חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםTramadol Hydrochloride21854FalseFalseTrueFalseכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;Tramadol Hydrochloride&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. טרמדול היא&amp;nbsp;תרופה אופיואידית (שפועלת בדומה לאופיום) שמשמשת לשיכוך כאבים בעוצמה&amp;nbsp;בינונית עד קשה. למרות היותה תרופה אופיואידית היא אינה נחשבת לתרופה נרקוטית, ולכן במרבית המקרים היא אינה גורמת להתמכרות, אלא אם משתמשים בה לאורך זמן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה משוּוקת בישראל בכמה תכשירים ובהם&amp;nbsp;טיפות לבליעה (טרמדקס),&amp;nbsp;טבליות לבליעה (טרמדקס), כמוסות לבליעה (טרמל), טבליות בשחרור מושהה (טרמדקס OD וטרמל רטרד), טבליות מסיסות בפה (טרמדקס פלשטבס) נוסף על כך ישנו תכשיר&amp;nbsp;ששמו המסחרי&amp;nbsp;זלדיאר שמכיל טרמדול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4515" target="_blank"&gt;ופרצטמול&lt;/a&gt; (שהיא המרכיב הפעיל שבאקמול ובדקסמול).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>14</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;strong&gt;בני 14 ויותר&lt;/strong&gt;: המינון הוא כמו למבוגרים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, טבליות מסיסות, כמוסות, טיפות לבליעה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות רגילות, כמוסות, טבליות בשחרור מושהה&lt;/strong&gt;: אסור ללעוס, לכתוש, לחצות או לרסק את הטבליות. יש לבלוע את הטבלייה או את הכמוסה בשלמותן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;אם קיים קושי בבליעה, יכול הרופא לרשום טבליות מסיסות בפה או טיפות לבליעה של טרמדול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>משתנה בהתאם לתכשיר - ותמיד לפי הוראות הרופא</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות בשחרור מהיר (טרמדקס)&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;50 עד 100 מיליגרם כל 4 עד 6 שעות. המינון המרבי ליממה: 400 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות בשחרור מהיר (טרמל)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;50 עד 100 מיליגרם כל&amp;nbsp;4 עד 6&amp;nbsp;שעות. המינון המרבי ליממה: 400 מיליגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות בשחרור מושהה (טרמל ריטרד)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;50 עד 100 מיליגרם פעמיים ביום. ניתן להעלות את המינון בהדרגה עד למינון מרבי של 200 מיליגרם פעמיים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות בשחרור מושהה (טרמדקס OD)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;המינון ההתחלתי: 100 מיליגרם פעם ביום. ניתן להעלות את המינון בהדרגה עד למינון מרבי של 400 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות מסיסות בפה (טרמדקס פלשטבס)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;טבלייה אחת (50 מיליגרם) או&amp;nbsp;שתי טבליות (ביחד: 100&amp;nbsp;מיליגרם) כל&amp;nbsp;4 עד 6&amp;nbsp;שעות. המינון המרבי: 8 טבליות ביום (400 מיליגרם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפות (טרמדקס)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;20 עד 40 טיפות כל&amp;nbsp;4 עד 6&amp;nbsp;שעות. המינון המרבי: 160 טיפות ביממה המחולקות לכמה מנות.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;טבליות (טרמדקס), טבליות בשחרור מושהה (טרמדקס OD, טרמל רטרד)&amp;nbsp;וכמוסות (טרמל)&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;1. יש ליטול את הטבלייה או את הכמוסה בשלמותה&amp;nbsp;בעזרת כוס מים כדי להקל על הבליעה. אסור לחצות, ללעוס, לכתוש או לרסק את הטבלייה או את הכמוסה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. את המינון קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן ליטול את התרופה עם הארוחה או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפות לבליעה (טרמדקס)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. את המינון קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש להקפיד על מדידת המנה המדויקת במזלף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לבלוע את הטיפות עם מעט מים או לפזר את הנוזל על סוכר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות מסיסות בפה (טרמדקס פלשטבס)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. את המינון קובע הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש למצוץ את הטבלייה בפה. במידת הצורך ניתן גם להמיס את הטבלייה בחצי כוס מים ולשתות את התמיסה שנוצרה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. טרמדול משמשת לשיכוך כאבים בעוצמה&amp;nbsp;בינונית עד קשה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה נמצאת בשימוש נרחב ולכן משוּוקת בישראל בכמה תכשירים מסחריים הכוללים טבליות בשחרור מושהה, כמוסות, טבליות בשחרור רגיל, טבליות מסיסות בפה וטיפות לבליעה. טבליות בשחרור מושהה אינן מומלצות לטיפול בבני 75 ויותר משום שהן מגדילות את הסיכון שהם יסבלו מתופעות לוואי. קיים גם תכשיר מסחרי בשם זלדיאר שמכיל טרמדול בשילוב עם פרצטמול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית (מחלות, מצבים רפואיים ונטילת תרופות בהווה ובעבר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 14 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בעת שמטופלים&amp;nbsp;בטרמדול&amp;nbsp;יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. בשימוש ממושך יש לעשות הערכת מצב תקופתית בנוגע ליעילות הטיפול נגד הכאבים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש לדווח לרופא או לרוקח על כל תופעת לוואי שבה מבחינים&amp;nbsp;בעת שמטופלים בטרמדול.&amp;nbsp;יש תופעות לוואי שמחייבות לגשת מיד לקבלת טיפול רפואי. מידע מפורט מובא בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אסור להפסיק בבת אחת את השימוש בתרופה. יש לעשות זאת בהדרגה, בהתאם להנחיות הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית ובטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>44</paragraph_key><title>הנקה חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>התרופה מופרשת לחלב האם ועלולה לגרום לתופעות לוואי בתינוק.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>45</paragraph_key><title>הריון חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>טרמדול עלולה לגרום לתופעות לוואי בעובר ולתסמיני גמילה ביילוד.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>46</paragraph_key><title>אלכוהול חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>שתיית אלכוהול עלולה להחמיר את תופעות הלוואי של טרמדול.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>47</paragraph_key><title>נהיגה חדש מורחב</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>3</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>2</all></description><remarks>התרופה עלולה לגרום לישנוניות, לחוסר ריכוז ולסחרחורות.</remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם מכורים לסמים או לאלכוהול או לתרופות מסוימות או אם נמצאים&amp;nbsp;בטיפול גמילה מסמים. &lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים מהרעלת&amp;nbsp;אלכוהול חריפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם אובחנו אי־ספיקת כבד חמורה או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בשילוב עם תרופות מסוימות כמו נוגדי דיכאון מהמשפחה של מעכבי MAO או אנטיביוטיקה בשם לינזוליד. פירוט מובא בסעיף&amp;nbsp;"תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. במקרים של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target="_blank"&gt;אפילפסיה&lt;/a&gt; שלא מצליחים לשלוט בה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אם סובלים&amp;nbsp;ממחשבות אובדניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. לפני גיל&amp;nbsp;14 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. בתקופת ההריון וההנקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש&amp;nbsp;לדווח לרופא המטפל על&amp;nbsp;ההיסטוריה הרפואית (מחלות, מצבים רפואיים ונטילת תרופות בהווה ובעבר).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. קשישים&amp;nbsp;רגישים&amp;nbsp;במיוחד לתופעות הלוואי של טרמדול ולכן&amp;nbsp;עליהם להשתמש בה בזהירות רבה. הרופא עשוי להורות להם&amp;nbsp;להתחיל במינון מופחת ולהעלות אותו בהדרגה. לקשישים אסור ליטול&amp;nbsp;תכשירים בשחרור מושהה (טרמדקס OD וטרמל רטרד) שכן השפעתם של אלה ממושכת - מה שמגדיל את הסיכון לתופעות הלוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טרמדול עלולה לגרום לפרכוסים או להחריף פרכוסים קיימים&amp;nbsp;ולכן אינה מומלצת לחולי אפילפסיה שמחלתם אינה יציבה ושחווים פרכוסים&amp;nbsp;למרות שימוש בתרופות נוגדות פרכוסים. גם מי שמצויים בסיכון לסבול מפרכוסים צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה. מדובר, למשל,&amp;nbsp;בפגועי ראש, במי שסובלים מזיהום או מהפרעה במערכת העצבים המרכזית או במי שנוטלים תרופות שעלולות להעלות את הסיכון לפרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם מפסיקים בבת אחת את נטילת התרופה, מגדילים מאוד את הסיכון להופעתם&amp;nbsp;של תסמיני גמילה כמו רעד, הזעת יתר, בחילות, שלשולים, אי־שקט, נדודי שינה. הפסקת הטיפול חייבת להיעשות&amp;nbsp;באופן הדרגתי ובפיקוח רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;השימוש בתרופה עלול לעורר&amp;nbsp;מחשבות אובדניות או להחריף מחשבות כאלה אצל מי שהתמודדו&amp;nbsp;איתן עוד לפני נטילת התרופה. מי שנמצאים בסיכון לשקוע במחשבות אובדניות - למשל מי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;מדיכאון&lt;/a&gt; - צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. לעיתים נדירות עלולה התרופה לגרום לירידה ברמות הסוכר בדם (&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/diabetes/Pages/hypoglycemia.aspx" target=_blank&gt;היפוגליקמיה&lt;/a&gt;). לכן לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לעדכן את הרופא אם&amp;nbsp;סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;מסוכרת&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. מטופלים שסובלים ממחלות נשימה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target=_blank&gt;COPD&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;אסתמה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/cpap.aspx" target=_blank&gt;ודום נשימה בשינה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה שכן זו עלולה לגרום להם לדיכוי הנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מי שסובלים מאי־ספיקת כבד או מאי־ספיקת כליות&amp;nbsp;מצויים בסיכון מוגבר&amp;nbsp;לסבול מתופעות הלוואי של טרמדול. אסור להשתמש בתרופה אם ישנה פגיעה חמורה בתפקוד הכבד או הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. מטופלים שסובלים מבעיות בתפקוד של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" target="_blank"&gt;בלוטת התריס&lt;/a&gt; צריכים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה בזהירות&amp;nbsp;רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;טרמדול אינה גורמת בדרך כלל&amp;nbsp;להתמכרות, אך בשימוש ממושך או במינונים גבוהים עלולה להופיע התמכרות לתרופה. לאחר&amp;nbsp;טיפול ממושך עלולה להופיע גם סבילות לתרופה (כלומר, היעילות שלה תפחת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. מטופלים שנוטלים&amp;nbsp;טרמדול בשל כאבים כרוניים צריכים להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ואצל רופא מומחה לטיפול בכאב.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמיני&amp;nbsp;אלרגיה: תסמינים בעור&amp;nbsp;(פריחה, גרד, אדמומיות, פצעים, קילופים), קוצר נשימה, קשיי נשימה, קושי&amp;nbsp;לבלוע, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון כמו פריחה מפושטת או חמורה, קילופים של העור, הופעת שלפוחיות על העור, כיבים בחלל הפה או בגרון, עיניים אדומות ומגורות. לתסמינים האלה עלול להתלוות&amp;nbsp;חום&amp;nbsp;גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של תסמונת סרוטונין&amp;nbsp;כמו שלשולים קשים, הזעת־יתר, בלבול, הפרעות בתנועה, אי־יציבות, אי־שקט, דופק מהיר, כאב ראש חמור, פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מחשבות אובדניות, דיבור על מוות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמיני דיכאון כמו שינויים במצב הרוח, מצב רוח ירוד, עצבנות, מחשבות לא הגיוניות, חוסר הנאה וחוסר רצון לחיות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. סחרחורות חמורות, עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בלבול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. פרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. כאבים בחזה, דפיקות לב מהירות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. קשיי נשימה, נשימה איטית, קוצר נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. ישנוניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. הפרעות בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;סחרחורות, בחילה, כאבי ראש, ישנוניות, עייפות, חולשה, הפרעות במערכת העיכול, הזעה, ראייה מטושטשת, ירידה במשקל, ירידה בתיאבון, תחושה של גירוד או של עקצוץ, שינויים במצב הרוח, חוסר מנוחה, דיכאון, נזלת, גודש באף, פריחה, הפרעות שינה, גלי חום, ירידה בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;שינויים בדופק הלב, עילפון, עלייה בלחץ הדם, הפרעות בחשק המיני, צלצולים באוזניים, אבנים בדרכי המרה, שינויים ברמות הסוכר בדם, בצקות, הפרעות בתפקודי הכבד, קושי לקבל החלטות, חלומות לא רגילים, קושי במתן שתן, תסמיני גמילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;פרכוסים, דופק איטי, קוצר נשימה, החמרה של מחלות נשימה, מחשבות אובדניות, דיכאון חמור, הפרעות בחוש הטעם, חוסר התמצאות במקום ובמרחב, בלבול חריף (דליריום), כאבי שיניים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טרמדול נכנסת לאינטראקציה עם תרופות רבות. לא ניתן לציין כאן את כולן, ולכן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור לקחת עם טרמדול&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;נוגדי דיכאון מהמשפחה של&amp;nbsp;מעכבי MAO כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8319" target=_blank&gt;פנלזין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;והתרופה האנטיביוטית לינזוליד.&amp;nbsp;יש להמתין&amp;nbsp;לפחות שבועיים בין&amp;nbsp;הפסקת הנטילה&amp;nbsp;של מעכבי MAO לבין התחלת הנטילה של טרמדול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שנטילתן עם טרמדול מחייבת זהירות רבה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;תרופות שמשפיעות על מערכת העצבים המרכזית, כמו תרופות אחרות לטיפול בכאבים, תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/parkinsons_disease.aspx" target=_blank&gt;במחלת פרקינסון&lt;/a&gt;, תרופות להרגעה ולשינה,&amp;nbsp;נוגדי אלרגיה וחומרי הרדמה. השילוב עלול להעלות את הסיכון לתופעות לוואי כמו ישנוניות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;תרופות נרקוטיות אחרות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7482" target=_blank&gt;מורפין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4710" target=_blank&gt;וקודאין&lt;/a&gt;. השילוב עלול להגביר את הסיכון לתופעות לוואי כמו ישנוניות, עייפות, עלייה בסיכון לפרכוסים ולדיכוי הנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;תרופות שעלולות לגרום לפרכוסים כמו נוגדי דיכאון טריציקליים, נוגדי דיכאון אחרים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7950" target=_blank&gt;בופרופיון&lt;/a&gt; (המשמשת גם לגמילה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/smoking.aspx" target=_blank&gt;מעישון&lt;/a&gt;) ותרופות נוגדות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_blank&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לפרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;תרופות שמעלות את הסיכון לתסמונת סרוטונין&amp;nbsp;כמו נוגדי דיכאון, תרופות לטיפול במיגרנה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4969" target=_blank&gt;וליתיום&lt;/a&gt;. תסמונת סרוטונין היא מצב מסכן חיים ועלולה לבוא לידי ביטוי בתסמינים כמו שלשולים קשים, הזעת־יתר, בלבול, הפרעות בתנועה, אי־יציבות, אי־שקט, דופק מהיר, כאב ראש חמור ופרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt; (נוגד קרישה) -&amp;nbsp;השילוב עלול להעלות את הסיכון לדימומים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;- השילוב עלול להעלות את הסיכון להרעלת דיגוקסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;תרופות שעלולות להפחית מהיעילות של טרמדול, כוללות, בין היתר &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; (לטיפול באפילפסיה), משככי כאבים מסוימים (כגון &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8002" target=_blank&gt;בופרנורפין&lt;/a&gt;), &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; (אנטיביוטיקה לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5430" target=_blank&gt;אונדנסטרון&lt;/a&gt; לטיפול בבחילות ותרופה ממקור טבעי לטיפול בדיכאון שנקראת&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target="_blank"&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt; (נקראת גם היפריקום פרפורטום או פרע מחורר).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;למזון אין שום השפעה על התרופה, ולכן ניתן לקחת אותה עם אוכל או בין הארוחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>2185</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא מוסמך לרשום את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות בשחרור מושהה</name></Package></Packages>טרמדקס,טרמל,טרמדקס פלשטב,טרמדקס או־די,טרמל רטרד4טרמדקס או־דיTramadex OD8376

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש