חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםVigabatrin12894FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Vigabatrin &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;ויגבטרין מיועדת לטיפול בהתקפי אפילפסיה שבהם מקור הפרכוסים הוא בחלק מסוים של המוח (התקף מוקדי). התרופה מיועדת הן לחולים שבהם ההתקף המוקדי הוא פשוט והן לחולים שבהם ההתקף המוקדי הוא מורכב&amp;nbsp;(ראו הסבר מפורט במדריך &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_self"&gt;האפילפסיה&lt;/a&gt; של כללית). התרופה ניתנת במסגרת טיפול משולב עם תרופות אחרות למי שלא הגיבו לטיפולים קודמים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ויגבטרין מיועדת גם לטיפול בתסמונת וסט הנקראת גם אינפנטיל ספאזם (עוויתות ינקותיות). זוהי הפרעה אפילפטית נדירה בתינוקות. במקרה הזה התרופה ניתנת לבדה ולא במסגרת טיפול הכולל תרופות נוספות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, גרנולות להמסה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי (נוסף על הטיפול האנטי־אפילפטי שנוטל המטופל)&lt;/strong&gt;: 1 גרם ביום (ב־1 עד 2 מנות). ניתן להעלות את המינון לפי התגובה הקלינית ב־500 מיליגרם במרווחים של&amp;nbsp;7 ימים&amp;nbsp;מהעלאה להעלאה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;2 עד 3 גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המרבי&lt;/strong&gt;: 3&amp;nbsp;גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;קשישים&lt;/strong&gt;: מומלץ לשקול הפחתה במינון התרופה במקרה של אי־ספיקת כליות.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;המינון ההתחלתי&lt;/strong&gt;: 40&amp;nbsp;מיליגרם ביום לכל קילוגרם משקל גוף ב־1 עד 2 מנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ניתן להתאים את המינון גם באופן הבא&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;10 עד 15&amp;nbsp;קילוגרם - המינון: 0.5 עד&amp;nbsp;1 גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15 עד 30&amp;nbsp;קילוגרם - המינון:&amp;nbsp;1 עד 1.5 גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;30 עד 50 קילוגרם - המינון: 1.5 עד 3 גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יותר&amp;nbsp;מ־50 קילוגרם - המינון: 2 עד 3 גרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עוויתות ינקותיות&lt;/strong&gt;: 50 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום. יש להתאים את המינון לתגובה הקלינית במשך 7 ימים - עד 150 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לדווח מיד לרופא על כל שינוי בראייה. במקרה של פגיעה בשדה הראייה יש לשקול את האפשרות להפסיק באופן הדרגתי את נטילת&amp;nbsp;התרופה ולעבור לטיפול חלופי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להפסיק את נטילת התרופה באופן הדרגתי במשך 2 עד 4 שבועות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. ניתן ליטול ויגבטרין עם האוכל או בין הארוחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם התרופה ניתנת בגרנולות,&amp;nbsp;ניתן&amp;nbsp;לערבב את תוכן השקית&amp;nbsp;במים, במיץ פירות או בחלב. יש ליטול את התרופה מיד לאחר ערבובה עם הנוזלים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורפים כאן עלונים ובהם מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;b&gt;גרנולות (להכנת תמיסה לשתייה) סבריל&lt;/b&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/vigabatrin_heb.pdf" target="_blank"&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/vigabatrin_arab.pdf" target="_blank"&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Sabril 29/M Sachet Bag 500 mg 50); מק"ט: 1000081766; בעלת הרישום: Sanofi; מדינת היבוא: איטליה; היבואנית: פרופארם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;b&gt;גרנולות (להכנת תמיסה לשתייה) סבריל&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/vigabatrin_heb_clalit.pdf" target="_blank"&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/vigabatrin_arab_clalit.pdf" target="_blank"&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Sabril 29/M Sachet Bag 500 mg 50); מק"ט: 1000081766; בעלת הרישום: Sanofi; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית:&amp;nbsp;כללית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה&amp;nbsp;עלולה לגרום לישנוניות ולפגיעה בשדה הראייה. יתר על כן, לחולי אפילפסיה פעילה אסור לנהוג - עם התרופה או בלעדיה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: ויגבטרין&amp;nbsp;היא לא&amp;nbsp;תרופת הבחירה לטיפול באפילפסיה&amp;nbsp;בזמן ההריון. המידע בנוגע לבטיחות ויגבטרין בזמן ההריון הוא מוגבל.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני הכניסה להריון בנוגע&amp;nbsp;לטיפול התרופתי ובנוגע&amp;nbsp;לחלופות האפשריות. אם התרופה ניתנת בזמן ההריון, על האישה להיות במעקב&amp;nbsp;רפואי קפדני במהלך כל ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: המידע בנוגע לבטיחות ויגבטרין בזמן ההנקה הוא מוגבל. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול&amp;nbsp;מגבירה את הסיכון לדיכויה של&amp;nbsp;מערכת העצבים המרכזית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אסור להתחיל טיפול באפילפסיה שבו ויגבטרין משמשת תרופה יחידה&amp;nbsp;(מונותרפיה). את התרופה יש לתת רק נוסף על תרופות אחרות במסגרת&amp;nbsp;טיפול אנטי־אפילפטי. ויגבטרין יכולה לשמש תרופה יחידה&amp;nbsp;רק בהתוויה של עוויתות ינקותיות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לתת את התרופה במקרה של רגישות־יתר לאחד ממרכיביה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה אסורה למי שסובל מהפרעות קליניות משמעותיות&amp;nbsp;בשדות הראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור לתת ויגבטרין לילדים השוקלים פחות מ־10 קילוגרם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;פגיעה בשדה הראייה מופיעה אצל כשליש מהמטופלים (בגברים יותר מאשר בנשים). התופעה עלולה להופיע חודשים ואפילו שנים לאחר התחלת הטיפול בתרופה ועלולה להישאר גם לאחר הפסקת הטיפול בה. אסור להשתמש בה בשילוב עם תרופות הפוגעות ברשתית. יש לעשות בדיקת עיניים, כולל שדה הראייה, לפני התחלת הטיפול וכל 6 חודשים במהלכו.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;מי שסבלו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_self&gt;מפסיכוזה&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_self&gt;מדיכאון&lt;/a&gt; ומבעיות התנהגות צריכים להיזהר בנטילת התרופה. אם הם נוטלים את התרופה, עליהם להיות במעקב בנוגע לתפקודים הנוירולוגיים שלהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אסור להפסיק את השימוש בתרופה בבת אחת, אלא יש לעשות זאת בהדרגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;ויגבטרין עלולה להחמיר התקפי התנתקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;למי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_self"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; יש להתאים מינון מיוחד (מופחת) של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;יש להיזהר במתן התרופה לקשישים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;אין צורך בניטור רמות הוויגבטרין בדם כיוון שאין מִתאם ישיר בין רמות התרופה בדם לבין יעילות הטיפול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות ביותר&lt;/strong&gt;: כשליש מהחולים המטופלים בוויגבטרין עלולים לסבול משינויים בשדה הראייה (מהיצרות של שדה הראייה). פגם הראייה הזה יכול להיות קל עד חמור. בדרך כלל מבחינים בו רק לאחר טיפול ממושך בתרופה - חודשים ואף שנים. השינויים האלה בשדה הראייה עלולים להיות בלתי הפיכים, ולכן יש לגלות אותם מוקדם ככל האפשר. אם מבחינים בהפרעות בראייה, יש לפנות מיד לרופא או לבית חולים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עוד תופעות לוואי שכיחות ביותר&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/fatigue_problems.aspx" target=_self&gt;עייפות&lt;/a&gt; ונמנום. בילדים נצפו אי־שקט וריגוש־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/headache.aspx" target=_self&gt;כאבי ראש&lt;/a&gt;, עלייה במשקל, רעד, בצקת, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/dizi.aspx" target=_self&gt;סחרחורות&lt;/a&gt;, תחושת נימול או עקצוץ,&amp;nbsp;בעיות בריכוז ובזיכרון, תופעות פסיכולוגיות ובהן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anxiety.aspx" target=_self&gt;חרדה&lt;/a&gt;, תוקפנות, עצבנות, אי־שקט, דיכאון, הפרעות בחשיבה, פרנויה (שיגעון הרדיפה). התופעות האלה בדרך כלל הפיכות לאחר שמפחיתים את המינון או מפסיקים לחלוטין - באופן הדרגתי - את נטילת התרופה. בכל מקרה, אסור להפחית את מינון התרופה בלי להתייעץ עם הרופא המטפל. תופעות לוואי שכיחות נוספות הן בחילה, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/abdominal_pain.aspx" target=_self&gt;כאבי בטן&lt;/a&gt;, ראייה מטושטשת, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/doublevision.aspx" target=_self&gt;ראייה כפולה&lt;/a&gt;, תנועות מהירות ולא רצוניות של העין, הפרעות בדיבור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;: חוסר קואורדינציה, סרבול בתנועות הידיים, הפרעות פסיכולוגיות חמורות כמו היפומאניה (הפרעת מצב רוח שבאה לידי ביטוי בדרגה מתונה של מאניה), &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/pages/bipolar_disorder.aspx" target=_self&gt;הפרעה דו־קוטבית (מאניה דיפרסיה)&lt;/a&gt;, פסיכוזה,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rash.aspx" target=_self&gt;פריחה&lt;/a&gt; בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/allergy.aspx" target="_self"&gt;תגובה אלרגית&lt;/a&gt; קשה שגורמת לנפיחות בפנים ובצוואר (תגובה כזאת מחייבת דיווח מיידי לרופא), חרלת&amp;nbsp; (מחלת עור), ירידה ניכרת בערנות, תנועות איטיות, בלבול. התופעות האלה חולפות כאשר מפסיקים את מתן התרופה או מפחיתים את המינון. בכל מקרה אסור להפחית את המינון בלי להתייעץ קודם לכן עם הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;עוד תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;: מחשבות אובדניות וניסיונות להוציא אותן אל הפועל, בעיות עיניים נוספות שמעבר לפגיעה בשדה הראייה&amp;nbsp;- למשל נזק לרשתית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות ביותר&lt;/strong&gt;: ניוון ראייה, כאבי עיניים, הזיות, בעיות בכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. נטילת&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/HE-IL/Guides/medicines.htm?id=4777" target=_self&gt;פניטואין&lt;/a&gt; עם ויגבטרין עלולה להוריד את רמות הפניטואין בדם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תרופות נגד&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/lifestyle/travel/Pages/malaria.aspx" target="_blank"&gt;מלריה&lt;/a&gt; הניטלות עם ויגבטרין&amp;nbsp;עלולות להחמיר התקפי אפילפסיה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1289</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לשמור את התרופה&amp;nbsp;בטמפרטורת החדר (עד 25 מעלות צלזיוס). יש לסגור היטב את האריזה כדי למנוע חדירת אוויר ורטיבות.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Granola.svg</image><name>גרנולה</name></Package><Package><image>Granola.svg</image><name>גרנולה</name><description>Sabril 500 mg granules for oral solution|Sabril 500 mg granules for oral solution</description></Package></Packages>סברילן,סבריל גרנולות,סבריל4סבריל גרנולותSabril Sachet gra 500 mg8223

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש