חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>עור</title><id>8</id></CategoryInfo></Category>FalseעורDupilumab1005804FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Dupilumab</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>דופילומב היא תרופה ביולוגית הניתנת בהזרקה תת־עורית ומשוּוקת בישראל בשם המסחרי דופיקסנט. היא משמשת לטיפול במצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. טיפול אחזקה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באסתמה&lt;/a&gt; בדרגת חומרה קשה בשילוב עם תרופות נוספות לטיפול באסתמה (כמו משאפים שונים וסטרואידים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. דלקת עור אטופית (הידועה גם בשם אקזמה או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/atopic_dermatitis.aspx" target="_blank"&gt;"אסתמה של העור"&lt;/a&gt;) בדרגת חומרה בינונית עד קשה במטופלים שלא הגיבו לטיפולים בשימוש חיצוני ולטיפולים סיסטמיים אחרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rhinitis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;נזלת כרונית&lt;/a&gt; המלוּוה בפוליפים באף שאינה מגיבה לטיפולים המקובלים בנזלת כרונית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;דופילומב מנטרלת את פעולתם של שני מתווכים (אינטרלאוקינים IL3 ו־IL4) במערכת החיסון ומפחיתה את התהליך הדלקתי שנוצר במערכת החיסון בעקבות אסתמה, דלקת עור אטופית ונזלת כרונית המלוּוה בפוליפים באף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>12</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>התרופה אינה מיועדת למי שטרם מלאו לו 12 שנים. אלה הן ההנחיות המקובלות לבני&amp;nbsp;12 עד 17 שנים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אסתמה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;קיימים שני משטרי טיפול אפשריים, בהתאם להמלצות הרופא המטפל:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. מנה ראשונה של 400 מיליגרם (2 זריקות של 200 מיליגרם) ולאחר מכן זריקה אחת של 200 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. מנה ראשונה של 600 מיליגרם (2 זריקות של 300 מיליגרם) ולאחר מכן זריקה אחת של 300 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת עור אטופית&lt;/b&gt;&lt;br&gt;קיימים שני משטרי טיפול בהתאם למשקל הגוף של הילד או המתבגר:&lt;br&gt;&lt;br&gt;משקל של פחות מ־60 קילוגרם: מנה ראשונה של 400 מיליגרם (2 זריקות של 200 מיליגרם) ולאחר מכן זריקה אחת של 200 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;משקל של 60 קילוגרם ויותר: מנה ראשונה של 600 מיליגרם (2 זריקות של 300 מיליגרם) ולאחר מכן זריקה אחת של 300 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>זריקות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>את המינון קובע הרופא המטפל. להלן המינונים המקובלים לטיפול בהתוויות השונות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אסתמה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;קיימים שני משטרי טיפול אפשריים, בהתאם להנחיות הרופא המטפל:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. מנה ראשונה של 400 מיליגרם (2 זריקות של 200 מיליגרם) ולאחר מכן זריקה אחת של 200 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. מנה ראשונה של 600 מיליגרם (2 זריקות של 300 מיליגרם) ולאחר מכן זריקה אחת של 300 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת עור אטופית&lt;br&gt;&lt;/b&gt;מנה ראשונה של 600 מיליגרם (2 זריקות של 300 מיליגרם) ולאחר מכן זריקה אחת של 300 מיליגרם כל שבועיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;נזלת כרונית המלווה בפוליפים באף&lt;br&gt;&lt;/b&gt;זריקה אחת של 300 מיליגרם כל שבועיים.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. התרופה ניתנת בהזרקה תת־עורית. אסור להזריק את התרופה לתוך הווריד או לתוך השריר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. את מינון התרופה קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. התרופה ניתנת פעם בשבועיים. יש להקפיד על תדירות הטיפול. אם שוכחים להזריק את התרופה, יש לדווח על כך לרופא המטפל. את התרופה מזריק איש צוות רפואי (אח או אחות, רופא או רופאה), אך ייתכן שהצוות הרפואי יאשר הזרקה עצמית בבית. אם מאושרת הזרקה עצמית, יש לקבל הדרכה מסודרת כיצד להזריק את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: נטילת התרופה אינה אמורה להשפיע על יכולת הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;היריון&lt;/b&gt;: לא ידוע מהי מידת הבטיחות של התרופה בהיריון. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: לא ידוע מהי מידת הבטיחות של התרופה בתקופת ההנקה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: שתיית אלכוהול אינה אמורה להשפיע על יעילות התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לפני גיל 12 שנים. בין גיל 12 שנים לגיל 18 שנים אפשר להשתמש בתרופה לטיפול באסתמה ובדלקת עור אטופית, אך לא לטיפול בנזלת כרונית המלוּוה בפוליפים באף. מגיל 18 ניתן להשתמש בתרופה לטיפול בנזלת כרונית המלוּוה בפוליפים באף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות, מצבים רפואיים ונטילת תרופות בהווה ובעבר, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;מתן התרופה: האופן, המינון והתדירות&lt;/b&gt;. התרופה ניתנת רק בהזרקה תת־עורית. אסור להזריק אותה לתוך הווריד או לתוך השריר. את התרופה מזריק איש צוות רפואי (רופא או רופאה; אח או אחות במרפאה), אך תיתכן גם הזרקה עצמית של התרופה - אם הרופא ממליץ על כך ולאחר קבלת הדרכה מסודרת מגורם מוסמך על אופן ההזרקה. כשמדובר בבני נוער (12 עד 18 שנים) יכול לתת את הזריקה מבוגר שקיבל הדרכה מתאימה. את המינון ואת תדירות המתן קובע הרופא המטפל. יש להקפיד על הנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;מעקב רפואי&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה עשוי הרופא להורות לעשות בדיקות שונות למעקב אחרי המצב הרפואי ואחרי תופעות הלוואי של התרופה. יש לעשות את הבדיקות בהתאם להנחיות הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;התוויות שונות&lt;/b&gt;. דופילומב מיועדת לטיפול בשלוש התוויות: אסתמה, דלקת עור אטופית ונזלת כרונית המלווה בפוליפים באף. הרופא יקבע את הטיפול בהתאם להמלצות הקיימות לטיפול בכל אחת מהמחלות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;מתן התרופה לבני נוער&lt;/b&gt;. דופילומב מיועדת לטיפול בבני 12 שנים ויותר במצבים הבאים: אסתמה ודלקת עור אטופית. לטיפול בנזלת כרונית המלוּוה בפוליפים באף מיועדת התרופה לבני 18 שנים ויותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;חיסונים&lt;/strong&gt;. אסור לתת חיסון מסוג "חי מוחלש" בעת שמטופלים בדופילומב. מטופלים בתרופה שאמורים לקבל חיסונים צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;טפילים&lt;/b&gt;. אם סובלים מטפילי מעיים, יש לדווח על כך לרופא המטפל לפני שמתחילים להשתמש בדופילומב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;שימוש בתרופות אחרות לאסתמה&lt;/b&gt;. אם מקבלים דופילומב לטיפול באסתמה, יש להמשיך ליטול גם את התרופות האחרות שרשם הרופא, כולל שימוש במשאפים ובסטרואידים (לרוב &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;). במהלך הטיפול יעקוב הרופא אחרי מצב האסתמה וייתכן שיורה להפחית את המינון של פרדניזון או של סטרואידים אחרים. יש להקפיד על הנחיות הרופא. אסור לשנות את אופן הנטילה ואת תדירות הנטילה של התרופות לאסתמה בלי להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;שימוש בתרופות אחרות לדלקת עור אטופית&lt;/b&gt;. אם מקבלים דופילומב לטיפול בדלקת עור אטופית, ייתכן שהרופא ימליץ על טיפולים נוספים, כולל קרמים, משחות או תכשירים אחרים לעור. יש להקפיד על הנחיות הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;b&gt;אאוזינופיליה&lt;/b&gt;. אאוזינופילים הם סוג של תאי דם לבנים. אאוזינופיליה היא מצב המתאפיין בעלייה ברמות האאוזינופילים בדם אל מעבר לרמות התקינות. לעיתים נדירות עלולים חולי אסתמה לסבול מאאוזינופיליה שגורמת לדלקת בכלי הדם או לדלקת ריאות. דופילומב עלולה לגרום לאאוזינופיליה, אך לא ידוע אם מדובר באאוזינופילה שגורמת גם לדלקת בכלי הדם או בריאות. בעת שמטופלים בתרופה יש לדווח לרופא אם מופיעים תסמינים כמו פריחה בעור, כאבים בחזה, קוצר נשימה, תחושת כאב/דקירות/סיכות או אובדן תחושה בזרועות או ברגליים, חום מתמשך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;b&gt;אסתמה חריפה&lt;/b&gt;. דופילומב אינה מיועדת לטיפול במצבים של אסתמה חריפה או במקרה של בעיות פתאומיות בנשימה. אם בעת שמטופלים בדופילומב חווים החמרה במצב האסתמה או בתדירות ההתקפים, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;b&gt;דלקות בעיניים&lt;/b&gt;. התקבלו דיווחים ממטופלים בדופילומב על הופעת דלקות בעיניים כמו דלקת בלחמית או דלקת בקרנית העין. מטופלים בתרופה צריכים לדווח לרופא המטפל אם הם סובלים מתופעות בעיניים או מהחמרה במצב העיניים כמו כאב בעיניים או שינויים בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;b&gt;רגישות־יתר לתרופה&lt;/b&gt;. במקרים נדירים עלולה התרופה לגרום לרגישות־יתר. בתחילת הטיפול יעקוב הרופא אחרי תופעות הלוואי האלה. מידע מפורט ראו בסעיף "תופעות לוואי".</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי שמחייבות&amp;nbsp;לפנות מייד&amp;nbsp;לרופא&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי האלה הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קושי בנשימה, לחץ בחזה, לחץ בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של דלקת בכלי הדם או דלקת בריאות (בעקבות עלייה ברמות של תאי הדם הלבנים מסוג אאוזינופילים) כמו פריחה בעור, כאבים בחזה, קוצר נשימה, תחושת כאב/ דקירות/ סיכות בעור, אובדן תחושה בזרועות או ברגליים, חום ממושך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תופעות לוואי בעיניים כמו כאבים בעיניים ושינויים בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. קוצר נשימה או החמרה של אסתמה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תגובות באזור ההזרקה של התרופה, דלקת בעיניים, דלקת בעפעפיים, כאב גרון, פצעי קור בפה או בשפתיים, עלייה ברמות של תאי הדם הלבנים מסוג אאוזינופילים, הפרעות שינה, כאבי שיניים, דלקת בקיבה, כאבים במפרקים.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;b&gt;תרופות אחרות לטיפול באסתמה, בדלקת עור אטופית או בנזלת כרונית המלוּוה בפוליפים באף&lt;/b&gt;. אם מקבלים תרופות אחרות לטיפול במצבים האלה, יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב. אם נוטלים סטרואידים לטיפול במחלות האלה (כמו פרדניזון), אסור להפסיק ליטול אותם בלי להתייעץ עם הרופא המטפל. הפסקה לא מבוקרת של נטילת סטרואידים עלולה להיות מלוּוה בתופעות לוואי מסכנות חיים. ייתכן שבמהלך השימוש בתרופה יפחית הרופא בהדרגה את מינון הסטרואידים. יש להקפיד על המלצות הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;חיסונים&lt;/b&gt;. אם עומדים לקבל חיסונים, יש לדווח על כך לרופא המטפל. בעת שמטופלים בדופילומב אסור לקבל חיסונים מסוג "חי־מוחלש". </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא רלוונטי שכן התרופה ניתנת בזריקה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית במקרר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם נדרש, ניתן לאחסן את המזרקים בטמפרטורת החדר (עד 25 מעלות צלזיוס) במשך 14 ימים לכל היותר. אם מוציאים את התרופה מהמקרר, יש לכתוב על האריזה החיצונית את תאריך ההוצאה מהמקרר ולהשתמש בתרופה בתוך 14 ימים. אסור להחזיר תרופה למקרר לאחר שהוצאה ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש לשמור את התרופה הרחק מהישג ידם של ילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100580</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>&lt;p&gt;את התרופה רשאים לרשום רופאים מומחים בתחומים הבאים: עור ומין, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Mazrek.svg</image><name>זריקה</name></Package></Packages>דופיקסנט4דופיקסנטDupixent8617

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש