חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העיכול ומטבוליזם</title><id>5</id></CategoryInfo></Category>Trueמערכת העיכול ומטבוליזםNitazoxanide1005944FalseTrueFalseTrueTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Nitazoxanide</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>תרחיף ניטזוקסניד (ניתן מגיל שנה) וטבליות ניטזוקסניד (ניתנות מגיל 12 שנים) מיועדים לטיפול בשלשול ובזיהומים שלהם גורמים הטפילים ג'יארדיה למבליה וקריפטוספורידיום פרבום.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות, תרחיף.&amp;nbsp;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><all>&lt;div class="BigBlue" style="text-align: center;"&gt;2&lt;/div&gt;&lt;div class="BiggerDrugInfo" style="text-align: center;"&gt;פעמים ביום&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>טבלייה אחת של 500 מיליגרם או 25 מיליליטר תרחיף כל 12 שעות במשך 3 ימים.</adult><child>למינונים של פחות מ־500 מיליגרם יש להשתמש בתרחיף ניטזוקסניד. משך הטיפול בילדים הוא 3 ימים.&lt;br&gt;&lt;b&gt;&lt;br&gt;1 עד 3 שנים&lt;/b&gt;: 100 מיליגרם תרחיף (שהם 5 מיליליטר) כל 12 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;4 עד 11 שנים&lt;/b&gt;: 200 מיליגרם תרחיף (שהם 10 מיליליטר) כל 12 שעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;12 שנים ויותר&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;טבלייה אחת של 500 מיליגרם או 25 מיליליטר תרחיף כל 12 שעות.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>הנחיות למיהול תרחיף אליניה לבליעה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;1. יש למדוד 48 מיליליטר מים להכנת תרחיף של 100 מיליגרם ב־5 מיליליטר תרחיף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. יש להקיש על הבקבוקון עד שכל האבקה זורמת בחופשיות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. יש להוסיף כחצי מ־48 המיליליטר מים הנדרשים להכנה ולנער היטב את הבקבוקון כדי להמיס את האבקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש להוסיף את המים הנותרים ולנער שוב היטב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;מתקבל תרחיף שמכיל 20 מיליגרם ב־1 מיליליטר או 100 מיליגרם ב־5 מיליליטר. יש להקפיד שהמכל סגור היטב. יש לנער היטב את התרחיף לפני כל שימוש.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן דפי מידע על התרופה:&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות אליניה&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/Alinia_heb_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/Alinia_arab_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Alinia 29/M Tab 500 mg 30); מק"ט:&amp;nbsp;1110034628; בעלת הרישום:&amp;nbsp;Romark Laboratories; מדינת היבוא: ארצות־הברית; היבואנית: נובולוג.&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: התרופה אינה פוגעת בכושר הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בהריון. לאישה הרה אסור ליטול את התרופה בשליש הראשון להריון. החל מהשליש השני מותר לה להשתמש בתרופה - באישור הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: לא ידוע אם התרופה מופרשת לחלב אם. יש להתייעץ עם הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לאלכוהול על התרופה. יש להתייעץ&amp;nbsp;עם הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;חולי HIV&lt;/b&gt;: לא הוכח שניטזוקסניד יעילה לטיפול בשלשול הנגרם כתוצאה מקריפטוספורידיום פרבום אצל חולי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;איידס&lt;/a&gt; או אצל נשאי איידס (HIV) או אצל מטופלים שמערכת החיסון שלהם מדוכאת.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;שכיחות נמוכה&lt;/b&gt;: כאבי בטן, כאבי ראש, שתן בצבע אדום, בחילות, הקאות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;נדיר&lt;/b&gt;: החמרה של השלשול, ריפלוקס (החזר ושטי), סחרחורות, קשיי נשימה, פריחה, גרד.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על תגובות בין־תרופתיות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש ליטול ניטזוקסניד יחד עם מזון.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;טבליות&lt;/b&gt;: אסור לכתוש או לרסק את הטבליות מכיוון שהן מצופות. אם מתקשים לבלוע או נדרש מינון נמוך מ־500 מיליגרם יש להשתמש בתרחיף.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100594</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תרחיף&lt;/b&gt;: ניתן &amp;nbsp;לאחסן את התרחיף המוכן במשך 7 ימים בטמפרטורת החדר, לאחר מכן יש להשליך את שאריות התרחיף שנותרו בבקבוקון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;טבליות&lt;/b&gt;&amp;nbsp;יש לאחסן בטמפרטורת החדר.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package><Package><image>Tarchif.svg</image><name>תרחיף</name></Package></Packages>אליניה4אליניהAlinia8739

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש