חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת הנשימה</title><id>16</id></CategoryInfo><CategoryInfo><title>אסתמה</title><id>32</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת הנשימה;אסתמהSalbutamol1934FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Salbutamol</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>סלבוטמול (Salbutamol) היא תרופה מרחיבת סימפונות המיועדת להקל על הנשימה במקרים של&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" target="_blank"&gt;אסתמה&lt;/a&gt; ובמקרים של מחלות שבהן יש היצרות או חסימה בדרכי הנשימה כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" target="_blank"&gt;מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD)&lt;/a&gt;. בעבר היה נהוג להשתמש בה לטיפול בשיעול, אך השימוש הזה אינו מקובל כיום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;התרופה&amp;nbsp;משמשת להקלה בלבד&amp;nbsp;ואינה מונעת&amp;nbsp;את התקפי האסתמה. שימוש מרובה במשאף המכיל סלבוטמול מעיד על אסתמה שאינה בשליטה. לכן אם מרבים להשתמש במשאף המכיל סלבוטמול, יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;סלבוטמול משוּוקת הן במשאף והן בתמיסה לאינהלציה. קיימים שני סוגי משאפים: משאף מנה מדודה ללא CFC ומשאף דיסקוס. רק משאף מנה מדודה ללא CFC זמין בכללית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;משאף מנה מדודה ללא CFC משוּוק בשני שמות מסחריים: ונטולין וסלבוטרים. התמיסה לאינהלציה מיועדת לשימוש במכשיר אינהלציה ומשוּוקת בשם המסחרי ונטולין. סלבוטמול קיימת גם בסירופ (גם בשם המסחרי ונטולין), אך השימוש בתכשיר הזה הולך ופוחת משום שיש לו יותר תופעות לוואי בהשוואה למשאף ולתמיסה לאינהלציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אם משתמשים במשאף כדי לטפל בפעוטות ובילדים קטנים, מומלץ להשתמש בספייסר המתחבר למשאף. יש להתייעץ עם הרוקח או עם הרופא המטפל בנוגע לשימוש בספייסר. רופא הילדים רושם לעיתים ונטולין גם לתינוקות (במשאף המחובר לספייסר או בתמיסה לאינהלציה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;סלבוטמול היא השם הגנרי שנקבע לתרופה הזאת באירופה;&amp;nbsp;בארצות־הברית השם הגנרי של התרופה הוא אלבוטרול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;שנתיים&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;משאף ונטולין ללא CFC&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;מינון בכל שאיפה: 100 מיקרוגרם סלבוטמול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מספר השאיפות במכל: 200.&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון המקובל:&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;1 עד 2&amp;nbsp;שאיפות,&amp;nbsp;4 עד 6&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;למניעת התקף אסתמה הנגרם מפעילות גופנית: 1 עד 2&amp;nbsp;שאיפות, 15 דקות לפני הפעילות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון המרבי: 12 שאיפות ביום.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;הערה&lt;/strong&gt;: כשמדובר בפעוטות ובילדים קטנים מומלץ להשתמש בספייסר שמתחבר למשאף.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;תמיסת ונטולין&lt;br&gt;&lt;/b&gt;התמיסה מיועדת לשימוש במכשיר אינהלציה, ויש למהול את המינון ב־2 מיליליטר של NaCl 0.9%.&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון בכל שאיפה: 5 מיליגרם/מיליליטר סלבוטמול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;כמות התמיסה במכל: 20 מיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;המינון המקובל&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;עד&amp;nbsp;10 קילוגרם: 0.3 מיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10 עד 15&amp;nbsp;קילוגרם: 0.4 מיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;יותר מ־15 קילוגרם: 0.5 מיליליטר,&amp;nbsp;4 עד 6&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון המרבי לילדים: 0.5 מיליליטר, 6 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ונטולין סירופ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;2 עד 6&amp;nbsp;שנים: 1 מיליגרם (חצי כפית) עד 2 מיליגרם (כפית),&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6 עד 12&amp;nbsp;שנים: 2 מיליגרם (כפית),&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;strong&gt;12 שנים ויותר:&lt;/strong&gt; 2 מיליגרם (כפית) עד 4 מיליגרם (2 כפיות),&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אסור לעבור על המנה המומלצת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ונטולין טבליות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;2 עד 6 שנים:&amp;nbsp;1 עד 2 מיליגרם,&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6 עד 12&amp;nbsp;שנים: 2 מיליגרם,&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12 שנים ויותר:&amp;nbsp;2 עד 4&amp;nbsp;מיליגרם, 3 עד 4 פעמים ביום.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>58</paragraph_key><title>בתוך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;משאף או תמיסה לאינהלציה&lt;/b&gt;: בתוך 5 דקות מהשימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;סירופ&lt;/b&gt;: בתוך חצי שעה מהשימוש.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>59</paragraph_key><title>למשך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>התרופה משפיעה במשך 4 עד 6 שעות. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>משאף ללא CFC, תמיסה לאינהלציה, סירופ, טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;משאף ונטולין ללא CFC&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;המינון בכל שאיפה: 100 מיקרוגרם סלבוטמול. מספר השאיפות במכל: 200.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;המינון המקובל: 1 עד 2 שאיפות,&amp;nbsp;4 עד 6&amp;nbsp;פעמים ביום. &lt;br&gt;&lt;br&gt;למניעת התקף אסתמה הנגרם מפעילות גופנית: 2 שאיפות, 15 דקות לפני הפעילות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון המרבי: 12 שאיפות ביום.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;תמיסת ונטולין&lt;br&gt;&lt;/b&gt;התמיסה מיועדת לשימוש במכשיר אינהלציה, ויש למהול את המינון ב־2 מיליליטר של NaCl 0.9%&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון בכל שאיפה: 5 מיליגרם/מיליליטר סלבוטמול. כמות התמיסה במכל: 20 מיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון המקובל: 0.5 מיליליטר,&amp;nbsp;4 עד&amp;nbsp;6&amp;nbsp;פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;המינון המרבי: 1 מיליליטר, 6 פעמים ביום.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;ונטולין סירופ&lt;br&gt;&lt;/b&gt;2 עד 4&amp;nbsp;מיליגרם (1 עד 2&amp;nbsp;כפיות),&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום. במקרים מסוימים ניתן - על פי הוראות הרופא - לעלות למינון של 8 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;טבליות ונטולין&lt;br&gt;&lt;/b&gt;2 עד 4&amp;nbsp;מיליגרם,&amp;nbsp;3 עד 4&amp;nbsp;פעמים ביום. במקרים מסוימים ניתן - על פי הוראות הרופא - לעלות למינון של 8 מיליגרם ביום.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;משאף ללא CFC (ונטולין, סלבוטרים)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;• יש להשתמש במשאף לפי ההנחיות המופיעות בעלון לצרכן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• כשמקבלים את המשאף בפעם הראשונה, יש לבקש מהרוקח הדרכה כיצד להשתמש בו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לפני השימוש יש להסיר את המכסה ולנער את המשאף היטב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם משתמשים במשאפים נוספים, יש להשתמש קודם במשאף הזה ורק לאחר מכן במשאפים האחרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;כשמדובר בילדים קטנים ובפעוטות מומלץ להשתמש בספייסר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;משאף סלבוטמול מספק הקלה בלבד וצריך להינתן נוסף על משאף שמכיל סטרואידים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסה לאינהלציה ונטולין&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;באמצעות מזרק יש לשאוב את המנה המדויקת של ונטולין כפי שהורה&amp;nbsp;הרופא המטפל ולהוסיפה לכוסית האינהלציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;יש להוסיף 2 מיליליטר תמיסת סליין (NaCl 0.9%) לכוסית האינהלציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;יש להשתמש במכשיר האינהלציה לפי הנחיות היצרן ולהמתין עד לשאיפת כל הנוזל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;כשמדובר במטופלים שהם ילדים קטנים או קשישים מומלץ להשתמש בפייה במקום במסכה לאינהלציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ונטולין סירופ או טבליות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;יש להקפיד על מדידת מנה מדויקת של הסירופ. לשם כך ניתן להיעזר בכפית המצורפת לבקבוקון או במזרק עם שנתות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;ניתן לבלוע את הטבלייה ואת הסירופ עם ארוחה או בין הארוחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא רלוונטי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>רופא יכול לאשר לאישה הרה להשתמש במשאף. עם זאת, משאף המכיל סלבוטמול מספק הקלה בלבד לתסמינים של קוצר נשימה ואינו מספק שליטה של האסתמה. לכן צפוי הרופא להורות לאישה הרה הסובלת&amp;nbsp;מהתקפי אסתמה&amp;nbsp;להשתמש גם במשאף&amp;nbsp;סטרואידים. יש להימנע משימוש בסירופ סלבוטמול במהלך ההיריון. נשים הרות שסובלות מאסתמה צריכות להיות במעקב קבוע אצל רופא ריאות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>באישור רופא יכולה אישה מיניקה להשתמש במשאף המכיל סלבוטמול. עם זאת, משאף המכיל סלבוטמול מספק הקלה בלבד לתסמינים של קוצר נשימה ואינו מספק שליטה&amp;nbsp;באסתמה. לכן צפוי הרופא המטפל להורות לאישה מיניקה&amp;nbsp;להשתמש גם&amp;nbsp;במשאף המכיל סטרואידים.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ככל הידוע, אלכוהול אינו משפיע&amp;nbsp;על התרופה, ולכן אין איסור לשתות אלכוהול בעת שמטופלים בה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ככל הידוע, התרופה אינה משפיעה על כושר הנהיגה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיים סיכון&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/pregnancy_and_birth/Birth/Pages/premature_birth.aspx" target="_blank"&gt;ללידה מוקדמת&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/abortion.aspx" target="_blank"&gt;להפלה&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מחלות ומצבים רפואיים בהווה ובעבר וכן תרופות שנוטלים, כולל צמחי מרפא ותוספי תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;אסתמה שלא בשליטה&lt;/strong&gt;. שימוש ממושך במשאף שמכיל סלבוטמול או שימוש בתדירות גבוהה ובמינונים גבוהים&amp;nbsp;עלולים להעיד על אסתמה שאינה בשליטה. סלבוטמול מספקת הקלה בלבד באסתמה ואינה מונעת את&amp;nbsp;ההתקפים הבאים של המחלה.&amp;nbsp;כדי לטפל&amp;nbsp;באסתמה יש להשתמש במשאפים שמקנים גם&amp;nbsp;שליטה על המחלה כמו משאפים המכילים רק סטרואידים&amp;nbsp;או משאפים משולבים שמכילים גם סטרואידים. מטופלים אסתמטיים צריכים להיות במעקב קבוע אצל רופא ריאות ולעשות בדיקות תקופתיות&amp;nbsp;של תפקודי הריאות (בין היתר&amp;nbsp;באמצעות בדיקת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/Pages/spirometry.aspx" target="_blank"&gt;ספירומטריה&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;לחץ דם&amp;nbsp;גבוה&lt;/strong&gt;. מי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank"&gt;מלחץ דם גבוה&lt;/a&gt; צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה שכן היא עלולה להעלות את לחץ הדם, במיוחד אם היא ניתנת בטבליות או בסירופ. גם שימוש במשאף&amp;nbsp;יכול להעלות את לחץ הדם, אך פחות מאשר טבליות או סירופ.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;הפרעות קצב&lt;/strong&gt;. סלבוטמול עלולה לגרום לקצב לב מוגבר, ולכן מי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target="_blank"&gt;מהפרעות קצב&lt;/a&gt; צריכים להשתמש בה בזהירות רבה. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים מהפרעת קצב&amp;nbsp;ומטופלים בתרופה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מחלות לב&lt;/strong&gt; (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target="_blank"&gt;אוטם בשריר הלב&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank"&gt;ואי־ספיקת לב&lt;/a&gt;). השימוש בתרופה זאת עלול להחמיר את התסמינים של מחלות לב. אם&amp;nbsp;ההיסטוריה הרפואית כוללת&amp;nbsp;מחלות לב בהווה (למשל, אי־ספיקת לב) או בעבר (למשל, אוטם בשריר הלב), יש לדווח על כך לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;פעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/strong&gt;. אם&amp;nbsp;סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/thyroid_gland.aspx" target="_blank"&gt;מפעילות־יתר של בלוטת התריס&lt;/a&gt;, יש לדווח על כך לרופא המטפל שכן סלבוטמול עלולה להחמיר תסמיני פעילות־יתר של בלוטת התריס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;אפילפסיה&lt;/strong&gt;. שימוש בסלבוטמול במשך זמן רב ובמינונים גבוהים עלול לגרום לפרכוסים או להוריד את הסף לפרכוסים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;סוכרת&lt;/strong&gt;. שימוש בתרופה במינונים גבוהים עלול להעלות את רמות הסוכר בדם ובכך להשפיע על איזון הסוכרת.&amp;nbsp;מטופלים&amp;nbsp;חולי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target="_blank"&gt;סוכרת&lt;/a&gt; צריכים להתייעץ עם הרופא המטפל. ייתכן שהוא ימליץ לעקוב אחרי רמות הסוכר בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;גלאוקומה&lt;/strong&gt;. השימוש בסלבוטמול עלול לגרום לעלייה בלחץ התוך־עיני ובכך להחמיר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/glaucoma.aspx" target="_blank"&gt;גלאוקומה&lt;/a&gt;. אם&amp;nbsp;סובלים מגלאוקומה ומקבלים טיפול באינהלציות של ונטולין, מומלץ להשתמש בפייה לשאיפה שבמכשיר במקום להשתמש במסיכת האינהלציה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;רמות נמוכות של אשלגן בדם&lt;/strong&gt;. אם משתמשים בסלבוטמול במשך זמן רב&amp;nbsp;ובמינונים גבוהים או&amp;nbsp;אם משתמשים&amp;nbsp;בטבליות או בסירופ סלבוטמול, עלולים לסבול מירידה ברמות האשלגן בדם. מטופלים שמקבלים&amp;nbsp;סלבוטמול באופן כרוני צריכים להיות במעקב קבוע אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מתן המשאף&amp;nbsp;לילדים&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp;כשמדובר במטופלים שהם פעוטות או ילדים קטנים מומלץ להשתמש בספייסר (מרווח). ספייסר הוא מכל עשוי פלסטיק או מתכת המתחבר למשאף ומאפשר חדירות טובה של התרופה לדרכי הנשימה. כמו כן הוא מפחית את תופעות הלוואי של התרופה בחלל הפה. ניתן לרכוש את הספייסר בבתי המרקחת של כללית. יש לבקש מהרופא או מהרוקח&amp;nbsp;הדרכה כיצד להרכיב את הספייסר למשאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;מינונים&lt;/strong&gt;. יש להקפיד על המינון שעליו המליץ הרופא המטפל. אסור להעלות את המינון בלי להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל&amp;nbsp;שכן העלאה כזאת כרוכה בעלייה בתופעות הלוואי של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;strong&gt;הדרכה לשימוש נכון במשאף&lt;/strong&gt;. שימוש במשאף בצורה נכונה הוא הכרחי כדי להשיג טיפול יעיל. יש לבקש מהרוקח הדרכה כיצד להשתמש במשאף בצורה נכונה. ניתן להיעזר גם בעלון&amp;nbsp;התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד&amp;nbsp;לרופא&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;תופעות הלוואי&amp;nbsp;שמחייבות לפנות בדחיפות לרופא הן&amp;nbsp;ברובן נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תופעות לוואי של רגישות־יתר כמו פריחה, גרד, עור אדמומי, נפוח או מגורה, עור מתקלף, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, לחץ בחזה, קושי בבליעה, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: העפעפיים, הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום&amp;nbsp;גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;דופק מהיר&amp;nbsp;או לא סדיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;כאבים או לחץ בחזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;החמרה בקוצר הנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;התקפי אסתמה חוזרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;עצבנות או רגזנות־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;כאבי ראש, תחושה של חוסר יציבות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;גירוי בפה ובגרון, התכווצויות שרירים, דופק מהיר, הפרעות קצב, רעד בידיים (בעיקר בקשישים), לחץ דם גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;חוסר ריכוז, חוסר מנוחה, חרדה, נדודי שינה, התרגשות־יתר, עצבנות, רמות אשלגן נמוכות בדם, רמות סוכר גבוהות בדם, בצקות ברגליים, פריחה או אלרגיה לתרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול בשילוב עם סלבוטמול. אלה הן התרופות&amp;nbsp;שיש להן אינטראקציה עם סלבוטמול:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5573" target="_blank"&gt;תיאופילין&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול באסתמה, עלולה בשילוב עם סלבוטמול לגרום לעלייה בדופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות המגבירות הפרשת שתן (תרופות משתנות)&amp;nbsp;כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" target="_blank"&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt; עלולות בשילוב עם סלבוטמול לגרום לעיתים נדירות לירידה ברמות האשלגן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;השילוב של חוסמי בטא כמו&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5070" target="_blank"&gt;אטנולול&lt;/a&gt; יחד עם סלבוטמול עלול להפחית מהיעילות של שתי התרופות. באופן כללי חולי אסתמה צריכים להימנע מנטילת חוסמי בטא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לטיפול בצינון שמכילות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5280" target="_blank"&gt;פסאודואפדרין&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4711" target="_blank"&gt;פנילאפרין&lt;/a&gt; עלולות בשילוב עם סלבוטמול&amp;nbsp;לגרום להאצת הדופק.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>193</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;משאף ונטולין ללא CFC&lt;/strong&gt;: יש לשמור את המשאף במקום יבש בטמפרטורה שמתחת ל־30 מעלות צלזיוס. לאחר השימוש יש להחזיר את מכסה המשאף למקומו בחוזקה (אך בלי להשתמש בכוח מוגזם). יש להגן מכפור ומפני חשיפה ישירה לאור השמש. &lt;br&gt;&lt;br&gt;אם המשאף נעשה קר מאוד, יש להוציא את מכל המתכת מתוך מעטפת הפלסטיק ולחמם אותו בידיים במשך כמה דקות לפני השימוש. אסור לחמם את המכל בצורה אחרת. אזהרה: מדובר במכל לחץ: אסור לנקב או לשרוף את המשאף גם אם הוא ריק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תמיסת ונטולין&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות צלזיוס. יש להגן עליה מאור. לאחר פתיחת הבקבוקון ניתן להשתמש בתמיסה במשך חודש לכל היותר ולא יאוחר מתאריך התפוגה של התכשיר (כלומר, באופן רגיל התוקף של התמיסה פג חודש לאחר שהבקבוקון נפתח בפעם הראשונה. מומלץ לרשום בעט על האריזה את התאריך שבו נפתח הבקבוקון בפעם הראשונה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;ונטולין סירופ&lt;/strong&gt;: יש לאחסן את בקבוקון הסירופ במקום קריר וחשוך, לסגור אותו היטב ולמנוע חדירת אוויר לתוכו. לאחר פתיחת הבקבוק בפעם הראשונה ניתן להשתמש בסירופ במשך 28 ימים בלבד ולא יאוחר מתאריך התפוגה של התכשיר (כלומר, באופן רגיל התוקף של התמיסה פג חודש לאחר שהבקבוק נפתח בפעם הראשונה. מומלץ לרשום בעט על האריזה את התאריך שבו נפתח הבקבוקון בפעם הראשונה).&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Mashef.svg</image><name>משאף</name></Package></Packages>ונטולין,סלבוטרים4סלבוטריםSalbutrim8662

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש