוראה מפורשת מהרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים ליטול את התרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית (מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר) ועל כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול,&amp;nbsp;כולל תוספי&amp;nbsp;תזונה. יש תרופות שאסור ליטול עם דביגטרן וישן תרופות שדורשות התאמת מינון. מידע מפורט מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;מעקב קבוע&lt;/strong&gt;. בעת שמטופלים בתרופה הזאת יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם כנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;הפסקת טיפול&lt;/strong&gt;. אסור להפסיק את נטילת התרופה בלי אישור מהרופא המטפל. הפסקת הנטילה של התרופה עלולה לגרום להיווצרות של קרישי דם ולהעלות את הסיכון&amp;nbsp;לאירועים שונים בכלי הדם, כולל&amp;nbsp;אירוע מוחי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/strong&gt;. אם&amp;nbsp;סובלים מאי־ספיקת כבד קלה, יש להשתמש בדביגטרן בזהירות רבה. אם סובלים מאי־ספיקת כבד בינונית או חמורה, אסור להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;. יש להשתמש בתרופה בזהירות רבה אם סובלים מאי־ספיקת כליות קלה או בינונית. במקרים כאלה עשוי הרופא להפחית את מינון&amp;nbsp;התרופה. אסור להשתמש בתרופה הזאת אם סובלים מאי־ספיקת כליות חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;דימומים&lt;/strong&gt;. דביגטרן - בדומה לנוגדי קרישה אחרים -&amp;nbsp;מעלה את הסיכון לדימומים. יש לדווח לרופא המטפל על כל מקרה של דימום בעקבות נטילת התרופה&amp;nbsp;וכן על היסטוריה של דימומים. ישנם גורמים רבים שמעלים את הסיכון לדימומים: דלקת בוושט או בקיבה, כיב בקיבה (אולקוס) או במקום אחר במערכת העיכול,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/reflux_esophagitis_gastritis_deudenitis.aspx" target=_blank&gt;ריפלוקס&lt;/a&gt; (חזרה של תוכן הקיבה אל הוושט), חבלות חמורות (שבר,&amp;nbsp;חבלת ראש וכדומה), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/biopsy.aspx" target="_blank"&gt;ביופסיה&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;משקל גוף שקטן מ־50 קילוגרם, גיל גבוה (75 שנים&amp;nbsp;ויותר), תרופות מסוימות (פירוט מובא&amp;nbsp;בסעיף "תגובות בין־תרופתיות"), זיהום בלב, ירידה בתפקוד הכליות,&amp;nbsp;התייבשות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;דימומים מסכני חיים&lt;/strong&gt;. במקרה של דימומים מסכני חיים המחייבים&amp;nbsp;אשפוז בבית חולים עשוי הצוות הרפואי להיעזר באידרוסיזומב (השם המסחרי: פרקסביינד) שמנטרלת את ההשפעה של דביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;ניתוחים&lt;/strong&gt;. אם&amp;nbsp;צריך לעבור ניתוח בעת שמטופלים בתרופה יש לדווח למנתח על כך שנוטלים את התרופה, ולרופא המטפל יש לדווח שעומדים לעבור את הניתוח. לרוב ההנחיה תהיה להפסיק את נטילת התרופה יום לפני הניתוח, אך תיתכן גם הנחיה להפסיק את נטילת התרופה&amp;nbsp;כמה ימים לפני הניתוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;פציעות וחבלות&lt;/strong&gt;. אם נחבלים או נפצעים בעת שמטופלים בתרופה, יש לפנות מיד לרופא המטפל. חבלה עלולה לגרום לדימומים, במיוחד אם מדובר בחבלה&amp;nbsp;קשה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני אלרגיה&amp;nbsp;בעור (פריחה, נפיחות, גירוי,&amp;nbsp;קילופים), צפצופים בנשימה, קוצר נשימה, קשיי נשימה, לחץ או כאב בחזה, קשיים בבליעה או בדיבור, צרידות, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. דימומים מסוגים שונים:&amp;nbsp;שטפי דם, סימנים כחולים על&amp;nbsp;העור, שיעול שבו נפלטים דם או&amp;nbsp;נקודות שחורות, דם בשתן, צואה שחורה, דם בצואה, דימום מהחניכיים, דימום מהנרתיק (שאינו מחזור חודשי) ודימומים נוספים שאינם נפסקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. סחרחורות קשות או עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של&amp;nbsp;אירוע מוחי: חולשה בצד אחד של הגוף, קושי בדיבור או במחשבה, הפרעות תנועה, צניחה של צד אחד בפנים, ראייה מטושטשת,&amp;nbsp;בלבול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;דימומים מהאף,&amp;nbsp;מהחניכיים,&amp;nbsp;מפי הטבעת, דם בשתן, סימנים כחולים על&amp;nbsp;העור, כאבי בטן, קלקול קיבה, בחילות ושלשולים, ירידה ברמות ההמוגלובין בדם, עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם, ירידה במספר של&amp;nbsp;כדוריות הדם האדומות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;שיעול דמי, ירידה במספר של טסיות הדם, אלרגיה, שינויים בצבע העור, כיב קיבה, הקאות, קושי בבליעה, דימומים ממערכת העיכול וכיבים במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;עילפון,&amp;nbsp;אירועים מוחיים חולפים (אצל חולים שיש להם מסתם מלאכותי), דימומים תוך־גולגולתיים, דימומים בשרירים, אוטם בשריר הלב (התקף לב), מחסור&amp;nbsp;בכדוריות דם אדומות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול,&amp;nbsp;כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור ליטול יחד&amp;nbsp;עם דביגטרן&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות נוגדות פטריות: איטרקונזול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target=_blank&gt;וקטוקונזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופה לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx " target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7976" target=_blank&gt;דרונדרון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופה למניעת דחייה של שתלים במושתלי איברים: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627 " target=_blank&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. נוגדי קרישה הניתנים בזריקה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6885 " target=_blank&gt;קלקסן&lt;/a&gt; והפרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופה נוגדת קרישה:&amp;nbsp;וורפרין (לעיתים, כשרוצים להחליף דביגטרן בוורפרין או ההפך, יש צורך ליטול בעת ובעונה אחת את שתי התרופות למשך&amp;nbsp;כמה ימים, עד שהתרופה המחליפה מתחילה להשפיע).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. נוגדי קרישה חדשים: אפיקסבן וריברוקסבן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. פונדפרינוקס (תרופה נוגדת קרישה הניתנת בהזרקה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות ומצבים שמחייבים להפחית את המינון&amp;nbsp;של&amp;nbsp;דביגטרן&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. אם נוטלים דביגטרן כדי למנוע אירוע מוחי בעקבות&amp;nbsp;פרפור פרוזדורים, יש להפחית את המינון שלה ל־110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. למטופלים לאחר ניתוח אורתופדי שמקבלים דביגטרן כדי למנוע פקקת ורידים יש להפחית את מינון הדביגטרן ל־150 מיליגרם פעם ביום, אם הם מקבלים את אחת התרופות הבאות: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8496 " target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203 " target=_blank&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508 " target=_blank&gt;כינידין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להפחית את רמות הדביגטרן ולכן השילוב איתן איננו מומלץ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361 " target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; (אנטיביוטיקה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809 " target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333 " target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; (תרופות נוגדות פרכוסים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952 " target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt;, שנקראת גם היפריקום ופרע מחורר (תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx " target=_blank&gt;בדיכאון&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להעלות את רמות הדביגטרן בדם ובכך להעלות את הסיכון לדימומים&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול בהפרעות קצב כמו&amp;nbsp;אמיודרון וכינידין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4940 " target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812 " target=_blank&gt;ואריתרומיצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לטיפול בנשאי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx " target=_blank&gt;HIV&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;תרופה לטיפול במושתלי איברים,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7760" target=_blank&gt;טקרולימוס&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופה נוגדת פטריות,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7871 " target=_blank&gt;פוסקונזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שבשילוב עם דביגטרן עלולות להגביר את הסיכון לדימומים (בלי להעלות את רמות הדביגטרן בדם)&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. נוגדי טסיות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574 " target=_blank&gt;אספירין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7038 " target=_blank&gt;קלופידוגרל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8373 " target=_blank&gt;פרלואנט&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8089 " target=_blank&gt;וטיקגרלור&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות נוגדות דיכאון ממשפחת ה־SSRI וממשפחת ה־SNRI.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לשיכוך כאבים ודלקת מסוג נוגדי דלקת לא סטרואידיים (NSAID) כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5402 " target="_blank"&gt;דיקלופנק&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks>עודכן 6.10.16</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ניתן ליטול את התרופה&amp;nbsp;עם אוכל או בין הארוחות. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה&amp;nbsp;בעזרת מים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה רושם&amp;nbsp;רופא מומחה בהתאם להתוויה שלה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>7989</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בכפוף לאישור רפואי מוקדם ולעמידה בתנאי התוכנית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>פרדקסה4פרדקסהPradaxa7989<omry_names><omry_name><id>1000053189</id><title>PRADAXA 75MG&lt;&gt;&lt;&gt;(30) CAP</title></omry_name><omry_name><id>1000053190</id><title>PRADAXA 110MG&lt;&gt;&lt;&gt;(10)CAP</title></omry_name><omry_name><id>1000060374</id><title>PRADAXA 150 MG&lt;&gt;&lt;&gt; (60)CAP</title></omry_name><omry_name><id>1000053188</id><title>PRADAXA 75MG&lt;&gt;&lt;&gt;(10) CAP</title></omry_name><omry_name><id>1000053191</id><title>PRADAXA 110MG&lt;&gt;&lt;&gt; (30) CA</title></omry_name><omry_name><id>1000060723</id><title>PRADAXA 110 MG&lt;&gt;&lt;&gt;(60) CAP</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש