חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>שריר - שלד</title><id>13</id></CategoryInfo></Category>Falseשריר - שלדEtoricoxib1001284FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Etoricoxib</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>אטוריקוקסיב (Etoricoxib) היא תרופה נוגדת דלקת שמשתייכת למשפחת ה־NSAID (נוגדי דלקת שאינם סטרואידים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;אטוריקוקסיב משוּוקת בישראל בכמה שמות מסחריים (כמו אטוריקוקסיב וארקוקסיה) ובכמה חוזקים (אטוריקוקסיב או ארקוקסיה 30 מיליגרם, ארקוקסיה 60 מיליגרם, ארקוקסיה 90 מיליגרם וארקוקסיה 120 מיליגרם) לטיפול במצבים הבאים:&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arthropathy.aspx" target="_blank"&gt;דלקת מפרקים ניוונית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• דלקת חוליות מקשחת&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspx" target="_blank"&gt;ודלקת מפרקים שגרונית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• טיפול קצר טווח בכאב בינוני אחרי ניתוח דנטלי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" target="_blank"&gt;שיגדון (גאוט)&lt;/a&gt;.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;כמו כן רושמים לעיתים את התרופה למקרים של דלקת במפרקים או דלקת בחוליות שמתבטאת בכאבי גב ("גב תפוס"). התרופה ניתנת רק במרשם רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;בתוך כמה זמן מתחילה התרופה להשפיע?&lt;/b&gt;&lt;br&gt;התרופה מתחילה להשפיע במהירות - לרוב היא משפיעה כבר מהיום הראשון או השני לנטילתה. עם זאת לעיתים יידרשו כמה ימים עד להשגת השפעה מלאה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;למשך כמה זמן משפיעה התרופה?&lt;/b&gt;&lt;br&gt;התרופה משפיעה על הכאב ועל הדלקת כל עוד נוטלים אותה. יש להקפיד שמשך הנטילה לא יחרוג מהנחייתו של הרופא המטפל.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>16</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מגיל 16 שנים ויותר:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;דלקת מפרקים ניוונית (אוסטאוארטריטיס): &lt;/strong&gt;30 מיליגרם פעם ביום. המינון המרבי: 60 מיליגרם פעם ביום.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;דלקת מפרקים שגרונית (ראומטואיד ארטריטיס):&lt;/strong&gt; 60 מיליגרם פעם ביום. המינון המרבי: 90 מיליגרם פעם ביום.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;דלקת חוליות מקשחת: &lt;/strong&gt;60 מיליגרם פעם ביום. המינון המרבי: 90 מיליגרם פעם ביום.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מצבים של כאבים אקוטיים חדים: &lt;/strong&gt;יש להשתמש בתרופה בתקופת הכאב האקוטי בלבד.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;שיגדון:&lt;/strong&gt; 120 מיליגרם פעם ביום. יש ליטול את המינון הזה רק בשלב הכאב החריף. השימוש בתרופה מוגבל ל־8 ימי טיפול בלבד.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כאב לאחר ניתוח דנטלי:&lt;/strong&gt; 90 מיליגרם פעם ביום במשך 3 ימים בלבד.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;למטופלים במחלת כבד &lt;/strong&gt;יש להתאים את המינון באופן הבא: מחלת כבד קלה: אסור ליטול יותר מ־60 מיליגרם פעם ביום - בלי קשר למחלה שבה מטפלים. במקרה של מחלת כבד מתונה (שהיא חמורה במעט ממחלת כבד קלה): אסור ליטול יותר מ־30 מיליגרם פעם ביום. אסור להשתמש בתרופה אם סובלים מאי־ספיקת כבד חמורה.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;דלקת מפרקים ניוונית (אוסטאוארטריטיס)&lt;/strong&gt;: מינון של 30 מיליגרם פעם ביום. המינון המרבי:&amp;nbsp;60 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת מפרקים שגרונית (ראומטואיד ארטריטיס)&lt;/b&gt;: מינון של 60 מיליגרם פעם ביום. המינון המרבי: 90 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;דלקת חוליות מקשחת&lt;/b&gt;: מינון של 60 מיליגרם פעם ביום. המינון המרבי: 90 מיליגרם פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מצבים של כאבים אקוטיים חדים&lt;/b&gt;: יש להשתמש בתרופה בתקופת הכאב האקוטי בלבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;שיגדון&lt;/b&gt;: מינון של 120 מיליגרם פעם ביום.&amp;nbsp;יש ליטול את המינון הזה&amp;nbsp;רק בשלב הכאב החריף. השימוש בתרופה מוגבל ל־8 ימי טיפול בלבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;כאב לאחר ניתוח דנטלי&lt;/b&gt;: מינון של 90 מיליגרם פעם ביום במשך&amp;nbsp;3 ימים בלבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;למטופלים&amp;nbsp;במחלת כבד&lt;/b&gt; יש להתאים את המינון באופן הבא:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• מחלת כבד קלה: אסור ליטול יותר מ־60 מיליגרם פעם ביום -&amp;nbsp;בלי קשר למחלה שבה מטפלים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• במקרה של מחלת כבד מתונה (שהיא חמורה במעט ממחלת כבד קלה): אסור ליטול יותר&amp;nbsp;מ־30 מיליגרם פעם ביום. &lt;br&gt;&lt;br&gt;• אסור להשתמש בתרופה במקרה של אי־ספיקת כבד חמורה.&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>• את מינון התרופה קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש ליטול טבלייה אחת בשלמותה, פעם ביום, עם מעט מים.&amp;nbsp;לא קיים מידע בנוגע לחציית הטבלייה, לכתישתה או ללעיסתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;האם יש ליטול את התרופה עם מזון?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;ניתן ליטול אטוריקוקסיב עם האוכל (על בטן מלאה) או בין הארוחות (על בטן ריקה).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין מידע בנוגע לבטיחות של אטוריקוקסיב בזמן ההיריון. לנשים הרות מומלץ לא להשתמש בה. לאישה הרה שסובלת מכאבים או מדלקת מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לתרופה אחרת שניתן ליטול במהלך ההיריון.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא קיים מידע בנוגע לבטיחות של אטוריקוקסיב בתקופת ההנקה, ולכן לאישה מיניקה מומלץ שלא להשתמש בה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל איזו תרופה חלופית מתאימה בהנקה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>שתיית אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה מגבירה את&amp;nbsp;הסיכון לתופעות לוואי במערכת העיכול. מומלץ להימנע משתייה בעת שמטופלים בתרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אטוריקוקסיב עלולה לגרום&amp;nbsp;לסחרחורות ולישנוניות. מותר לנהוג רק אחרי שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם קיימת רגישות־יתר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4574" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לאספירין&lt;/a&gt; או לתרופה אחרת מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4903" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איבופרופן&lt;/a&gt; או מעכבי COX אחרים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7185" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סלקוקסיב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;במקרים של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/peptic_ulcer.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אולקוס (כיב קיבה)&lt;/a&gt; או של כיב בתריסריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים ממחלות מעי דלקתיות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/crohns_disease.aspx" target="_blank"&gt;מחלת קרוהן&lt;/a&gt;&amp;nbsp;או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ulcerative_colitis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קוליטיס כיבית&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם ישנו דימום ממערכת העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם סובלים מאי־ספיקת כבד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;במקרים של לחץ דם גבוה בלתי נשלט. אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;מלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;, יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמתחילים להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target="_blank" class="" classname="" name=""&gt;מאי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם אובחנה &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ischemic_heart_disease.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מחלת לב איסכמית&lt;/a&gt; (מחלה המתאפיינת בחסימות או בהיצרויות בכלי הדם של הלב).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/pvd.aspx" target="_blank"&gt;ממחלה של כלי הדם ההיקפיים&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(מחלה המתאפיינת&amp;nbsp; בחסימות או בהיצרות של כלי הדם ברגליים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לאחר&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" target="_blank"&gt;אירוע מוחי&lt;/a&gt;, כולל אירוע מוחי חולף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בהיריון או אם מתכננים היריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בתקופת ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני גיל 16 שנים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;רגישות־יתר&lt;/b&gt;. לעיתים נדירות עלולה התרופה לגרום לרגישות־יתר. זו עלולה להיות מסכנת חיים, ולכן יש לדווח מייד לרופא המטפל על כל תסמין של רגישות־יתר כמו פריחה, גרד, שלפוחיות בעור, נפיחות בפנים, קוצר נשימה, התעלפות. אסור להשתמש בתרופה אם ההיסטוריה הרפואית כוללת רגישות לאספירין או לתרופה אחרת כלשהי ממשפחת הסליציליטים או מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים (NSAID). מידע מפורט על תופעות הלוואי של רגישות־יתר מובא בסעיף "תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תופעות לוואי בעור&lt;/b&gt;. לעיתים נדירות עלולה התרופה לגרום לתופעות לוואי מסכנות חיים בעור כמו תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או תסמונת TEN. אם מגלים תסמינים שעלולים להעיד על אחת התסמונות האלה יש לדווח על כך מיד לרופא המטפל. מידע מפורט על התסמינים של התופעות העוריות האלה מובא בסעיף "תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אירועי לב ואירועים מוחיים&lt;/b&gt;. השימוש בתרופה עלול להעלות את הסיכון לאוטם בשריר הלב ולאירוע מוחי. לכן השימוש בתרופה אסור למי שסובלים מאי־ספיקת לב, ממחלת לב איסכמית, ממחלה של כלי הדם ההיקפיים וכן למי שעברו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אוטם בשריר הלב&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/surgery/Pages/coronary_bypass_surgery.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ניתוח מעקפים&lt;/a&gt;, אירוע מוחי. כמו כן יש ליידע את הרופא המטפל אם סובלים מגורמי סיכון למחלות של הלב ושל כלי הדם כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, רמות גבוהות של &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hyperlipidemia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;כולסטרול&lt;/a&gt;, לחץ דם גבוה, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/smoking.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עישון&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;לחץ דם גבוה&lt;/b&gt;. תרופות מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים עלולות לגרום לעלייה בלחץ הדם: להחמיר לחץ דם גבוה קיים או לגרום להופעת לחץ דם גבוה אצל מי שלא סובלים מכך. התרופה גם משפיעה על תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה. מטופלים שסובלים מלחץ דם גבוה צריכים לדווח על כך לרופא המטפל. אסור להשתמש בתרופה במקרים של לחץ דם גבוה בלתי נשלט. אם הרופא מאשר לבעל לחץ דם גבוה להשתמש בתרופה, הוא צפוי לדרוש ממנו לעקוב אחרי לחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תופעות לוואי במערכת העיכול&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לעלייה בחומציות הקיבה ובכך לגרום לכיב קיבה (אולקוס) או לדימומים ממערכת העיכול. הסיכון לכך עולה במיוחד בקרב המטופלים הבאים: מי שסובלים או שסבלו בעבר מכיב קיבה, מי שנוטלים תרופות שעלולות לגרום לכיב קיבה או לדימומים (כמו אספירין, קורטיקוסטרואידים, נוגדי דיכאון מסוימים, נוגדי קרישה, נוגדי טסיות), בני 65 ויותר, מי שסובלים מאי־ספיקת כבד מתקדמת, אלכוהוליסטים, מעשנים, מי שסובלים מבעיות במערכת קרישת הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת לב&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לבצקות ולאצירת נוזלים ולהחמיר אי־ספיקת לב. מי שסובלים מאי־ספיקת לב צריכים להימנע מלהשתמש בה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לאי־ספיקת כליות, ולכן יש להשתמש בה בזהירות רבה אם מצויים בסיכון לירידה בתפקוד הכליות. אסור להשתמש בתרופה במקרה של אי־ספיקת כליות חמורה. אם ידוע על הפרעות בתפקוד הכליות יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמתחילים להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אי־ספיקת כבד&lt;/b&gt;. אם סובלים מאי־ספיקת כבד יש להשתמש בתרופה בזהירות רבה. הסיבה: במצב של אי־ספיקת כבד עלולה התרופה לגרום להפרעות בתפקודי הכבד ולהעלות את הסיכון לדימומים. אסור להשתמש בתרופה במקרים של אי־ספיקת כבד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;עלייה ברמות האשלגן בדם&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לעלייה ברמות האשלגן בדם, בעיקר במטופלים שנמצאים בסיכון לכך כמו מטופלים באי־ספיקת כליות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לישנוניות ולסחרחורות ולכן עלולה לפגוע בכושר הנהיגה. מומלץ להימנע מנהיגה כל עוד לא יודעים בוודאות שלא סובלים מתופעות הלוואי האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;בני 65 שנים ויותר&lt;/b&gt;. לא קיים די מידע בנוגע לבטיחות התרופה לבני 65 שנים ויותר. עם זאת, אין צורך להתאים את המינון לבני 65 שנים ויותר. בני 65 ויותר שמשתמשים בתרופות מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים (NSAID) נמצאים בסיכון מוגבר לסבול מעלייה בלחץ הדם, מירידה בתפקוד הכליות, מדימומים ממערכת העיכול ומאירועי לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;זיהומים&lt;/b&gt;. אטוריקוקסיב עלולה למסך תסמינים של זיהומים כמו חום גבוה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ניתוחים&lt;/b&gt;. לפני ניתוח, כולל טיפול שיניים, יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה שנוטלים, כולל אטוריקוקסיב. ייתכן שהרופא יבקש להפסיק את נטילת התרופה לפני הניתוח או טיפול השיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;אסתמה&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום לקוצר נשימה או לצפצופים בנשימה. יש לדווח לרופא המטפל אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאסתמה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;. אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בהיריון ובהנקה. לכן לאישה שמתכננת היריון או נמצאת בהיריון או מיניקה אסור להשתמש בתרופה הזאת.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות הלוואי האלה של אטוריקוקסיב הן ברובן לא שכיחות ואף נדירות, אך עלולות להיות מסוכנות:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• תסמינים של תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או של תסמונת TEN: נגעים חמורים בעור ובהם עור מגורה ומתקלף והופעת שלפוחיות בעור או בעיניים, כיבים בחלל הפה, בגרון או באף.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• תסמינים של דימומים כמו דם בצואה, צואה שחורה, הקאה עם דם, הקאה עם נקודות הדומות לפולי קפה, שיעול דמי, דם בשתן, דימום מהחניכיים, דימום מהנרתיק שאינו קשור למחזור, הופעת חבורות וסימנים כחולים על העור, דימום מתמשך ובלתי ניתן לעצירה כתוצאה מחתכים.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• תסמינים של אי־ספיקת כליות כמו קושי לתת שתן, אי־מתן שתן, מתן שתן מועט, הופעת דם בשתן, עלייה משמעותית במשקל, הופעת בצקות בגוף.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• תסמינים של אי־ספיקת לב כמו חולשה ניכרת, חוסר אנרגיה, בעיות נשימה, בצקות בגפיים, עלייה משמעותית במשקל.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• תסמינים של אירוע מוחי כמו חולשה בצד אחד של הגוף, קושי לדבר או לשלוף מילים, צניחה או שינוי במראה של חצי צד בפנים, בלבול.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• תסמינים של אי־ספיקת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או הצהבה של העור (צהבת).&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• כאב בטן חמור או מתמשך.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• קוצר נשימה, כאבים בחזה.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• הופעת בצקות ברגליים.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• סחרחורות, עילפון.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• צפצופים באוזניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי שכיחות של&amp;nbsp;אטוריקוקסיב&lt;/b&gt;&lt;br&gt;בצקות ברגליים או בקרסוליים, דופק מהיר או לא סדיר, עלייה בלחץ הדם, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, הפרעות במערכת העיכול, צרבת, גזים, עצירות, שלשולים, כאבי בטן, בחילות, כיבים בחלל הפה, עלייה באנזימי הכבד, הופעת סימנים כחולים או אדומים על העור, חולשה, עייפות, מחלה דמוית שפעת.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;דלקת בקיבה, דלקת במעיים, דלקת בדרכי השתן, דלקת בדרכי הנשימה העליונות, ירידה במספריהם של תאי הדם האדומים והלבנים ובמספריהן של טסיות הדם, רגישות־יתר, שינויים בתיאבון, עלייה במשקל, מצב רוח ירוד, הזיות, קושי להירדם, ישנוניות, שינויים בחוש הטעם, הפרעות בראייה, גירוי בעין, צפצופים באוזניים, הפרעות בקצב הלב, אי־ספיקת לב, תעוקת חזה, שבץ, אירוע מוחי חולף, התקף לב, דלקת בכלי הדם, עלייה חמורה בלחץ הדם, שיעול, קוצר נשימה, דימום מהאף, יובש בפה, כיב קיבה (אולקוס), דימומים ממערכת העיכול, דלקת הלבלב, כאבי שרירים, התכווצויות שרירים, רמות גבוהות של אשלגן בדם, הפרעות בתפקוד הכליות, אי־ספיקת כליות, כאבים בחזה.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;רגישות־יתר קשה (כמו אנגיואדמה, תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או תסמונת TEN), בלבול, חוסר מנוחה, אי־ספיקת כבד, רמות נמוכות של נתרן בדם.&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. אלה הן התרופות שעלולה להיות להן אינטראקציה עם אטוריקוקסיב:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תרופות נוגדות קרישה כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וורפרין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8224" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אפיקסבן&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7988" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריברוקסבן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7989" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ודביגטרן&lt;/a&gt;. השילוב עלול להעלות את הסיכון לדימומים. הסיכון לכך גבוה יותר בגיל מבוגר. מומלץ להימנע מהשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תרופות אחרות מהמשפחה של נוגדי דלקת לא סטרואידיים כמו איבופרופן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5402" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ודיקלופנק&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לתופעות לוואי רבות, ולכן יש להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות נוגדות טסיות כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7038" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;קלופידוגרל&lt;/a&gt;, אספירין, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7975" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרסוגרל&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8089" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טיקגרלור&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לדימומים, ולכן מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/antidepressants.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;תרופות נוגדות דיכאון&lt;/a&gt; ממשפחת ה־SSRI כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5215" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פלואוקסטין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7120" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וציטלופרם&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לדימומים. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;• &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5108" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דיפירון (אופטלגין)&lt;/a&gt;. ניתן ליטול אופטלגין במקביל לנטילת ארקוקסיה - אם יש צורך בהקלה נוספת על הכאב. יש להקפיד על המינון המומלץ של שתי התרופות ולא לחרוג ממנו.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;• &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4515" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרצטמול (אקמול, דקסמול)&lt;/a&gt;. ניתן ליטול פרצטמול במקביל לנטילת ארקוקסיה - אם יש צורך בהקלה נוספת על הכאב. יש להקפיד על המינון המומלץ של שתי התרופות ולא לחרוג ממנו.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;• תרופות ממשפחת הקורטיקוסטרואידים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5192" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פרדניזון&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון להתפתחות כיב קיבה או דימומים ממערכת העיכול, ולכן מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5672" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;חומצה ולפרואית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt;. השילוב מעלה את הסיכון לדימומים ממערכת העיכול. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4969" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ליתיום&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/bipolar_disorder.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בהפרעה דו־קוטבית (מאניה דפרסיה)&lt;/a&gt;. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות הליתיום בדם. מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה מהמשפחה של מעכבי ACE כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7761" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אנלפריל&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5351" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ורמיפריל&lt;/a&gt;. השילוב עלול לפגוע באיזון לחץ הדם וכן בתפקוד הכליות והלב. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה מהמשפחה של מעכבי ARB כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8065" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ולסרטן&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5102" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ולוסרטן&lt;/a&gt;. השילוב עלול לפגוע באיזון לחץ הדם ובתפקוד הכליות והלב. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תרופות אחרות לטיפול בלחץ דם גבוה. השילוב עלול להפריע לאיזון לחץ הדם. ייתכן שהרופא יאשר את הטיפול, אך במקרה כזה הוא צפוי לעקוב אחרי לחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות הגורמות להפרשת שתן (תרופות משתנות) כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4849" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;פורוסמיד&lt;/a&gt;. השילוב עלול לפגוע ביעילות של התרופה המשתנת ולהעלות את הסיכון לאי־ספיקת כליות או להתייבשות. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מתוטרקסט&lt;/a&gt;, תרופה לטיפול במחלות אוטואימוניות כמו דלקת מפרקים שגרונית &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/psoriasis_guide.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופסוריאזיס&lt;/a&gt;. כמו כן היא משמשת לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן. השילוב עלול לגרום לעלייה ברמות המתוטרקסט בדם. אם המטופל מקבל מינון גבוה של מתוטרקסט או מקבל אותה לטיפול בסרטן, מומלץ לשקול טיפול אחר בכאבים ולהימנע משימוש מקביל בתרופות האלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תרופות למניעת דחייה של איברים מושתלים כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6628" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;טקרולימוס&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וציקלוספורין&lt;/a&gt;. השילוב עלול להגביר את הסיכון לאי־ספיקת כליות, ולכן מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8123" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דיגוקסין&lt;/a&gt; לטיפול במחלות לב. השילוב עלול להעלות את רמות הדיגוקסין בדם. אסור ליטול את שתי התרופות במשולב אם סובלים מאי־ספיקת לב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;צמחי מרפא כמו אספסת (אלפלפה) ואניס. השילוב מעלה את הסיכון לדימומים, ולכן מומלץ להימנע ממנו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;גלולות למניעת הריון והורמונים לגיל הבלות. השילוב מעלה את רמות האסטרוגן שבתכשירים האלה ומעלה את הסיכון לתופעות לוואי כמו פקקת ורידים. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100128</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית, בטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>ארקוקסיה,ארקו־טבע,אטוריקוקסיב־תרו,אטוריקוקסיב־דקסל,אטוריקוקסיב־תרימה4אטוריקוקסיב־דקסלEtoricoxib-Dexcel8682

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש