חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>שריר - שלד</title><id>13</id></CategoryInfo></Category>Falseשריר - שלדDisodium Etidronate5494FalseTrueFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p align="right"&gt;Disodium Etidronate&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;התרופה שייכת למשפחת הביספוספונטים. היא מיועדת לטיפול במחלת פאג'ט (Paget) בעצמות וכן כדי לטפל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx" target="_blank"&gt;באוסטאופורוזיס&lt;/a&gt; (או למנוע אותה) בנשים אחרי גיל הבלות וכתוצאה מטיפול בגלוקוקורטיקואידים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;מחלת פאג'ט&lt;/strong&gt;:&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;5 מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום למשך&amp;nbsp;עד 6 חודשים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אוסטאופורוזיס&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;יש&amp;nbsp;ליטול את התרופה במשטר מחזורי של 90 ימים: 200 מיליגרם ביום במשך 14 הימים הראשונים, ולאחר מכן טיפול משולב עם תוסף של סידן&amp;nbsp;ושל ויטמין D במשך 76 ימים.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה כשהקיבה ריקה - לפחות שעתיים לפני שאוכלים או שעתיים לאחר מכן.&amp;nbsp;במיוחד חשוב לשמור על מרווח זמן של שעתיים לפחות בין נטילת התרופה לבין אכילת מאכלים המכילים סידן כמו מוצרי חלב,&amp;nbsp;תכשירים המכילים ברזל, תוספים מינרליים וסותרי חומצה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;במקרה של טיפול באוסטאופורוזיס חשוב ליטול במקביל לתרופה גם תוספי סידן וּויטמין D&amp;nbsp;כדי לאפשר בנייה תקינה של העצם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;למידע נוסף מצורפים כאן דפי מידע של 3 יבואניות של התרופה:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/etidronate_disodium_heb_arab.pdf" target=_blank&gt;דף מידע&amp;nbsp;בעברית ובערבית&lt;/a&gt; מטעם היבואנית ג'נמדיקס,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/disodium_etidronate_heb_arab_raz.pdf" target=_blank&gt;דף מידע בעברית ובערבית&lt;/a&gt; של היבואנית רז רוקחות&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/disodium_etidronate_heb_novolog.pdf" target=_blank&gt;ודף מידע בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/disodium_etidronate_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף מידע בערבית&lt;/a&gt; מטעם היבואנית נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: יש עדויות שהתרופה פוגעת בעוברים של&amp;nbsp;חיות מעבדה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מופרשת&amp;nbsp;לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: צריכת אלכוהול במהלך נטילת&amp;nbsp;התרופה מגבירה את הנטייה לאוסטאופורוזיס.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה לתרופה אחרת מקבוצת הביספוספונטים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בתקופת ההריון וההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם קיימות מחלות בוושט שפוגעות ביכולתו להתרוקן, כמו הצרויות או אכלזיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם לא יכולים לעמוד או לשבת במשך 30 דקות ברציפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; בינונית עד קשה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. התרופה אינה מיועדת לטיפול באוסטאופורוזיס בנוכחות היפרקלצמיה (עודף סידן) או בעת שישנה הפרשה מוגברת של סידן בשתן. כמו כן היא אינה מיועדת לטיפול ברככת העצם (אוסטאומלציה).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יחד עם התרופה יש ליטול גם תוספי סידן וּויטמין D כדי לאפשר בנייה תקינה של העצם.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במקרה של הפרעה בתפקוד הכליות יש להפחית את מינון התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מי שסובלים מדלקת במעי צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מי שסובלים מנמק של עצם הלסת (במיוחד אם מדובר בחולי סרטן) צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה. למטופלים האלה מומלץ להיבדק אצל רופא שיניים לפני הטיפול ולאחר מכן לעבור בדיקות תקופתיות. כמו כן מומלץ להימנע, במידת האפשר, מפעולות פולשניות בחלל הפה בעת שנוטלים את&amp;nbsp;התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לא נבדקו בטיחות התרופה ויעילותה בילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שכיחות גבוהה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;בחילות, שלשולים, כאבי בטן, החמרת כאבים בעצמות במחלת פאג'ט, סיכון מוגבר לשברים במינונים גבוהים במחלת פאג'ט (במקרה כזה יש להפסיק את הטיפול בתרופה).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;: לעיתים נדירות עלולה להתפתח דלקת בוושט (מתבטאת בכאבים בזמן בליעה ובצרבת). ניתן להפחית מאוד שכיחות הופעתה של&amp;nbsp;הדלקת בוושט&amp;nbsp;באמצעות הקפדה על נטילה נכונה של התרופה (ראו בסעיף "הוראות שימוש מיוחדות").&amp;nbsp;תופעות נדירות נוספות: רגישות־יתר בעור (שבאה לידי ביטוי בגרד, בהתנפחות השפתיים, הפנים והלשון), פגיעה בעצבים הפריפריים ושינויים בספירות הדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. תוספי סידן וברזל, וכן סותרי חומצה (המכילים אלומינים, מגנזיום, סידן) מפחיתים את הספיגה של התרופה. יש להקפיד על זמני נטילה שונים (הפרש של שעתיים לפחות) בין התרופות במשך היום.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. תוספי פוספט עלולים להחמיר ירידה ברמת הסידן בדם ולגרום למצב של היפוקלצמיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. נוגדי דלקת לא סטרואידיים - קיים סיכון מוגבר לתופעות לוואי במערכת העיכול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש ליטול את התרופה&amp;nbsp;כשהקיבה ריקה - לפחות שעתיים לפני&amp;nbsp;שאוכלים או שעתיים לאחר מכן.&amp;nbsp;במיוחד חשוב לשמור על מרווח זמן של שעתיים לפחות בין נטילת התרופה לבין אכילת מאכלים המכילים סידן, כמו מוצרי חלב.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. כמו כן יש לשמור על מרווח של שעתיים בין נטילת התרופה לבין נטילת תכשירים המכילים ברזל, תוספים מינרליים וסותרי חומצה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>549</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה&amp;nbsp;בטמפרטורת החדר, הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>דידרונל,אוסטאום,אטידרונאט ACT4אטידרונאט ACTACT Etidronate8474

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש