חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Falseנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיItraconazole15814FalseFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Itraconazole</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. איטרקונזול היא תכשיר אנטי־פטרייתי.&amp;nbsp;היא משמשת לטיפול בפטרייה מזן קנדידה וכן בפטריות&amp;nbsp;מסוגים נוספים שעלולות להתמקם במקומות&amp;nbsp;שונים בגוף ובהם&amp;nbsp;רירית הפה, הוושט, הנרתיק, העור והציפורניים. היא משמשת גם לטיפול בזיהומים פטרייתיים מפושטים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. את התרופה נותנים לטיפול ולמניעה הן לחולים&amp;nbsp;בעלי מערכת חיסון תקינה והן לחולים מדוכאי חיסון.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות, תמיסה לשתייה. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult><child>לפי החלטת הרופא.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>התרופה הזאת אינה מיועדת בדרך כלל לילדים. עם זאת, במקרה של גזזת עשוי הרופא לרשום אותה גם לילדים. במקרה כזה הוא קובע את המינון.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. את התמיסה לשתייה יש ליטול כשהקיבה ריקה. צריך לגרגר אותה בפה ולאחר מכן לבלוע אותה.&amp;nbsp;אסור לאכול או לשתות במשך שעה שלמה לאחר שתיית התמיסה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. את הכמוסה יש ליטול מיד לאחר ארוחה עיקרית. חייבים לבלוע את הכמוסה בשלמותה. אסור לרסק, לפתוח, לכתוש, ללעוס או לחצות אותה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים באיטרקונזול יש להימנע&amp;nbsp;מאכילת אשכוליות או משתיית &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/grapefriut_and_drugs.aspx" target="_blank"&gt;מיץ אשכוליות&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. איטרקונזול היא תרופה נוגדת פטריות המשוּוקת בישראל בכמוסות ובתמיסה לשתייה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור לעבור מהכמוסות לתמיסה - וההפך - בלי להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לאיטרקונזול יש אינטראקציה עם תרופות רבות.&amp;nbsp;יש תרופות שאסור לקחת בעת שמטופלים באיטרקונזול. לכן לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לאיטרקונזול&amp;nbsp;יש כמה&amp;nbsp;תופעות לוואי נדירות שחשוב להכירן. מידע מפורט מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. ייתכן שיחלפו&amp;nbsp;כמה שבועות ואף כמה חודשים מסיום הטיפול באיטרקונזול ועד להיעלמות הנגע הפטרייתי בציפורן או בעור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעשות את כל הבדיקות שדורש הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש באיטרקונזול עלול לגרום, בין היתר, לסחרחורות, לראייה מטושטשת ולהתחרשות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם התרופה מזיקה לעובר. לנשים שמטופלות בתרופה אסור להיכנס להריון בעת הטיפול וכן בחודשיים שלאחר סיומו. אישה שנכנסת להריון בעת שהיא מטופלת באיטרקונזול צריכה לדווח על כך מיד לרופא המטפל. למרות זאת יכול רופא לרשום איטרקונזול לאישה הרה כדי לטפל בזיהום מסכן חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה מופרשת לחלב האם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: אחת מתופעות הלוואי של איטרקונזול היא פגיעה בכבד. שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעת הלוואי הזאת.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת&amp;nbsp;רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. בשילוב עם תרופות מסוימות. מידע&amp;nbsp;על התרופות שאסור ליטול בשילוב עם איטרקונזול מובא בסעיף "תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. במקרים של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt; או של הפרעה בתפקוד החדרים בלב - למעט מקרים שבהם&amp;nbsp;מדובר בזיהום פטרייתי מסכן חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בהריון או אם&amp;nbsp;מתכננים הריון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;אינטראקציות עם תרופות אחרות&lt;/strong&gt;. לאיטרקונזול&amp;nbsp;יש אינטראקציה עם תרופות רבות. כמה מהאינטראקציות האלה מסוכנות, ולכן&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;פגיעה בכושר הריכוז&lt;/strong&gt;. איטרקונזול עלולה לגרום לעייפות ולחולשה ולפגוע בכושר הריכוז. לכן למי שמטופלים בה מותר לנהוג רק לאחר שווידאו שהתרופה אינה גורמת להם לתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;אי־ספיקת לב&lt;/strong&gt;. אסור להשתמש באיטרקונזול אם סובלים&amp;nbsp;מאי־ספיקת לב או ממחלות שעלולות לגרום לאי־ספיקת לב כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target=_blank&gt;מחלת ריאה חסימתית כרונית (COPD)&lt;/a&gt; ומחלות שמתאפיינות בבצקות. עם זאת, הרופא יכול לאשר את מתן התרופה גם במקרה של אי־ספיקת לב, אם מדובר בזיהום מסכן חיים.&amp;nbsp;במקרה של מחלות לב אחרות יש להשתמש באיטרקונזול בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;הפרעות שמיעה&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;איטרקונזול עלולה לפגוע בשמיעה עד כדי גרימת חירשות מוחלטת. אובדן השמיעה הוא בדרך כלל הפיך, אבל עלול להימשך זמן רב לאחר הפסקת הנטילה של התרופה. סכנת החירשות חמורה במיוחד אם לוקחים יחד עם איטרקונזול גם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508" target=_blank&gt;כינידין&lt;/a&gt; (לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;בהפרעות קצב&lt;/a&gt;). השילוב&amp;nbsp;הזה אסור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/strong&gt;. איטרקונזול עלולה לעיתים נדירות&amp;nbsp;לגרום לפגיעה בתפקודי הכבד עד כדי אי־ספיקת כבד. יש לדווח מיד לרופא המטפל על&amp;nbsp;תסמינים של אי־ספיקת כבד (שמפורטים בסעיף "תופעות לוואי שכיחות"). מי שסובלים ממחלת כבד צריכים&amp;nbsp;להשתמש בתרופה בזהירות רבה&amp;nbsp;ולהיות במעקב&amp;nbsp;קבוע אחרי תפקודי הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;. מי שסובלים מאי־ספיקת כליות צריכים להשתמש באיטרקונזול בזהירות רבה. הרופא המטפל עשוי במקרה כזה להקטין את מינון התרופה ולעקוב אחרי תפקודי הכליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;נוירופתיה (פגיעה בעצבים)&lt;/strong&gt;. במקרים נדירים עלולה התרופה לגרום לנוירופתיה. יש לדווח מיד לרופא המטפל&amp;nbsp;על תסמיני נוירופתיה (שמפורטים בסעיף&amp;nbsp;"תופעות לוואי שכיחות").&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;רגישות לתרופות נוגדות פטריות ממשפחת האזולים&lt;/strong&gt; (כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4775" target=_blank&gt;פלוקונזול&lt;/a&gt;). מי שרגישים לתרופות&amp;nbsp;מהמשפחה הזאת&amp;nbsp;עלולים להיות רגישים גם לאיטרקונזול. לכן יש לדווח על הרגישות הזאת לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;סיסטיק פיברוזיס&lt;/strong&gt;. מטופלים שסובלים מסיסטיק פיברוזיס עלולים שלא להגיב לטיפול באיטרקונזול. אם הרופא מחליט בכל זאת לתת את התרופה לחולה סיסטיק פיברוזיס, עליו לעקוב היטב אחרי הזיהום הפטרייתי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;תכשירים&lt;/strong&gt;. איטרקונזול משווקת בישראל בשני אופנים:&amp;nbsp;תמיסה לשתייה&amp;nbsp;וכמוסות.&amp;nbsp;התמיסה מיועדת רק לטיפול בזיהומי פטריות בחלל הפה, הלוע והוושט ובמקרים של זיהום פטרייתי&amp;nbsp;בעקבות מחסור בתאי דם לבנים (נויטרופניה).&amp;nbsp;הכמוסות מתאימות גם לטיפול בזיהומים פטרייתיים אחרים,&amp;nbsp;למשל בציפורניים, בנרתיק ובעור ובמקרים של זיהומים פטרייתיים סיסטמיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;strong&gt;מערכת חיסון חלשה&lt;/strong&gt;. אם סובלים ממערכת חיסון חלשה (למשל בגלל מחסור בתאי דם לבנים או בגלל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;איידס&lt;/a&gt;), יש לדווח על כך לרופא המטפל. זה עשוי להגדיל את המינון של איטרקונזול או להחליף את התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;strong&gt;ילדים וקשישים&lt;/strong&gt;. איטרקונזול אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולקשישים. עם זאת הרופא עשוי לאשר מתן איטרקונזול לילדים שסובלים מזיהומים פטרייתיים מסוימים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/tinea_capitis.aspx" target="_blank"&gt;גזזת&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;זיהום פטרייתי בעור&lt;/strong&gt;. לעיתים חולפים כמה שבועות עד שאיטרקונזול מצליחה להעלים כליל נגעי עור פטרייתיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;זיהום פטרייתי בציפורניים&lt;/strong&gt;. לעיתים חולפים בין 6 ל־9 חודשים בין הפסקת הטיפול בתרופה לבין היעלמות הזיהום. הסיבה: זה הזמן שדרוש לציפורן כדי לחדש את עצמה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. &lt;strong&gt;מעקב קבוע&lt;/strong&gt;. בעת שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם כנדרש.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לאיטרקונזול יש תופעות לוואי רבות, ולכן במהלך הטיפול בתרופה הזאת יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות&amp;nbsp;לפנות מיד לרופא המטפל&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תסמינים של רגישות־יתר בעור&amp;nbsp;(כמו פריחה, אדמומיות, גירוי, גרד, שלפוחיות וקילוף),&amp;nbsp;לחץ בחזה, קוצר נשימה, הפרעות נשימה, נפיחות בפנים (שעלולה להיות גם&amp;nbsp;בעפעפיים, בשפתיים, בלשון או בגרון). לנפיחות עלול להתלוות&amp;nbsp;חום&amp;nbsp;גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של פגיעה בכבד&amp;nbsp;כמו עייפות ניכרת, חוסר תיאבון, בחילות, הקאות, כאבי בטן, תחושה כללית רעה, צואה בהירה, שתן כהה, הצהבה של העור או של החלק הלבן בעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.תסמינים של פגיעה עצבית (נוירופתיה) כמו ירידה בתחושה בגפיים, תחושת עקצוץ, כאב או זרמים בכפות הידיים או בכפות הרגליים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תסמינים של אי־ספיקת לב כמו קוצר נשימה, עלייה משמעותית במשקל, בצקות או נפיחות ברגליים ובכפות הידיים, עייפות חריגה או קושי לישון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. כאבים או לחץ בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. רגישות לאור השמש שמתבטאת בדרך כלל בפריחה אדומה על הפנים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. הפרעות ראייה כמו ראייה מטושטשת או ראייה כפולה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. הפרעות שמיעה עד כדי התחרשות, צלצולים באוזניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. הפרעות במתן שתן כמו&amp;nbsp;השתנה מוגברת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. כאבים או לחץ בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. בלבול, סחרחורות, עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;שלשולים, כאבי בטן, גזים, בחילות, כאבי ראש, פריחה, גרד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בצקות, כאבים בחזה, עלייה בלחץ הדם, דופק מוגבר, סחרחורות, שינויים במצב הרוח, עייפות,&amp;nbsp;חולשה, חלומות מוזרים, הזעה מוגברת, הפרעות בתפקודי הכבד, עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם, עצירות, כיבים בפה, דלקת בחניכיים, דלקת בדרכי השתן, כאבי שרירים, רעד, שיעול, קוצר נשימה, כאבי גרון, חום&amp;nbsp;גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמתגלות בבדיקות דם&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;שינויים בתפקודי הכבד, עלייה באנזימי הכבד, ירידה במספר הטסיות, ירידה במספר של&amp;nbsp;תאי הדם הלבנים, ירידה ברמות האשלגן, ירידה ברמות המגנזיום, עלייה ברמות הסוכר, עלייה ברמות האנזים CPK, עלייה ברמות הטריגלצרידים, עלייה ברמות האוריאה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;נשירת שיער, כאבי שרירים, אי־ספיקת לב, ירידה בחשק המיני, הגדלה של השדיים בגברים (גינקומסטיה), אי־ספיקת כבד, מחלת כבד, דלקת בלבלב, צהבת, נוירופתיה, הפרעות קצב, צפצופים באוזניים,&amp;nbsp;פגיעה בשמיעה עד כדי התחרשות, שינויים בקול, דלקת בכלי הדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לאיטרקונזול&amp;nbsp;יש אינטראקציות עם תרופות רבות שלא את כולן&amp;nbsp;ניתן לציין כאן. לכן לפני שמתחילים ליטול איטרקונזול יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים - כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור ליטול&amp;nbsp;עם איטרקונזול (ושמותר לקחת רק אחרי הפסקה של שבועיים בנטילת איטרקונזול)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול באלרגיה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5021" target=_blank&gt;מיזולסטין&lt;/a&gt;. השילוב מגדיל את הסיכון ללקות בהפרעות קצב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7854" target=_blank&gt;סימבסטטין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול). השילוב גורם לעלייה ברמות הסימבסטטין בדם - מה שעלול להחריף את תופעות הלוואי של התרופה ובהן&amp;nbsp;פגיעה בשרירים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לטיפול בהפרעות קצב כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7976" target=_blank&gt;דרונדרון&lt;/a&gt;, דופטיליד, דיזופירמיד. השילוב עם איטרקונזול מעלה את הסיכון להפרעות קצב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. כינידין (לטיפול בהפרעות קצב). השילוב עלול לגרום להתחרשות ולהפרעות קצב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5372" target=_blank&gt;לרקנידיפין&lt;/a&gt; (לטיפול בלחץ דם גבוה). השילוב עם איטרקונזול מעלה את רמות&amp;nbsp;הלרקנידיפין בדם ומחריף את תופעות הלוואי שלה כמו לחץ דם נמוך, בצקות וכאבי ראש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות לטיפול בתעוקת חזה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8481" target=_blank&gt;איווברדין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ורנולזין - השילוב עם איטרקונזול מעלה משמעותית את הסיכון להחרפת תופעות לוואי של התרופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;תרופות ממשפחת הארגוט כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6610" target=_blank&gt;מתילארגומטרין&lt;/a&gt; (המשמשת למניעת דימומים לאחר לידה). השילוב עם איטרקונזול מעלה את הסיכון ללחץ דם גבוה. יש לציין שתרופות ממשפחת הארגוט משמשות גם לטיפול במיגרנה, אולם&amp;nbsp;התרופות האלה אינן משוּוקות בישראל ואינן נמצאות כיום בשימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;מתדון (לטיפול בכאבים קשים ובמכורים לסמים). השילוב עם איטרקונזול מעלה משמעותית את הסיכון להפרעות קצב מסכנות חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6025" target=_blank&gt;קולכיצין&lt;/a&gt; (לטיפול בשיגדון ובקדחת ים תיכונית משפחתית). אסור ליטול&amp;nbsp;קולכיצין עם איטרקונזול במקרה&amp;nbsp;של אי־ספיקת כליות או של אי־ספיקת כבד. אם לא סובלים משני המצבים האלה עשוי הרופא לאשר את השילוב,&amp;nbsp;אך ייתכן שיקטין&amp;nbsp;את המינון של קולכיצין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;מידזולם (במתן דרך הפה) או טריאזולם&amp;nbsp;(לטיפול בחרדה).&amp;nbsp;נטילת התרופות האלה&amp;nbsp;עם איטרקונזול מעלה את הסיכון לתופעות לוואי במערכת העצבים המרכזית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;תרופות נוגדות פסיכוזה&amp;nbsp;כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5595" target=_blank&gt;פימוזיד&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7885" target=_blank&gt;סרטינדול&lt;/a&gt; ולורזידון. השילוב עם איטרקונזול עלול לגרום להפרעות קצב לב מסכנות חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8447" target=_blank&gt;אירינוטקן&lt;/a&gt; (לטיפול בסרטן). השילוב עם איטרקונזול עלול לגרום לתופעות לוואי מסכנות חיים של אירינוטקן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7977" target=_blank&gt;אפלרנון&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(לטיפול באי־ספיקת לב באמצעות הגברת ההפרשה&amp;nbsp;של שתן). השילוב עם איטרקונזול עלול לגרום לתופעות לוואי מסכנות חיים של אפלרנון ולהחמיר את&amp;nbsp;אי־ספיקת הלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאסור ליטול&amp;nbsp;עם איטרקונזול (ושמותר לקחת רק אחרי הפסקה של שבועיים בנטילת איטרקונזול) שכן&amp;nbsp;השילוב עלול לגרום לירידה ברמות האיטרקונזול בדם ולפגוע ביעילות שלה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;תרופות לטיפול באפילפסיה: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5327" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809" target=_blank&gt;פניטואין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5669" target=_blank&gt;ופנוברביטל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;תרופות לטיפול בשחפת: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" target=_blank&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4920" target=_blank&gt;ואיזוניאזיד&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;תרופות לטיפול בנשאי HIV ובחולי איידס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7952" target=_blank&gt;סנט ג'ון וורט (היפריקום, פרע מחורר)&lt;/a&gt;&amp;nbsp;לטיפול בדיכאון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שאיטרקונזול מעלה את הרמות שלהן בדם - מה שעלול להחריף את תופעות הלוואי שלהן&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1.&amp;nbsp;תרופות לטיפול בסרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;תרופות נוגדות קרישה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989" target=_blank&gt;דביגטרן&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7988" target=_blank&gt;ריברוקסבן&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8224" target=_blank&gt;אפיקסבן&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;תרופות לדיכוי מערכת החיסון (למשל לטיפול במושתלים) כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7968" target=_blank&gt;אוורולימוס&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" target=_blank&gt;וציקלוספורין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;תרופות נגד כאבים ממשפחת האופיאטים ובהן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7838" target=_blank&gt;פנטניל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;סלמטרול לטיפול&amp;nbsp;באסתמה ובמחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD).&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;תרופות לטיפול באין־אונות: ורדנפיל, טדלפיל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5379" target=_blank&gt;וסילדנפיל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;תרופות לטיפול בהגדלה שפירה של&amp;nbsp;הערמונית כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7742" target=_blank&gt;טמסולוסין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5408" target=_blank&gt;ואלפוזוסין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;תרופות לטיפול בחרדה ממשפחת הבנזודיאזפינים כמו ברוטיזולם וכן&amp;nbsp;תרופות אחרות&amp;nbsp;לטיפול בחרדה כמו בוספירון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. תרופות נוגדות פסיכוזה&amp;nbsp;- השילוב עם איטרקונזול עלול לגרום להפרעות קצב מסכנות חיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10.&amp;nbsp;תרופות נוגדות דיכאון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11.&amp;nbsp;תרופות לטיפול בנשאי HIV ובחולי איידס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12.&amp;nbsp;תרופות אנטיביוטיות מסוימות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7784" target=_blank&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4940" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt; ואריתרומיצין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13.&amp;nbsp;תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה מהמשפחה של&amp;nbsp;חוסמי תעלות הסידן כמו ניפדיפין ואמלודיפין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. תרופות ללב כמו&amp;nbsp;דיגוקסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15.&amp;nbsp;קורטיקוסטרואידים לטיפול בדלקות ובאלרגיה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4755" target=_blank&gt;דקסמתזון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16.&amp;nbsp;תרופות לטיפול בבחילות ובהקאות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5633" target=_blank&gt;דומפרידון&lt;/a&gt; ואפרפיטנט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17.&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4971" target=_blank&gt;אטורבסטטין&lt;/a&gt;, תרופה ממשפחת הסטטינים להפחתת הרמות של&amp;nbsp;כולסטרול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;18.&amp;nbsp;סינקלצט&amp;nbsp;לטיפול בפעילות־יתר של בלוטת יותרת התריס (פאראתירואיד).&lt;br&gt;&lt;br&gt;19.&amp;nbsp;תרופות סותרות חומצה. יש להקפיד על מרווח של&amp;nbsp;שעה לפחות בין נטילה של תרופות סותרות חומצה לבין&amp;nbsp;נטילת איטרקונזול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;20.&amp;nbsp;תרופות לטיפול במיגרנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;21. תרופות לטיפול בתולעים כמו פרזיקוונטל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;22. תרופות לטיפול בסוכרת כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5081" target="_blank"&gt;רפגליניד&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;strong&gt;כמוסות&lt;/strong&gt;. יש ליטול את התרופה מיד לאחר ארוחה עיקרית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;תמיסה לשתייה&lt;/strong&gt;. יש ליטול את התרופה כשהקיבה ריקה. אסור לאכול או לשתות במשך שעה שלמה לאחר שתיית התמיסה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;אשכוליות&lt;/strong&gt;. בעת שמטופלים באיטרקונזול יש להימנע מאכילת אשכוליות ומשתיית מיץ אשכוליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HE" dir=rtl lang="HE"&gt;&lt;strong&gt;כמוסות&lt;/strong&gt;: אסור לחצות, לכתוש, לרסק, ללעוס או לפתוח את הכמוסות. יש לבלוע אותן בשלמותן.&lt;/span&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כמוסות&lt;/strong&gt; יש לאחסן בטמפרטורת החדר - עד&amp;nbsp;25 מעלות צלזיוס.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה לשתייה&lt;/strong&gt;: יש לאחסן את התמיסה באריזה המקורית, בטמפרטורת החדר - עד&amp;nbsp;25 מעלות צלזיוס.&amp;nbsp;ניתן להשתמש בתמיסה במשך חודש אחד בלבד מרגע&amp;nbsp;פתיחת הבקבוק.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1581</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא רשאי לרשום את התרופה. </all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>ספורנוקס,איטרנול4איטרנולItranol8554

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש