חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםDipyrone3134FalseFalseFalseTrueFalseFalse1<paragraphs><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Dipyrone</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>דיפירון (Dipyrone) היא תרופה לטיפול בכאבים בינוניים עד חזקים ולהורדת חום. היא יעילה נגד סוגים שונים של כאבים, ובהם כאבי ראש, כאבי שיניים וכאבי מחזור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;התרופה משוּוקת בישראל בשלושה שמות מסחריים:&lt;br&gt;• אופטלגין (optalgin): טבליות, קפליות, טיפות וזריקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• וי־דלגין (V-Dalgin): טיפות, סירופ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• דיפירז (Dipyraz): טיפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;האם השימוש בתרופה מסוכן?&lt;/b&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;במינונים המקובלים של התרופה היא נחשבת לבטוחה לשימוש. לעיתים נדירות היא עלולה לגרום לדיכוי של מֵח העצם (ראו בסעיפים "אזהרות חשובות" ו"תופעות לוואי"). מהסיבה הזאת דיפירון אינה משוּוקת&amp;nbsp;בארצות־הברית ובקנדה. מרבית המידע על דיפירון התקבל ממדינות שבהן מותר לשווק אותה, ובהן ישראל, ספרד, גרמניה, בלגיה והונגריה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;strong&gt;ב&lt;/strong&gt;תוך כמה זמן משפיעה התרופה ומהו משך ההשפעה שלה?&lt;/b&gt;&lt;br&gt;התרופה מתחילה להשפיע בדרך כלל בתוך שעה מנטילתה. אם משתמשים בצורה הנוזלית של התרופה (טיפות או סירופ לבליעה), תחילת ההשפעה מהירה יותר - לרוב בתוך חצי שעה. משך ההשפעה של התרופה משתנה ויכול להיות 6 שעות ואף יותר.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות, קפליות, טיפות לבליעה, סירופ, תמיסה להזרקה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>30</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות, קפליות, טיפות וסירופ - לא חייבים מרשם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;זריקות - חייבות מרשם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>המינון משתנה בהתאם לסוג התכשיר ולשם המסחרי.&amp;nbsp;&lt;br&gt;בכל מקרה יש לפעול לפי הנחיות הרופא או הרוקח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון טבליות או קפליות אופטלגין&lt;/b&gt;: 1 או 2 טבליות עד 4 פעמים ביום, לפי הצורך. אפשר לקחת אופטלגין כל 6 עד 8 שעות.&amp;nbsp;אסור לקחת יותר מ־8 טבליות ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון טיפות אופטלגין (אופטלגין נוזלי), וי־דלגין, דיפירז&lt;/b&gt;: 20 עד 40 טיפות, עד 3 פעמים ביום, לפי הצורך. אפשר לקחת את הטיפות במרווחים של 6 עד 8 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון סירופ וי־דלגין&lt;/b&gt;: 2 עד 4 מיליליטר, עד 3 פעמים ביום, לפי הצורך, במרווחים של 6 עד 8 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;זריקות אופטלגין&lt;/b&gt;: את המינון קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;</adult><child>&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;b&gt;עד גיל 15 שנים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• דיפירון אינה נחשבת לתרופה המומלצת כדי לטפל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/fever_in_children.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בחום אצל ילדים&lt;/a&gt;. לרוב משתמשים בה רק לאחר שתרופות אחרות - כמו פרצטמול או איבופרופן - לא הועילו ורק לאחר התייעצות עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;• לתינוקות ולילדים ניתן לתת רק טיפות דיפירון (ובתנאי שגילם מעל 3 חודשים, והם שוקלים יותר מ־5 קילוגרם). הטבליות והקפליות אינן מיועדות לילדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש ליטול את התרופה במרווחים של 6 עד 8 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• מומלץ לתת את המינון לפי משקל הילד בהתאם לטבלה שמובאת כאן. רק אם משקל הילד אינו ידוע, יש לקבוע את המינון על פי הגיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אסור לתת לילדים את התרופה יותר מ־3 פעמים ביממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון לטיפות אופטלגין, וי־דלגין, דיפירז&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;table bordercolor="#0191d8" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;th&gt;גיל&lt;/th&gt; &lt;th&gt;משקל גוף (ק"ג) &lt;/th&gt; &lt;th&gt;מינון (מספר טיפות)&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;3 עד 11&amp;nbsp;חודשים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;5 עד 8&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;2 עד 4&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;1 עד 3 שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;9 עד 15&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;3 עד 10&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;4 עד 6&amp;nbsp;שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;16 עד 23&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;5 עד 15&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;7 עד 9&amp;nbsp;שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;24 עד 30&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;8 עד 20&amp;nbsp;טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;10 עד 12 שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;31 עד 45&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;10 עד 30 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;13 עד 14 שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;46 עד 53&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;15 עד 35 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;יותר מ־15 שנים&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;יותר מ־53&lt;/td&gt; &lt;td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" prevstyle="border: 1px dashed #AAAAAA;"&gt;20 עד 40 טיפות עד 3 פעמים ביום&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;div&gt;&lt;strong&gt;האם יש ליטול עם מזון?&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;יש ליטול דיפירון בסמוך לאוכל - לפני ארוחה או מיד לאחר ארוחה. לא מומלץ ליטול אותה כשהבטן ריקה ושלא בסמוך לארוחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות או קפליות&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;• ניתן לחצות את הטבליות ואת הקפליות כדי להקל על הבליעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• מי שמתקשה לבלוע טבליות או קפליות יכול להשתמש בטיפות אופטלגין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לאחר הבליעה יש לשתות כוס מים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפות או סירופ&lt;/b&gt;&lt;br&gt;• יש להקפיד על מדידה מדויקת של המנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לאחר הבליעה מומלץ לשתות כוס מים כדי להעלים את הטעם המר מהפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;שילוב עם תרופות אחרות להקלה על כאבים או להורדת חום&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;לרוב מומלץ להשתמש בדיפירון בלבד כדי להקל על כאבים או כדי להוריד חום. אם הרופא או הרוקח ממליצים לשלב תרופות נוספות להקלה על כאבים או להורדת חום, יש לפעול על פי המלצותיהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;u&gt;שילוב עם פרצטמול (למשל, אקמול או דקסמול)&lt;/u&gt;&lt;br&gt;ניתן לשלב את התרופות - במינונים המקובלים שלהן. לרוב מקובל להמתין 4 עד 6 שעות בין נטילת דיפירון לבין נטילת פרצטמול.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;u&gt;שילוב עם איבופרופן (למשל אדוויל או נורופן)&lt;/u&gt;&lt;br&gt;ניתן לשלב את התרופות - במינונים המקובלים שלהן. לרוב מקובל להמתין 4 עד 6 שעות בין נטילת דיפירון לבין נטילת&amp;nbsp;איבופרופן.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>השימוש בתרופה במהלך ההיריון ייעשה רק לאחר התייעצות עם הרופא המטפל. לאחר השבוע ה־28 להיריון אסור ליטול יותר משלושה גרם אופטלגין (6 קפליות) ביום ולא יותר מ־3 עד 4 ימים ברצף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>חומרי הפירוק של דיפירון מופרשים לחלב האם. השימוש בתרופה בתקופת ההנקה ייעשה רק לאחר התייעצות עם הרופא המטפל ורק במקרים שבהם נטילת פרצטמול או איבופרופן לא הביאה להטבה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>שתיית אלכוהול עלולה לפגוע בערנות, במיוחד כאשר נוטלים את התרופה במינונים גבוהים. שתיית אלכוהול גם עלולה להגביר את רגישות־היתר לתרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>שימוש בתרופה במינונים המקובלים אינו אמור לפגוע ביכולת הנהיגה. עם זאת, לעיתים עלולה התרופה לפגוע בערנות ולהאט את מהירות התגובה. במקרים כאלה אסור לנהוג.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם סובלים מפורפיריה כבדית (מחלת תורשתית מטבולית).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים מדיכוי של מוח העצם (כמו, למשל, אחרי טיפול כימותרפיה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם ישנם ליקויים במערכת הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני גיל 3 חודשים או אם משקל התינוק פחות מ־5 קילוגרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;במקרים של כאב קל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה יש לדווח לרופא או לרוקח על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח להם על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תכשירים שונים&lt;/b&gt;. דיפירון משוּוקת בישראל בכמה צורות ובכמה תכשירים ובשלושה שמות מסחריים: אופטלגין, וי־דלגין ודיפירז. קיימים הבדלים בין התכשירים - בעיקר בריכוז החומר הפעיל בטיפות של היצרנים השונים. יש להקפיד על נטילת התרופה לפי ההוראות המופיעות בעלון לצרכן של התכשיר שנרכש ושבו משתמשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;זריקות דיפירון&lt;/b&gt;. טיפול בזריקות אופטלגין ייעשה רק בהשגחת רופא ורק במקרים שבהם לא ניתן לתת את התרופה דרך הפה.&amp;nbsp;על מקבל הזריקה להיות במעקב אצל הרופא המטפל. ההזרקה צריכה להיות איטית - לתוך הווריד או לשריר. יש להיזהר במתן הזריקות למטופלים שסובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/low_Blood_pressure.aspx" class=""&gt;מלחץ דם נמוך&lt;/a&gt; או ממחלת לב שקשורה להתפתחות של לחץ דם נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אלרגיה&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל אם ההיסטוריה הרפואית כוללת&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/allergy.aspx" class=""&gt;אלרגיה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;לחומר כלשהו - לתרופות אחרות, למזונות מסוימים, לחומרים משמרים, לצבעי שיער, לפרוות של בעלי חיים וכדומה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אסתמה ואורטיקריה (סרפדת)&lt;/b&gt;. מטופלים שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" class=""&gt;מאסתמה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/urticaria_skin.aspx" class=""&gt;מאורטיקריה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;צריכים לדווח על כך לרופא. הסיבה: התקבלו דיווחים שלפיהם התרופה גרמה לאלרגיה למי שסובלים מהתופעות האלה. אם הרופא מנחה לתת את התרופה למטופלים כאלה, עליהם להיות במעקב אצל הרופא ולדווח לו במקרה של החמרה באסתמה או באורטיקריה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;חסר באנזים G6PD (רגישות לפול)&lt;/b&gt;. לפי העלון לרופא, לאנשים שסובלים מחסר של האנזים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/g6pd.aspx" class=""&gt;G6PD&lt;/a&gt;&amp;nbsp;אסור להשתמש בתרופה. לפי הנחיות ההסתדרות הרפואית בישראל, מטופלים שסובלים מחסר של האנזים G6PD יכולים ליטול דיפירון במינון המקובל שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;טיפול בילדים&lt;/b&gt;. מתן התרופה לילדים ייעשה לפי שיקול דעת רפואי. הטבליות והסירופ אינם מיועדים לטיפול בילדים, אלא רק הטיפות לבליעה. אסור לתת את התרופה לילדים ששוקלים פחות מ־5 קילוגרמים או שטרם מלאו להם 3 חודשים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;רכישה ללא מרשם&lt;/b&gt;. למעט הזריקות, ניתן לרכוש את תכשירי דיפירון ללא מרשם רופא. אולם אם לאחר 3 ימי שימוש בתרופה לא ירד החום ואף עלה עוד יותר - יש לפנות לרופא לבדיקה. אם התרופה נרכשה לשיכוך כאבים, ולאחר 7 ימים אין שיפור בעוצמת הכאבים או אף יש החרפה בעוצמתם, יש לדווח על כך לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת כבד ואי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. מי שסובלים מאי־ספיקת כבד או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class=""&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;&amp;nbsp;צריכים לדווח על כך לרופא המטפל. ייתכן שבמקרה כזה הוא יפחית את המינון ואת תדירות הנטילה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;דיכוי של מח העצם&lt;/b&gt;. דיפירון עלולה לגרום לעיתים נדירות לדיכוי של מח העצם ולירידה בייצור של תאי דם לבנים (נויטרופניה) או לחוסר בייצור של תאי דם לבנים (אגרנולוציטוזיס). הסיכון לאגרנולוציטוזיס עולה אם התרופה ניטלת במשך יותר מ־7 ימים. כמו כן עלולה התרופה לפגוע בייצור של טסיות הדם (תרומבוציטופניה). לכן:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. יש לדווח מייד לרופא אם נוטלים את התרופה ומופיעים אחד או יותר מהתסמינים הבאים: חום גבוה, צמרמורות, כאב גרון, קושי לבלוע, דלקות בחלל הפה או באף או באיברי המין, דלקת ריאות, דלקת בדרכי השתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. יש לדווח מייד לרופא אם סובלים מדימומים, למשל מהאף, ממערכת העיכול וממערכת השתן. יש לזכור שגם סימנים כחולים וסימני חבורות על העור הם תסמינים של דימום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. אם סובלים מדיכוי של מערכת החיסון או ממחלות של מערכת החיסון, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. אסור להשתמש בתרופה לאחר טיפול כימותרפי שגרם לדיכוי של מח העצם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה. יש לדווח לרופא אם ההיסטוריה הרפואית כוללת מחלות במערכת הקרישה או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anemia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אנמיה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;צביעה של השתן&lt;/b&gt;. נטילת התרופה יכולה לגרום לשתן אדום. זוהי תופעת לוואי ידועה של התרופה שאינה צריכה לעורר דאגה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא המטפל&lt;br&gt;&lt;/b&gt;מרבית תופעות הלוואי האלה אינן שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של שוק אנפילקטי: זיעה קרה, פריחה חמורה על כל הגוף, נפיחות של העור או של הלוע, שלפוחיות ריריות, סחרחורות, קוצר נשימה חמור, בחילות והקאות, גירוי בקיבה, לחץ בחזה, ירידה חדה בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של פגיעה במֵח העצם (נויטרופניה או אגרנולוציטוזיס) כמו חום גבוה, צמרמורות, כאב גרון, קושי בבליעה, דלקות בחלל הפה או בחלל האף או באיברי המין, דלקת ריאות, דלקת בדרכי השתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דימומים מהאף, דם בשתן, דם בצואה (כולל צואה שחורה), דם בכיח, דימום לא רגיל מהנרתיק, הופעת חבורות או סימנים כחולים על העור. התסמינים האלה עלולים להעיד על ירידה במספריהן של טסיות הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או של תסמונת Lyell: פריחה חמורה בעור הכוללת עור מגורה ומתקלף, הופעת שלפוחיות בעור או בעיניים, כיבים בחלל הפה, בגרון ובאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תסמינים של אי־ספיקת כליות כמו קושי לתת שתן, מתן שתן מועט, אי־מתן שתן, דם בשתן, הופעת בצקות בגפיים ובעפעפיים, תחושת עייפות משמעותית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;עייפות, בחילות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;לחץ דם נמוך, ירידה במספריהן של כדוריות הדם האדומות והלבנות ובמספריהן של טסיות הדם, רגישות־יתר, שוק אנפילקטי, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון, אי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. אלה הן התרופות שיש להן אינטראקציה עם דיפירון:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• נוגדי קרישה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וורפרין&lt;/a&gt;. השילוב עלול להעלות את הסיכון לדימומים. במקרה של נטילה משולבת מומלץ לעשות בדיקות דם ולעקוב אחרי תוצאותיהן של בדיקות ה־INR. &lt;br&gt;&lt;br&gt;• תרופות לטיפול בכאבים ובדלקות מהמשפחה של נוגדי דלקות לא סטרואידיים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אספירין&lt;/a&gt;. באופן כללי, ניתן לשלב את התרופה עם אספירין במינון נמוך. במינון גבוה של אספירין תיתכן עלייה בתופעות הלוואי של שתי התרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול במושתלי איברים. דיפירון עלולה להפחית את רמות הציקלוספורין בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל אם ניתן לשלב את שתי התרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5584" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;כלורפרומזין&lt;/a&gt;, תרופה נוגדת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לחום נמוך. מומלץ להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;• שילוב עם תרופות אחרות לשיכוך כאבים ולהורדת חום: לרוב מומלץ להשתמש בדיפירון בלבד כדי להקל על כאבים ולהוריד חום. אם הרופא מנחה לשלב בטיפול תרופות אחרות להקלה על כאבים ולהורדת חום, יש לפעול לפי הנחייתו.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;א. שילוב עם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4515" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרצטמול&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(אקמול, דקסמול ושמות מסחריים נוספים). ניתן לשלב את התרופות - במינונים המקובלים של התרופה. לרוב מקובל להמתין 4 עד 6 שעות בין נטילת דיפירון לנטילת פרצטמול.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ב. שילוב עם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4529" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איבופרופן&lt;/a&gt; (אדוויל, נורופן ושמות מסחריים נוספים). ניתן לשלב את התרופות - במינונים המקובלים של התרופה. לרוב מקובל להמתין 4 עד 6 שעות בין נטילת דיפירון לנטילת איבופרופן.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>313</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות וקפליות אופטלגין&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן בטמפרטורה&amp;nbsp;שנמוכה&amp;nbsp;מ־25 מעלות צלזיוס, הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;b&gt;טיפות אופטלגין, טיפות דיפירז, טיפות וי־דלגין&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן בטמפרטורה שנמוכה מ־25 מעלות צלזיוס, הרחק מהישג ידם של ילדים. יש להשתמש בתרופה בתוך 6 חודשים מהיום שבו נפתח הבקבוקון בפעם הראשונה.&lt;br&gt; &lt;br&gt; &lt;b&gt;וי־דלגין סירופ מרוכז&lt;/b&gt;: יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה שנמוכה מ־25&amp;nbsp;מעלות צלזיוס ובמקום חשוך, הרחק מהישג ידם של ילדים. מרגע פתיחת הבקבוקון מותר להשתמש בתכשיר במשך חודש אחד בלבד.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Syrup.svg</image><name>סירופ</name></Package><Package><image>Tipot-small.svg</image><name>טיפות לבליעה</name></Package></Packages>אופטלגין,וי־דלגין,דיפירז4וי־דלגיןV-Dalgin8590

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש