חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>שריר - שלד</title><id>13</id></CategoryInfo></Category>Falseשריר - שלדTofacitinib1004524FalseTrueTrueFalseכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Tofacitinib</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>טופסיטיניב היא תרופה שמעכבת את האנזים JAK (ג'אנוס קינאז). האנזים הזה משתתף בשפעול של מערכת החיסון, ובאמצעות עיכובו מדכאת טופסיטיניב את מערכת החיסון ומפחיתה תהליכים דלקתיים. טופסיטיניב&amp;nbsp; ניתנת לטיפול במצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;דלקת מפרקים שגרונית (ראומטואיד ארתריטיס)&lt;/a&gt;. טופסיטיניב&amp;nbsp;משמשת לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית הן במסגרת טיפול יחידני (דהיינו ללא תרופות נוספות) והן בשילוב עם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או עם תרופה אחרת מהמשפחה של DMARD.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. דלקת מפרקים ספחתית (פסוריאטיק ארתריטיס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ulcerative_colitis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קוליטיס כיבית (אולצרטיב קוליטיס)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה ניתנת במסגרת סל התרופות על פי הקריטריונים שנקבעו בסל.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה. אין מידע בנוגע לחצייתה, לכתישתה, לריסוקה או ללעיסתה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;דלקת מפרקים שגרונית&lt;br&gt;&lt;/b&gt;5 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת מפרקים ספחתית&lt;/b&gt; (פסוריאטיק ארתריטיס)&lt;br&gt;5 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;קוליטיס כיבית&lt;br&gt;&lt;/b&gt;1. המינון ההתחלתי: 10 מיליגרם פעמיים ביום במשך 8 שבועות. במקרים מסוימים יכול הרופא לקבוע שהמינון הזה יינתן במשך 16 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. מינון האחזקה: 5 עד 10 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם לאחר 16 שבועות של טיפול במינון של 10 מיליגרם פעמיים ביום אין הטבה, יש להפסיק את נטילת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;התאמת מינונים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;1. למטופלים שנוטלים תרופות מסוימות (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות") המינון הוא 5 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. למטופלים שסובלים מהפרעה בתפקודי הכבד בדרגה בינונית או מהפרעה בתפקודי הכליות בדרגה בינונית עד קשה המינון הוא 5 מיליגרם פעם ביום.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. את המינון קובע הרופא המטפל בהתאם להתוויה הטיפולית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש להקפיד על נטילת התרופה בהתאם להוראות הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה ולשתות לאחר מכן כוס מים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מזון אינו משפיע על התרופה. ניתן ליטול את הטבלייה עם אוכל או ללא אוכל.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. טופסיטיניב היא תרופה שמעכבת את האנזים JAK (ג'אנוס קינאז) ובכך היא מפחיתה תהליכי דלקת במחלות דלקתיות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התרופה משמשת לטיפול בשלוש מחלות אוטואימוניות: דלקת מפרקים שגרונית, דלקת מפרקים ספחתית (פסוריאטיק ארתריטיס) וקוליטיס כיבית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מינון התרופה משתנה בהתאם למחלה המטופלת. יש להקפיד על הוראות המינון של הרופא ועל נטילה נכונה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. הרופא יורה לעשות בדיקות דם באופן קבוע, כולל ספירת דם,&amp;nbsp; בדיקה של אנזימי הכבד ושל פרופיל השומנים (בעיקר כולסטרול).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול בשילוב עם טופסיטיניב.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. לאחר פתיחת הקופסה בפעם הראשונה מתקצרים חיי המדף של התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. אריזות המכילות 28 או 60 טבליות: התרופה בתוקף במשך 30 יום החל מהיום שבו נפתחה הקופסה לראשונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אריזות המכילות 180 טבליות: התרופה בתוקף במשך 135 יום החל מהיום שבו נפתחה הקופסה לראשונה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: אין מידע בנוגע להשפעת התרופה על הנהיגה. אם חשים עייפות, אסור לנהוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בהריון. אישה בגיל הפוריות צריכה ליידע את הרופא המטפל אם היא בהריון או מתכננת הריון וכן עליה להשתמש באמצעי מניעה יעיל בעת שהיא מטופלת בתרופה וכן בארבעת השבועות שאחרי הפסקת הנטילה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בתקופת ההנקה. יולדת צריכה ליידע את הרופא המטפל אם היא מיניקה או מתכננת להיניק ולהתייעץ איתו&amp;nbsp;אם להפסיק את נטילת התרופה או להפסיק להיניק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: לא ידוע אם אלכוהול משפיע על התרופה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם המצב הרפואי מאפשר לשתות אלכוהול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי&amp;nbsp;התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;לפני גיל&amp;nbsp;18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;היסטוריה רפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;תגובות בין־תרופתיות&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. ישנן תרופות שאסור ליטול בשילוב טופסיטיניב. פירוט שלהן מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;חיסונים&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה אסור לקבל חיסונים מסוג חי־מוחלש אלא רק חיסונים מומתים. בכל מקרה יש לדווח לרופא המטפל אם בעת שמטופלים בתרופה אמורים לקבל חיסונים כלשהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;מעקב רפואי&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בטופסיטיניב יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעשות את כל הבדיקות בהתאם להנחיות הרופא המטפל. זה צפוי להורות למטופל לעשות - בין היתר - בדיקות של תפקודי הכבד, בדיקות של פרופיל השומנים בדם (ובמיוחד של כולסטרול) וספירות של תאי הדם. אם הרמות של תאי הדם נמוכות מדי או אם תפקודי הכבד גבוהים מדי, ייתכן שהרופא יורה להפסיק - באופן זמני או קבוע - את הנטילה של טופסיטיניב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;עלייה בסיכון לזיהומים&lt;/b&gt;. טופסיטיניב מפחיתה את התפקוד של מערכת החיסון ובכך מעלה את הסיכון להופעת זיהומים חיידקיים (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;שחפת&lt;/a&gt;) וכן זיהומים נגיפיים ופטרייתיים. בין היתר מעלה טופסיטיניב את הסיכון לחלות במחלות הבאות: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/herpes_zoster.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר)&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/pneumonia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דלקת ריאות&lt;/a&gt;, דלקת במעי הגס (דיברטיקוליטיס), זיהומים שנגרמים מהנגיף &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/pregnancy_and_birth/pregnacy/Pages/tzitomaglo.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;CMV&lt;/a&gt;, זיהומים שנגרמים מהנגיף BK וזיהומים אופורטוניסטיים (שמתפתחים רק כאשר מערכת החיסון חלשה). לכן יש לדווח לרופא המטפל על אחד או יותר מהמצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. אם סובלים מזיהום כרוני או ממחלת זיהומית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. אם סובלים מאי־ספיקת כבד או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מסוכרת&lt;/a&gt;, ממחלת ריאות כרונית (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אסתמה&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ו־COPD&lt;/a&gt;), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאיידס&lt;/a&gt; או מחולשה של מערכת החיסון. כל אחד מהמצבים האלה מעלה את הסיכון ללקות בזיהומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. אם מפתחים תסמינים של זיהומים שונים כמו חום גבוה, זיעה מוגברת, צמרמורות, כאבי שרירים, שיעול, קוצר נשימה, דם בליחה, ירידה במשקל, פצעים על העור, אדמומיות של העור, עור חם, שלשולים, כאבי בטן, צריבה או כאב בעת הטלת שתן, תכיפות במתן שתן, עייפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה. אם נוטלים תרופות נוספות שמדכאות את מערכת החיסון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ו. אם נוטלים תרופות לטיפול בזיהומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ז. אם חולים בשחפת או אם היה מגע עם חולה שחפת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ח. אם חולים בדלקת כבד נגיפית (&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_b.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הפטיטיס B&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הפטיטיס C&lt;/a&gt;) או אם נושאים נגיפים של אחת המחלות האלה. לא ידוע אם טופסיטיניב יעילה ובטוחה במקרים האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ט. אם נסיעה לחו"ל כללה שהות במדינה שבה קיים סיכון גבוה להידבק בזיהומים פטרייתיים כמו היסטופלזמוזיס (מחלת המערות), בלסטומיקוזיס או קוקסידיומיקוזיס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;י. אם סובלים מרמה נמוכה של כדוריות דם אדומות או של תאי דם לבנים מסוג לימפוציטים או נויטרופילים. במקרים כאלה אסור להשתמש בטופסיטיניב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;סרטן&lt;/b&gt;. התרופה מעלה את הסיכון לחלות בסרטן, מאחר שהיא מחלישה את מערכת החיסון. התקבלו דיווחים על מטופלים בטופסיטיניב שחלו בסוגים שונים של סרטן ובהם לימפומה וסרטן העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;בעיות במערכת החיסון&lt;/b&gt;. טופסיטיניב אומנם מחלישה את מערכת החיסון, אך כאשר היא ניטלת עם תרופות אחרות שמשמשות למניעת דחייה של שתלי כליה, היא עלולה לגרום לעלייה חדה במספריהם של תאי דם לבנים מסוימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;קרעים או נקבים (פרפורציה) בקיבה או במעיים&lt;/b&gt;. לעיתים נדירות עלולה טופסיטניב לגרום לקרעים או לנקבים (פרפורציה) בקיבה או במעיים. תופעת הלוואי הזאת עלולה להיות מסכנת חיים, ולכן יש לדווח לרופא המטפל אם ההיסטוריה הרפואית כוללת דלקת במעי הגס (דיברטיקוליטיס), קרעים במעי או בקיבה, כיב עיכולי בקיבה או במעיים. כמו כן יש לדווח לו אם בעקבות נטילת התרופה עולה מאוד החום וסובלים מכאבי בטן שאינם חולפים או משינויים בהרגלי היציאות. יש לציין שהסיכון להופעת קרעים או נקבים בקיבה או במעיים עולה כשנוטלים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAID) או מתוטרקסט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;תסמיני אלרגיה&lt;/b&gt;. השימוש בתרופה עלול לגרום לתגובות של אלרגיה. פירוט של תסמיני התגובה האלרגית - שעליהן יש לדווח מיד לרופא המטפל - מובא בסעיף "תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;b&gt;מינונים&lt;/b&gt;. טופסיטיניב מיועדת לטיפול בשלוש מחלות: דלקת מפרקים שגרונית, דלקת מפרקים ספחתית, קוליטיס כיבית. מינון של 10 מיליגרם פעמיים ביום מיועד רק לטיפול בקוליטיס כיבית. מטופלים שסובלים מדלקת מפרקים שגרונית או מדלקת מפרקים ספחתית מקבלים 5 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;&amp;nbsp;המטופלות בתרופה צריכות לדווח לרופא המטפל אם הן בהריון או מתכננות הריון וכן אם הן מיניקות או מתכננות להיניק. לא ידוע אם התרופה בטוחה בהריון ובהנקה. בעת שנשים בגיל הפוריות מטופלות בתרופה עליהן להשתמש באמצעי מניעה יעיל. כמו כן עליהן להשתמש בו בארבעת השבועות שלאחר הפסקת הנטילה של התרופה. על המטופלות בתרופה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע להנקה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא הן ברובן נדירות, אך יש להכירן שכן הן עלולות להצביע על מצבים מסכני חיים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: פריחה, נפיחות של העור, עור אדמומי ומגורה, הופעת כיבים או שלפוחיות על העור, התקלפות של העור, חום גבוה, קוצר נשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, קושי לבלוע, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, הפה, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תופעות לוואי של מחלת כבד כמו עייפות קיצונית, חוסר תיאבון, הקאות ובחילות, שתן כהה, צואה בהירה, צהבת (הצהבה של החלק הלבן בעיניים או של העור).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של זיהומים שונים כמו חום גבוה, זיעה מוגברת, צמרמורות, כאבי שרירים, שיעול, קוצר נשימה, דם בליחה, ירידה במשקל, פצעים על העור, אדמומיות על העור, עור חם, שלשולים, כאבי בטן, תחושת צריבה או כאבים בעת הטלת שתן, מתן שתן לעיתים קרובות, עייפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של קרעים בקיבה או במעי כמו חום גבוה, כאבי בטן שאינם חולפים - ואף מחמירים - שינויים בהרגלי היציאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. קוצר נשימה והפרעות נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. פריחה על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. שלבקת חוגרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. הופעת שומות (נקודות חן) על העור או שינוי בגודלן של שומות קיימות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. שינויים בדופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. שיעול דמי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. דם בצואה או צואה שחורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;זיהום בדרכי הנשימה העליונות (כמו הצטננות או סינוסיטיס), גודש באף, כאבי גרון, נזלת, כאבי ראש, שלשולים, עלייה בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;שיעול, אנמיה, הקאות, דלקת במעי הגס (דיברטיקוליטיס), התייבשות, נדודי שינה, קוצר נשימה, זיהומים במקומות שונים בגוף, הפרעות עיכול, כבד שומני, עור אדמומי, פריחה, גרד, בצקת בגפיים, חוסר תחושה, כאבים בשרירים ובמפרקים, סוגי סרטן שונים ובהם סרטן עור שאינו מלנומה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שמתגלות בבדיקות מעבדה&lt;/b&gt;&lt;br&gt;ירידה במספרים של תאי הדם הלבנים (מה שמגדיל את הסיכון לזיהומים), ירידה במספרים של תאי הדם האדומים (מה שגורם לאנמיה שסימניה הם חיוורון, עייפות וחוסר אנרגיה), עלייה ברמות הכולסטרול בדם, עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;תרופות שאסור ליטול עם טופסיטיניב&lt;br&gt;&lt;/b&gt;1. תרופות ביולוגיות אחרות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית, בדלקת מפרקים ספחתית (פסוריאטיק ארתריטיס) ובקוליטיס כיבית. מדובר בתרופות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7868" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אדלימומב&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7648" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אינפליקסימב&lt;/a&gt;, גולימומב, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7647" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אטנרספט&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לזיהומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות מסוימות שמדכאות את מערכת החיסון כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6624" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אזתיופרין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627&amp;amp;name=%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;וציקלוספורין&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;השילוב עלול להעלות את הסיכון לזיהומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. חיסונים מסוג חי או חי־מוחלש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שנטילתן עם טופסיטיניב מחייבת זהירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;1. תרופות מסוימות שמדכאות את מערכת החיסון כמו מתוטקרסט. אם הרופא המטפל מאשר את השילוב יש להיות אצלו במעקב קבוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות אחרות, לא ביולוגיות, לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילובים האפשריים של התרופות השונות לטיפול במצב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות אחרות, לא ביולוגיות, לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית (פסוריאטיק ארתריטיס). יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילובים האפשריים של התרופות השונות לטיפול במצב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות אחרות, לא ביולוגיות, לטיפול בקוליטיס כיבית. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילובים האפשריים של התרופות השונות לטיפול במצב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות נוספות שעלולות להגביר את הרמות של אנזימי הכבד. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע להשפעת כל התרופות שנוטלים על הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות לטיפול בדחייה של שתל כליה. השילוב עם תרופות כאלה עלול להגדיל את מספריהם של תאי הדם הלבנים. על מושתלי כליה להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב של טופסיטיניב עם התרופות הנוספות שהם נוטלים.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. התרופות הבאות&amp;nbsp;מעלות את רמות הטופסיטיניב התרופה בדם, ובמרבית המקרים יורה הרופא להפחית את המינון שלה ל־5 מיליגרם פעם ביום או פעמיים ביום (תלוי מהו המינון ההתחלתי המומלץ): תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6537&amp;amp;name=%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9C" target="_blank"&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target="_blank"&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4775&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%9F" target="_blank"&gt;פלוקונזול&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7763&amp;amp;name=%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%93" target="_blank"&gt;ווריקונזול&lt;/a&gt;), אנטיביוטיקה (&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4936&amp;amp;name=%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;), תרופות לטיפול באיידס (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8199&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93" target="_blank"&gt;קוביסיסטט&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4724&amp;amp;name=%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%9F" target="_blank"&gt;אינדינביר&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A8" target="_blank"&gt;ריטונביר&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מומלץ להימנע משילוב עם תרופות שמפחיתות את היעילות של טופסיטיניב:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(אנטיביוטיקה לטיפול בשחפת ובזיהומים נוספים),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7863&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A8" target="_blank"&gt;בוסנטן&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target="_blank"&gt;היפריקום&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(תרופה לטיפול בדיכאון שנקראת גם סנט ג'ון וורט), תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_blank"&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ובמחלות פסיכיאטריות ונוירולוגיות&amp;nbsp;(&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target="_blank"&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5670&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C%20%D7%A8%D7%A7%D7%97" target="_blank"&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5681&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;פניטואין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;פרימידון&lt;/a&gt;) ותרופות לטיפול באיידס&amp;nbsp;(כמו אפווירנז ונבירפין).&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HE" dir="rtl" lang="HE"&gt;מזון אינו משפיע על התרופה. ניתן ליטול אותה עם אוכל או ללא אוכל.&lt;/span&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100452</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה בראומטולוגיה או בגסטרואנטרולוגיה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>קסלג'נז 4קסלג'נז Xeljanz8277

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש