חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןPertuzumab1003594FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Pertuzumab &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style='font-family: "Arial","sans-serif";'&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;font face="Times New Roman" size="3"&gt; &lt;/font&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;פרטוזומב היא הראשונה מקבוצה חדשה של תרופות לטיפול בסרטן&amp;nbsp;HER2 הנקראות Dimerisation Inhibitors.&amp;nbsp;טיפול משולב בפרטוזומב ובהרצפטין מביא לחסימה מקיפה יותר של חלבון ה־HER2, ובכך הוא מביא לדיכוי יעיל יותר של הגידול הסרטני.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;פרטוזומב ניתנת בשילוב עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7176&amp;name=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;טרסטוזומב (הרצפטין)&lt;/a&gt; ועם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7165&amp;amp;name=%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%98%D7%A8" target=_blank&gt;דוסטקסל&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;פרטוזומב היא נוגדן חד־שבטי שפועל נגד תאי סרטן שעל פניהם מצוי חלבון (אנטיגן) המכונה HER2. פרטוזומב מונעת יצירת צמדים של חלבון HER2 עם חלבוני HER אחרים ובכך מעכבת את הפעלתו ומביאה לחסימה מקיפה יותר של שרשרת תהליכים בתוך&amp;nbsp;תאי הסרטן&amp;nbsp;ולעיכוב בהתפתחות תאי הסרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;פרטוזומב רשומה בארץ לטיפול בסוגי הסרטן הבאים:&lt;br&gt;סרטן שד גרורתי&lt;/strong&gt;: פרטוזומב, בשילוב עם הרצפטין ודוסטקסול, רשומה לטיפול בחולים שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/carcinoma_of_breast.aspx" target=_blank&gt;מסרטן שד&lt;/a&gt; גרורתי החיובי ל־HER2 שלא קיבלו טיפול קודם נגד HER2 או כימותרפיה בשלב הגרורתי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סרטן שד בשלביו הראשונים&lt;/strong&gt;: פרטוזומב, בשילוב עם הרצפטין ודוסטקסול, רשומה לטיפול טרום־ניתוחי בחולי סרטן שד החיובי ל־HER2, שהוא מתקדם מקומית או דלקתי או בשלביו הראשונים (בגידול הגדול מ־2 סנטימטרים או אם ישנה מעורבות של בלוטה אחת או יותר) במסגרת&amp;nbsp;תוכנית הטיפולים&amp;nbsp;הכוללת הניתנת&amp;nbsp;במקרה של סרטן שד התחלתי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הגבלות השימוש&lt;/strong&gt;: עדיין לא בוסס הפרופיל הבטיחותי של פרטוזומב בשילוב עם&amp;nbsp;תוכנית טיפולים הכוללת &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5901&amp;amp;name=%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;דוקסורוביצין&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;כמו כן לא בוסס הפרופיל הבטיחותי של התרופה&amp;nbsp;ביותר מ־6 סבבי טיפול בסרטן שד מוקדם.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>תמיסה להזלפה תוך־ורידית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>התרופה תינתן&amp;nbsp;לפי מרשם של רופא מומחה באונקולוגיה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>פעם אחת ב־3 שבועות - ותמיד בהנחיות הרופא או הרוקח.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מחלה בשלב התחלתי&lt;/strong&gt;: מנת העמסה של 840 מיליגרם ולאחר מכן מנות אחזקה של 420 מיליגרם אחת לשלושה שבועות למשך&amp;nbsp;6-3 סבבים&amp;nbsp;לפני הניתוח בשילוב עם הרצפטין וכימותרפיה. לאחר הניתוח יש להמשיך במתן הרצפטין עד להשלמתה של&amp;nbsp;שנת טיפול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מחלה גרורתית&lt;/strong&gt;: מנת העמסה של 840 מיליגרם ולאחר מכן מנות אחזקה של 420 מיליגרם אחת לשלושה שבועות בשילוב עם הרצפטין וכימותרפיה עד להתקדמות המחלה. אם הטיפול עם הרצפטין מושהה או מופסק, יש להשהות/להפסיק את הטיפול&amp;nbsp;בפרטוזומב.&amp;nbsp;אם הטיפול הכימי מופסק, ניתן להמשיך את הטיפול&amp;nbsp;בפרטוזומב ובהרצפטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנחיות כלליות&lt;/strong&gt;: אין חשיבות לסדר שבו ניתנות&amp;nbsp;התרופות פרטוזומב וטרסטוזומב. אם פרוטוקול הטיפול כולל גם מתן דוסטקסל, יש לתת אותו אחרי פרטוזומב וטרסטוזומב. לפני הזלפת טרסטוזומב או דוסטקסל יש להשגיח על החולים במשך 60-30 דקות אחרי כל הזלפה של פרטוזומב.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו לו&amp;nbsp;18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. פרטוזומב היא&amp;nbsp;תרופה מסוכנת למי ששואפים אותה או באים איתה במגע. לכן יש למנוע מגע&amp;nbsp;של התרופה עם העור ולנקוט אמצעי זהירות בזמן שמוהלים&amp;nbsp;אותה.&amp;nbsp;שאריות התרופה, שבה לא השתמשו או שפג תוקפה, יסולקו כמו כל פסולת ציטוטוקסית אחרת לפי הנוהל המקובל של משרד הבריאות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ניתן למהול את התרופה ב־250 מיליליטר סליין בלבד בשקיות PVC או non-PVC-polyolefin. אסור למהול את התרופה בדקסטרוז 5%. יש להפוך בעדינות את שקית העירוי&amp;nbsp;כדי לערבב. אסור לנער את השקית. אסור לערבב פרטוזומב עם תרופות אחרות באותה שקית עירוי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. פרטוזומב היא תרופה המשמשת לטיפול בסרטן שד חוזר&amp;nbsp;מקומי שאינו ניתן לניתוח וכן לסרטן שד&amp;nbsp;בשלב הגרורתי בנשים המבטאות HER2 ביתר. פרטוזומב ניתנת בשילוב עם&amp;nbsp;טרסטוזומב (הרצפטין).&amp;nbsp;כמו כן, פרטוזומב, בשילוב עם הרצפטין ודוסטקסול, רשומה לטיפול טרום־ניתוחי בחולות סרטן שד החיובי ל־HER2 מתקדם מקומית או דלקתי או בשלביו ההתחלתיים&amp;nbsp;(בגידול הגדול מ־2 סנטימטרים או אם ישנה מעורבות של בלוטה אחת או יותר)&amp;nbsp;במסגרת&amp;nbsp;תוכנית הטיפולים&amp;nbsp;הכוללת&amp;nbsp;לסרטן שד בשלביו הראשונים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &amp;nbsp;אסור לתת פרטוזומב למי שהפגינו בעבר&amp;nbsp;רגישות־יתר לתרופה או לאחד ממרכיביה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אזהרות: התרופה עלולה לגרום לירידה בתפקוד של חדר שמאל,&amp;nbsp;עד כדי&amp;nbsp;אי־ספיקת לב.&amp;nbsp;עלולות להיות תגובות של הגוף לאינפוזיה הן בעת מתן התכשיר והן זמן קצר לאחר מכן&amp;nbsp;(ביום המתן). התגובות עלולות לכלול&amp;nbsp;חום, צמרמורות, חולשה, כאבי ראש, חולשת שרירים, רגישות־יתר, פגיעה בחוש הטעם והקאות.&amp;nbsp;בספרות יש גם תיאורים של&amp;nbsp;תגובות קשות יותר - עד כדי&amp;nbsp;הלם אנפילקטי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תופעות לוואי שכיחות: עייפות, כאבי ראש, חום, סחרחורת, פריחה, גרד, יובש בעור, שלשול, ירידה בתיאבון, דלקת של הריריות, בחילה, כיבים בפה, שינויים בחוש הטעם, הקאות, כאב בטן, נויטרופניה&amp;nbsp;(ירידה בספירת הנויטרופילים, שהם סוג של תאי דם לבנים) שמלוּוה לעיתים בחום, אנמיה, דלקת בדרכי הנשימה העליונות, תגובות הקשורות להזלפה, תגובות של רגישות־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מינון: בשילוב עם טרסטוזומב ודוסטקסל: מנת העמסה של 840 מיליגרם במשך 60 דקות ואחר כך 420 מיליגרם במשך 60-30 דקות, פעם בשלושה שבועות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;התרופה עלולה לגרום לתחושת עייפות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה&amp;nbsp;גורמת לתופעת הלוואי הזאת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אסור להשתמש&amp;nbsp;בפרטוזומב&amp;nbsp;בכל שלבי ההריון.&amp;nbsp;מתן פרטוזומב לאישה הרה עלול לגרום&amp;nbsp;למומים מולדים בעובר ואף למותו. יש להשתמש באמצעי מניעה יעיל בזמן השימוש בתרופה ובמשך 6 חודשים מתום הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;לא ידוע אם פרטוזומב&amp;nbsp;מופרשת לחלב אם, אך בכל מקרה אסור להשתמש בתרופה בזמן ההנקה. אחת הסיבות לכך היא שידוע כי נוגדנים מופרשים בדרך כלל לחלב אם, ולכן קיימת סכנה לתינוק היונק. יש להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אם קיימת רגישות־יתר לפרטוזומב או לאחד מהמרכיבים האחרים של&amp;nbsp;התכשיר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. פגיעה בלב: התרופה עלולה לגרום לירידה בתפקוד של החדר השמאלי&amp;nbsp;עד כדי &lt;a href="www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_self"&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;. יש לבדוק את תפקודו של החדר השמאלי בתחילת הטיפול ובמהלך הטיפול.&amp;nbsp;אם קיימת פגיעה משמעותית, יש להפסיק את הטיפול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;בעת מתן התכשיר באינפוזיה או זמן קצר לאחר מכן עלולות להיות תגובות שונות כמו&amp;nbsp;חום, צמרמורות, חולשה, כאבי ראש, חולשת שרירים, רגישות־יתר, פגיעה בחוש הטעם והקאות.&amp;nbsp;אף תוארו מקרים של תגובה&amp;nbsp;אנפילקטית. לכן יש לעקוב אחרי המטופל במשך שעה לאחר ההזלפה הראשונה ובמשך 30 דקות לאחר כל הזלפה נוספת.&amp;nbsp;אם מופיעות תגובות משמעותיות, יש להפחית את קצב ההזלפה או להפסיק אותה לגמרי. אם מופיעות&amp;nbsp;תגובות חמורות, יש לשקול את הפסקת הטיפול. יש לתת את התרופה במרפאה המצוידת בציוד החייאה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: עייפות, כאבי ראש, חום, סחרחורת, פריחה, גרד, יובש בעור, שלשול, ירידה בתיאבון, דלקת של הריריות, בחילה, כיבים בפה, שינויים בחוש הטעם, הקאות, כאבי בטן, נויטרופניה (ירידה בספירת הנויטרופילים, שהם סוג של תאי דם לבנים) שמלוּוה לעיתים בחום, אנמיה, דלקת בדרכי הנשימה העליונות, תגובות הקשורות להזלפה, תגובות של רגישות יתר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: פרוניכיה (דלקת סביב הציפורניים), חוסר תיאבון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות מאוד שדוּוחו בעקבות שימוש בו־זמני בדוסטקסל ובטרסטוזומב&lt;/strong&gt;: נשירת שיער, שלשול, נויטרופניה, בחילה, עייפות, פריחה, נוירופתיה היקפית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;: נשירת שיער, כאבי מפרקים, קשיי נשימה, אי־ספיקת לב, נדודי שינה, פגיעה בתפקוד החדר השמאלי בלב, חולשת שרירים, בצקת פריפרית, נוירופתיה היקפית, תפליט בקרום הריאה, אלח דם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100359</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן בקבוקונים שאינם בשימוש במקרר בטמפרטורה של 8-2&amp;nbsp;מעלות צלזיוס. יש להגן עליהם מאור. אסור לנער אותם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;תמיסות שדוללו למתן תוך־ורידי מיועדות לשימוש מיידי. אם השימוש אינו מיידי, ניתן לאחסן תמיסה מדוללת במקרר למשך 24 שעות מרגע הכנתה בטמפרטורה של 8-2 מעלות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה להזלפה</name></Package></Packages>פרג'טה4פרג'טהPerjeta8126

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש