חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםIndapamide1005904FalseTrueTrueFalseכןFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Indapamide</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>אינדפמיד היא תרופה משתנת מקבוצת הסולפונאמידים המיועדת לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/leg_edema.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ובבצקת&lt;/a&gt; המתלווה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לאי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>מגיעה בצורה של</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>חציה/כתישה/ריסוק/לעיסה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור ללעוס. במקרה של קשיי בליעה ניתן לחצות את הטבלייה, אך יש לבלוע מיד את שני החצאים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>תדירות הנטילה</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;div class="BigBlue"&gt;1&lt;/div&gt;&lt;div class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/div&gt;&lt;div class="BlackBold_11pt"&gt;ותמיד לפי הוראות הרופא או הרוקח&lt;/div&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מינון שכיח</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;לחץ דם גבוה&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 1.25 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון האחזקה&lt;/b&gt;: 1.25 מיליגרם עד 2.5 מיליגרם פעם ביום בטיפול יחיד או בשילוב עם תרופות נוספות להפחתת לחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;המינון המרבי&lt;/b&gt;: ניתן לעלות את המינון בהדרגה כל 4 שבועות עד למינון מרבי של 5 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;במינונים של עד 2.5 מיליגרם משפיעה אינדפמיד בעיקר על הפחתת לחץ הדם ופחות על הפחתת בצקות. בהעלאת המינון ליותר מ־2.5 מיליגרם ועד 5 מיליגרם פעם ביום, ההשפעה על לחץ הדם נשארת זהה כמו במינונים הנמוכים יותר, אך התרופה יותר יעילה בהפחתת הבצקות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טיפול בבצקות&lt;/b&gt;: 2.5 מיליגרם פעם ביום. לאחר שבוע ניתן להעלות את המינון ל־5 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>דגשים לשימוש</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן דפי מידע לתרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות אינדפמיד&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/indapamide_heb_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/indapamide_arab_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Indapamide 29/M Tab 2.5 mg 28); מק"ט:&amp;nbsp;1000149194; בעלת הרישום: Strides Pharma; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: רז רוקחות.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>אחסון</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן אינדפמיד בטמפרטורת החדר (בין 20 ל־25 מעלות צלזיוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>הערות לתנאי לקיחה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: מותר לנהוג בעת שמטופלים בתרופה - אך רק באישור הרופא המטפל. יש להביא בחשבון שבנסיבות מסוימות עלולה התרופה לגרום לירידה בלחץ הדם (בתחילת השימוש בה או אם היא ניטלת יחד עם תרופה נוספת לטיפול בלחץ דם גבוה). אסור לנהוג אם סובלים מלחץ דם נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: אסור להשתמש באינדפמיד בהריון הן לטיפול בלחץ דם גבוה והן לטיפול בבצקת שקשורה להריון. הסיבה: התרופה עלולה להפחית את זרימת הדם לשליה ולגרום להפרעות אלקטרוליטיות באם ובעובר. לטיפול בלחץ דם גבוה בהריון יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: לאישה מיניקה אסור להשתמש באינדפמיד שכן התרופה עלולה להפחית את כמויות החלב. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: לא ידוע אם אלכוהול משפיע על התרופה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה. תסמינים של תגובה אלרגית כוללים פריחה, הפרעות בבליעה או בנשימה, התנפחות של איברים כמו השפתיים, הגרון או הלשון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם קיימת רגישות־יתר לתרופות סולפונאמידיות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4782" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קו־טרימוקסזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם סובלים מרמות נמוכות של אשלגן בדם (היפוקלמיה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם סובלים מאי־ספיקת כבד חמורה או מאנצפלופתיה כבדית (פגיעה מוחית הפיכה שנגרמת בגלל אי־ספיקת כבד).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אם אובחנה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. לפני גיל 18 שנים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1.&amp;nbsp;&lt;b&gt;הפרעות אלקטרוליטיות&lt;/b&gt;. התקבלו דיווחים על צניחה ברמות הנתרן או האשלגן בדם בעקבות נטילת אינדפמיד במינונים המקובלים. לרוב מדובר היה בקשישות. התקבלו דיווחים גם על רמות נמוכות של מגנזיום בדם ועל רמות גבוהות של סידן בדם בעקבות נטילת התרופה. לכן בעת שמטופלים בתרופה יש לנטר באופן קבוע את רמות האלקטרוליטים בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;b&gt;רגישות לאור&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע ככל האפשר מחשיפה לשמש שכן העור הופך להיות רגיש יותר לקרינה שלה. אם חייבים לצאת החוצה באור יום יש להתגונן בעזרת ביגוד מתאים ומסנני קרינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקה של בלוטת האדרנל (בלוטת יותרת הכליה)&lt;/b&gt;. אסור לטפל בלחץ דם גבוה באמצעות אינדפמיד אם המטופלים סובלים מאי־ספיקה ראשונית של בלוטת יותרת הכליה (מחלת אדיסון). במקרה כזה ירשום הרופא המטפל תרופות אחרות לטיפול בלחץ דם גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;b&gt;ניתוח בריאטרי (לקיצור קיבה)&lt;/b&gt;. יש להימנע ממתן משתנים בתקופה שלאחר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/bariatric_surgery.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הניתוח הבריאטרי&lt;/a&gt; מחשש לחוסר איזון אלקטרוליטי ולהתייבשות. ניתן לחזור לטיפול רק כשהמנותח מסוגל לשתות את כמות הנוזלים המומלצת ליממה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;b&gt;סוכרת&lt;/b&gt;. חולי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סוכרת&lt;/a&gt; צריכים להשתמש באינדפמיד בזהירות רבה שכן התרופה עלולה להפר את איזון הסוכרת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;b&gt;שיגדון (גאוט)&lt;/b&gt;. מי שההיסטוריה הרפואית שלהם כוללת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;שיגדון&lt;/a&gt; או שבמשפחתם יש נטייה לשיגדון עלולים לסבול משיגדון בעקבות נטילת התרופה. גם אצל מי שסובלים מאי־ספיקת כליות עלול להופיע שיגדון בעקבות נטילת התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/b&gt;. מי שסובלים מאי־ספיקת כבד חמורה צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;שומני הדם&lt;/b&gt;. מי שסובלים מרמות בינוניות או גבוהות של כולסטרול צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;רמות נמוכות של אשלגן&lt;/b&gt;. מי שסובלים מרמות נמוכות של אשלגן בדם צריכים לאזן את רמות האשלגן בדמם לפני שהם מתחילים להשתמש באינדפמיד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;b&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. מי שסובלים מאי־ספיקת כליות צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;b&gt;זאבת&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום להתפרצות של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/lupus.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;זאבת&lt;/a&gt; או להחמרתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;b&gt;מעקב&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים באינדפמיד יש לעקוב אחרי הפרמטרים הבאים: ערכי לחץ הדם בישיבה ובעמידה, רמות האלקטרוליטים בדם, תפקודי הכליות, רמות החומצה האורית בדם, המשקל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>תופעות לוואי</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;שכיחות גבוהה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;דיכאון, אי־שקט, סחרחורות, עייפות, עצבנות (תלוי מינון), כאבים, נימול, מתח, רמות נמוכות של אשלגן בדם (תלוי מינון), דלקות, כאבי גב, התכווצויות שרירים, חולשה, נזלת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;שכיחות נמוכה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;הפרעות קצב לב (אריתמיה), כאבים בחזה, הסמקה, תת־לחץ דם תנוחתי, דפיקות לב, בצקת בגפיים, דלקת בכלי הדם (וסקוליטיס), נדודי שינה, טונוס שרירים מוגבר, חרדה, ישנוניות, פריחה, גרד, ירידה בחשק המיני, הפרשת גלוקוז בשתן, עלייה ברמות הגלוקוז בדם, עלייה ברמות החומצה האורית בדם, רמות נמוכות של כלור בדם, רמות נמוכות של נתרן בדם, ירידה במשקל, כאבי בטן, חוסר תיאבון, עצירות, שלשולים, אי־נוחות בבטן, בחילות, הקאות, יובש בפה, הטלת שתן לילית, ראייה מטושטשת, עין אדומה (דלקת בלחמית), ריבוי שתן, עלייה בקריאטינין, שיעול, תסמינים דמויי שפעת, דלקת גרון, נזלת, דלקת של הסינוסים (סינוסיטיס).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;נדיר&lt;br&gt;&lt;/b&gt;עלייה באנזימי הכבד, אגרנולוציטוזיס (ירידה חריפה במספריהם של תאי הדם הלבנים), הלם אנפילקטי, אנמיה אפלסטית, פריחה, צהבת כולסטטית, תסמונת סטיבן־ג'ונסון, חום, דלקת בכבד, עלייה ברמות הסידן בדם, דלקת בלבלב, לויקופניה (מחסור בתאי דם לבנים בדם), דלקת ריאות, רגישות לאור, תרומבוציטופניה (מחסור בטסיות הדם), הפרעת קצב (טורסד דה פואנט).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שבשילוב עם אינדפמיד עלולות לגרום לרמות נמוכות של אשלגן בדם (היפוקלמיה)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;אינדפמיד עלולה להפחית את רמות האשלגן בדם. נטילתה יחד עם תרופות נוספות שמפחיתות את רמות האשלגן בדם עלולה להחריף את תופעת הלוואי הזאת. אולם לעיתים השילוב הזה הוא חיוני, ובמקרה כזה הרופא המטפל יאשר אותו, אך יעקוב בקפידה אחרי רמות האשלגן בדם של המטופל. יש לדווח לרופא המטפל אם מופיעים תסמינים של מחסור באשלגן כמו עייפות, חולשה, כאבי שרירים, חולשה בשרירי הגפיים, הפרעות קצב, דופק מהיר. להלן כמה מהתרופות שעלולות לגרום להיפוקלמיה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תרופות משתנות (שגורמות להפרשה מוגברת של שתן) כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. קורטיקוסטרואידים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ההורמון ACTH שגורם, בין היתר, להפרשה מוגברת של אדרנלין ולכן נקרא גם הורמון הדחק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. משלשלים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4963" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ביסקודיל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. אמפוטריצין B, תרופה נוגדת פטריות הניתנת בעירוי בבתי חולים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מרחיבי סימפונות מסוג חוסמי בטא 2 כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5373" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סלבוטמול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. צמח המרפא ליקוריץ (שוש קירח).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שבשילוב עם אינדפמיד מעלות את הסיכון להארכת מקטע QT באק"ג&lt;/b&gt;&lt;br&gt;מאחר שאינדפמיד עלולה לגרום לירידה ברמות האשלגן והמגנזיום בדם, היא מעלה את הסיכון להפרעות קצב ובהן הארכת מקטע QT באק"ג. הסיכון לכך עולה בקשישים ועוד יותר מכך בנשים. במרבית המקרים צפוי הרופא המטפל לאשר את השילוב, אך במקרה כזה הוא יעקוב אחרי בדיקות האק"ג והדופק. מדובר, בין היתר, בתרופות הבאות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תרופות נוגדות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psychosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פסיכוזה&lt;/a&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8117" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריספרידון&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6475" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;והלופרידול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול בהפרעות קצב כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5203" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אמיודרון&lt;/a&gt;, דופטיליד &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7386" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וסוטלול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אנטיביוטיקות ממשפחת המקרולידים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4816" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אריתרומיצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אנטיביוטיקה בשם &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7785" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ציפרופלוקסצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ישנן תרופות נוספות שעלולות להאריך את מקטע QT, אך לא ניתן לציין כאן את כולן. מהסיבה הזאת יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שבשילוב עם אינדפמיד עלולות לגרום לרמות נמוכות של נתרן בדם (היפונתרמיה)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;אינדפמיד עלולה להפחית את רמות הנתרן בדם. נטילתה עם תרופות נוספות שמפחיתות את רמות הנתרן בדם עלולה להגביר את הסיכון לתופעת הלוואי הזאת. לעיתים השילוב חיוני, ובמקרה כזה הרופא המטפל יאשר אותו ויעקוב אחרי רמות הנתרן בדם. קשישים רגישים במיוחד לתופעת הלוואי הזאת, ולכן יש לעקוב אצלם בתדירות גבוהה יותר אחרי רמות הנתרן בדם. התסמינים של היפונתרמיה כוללים, בין היתר, עייפות, חולשה, בלבול, חוסר ריכוז, אי־שקט, בחילות, כאבי ראש, בעיות זיכרון. במצבים חמורים של היפונתרמיה עלולים להופיע פרכוסים, עוויתות בשרירים והתעלפויות. יש לדווח בדחיפות לרופא המטפל על כל אחד מהתסמינים האלה. להלן תרופות שעלולות לגרום להיפונתרמיה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5342" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5350" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ואוקסקרבזפין&lt;/a&gt; לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בדיכאון&lt;/a&gt; ובפסיכוזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות מסוימות לטיפול בסרטן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות לטיפול בהשתנת־יתר לילית כמו דסמופרסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תרופות ממשפחת ה־PPI לטיפול בכיב קיבה ובריפלוקס&amp;nbsp;כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5106" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אומפרזול&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. סמים כמו אקסטזי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שבשילוב עם אינדפמיד עלולות לגרום לעלייה ברמות הסידן בדם (היפרקלצמיה)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;אינדפמיד עלולה לגרום לעלייה ברמות הסידן בדם. שילוב עם תרופות מסוימות ועם תוספי תזונה מסוימים עלול להגביר את הסיכון לכך. ייתכן שהרופא יאשר את השילוב, אך במקרה כזה הוא יעקוב אחרי רמות הסידן בדם. להלן כמה מהתרופות ומתוספי התזונה שעלולים לגרום להיפרקלצמיה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תוספי סידן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. סותרי חומצה על בסיס סידן כמו טאמס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תוספים של ויטמין D.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. ליתיום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. טריפרטייד (השם מסחרי: פורטאו) - תרופה לטיפול באוסטאופורוזיס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תוספי תזונה המכילים סידן כמו מולטיוויטמינים ומינרלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. ויטמין A במינונים גבוהים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אינדפמיד עלולה להעלות את הרמות של התרופות הבאות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;1. דיגוקסין. השילוב עלול לגרום להרעלת דיגוקסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. ליתיום. רצוי להימנע מהשילוב הזה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. טופירמט, תרופה לטיפול באפילפסיה. אם הרופא מאשר את השילוב, יש לעקוב אחרי רמות האשלגן בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שבשילוב עם אינדפמיד עלולות לגרום ללחץ דם נמוך&lt;br&gt;&lt;/b&gt;אינדפמיד עלולה לגרום ללחץ דם נמוך, ובשילוב עם תרופות מסוימות הסיכון לכך עולה. לרוב יאשר הרופא המטפל את השילוב - מה שמחייב לעקוב אחרי לחץ הדם והדופק ולנקוט אמצעים למניעת נפילות כמו קימה הדרגתית משכיבה או מישיבה לעמידה. מדובר, בין היתר, בתרופות הבאות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תרופות נוספות לטיפול בלחץ דם גבוה כמו חוסמי בטא, מעכבי ACE, מעכבי ARB, חוסמי תעלות הסידן ותרופות משתנות אחרות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תרופות לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית&amp;nbsp;כמו אלפוזוסין וטמסולוסין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. ניטרטים לטיפול במחלות לב כמו איזוסורביד מונוניטרט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. תרופות נוגדות פסיכוזה כמו קלוזפין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. פנוברביטל לטיפול באפילפסיה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות לטיפול בפרקינסון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תרופות לטיפול באין־אונות וביתר לחץ דם ריאתי כמו סילדנפיל וטדלפיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. צמחי מרפא מסוימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תרופות שעלולות להפחית מהיעילות של אינדפמיד&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;div style=""&gt;תרופות שעלולות להעלות את לחץ הדם עלולות לפגוע ביעילות של אינדפמיד. הרופא עשוי לאשר את השילוב, אך יעקוב אחרי לחץ הדם והדופק. מדובר, בין היתר, בתרופות הבאות:&lt;/div&gt;&lt;div style=""&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=""&gt;1. תרופות נוגדות גודש לטיפול בנזלת כמו פסאודואפדרין.&lt;/div&gt;&lt;div style=""&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=""&gt;&lt;div&gt;2. תרופות לטיפול בסוכרת. במקרה של שילוב יש לעקוב אחרי רמות הסוכר בדם ולהתאים להן את הטיפול בסוכרת.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;3. תרופות לטיפול בסרטן. השילוב עלול להעלות את הסיכון לדיכוי של מוח העצם ולהופעת זיהומים.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;4. תרופות ציטוטוקסיות כמו מתוטרקסט. השילוב עלול להעלות את הסיכון לדיכוי של מוח העצם ולהופעת זיהומים.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;5. ציקלוספורין, תרופה למניעת דחייה של איברים מושתלים. השילוב עלול להעלות את הסיכון לדיכוי של מוח העצם ולהופעת זיהומים.&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;6. תרופות ממשפחת ה־PPI לטיפול במחלות במערכת העיכול, כמו אומפרזול. השילוב עלול לגרום לירידה ברמות המגנזיום בדם.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;7. כולסטירמין, תרופה לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול בדם. השילוב עלול לגרום לירידה בספיגה של אינדפמיד. יש להקפיד על מרווח של&amp;nbsp; 4 שעות בין נטילת שתי התרופות.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;8. תרופות לשימוש בעת ניתוחים, כמו תרופות להרדמה או להרפיית שרירים. השילוב עלול להאריך את משך ההרדמה. לפני ניתוח יש לדווח למנתח על כל תרופה שנוטלים.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100590</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>שילוב עם מזון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן ליטול את התרופה עם מזון או כשהקיבה ריקה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אינדפמיד4אינדפמידIndapamide8679

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש