חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםMexiletine Hydrochloride1024FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Mexiletine Hydrochloride</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. מקסילטין&amp;nbsp;היא תרופה&amp;nbsp;שמשמשת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt; חדריות מתועדות שמסכנות חיים כמו טכיקרדיה חדרית ממושכת.&amp;nbsp;בגלל רעילות התרופה יש לתת אותה רק למטופלים שבנוגע אליהם החליטו הרופאים כי התועלת שבטיפול עולה באופן ברור על הסיכונים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במטופלים&amp;nbsp;שסובלים מטכיקרדיה חדרית ממושכת מתחיל&amp;nbsp;מתן המקסילטין בבית החולים. את התרופה נותנים לעיתים באשפוז&amp;nbsp;גם למטופלים אחרים -&amp;nbsp;בהתאם למצב הלב שלהם ובהתאם&amp;nbsp;להיסטוריה של מחלות הלב שמהן הם&amp;nbsp;סובלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לא נבדקה במידה מספקת ההשפעה של מקסילטין על מטופלים שלקו בעבר הקרוב &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target="_blank"&gt;בהתקף לב (אוטם שריר הלב)&lt;/a&gt;. לכן לא מומלץ לתת אותה למטופלים כאלה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;כמוסות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2 - 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;את המינון קובע הרופא המטפל בהתאם למצב המטופל.&amp;nbsp;עם זאת, מקובל להתחיל&amp;nbsp;במינון של 200 מיליגרם, 3 פעמים ביום. אם יש צורך, אפשר להעלות את המינון באופן הדרגתי מדי 3 ימים עד ל־1,200 מיליגרם ביממה.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בין הארוחות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש להימנע ממזון שמשפיע על&amp;nbsp;חומציות השתן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;מצורף כאן דף מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;כמוסות מקסילטין&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/mexiletin_heb_arab_teva.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית, באנגלית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Mexiletine 29/M Teva Cap 200 mg 100); מק"ט: 1000052583; בעלת הרישום: Teva Pharmaceuticals; מדינת היבוא: ארצות־הברית; היבואנית: טבע.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לתופעות לוואי במערכת העצבים המרכזית כמו סחרחורות, רעד וקשיי קואורדינציה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בהריון. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אין מידע&amp;nbsp;בנוגע לבטיחות התרופה לתינוק היונק. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;שתיית&amp;nbsp;אלכוהול עלולה להחריף את הסחרחורות שנגרמות מנטילת התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. במקרה של הלם לבבי (קרדיוגני).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם אובחן חסם פרוזדורי־חדרי&amp;nbsp;(AV) של הולכה חשמלית&amp;nbsp;בלב מדרגה שנייה או שלישית&amp;nbsp;(בחולים&amp;nbsp;ללא קוצב לב).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם קיימת רגישות־יתר למקסילטין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;רק למצבים חמורים&lt;/strong&gt;. מקסילטין עלולה כשלעצמה לגרום להפרעות קצב. מכיוון שלא הוכח שתרופות לטיפול בהפרעות קצב&amp;nbsp;משפרות את שרידותם של&amp;nbsp;מטופלים שאינם סובלים&amp;nbsp;מהפרעות קצב מסכנות חיים, יש לתת מקסילטין רק למטופלים שסובלים מהפרעות קצב חדריות מסכנות חיים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;בדיקות מעקב&lt;/strong&gt;. בעת שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;יש להיות במעקב קבוע אצל קרדיולוג.&amp;nbsp;זה צפוי להורות למטופלים לעשות בדיקות שונות לניטור ולמעקב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;הפסקת טיפול&lt;/strong&gt;. אסור למטופל להפסיק את הטיפול על דעת עצמו. הפסקת הטיפול עלולה להחמיר את פרפור הפרוזדורים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;פרפור פרוזדורים כרוני&lt;/strong&gt;. התרופה עלולה לגרום&amp;nbsp;לפרפור פרוזדורים כרוני, בעיקר במטופלים&amp;nbsp;שסובלים מפרפור חדרים מסכן חיים. כמו כן עלולה התרופה להחמיר פרפור קיים. יש להיות במעקב קבוע אצל הקרדיולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;אי־ספיקת לב&lt;/strong&gt;. מטופלים שסובלים מאי־ספיקת לב חמורה צריכים להשתמש בזהירות רבה&amp;nbsp;במקסילטין. הסיבה: התרופה עלולה להחריף את אי־ספיקת הלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;הפרעות בתפקודי הכבד&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;מקסילטין עלולה לגרום להפרעות בתפקודי הכבד.&amp;nbsp;לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש בתרופה וכן בעת שנוטלים אותה יש לעשות בדיקות חוזרות ונשנות שמטרתן לוודא שלא נפגעו תפקודי הכבד. מי שסובלים מלכתחילה מפגיעה בתפקודי הכבד צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&amp;nbsp;בחולים כאלה עלולה התרופה&amp;nbsp;לשהות בגוף זמן&amp;nbsp;רב יותר, וקיים סיכון מוגבר לתופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;תופעות המטולוגיות&lt;/strong&gt;. מקסילטין עלולה לגרום לעיתים נדירות לירידה במספריהם של תאי הדם הלבנים ושל טסיות הדם. התופעות האלה התרחשו אצל&amp;nbsp;חולים קשים שטופלו בתרופות נוספות. לכן ייתכן שלתופעות האלה יש קשר לתרופות הנוספות שקיבלו המטופלים. עם זאת, במקרים&amp;nbsp;חמורים ייתכן שיהיה צורך&amp;nbsp;להפסיק את נטילת המקסילטין. ספירות הדם אמורות לחזור לנורמה&amp;nbsp;כחודש&amp;nbsp;לאחר הפסקת&amp;nbsp;הנטילה של מקסילטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;תסמונת&amp;nbsp;DRESS&lt;/strong&gt;. התקבלו דיווחים על כך שנטילת התרופה גרמה להופעתה של תסמונת DRESS (תסמונת התגובה התרופתית עם אאוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים).&amp;nbsp;תסמיני התסמונת הם&amp;nbsp;חום, פריחה, בלוטות לימפה מוגדלות,&amp;nbsp;דלקת בכבד ובכליות, הפרעות המטולוגיות, דלקת בקרום הלב ובשרירים שלעיתים דומות לזיהום נגיפי חריף. אם ישנו חשד ל־DRESS, יש להפסיק את השימוש במקסילטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;תגובות בין־תרופתיות&lt;/strong&gt;. למקסילטין יש&amp;nbsp;אינטראקציה עם תרופות רבות, ולכן לפני שמתחילים להשתמש בה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שעומדים&amp;nbsp;ליטול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: הפרעות במערכת העיכול (כמו&amp;nbsp;אי־נוחות בבטן, בחילות, הקאות),&amp;nbsp;לחץ דם נמוך, סחרחורות, רעד. התופעות האלה הן בדרך כלל קלות וחולפות עם הפחתת המינון או הפסקת השימוש בתרופה. תופעת הלוואי השכיחה החמורה ביותר היא החמרה של הפרעת קצב קיימת. ייתכנו גם&amp;nbsp;עצבנות ופגיעה ביציבה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: כאבים בחזה, דפיקות לב, תעוקת חזה, נדודי שינה, דיכאון, נימול באצבעות, בלבול, כאב ראש, פריחה, עצירות, שלשול, יובש בפה, כאבי בטן, חולשה, כאבי מפרקים, ראייה מטושטשת, ראייה כפולה, טנטון, קשיי נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;: פגיעה במערכת העצבים המרכזית כמו קשיי קואורדינציה והפרעות ראייה, חולשה, הפרעת קצב, ירידה במספריהם של&amp;nbsp;תאי הדם הלבנים ושל טסיות הדם, הפרעה בתפקודי הכבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;לידוקאין&lt;/strong&gt;. שימוש&amp;nbsp;בו־זמני&amp;nbsp;בלידוקאין (שמצויה, למשל, בתרופה הנפוצה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4928" target=_blank&gt;קלגרון&lt;/a&gt;) ובמקסילטין עלול לגרום לתופעות לוואי במערכת העצבים המרכזית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;תרופות לטיפול במחלות של הלב ושל כלי הדם&lt;/strong&gt;. ניתן&amp;nbsp;ליטול מקסילטין&amp;nbsp;בו־זמנית עם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;, עם תרופות אחרות לטיפול בהפרעות קצב,&amp;nbsp;עם תרופות משתנות&amp;nbsp;ועם נוגדי קרישה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;תרופות המגבירות את הפעילות של אנזימי הכבד&lt;/strong&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;ופניטואין&lt;/a&gt; מגבירות את קצב הפירוק של מקסילטין בכבד. לכן שימוש באחת מהן עלול לחייב את העלאת המינון של&amp;nbsp;מקסילטין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;תיאופילין&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;שימוש בו־זמני במקסילטין&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5572" target="_blank"&gt;ובתיאופילין&lt;/a&gt; עלול להעלות את הריכוז של תיאופילין בדם.&amp;nbsp;ייתכן שיהיה צורך להפחית את המינון של תיאופילין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;תרופות הגורמות להחמצה או להבססה של השתן&lt;/strong&gt; כמו ויטמין C או נתרן ביקרבונט (סודה לשתייה). השילוב עלול לגרום לפינוי מוגבר של&amp;nbsp;מקסילטין או להפחתת הפינוי של התרופה בשתן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>102</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש לאחסן את הכמוסות בטמפרטורה של 15 עד 25 מעלות צלזיוס במקום יבש שמוגן מאור.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>נובו־מקסילטין,מקסילטין,טבע (נובו) מקסילטין 4נובו־מקסילטיןNovo-Mexiletine8344

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש