חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןEnzalutamide1005234FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Enzalutamide</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>אנזלוטמיד היא תרופה לטיפול בסרטן גרורתי של בלוטת הערמונית. אנזלוטמיד מעכבת את היצמדות ההורמון האנדרוגני לקולטנים של התאים הסרטניים (&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/prostate_cancer.aspx" target="_blank"&gt;סרטן הערמונית&lt;/a&gt; משגשג בעקבות חשיפה להורמונים האלה) ובכך מונעת את התפתחות הגידול. הפעילות הזאת גם יכולה לתרום לקטילת התאים הסרטניים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>1. 160&amp;nbsp;מיליגרם (ארבע כמוסות של 40 מיליגרם) פעם ביום. אם מתפתחות תופעות לוואי, יכול הרופא&amp;nbsp;לשנות את המינון.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם נוטלים במקביל&amp;nbsp;תרופות מסוימות, ייתכן שיהיה צורך להפחית את המינון&amp;nbsp;ל־80 מיליגרם ביום (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות").</adult><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אנזלוטמיד היא תרופה המיועדת לטיפול בסרטן ערמונית גרורתי.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני התחלת הטיפול באנזלוטמיד&amp;nbsp;יש לדווח לרופא על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה. כמו כן יש לדווח אם סובלים ממחלות נוספות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אנזלוטמיד אינה מיועדת לטיפול בנשים ובמי שטרם מלאו להם 18 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לגבר המטופל באנזלוטמיד&amp;nbsp;אסור לעבר את בת זוגו.&amp;nbsp;האיסור הזה בתוקף גם בשלושת החודשים שלאחר הפסקת השימוש בתרופה. &lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אנזלוטמיד עלולה לגרום לעלייה בסיכון לנפילות ולשברים&amp;nbsp;- בעיקר בקשישים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אנזלוטמיד עלולה לגרום לפרכוסים ולתסמונת נדירה בשם PRES. ראו בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. לאנזלוטמיד יש ריאקציות&amp;nbsp;עם תרופות רבות אחרות (ראו בסעיף "תגובות בין־תרופתיות"), ולכן לפני התחלת הטיפול בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה אחרת&amp;nbsp;ועל כל תוסף תזונה שנוטלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. במהלך הטיפול באנזלוטמיד יורה&amp;nbsp;הרופא לערוך בדיקות דם&amp;nbsp;כדי להעריך את יעילות הטיפול וכדי לשלול&amp;nbsp;קיומן של תופעות לוואי.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;אנזלוטמיד עלולה לגרום לסחרחורות, לפרכוסים ולעייפות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה אינה מיועדת לנשים. לגבר המטופל בתרופה אסור לעבר את בת זוגו במהלך הטיפול באנזלוטמיד ובמהלך שלושת החודשים שלאחר סיום הטיפול בתרופה. אם הוא מקיים יחסי מין, עליו או על בת זוגו להשתמש באמצעי מניעה יעילים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה אינה מיועדת לנשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: צריכת אלכוהול בעת שמטופלים באנזלוטמיד עלולה לגרום לפרכוסים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת&amp;nbsp;רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לתת את התרופה לנשים ולמי שטרם מלאו להם&amp;nbsp;18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. השימוש באנזלוטמיד עלול לגרום לפרכוסים. מטופלים שנמצאים בסיכון לפרכוסים צריכים להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא לפני התחלת הטיפול באנזלוטמיד. בסיכון מוגבר לפרכוסים נמצאים חולי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;אפילפסיה&lt;/a&gt;, מי שסבלו מפגיעת ראש קשה,&amp;nbsp;מי שלקו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target=_blank&gt;באירוע מוחי&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;מי שסובלים מגידול במוח, אלכוהוליסטים ומי שמטופלים בתרופות שמפחיתות&amp;nbsp;את הסף לפרכוסים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה (PRES) היא&amp;nbsp;תופעת לוואי נדירה של אנזלוטמיד&amp;nbsp;שפוגעת במערכת העצבים המרכזית ועלולה לבוא לידי ביטוי באחד או יותר מהתסמינים הבאים: פרכוסים, כאבי ראש, בלבול, אובדן ראייה, הפרעות ראייה, שינויים נוירולוגיים, לחץ דם גבוה. אם מתפתחים תסמינים כאלה, יש לפנות מיד&amp;nbsp;לרופא המטפל. התסמונת הזאת היא הפיכה ברגע שמפסיקים את הטיפול באנזלוטמיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לאנזלוטמיד קיימות אינטראקציות רבות עם תרופות שונות. לפני התחלת השימוש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה או תוסף תזונה שנוטלים. למידע נוסף ראו בפסקה "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מי שאובחנה אצלם&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; בדרגה חמורה או בעיה חמורה בתפקוד הכבד צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. עדיין לא נחקרה השפעת התרופה על חולים במחלות של הלב ושל כלי הדם. לכן חולי לב&amp;nbsp;צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מי שמצויים&amp;nbsp;בסיכון להארכת מקטע QT באק"ג צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&amp;nbsp;מתן אנזלוטמיד עלול להחמיר את מצבם ולגרום להפרעה מסכנת חיים בקצב הלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. השימוש באנזלוטמיד עלול לגרום לתופעות של רגישות־יתר. אלה עלולות&amp;nbsp;להתבטא, בין היתר, בתסמינים כמו נפיחות של הפנים, של העור, של השפתיים ושל הלשון. נפיחות של הלשון עלולה לגרום&amp;nbsp;לקוצר נשימה. יש לדווח מיד לרופא המטפל אם מתפתחים תסמינים של רגישות־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. לגבר המטופל בתרופה אסור לעבר את בת זוגו במהלך הטיפול באנזלוטמיד ובמהלך שלושת החודשים&amp;nbsp;שלאחר סיום הטיפול בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אם&amp;nbsp;נוטלים נוגדי קרישה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5405&amp;name=%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5279&amp;amp;name=%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9D" target="_blank"&gt;אסנוקומרול&lt;/a&gt;, יש לערוך בדיקות דם בשכיחות גבוהה יותר. הרופא המטפל יקבע את תדירות הבדיקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות מאוד&lt;/strong&gt;: עייפות, עלייה בסיכון לנפילות, כאבי ראש, סחרחורות, גלי חום, ירידה במשקל, תיאבון ירוד, עצירות, שלשולים, עלייה בלחץ הדם, בצקות בכפות הידיים וברגליים, חולשת שרירים, כאבי גב וכאבי מפרקים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;: קוצר נשימה, זיהום בדרכי הנשימה העליונות, הפרעות שינה, חרדה, תחושת שיתוק בעצבים, שינויים במצב הרגשי, קשיי זיכרון, ירידה בריכוז, תסמונת הרגל חסרת המנוחה (RLS) שבאה לידי ביטוי בצורך עז להזיז את הרגליים), יובש בעור, פריחה, שינויים בחוש הטעם,&amp;nbsp;חזה מוגדל (גינקומסטיה), עלייה בסיכון לשברים בעצמות, דם בשתן ובעיות במתן שתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;: ירידה בספירות של תאי הדם (נויטרופניה, תרומבוציטופניה), הזיות, קושי לחשוב באופן צלול, פרכוסים ושינויים באק"ג (הארכת מקטע QT).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות שמחייבות התייחסות רפואית&lt;/strong&gt;: תסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה (PRES).&amp;nbsp;זוהי תופעת לוואי נדירה של אנזלוטמיד במערכת העצבים המרכזית שעלולה לבוא לידי ביטוי בתסמינים כמו פרכוסים, כאבי ראש, בלבול, אובדן ראייה, הפרעות ראייה, שינויים נוירולוגיים ולפעמים גם לחץ דם גבוה. אם מתפתחים תסמינים כאלה, יש לפנות מיד לרופא המטפל. התסמונת הזאת היא הפיכה ברגע שמפסיקים את הטיפול באנזלוטמיד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לאנזלוטמיד יש תגובות בין־תרופתיות רבות. לא ניתן לציין כאן את כל התרופות האלה, ולכן לפני התחלת הטיפול בתרופה הזאת יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שנוטלים,&amp;nbsp;כולל תוספי תזונה:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. לא מומלץ לשלב את אנזלוטמיד עם ג'מפיברוזיל (gemfibrozil), שהיא תרופה שמיועדת להפחית את רמות השומנים בדם. ג'מפיברוזיל אינה רשומה בישראל, אך&amp;nbsp;משוּוקת באירופה ובארצות־הברית.&amp;nbsp;אם מקבלים אותה יחד עם אנזלוטמיד, יש להפחית את המינון של אנזלוטמיד ל־80 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אלה התרופות שמעלות את הסיכון לפרכוסים אם הן ניטלות בעת שמטופלים&amp;nbsp;באנזלוטמיד:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5572&amp;name=%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%93" target=_blank&gt;תאופילין&lt;/a&gt; (לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;באסתמה&lt;/a&gt; ובמחלות אחרות של דרכי הנשימה), תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;בדיכאון&lt;/a&gt; כמו בופרופיון, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7208&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;מירטזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5619&amp;amp;name=%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;מפרוטילין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7017&amp;amp;name=%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%A1%D7%9F" target=_blank&gt;דסיפרמין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5352&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%9C" target=_blank&gt;אמיטריפטילין&lt;/a&gt; וליתיום,&amp;nbsp;תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" target=_blank&gt;בפסיכוזה&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/schizophrenia.aspx" target=_blank&gt;בסכיזופרניה&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6472&amp;amp;name=%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;קלוזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7709&amp;amp;name=%D7%96%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%A1%D7%94" target=_blank&gt;אולנזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5238&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%9C" target=_blank&gt;ריספרידון&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5584&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;כלורפרומזין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7884&amp;amp;name=%D7%92%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;זיפרסידון&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7774&amp;amp;name=%D7%9E%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;ותיורידזין&lt;/a&gt;, תרופות לטיפול בכאבים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7767&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%9C" target=_blank&gt;טרמדול&lt;/a&gt; ופתידין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;תרופות שעלולות להפחית את היעילות של אנזלוטמיד או שאנזלוטמיד&amp;nbsp;עלולה להפחית מיעילותן (מה שמחייב לעשות&amp;nbsp;בדיקות מעבדה להערכת יעילותן): תרופות להורדת כולסטרול כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4971&amp;amp;name=%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8" target=_blank&gt;אטורבסטטין&lt;/a&gt; ו&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7854&amp;amp;name=%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9F" target=_blank&gt;סימבסטטין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;תרופות לטיפול באפילפסיה כמו &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, פנוברביטל, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פרימידון&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5672&amp;amp;name=%D7%93%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%98" target=_blank&gt;ולפרואט (דפלפט)&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;תרופות לשיכוך כאבים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7470&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;פנטניל&lt;/a&gt; וטרמדול, אנטיביוטיקה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4812&amp;amp;name=%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7" target=_blank&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt; ו&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417&amp;amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;, נוגדי קרישה כמו וורפרין ואסנוקומרול (אם נוטלים אותן יש לעשות בדיקות תכופות יותר של INR), תרופות מסוימות לטיפול בסרטן, תרופות נוגדות פסיכוזה, תרופות ממשפחת חוסמי הבתא לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt; ובמחלות לב, תרופות מהמשפחה של&amp;nbsp;חוסמי תעלות הסידן לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt; ובלחץ דם גבוה, תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anxiety.aspx" target=_blank&gt;בחרדה&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/insomnia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות שינה&lt;/a&gt; כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5296&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;זולפידם&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4577&amp;amp;name=%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;ודיאזפם&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt; (לטיפול בהפרעות קצב), סטרואידים,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4805&amp;amp;name=%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;לבותירוקסין&lt;/a&gt; (הורמון של בלוטת התריס),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A7%D7%A1%D7%94" target=_blank&gt;דביגטרן&lt;/a&gt; (תרופה נוגדת קרישה), &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6025&amp;amp;name=%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קולכיצין&lt;/a&gt;, תרופות לטיפול &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;ב־HIV&lt;/a&gt;, תרופות &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" target="_blank"&gt;להפטיטיס C&lt;/a&gt;, תרופות שמאריכות את מקטע QT באק"ג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מזון אינו משפיע על התרופה. ניתן ליטול אותה עם מזון או בין הארוחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אסור לחצות, לכתוש, לרסק, להמיס או לפתוח אותה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את הטבליות&amp;nbsp;הרחק מהישג ידם של ילדים, במקום חשוך שאינו חשוף ללחות ובטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100523</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה רושם רופא מומחה באונקולוגיה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>אקסטנדי4אקסטנדיXtandi8451

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש