חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>איברי המין, דרכי השתן והורמוני מין</title><id>9</id></CategoryInfo></Category>Trueאיברי המין, דרכי השתן והורמוני מיןUlipristal Acetate1005284FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Ulipristal Acetate &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אוליפריסטל&amp;nbsp;אצטט היא אמצעי חירום למניעת הריון לאחר קיום מגע מיני לא מוגן ("גלולת היום שאחרי").&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. ניתן ליטול אוליפריסטל&amp;nbsp;אצטט בכל שלב במהלך המחזור החודשי (בכל ימי החודש).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניתן להשתמש בגלולה&amp;nbsp;בתוך 120 שעות (5 ימים) מקיום המגע המיני הבלתי מוגן (בין היתר&amp;nbsp;כתוצאה&amp;nbsp;מכישלונו&amp;nbsp;של אמצעי המניעה&amp;nbsp;שבו נעשה&amp;nbsp;שימוש, למשל&amp;nbsp;קונדום שנקרע, נפל או החליק, דילוג על&amp;nbsp;גלולה&amp;nbsp;וכדומה).&amp;nbsp;עדיף לקחת&amp;nbsp;אוליפריסטל&amp;nbsp;אצטט&amp;nbsp;סמוך ככל האפשר לזמן שבו התקיימו&amp;nbsp;יחסי המין הלא מוגנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אוליפריסטל אצטט&amp;nbsp;היא הורמון&amp;nbsp;שמעכב באופן משמעותי את הביוץ. היא מונעת את ההריון בשלבים שונים של מחזור הביוץ -&amp;nbsp;גם בשלבים שבהם הרכיב הפעיל לבונורגסטרל - שמצוי בגלולות "היום שאחרי" האחרות - אינו יעיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;אזהרה&lt;/strong&gt;: אוליפריסטל&amp;nbsp;אינה מיועדת לשמש אמצעי מניעה שגרתי.&amp;nbsp;היא מיועדת למקרה חירום בלבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>49</paragraph_key><title>הנחיות בטיחות של משרד הבריאות</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/ella_ministry_of_health.pdf" target="_blank"&gt;לחצו כאן&lt;/a&gt;&amp;nbsp;כדי לצפות בהנחיות של משרד הבריאות וכדי להדפיס אותן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;p&gt;טבלייה אחת לאחר קיום מגע מיני לא מוגן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;1. המינון המקובל:&amp;nbsp;טבלייה אחת מוקדם ככל האפשר - אך לא יאוחר מ־120 שעות ( 5 ימים) - לאחר קיום מגע מיני בלתי מוגן.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אם האישה משתמשת באמצעי מניעה הורמונליים,&amp;nbsp;עליה להמשיך ליטול אותן כרגיל (ללא קשר לנטילת אוליפריסטל).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במקרה של הקאה בתוך 3 שעות מנטילת התרופה, יש ליטול טבלייה נוספת - לאחר התייעצות עם רופא.&lt;/p&gt;</adult><child>נערות&amp;nbsp;מגיל 16 שנים יכולות ליטול אוליפריסטל. המינון הוא כמו למבוגרות: טבלייה אחת.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>שבועיים לאחר השימוש באוליפריסטל יש לעשות&amp;nbsp;בדיקת הריון כדי&amp;nbsp;לשלול הריון. גם אם מופיע דימום, אין בכך כדי להעיד&amp;nbsp;בוודאות שאין הריון, שכן&amp;nbsp;דימום יכול להופיע גם&amp;nbsp;בהריון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: אחת מתופעות הלוואי הלא שכיחות של אוליפריסטל היא סחרחורות, נמנום&amp;nbsp;וראייה מטושטשת.&amp;nbsp;כמו כן היא עלולה לגרום לעיתים נדירות לבעיות ריכוז.&amp;nbsp;מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שאוליפריסטל אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: אוליפריסטל היא אמצעי&amp;nbsp;למניעת הריון, אך&amp;nbsp;אינה&amp;nbsp;מפסיקה הריון קיים. לכן בעת הריון אין שום טעם לקחת אותה. אם אישה נכנסת להריון על אף נטילת אוליפריסטל, אין ראיות לכך שהתרופה&amp;nbsp;עלולה להזיק לעובר. עם זאת, במקרה שאישה נכנסת להריון אחרי שהשתמשה באוליפריסטל, עליה לפנות&amp;nbsp;לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: אסור&amp;nbsp;להניק לפחות 36 שעות לאחר נטילת התרופה. במשך פרק הזמן הזה ניתן לשאוב את החלב ולשפוך אותו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: אין ראיות לאינטראקציה כלשהי בין אוליפריסטל&amp;nbsp;לאלכוהול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד ממרכיבי התכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל&amp;nbsp;16 שנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אין&amp;nbsp;מצבים רפואיים שבהם אסור לתת "גלולות של היום שאחרי". מאחר שמשך הנטילה של "גלולת היום שאחרי"&amp;nbsp;הוא קצר מאוד, ניתן לתת אותה גם לנשים שאסור להן ליטול&amp;nbsp;גלולות משולבות רגילות למניעת הריון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1.&amp;nbsp;לא מומלץ ליטול אוליפריסטל יותר מפעם אחת באותו המחזור.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;אסור להשתמש באוליפריסטל בו־זמנית עם "גלולת היום שאחרי" שמכילה את ההורמון לבונורגסטרל&amp;nbsp;(הרכיב הפעיל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7631&amp;name=%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8+New" target="_blank"&gt;בפוסטינור&lt;/a&gt; ובנורלבו).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;אוליפריסטל&amp;nbsp;עלולה להפחית את היעילות של אמצעי מניעה הורמונליים (גלולות למניעת הריון), ולכן יש להשתמש&amp;nbsp;גם באמצעי מניעה חוצץ (כמו קונדום) עד להופעת המחזור הבא.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;: בחילות, הקאות, כאבי בטן, כאבי ראש, סחרחורות, כאבי מחזור, כאבים באגן הירכיים, רגישות בשדיים, עייפות, שינויים במצב הרוח, כאבי שרירים, כאבי גב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: יובש בפה, שלשולים, ראייה מטושטשת, צרבת, נפיחות במערכת העיכול (גזים), דימום וגינלי חריג, הפרעות במחזור (דימום כבד מהרגיל, דימום ממושך), הפרשה נרתיקית, גירוי בנרתיק, גלי חום, שפעת, שינויים בתיאבון, שינויים רגשיים, חרדה, בעיות שינה, ישנוניות, עצבנות, שינויים בחשק מיני, אקנה, פציעות בעור, גרד, מיגרנה, הפרעות בראייה, חולשה, צמרמורת, חום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;כאבים או גרד באיברי המין, כאבים במהלך&amp;nbsp;יחסי מין, התפוצצות ציסטה קיימת בשחלה, מחזורים קלים מהרגיל, הפרעות בריכוז, ורטיגו, שינויים בחוש הטעם, התעלפות, רגישות בעיניים (אדמומיות, רגישות לאור), צמא, יובש בגרון, פריחה בעור המלוּוה בגרד (אורטיקריה), רעד, חוסר התמצאות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;גלולות למניעת הריון&lt;/strong&gt;: אוליפריסטל עלולה להפחית מהיעילות של גלולות למניעת הריון. אישה שמעוניינת להמשיך או להתחיל&amp;nbsp;ליטול גלולות למניעת הריון אחרי נטילת אוליפריסטל&amp;nbsp;צריכה להשתמש באמצעי מניעה חוצץ יעיל (כמו&amp;nbsp;קונדום) עד להופעת המחזור החודשי הבא.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות המחישות פירוק של אוליפריסטל בכבד&lt;/strong&gt;: שילוב עם התרופות&amp;nbsp;הבאות אינו מומלץ מכיוון שהן מפחיתות מהיעילות של אוליפריסטל: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669&amp;amp;name=%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%9C" target=_blank&gt;פנוברביטל&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327&amp;amp;name=%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5297&amp;amp;name=%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אפווירנז&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5350&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;אוקסקרבזפין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5216&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;פרימידון&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5746&amp;amp;name=%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ריפבוטין&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952&amp;amp;name=%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5242&amp;amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%A8" target="_blank"&gt;ריטונביר&lt;/a&gt; (בשימוש ארוך טווח).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ניתן לקחת אוליפריסטל עם מזון או בין הארוחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אין מידע.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100528</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן&amp;nbsp;אוליפריסטל במקום אפלולי, בטמפרטורה שנמוכה מ־25&amp;nbsp;מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אלה4אלהElla8470

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש