חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>הורמונים</title><id>10</id></CategoryInfo></Category>TrueהורמוניםLevothyroxine Sodium 20121003244TrueTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Levothyroxine Sodium&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;div class="BiggerDrugInfo" style=""&gt;הודעה חשובה בנוגע לתכשיר אלטרוקסין (מאי 2020)&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;חברת פריגו הודיעה על שינוי בספק של חומר הגלם הבלתי פעיל בטבליות האלטרוקסין. המכון לביקורת ולתקנים של חומרי רפואה במשרד הבריאות בחן את הנתונים, ולא נמצאו הבדלים בין התכשירים משני הספקים של חומר הגלם. כללית אינה צופה בעיות חריגות בעקבות החלפת הספק, אך מאחר שמדובר בתכשיר הורמונלי, יש לפעול בזהירות רבה. לכן הוחלט בכללית כי כל מטופל בתכשיר יהיה במעקב אצל הרופא המטפל שלו. הרופא ישלח אותו לעשות בדיקות דם במועדים הבאים:&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;• 4 עד 6 שבועות לאחר התחלת השימוש בתרופה ששונה ספק חומר הגלם שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;3 עד 4 חודשים לאחר התחלת השימוש בתכשיר החדש.&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;•&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;בתום 6 חודשים מהתחלת הטיפול בתכשיר החדש.&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;המעקב אחרי המטופל יימשך 6 חודשים.&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;אם חווים תופעות לוואי חדשות, יש לפנות בהקדם לרופא המטפל.&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;יש לדעת: על התרופה החדשה תודבק מדבקת סימון, ויצורף לה דף מידע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #5A5A5A; font-size: 18px; font-weight: 700;"&gt;הודעה חשובה בנוגע לתכשיר סינתרואיד (יוני 2020)&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;בהתאם להנחיות משרד הבריאות אנו מבקשים ליידע כי טבליות סינתרואיד מיוצרות מעתה באתר ייצור חדש על ידי אותו היצרן ובאותו ההרכב כמו הטבליות שיוצרו באתר הייצור הקודם וששוּוקו על ידי אבוט מעבדות רפואיות בע"מ.&lt;/b&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;בתכשיר הורמונלי יש לפעול בזהירות רבה יותר, ולכן נדרשים מעקב וניטור האיזון.&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;משרד הבריאות עידכן את קופות החולים, והועברו הנחיות לרופאים המטפלים בקופה כיצד לפעול. נא לפנות לרופא המטפל (רופא המשפחה ו/או אנדוקרינולוג - לפי הזמין ביותר) לביצוע מעקב בדחיפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;בשנה הקרובה תשוּוק סינתרואיד בשקית פס־סגור הכוללת תווית שבה מצוין אתר הייצור החדש.&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;לבותירוקסין היא תחליף סינתטי להורמון הטבעי המיוצר&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" target="_blank"&gt;בבלוטת התריס&lt;/a&gt; (בלוטת התירואיד). היא משמשת לטיפול במחלות של בלוטת התריס או במקרים שבהם&amp;nbsp;בלוטת התריס אינה מתפקדת. פעילות הלבותירוקסין זהה לפעילות&amp;nbsp;ההורמון הטבעי המיוצר&amp;nbsp;בבלוטת התריס. לבותירוקסין&amp;nbsp;מיועדת לטיפול במצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. טיפול בזפקת (בלוטת תריס מוגדלת ובולטת&amp;nbsp;-&amp;nbsp;תופעה שבלועזית נקראת&amp;nbsp;גויטר)&amp;nbsp;שאינה פוגעת בפעילות&amp;nbsp;התקינה של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. מניעת הופעה חוזרת של&amp;nbsp;זפקת אחרי ניתוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;מניעת חוסר בהורמון הטבעי כאשר הוא אינו&amp;nbsp;מיוצר בכמות מספקת&amp;nbsp;בבלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. דיכוי השגשוג של תאים סרטניים במקרה של&amp;nbsp;סרטן&amp;nbsp;בבלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. איזון רמות ההורמון שמיוצר בבלוטת התריס במקרים שבהם פעילות־יתר של ההורמון טופלה&amp;nbsp;באמצעות תרופות שנוגדות את פעילותה של&amp;nbsp;בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. לבותירוקסין משמשת גם&amp;nbsp;כדי לבדוק&amp;nbsp;את תקינות פעילותה של&amp;nbsp;בלוטת התריס.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1. המינון נקבע על סמך בדיקות מעבדה. בדרך כלל מתחילים במינון נמוך ומעלים אותו באופן הדרגתי כל&amp;nbsp;שבועיים עד ארבעה שבועות - עד להשגת המינון הרצוי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. טיפול בזפקת&amp;nbsp;בשעה שבלוטת התריס מתפקדת באופן תקין: 75 עד 200 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מניעת הופעה חוזרת של&amp;nbsp;זפקת אחרי ניתוח: 75 עד 200&amp;nbsp;מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תיקון חוסר בהורמון טבעי&amp;nbsp;שאינו מיוצר בכמות מספקת&amp;nbsp;בבלוטת התריס: המינון ההתחלתי - 25 עד 50 מיקרוגרם; מינון האחזקה - 100&amp;nbsp;עד 200 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. דיכוי תאים סרטניים במקרה של סרטן בבלוטת התריס: 150 עד 300&amp;nbsp;מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. איזון רמות ההורמון של בלוטת התריס: 50 עד 100&amp;nbsp;מיקרוגרם.&amp;nbsp;ייצור־יתר של ההורמון מטופל&amp;nbsp;באמצעות תרופות שנוגדות את הפעילות של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. לבדיקה של תקינות פעילותה של&amp;nbsp;בלוטת התריס: שבועיים לפני הבדיקה מתחילים ליטול&amp;nbsp;200 מיקרוגרם (2 טבליות של 100 מיקרוגרם) ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. אוכלוסיות מיוחדות&amp;nbsp;-&amp;nbsp;קשישים, חולי לב, מי שסובלים מתת־פעילות חמורה או מתמשכת של בלוטת התריס ומי שסובלים מתת־משקל או מזפקת משמעותית - צריכות לקבל&amp;nbsp;מינון נמוך מהמומלץ.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;1. המינון נקבע על סמך בדיקות מעבדה. בדרך כלל מתחילים במינון נמוך ומעלים אותו בהדרגה&amp;nbsp;כל&amp;nbsp;2 עד 4 שבועות -&amp;nbsp;עד להשגת המינון הרצוי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. המינון ההתחלתי המומלץ לתינוקות שסובלים&amp;nbsp;מתת־פעילות של בלוטת התריס הוא 10 עד 15 מיקרוגרם לקילוגרם משקל גוף במשך שלושת החודשים הראשונים לטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טיפול בזפקת בשעה שבלוטת התריס מתפקדת באופן תקין:&amp;nbsp;75&amp;nbsp;עד 200 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מניעת הופעה חוזרת של&amp;nbsp;זפקת אחרי ניתוח: 75 עד 200 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תיקון חוסר בהורמון טבעי&amp;nbsp;שאינו מיוצר בכמות מספקת&amp;nbsp;בבלוטת התריס: המינון ההתחלתי - 12.5עד 50 &amp;nbsp;מיקרוגרם; מינון האחזקה - 100 עד 150 מיקרוגרם&amp;nbsp;למטר רבוע שטח גוף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. דיכוי&amp;nbsp;תאים סרטניים במקרה של סרטן בבלוטת התריס: 150&amp;nbsp;עד 300 מיקרוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. איזון של רמות ההורמון&amp;nbsp;שמייצרת בלוטת התריס: 50 עד 100 מיקרוגרם. ייצור־יתר של ההורמון מטופל באמצעות תרופות שנוגדות את הפעילות של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. לבדיקה של תקינות פעילותה של&amp;nbsp;בלוטת התריס: שבועיים לפני הבדיקה מתחילים ליטול&amp;nbsp;200 מיקרוגרם (2 טבליות של 100 מיקרוגרם) ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אוכלוסיות מיוחדות&amp;nbsp;-&amp;nbsp;חולי לב, מי שסובלים מתת־פעילות חמורה או מתמשכת של בלוטת התריס ומי שסובלים מתת־משקל או מזפקת משמעותית - צריכות לקבל&amp;nbsp;מינון נמוך מהמומלץ.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. טיפות אל תירוקסין סרב (L-Thyroxine Serb)&amp;nbsp;אינן רשומות בארץ ומיובאות בטופס 29 מוסדי. הטיפות ניתנות באישור מיוחד רק לתינוקות ולילדים שמתקשים בבליעה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. נתוני התכשיר: היצרן -&amp;nbsp;Laboratories Serb,&amp;nbsp;החומר הפעיל -&amp;nbsp;Levothyroxin sodium. המינון -&amp;nbsp;150 מיקרוגרם ב־1 מיליליטר. המינון&amp;nbsp;בכל טיפה זהה למינון של התכשיר הקודם&amp;nbsp;- 5 מיקרוגרם. יש להקפיד על מספר הטיפות שמתאים למינון שרשם&amp;nbsp;הרופא. מספר הטיפות במיליליטר אחד: 30.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לנטר מטופלים חדשים, כמקובל בתכשירי לבותירוקסין.&amp;nbsp;אשר לניטור חולים שעברו מהתכשיר הקודם לתכשיר החדש -&amp;nbsp;היות שמדובר בתכשירים שאינם גנריים, בעלי תכונות פרמקוקינטיות שונות וטווח תרפויטי צר - יש ליידע את המטופלים שמדובר בתכשיר של חברה אחרת שכולל&amp;nbsp;מספר טיפות שונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שנוטלים את התרופה יש לעקוב אחרי ערכי ה־TSH.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה לפחות חצי שעה לפני ארוחת הבוקר ולפני נטילת תרופות אחרות -&amp;nbsp;כדי למנוע אינטראקציות עם רכיבי מזון או עם תרופות. את התרופה יש ליטול&amp;nbsp;עם חצי כוס מים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. סויה עלולה להפחית את הספיגה של התרופה, ולכן יש להתאים את המינון אם התפריט מכיל סויה, במיוחד עם תחילת הצריכה של הסויה או עם הפסקת צריכתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לתינוקות יש לתת את מלוא המנה לפחות חצי שעה לפני הארוחה הראשונה ביום. יש לכתוש את המנה הרצויה מיד לפני נטילתה ולערבב אותה עם מעט מים. יש לתת את התרופה לתינוק עם מים נוספים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;לבותירוקסין&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;היא&amp;nbsp;תחליף סינתטי להורמון הטבעי המיוצר&amp;nbsp;בבלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אסור להשתמש בתרופה במקרים&amp;nbsp;הבאים: רגישות־יתר ללבותירוקסין, אי־תפקוד של בלוטת יותרת הכליה, אי־תפקוד של בלוטת יותרת המוח, ייצור מוגבר של הורמוני בלוטת התריס או במחלות לב&amp;nbsp;חמורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;החלפה בין תכשירי לבותירוקסין המיוצרים על ידי חברות שונות&amp;nbsp;מחייבת מעקב צמוד&amp;nbsp;אחר רמת ה־TSH ושינוי של המינון במקרה הצורך. לאזהרות נוספות ראו את הפסקה "אזהרות חשובות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;תופעות הלוואי נובעות בדרך כלל ממינון גבוה מדי הגורם לפעילות־יתר או כאשר המינון לא הוגדל בהדרגה. תופעות הלוואי כוללות, בין היתר, דופק מהיר, כאבים בחזה, כאבי ראש, חולשת שרירים, הסמקה, חום והקאות. לפירוט כל תופעות הלוואי&amp;nbsp;ראו את הפסקה "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;בדרך כלל מתחילים במינון נמוך של התרופה ומעלים אותו באופן הדרגתי כל 2 עד 4 שבועות עד להשגת המינון הרצוי. באוכלוסיות מיוחדות&amp;nbsp;(קשישים, חולי לב וכדומה) נדרש מינון נמוך יותר. לפירוט המינון הרצוי על פי המצב הרפואי ראו את הפסקה "מינון שכיח".&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מצורפים כאן כמה דפי מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. &lt;strong&gt;טיפות אל־תירוקסין&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Documents/L-THYROXINE-עברית%20.pdf " target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Documents/L-THYROXINE%20ערבית.pdf " target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(L-Thyroxine Serb 29/m&amp;nbsp;drp 150 mcg/1 ml); מק"ט: 1110010974; בעלת הרישום: Serb Laboratories; מדינת היבוא: צרפת;&amp;nbsp;היבואנית: פרופארם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. &lt;strong&gt;טיפות אל־תירוקסין&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/levothyroxine_sodium_2012_heb_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף&amp;nbsp;בעברית ובערבית&lt;/a&gt; (L-Thyroxine Serb 29/m&amp;nbsp;drp 150 mcg/1 ml); מק"ט: 1110010974; בעלת הרישום: Serb Laboratories; מדינת היבוא: צרפת;&amp;nbsp;היבואנית: נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. &lt;strong&gt;טיפות אל־תירוקסין&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/l-thyroxine_serb_heb_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/l-thyroxine_serb_arab_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (L-Thyroxine Serb 29/m&amp;nbsp;drp 150 mcg/1 ml); מק"ט: 1110010974; בעלת הרישום: Serb Laboratories; מדינת היבוא: צרפת;&amp;nbsp;היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;במאי 2020 הודיעה יבואנית התרופה אלטרוקסין על שינוי בספק של חומר הגלם הבלתי פעיל בטבליות האלטרוקסין. בעקבות זאת פירסם משרד הבריאות הנחיה בנושא הזה.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/altroksin_changes.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחצו כאן כדי לקרוא את ההודעה שפירסמה כללית בעניין הזה&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה אינה משפיעה על כושר הנהיגה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: חייבים להמשיך את הטיפול בלבותירוקסין בזמן ההריון, ולעיתים אף יש צורך להעלות את המינון. הפסקת הטיפול במהלך ההריון עלולה להיות מסוכנת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לבותירוקסין&amp;nbsp;אינה מופרשת לחלב האם. מותר ואף מומלץ לטפל באמצעותה בתת־פעילות של בלוטת התריס בזמן ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידועות השפעות גומלין בין אלכוהול לבין לבותירוקסין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם בלוטת יותרת הכליה (האדרנל)&amp;nbsp;ו/או בלוטת יותרת המוח (היפופיזה) אינן מתפקדות ואינן מטופלות בשל כך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אם אובחן ייצור מוגבר של הורמוני&amp;nbsp;בלוטת התריס&amp;nbsp;(תירוטוקסיקוזיס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;אם סובלים ממחלות לב חמורות&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target="_blank"&gt;אוטם של שריר הלב (התקף לב)&lt;/a&gt; או דלקת של שריר הלב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;במקרים הבאים יש להיזהר בעת נטילת לבותירוקסין&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;1. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx " target=_blank&gt;תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. דופק מהיר או לא סדיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. גיל המעבר - אז&amp;nbsp;מומלץ ליטול מינון מינימלי של התרופה בשל החשש לפעילות־יתר של בלוטת התריס שאחת מתופעות הלוואי האפשריות שלה היא&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx" target=_blank&gt;אוסטאופורוזיס&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(דלדול העצם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/atherosclerosis.aspx " target="_blank"&gt;טרשת עורקים&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. מעבר מתכשיר&amp;nbsp;לבותירוקסין שמייצרת&amp;nbsp;חברה אחת לתכשיר לבותירוקסין שמייצרת&amp;nbsp;חברה אחרת מחייב&amp;nbsp;ניטור צמוד של רמת ה־TSH ושינויי מינון במקרה הצורך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. הורמוני&amp;nbsp;בלוטת התריס&amp;nbsp;אינם מיועדים&amp;nbsp;לשמש אמצעי לירידה במשקל. נטילת ההורמון לא תגרום לירידה במשקל אצל אנשים שרמת ההורמון אצלם תקינה. שימוש בלבותירוקסין למטרה הזאת עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;תופעות הלוואי נובעות בדרך כלל ממינון גבוה מדי הגורם לפעילות־יתר של בלוטת התריס או מהגדלה מהירה ולא הדרגתית של&amp;nbsp;המינון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות פנייה מיידית לקבלת עזרה רפואית&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;אנגיואדמה&amp;nbsp;(בצקת בפנים ו/או בצוואר) שעלולה לגרום לחנק.&lt;strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;תופעות שכיחות&lt;/strong&gt;: דופק מהיר או לא סדיר, כאבים בחזה, כאבי ראש, חולשת שרירים או התכווצות שרירים, הסמקה, חום, הקאות, איֺ־סדירות של הווסת, לחץ תוך־גולגולתי מוגבר, צמרמורת, חוסר מנוחה, הפרעות בשינה, הזעות, ירידה במשקל ושלשולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יש לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי. ייתכן&amp;nbsp;שהוא יפחית&amp;nbsp;את מינון התרופה או יפסיק את הטיפול לכמה ימים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5763&amp;name=%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;&lt;/a&gt;תרופות לטיפול בסוכרת&lt;/strong&gt;: לבותירוקסין עלולה להפחית את ההשפעה של&amp;nbsp;תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;בסוכרת&lt;/a&gt;. ייתכן שיהיה צורך להעלות את המינון שלהן, בעיקר בתחילת הטיפול. שינוי במינון של לבותירוקסין מחייב התאמה מחדש של התרופות לטיפול בסוכרת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נוגדי קרישה הנלקחים דרך הפה&lt;/strong&gt;: לבותירוקסין עלולה להגביר את השפעתן של התרופות האלה (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;קומדין&lt;/a&gt;), ובכך היא מגדילה את&amp;nbsp;הסכנה לדימומים. עם תחילת הטיפול יש לעקוב אחרי ערכי ה־INR&amp;nbsp;ובמקרה הצורך יש להקטין את המינון של נוגדי הקרישה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות להפחתת&amp;nbsp;כולסטרול&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4692" target=_blank&gt;כולסטירמין&lt;/a&gt; וכולסטיפול מפחיתות את ספיגת הלבותירוקסין. לכן מומלץ ליטול לבותירוקסין 4 עד 5 שעות לפני שנוטלים את התרופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סותרי חומצה, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5465&amp;amp;name=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A7" target=_blank&gt;סוקרלפט&lt;/a&gt;, תרופות המכילות אלומיניום, ברזל או סידן קרבונט&lt;/strong&gt;: התרופות האלה מפחיתות את ההשפעה של לבותירוקסין. מומלץ ליטול לבותירוקסין שעתיים לפני נטילת התרופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להפחית את השפעת הלבותירוקסין&lt;/strong&gt;: פרופילתיואורציל, גלוקוקורטיקואידים, חוסמי בטא, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6787&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%9C" target=_blank&gt;סרטרלין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5763&amp;amp;name=%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;כלורוקווין&lt;/a&gt; או פרוגואניל, ברביטורטים, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, סבלמר, מעכבי טירוזין קינאז, גלולות למניעת הריון ותחליפי אסטרוגנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולות להגביר את השפעת הלבותירוקסין:&lt;/strong&gt; סליצילטים, דיקומרול,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849&amp;amp;name=%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%93" target=_blank&gt;פורוזמיד&lt;/a&gt; (במינונים של יותר מ־250 מיליגרם) וקלופיברט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות&amp;nbsp;שעלולות להשפיע על פעילותה של&amp;nbsp;בלוטת התריס&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A8" target=_blank&gt;ריטונביר&lt;/a&gt;, אינדינביר,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7206&amp;amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%94" target=_blank&gt;לופינביר&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ופניטואין&lt;/a&gt;. אם נוטלים אחת או יותר מהתרופות האלה,&amp;nbsp;יש לעקוב אחר פעילותה של בלוטת התריס&amp;nbsp;ולהתאים את&amp;nbsp;מינון התרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target="_blank"&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;&amp;nbsp;עלולה לגרום לתת־פעילות או ליתר פעילות של בלוטת התריס.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יוטירוקס: בעלון לצרכן נכתב כי&amp;nbsp;ניתן לכתוש את הטבלייה בסמוך לנטילתה. את התרופה הכתושה יש לערבב עם מעט מים וליטול אותה מיד לאחר מכן. בתרופה קיים קו חציה - וניתן לחצות אותה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אלטרוקסין: בעלון של התכשיר&amp;nbsp;קובע היצרן&amp;nbsp;שאסור לכתוש את הטבלייה. בתרופה הזאת אין קו חציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אלטרוקסין&amp;nbsp;LF: ניתן לכתוש את התרופה, אם יש צורך בכך.&amp;nbsp;מיד לאחר הכתישה&amp;nbsp;יש לערבב את התרופה הכתושה עם מעט מים וליטול אותה.&amp;nbsp;בתרופה קיים קו חציה - וניתן לחצות אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. סינטרואיד: ניתן לכתוש את התרופה, אם יש צורך בכך.&amp;nbsp;מיד לאחר הכתישה&amp;nbsp;יש לערבב את התרופה הכתושה עם מעט מים וליטול אותה.&amp;nbsp;בתרופה קיים קו חציה - וניתן לחצות אותה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100324</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לשמור את התרופה במכל סגור, בטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס. יש לאחסן את התרופה הרחק מהישג ידם של ילדים ולהגן עליה מפני&amp;nbsp;אור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. טבליות אלטרוקסין של חברת פריגו ניתן לשמור באריזה סגורה עד לתאריך התפוגה הרשום עליה. ברגע שפותחים את האריזה&amp;nbsp;- יש&amp;nbsp;להשתמש בתכשיר בתוך 14 ימים. בכל אריזה יש 100 טבליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טיפות אלטירוקסין יש לאחסן בקירור בטמפרטורה של&amp;nbsp;2 עד 8&amp;nbsp;מעלות צלזיוס. לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה ניתן להשתמש בתרופה במשך 30 יום בלבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אלטרוקסין,יוטירוקס,סינטרואיד,אלטרוקסין LF,אל־תירוקסין סרב4סינטרואידSynthroid8112

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש