חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>ראייה, שמיעה</title><id>17</id></CategoryInfo></Category>Trueראייה, שמיעהLatanoprost16954FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Latanoprost</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p class="MsoNormal" dir="RTL"&gt;&lt;span lang="HE" style="font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif"&gt;המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;לטנופרוסט היא אנלוג פרוסטגלנדיני (נגזרת של פרוסטגלנדינים) שמשמשת להפחתת הלחץ התוך־עיני בחולים הסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target=_blank&gt;מגלאוקומה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;של זווית פתוחה או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/intraocular_pressure.aspx" target="_blank"&gt;מלחץ תוך־עיני&lt;/a&gt; מוגבר. התרופה גורמת להגברת הזרימה של&amp;nbsp;הנוזלים אל מחוץ לעין ובכך מביאה להפחתת הלחץ בתוך העין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טיפות עיניים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>טיפה אחת, פעם ביום, בשעות הערב. אסור לטפטף לטנופרוסט יותר מפעם ביום: הגדלה של המינון מקטינה את יעילות התרופה בהפחתת הלחץ התוך־עיני.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. אם&amp;nbsp;מרכיבים עדשות מגע רכות, יש להסירן לפני השימוש בטיפות. ניתן שוב&amp;nbsp;להרכיב אותן&amp;nbsp;15 דקות לאחר הזלפת הטיפות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני&amp;nbsp;שמזליפים את&amp;nbsp;הטיפות יש לשטוף היטב את הידיים במים ובסבון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לאחר פתיחת הבקבוקון יש לבדוק שהטפטפת נקייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בעזרת האצבע יש להרחיק מעט את העפעף התחתון מהעין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש לטפטף טיפה אחת בלבד לתוך המרווח שנוצר בין העפעף התחתון לעין. יש להקפיד שהטפטפת לא תבוא במגע עם העין. לאחר ההזלפה יש&amp;nbsp;לשחרר את העפעף התחתון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;6. בעת ההזלפה יש ללחוץ בעדינות על הפינה הפנימית של העין, בסמוך לגשר האף. כך מפחיתים מאוד ספיגה סיסטמית של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בעזרת טישיו יש&amp;nbsp;לנגב את האזור שמסביב לעין כדי לספוג שאריות נוזלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. יש לסגור את הבקבוקון&amp;nbsp;באמצעות הפקק.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. טיפות לטנופרוסט מיועדות להפחית את הלחץ התוך־עיני במטופלים שסובלים מגלאוקומה מסוג זווית פתוחה. לא ידועה יעילות הטיפות האלה אם הן ניתנות לסוגים אחרים של גלאוקומה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בישראל משוּוקות גם טיפות עיניים המכילות לטנופרוסט בשילוב עם טימולול. אסור להשתמש במקביל בשני הסוגים האלה של&amp;nbsp;טיפות עיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טיפות לטנופרוסט מיועדות רק למבוגרים&amp;nbsp;בני 18 שנים ויותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. המינון הוא קבוע: טיפת אחת פעם ביום. אסור להעלות את המינון שכן העלאה כזאת&amp;nbsp;פוגעת ביעילות התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם&amp;nbsp;מרכיבים עדשות מגע רכות, יש להוציא אותן לפני הזלפת הטיפות. ניתן להרכיב בחזרה את העדשות&amp;nbsp;בחלוף 15 דקות מהזלפת הטיפות לעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש לדווח לרופא המטפל על כל מחלה&amp;nbsp;ועל כל&amp;nbsp;מצב רפואי אחר שממנו סובלים,&amp;nbsp;ובמיוחד על מחלות עיניים&amp;nbsp;נוספות. כמו כן יש לדווח לו אם&amp;nbsp;עומדים בפני ניתוח בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל רופא עיניים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: הטיפות עלולות לגרום לראייה מטושטשת בדקות הראשונות שלאחר ההזלפה. מותר לנהוג רק&amp;nbsp;לאחר שמוודאים כי הראייה שוב תקינה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם הטיפות פוגעות בעובר. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב האם. היצרנית ממליצה לנשים מיניקות שלא להשתמש בה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: ככל הידוע,&amp;nbsp;לאלכוהול&amp;nbsp;אין שום השפעה&amp;nbsp;על לטנופרוסט.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש בטיפות העיניים יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בעבר ובהווה, ובמיוחד מחלות עיניים וניתוחים בעיניים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;טיפות לטנופרוסט עלולות לשנות בהדרגה את צבע העיניים לחום. אם משתמשים בטיפות רק בעין אחת, ייתכן שהשינוי יהיה רק באותה העין. השכיחות של תופעת הלוואי הזאת גבוהה יותר במטופלים שיש להם צבע לא אחיד בעין (ירוק־חום, כחול־חום, צהוב־חום ואפור־חום). במרבית המקרים השינוי בצבע העיניים מופיע ב־8 החודשים הראשונים לטיפול. השינוי בצבע העין אינו משפיע על יכולת הראייה. לאחר שמפסיקים להשתמש בטיפות חוזר הצבע המקורי של העין לקדמותו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. שימוש בטיפות לטנופרוסט עלול לשנות את הריסים:&amp;nbsp;את העובי, את האורך ואת המספר שלהם. שינויים כאלה נצפו בעיקר בקרב יפנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. השימוש בטיפות לטנופרוסט מאושר במקרים של גלאוקומה מסוג זווית פתוחה. יש מעט&amp;nbsp;מאוד מידע על היעילות של לטנופרוסט בסוגים אחרים של גלאוקומה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מי שמטופלים בטיפות לטנופרוסט צריכים לדווח לרופא המטפל אם הם עומדים&amp;nbsp;לעבור ניתוח, ובמיוחד אם הם עומדים לעבור ניתוח בעיניים (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/cataract_surgery.aspx" target=_blank&gt;ניתוח קטרקט&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מי שסובלים מזיהום של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/herpes_simplex_virus.aspx" target=_blank&gt;הרפס בעיניים&lt;/a&gt; או סבלו מכך בעבר צריכים להשתמש בטיפות לטנופרוסט בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. חולי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target="_blank"&gt;אסתמה&lt;/a&gt; צריכים להשתמש בטיפות לטנופרוסט בזהירות רבה, שכן לעיתים נדירות&amp;nbsp;הן עלולות לגרום לקוצר נשימה ולהחמיר את האסתמה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;הטיפות מכילות בנזלקוניום כלוריד. זהו חומר משמר שעלול לשנות את הצבע של עדשות מגע רכות. אם&amp;nbsp;מרכיבים עדשות מגע רכות, יש להוציא אותן לפני הזלפת הטיפות. ניתן להרכיב בחזרה את העדשות&amp;nbsp;בחלוף 15 דקות מהזלפת הטיפות לעיניים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;תסמינים של אלרגיה (נדיר) כמו&amp;nbsp;פריחה, הופעת פצעים, קילוף עור או התנפחות של העור, חום&amp;nbsp;גבוה, קוצר נשימה, אנגיואדמה (נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, השפתיים, הלשון, הגרון), שינויים בראייה, כאב בעין או הרגשה של גוף זר בעין,&amp;nbsp;גירוי קשה בעיניים,&amp;nbsp;הפרשות מהעין, שינויים בצבע העין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;שינוי הדרגתי בצבע העין, אודם וגירוי בעיניים, שינוי הדרגתי בריסים, דלקת בעפעפיים, כאבים בעין, רגישות לאור, דלקת בלחמית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;יובש בעין, דלקת בעיניים, דלקת הענביה (חלק של העין), פריחה, קוצר נשימה בחולי אסתמה, דפיקות לב, תעוקת חזה, כאב ראש, סחרחורות, כאבי שרירים ומפרקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות ונדירות מאוד&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;דלקת של&amp;nbsp;קשתית העין, נפיחות או גרד חזק בעיניים, זיהום הרפס בעיניים, החמרה של מחלות לב, עין שקועה, נזק לקרנית, כתמים עכורים על הקרנית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="HE"&gt; &lt;p style="MARGIN: 0cm 0cm 8pt" dir=rtl class=MsoNormal&gt;&lt;span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=HE&gt;1. לפני שמתחילים להשתמש בטיפות יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לא מומלץ להשתמש בטיפות עיניים&amp;nbsp;נוספות המכילות פרוסטגלנדינים כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7715" target=_blank&gt;בימטופרוסט&lt;/a&gt;. הסיבה: השילוב עלול לפגוע ביעילות הטיפול ולהעלות את הלחץ התוך־עיני.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים&amp;nbsp;כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6463" target="_blank"&gt;דיקלופנק לעיניים&lt;/a&gt;&amp;nbsp;עלולות לפגוע ביעילות של לטנופרוסט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור להשתמש בטיפות לטנופרוסט יחד&amp;nbsp;עם טיפות&amp;nbsp;משולבות שאחד ממרכיביהן הוא&amp;nbsp;לטנופרוסט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש להמתין&amp;nbsp;5 דקות בין הזלפה של טיפות&amp;nbsp;לטנופרוסט להזלפה של&amp;nbsp;טיפות עיניים אחרות.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HE" dir=rtl lang="HE"&gt;לא רלוונטי שכן&amp;nbsp;מדובר בטיפות עיניים.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא רלוונטי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את הטיפות במקרר (בטמפרטורה שנעה בין 2 ל־8 מעלות צלזיוס).&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. לאחר הפתיחה יש לאחסן את הבקבוקון בטמפרטורת החדר (עד 25 מעלות צלזיוס). אסור להשתמש בבקבוקון הפתוח במשך יותר מ־4 שבועות. מומלץ לרשום על האריזה את תאריך הפתיחה של הבקבוקון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1695</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה רושם רופא עיניים.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות עיניים</name></Package></Packages>קסלטן,גלאופרוסט,גלאוטן,לטנו־אבניר4גלאוטןGlautan8548

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש