חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםOlanzapine15164TrueFalseFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Olanzapine&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;אולנזפין&amp;nbsp;מיועדת לטיפול במצבים הבאים&lt;/strong&gt;:&lt;br/&gt;1. &lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/medical_diagnosis/psychiatric_diagnoses/articles/schizophrenia.htm" target=_blank&gt;סכיזופרניה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של הפרעות פסיכוטיות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מצבי מניה&amp;nbsp;במקרים של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" target=_self&gt;הפרעה דו־קוטבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(מחלה בי־פולרית) -&amp;nbsp;גם בשילוב עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Guides/medicines.htm?id=4969" target=_blank&gt;ליתיום&lt;/a&gt; או עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5672&amp;name=%D7%93%D7%A4%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%98" target="_blank"&gt;סודיום ולפרואט&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מניעה של אירועי מניה במקרים של&amp;nbsp;הפרעה דו־קוטבית&amp;nbsp;(מחלה בי־פולרית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;אולנזפין&amp;nbsp;היא תרופה&amp;nbsp;אנטי־פסיכוטית לא טיפוסית (א־טיפית).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, טבליות מסיסות בפה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;p&gt;את התרופה רושם רופא פסיכיאטר על פי הקריטריונים שנקבעו בסל התרופות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;סכיזופרניה&lt;br/&gt;מינון התחלתי&lt;/strong&gt;: 10-5 מיליגרם פעם אחת ביום. ניתן להעלות בהדרגה ל־10 מיליגרם ביום בתוך 7-5 ימי טיפול. ניתן להעלות בכל שבוע ב־5 מיליגרם עד למינון מקסימלי של 20 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;/strong&gt;: 20-10 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אירועי מניה במחלה דו־קוטבית&lt;br&gt;טיפול יחיד&lt;/strong&gt;: מינון התחלתי של 15-10&amp;nbsp;מיליגרם פעם אחת ביום. ניתן להעלות בהדרגה ב־5 מיליגרם כל 24 שעות עד למינון מקסימלי של 20 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון אחזקה&lt;/strong&gt;: 20-5 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון מקסימלי&lt;/strong&gt;: 20 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפול משולב (עם ליתיום או עם ולפרואט)&lt;br&gt;מינון התחלתי&lt;/strong&gt;: 10 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טווח המינונים&lt;/strong&gt;: 20-5 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;היעילות והבטיחות של התרופה לא נבדקו בילדים בני פחות מ־13 שנים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;היעילות והבטיחות של התרופה בשילוב התרופה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5215&amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A7" target="_blank"&gt;פלואוקסטין&lt;/a&gt; לא נבדקו בילדים בני פחות&amp;nbsp;מ־10 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;סכיזופרניה או מחלה בי־פולרית&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;17-13 שנים&lt;/strong&gt;: מתחילים במינון של 5-2.5 מיליגרם. המטרה היא להגיע&amp;nbsp;למינון של 10 מיליגרם ביממה&amp;nbsp;באמצעות העלאת מינונים הדרגתית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון יומי מקסימלי&lt;/strong&gt;: 20 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מחלה בי־פולרית דיכאונית בשילוב עם פלואוקסטין&lt;/strong&gt; &lt;br&gt;&lt;strong&gt;17-10 שנים&lt;/strong&gt;: 2.5 מיליגרם אולנזפין יחד עם 20 מיליגרם&amp;nbsp;פלואוקסטין פעם ביממה (בלילה). לא נבדקו הבטיחות והיעילות של מינונים שגבוהים&amp;nbsp;מ־12 מיליגרם אולנזפין&amp;nbsp;ומ־50 מיליגרם פלואוקסטין בהתוויה הזאת.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אולנזפין עלולה לגרום ליובש בפה ובעקבות כך לבעיות שיניים וחניכיים. בעת שנוטלים את התרופה יש להיבדק אצל רופא שיניים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין הגבלות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;אולנזפין מיועדת לטיפול בסכיזופרניה ובתסמינים של הפרעות פסיכוטיות. כמו כן היא משמשת לטיפול במצבי מניה ולמניעה של מצבי מניה במקרים של הפרעה דו־קוטבית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אסור ליטול את התרופה במקרה של רגישות־יתר לאולנזפין וכן במקרה של פסיכוזות שמקורן בדמנציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;קשישים ואנשים שסובלים ממחלות לב, מהפרעות קצב, מלחץ דם נמוך, מסיכון לעלייה במשקל, מסוכרת ומעלייה בשומני הדם צריכים להיזהר בעת נטילת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;תופעות לוואי שכיחות: ישנוניות, סחרחורת, כאבי ראש, נדודי שינה, עלייה במשקל, תיאבון מוגבר, יובש בפה, עצירות, עלייה באנזימי הכבד, חולשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;טווח המינון המקובל למבוגרים: 20-5 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לנמנום. מותר לנהוג רק אם תופעת הלוואי הזאת לא מורגשת.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;המידע בנוגע להשפעות הלוואי של התרופה בזמן ההריון הוא חלקי. עם זאת אין עדויות שהתרופה גורמת למומים בעובר או לבעיות אחרות כלשהן. לכן מדיניות הטיפול הנוכחית בחולות פסיכיאטריות היא כי אם הן נזקקות לטיפול וקיבלו המלצה מפורשת מפסיכיאטר להתמיד בו, הן יכולות להמשיך בו גם בזמן ההריון. יש לציין כי נשים בהריון נמצאות בסיכון־יתר לשינויים פסיכיאטריים, ולכן יש חשיבות להמשך הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: כמויות קטנות של התרופה מופרשות לחלב האם, ולכן יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם להתמיד בנטילתה בתקופת ההנקה או להפסיק את השימוש בה. בכל מקרה, גם אם הרופא מאשר להמשיך בטיפול, יש להקפיד על נטילת התרופה&amp;nbsp;לאחר הנקה ולא לפניה. על התינוק היונק להיות במעקב של רופא ילדים, כיוון שהתרופה עלולה להפריע לגדילה ולהתפתחות וכן לגרום לכך שהתינוק יהיה מנומנם ומטושטש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: השילוב של אלכוהול עם אולנזפין&amp;nbsp;מגביר את דיכוי הפעילות המוחית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאולנזפין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. השימוש בתרופה&amp;nbsp;אינו&amp;nbsp;מאושר במקרים של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_self&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt; שמקורה &lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/General/medical_diagnosis/neurological_system/articles/dementia.htm" target="_blank"&gt;בשיטיון&lt;/a&gt; (דמנציה).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;התרופה עלולה לגרום לשינויים בקצב הלב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;התרופה עלולה להשפיע על מערכת העצבים (השפעות אנטיכולינרגיות) ולגרום, בין היתר, לתסמינים הבאים: בלבול, אי־שקט, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/constipation.aspx" target=_self&gt;עצירות&lt;/a&gt;, יובש בפה, אצירת שתן. יש להיזהר במיוחד במקרים הבאים: תנועתיות נמוכה של מערכת העיכול, אצירת שתן, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/prostatic_hypertrophy.aspx" target=_self&gt;ערמונית מוגדלת&lt;/a&gt;, יובש בפה, בעיות ראייה (כולל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target=_self&gt;גלאוקומה&lt;/a&gt; מסוג זווית צרה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;התרופה עלולה לפגוע בתאי הדם הלבנים. גורמי הסיכון לכך הם ספירה נמוכה של תאי דם לבנים בעבר שנגרמה משימוש בתרופות. אם מופיעה התופעה הזאת - יש להפסיק מיד את השימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;בעבר היו דיווחים על כך שחולים קשישים הסובלים מדמנציה שמלוּוה בפסיכוזה סבלו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target=_self&gt;מאירועים מוחיים&lt;/a&gt; בעקבות טיפול באולנזפין. האירועים המוחיים באו לידי ביטוי בשינוי פתאומי במצב המנטלי,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/weakness.aspx" target=_self&gt;בחולשה&lt;/a&gt; פתאומית, באובדן תחושה או בתחושת נימול פתאומית בפנים, בזרועות או ברגליים, בייחוד בצד אחד של הגוף, או בדיבור מבולבל. בעקבות זאת נבדק הנושא, ונוסחה אזהרה שלפיה נרשם גידול של 60% בשיעור התמותה - מסיבות שונות -&amp;nbsp;בקרב קשישים דמנטיים שנטלו תרופות פסיכוטיות א־טיפיות לעומת שיעור התמותה של קשישים דמנטיים שנטלו פלצבו. מהסיבה הזאת השימוש בתרופה אינו מאושר לאנשים שסובלים מפסיכוזות הקשורות לדמנציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;תרופות אנטיפסיכוטיות עלולות לגרום לפגיעה בתנועתיות הוושט (אספירציה - חדירה של מזון, של רוק או של חומצות קיבה לדרכי הנשימה). חולי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/elders/health/Pages/dementia_and_alzheimer.aspx" target=_self&gt;אלצהיימר&lt;/a&gt; - שהם בסיכון מוגבר לחלות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/Pages/pneumonia2.aspx" target=_self&gt;בדלקת ריאות&lt;/a&gt; הנגרמת משאיפת מזון - צריכים להיזהר במיוחד מהתופעה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;התרופה עלולה לגרום לדיסטוניה (הפרעה במתח השרירים - תופעה שגורמת לעוויתות בשרירים, ובמיוחד בשרירי הכתף והצוואר), לאקתיזיה (תנועות לא רצוניות),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/parkinsons_disease.aspx" target=_self&gt;לפרקינסון&lt;/a&gt; מדומה ולהפרעת תנועה מאוחרת (שבאה לידי ביטוי בתנועות לא תקינות ולא רצוניות - בעיקר של הפנים, של הלשון, של הפה ושל הצוואר). התופעות האלה נפוצות עוד יותר בתרופות אנטיפסיכוטיות מהדור הישן. שכיחות התופעות האלה גדלה - גם בקרב מטופלים צעירים - עם העלאת המינון או במקרה של שימוש בו־זמני עם תרופות אנטיפסיכוטיות מהדור הישן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;אולנזפין גורמת לעלייה ברמות הפרולקטין בדם בשכיחות גבוהה יותר מאשר תרופות אנטיפסיכוטיות אחרות. לא ידוע מהי המשמעות הקלינית של התופעה הזאת בחולות שסובלות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/carcinoma_of_breast.aspx" target=_blank&gt;מסרטן השד&lt;/a&gt; או בחולים שיש להם גידולים שרגישים לפרולקטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;יש לדווח מיד לרופא אם בעקבות נטילת התרופה מופיעה התסמונת הנוירולפטית הממאירה. זהו סיבוך של טיפול אנטיפסיכוטי המתאפיין בעליית חום הגוף, בשינויים מנטליים, בקשיון שרירים, בדופק לא סדיר, בקפיצות בלחץ הדם ובהזעת־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;נטילת התרופה כרוכה בסיכון בינוני עד גבוה לדיכוי מערכת העצבים המרכזית. לכן נוטלי התרופה הזאת מנועים בדרך כלל מלנהוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;התרופה מגבירה את הנטייה לאובדנות, שקיימת בלאו הכי אצל מי שסובלים מסכיזופרניה או ממחלה דו־קוטבית. לכן יש להיזהר - בעיקר בתחילת הטיפול - במקרה שנותנים את התרופה למי שנמצאים בסיכון גבוה לאובדנות. יש להתחיל את הטיפול במינון הכי נמוך שאפשר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;התרופה עלולה לשנות את ויסות חום הגוף. לכן בזמן הטיפול בתרופה יש להימנע מאימון מאומץ, מחשיפה לחום, מהתייבשות או מנטילה בו־זמנית של תרופות אנטיכולינרגיות אחרות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12.&amp;nbsp;נוטלי התרופה חשופים לסכנה של לחץ דם נמוך. הסכנה הזאת קיימת בעיקר אצל קשישים, אצל חולי לב, אצל מי שעברו אירוע מוחי, אצל מי שסובלים מהתייבשות ואצל מי שנוטלים במקביל תרופות להורדת לחץ דם או תרופות להאטת קצב הלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13.&amp;nbsp;סיכון משמעותי נוסף שכרוך בנטילת התרופה הוא עלייה במשקל, עלייה ברמות של שומני הדם והחמרת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_self&gt;הסוכרת&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אולנזפין - בניגוד לתרופות אנטיפסיכוטיות א־טיפיות אחרות - מגדילה את הסיכון ללקות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/obesity.aspx" target=_self&gt;בהשמנה&lt;/a&gt;. יש להביא זאת בחשבון, שכן חולי סכיזופרניה וחולי מניה דיפרסיה (מחלה דו־קוטבית) מצויים בלאו הכי בסיכון־יתר לסבול מהשמנת־יתר בגלל מחלות נלוות, בגלל שימוש בו־זמני בתרופות אנטיפסיכוטיות נוספות, בגלל חוסר הקפדה על אורח חיים בריא ובגלל גורמי סיכון כמו סוכרת,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypothyroidism.aspx" target="_self"&gt;תת־פעילות של בלוטת התריס&lt;/a&gt; ואדנומה של בלוטת יתרת המוח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;נטילת אולנזפין מגדילה את הסיכון ללקות בסוכרת - בהשוואה לתרופות אנטיפסיכוטיות א־טיפיות אחרות. במיוחד חשופים לסכנה הזאת מי שסובלים מהשמנת־יתר ומי שיש במשפחותיהם חולי סוכרת. מי שמטופלים באולנזפין צריכים להיות במעקב אחרי תסמיני סוכרת ואחר יתר סוכר בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14.&amp;nbsp;לקשישים המטופלים בתרופה רצוי לתת מינון מוקטן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ישנוניות, סחרחורת, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/headache.aspx" target=_self&gt;כאבי ראש&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/insomnia.aspx" target=_self&gt;נדודי שינה&lt;/a&gt;, עלייה ברמות הפרולקטין, עלייה במשקל, תיאבון מוגבר, יובש בפה, עצירות, עלייה באנזימי הכבד, חולשה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;מטופלים שדיווחו על סחרחורת בעקבות נטילת התרופה אמרו שחשים בה בעיקר בתחילת הטיפול ובעת שקמים מישיבה או משכיבה. תופעת הלוואי הזאת חולפת בדרך כלל מעצמה. במקרה שחשים סחרחורת מומלץ לשבת או לשכב עד שמרגישים שיפור. אם לא מורגש שיפור, יש לפנות לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות התייחסות מיוחדת&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;במקרה של אחת או יותר מהתופעות הבאות - חום, שינויים בלחץ הדם ובקצב הלב, הזעת יתר או חוסר הזעה, צימאון מוגבר, בלבול, אצירת שתן, נשימה מהירה, נוקשות בשרירים (נדיר) - יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;במקרה של אחת או יותר מהתופעות הבאות - חולשה, השתנה מרובה, בולמוס אכילה, בחילה, ריח של אצטון מהפה, קשיים בבליעה, פרכוסים, שינויים במחזור, הפרשה מהפטמות (נדיר) - יש להמשיך בטיפול ולפנות לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;גם במקרה של אחת או יותר מהתופעות הבאות - אי־שקט, בצקת היקפית, תנועות לא רצוניות (בעיקר של הפנים או של הלשון),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/pages/rash.aspx" target="_self"&gt;פריחה&lt;/a&gt; או רגישות לשמש (נדיר) - יש להמשיך בטיפול ובמקביל לפנות מיד לרופא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;התרופה עלולה להגביר את ההשפעה של תרופות להפחתת לחץ דם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;יש להיזהר שלא לקחת אולנזפין עם תרופות שמאריכות את מרווח Q-T (שהיא סוג של הפרעת&amp;nbsp;קצב) או שגורמות לחוסר איזון באלקטרוליטים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;שילוב של אולנזפין עם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Guides/medicines.htm?id=4770" target=_blank&gt;דיאזפם&lt;/a&gt;&amp;nbsp;מגביר את הסיכון לתת־לחץ דם תנוחתי (נפילה בלחץ הדם בעת מעבר משכיבה לקימה וגם להפך).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;התרופות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5106&amp;amp;name=%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;אומפרזול&lt;/a&gt; ו&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; מגבירות את הפירוק של אולנזפין בכבד ומפחיתות את רמות התרופה בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;שילוב של התרופה עם אלכוהול או עם תרופות שמדכאות פעילות מוחית מגביר את הדיכוי של הפעילות המוחית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;התרופה&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5627&amp;amp;name=%D7%A4%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;פלובוקסמין&lt;/a&gt; מפחיתה את הפירוק של אולנזפין ומעלה את רמות התרופה בדם. יש לשקול את הפחתת המינון של אולנזפין במקרה שנוטלים אותה עם פלובוקסמין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;התרופה נוגדת את פעילותן של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4786&amp;amp;name=%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A8" target="_blank"&gt;לבודופה&lt;/a&gt; ושל תרופות לפרקינסון שיש להן פעילות דופמינרגית (פעילות שגורמת להפרשת המוליך העצבי דופמין).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות רגילות&lt;/strong&gt;: אסור ללעוס. יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות מסיסות בפה&lt;/strong&gt;: יש להפריד יחידה אחת מאריזת המגש ולקלף בזהירות את הכיסוי. אסור לדחוף את הטבלייה. יש להוציא את הטבלייה בידיים יבשות ולהניח אותה מיד בפה בשלמותה. הטבלייה נמסה ברוק במהירות, ולכן ניתן לבלוע אותה בקלות&amp;nbsp;בעזרת&amp;nbsp;משקה או בלעדיו.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1516</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את התרופה&amp;nbsp;באריזה המקורית כדי להגן עליה מאור ומלחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. טבליות: יש לאחסן אותן בטמפרטורה שנמוכה מ־30 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טבליות מסיסות: יש לאחסן בטמפרטורה של 25-20&amp;nbsp;מעלות צלזיוס.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מסיסות בפה</name></Package></Packages>זיפרקסה,אולנזפין טבע,אולנזפין טבע ODT,זאפה,זיפרקסה ולוטב4אולנזפין טבע ODTOlanzapine ODT8144

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש