חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםDipyrone3134TrueTrueFalseTrueTrueFalse1<paragraphs><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Dipyrone</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. דיפירון היא תרופה לטיפול בכאבים בינוניים עד חזקים ולהורדת חום. התרופה יעילה לשיכוך סוגים שונים של כאבים, ובהם כאבי ראש, כאבי שיניים וכאבי מחזור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. מהבחינה הפרמקולוגית דיפירון היא נוגד דלקת לא סטרואידי ממשפחת הפיראזולינים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בישראל משוּוקת התרופה בשלושה שמות מסחריים: אופטלגין, וי־דלגין ודיפירז. היא אינה משוּוקת בארצות־הברית ובקנדה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. המידע על התרופה מגיע בעיקר ממדינות שבהן היא משוּוקת, ובהן ישראל, ספרד, גרמניה, בלגיה והונגריה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות, קפליות, טיפות לבליעה, סירופ, תמיסה להזרקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>30</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות, קפליות, טיפות וסירופ - לא חייבים מרשם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;זריקות - חייבות מרשם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>29</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;קפליות - לא בסל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;טבליות, טיפות, סירופ, אמפולות -&amp;nbsp;בסל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. טבליות, קפליות - ניתן לחצות בקו החציה. אסור ללעוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. במידת הצורך, כדי להקל על הבליעה, ניתן לכתוש את הטבלייה או לחלקה לחלקים קטנים יותר, אך יש לבלוע את כל חלקי הטבלייה באותו הזמן.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>25</paragraph_key><title>בהנחת כללית מושלם</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\moshlam.gif</image><description><all>&lt;p&gt;קפליות, טיפות, סירופ, טבליות. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&amp;nbsp;- 4&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1&amp;nbsp;- 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>המינון משתנה בהתאם לסוג התכשיר ולשם המסחרי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות או קפליות אופטלגין&lt;/b&gt;: 1 או 2 טבליות עד 4 פעמים ביום, לפי הצורך, במרווחים של 6 עד 8 שעות.&amp;nbsp;אסור ליטול יותר מ־8 טבליות ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפות וי־דלגין, דיפירז&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;20 עד 40 טיפות, עד 3 פעמים ביום, לפי הצורך, במרווחים של 6 עד 8 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפות אופטלגין&lt;/b&gt;: 25 עד 50 טיפות, עד 3 פעמים ביום, לפי הצורך, במרווחים של 6 עד 8 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;סירופ וי־דלגין&lt;/b&gt;: 2 עד 4 מיליליטר, עד 3 פעמים ביום, לפי הצורך, במרווחים של 6 עד 8 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;זריקות אופטלגין&lt;/b&gt;: את המינון קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;</adult><child>&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;strong&gt;מתבגרים בני&amp;nbsp;15 שנים ויותר&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;טבליות, קפליות&lt;/strong&gt;: 1 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום. יש ליטול&amp;nbsp;את התרופה&amp;nbsp;במרווחים של&amp;nbsp;6 עד 8&amp;nbsp;שעות, ואסור ליטול יותר&amp;nbsp;מ־8 טבליות&amp;nbsp;ביום. הטבליות והקפליות לא מיועדות לתינוקות ולילדים. להם ניתן לתת את התרופה בטיפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תינוקות וילדים עד&amp;nbsp;גיל 15 שנים&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;ניתן להשתמש רק בטיפות. הטבליות והקפליות&amp;nbsp;אינן מיועדות לתינוקות ולילדים. הטיפות אינן מיועדות לתינוקות בני פחות מ־3&amp;nbsp;חודשים או במשקל הנמוך מ־5 קילוגרם.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;יש ליטול את התרופה במרווחים של&amp;nbsp;6 עד 8&amp;nbsp;שעות. מומלץ לתת את המינון לפי משקל הילד בהתאם לטבלה. רק&amp;nbsp;אם לא ידוע המשקל, יש לקבוע את&amp;nbsp;המינון על פי הגיל. &lt;strong&gt;אסור לתת לילדים את התרופה יותר מ־3&amp;nbsp;פעמים ביממה. &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון לטיפות אופטלגין&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;table style="border: 1px dashed #AAAAAA; width: 100%; background-color: #FFFFFF;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" alignment="" prevstyle="border: 1px solid #0191D8; width: 100%; background-color: #FFFFFF;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;גיל&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;משקל גוף (ק"ג)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;מינון (מספר טיפות)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;3 עד 11&amp;nbsp;חודשים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;5 עד 8&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;2 עד 5 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;1 עד 3&amp;nbsp;שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;9 עד 15&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;4 עד 12&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;4 עד 6&amp;nbsp;שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;16 עד 23&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;6 עד 19&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;7 עד 9&amp;nbsp;שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;24 עד 30&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;10 עד 25 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;10 עד 12 שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;31 עד 45&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;12 עד 37 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;13 עד 14 שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;46 עד 53&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;19 עד 44&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;יותר מ־15 שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;יותר&amp;nbsp;מ־53&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px solid #0191D8;"&gt;&amp;nbsp;25 עד 50 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;מינון לטיפות וי־דלגין, וטיפות דיפירז: &lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;table bordercolor="#0191d8" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;th&gt;גיל&lt;/th&gt; &lt;th&gt;משקל גוף (ק"ג) &lt;/th&gt; &lt;th&gt;מינון (מספר טיפות)&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;3 עד 11&amp;nbsp;חודשים&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;5 עד 8&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;2 עד 4&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;1 עד 3 שנים&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;9 עד 15&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;3 עד 10&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;4 עד 6&amp;nbsp;שנים&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;16 עד 23&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;5 עד 15&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;7 עד 9&amp;nbsp;שנים&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;24 עד 30&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;8 עד 20&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;10 עד 12 שנים&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;31 עד 45&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;10 עד 30 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;13 עד 14 שנים&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;46 עד 53&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;15 עד 35 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;יותר מ־15 שנים&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;יותר מ־53&lt;/td&gt; &lt;td prevstyle=" " style="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;20 עד 40 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות או קפליות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. יש לבלוע את התרופה לפני האוכל או לאחר הארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. ניתן לחצות את הטבליות כדי להקל על הבליעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מי שמתקשה לבלוע טבליות יכול גם לכתוש את התרופה בסמוך לנטילתה או לחלקה לחלקים קטנים ולבלוע את כל חלקיה באותו הזמן. לחלופין ניתן להשתמש בטיפות אופטלגין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לאחר הבליעה יש לשתות כוס מים מלאה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפות או סירופ&lt;br&gt;&lt;/b&gt;1. יש להקפיד על מדידה מדויקת של המנה המומלצת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את המנה לפני האוכל או לאחר הארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לאחר הבליעה מומלץ לשתות כוס מים כדי להעלים את הטעם המר מהפה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>1. דיפירון היא תרופה שניתן לרכוש אותה ללא מרשם רופא ומשמשת לטיפול בחום גבוה או לשיכוך כאבים בינוניים עד חזקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התרופה אינה מיועדת לטיפול בכאבים קלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. דיפירון אינה נחשבת לטיפול של קו ראשון בחום גבוה. אם סובלים מחום גבוה, יש להתייעץ עם רופא או עם רוקח בנוגע לטיפול המתאים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. התרופה משוּוקת בישראל בכמה שמות מסחריים ובכמה צורות מתן: טבליות, קפליות, טיפות לבליעה וסירופ. ייתכנו הבדלים בין ריכוזי החומר הפעיל בצורות המתן השונות. יש להקפיד על נטילת התרופה בהתאם לכתוב בעלון לצרכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במרבית המקרים דיפירון נסבלת היטב וכמעט אינה גורמת לתופעות לוואי. עם זאת, לעיתים נדירות היא עלולה לגרום לרגישות־יתר, לשוק אנפילקטי ולפגיעה במוח העצם. ראו בסעיף "תופעות לוואי".</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;טבליות, קפליות, טיפות, סירופ:&lt;/strong&gt; יש לאחסן בטמפרטורה&amp;nbsp;שנמוכה&amp;nbsp;מ־25 מעלות צלזיוס, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפות דיפירז, טיפות וי־דלגין&lt;/strong&gt;: יש להשתמש בתרופה בתוך 6 חודשים מהיום שבו נתפתח הבקבוקון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טיפות אופטלגין&lt;/strong&gt;: ניתן להשתמש בתרופה עד 3 חודשים לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה, אך לא מעבר לתאריך התפוגה של התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;וי־דלגין סירופ מרוכז&lt;/strong&gt;: מרגע פתיחת הבקבוקון מותר להשתמש בתכשיר במשך חודש אחד בלבד.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;שימוש בתרופה במינונים המקובלים אינו אמור לפגוע ביכולת הנהיגה. עם זאת, לעיתים עלולה התרופה לפגוע בערנות ולהאט את מהירות התגובה. במקרים כאלה אסור לנהוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: לפי עלון התרופה, אסור ליטול אותה בהריון. לפי מרכזים טרטולוגיים בישראל (אסף הרופא), ניתן להשתמש בה לזמן מוגבל במינונים הרגילים. יש להימנע משימוש ממושך או משימוש במינון גבוה. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל ולקבל את אישורו להשתמש בתרופה במהלך ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: לפי עלון התרופה, אסור ליטול אותה בתקופת ההנקה. לפי מרכזים טרטולוגיים בישראל (אסף הרופא), ניתן להשתמש בה בתקופת ההנקה לזמן מוגבל במינונים הרגילים. יש להימנע משימוש ממושך או משימוש במינון גבוה. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא המטפל ולקבל את אישורו לשימוש בתרופה בתקופת ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: שתיית אלכוהול עלולה לפגוע בערנות, במיוחד כאשר נוטלים את התרופה במינונים גבוהים. שתיית אלכוהול גם עלולה להגביר את רגישות־היתר לתרופה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם סובלים מפורפיריה כבדית (מחלת תורשתית מטבולית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים מדיכוי של מוח העצם (כמו, למשל, אחרי טיפול כימותרפיה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם ישנם ליקויים במערכת הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. לפני גיל 3 חודשים או אם משקל התינוק פחות מ־5 קילוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. במקרים של כאב קל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. בין היתר יש לדווח לו אם ההיסטוריה הרפואית כוללת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/allergy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אלרגיה&lt;/a&gt; (לתרופות, למזונות, לצמחים, לבעלי חיים וכדומה). כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;אסתמה ואורטיקריה (סרפדת)&lt;/b&gt;. מטופלים שסובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאסתמה&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/urticaria_skin.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאורטיקריה&lt;/a&gt; צריכים לדווח על כך לרופא המטפל. הסיבה: מדובר בסוגים של אלרגיה, והתקבלו דיווחים שדיפירון עלולה לגרום לאלרגיה. אם הרופא מאשר לתת את התרופה לחולים כאלה, עליהם לדווח על כל החמרה באסתמה או בסרפדת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;דיכוי מוח העצם&lt;/b&gt;. לעיתים נדירות עלולה דיפירון לגרום לדיכוי של מוח העצם ולירידה בייצור של תאי דם לבנים (נויטרופניה) או לאי־ייצור של תאי דם לבנים (אגרנולוציטוזיס). הסיכון לאגרנולוציטוזיס עולה אם התרופה ניטלת יותר מ־7 ימים. כמו כן עלולה התרופה לגרום לירידה בייצור של טסיות הדם (תרומבוציטופניה). לכן:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. אם מטופלים בתרופה יש לדווח מיד לרופא המטפל אם מופיעים אחד או יותר מהתסמינים הבאים: חום גבוה, צמרמורות, כאבי גרון, קושי לבלוע, דלקות בחלל הפה, בחלל האף או באיברי המין, דלקת ריאות, דלקת בדרכי השתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. אם בעת שמטופלים בתרופה סובלים מדימומים (מהאף, ממערכת העיכול, ממערכת השתן), כולל סימנים כחולים או חבורות על העור, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. מטופלים בתרופה שסובלים מדיכוי של מערכת החיסון צריכים לדווח על כך לרופא המטפל. אסור להשתמש בתרופה אם הדיכוי של מוח העצם נגרם מטיפול כימותרפי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. מטופלים בתרופה שיודעים כי הם סובלים מבעיה במערכת הקרישה צריכים לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה. מטופלים בתרופה שההיסטוריה הרפואית שלהם כוללת אנמיה צריכים לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;חוסר באנזים G6PD&lt;/b&gt;. לפי העלון לרופא, אסור לתת את התרופה למי שסובלים ממחסור באנזים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/g6pd.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;G6PD&lt;/a&gt;. לעומת זאת, ההסתדרות הרפואית בישראל מתירה להשתמש בתרופה במינונים הרגילים גם אם סובלים מחוסר באנזים G6PD.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;. לפי העלון לרופא, אסור לנשים הרות ומיניקות להשתמש בתרופה. לפי מרכזים טרטולוגיים בישראל (אסף הרופא), ניתן להשתמש בדיפירון במהלך ההריון וההנקה במינונים הרגילים שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;אי־ספיקת כבד ואי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים מאי־ספיקת כבד או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;רכישה ללא מרשם&lt;/b&gt;. ניתן לרכוש דיפירון ללא מרשם רופא. אולם יש לפנות לרופא המטפל אם התרופה לא הביאה להפחתת חום לאחר 3 ימי שימוש או לא הביאה לשיכוך כאבים לאחר 7 ימי שימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;צביעה של השתן&lt;/b&gt;. נטילת התרופה יכולה לגרום לשתן אדום. זוהי תופעת לוואי ידועה שאין בה שום סכנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;ילדים&lt;/b&gt;. מתן התרופה לילדים מחייב אישור רופא. הטבליות והסירופ אינם מיועדים לילדים, אלא רק הטיפות לבליעה. אסור לתת את התרופה לילדים ששוקלים פחות מ־5 קילוגרם ושהם בני פחות מ־3 חודשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;b&gt;תכשירים זמינים&lt;/b&gt;. דיפירון משוּוקת בכמה צורות ובכמה תכשירים: אופטלגין, וי־דלגין ודיפירז. קיימים הבדלים בין התכשירים - בעיקר בריכוז החומר הפעיל. יש להקפיד על נטילת התרופה כפי שמוסבר בעלון לצרכן של התכשיר הספציפי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;b&gt;זריקות דיפירון&lt;/b&gt;. טיפול בזריקות אופטלגין נעשה רק בהשגחת רופא ורק במקרים שבהם לא ניתן לתת את התרופה דרך הפה. יש להזריק את התרופה באיטיות לתוך הווריד או לשריר. יש להיות זהירים מאוד במתן הזריקות למטופלים שסובלים מתת־לחץ דם או ממחלת לב שמקורה בלחץ דם נמוך.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא המטפל&lt;br&gt;&lt;/b&gt;מרבית תופעות הלוואי האלה אינן שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות על העור, עור מתקלף, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של שוק אנפילקטי: זיעה קרה, פריחה חמורה על כל הגוף, נפיחות של העור או של הלוע, שלפוחיות ריריות, סחרחורות, קוצר נשימה חמור, בחילות והקאות, גירוי בקיבה, לחץ בחזה, ירידה חדה בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמינים של פגיעה במוח העצם (נויטרופניה או אגרנולוציטוזיס) כמו חום גבוה, צמרמורות, כאב גרון, קושי בבליעה, דלקות בחלל הפה, בחלל האף או באיברי המין, דלקת ריאות, דלקת בדרכי השתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. דימומים מהאף, דם בשתן, דם בצואה (כולל צואה שחורה), דם בכיח, דימום לא רגיל מהנרתיק, הופעת חבורות או סימנים כחולים על העור. התסמינים האלה עלולים להעיד על ירידה במספריהן של טסיות הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או של תסמונת Lyell: פריחה חמורה בעור הכוללת עור מגורה ומתקלף, הופעת שלפוחיות בעור או בעיניים, כיבים בחלל הפה, בגרון ובאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תסמינים של אי־ספיקת כליות כמו קושי לתת שתן, מתן שתן מועט, אי־מתן שתן, דם בשתן, הופעת בצקות בגפיים ובעפעפיים, תחושת עייפות משמעותית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;עייפות, בחילות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תת לחץ דם, ירידה במספריהן של כדוריות הדם האדומות והלבנות ובמספריהן של טסיות הדם, רגישות־יתר, שוק אנפילקטי, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, אי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. אלה הן התרופות שיש להן אינטראקציה עם דיפירון:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.נוגדי קרישה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וורפרין&lt;/a&gt;. השילוב עלול להעלות את הסיכון לדימומים. במקרה של נטילה משולבת מומלץ לעשות בדיקות דם ולעקוב אחרי תוצאותיהן של בדיקות ה־INR. &lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול בכאבים ובדלקות מהמשפחה של נוגדי דלקות לא סטרואידיים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אספירין&lt;/a&gt;. באופן כללי, ניתן לשלב את התרופה עם אספירין במינון נמוך. במינון גבוה של אספירין תיתכן עלייה בתופעות הלוואי של שתי התרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול במושתלי איברים. דיפירון עלולה להפחית את רמות הציקלוספורין בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם ניתן לשלב את שתי התרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5584" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;כלורפרומזין&lt;/a&gt;, תרופה נוגדת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לחום נמוך. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש ליטול את התרופה&amp;nbsp;בעזרת כוס מים. ניתן לקחת את התרופה לפני&amp;nbsp;האוכל או אחריו. &lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Syrup.svg</image><name>סירופ</name></Package><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות לבליעה</name></Package></Packages>אופטלגין,וי־דלגין,דיפירז4וי־דלגיןV-Dalgin8590

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש