חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםValsartan19334FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Valsartan&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;ולסרטן&amp;nbsp;מיועדת לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/medical_diagnosis/cardiovascular_system/articles/hypertension.htm" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/medical_diagnosis/cardiovascular_system/articles/congestive_heart_failure.htm" target=_blank&gt;באי־ספיקת לב&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ולטיפול אחרי &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target="_blank"&gt;אוטם בשריר הלב&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;התרופה משתייכת&amp;nbsp;לקבוצת תרופות שנקראת חוסמי רצפטור אנגיוטנסין II. התרופות האלה עוזרות לשלוט&amp;nbsp;בלחץ הדם.&amp;nbsp;אנגיוטנסין II הוא חומר טבעי שמצוי בגוף וגורם לכלי הדם להתכווץ ובכך מעלה את&amp;nbsp;לחץ הדם.&amp;nbsp;התרופה חוסמת את ההשפעה של אנגיוטנסין II, וכתוצאה&amp;nbsp;מכך לחץ הדם יורד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מצופות 80 מיליגרם ו־160 מיליגרם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;לחץ דם גבוה&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;מינון התחלתי&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;80 מיליגרם או 160 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מקסימלי&lt;/strong&gt;: ניתן להעלות את המינון בהדרגה עד ל־320 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אי־ספיקת לב&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון התחלתי&lt;/strong&gt;: 40 מיליגרם פעמיים ביום. יש להעלות את המינון בהדרגה&amp;nbsp;עד ל־160 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי&lt;/strong&gt;: 320 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אי־תפקוד חדר שמאל אחרי התקף לב&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון התחלתי&lt;/strong&gt; (לפחות 12 שעות אחרי התקף לב): 20 מיליגרם פעמיים ביום. ניתן להעלות את המינון בהדרגה עד למינון מרבי של 160 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מרבי&lt;/strong&gt;: 320 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש להימנע מפעילות גופנית מאומצת או מחשיפה למזג אוויר חם מאוד, כיוון שהתייבשות עלולה לגרום לירידה חדה בלחץ דם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. ולסרטן&amp;nbsp;מיועדת לטיפול בלחץ דם גבוה,&amp;nbsp;באי־ספיקת לב&amp;nbsp;ולטיפול לאחר אוטם בשריר הלב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור להשתמש בתרופה במקרה של&amp;nbsp;רגישות־יתר לוולסרטן ובזמן&amp;nbsp;ההריון וההנקה. לחולי סוכרת סוג 2 אסור ליטול את התרופה במקביל לשימוש ברסילז.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לעקוב אחרי רמות האשלגן בדם בעת הטיפול בתרופה. לפירוט כל האזהרות ראו בפסקה "אזהרות חשובות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תופעות הלוואי השכיחות של התרופה&amp;nbsp;קלות וחולפות. תיתכן ירידה חדה בלחץ דם, בעיקר&amp;nbsp;במקרים של התייבשות&amp;nbsp;ובמקרה של נטילת&amp;nbsp;משתנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. ניתן ליטול את התרופה פעם או פעמיים ביום. ראו פירוט של המינון בסעיף "מינון שכיח".&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורת. מותר לנהוג רק אחרי שמוודאים שהיא אינה גורמת לתופעת הלוואי הזאת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לפגוע&amp;nbsp;בכליות של העובר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מופרשת לחלב אם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה&amp;nbsp;לגרום לירידה חדה בלחץ הדם ובעקבות כך לסחרחורת ולעילפון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. במקרה של רגישות־יתר לוולסרטן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בעת &lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Women/pregnancy/" target=_blank&gt;הריון&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Women/breast_feeding/" target=_blank&gt;והנקה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לחולי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/diabetes/" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt; מסוג 2 אסור ליטול את התרופה במקביל לשימוש&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Guides/medicines.htm?id=7978" target="_blank"&gt;ברסילז&lt;/a&gt;. טיפול משולב מומלץ אך ורק אחרי התייעצות&amp;nbsp;עם נפרולוג מומחה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;יתר אשלגן בדם&lt;/strong&gt;: גורמי הסיכון למצב הזה כוללים פגיעה בכליות, סוכרת, שימוש במשתנים אוצרי אשלגן, תוספי אשלגן או מלחים המכילים אשלגן. יש לעקוב אחרי רמות האשלגן בדם בזמן הטיפול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;ירידת לחץ דם חדה&lt;/strong&gt;: עלולה לקרות בתחילת הטיפול, בעיקר אצל אנשים שסובלים מאי־ספיקת לב או אחרי התקף לב ובמקרה של התייבשות או של נטילת משתנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;פגיעה בתפקוד הכליות&lt;/strong&gt;: עלולה לקרות אצל אנשים&amp;nbsp;שסובלים מזרימת דם מופחתת לכליות בגלל היצרות של עורקי הכליה או עקב אי־ספיקת לב. עלייה מתונה בקראטינין בדם עלולה לקרות בתחילת הטיפול. אם הטיפול גורם לפגיעה&amp;nbsp;משמעותית בכליות, יש לשקול את הפסקת הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;אי־ספיקת לב&lt;/strong&gt;: יש להיזהר ולהעלות את המינון בהדרגה, בעיקר אצל אנשים שסובלים גם מאי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;מחלת כבד משמעותית&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות מתקדמת&lt;/strong&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. התרופה&amp;nbsp;אינה מיועדת לצעירים בני פחות מ־18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: פגיעה בתפקודי הכליות, פריחה, גרד, אנגיואדמה (בצקת בפנים או בצוואר שמלווה בקשיי בליעה ונשימה) ועלייה בתפקודי הכבד. קיימים דיווחים על תופעות הלוואי הבאות: היפרקלמיה (יתר אשלגן בדם), כאבי שרירים, כאבי מפרקים, הפרעות בדרכי הנשימה, כאבי גב, הפרעות במערכת העיכול, תשישות ונויטרופניה (ירידה במספר תאי הדם לבנים).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;: סחרחורת, כאבי ראש ותת לחץ דם תנוחתי תלוי מינון. תיתכן ירידה חדה בלחץ הדם, בעיקר&amp;nbsp;במקרים של התייבשות&amp;nbsp;ובמקרה של נטילת&amp;nbsp;משתנים. יש לציין שכל תופעות הלוואי האלה הן קלות וחולפות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. שימוש &lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Guides/medicines.htm?id=5670" target="_blank"&gt;בפנוברביטל&lt;/a&gt; מקטין את רמות הוולסרטן בדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תרופות משתנות עלולות לגרום לירידה חדה בלחץ הדם. יש להקטין את מינון הוולסרטן בהתאם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בלעדיו. יש להימנע משימוש בתחליפי מלח שמכילים &lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/nutrition_and_diet/eating_right/articles/potassium.htm" target="_blank"&gt;אשלגן&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1933</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לשמור את התרופה&amp;nbsp;במכל סגור במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מצופות</name></Package></Packages>דיובן,וקטור,ולסרטן דקסל4וקטורVector8065

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש