חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>נוגדי זיהום לשימוש סיסטמי</title><id>11</id></CategoryInfo></Category>Trueנוגדי זיהום לשימוש סיסטמיAmoxicillin3794TrueTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>A&lt;span style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=ltr&gt;moxicillin&lt;/span&gt;&lt;span dir=ltr&gt;&lt;?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt; </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>&lt;p&gt;אמוקסיצילין (Amoxicillin) היא אנטיביוטיקה ותיקה ממשפחת הפניצילינים (המשויכת לתת־הקבוצה פניצילינים חצי סינתטיים). היא משוּוקת בישראל בשמות המסחריים מוקסיפן ומוקסיוויט. &lt;br&gt;&lt;br&gt;השימוש באמוקסיצילין נפוץ מאוד&amp;nbsp;שכן היא משמשת קו ראשון לטיפול במגוון של זיהומים שלהם גורמים&amp;nbsp;חיידקים הרגישים לתרופה, ובהם חיידקים שגורמים לזיהומים בדרכי הנשימה, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/kids/childs/Pages/otitis_media.aspx" target="_blank"&gt;לדלקת אוזניים&lt;/a&gt;,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/laryngitis.aspx" target="_blank"&gt;לדלקת גרון&lt;/a&gt; חיידקית,&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/sinusitis.aspx" target="_blank"&gt;לסינוסיטיס&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/womens/Pages/cystitis.aspx" target="_blank"&gt;ולזיהומים בדרכי השתן&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;כמו כן&amp;nbsp;משתמשים באמוקסיצילין&amp;nbsp;במסגרת משטר טיפול אנטיביוטי&amp;nbsp;במקרה של זיהום בחיידק &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/helicobacter_pylori.aspx" target="_blank"&gt;ההליקובקטר פילורי&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;אמוקסיצילין גם משמשת למניעת זיהומים חיידקיים במהלך טיפולים רפואיים, כמו טיפולי שיניים באנשים שבסיכון לאנדוקרדיטיס (דלקת של פנים הלב) חיידקי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אמוקסיצילין אפשר לתת&amp;nbsp;גם למבוגרים וגם לילדים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות,&amp;nbsp;תרחיף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;1 - 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;2 - 3&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;p&gt;הרופא קובע את המינון בהתאם לסוג הזיהום. להלן ההמלצות המקובלות לטיפול&amp;nbsp;בכמה זיהומים:&lt;br/&gt;&lt;br&gt;1. &lt;strong&gt;דלקת ריאות חיידקית הנרכשת בקהילה&lt;/strong&gt;: 500 עד&amp;nbsp;1,000&amp;nbsp;מיליגרם 3 פעמים ביום במשך&amp;nbsp;5 עד 7&amp;nbsp;ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;דלקת גרון חיידקית&lt;/strong&gt;: 500 מיליגרם פעמיים ביום או 1,000&amp;nbsp;מיליגרם פעם ביום במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;דלקת בסינוסים (סינוסיטיס)&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;500 עד 1,000&amp;nbsp;מיליגרם 3 פעמים ביום במשך&amp;nbsp;5 עד 7&amp;nbsp;ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;דלקת באוזן התיכונה&lt;/strong&gt;: 500 מיליגרם 3 פעמים ביום במשך&amp;nbsp;5 עד 7&amp;nbsp;ימים.&lt;/p&gt;</adult><child>&lt;p&gt;הרופא קובע את המינון בהתאם לסוג הזיהום ולמשקל הילד.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון כללי&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;טווח המינונים נקבע לפי חומרת הזיהום או עוצמת התסמינים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;strong&gt;זיהומים בדרגה קלה עד בינונית&lt;/strong&gt;: 25 עד 50&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם&amp;nbsp;משקל גוף ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;זיהומים קשים או חריפים&lt;/strong&gt;: 80 עד 100&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־2 עד 3 מנות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;מינון לפי התוויה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. &lt;strong&gt;דלקת באוזן התיכונה&lt;/strong&gt;: 80&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה&amp;nbsp;ל־2 מנות במשך 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;דלקת ריאות&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;80 עד 90&amp;nbsp;מיליגרם לקילוגרם משקל גוף ביום בחלוקה ל־2 עד 3&amp;nbsp;מנות במשך 5 עד 10 ימים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;דלקת גרון חיידקית&lt;/strong&gt;: ילדים עד גיל 12 שנים -&amp;nbsp;250 מיליגרם פעמיים ביום במשך 10 ימים;&amp;nbsp;בני 13 ויותר - 500 מיליגרם&amp;nbsp;פעמיים ביום במשך 10 ימים.&lt;/p&gt;</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;כמוסות מוקסיפן ומוקסיוויט&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. את מינון התרופה קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה&amp;nbsp;בעזרת כוס מים. אסור ללעוס את הכמוסות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מזון איננו משפיע על יעילות התרופה, כך שניתן ליטול אותה עם ארוחה או בין הארוחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להקפיד על תדירות הנטילה ועל משך&amp;nbsp;הטיפול כפי שקבע&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרחיף מוקסיפן ומוקסיוויט&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. קיימים בקבוקים בשני גדלים: בקבוק בנפח של 60 מיליליטר ובקבוק בנפח של 100 מיליליטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. הרוקח מכין את התרחיף לפי ההנחיות שמופיעות על הבקבוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לאחר הכנת&amp;nbsp;התרחיף יש להשתמש בו בתוך 14 ימים. ניתן לאחסן אותו במקרר או בטמפרטורת החדר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. לפני כל שימוש יש לנער היטב את הבקבוק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. את מינון התרופה קובע הרופא המטפל. יש להקפיד על תדירות הנטילה ועל משך&amp;nbsp;הטיפול כפי שקבע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש להקפיד על מדידה מדויקת של נפח המנה. ניתן להיעזר בכוסית המצורפת לבקבוק או במזרק&amp;nbsp;שיש עליו&amp;nbsp;שנתות. יש לבקש מהרוקח&amp;nbsp;שיסביר כיצד למדוד את המנה הנדרשת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;מזון איננו משפיע על יעילות התרופה, כך שניתן ליטול אותה עם ארוחה או בין הארוחות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אמוקסיצילין היא אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילין שמשמשת לטיפול בכמה זיהומים ודלקות שלהם גורמים חיידקים הרגישים לאנטיביוטיקה הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. התרופה נחשבת קו ראשון לטיפול בכמה זיהומים נפוצים, והיא נמצאת בשימוש נרחב&amp;nbsp;הן לטיפול בילדים והן לטיפול במבוגרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור להשתמש באמוקסיצילין&amp;nbsp;אם ידוע&amp;nbsp;על אלרגיה לפניצילין או לאנטיביוטיקה ממשפחת הבטא־לטקם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אמוקסיצילין משוּוקת בארץ בשמות המסחריים מוקסיפן ומוקסיוויט בכמוסות ובתרחיף לבליעה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. התרחיף מיועד לילדים ולמבוגרים המתקשים&amp;nbsp;לבלוע כמוסות. התרחיף&amp;nbsp;משוּוק בבקבוקונים בשני גדלים: בקבוקון של 60 מיליליטר ובקבוקון של 100 מיליליטר. הרוקח מכין את התרחיף ומנפק את התכשיר כשהוא מוכן לשימוש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. יש להקפיד על יישום הוראותיו של&amp;nbsp;הרופא ולהשלים את הטיפול באנטיביוטיקה. אסור לקצר את משך הטיפול שאותו קבע&amp;nbsp;הרופא, גם אם יש שיפור במצב הדלקת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. תופעות הלוואי השכיחות של התרופה&amp;nbsp;הן שלשולים, בחילות וכאבי בטן. קיימות גם תופעות לוואי נדירות שיש לדווח עליהן לרופא ברגע שמבחינים בהן. מידע מפורט מובא&amp;nbsp;בסעיף "תופעות לוואי".&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. מצורפים כאן דפי מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. &lt;b&gt;תרחיף אמוקסיצילין&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxicillin_s.f._heb_medi-market.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxicillin_s.f._arab_medi-market.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Amoxicillin S.F. Sus 250 mg/5 ml 100 m); מק"ט:&amp;nbsp;1000155391; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Brown &amp;amp; Burk; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: מדי מרקט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרחיף אמוקסיצילין&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxicillin_heb_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxicillin_arab_raz.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Amoxicillin S.F. Sus 250 mg/5 ml 100 m); מק"ט:&amp;nbsp;1000155391; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Brown &amp;amp; Burk; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;תרחיף אמוקסיצילין&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxicilina_normon_heb_medi-market.PDF" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxicilina_normon_arab_medi-market.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Amoxicilina Normon 250 mg/5 ml 120 ml);מק"ט:&amp;nbsp;1000157352; בעלת הרישום: Normon Laboratories; מדינת היבוא: ספרד; היבואנית: מדי מרקט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4.&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרחיף אמוקסיצילין טבע&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxicilline_teva_heb_arab.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית ובערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Amoxicilline Teva Sus 250 mg/5 ml 100); מק"ט:&amp;nbsp;1000157255; בעלת הרישום: Teva; מדינת היבוא: הולנד; היבואנית: סל"א.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;&lt;b&gt;תרחיף אמוקספן&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxapen_heb_medison_pharma.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/amoxapen_arab_medison_pharma.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Amoxapen 29/M Sus 250 mg/5 ml 100 ml); מק"ט:&amp;nbsp;1000157274; בעלת הרישום: Remedica; מדינת היבוא: קפריסין; היבואנית: מדיסון פארמה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: השימוש בתרופה אינו אמור לפגוע בכושר הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: ניתן להשתמש בתרופה הזאת בהריון -&amp;nbsp;אך רק בהוראת&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: ניתן להשתמש בתרופה&amp;nbsp;בתקופת ההנקה -&amp;nbsp;אך רק בהוראת&amp;nbsp;הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: לא ידוע אם אלכוהול&amp;nbsp;משפיע על התרופה. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל אם המצב הרפואי מאפשר לשתות אלכוהול.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאמוקסיצילין או&amp;nbsp;לאנטיביוטיקה אחרת ממשפחת הפניצילין.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במקרים של רגישות יתר לאנטיביוטיקה ממשפחת הבטא לקטם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם חולים&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/kiss.aspx" target="_blank"&gt;במחלת הנשיקה (מונונוקלאוזיס)&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. &lt;strong&gt;היסטוריה רפואית&lt;/strong&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים&amp;nbsp;ומחלות&amp;nbsp;בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח לו על כל&amp;nbsp;תרופה אחרת שנוטלים, כולל&amp;nbsp;צמחי מרפא ותוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;רגישות־יתר&lt;/strong&gt;. מאחר שאמוקסיצילין היא תרופה ממשפחת הפניצילינים,&amp;nbsp;אסור להשתמש בה אם רגישים לפניצילין או לאנטיביוטיקה ממשפחת הבטא לקטם (כולל צפלוספורינים). הרגישות לתרופה הזאת&amp;nbsp;יכולה להתבטא בתסמינים שונים ובהם&amp;nbsp;פריחה קלה בעור. במקרים חמורים עלולה רגישות־היתר להתבטא באנפילקסיס (מצב מסכן חיים) וכן בתופעות&amp;nbsp;מסכנות חיים בעור (כמו תסמונת סטיבנס־ג'ונסון).&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל גם אם&amp;nbsp;סובלים מרגישות־יתר למזון מסוים או לאנטיביוטיקה אחרת או אם סובלים ממחלה אלרגית כלשהי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;strong&gt;טיפול ממושך או מניעתי&lt;/strong&gt;.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;במרבית המקרים ניתנת אמוקסיצילין&amp;nbsp;לפרק זמן קצר (בין 3 ל־14 ימים,&amp;nbsp;בהתאם לסוג הזיהום). במקרים מסוימים יכול הרופא להמליץ על שימוש ארוך טווח בתרופה. שימוש&amp;nbsp;כזה עלול לגרום, בין היתר,&amp;nbsp;להופעת זיהומי פטרייה או להופעת זיהום של החיידק קלוסטרידיום דיפיציל במערכת העיכול. מטופלים שמקבלים טיפול ארוך טווח צריכים להיות במעקב אצל הרופא המטפל ולעשות בדיקות דם לפי הנחיותיו.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;מחלת הנשיקה&lt;/strong&gt;. מטופלים שסובלים ממחלת הנשיקה ונוטלים אמוקסיצילין עלולים לפתח פריחה מפושטת על העור. לכן יש להימנע ממתן התרופה למטופלים שסובלים ממחלת הנשיקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;אי־ספיקת כליות ובעיות במערכת השתן&lt;/strong&gt;. אם סובלים מירידה בתפקוד הכליות עד כדי&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/chronic_renal_failure.aspx" target="_blank"&gt;אי־ספיקת כליות&lt;/a&gt; או ממחלת כליות, יש לדווח על כך לרופא המטפל. ייתכן שהרופא ימליץ על מינון מופחת של אמוקסיצילין. במטופלים שנותנים מעט מאוד&amp;nbsp;שתן עלולה התרופה&amp;nbsp;לגרום לעיתים נדירות&amp;nbsp;ליצירת גבישים בשתן. יש לדווח לרופא המטפל אם בעת שמטופלים בתרופה חשים שתפוקת השתן קטנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;בדיקות מעבדה&lt;/strong&gt;. מי שצריכים לבדוק את רמות הגלוקוז (סוכר) בדמם (באמצעות בדיקות דם ובדיקות שתן)&amp;nbsp;חייבים לדווח&amp;nbsp;לרופא&amp;nbsp;על כך שהם מטופלים באמוקסיצילין.&amp;nbsp;הסיבה:&amp;nbsp;התרופה עלולה להשפיע על תוצאות הבדיקות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי המחייבות לפנות&amp;nbsp;לרופא המטפל&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;תופעות הלוואי המחייבות לפנות לרופא הן ברובן&amp;nbsp;לא שכיחות ואף נדירות.&amp;nbsp;עם זאת, מאחר שהן עלולות להיות מסוכנות, הרי עם הופעתן יש לפנות בדחיפות&amp;nbsp;לרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1. תופעות לוואי של רגישות־יתר כמו פריחה, גרד, עור אדמומי, נפוח או מגורה, עור מתקלף, קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, לחץ בחזה, קושי בבליעה, נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: העפעפיים, הפנים, השפתיים,&amp;nbsp;הלשון, הגרון. לתסמינים האלה עלול להתלוות גם חום גבוה אך הם עלולים להופיע גם ללא עלייה בחום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תופעה אלרגית מאוחרת שמופיעה&amp;nbsp;כמה ימים לאחר התחלת הטיפול באנטיביוטיקה. התסמינים כוללים חום גבוה, פריחה, כאבי מפרקים ונפיחות של בלוטות הלימפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תסמונת סטיבנס־ג'ונסון או תסמונת&amp;nbsp;TEN. אלה הן תופעות לוואי נדירות&amp;nbsp;שבאות לידי ביטוי באחד או יותר מהתסמינים הבאים: עור אדמומי ומקולף, הופעת שלפוחיות על&amp;nbsp;העור, קילופי עור, עיניים אדמומיות ומגורות, כיבים בחלל הפה, בגרון, באף ובעיניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. דלקת במעי הגס ושלשולים חריפים. אחת מתופעות הלוואי השכיחות של אמוקסיצילין היא שלשולים, אך אם מתפתח שלשול חריף ומתמשך המלוּוה בכאבי בטן ובעוויתות, בצואה נוזלית או דמית&amp;nbsp;- יש לפנות לרופא המטפל. ייתכן שמדובר בדלקת במעי הגס שהגורם לה הוא&amp;nbsp;החיידק קלוסטרידיום דיפיציל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. תסמינים של ירידה במספרים של תאי הדם כמו חום&amp;nbsp;גבוה, צמרמורת, עייפות, חולשה ניכרת, חיוורון והופעת חבורות או דימומים על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תסמינים של מחלת כבד כמו חולשה ניכרת, בחילות והקאות, חוסר תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של החלק הלבן בעיניים או הצהבה של העור (צהבת).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;שלשולים, כאבי בטן, בחילות, פריחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;הקאות, פריחה מגרדת, פטרת בנרתיק&amp;nbsp;(שמתבטאת בהפרשות ובגרד בנרתיק).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;פריחה חריפה על העור, תגובות אלרגיה, אנגיואדמה (נפיחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: העפעפיים, הפנים, הלשון, השפתיים, הגרון), הפרעות בתנועת השרירים, סחרחורות, דלקת בכבד, צהבת, דלקת בכליות, הופעת גבישים בשתן, אצירת שתן, קושי במתן שתן, אנמיה, הפרעות בקרישת הדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;לפני&amp;nbsp;שמתחילים להשתמש באמוקסיצילין&amp;nbsp;יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרופות שעלולה להיות להן&amp;nbsp;אינטראקציה עם אמוקסיצילין&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;1. &lt;strong&gt;אנטיביוטיקות אחרות&lt;/strong&gt;, לרבות אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים והמקרולידים, סולפונמיד &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5180" target=_blank&gt;וכלורמפניקול&lt;/a&gt;. בחלק מהמקרים ייתכן שהרופא יאשר את השילוב,&amp;nbsp;למשל לטיפול בחיידק הליקובקטר פילורי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;strong&gt;תרופות נוגדות קרישה&lt;/strong&gt; כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4723" target=_blank&gt;וורפרין (קומדין)&lt;/a&gt;. השילוב עם אמוקסיצילין עלול לגרום לשינויים ברמות הוורפרין בדם. במקרה של שילוב כזה עשוי הרופא&amp;nbsp;לעקוב אחרי רמות ה־INR בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;פרובנציד&lt;/strong&gt;, תרופה לטיפול &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/gout.aspx" target=_blank&gt;בשיגדון (גאוט)&lt;/a&gt;. &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8516" target=_blank&gt;פרובנציד&lt;/a&gt; עלולה להעלות את רמות האמוקסיצילין בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;strong&gt;אלופורינול&lt;/strong&gt;, תרופה לטיפול בשיגדון. השילוב עם&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4547" target=_blank&gt;אלופורינול&lt;/a&gt; עלול להעלות את הסיכון לרגישות־יתר לאמוקסיצילין. הרופא יכול לאשר את השילוב, אך יעקוב אחרי תופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;strong&gt;מתוטרקסט&lt;/strong&gt;. אמוקסיצילין עלולה להעלות את רמות&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7242" target="_blank"&gt;המתוטרקסט&lt;/a&gt; בדם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשילוב התרופות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;strong&gt;גלולות למניעת הריון&lt;/strong&gt;. אנטיביוטיקות מסוימות עלולות להפחית מהיעילות של גלולות למניעת הריון. ככל הנראה, אמוקסיצילין אינה משפיעה על יעילות הגלולות.&amp;nbsp;נשים בגיל הפוריות שנוטלות אנטיביוטיקות נוספות וגם גלולות למניעת הריון צריכות להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן לקחת את התרופה עם מזון או ללא מזון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור ללעוס את הכמוסות, אלא יש לבלוע אותן בשלמותן&amp;nbsp;בעזרת כוס מים. מי שמתקשה לבלוע&amp;nbsp;כמוסות יכול להשתמש בתרחיף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;strong&gt;כמוסות מוקסיפן ומוקסיוויט&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;יש לאחסן את הכמוסות במקום יבש ובטמפרטורה שאינה גבוהה&amp;nbsp;מ־25 מעלות צלזיוס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תרחיף מוקסיפן ומוקסיוויט&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;יש לשמור את הבקבוקון באריזה המקורית ולאחסן אותו במקום יבש ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס. לאחר הכנת התרחיף ניתן לשמור את הבקבוקון במקרר או בטמפרטורת החדר, אך בכל מקרה יש להשתמש בתכולתו&amp;nbsp;בתוך 14 ימים מיום הכנתה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>379</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא רשאי לרשום את התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tarchif.svg</image><name>תרחיף</name></Package></Packages>מוקסיפן,מוקסיוויט,אמוקסיצילין,אמוקסיצילין נורמון,אמוקספן,אמוקסיצילין טבע4אמוקסיצילין טבעAmoxicillin Teva8733

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש