חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דם;מערכת העצביםPropranolol Hydrochloride15494TrueFalseFalseTrueFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Propranolol Hydrochloride</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;פרופרנולול היא תרופה ותיקה מהמשפחה של חוסמי בטא.&amp;nbsp;היא משוּוקת בישראל בכמה תכשירים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תמיסה לבליעה בשם המסחרי המנגיול. המנגיול מיועדת לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/kids/childs/pages/hemangiomas_in_infant.aspx" target="_blank"&gt;בהמנגיומה&lt;/a&gt; של הינקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תמיסה לשתייה בשם המסחרי פרופרנולול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טבליות בשחרור רגיל וכמוסות בשחרור מושהה (השמות המסחריים: פרולול, בטא־פרוגרן, פרופרנולול הידרוכלוריד ריטרד PCH 80). תמיסת הפרופרנולול וכן הטבליות בשחרור רגיל והכמוסות בשחרור מושהה מיועדות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank"&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;, &lt;a href="/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" target="_blank"&gt;בתעוקת חזה (אנגינה פקטוריס)&lt;/a&gt;, בדופק מהיר וכן למניעת מיגרנה ורעד ראשוני.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>49</paragraph_key><title>הנחיות בטיחות של משרד הבריאות</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה משווקת בישראל בכפוף לתוכנית של משרד הבריאות לניהול סיכונים. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/hemangiol_ministry_of_health_heb.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחצו כאן&lt;/a&gt; כדי לצפות בהנחיות הבטיחות של משרד הבריאות בעברית וכדי להדפיס אותן. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/hemangiol_ministry_of_health_arab.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחצו כאן&lt;/a&gt; כדי לצפות בהנחיות האלה בערבית וכדי להדפיס אותן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות,&amp;nbsp;כמוסות לשחרור מושהה, תמיסה לשתייה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 4&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>את המינון קובע הרופא המטפל בהתאם לסוג המחלה ולגיל המטופל.</adult><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תמיסת המנגיול&lt;/strong&gt;: את המינון קובע הרופא המטפל בהתאם למשקל התינוק.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. יש להקפיד על המינון שאותו קבע הרופא המטפל.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. יש ליטול את התרופה עם האוכל או מיד לאחר הארוחה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;יש ליטול את התרופה במהלך ארוחה או מיד אחריה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1.פרופרנולול היא תרופה מהמשפחה של&amp;nbsp;חוסמי בטא. היא משוּוקת בישראל בטבליות, בכמוסות בשחרור מושהה ובתמיסה לשתייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התמיסה לשתייה משוּוקת בשם המסחרי המנגיול. משרד הבריאות פירסם הנחיות בטיחות הנוגעות להמנגיול. אלה מובאות כאן בסעיף "הנחיות בטיחות של משרד הבריאות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות את כל הבדיקות&amp;nbsp;בהתאם להנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. מצורפים כאן כמה דפי מידע לתרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;א. &lt;b&gt;כמוסות בטא פרוגרן וחצי בטא פרוגרן&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_raz_heb.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_raz_arab.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Beta Prograne SR Cap 160 mg 28; וכן Half Beta Prograne SR 29/M Cap 80 mg 28); מק"ט: 1000116441; 1000112864; בעלת הרישום: Tillomed; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב. &lt;b&gt;כמוסות בטא פרוגרן וחצי בטא פרוגרן&lt;/b&gt;: &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_heb_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Beta Prograne SR Cap 160 mg 28; וכן Half Beta Prograne SR 29/M Cap 80 mg 28); מק"ט: 1000116441; 1000112864; בעלת הרישום: Tillomed; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית:&amp;nbsp;נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. &lt;b&gt;כמוסות פרופרנולול&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_salomon.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית, באנגלית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Propranolol Retard 29/M Cap 80 mg 30); מק"ט: 1000107847; בעלת הרישום: Pharmachemie/Teva BV; מדינת היבוא: הולנד; היבואנית: סל"א (סלומון, לוין, אלשטיין)/טבע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד. &lt;b&gt;תמיסת פרופרנולול&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_heb_periggo.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_arab_periggo.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Propranolol Syprol 29/M Oral Sol 5 mg/5 ml); מק"ט:&amp;nbsp;1110026544; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Rosemont; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: פריגו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ה. &lt;b&gt;תמיסת פרופרנולול&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_heb_propharm.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_arab_propharm.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Propranolol 29/M Oral Sol 5 mg/5 ml 150 ml); מק"ט:&amp;nbsp;1000151277; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Thame Laboratories; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: פרופארם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ו.&amp;nbsp;&lt;b&gt;תמיסת פרופרנולול&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_oral_sol_heb_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_oral_sol_arab_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Propranolol 29/M Oral Sol 5 mg/5 ml 150 ml); מק"ט:&amp;nbsp;1000151277; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Thame Laboratories; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: רז רוקחות.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;ז. &lt;b&gt;כמוסות בדרנול&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_bedranol_heb_novolog.PDF" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/propranolol_bedranol_arab_novolog.PDF" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Bedranol SR Cap 160 mg 28); מק"ט:&amp;nbsp;1000071475; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Sandoz Limited; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: התרופה עלולה להפחית את&amp;nbsp;הערנות. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה פוגעת בערנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: התרופה אינה מומלצת לנשים הרות שכן היא עלולה להשפיע על גדילת העובר, במיוחד בשליש השני ובשליש השלישי להריון. עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם הרופא יאשר את השימוש בתרופה בתקופת ההריון. אם הרופא מאשר את השימוש בתרופה בהריון יש לדווח לצוות המיילדים בחדר הלידה על כך שנעשה שימוש בתרופה&amp;nbsp;במהלך ההריון (כמו כן יש לדווח לצוות על כל תרופה נוספת שבה נעשה שימוש בזמן ההריון).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;אף שהתרופה מופרשת לחלב האם, ניתן להשתמש בה בזמן ההנקה - לאחר התייעצות עם הרופא המטפל. יש ליטול את התרופה בתום ההנקה. לחלופין יש להניק שלוש שעות לאחר נטילת התרופה. אין לתת תמיסת המנגיול לתינוקות יונקים כאשר האם המניקה נוטלת תרופות שאסור ליטול אותן יחד עם המנגיול. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להעלות את רמות התרופה בדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת&amp;nbsp;רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במקרה של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;אי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target=_blank&gt;מאסתמה&lt;/a&gt; או מצפצופים בנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם אובחנה חסימה בדרגה שנייה או שלישית בלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. במקרה של דופק איטי&amp;nbsp;מאוד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם סובלים מתעוקת&amp;nbsp;לב מסוג פרינצמטל (תעוקת לב שמופיעה בזמן מנוחה ונגרמת מכיווץ של עורק כלילי ולא כתוצאה ממאמץ יתר. עישון הוא אחת הסיבות המרכזיות לתעוקת לב מסוג פרינצמטל).&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אם נמדד לחץ דם נמוך מאוד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. במקרה של גידול בבלוטת יותרת הכליה שנקרא פאוכרומוציטומה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אם סובלים מזרימת דם חלשה מאוד שגורמת, בין היתר,&amp;nbsp;לכך שהאצבעות והבהונות הופכות להיות חסרות תחושה וחיוורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. במצב של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/diabetes/Pages/hypoglycemia.aspx" target=_blank&gt;היפוגליקמיה&lt;/a&gt; (רמה נמוכה של סוכר בדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. אם סובלים &lt;a href="https://manageapp.clalit.org.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/kidney_disease_basic_terms.aspx" target="_blank"&gt;מחמצת מטבולית&lt;/a&gt; (עלייה ברמות של חומצת השתן בדם).&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. תמיסת המנגיול אסור לתת לילד שנולד פג ולא הגיע לגיל מתוקן של 5 שבועות. הגיל המתוקן הוא הגיל הכרונולוגי של התינוק אילו היה נולד בתאריך הלידה המשוער שלו.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;להלן אזהרות הנוגעות לכל התכשירים של פרופרנולול. בהמשך&amp;nbsp;מובאות אזהרות נוספות הנוגעות לתכשיר המנגיול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;strong&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים&amp;nbsp;בהווה ובעבר&amp;nbsp;ובמיוחד מחלות לב, דופק נמוך, לחץ דם נמוך, בעיות בזרימת הדם לגפיים, אסתמה, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target="_blank"&gt;מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD)&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" target="_blank"&gt;פעילות־יתר של בלוטת התירס&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_blank"&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, אי־ספיקת כבד&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;ואי־ספיקת כליות&lt;/a&gt;. כמו כן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;מעקב רפואי&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות סדירות של לחץ הדם ושל הדופק. הרופא עשוי להורות על בדיקות נוספות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;הלם אנפילקטי בעבר בעקבות חשיפה לאלרגנים&lt;/strong&gt;. יש לדווח לרופא המטפל אם ההיסטוריה הרפואית כוללת הלם אנפילקטי בעקבות חשיפה לאלרגנים. הסיבה: מי שנוטלים תרופות מהמשפחה של&amp;nbsp;חוסמי בטא רגישים יותר לחשיפה חוזרת לאלרגנים. יתר על כן, הטיפול בהלם אנפילקטי באמצעות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5452" target="_blank"&gt;אפינפרין&lt;/a&gt; עלול להיות לא יעיל אצל מי שמשתמשים בחוסמי בטא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;מחלות בדרכי הנשימה&lt;/strong&gt;. יש לדווח&amp;nbsp;לרופא המטפל אם סובלים ממחלות חסימתיות בדרכי הנשימה כמו אסתמה ו־COPD. אסור להשתמש בתרופה&amp;nbsp;אם סובלים מאסתמה או מצפצופים בנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;מחלות לב&lt;/strong&gt;. יש להשתמש בתרופה בזהירות אם סובלים ממחלות לב משום שהיא מפחיתה את הדופק ואת לחץ הדם. אסור להשתמש בפרופרנולול&amp;nbsp;כדי לטפל&amp;nbsp;באי־ספיקת לב, בחסימה בהולכת הלב ובתעוקת לב מסוג פרינצמטל.&amp;nbsp;יש להתייעץ עם הרופא המטפל. במקרה של מחלת לב הוא עשוי לדרוש מעקב קבוע&amp;nbsp;אחרי הדופק ולחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;סוכרת&lt;/strong&gt;. פרופרנולול עלולה לגרום לירידה ברמות הסוכר בדם (היפוגליקמיה) ולמסך תסמינים של היפוגליקמיה (כמו דופק מהיר ורעד).&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/strong&gt;. מטופלים&amp;nbsp;שסובלים מאי־ספיקת כליות נמצאים בסיכון גבוה&amp;nbsp;לתופעות לוואי של התרופה. מי שסובלים מאי־ספיקת&amp;nbsp;כליות צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל&amp;nbsp;בנוגע למינון התרופה ובנוגע לבדיקות המעקב הנדרשות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;strong&gt;מחלת כבד&lt;/strong&gt;. במקרה של מחלת כבד עשוי הרופא המטפל להורות על הפחתת המינון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;strong&gt;מיאסטינה גרביס&lt;/strong&gt;. יש להשתמש בתרופה בזהירות&amp;nbsp;אם סובלים&amp;nbsp;ממיאסטניה גרביס (מחלה אוטואימונית שמתאפיינת בחולשה של השרירים הרצוניים ובהתעייפותם המהירה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;strong&gt;תסמונת רינו&lt;/strong&gt; (מחלה של כלי הדם הגורמת לכך שהאצבעות והבהונות יהיו חיוורות וחסרות תחושה). יש להימנע משימוש בפרופרונולול אם סובלים מתסמונת רינו. הסיבה: פרופורנולול עלולה להחמיר את תסמיני המחלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;strong&gt;פסוריאזיס&lt;/strong&gt;. מטופלים בתרופה שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psoriasis_guide.aspx" target="_blank"&gt;מפסוריאזיס&lt;/a&gt; צריכים להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל. אם בעת שמטופלים בתרופה&amp;nbsp;ניכרת החמרה בפסוריאזיס, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;strong&gt;פעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/strong&gt;. פרופרנולול עלולה למסך תסמינים של פעילות־יתר של בלוטת התריס (כמו דופק מהיר). הפסקה פתאומית של נטילת פרופרנולול עלולה להחמיר תסמינים של פעילות־יתר של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;strong&gt;קשישים&lt;/strong&gt; רגישים יותר לתופעות הלוואי של התרופה ובעיקר לדופק נמוך, ולכן הרופא המטפל צפוי לרשום מינון התחלתי נמוך ולהעלות אותו בהדרגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;strong&gt;עישון&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;עלול להפחית מרמות התרופה בדם ובכך לפגוע ביעילותה. אסור לעשן בעת שמטופלים&amp;nbsp;בתרופה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל כיצד להיגמל&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/smoking_facts.aspx" target="_blank"&gt;מעישון&lt;/a&gt; ולשאול אותו אם נדרשות בדיקות מעקב (למשל אחרי לחץ הדם והדופק) בעת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/quitting4.aspx" target="_blank"&gt;שנגמלים מעישון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;15. &lt;strong&gt;הפסקת הטיפול&lt;/strong&gt; תיעשה תמיד בצורה הדרגתית. אסור להפסיק את נטילת התרופה בבת אחת, שכן התוצאה עלולה להיות&amp;nbsp;עלייה חדה בלחץ הדם, דופק מוגבר והפחתה בזרימת הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;16. &lt;strong&gt;ניתוחים ובדיקות&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;מטופל&amp;nbsp;שמתוכננים לו ניתוחים או בדיקות מיוחדות&amp;nbsp;צריך לדווח לרופא המטפל שהוא נוטל פרופרנולול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;17. &lt;strong&gt;פגיעה בערנות&lt;/strong&gt;. פרופרנולול עלולה לגרום לעייפות ולסחרחורות ולפגוע בערנות. לכן למי שמטופלים בתרופה אסור לנהוג, אלא אם הם וידאו שאינם סובלים מתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;18. &lt;strong&gt;תת־לחץ דם בעמידה&lt;/strong&gt;. פרופרנולול עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם בעת מעבר משכיבה או מישיבה לעמידה. מומלץ לקום בהדרגה ולהתחיל ללכת רק כשמרגישים יציבים. כמו כן יש להיזהר בעת ירידה או עלייה במדרגות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;19. &lt;strong&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/strong&gt;. מטופלת בתרופה שנמצאת בגיל הפוריות צריכה לדווח&amp;nbsp;לרופא המטפל אם&amp;nbsp;היא בהריון או מתכננת הריון או אם היא מניקה או מתכננת להניק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסת המנגיול&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. אסור לתת המנגיול לתינוקות יונקים&amp;nbsp;אם האם המניקה נוטלת תרופות שאסור ליטול אותן יחד עם המנגיול. פירוט של&amp;nbsp;התרופות האלה מובא בסעיף&amp;nbsp;"תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לפני שמתחילים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה, יש לדווח&amp;nbsp;לרופא המטפל אם הילד סובל מתסמונת Phace (סוג של המנגיומה שאליה מתלווה אי־תקינות של כלי דם, כולל כלי דם במוח). הסיבה: ילד שסובל מהתסמונת הזאת ומטופל&amp;nbsp;בפרופרנולול מצוי בסיכון מוגבר ללקות באירוע מוחי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מי שמטופלים בתרופה צריכים&amp;nbsp;להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל.&amp;nbsp;הרופא עשוי לעקוב אחר&amp;nbsp;לחץ הדם, הדופק, רמות הסוכר&amp;nbsp;ורמות האשלגן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להקפיד על מדידת המנה המדויקת כפי שרשם&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. יש לקרוא את העלון לצרכן כדי לקבל את כל המידע על התכשיר. יש לציין שמשרד הבריאות הפיק חוברת למטפל המצורפת למדריך הזה בסעיף "הנחיות בטיחות של משרד הבריאות".&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות מיד&amp;nbsp;לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;תופעות הלוואי המופיעות בסעיף הזה הן ברובן נדירות, אך מכיוון שהן עלולות להיות מסכנות חיים, יש לדווח עליהן לרופא מיד עם הופעתן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר: פריחה, נפיחות של העור, עור אדמומי ומגורה, הופעת כיבים או שלפוחיות על העור, התקלפות של העור, חום גבוה, קוצר נשימה, קושי לנשום, לחץ בחזה או בגרון, קושי לבלוע, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפנים, העפעפיים, הפה, השפתיים, הלשון, הגרון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של רמות סוכר נמוכות בדם (היפוגליקמיה) כמו: סחרחורות, כאב ראש, רעב מוגבר, בלבול, דופק מהיר, רעד, חולשה, ישנוניות, הזעת־יתר. לא תמיד מופיעים כל התסמינים האלה ביחד. לכן גם אם מופיעים רק מעטים מהם&amp;nbsp;יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא אם צריך למדוד את רמות הסוכר בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. סחרחורות קשות, עילפון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. כאבים בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. דופק נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. שינויים בדופק הלב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. קוצר נשימה וקשיי נשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. צפצופים בנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. הופעת בצקות בגפיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. תחושת קור או חיוורון באצבעות או בבהונות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. שינויים בראייה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. חום גבוה וצמרמורות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;תשישות, דופק איטי, גפיים קרות, תסמונת רנו, הפרעות שינה, ביעותי לילה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;שכיחות נמוכה מאוד&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בחילות, הקאות, שלשולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;נדיר&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;סחרחורות, טרומבוציטופניה (ירידה במספר טסיות הדם), החמרה&amp;nbsp;של אי־ספיקת הלב, חסימת הולכה בלב, תת־לחץ דם תנוחתי מלוּוה בעילפון, החמרה של צליעה לסירוגין, הזיות, פסיכוזות, שינויים במצב הרוח, בלבול, אובדן זיכרון, נשירת שיער, פריחה, החמרה של פסוריאזיס, רדימות (התחושה שאיבר כלשהו "נרדם" - פרסטזיה), יובש בעיניים, כיווץ סימפונות אצל חולי אסתמה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני שמתחילים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסת המנגיול&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;אסור לתת תמיסת המנגיול לתינוקות יונקים כאשר האם המניקה נוטלת תרופות שאסור ליטול אותן יחד עם המנגיול. מדובר בתרופות הבאות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תרופות לטיפול בסוכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.תרופות לטיפול בבעיות לב ובבעיות בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/anxiety.aspx" target=_blank&gt;בחרדה&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;ובדיכאון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות לטיפול במחלות נפש אחרות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" target=_blank&gt;בשחפת&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תרופות שמיועדות להפחית את רמות השומנים בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. תרופות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/general_anesthesia.aspx" target="_blank"&gt;להרדמה כללית&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;תרופות שיכולה להיות&amp;nbsp;להן אינטראקציה עם פרופרנולול&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;קיימות תרופות נוספות שיש להן אינטראקציה עם פרופרנולול. לא ניתן למנות כאן את כולן אלא רק לציין כמה מהן. לכן מטופלים בפרופרנולול שנוטלים תרופות נוספות חייבים להתייעץ עם הרופא או עם&amp;nbsp;הרוקח.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. מתן פרופרנולול עם תרופות השייכות למשפחה של&amp;nbsp;חוסמי תעלות הסידן (&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8496" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4778" target=_blank&gt;דילטיאזם&lt;/a&gt;)&amp;nbsp;או עם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" target=_blank&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;עלול לגרום להאטה מסוכנת בדופק הלב (ברדיקרדיה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התרופות&amp;nbsp;סימטידין&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8622" target=_blank&gt;והידרלזין&lt;/a&gt; מעכבות את הפירוק של פרופרנולול וגורמות לעליית הריכוז שלה בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם נוטלים&amp;nbsp;ביחד&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5521" target=_blank&gt;קלונידין&lt;/a&gt;&amp;nbsp;ופרופרנולול&amp;nbsp;ורוצים להפסיק את הטיפול בקלונידין,&amp;nbsp;יש להפסיק את השימוש בפרופרנולול כמה ימים לפני הקלונידין. אם נוטלים פרופרנולול במקום קלונידין, יש להתחיל ליטול אותה כמה ימים לאחר הפסקת השימוש בקלונידין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. שימוש בגזי הרדמה בעת שימוש בפרופרנולול&amp;nbsp;מעלה את הסיכון לירידה חדה&amp;nbsp;בלחץ הדם. יש ליידע את הרופא המרדים על נטילת פרופרנולול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. נטילת&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5584" target="_blank"&gt;כלורפרומזין&lt;/a&gt; במקביל לשימוש בפרופרנולול&amp;nbsp;עלולה לגרום לעלייה ברמות של שתי&amp;nbsp;התרופות ולתופעות לוואי רבות יותר.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;טבליות פרולול&lt;/strong&gt; ניתן לכתוש או לחצות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות בשחרור מושהה&lt;/strong&gt; יש לבלוע בשלמותן. אסור ללעוס את הכמוסות או לפתוח אותן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1549</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;טבליות פרולול&lt;/strong&gt; יש לאחסן בטמפרטורת החדר (לא&amp;nbsp;יותר מ־25 מעלות צלזיוס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות פרופרנולול הידרוכלוריד רטרד 80 PCH&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן באריזה המקורית ובטמפרטורת החדר (לא&amp;nbsp;יותר מ־25 מעלות צלזיוס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;כמוסות בטא־פרוגרן&lt;/strong&gt; יש&amp;nbsp;לאחסן באריזה המקורית ובטמפרטורת החדר (לא&amp;nbsp;יותר מ־25 מעלות צלזיוס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסת המנגיול&lt;/strong&gt; יש&amp;nbsp;לאחסן באריזה המקורית ובטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס). לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה ניתן להשתמש בתכשיר במשך חודשיים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסה פומית פרופרנולול&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן באריזה המקורית ובטמפרטורת החדר (לא יותר מ־25 מעלות צלזיוס). לאחר פתיחת הבקבוקון בפעם הראשונה ניתן להשתמש בתכשיר במשך 90 יום.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה לשתייה</name></Package></Packages>פרולול,פרופרנולול הידרוכלוריד רטרד 80 PCH,בטא-פרוגרן,פרופרנולול רוזמונט 5 מ"ג/5 מ"ל תמיסה פומית,המנגיול,בדרנול,פרופרנולול4המנגיולHemangiol8657

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש