חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הדם</title><id>6</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הדםDabigatran1002764FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Dabigatran</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>דביגטרן היא תרופה נוגדת קרישה שמשמשת למניעת היווצרותם של קרישי דם בכלי הדם ובלב. היא משוּוקת בישראל בשם המסחרי פרדקסה, בטבליות מצופות בשלושה חוזקים שונים: 75, 110 ו־150 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות של 75 מיליגרם משמשות לטיפול במצבים הבאים&lt;/b&gt;:&lt;br&gt;• למנוע את היווצרותם של קרישי דם בוורידים לאחר שני ניתוחים אורתופדיים אלקטיביים: החלפה מלאה של מפרק הברך במבוגרים והחלפה מלאה של מפרק הירך במבוגרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות של 110 מיליגרם משמשות לטיפול במצבים הבאים&lt;/b&gt;:&lt;br&gt;• למנוע את היווצרותם של קרישי דם בוורידים לאחר שני ניתוחים אורתופדיים אלקטיביים: החלפה מלאה של מפרק הברך במבוגרים והחלפה מלאה של מפרק הירך במבוגרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• למנוע&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target="_self"&gt;אירוע מוחי (שבץ)&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ותסחיפים במבוגרים הסובלים מפרפור פרוזדורים שאינו נובע ממחלה מסתמית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• למנוע&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/dvt.aspx" target="_blank"&gt;פקקת של הוורידים העמוקים&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(היווצרותם של קרישי דם בוורידי הרגליים) ולטפל בפקקת כזאת וכן כדי למנוע&amp;nbsp;&lt;a href="http://hospitals.clalit.co.il/Hospitals/Rabin/he-il/DEPARTMENTS-INSTITUTES/Pulmonary/Pulmonary-Diseases/Pages/Pulmonary-Disease1.aspx" target="_blank"&gt;תסחיף ריאתי&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(היווצרותם של קרישי דם בכלי הדם של הריאות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות של 150 מיליגרם משמשות לטיפול במצבים הבאים&lt;/b&gt;:&lt;br&gt;• למנוע אירוע מוחי (שבץ)&amp;nbsp;ותסחיפים במבוגרים הסובלים מפרפור פרוזדורים שאינו נובע ממחלה מסתמית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• למנוע פקקת של הוורידים העמוקים (היווצרותם של קרישי דם בוורידי הרגליים) ולטפל בפקקת כזאת וכן כדי למנוע תסחיף ריאתי (היווצרותם של קרישי דם בכלי הדם של הריאות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מהו פרפור פרוזדורים?&lt;br&gt;&lt;/b&gt;פרפור פרוזדורים הוא &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הפרעת קצב&lt;/a&gt; ששכיחה בגיל המבוגר. במצב הזה פרוזדורי הלב מתכווצים במהירות רבה ובאי־סדירות - מה שפוגע בתפוקת הלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;הטיפול בפרפור פרוזדורים כולל שימוש בתרופות להפחתת הדופק ולהסדרתו. לעיתים גם עושים היפוך חשמלי (מתן מכת חשמל) כדי להפוך את קצב הלב הלא תקין של המטופל לקצב לב סדיר ותקין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;פרפור פרוזדורים מעלה את הסיכון להיווצרותם של קרישי דם, ואלה עלולים להגיע למוח ולגרום לשבץ. במטופלים שנמצאים בסיכון לשבץ חשוב מאוד לטפל באמצעות תרופה נוגדת קרישה כמו דביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;גורמי הסיכון לשבץ בעקבות פרפור פרוזדורים הם גיל מבוגר, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;, היסטוריה רפואית של אירועים מוחיים או של קרישים בכלי הדם או של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/atherosclerosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טרשת&lt;/a&gt; בכלי הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;פקקת של הוורידים העמוקים ותסחיף ריאתי&lt;/b&gt;&lt;br&gt;פקקת של הוורידים העמוקים ותסחיף ריאתי הם מצבים מסכני חיים שנגרמים כתוצאה מהיווצרותם של קרישי דם בוורידים העמוקים ברגליים או בכלי הדם המובילים לריאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לפקקת של הוורידים העמוקים ולתסחיף ריאות יכולים להיות גורמים שונים ובהם ניתוח גדול שבעקבותיו אין ביכולתם של המטופלים להיות ניידים, מחלות של הלב ושל כלי הדם, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/obesity.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;השמנה&lt;/a&gt;, גיל מבוגר, מחלות שונות ונטייה גנטית לקרישיות־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;חשוב למנוע פקקת של הוורידים העמוקים, ואם היא כבר קיימת, חשוב לטפל בה. כמו כן חשוב למנוע תסחיף ריאתי, ואם הוא כבר נגרם - חשוב לטפל בו בהקדם. אופן המניעה והטיפול נקבע באופן אינדיווידואלי לכל מטופל, ולרוב הוא כולל שימוש בנוגדי קרישה כמו דביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;כרטיס מידע בטיחותי למטופל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;מכיוון שדביגטרן היא תרופה נוגדת קרישה, היא עלולה לגרום לעיתים לדימומים. חשוב לזהות את הדימומים, לעקוב אחריהם ולדווח עליהם לרופא המטפל. מהסיבה הזאת הופק כרטיס מידע בטיחותי למטופל בתרופה הזאת. את הכרטיס ניתן לקרוא במדריך הזה בסעיף "הנחיות בטיחות של משרד הבריאות".</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>58</paragraph_key><title>בתוך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>דביגטרן מתחילה להשפיע בתוך כמה שעות לאחר נטילת המנה הראשונה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>59</paragraph_key><title>למשך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>• התרופה משפיעה כל עוד נוטלים אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• את משך הטיפול קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש להקפיד ליטול את התרופה מדי יום בזמנים קבועים. &lt;br&gt;&lt;br&gt;• בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות כנדרש.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>49</paragraph_key><title>הנחיות בטיחות של משרד הבריאות</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;מצורפות כאן הנחיות הבטיחות של משרד הבריאות לתרופה פרדקסה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/pradaxa_ministry_of_health.pdf" target="_blank"&gt;לחצו כאן כדי לקרוא את הנחיות הבטיחות בעברית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/pradaxa_ministry_of_health_arab.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחצו כאן כדי לקרוא את הנחיות הבטיחות בערבית&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מניעת&amp;nbsp;אירוע מוחי&amp;nbsp;ותסחיף סיסטמי בחולים הסובלים מפרפור פרוזדורים שלא על רקע מסתמי&lt;br&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;: 150 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מגיל 80 שנה ויותר&lt;/strong&gt;: 110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יחד עם ורפמיל&lt;/strong&gt;: 110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;במקרה של אי־ספיקת כליות בדרגה בינונית&lt;/strong&gt; (פינוי קריאטינין שנע בין 30 ל־50 מיליליטר בדקה): יש לשקול הפחתת מינון ל־110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;במקרה של אי־ספיקת כליות חמורה&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש בדביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מצבים נוספים שבהם יש לשקול הפחתת מינון&lt;/strong&gt;: גיל גבוה (75 שנים ויותר), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/reflux_esophagitis_gastritis_deudenitis.aspx" target="_blank"&gt;דלקת בקיבה, דלקת בוושט&lt;/a&gt;, ריפלוקס (החזר קיבה־ושט) ונטייה&amp;nbsp;לדימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&lt;strong&gt;&amp;nbsp;טיפול בקרישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים עמוקה) ובכלי הדם של הריאות (תסחיף ריאתי)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;: 150 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מגיל 80 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: 110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם נוטלים גם ורפמיל&lt;/strong&gt;: 110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם סובלים מאי־ספיקת כליות בדרגה בינונית&lt;/strong&gt; (פינוי קריאטינין שנע בין 30 ל־50 מיליליטר בדקה): יש לשקול את הפחתת המינון ל־110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם סובלים מאי־ספיקת כליות חמורה&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש בדביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;יש לשקול הפחתת מינון גם במצבים הבאים&lt;/strong&gt;: גיל מבוגר (75 שנים ויותר),&amp;nbsp;דלקת בקיבה או&amp;nbsp;בוושט, ריפלוקס (החזר קיבה־ושט),&amp;nbsp;נטייה לדימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מניעת פקקת ורידים במטופלים לאחר ניתוח אורתופדי&lt;br&gt;ניתוח להחלפה של מפרק הברך&lt;/strong&gt;: 220 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 110 מיליגרם פעם ביום) במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ניתוח להחלפה של מפרק הירך&lt;/strong&gt;: 220 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 110 מיליגרם פעם ביום) במשך 28 עד 35&amp;nbsp;ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;בני&amp;nbsp;75 שנים ויותר&lt;/strong&gt;: 150 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 75 מיליגרם פעם ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם סובלים מאי־ספיקת כליות בדרגה בינונית&lt;/strong&gt; (פינוי קריאטינין שנע בין 30 ל־50 מיליליטר בדקה): 150 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 75 מיליגרם פעם ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם סובלים מאי־ספיקת כליות חמורה&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש בדביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אם נוטלים ורפמיל או&amp;nbsp;אמיודרון או כינידין&lt;/strong&gt;: 150 מיליגרם פעם ביום (2 כמוסות של 75 מיליגרם פעם ביום).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנחיות להחלפת נוגדי קרישה&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;המעבר מדביגטרן לוורפרין&lt;/strong&gt; נעשה על סמך תפקוד הכליות. אם פינוי הקראטינין גדול מ־50 מיליליטר בדקה, יש להתחיל לקחת&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405" target="_blank"&gt;וורפרין&lt;/a&gt; 3 ימים לפני הפסקת הנטילה של דביגטרן; אם פינוי הקראטינין נע בין 31 ל־50 מיליליטר בדקה, יש להתחיל לקחת וורפרין יומיים לפני הפסקת הנטילה של דביגטרן; אם פינוי הקראטינין נע בין 15 ל־30 מיליליטר בדקה,&amp;nbsp;יש להתחיל לקחת וורפרין יממה לפני הפסקת הנטילה של דביגטרן. כיוון שדביגטרן מעלה את ערכי ה־INR (דהיינו גורם ל"דילול דם"), יש למדוד את הערכים רק יומיים אחרי שהופסק הטיפול בדביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;המעבר&amp;nbsp;מוורפרין לדביגטרן&lt;/strong&gt;: יש להפסיק את הנטילה של וורפרין, וברגע שה־INR נמוך מ־2, ניתן להתחיל ליטול דביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;החלפת דביגטרן לנוגד קרישה בהזרקה&lt;/strong&gt;: במטופלים שפינוי הקראטינין אצלם גדול מ־30 מיליליטר בדקה ניתן להתחיל בהזרקה של&amp;nbsp;נוגד הקרישה 12 שעות לאחר סיום הנטילה של דביגטרן; במטופלים שפינוי הקראטינין אצלם&amp;nbsp;קטן מ־30 מיליליטר בדקה, יש לחכות 24 שעות מגמר הנטילה של דביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;החלפה של נוגד קרישה הניתן בהזרקה לדביגטרן&lt;/strong&gt;: יש להתחיל ליטול דביגטרן עד שעתיים לפני המועד שבו אמור היה להינתן נוגד הקרישה בהזרקה. ניתן לתת דביגטרן מיד לאחר שמפסיקים מתן של נוגד קרישה בהזרקה תוך־ורידית מתמשכת כמו הפרין.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>• את המינון ואת תדירות הנטילה קובע הרופא המטפל בהתאם למצבו הרפואי של המטופל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש ליטול את הכמוסה בשלמותה ולשתות לאחר מכן כוס מים. אסור לחצות, לכתוש, לרסק, ללעוס או לפתוח את הכמוסה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• ניתן ליטול את התרופה ללא קשר למזון: בארוחה או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ניתן ליטול את התרופה&amp;nbsp;עם אוכל או בין הארוחות. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה&amp;nbsp;בעזרת מים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור להשתמש בתרופה בהיריון. נשים בגיל הפוריות שנוטלות את התרופה צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעיל. מטופלת בתרופה שמתכננת היריון צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול החלופי המומלץ לה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בתקופת ההנקה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול חלופי.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע אם אלכוהול משפיע על התרופה. יש להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל אם המצב הרפואי מאפשר לשתות אלכוהול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע מהי השפעת התרופה על כושר הנהיגה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם המצב הרפואי מאפשר לנהוג.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;•&amp;nbsp;אם&amp;nbsp;יש&amp;nbsp;פגם במערכת הקרישה (מכל סיבה שהיא) או במקרה של דימום פעיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת&amp;nbsp;נטייה מוגברת לדימומים בקיבה&amp;nbsp;(למשל בעקבות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" target="_self"&gt;כיבים&lt;/a&gt;), בוושט,&amp;nbsp;במוח, בעמוד השדרה או בעין; אם סובלים מגידול סרטני בעל נטייה מוגברת ליצירת דימומים או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/Clalit_Aesthetics/Pages/varicose_vein_surgery.aspx" target="_self"&gt;מדליות בוורידים&lt;/a&gt; (הרחבת ורידים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;במקרה של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_self"&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם אובחנה אי־ספיקת כבד בינונית עד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם משתמשים&amp;nbsp;בנוגדי קרישה אחרים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6885" target="_self"&gt;קלקסן&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8224" target="_blank"&gt;אפיקסבן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7988" target="_blank"&gt;וריברוקסבן&lt;/a&gt;. כשעוברים מנוגד קרישה אחד לאחר עשוי הרופא המטפל לאשר למטופל ליטול&amp;nbsp;בו־זמנית&amp;nbsp;את שני הסוגים של נוגדי הקרישה, אולם מדובר באישור לימים ספורים בלבד, שאחריהם על המטופל לקחת רק את התרופה נוגדת הקרישה החדשה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם נוטלים אחת או יותר מהתרופות הבאות:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787 " target="_blank"&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target="_blank"&gt;ואיטרקונזול&lt;/a&gt; (לטיפול בפטרת),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target="_self"&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt; (למניעת דחייה של שתלים) או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7976&amp;amp;ifurl=%2fClalitAppGeneral.he-il%2fMedicineBook%2fDefault.aspx%3fid%3d7976" target="_self"&gt;דרונדרון&lt;/a&gt; (המשמשת לטיפול בהפרעות קצב).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני גיל 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם הושתל בלב&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/valvular_heart_disease.aspx" target="_blank"&gt;מסתם מלאכותי&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;• &lt;strong&gt;מינונים&lt;/strong&gt;. דביגטרן (השם המסחרי: פרדקסה) משוּוקת בישראל&amp;nbsp;בשלושה מינונים: 75 מיליגרם, 110 מיליגרם ו־150 מיליגרם. המינונים השונים מיועדים להתוויות שונות&amp;nbsp;ולכן אסור להחליף ביניהם ללא הוראה מפורשת מהרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים ליטול את התרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית (מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר) ועל כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול,&amp;nbsp;כולל תוספי&amp;nbsp;תזונה. יש תרופות שאסור ליטול עם דביגטרן וישן תרופות שדורשות התאמת מינון. מידע מפורט מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מעקב קבוע&lt;/strong&gt;. בעת שמטופלים בתרופה הזאת יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם כנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;הפסקת טיפול&lt;/strong&gt;. אסור להפסיק את נטילת התרופה בלי אישור מהרופא המטפל. הפסקת הנטילה של התרופה עלולה לגרום להיווצרות של קרישי דם ולהעלות את הסיכון&amp;nbsp;לאירועים שונים בכלי הדם, כולל&amp;nbsp;אירוע מוחי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/strong&gt;. אם&amp;nbsp;סובלים מאי־ספיקת כבד קלה, יש להשתמש בדביגטרן בזהירות רבה. אם סובלים מאי־ספיקת כבד בינונית או חמורה, אסור להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;. יש להשתמש בתרופה בזהירות רבה אם סובלים מאי־ספיקת כליות קלה או בינונית. במקרים כאלה עשוי הרופא להפחית את מינון&amp;nbsp;התרופה. אסור להשתמש בתרופה הזאת אם סובלים מאי־ספיקת כליות חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;דימומים&lt;/strong&gt;. דביגטרן - בדומה לנוגדי קרישה אחרים -&amp;nbsp;מעלה את הסיכון לדימומים. יש לדווח לרופא המטפל על כל מקרה של דימום בעקבות נטילת התרופה&amp;nbsp;וכן על היסטוריה של דימומים. ישנם גורמים רבים שמעלים את הסיכון לדימומים: דלקת בוושט או בקיבה, כיב בקיבה (אולקוס) או במקום אחר במערכת העיכול,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/reflux_esophagitis_gastritis_deudenitis.aspx" target="_blank"&gt;ריפלוקס&lt;/a&gt; (חזרה של תוכן הקיבה אל הוושט), חבלות חמורות (שבר,&amp;nbsp;חבלת ראש וכדומה), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/biopsy.aspx" target="_blank"&gt;ביופסיה&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;משקל גוף שקטן מ־50 קילוגרם, גיל גבוה (75 שנים&amp;nbsp;ויותר), תרופות מסוימות (פירוט מובא&amp;nbsp;בסעיף "תגובות בין־תרופתיות"), זיהום בלב, ירידה בתפקוד הכליות,&amp;nbsp;התייבשות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;דימומים מסכני חיים&lt;/strong&gt;. במקרה של דימומים מסכני חיים המחייבים&amp;nbsp;אשפוז בבית חולים עשוי הצוות הרפואי להיעזר באידרוסיזומב (השם המסחרי: פרקסביינד) שמנטרלת את ההשפעה של דביגטרן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;ניתוחים&lt;/strong&gt;. אם&amp;nbsp;צריך לעבור ניתוח בעת שמטופלים בתרופה יש לדווח למנתח על כך שנוטלים את התרופה, ולרופא המטפל יש לדווח שעומדים לעבור את הניתוח. לרוב ההנחיה תהיה להפסיק את נטילת התרופה יום לפני הניתוח, אך תיתכן גם הנחיה להפסיק את נטילת התרופה&amp;nbsp;כמה ימים לפני הניתוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;פציעות וחבלות&lt;/strong&gt;. אם נחבלים או נפצעים בעת שמטופלים בתרופה, יש לפנות מיד לרופא המטפל. חבלה עלולה לגרום לדימומים, במיוחד אם מדובר בחבלה&amp;nbsp;קשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• &lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;. אין מידע בנוגע לבטיחות של דביגטרן בתקופת ההיריון וההנקה, ולכן אסור לנשים הרות ומניקות להשתמש בה. מטופלת בתרופה שנכנסת להיריון או שמתכננת היריון או שרוצה להניק צריכה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול נוגד קרישה המומלץ לה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• &lt;b&gt;מסתם לב תותב&lt;/b&gt;. מי שיש להם מסתם לב תותב מכני צריכים לדווח על כך לרופא המטפל. דביגטרן אינה מיועדת לטיפול בהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• &lt;b&gt;תסמונת אנטי־פוספוליפידית (APS, APLA)&lt;/b&gt;. תסמונת אנטי־פוספוליפידית היא הפרעה במערכת החיסון הגורמת להיווצרותם של קרישי דם. יעילותה של דביגטרן לטיפול במי שסובלים&amp;nbsp;מהתסמונת הזאת לא הוכחה באופן חד־משמעי. אם סובלים מתסמונת אנטי־פוספוליפידית יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מייד לרופא&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;• תסמיני אלרגיה&amp;nbsp;בעור (פריחה, נפיחות, גירוי,&amp;nbsp;קילופים), צפצופים בנשימה, קוצר נשימה, קשיי נשימה, לחץ או כאב בחזה, קשיים בבליעה או בדיבור, צרידות, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דימומים מסוגים שונים:&amp;nbsp;שטפי דם, סימנים כחולים על&amp;nbsp;העור, שיעול שבו נפלטים דם או&amp;nbsp;נקודות שחורות, דם בשתן, צואה שחורה, דם בצואה, דימום מהחניכיים, דימום מהנרתיק (שאינו מחזור חודשי) ודימומים נוספים שאינם נפסקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;סחרחורות קשות או עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של&amp;nbsp;אירוע מוחי: חולשה בצד אחד של הגוף, קושי בדיבור או במחשבה, הפרעות תנועה, צניחה של צד אחד בפנים, ראייה מטושטשת,&amp;nbsp;בלבול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;דימומים מהאף,&amp;nbsp;מהחניכיים,&amp;nbsp;מפי הטבעת, דם בשתן, סימנים כחולים על&amp;nbsp;העור, כאבי בטן, קלקול קיבה, בחילות ושלשולים, ירידה ברמות ההמוגלובין בדם, עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם, ירידה במספר של&amp;nbsp;כדוריות הדם האדומות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;שיעול דמי, ירידה במספר של טסיות הדם, אלרגיה, שינויים בצבע העור, כיב קיבה, הקאות, קושי בבליעה, דימומים ממערכת העיכול וכיבים במערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;עילפון,&amp;nbsp;אירועים מוחיים חולפים (אצל חולים שיש להם מסתם מלאכותי), דימומים תוך־גולגולתיים, דימומים בשרירים, אוטם בשריר הלב (התקף לב), מחסור&amp;nbsp;בכדוריות דם אדומות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול,&amp;nbsp;כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור ליטול יחד&amp;nbsp;עם דביגטרן&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;• תרופות נוגדות פטריות: איטרקונזול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787" target="_blank"&gt;וקטוקונזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופה לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx " target="_blank"&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7976" target="_blank"&gt;דרונדרון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופה למניעת דחייה של שתלים במושתלי איברים: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627 " target="_blank"&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נוגדי קרישה הניתנים בזריקה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6885 " target="_blank"&gt;קלקסן&lt;/a&gt; והפרין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופה נוגדת קרישה:&amp;nbsp;וורפרין (לעיתים, כשרוצים להחליף דביגטרן בוורפרין או ההפך, יש צורך ליטול בעת ובעונה אחת את שתי התרופות למשך&amp;nbsp;כמה ימים, עד שהתרופה המחליפה מתחילה להשפיע).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;נוגדי קרישה חדשים: אפיקסבן וריברוקסבן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;פונדפרינוקס (תרופה נוגדת קרישה הניתנת בהזרקה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות ומצבים שמחייבים להפחית את המינון&amp;nbsp;של&amp;nbsp;דביגטרן&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם נוטלים דביגטרן כדי למנוע אירוע מוחי בעקבות&amp;nbsp;פרפור פרוזדורים, יש להפחית את המינון שלה ל־110 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;למטופלים לאחר ניתוח אורתופדי שמקבלים דביגטרן כדי למנוע פקקת ורידים יש להפחית את מינון הדביגטרן ל־150 מיליגרם פעם ביום, אם הם מקבלים את אחת התרופות הבאות: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8496 " target="_blank"&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203 " target="_blank"&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508 " target="_blank"&gt;כינידין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להפחית את רמות הדביגטרן ולכן השילוב איתן איננו מומלץ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361 " target="_blank"&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; (אנטיביוטיקה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809 " target="_blank"&gt;פניטואין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333 " target="_blank"&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; (תרופות נוגדות פרכוסים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952 " target="_blank"&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt;, שנקראת גם היפריקום ופרע מחורר (תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx " target="_blank"&gt;בדיכאון&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להעלות את רמות הדביגטרן בדם ובכך להעלות את הסיכון לדימומים&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לטיפול בהפרעות קצב כמו&amp;nbsp;אמיודרון וכינידין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4940 " target="_blank"&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812 " target="_blank"&gt;ואריתרומיצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לטיפול בנשאי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx " target="_blank"&gt;HIV&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופה לטיפול במושתלי איברים,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7760" target="_blank"&gt;טקרולימוס&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופה נוגדת פטריות,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7871 " target="_blank"&gt;פוסקונזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שבשילוב עם דביגטרן עלולות להגביר את הסיכון לדימומים (בלי להעלות את רמות הדביגטרן בדם)&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;•&amp;nbsp;נוגדי טסיות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574 " target="_blank"&gt;אספירין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7038 " target="_blank"&gt;קלופידוגרל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8373 " target="_blank"&gt;פרלואנט&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8089 " target="_blank"&gt;וטיקגרלור&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות נוגדות דיכאון ממשפחת ה־SSRI וממשפחת ה־SNRI.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לשיכוך כאבים ודלקת מסוג נוגדי דלקת לא סטרואידיים (NSAID) כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5402 " target="_blank"&gt;דיקלופנק&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks>עודכן 6.10.16</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן בעזרת מים. אסור לחצות, לרסק, לכתוש או ללעוס אותן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100276</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;• יש לשמור את התרופה באריזה המקורית בטמפרטורה שמתחת ל־25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;במרס 2011 פירסם ה־FDA אזהרה בנוגע לתנאי האחסון של התרופה: יש לאחסן אותה אך ורק באריזה המקורית מחשש שהכמוסות יספגו לחות, יתפוררו ויאבדו את הפעילות הפרמקולוגית שלהן. במילים אחרות: אסור להעביר את הכמוסות לקופסת תרופות שבועית או חודשית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><paragraphs><paragraph><med_name_key>7989</med_name_key><paragraph_key>35</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image> </image><description><all>בכפוף לאישור רפואי מוקדם ולעמידה בתנאי התוכנית.</all></description></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>פרדקסה4פרדקסהPradaxa7989<omry_names><omry_name><id>1000060723</id><title>PRADAXA 110 MG&lt;&gt;&lt;&gt;(60) CAP</title></omry_name><omry_name><id>1000060374</id><title>PRADAXA 150 MG&lt;&gt;&lt;&gt; (60)CAP</title></omry_name><omry_name><id>1000053191</id><title>PRADAXA 110MG&lt;&gt;&lt;&gt; (30) CA</title></omry_name><omry_name><id>1000053188</id><title>PRADAXA 75MG&lt;&gt;&lt;&gt;(10) CAP</title></omry_name><omry_name><id>1000053189</id><title>PRADAXA 75MG&lt;&gt;&lt;&gt;(30) CAP</title></omry_name><omry_name><id>1000053190</id><title>PRADAXA 110MG&lt;&gt;&lt;&gt;(10)CAP</title></omry_name></omry_names>

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש