חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

FalseDaclatasvir1005034FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Daclatasvir</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. התרופה מיועדת לטפל בגנוטיפים (תתי־סוגים)&amp;nbsp;2, 3 ו־4 של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target="_blank"&gt;דלקת כבד נגיפית (הפטיטיס) C&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;לנגיף ההפטיטיס C&amp;nbsp;יש 6&amp;nbsp;גנוטיפים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. דקלטסביר&amp;nbsp;יעילה רק אם היא ניתנת עם תרופות נוספות לטיפול בהפטיטיס C.&amp;nbsp;אסור לתת אותה&amp;nbsp;בלי התרופות הנוספות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות מצופות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1. טבלייה אחת של 60 מיליגרם &amp;nbsp;פעם ביום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם ניטלות תרופות מסוימות שעלולות להגביר את תופעות הלוואי של התרופה, המינון הוא 30 מיליגרם ביום (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות").&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם ניטלות תרופות מסוימות שמפחיתות מהיעילות של התרופה, המינון הוא 90 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt;</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. דקלטסביר (דקלינזה)&amp;nbsp;מיועדת לטיפול בגנוטיפים (תת־סוגים) 2, 3, 4 של הפטיטיס C (דלקת כבד נגיפית&amp;nbsp;C).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור&amp;nbsp;ליטול דקלטסביר&amp;nbsp;לבדה, אלא רק במשולב&amp;nbsp;עם תרופות נוספות&amp;nbsp;להפטיטיס C.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לדקלטסביר&amp;nbsp;יש אינטראקציה&amp;nbsp;עם תרופות רבות אחרות, ולכן לפני שמתחילים להשתמש בה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה שנוטלים, לרבות&amp;nbsp;תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. דקלטסביר&amp;nbsp;יש ליטול בתדירות של פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. משך הטיפול משתנה בהתאם לתרופות האחרות שנוטלים ובהתאם לאופי הזיהום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. במהלך הטיפול יש לעשות בדיקות מעבדה (כמו תפקודי כבד וספירת דם). את&amp;nbsp;תדירות הבדיקות קובע הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה לגרום לסחרחורות ולעייפות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;יש להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן הטיפול בתרופה הזאת וגם במהלך חמשת השבועות שלאחר הפסקת הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם. היצרן&amp;nbsp;ממליץ לאמהות שלא להניק בעת שהן מטופלות בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: אסור לשתות אלכוהול בעת שסובלים ממחלת כבד נגיפית.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר מהמרכיבים של התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בשילוב עם אחת או יותר מהתרופות הבאות:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5350&amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אוקסקרבזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342&amp;amp;name=%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C%20%20%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%93" target=_blank&gt;וקרבמזפין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(התרופות האלה משמשות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;, בפרכוסים ולעיתים גם&amp;nbsp;במצבים נוירולוגיים אחרים או במצבים נפשיים שונים), אנטיביוטיקות מסוג&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746&amp;amp;name=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפבוטין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וריפפנטין,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4755&amp;amp;name=%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;דקסמתזון&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target="_blank"&gt;וסנט ג'ון וורט&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(נקראת גם היפריקום או פרע מחורר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפני&amp;nbsp;גיל 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. במהלך ההריון. אסור לתת את התרופה&amp;nbsp;לנשים בגיל הפוריות שאינן משתמשות באמצעי מניעה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. אסור להשתמש בתרופה הזאת לבדה לטיפול בדלקת כבד נגיפית מסוג C. יש לתת אותה בשילוב עם&amp;nbsp;תרופות נוספות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;לפני התחלת הטיפול בתרופה&amp;nbsp;יש ליידע את הרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים.&amp;nbsp;במיוחד יש ליידע את הרופא אם&amp;nbsp;משתמשים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203&amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;באמיודרון&lt;/a&gt; (תרופה לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לדווח מיד לרופא&amp;nbsp;על תסמינים שעלולים להעיד על דופק מואט או על חסימה לבבית כמו קוצר נשימה, סחרחורות, התעלפויות ודפיקות לב.&amp;nbsp;הסיבה: במצב כזה עלולה התרופה להחמיר את הפגיעה בלב - במיוחד אם היא ניתנת במשולב עם סידופוביר&amp;nbsp;(לטיפול בדלקת כבד נגיפית C) ועם התרופה אמיודרון.&amp;nbsp;נוטלי דקלטסביר&amp;nbsp;צריכים לעקוב באופן קבוע&amp;nbsp;אחר דופק הלב שלהם. הרופא אף עשוי להחליט על&amp;nbsp;מעקב &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/electrocardiogram.aspx" target=_blank&gt;אק"ג&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם התרופה ניתנת בשילוב עם ריבווירין,&amp;nbsp;יש להכיר את האזהרות הנוגעות לריבווירין, שכן הן&amp;nbsp;רלוונטיות גם כשהיא ניתנת בשילוב עם דקלטסביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תופעות הלוואי של התרופה עלולות להיות חמורות יותר, אם המטופל סובל ממחלת כבד מתקדמת. לכן יש לעקוב אחר מצבם של מטופלים כאלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אין&amp;nbsp;מידע על יעילות התרופה במקרה שהמטופל סובל בו־זמנית הן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_b.aspx" target="_blank"&gt;מדלקת כבד נגיפית B&lt;/a&gt; והן מדלקת כבד נגיפית C.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;: בחילות, שלשולים, כאבי בטן, תיאבון מופחת, גזים או הרגשת נפיחות במערכת העיכול, יובש בפה, כאבי ראש, מיגרנה, עייפות, הפרעות שינה (קושי להירדם), שינויים במצבי הרוח (עצבנות, רגזנות), סחרחורות, כאבי מפרקים, כאבי שרירים, יובש בעור, פריחה, נשירת שיער, דילול שיער, גרד בעור, קוצר נשימה, מחלה דמוית שפעת, גודש באף, שיעול, ירידה במספר כדוריות הדם האדומות (אנמיה), גלי חום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;דופק איטי&amp;nbsp;עלול להתפתח אם התרופה ניטלת יחד עם סידופוביר או עם אמיודרון. יש לעקוב אחרי הדופק ולפנות מיד לרופא המטפל אם מתפתחות תופעות לוואי שעלולות להעיד על חסימה לבבית, כמו קוצר נשימה, סחרחורות, התעלפויות ודפיקות לב.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לדקלטסביר יש אינטראקציות עם תרופות רבות,&amp;nbsp;ולא&amp;nbsp;ניתן להביא את כולן כאן. לכן לפני התחלת הטיפול בדקלטסביר יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה שנוטלים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בשילוב עם אחת או יותר מהתרופות הבאות:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5350&amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אוקסקרבזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342&amp;amp;name=%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C%20%20%D7%A8%D7%98%D7%A8%D7%93" target=_blank&gt;וקרבמזפין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(התרופות האלה משמשות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;, בפרכוסים ולעיתים גם&amp;nbsp;במצבים נוירולוגיים אחרים או במצבים נפשיים שונים), אנטיביוטיקות מסוג&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746&amp;amp;name=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפבוטין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וריפפנטין,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4755&amp;amp;name=%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%9E%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;דקסמתזון&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target=_blank&gt;וסנט ג'ון וורט&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(נקראת גם היפריקום או פרע מחורר).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם משתמשים באחת מהתרופות הבאות יש להפחית המינון של דקלטסביר ל־30 מיליגרם ביום:&lt;br&gt;א. תרופות אחרות לטיפול בדלקת כבד נגיפית C: בוספרביר, טלפרביר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. תרופות לטיפול באיידס: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8199&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93" target=_blank&gt;טנופוביר&lt;/a&gt;, אלביטגרביר, קוביציסטט,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7906&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%90%D7%98%D7%90%D7%96" target=_blank&gt;אטזנביר&lt;/a&gt;, אמטריציטבין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. אנטיביוטיקה:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417&amp;amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, טליתרומיצין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. תרופות נוגדות פטריות:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;איטרקונזול&lt;/a&gt;, ווריקונזול,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6537&amp;amp;name=%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9C" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt; ופסוקונזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם משתמשים באחת מהתרופות הבאות,&amp;nbsp;יש להעלות את המינון של דקלטסביר ל־90 מיליגרם ביום: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5297&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אפבירנז&lt;/a&gt;, בוסנטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לא מומלץ לשלב דקלטסביר עם התרופות הבאות: נבירפין (לטיפול באיידס) &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7997&amp;amp;name=%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%A1" target=_blank&gt;אטרבירין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;באיידס&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4816&amp;amp;name=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt; (אנטיביוטיקה),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%94" target=_blank&gt;דביגטרן&lt;/a&gt; (תרופה נוגדת קרישה),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(לטיפול באי־ספיקת לב ובפרפור פרוזדורים), אמיודרון (לטיפול בהפרעות קצב),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6025&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קולכיצין&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" target=_blank&gt;בשיגדון&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;תרופות ממשפחת חוסמי תעלות הסידן (כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7770&amp;amp;name=%D7%90%D7%9E%D7%9C%D7%95" target=_blank&gt;אמלודיפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4966&amp;amp;name=%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;דילטיאזם&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5377&amp;amp;name=%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5199&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%98%20" target=_blank&gt;ניפדיפין&lt;/a&gt;, תרופות לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול ממשפחת הסטטינים (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4971&amp;amp;name=%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;אטורבסטטין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8051&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A4" target=_blank&gt;פרבסטטין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8048&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;רוזובסטטין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5275&amp;amp;name=%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A8" target="_blank"&gt;סימבסטטין&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HE; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" dir=rtl lang="HE"&gt;ניתן ליטול את התרופה עם מזון או בין הארוחות. למזון אין השפעה על התרופה.&lt;/span&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין מידע.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את התרופה במקום מוצל ויבש, הרחק ממקור&amp;nbsp;חום או מלחות. אסור לאחסן בטמפרטורה שעולה על 30 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור להשתמש בתכשיר אם פג תוקפו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להשתמש בתכשיר אם אריזת המגשית (בליסטר) קרועה או פגומה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100503</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HE; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri" dir=rtl lang="HE"&gt;רופא מומחה למחלות כבד.&lt;/span&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות מצופות</name></Package></Packages>דקלינזה4דקלינזהDaklinza8418

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש