חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>לב וכלי דם</title><id>7</id></CategoryInfo></Category>Falseלב וכלי דםNifedipine1434TrueTrueFalseFalseTrueTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Nifedipine</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. ניפדיפין היא תרופה ותיקה לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" target=_blank&gt;בלחץ דם גבוה&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" target="_blank"&gt;ובתעוקת חזה&lt;/a&gt; יציבה וכרונית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. התרופה שייכת למשפחה של&amp;nbsp;חוסמי תעלות הסידן. התרופות המשתייכות למשפחה הזאת&amp;nbsp;מרחיבות&amp;nbsp;את כלי הדם ההיקפיים ואת כלי הדם בלב.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>טבליות בשחרור מושהה, טבליות בשחרור ממושך.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;p align="center"&gt;&lt;span class="BigBlue"&gt;3-1&lt;/span&gt;&lt;span class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/span&gt;ותמיד לפי הנחיות הרופא או הרוקח&lt;/p&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;strong&gt;טבליות בשחרור מושהה&lt;/strong&gt; (פרסולט): המינון ההתחלתי -&amp;nbsp;10 מיליגרם פעמיים ביום. את המינון יש להעלות בהדרגה. המינון המרבי -&amp;nbsp;60 מיליגרם ביום&amp;nbsp;בחלוקה ל־2 עד 3&amp;nbsp;מנות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות בשחרור ממושך&lt;/strong&gt; (ניפדילונג, אוסמו־אדלט): המינון ההתחלתי - 20 עד 30 מיליגרם פעם ביום. את המינון ניתן להעלות בהדרגה. המינון המרבי -&amp;nbsp;120 מיליגרם פעם ביום.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. ניפדיפין היא תרופה לטיפול בלחץ דם גבוה ובתעוקת חזה כרונית.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. את המינון קובע הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אסור לשתות מיץ אשכוליות ולאכול אשכוליות בעת שמטופלים בניפדיפין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אין מקום לחשש אם הטבליות מופיעות בצואה, שכן&amp;nbsp;מדובר רק במעטפת החיצונית שלהן, ללא התכולה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. ניפדיפין היא תרופה שמשמשת לטיפול בלחץ דם גבוה ובתעוקת חזה כרונית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. במהלך הטיפול בתרופה&amp;nbsp;יש להיות במעקב רפואי קבוע ולעשות בדיקות דם כנדרש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מומלץ לעקוב אחרי לחץ הדם והדופק. יש להתייעץ עם&amp;nbsp;הרופא המטפל&amp;nbsp;כיצד לעשות את הבדיקות האלה בבית ובאיזו תדירות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. יש לדווח לרופא או לרוקח על כל תרופה&amp;nbsp;נוספת שנוטלים או עומדים ליטול - כולל תוספי&amp;nbsp;תזונה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;מי שעומדים לפני בדיקה הדמיה שכוללת&amp;nbsp;נטילת&amp;nbsp;בריום&amp;nbsp;צריכים לדווח&amp;nbsp;לרופא המטפל ולרופא במכון ההדמיה שהם מטופלים בניפדיפין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מצורפים כאן דפי מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות ניפדיפרס&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/nifedipine_heb_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/nifedipine_arab_novolog.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (Nifedipress MR Tab 10 mg 56); מק"ט: 1000148057; בעלת הרישום: Dexcel; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;טבליות טנסיפין MR&lt;/strong&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/tensipine_heb_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/tensipine_arab_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Tensipine MR Tab 10 mg 56); מק"ט: 1000169356; בעלת הרישום: Genus Pharmaceuticals; מדינת היבוא: בריטניה; היבואנית: נובולוג.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;נהיגה&lt;/strong&gt;: ניפדיפין עלולה לגרום לסחרחורות, לחולשה ולהפרעות בראייה. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים כי התרופה אינה גורמת לתופעות הלוואי האלה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הריון&lt;/strong&gt;: מטופלת בניפדיפין&amp;nbsp;שנמצאת בהריון או מתכננת הריון חייבת לדווח על כך לרופא המטפל. לפעמים משתמשים בתרופה הזאת כדי לטפל&amp;nbsp;בלחץ דם גבוה בלתי נשלט בתקופת ההריון -&amp;nbsp;באישור גינקולוג מומחה. יש ליידע את הצוות הרפואי בחדר היולדות שהיולדת נטלה&amp;nbsp;ניפדיפין בתקופת ההריון. אסור ליטול את התרופה במקביל למתן תוך־ורידי של מגנזיום סולפט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;הנקה&lt;/strong&gt;: התרופה מופרשת לחלב האם בכמויות קטנות שלא אמורות להשפיע על התינוק היונק.&amp;nbsp;אף שהיצרן אינו ממליץ על השימוש בניפדיפין בהנקה, הרי איגוד רופאי הילדים בארה"ב קבע&amp;nbsp;שניתן להשתמש בתרופה בהנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;אלכוהול&lt;/strong&gt;: שתיית אלכוהול עלולה להחריף את תופעות הלוואי של ניפדיפין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה או&amp;nbsp;לתרופות אחרות&amp;nbsp;שחוסמות אף הן את תעלות הסידן ומשתייכות לקבוצת&amp;nbsp;הדיהידרופירידינים.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. במצב של&amp;nbsp;הלם לבבי (למשל, בגלל&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" target=_blank&gt;התקף לב&lt;/a&gt; או&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" target=_blank&gt;הפרעת קצב&lt;/a&gt; חמורה או טראומה), בעת התקף לב וכן בחודש שלאחר מכן. כמו כן לא ניתן להשתמש בתרופה כדי למנוע התקף לב חוזר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם ישנה&amp;nbsp;היצרות של מסתם אבי העורקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. במקרים של&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" target=_blank&gt;תעוקת חזה&lt;/a&gt; בלתי יציבה או חריפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;אם למטופל יש סטומה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם סובלים ממחלות מעי דלקתיות כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/crohns_disease.aspx" target=_blank&gt;מחלת קרוהן&lt;/a&gt; או &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/ulcerative_colitis.aspx" target=_blank&gt;קוליטיס כיבית (דלקת כיבית של המעי הגס)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. אם&amp;nbsp;אובחנו&amp;nbsp;(בעבר או בהווה)&amp;nbsp;חסימת&amp;nbsp;מעיים או&amp;nbsp;חסימה בוושט או&amp;nbsp;היצרות בדרכי העיכול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. בשילוב עם &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361&amp;name=%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. אם אובחן&amp;nbsp;לחץ דם ממאיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. במקרים של אי־ספיקת כבד חמורה בילדים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. לפני גיל 18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. בעת שמטופלים בניפדיפין מומלץ להיות במעקב רפואי קבוע. המעקב עשוי לכלול&amp;nbsp;בדיקות תקופתיות שונות ובהן בדיקות של לחץ הדם ושל הדופק ובדיקות מעבדה שונות.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2.&amp;nbsp;השימוש בניפדיפין גורם לעיתים להתפתחות של לחץ דם נמוך.&amp;nbsp;מי שממשיכים ליטול את התרופה במצב כזה צריכים לעשות זאת בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. מי שסובלים&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" target=_blank&gt;מאי־ספיקת לב&lt;/a&gt; צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אסור לחצות, לכתוש או ללעוס טבליות&amp;nbsp;ניפדיפין, משום שהפעולות האלה&amp;nbsp;עלולות לפגוע ביעילות התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מי שאובחנה אצלם מחלת כבד צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה משום שהם רגישים יותר ממטופלים אחרים&amp;nbsp;לתופעות הלוואי שלה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. מטופלים&amp;nbsp;בדיאליזה צריכים להשתמש בתרופה בזהירות רבה משום שעלול להתפתח אצלם&amp;nbsp;לחץ דם נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. חולי&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" target=_blank&gt;סוכרת&lt;/a&gt;&amp;nbsp;צריכים לעקוב באופן&amp;nbsp;קבוע אחרי רמות הסוכר בדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. ניתן לתת ניפדיפין עם תרופות אחרות לטיפול בלחץ דם גבוה. יש לעקוב באופן קבוע אחרי ערכי לחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;לניפדיפין יש&amp;nbsp;אינטראקציות עם תרופות אחרות. יש לדווח לרופא המטפל או לרוקח על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה. מידע מפורט מובא בסעיף&amp;nbsp;"תגובות בין־תרופתיות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. אסור לאכול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/grapefriut_and_drugs.aspx" target="_blank"&gt;אשכוליות&lt;/a&gt; או לשתות מיץ אשכוליות בעת שמטופלים בניפדיפין. הסיבה: אשכוליות עלולות להעלות&amp;nbsp;את רמות הניפדיפין בדם ובכך הן מגדילות את הסיכון לתופעות לוואי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. תופעת הלוואי השכיחה ביותר&amp;nbsp;- בצקות ברגליים - מתרחשת בדרך כלל&amp;nbsp;בשבוע השני והשלישי&amp;nbsp;לטיפול, ויש לדווח עליה לרופא המטפל.&amp;nbsp;זה עשוי&amp;nbsp;להורות על בדיקות נוספות&amp;nbsp;ואף להחליף את הניפדיפין בתרופה אחרת. פירוט של תופעות הלוואי מובא בסעיף "תופעות לוואי שכיחות".&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. הטבלייה יכולה להופיע בצואה. זוהי תופעה&amp;nbsp;תקינה&amp;nbsp;שאינה מעידה על כשל טיפולי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. יש לדווח לרופא אם&amp;nbsp;עומדים לעבור בדיקת רנטגן הכוללת שתיית בריום. הסיבה:&amp;nbsp;ניפדיפין עלולה לפגוע בתוצאות הבדיקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14.&amp;nbsp;אין מידע&amp;nbsp;בנוגע ליעילות ולבטיחות של התרופה כשהיא ניתנת למי שטרם מלאו להם 18 שנים.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שמחייבות לפנות מיד לרופא&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;1. תסמינים של אנגיואדמה -&amp;nbsp;פריחה, התנפחות של העור, נפיחות של השפתיים, של הפנים, של הלשון או של הגרון - שאליה עלולים להתלוות קוצר נשימה וצפצופים בנשימה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. תסמינים של תסמונת מסכנת חיים שנקראת נמק אפידרמי רעלני&amp;nbsp;(TEN): פריחה, גרד, הופעת שלפוחיות על העור, קילוף של העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. דופק&amp;nbsp;מהיר או לא סדיר, קוצר נשימה, התעלפות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. בצקות ברגליים. הבצקות לרוב חולפות ברגע שמפסיקים להשתמש בתרופה,&amp;nbsp;אולם לעיתים הן מעידות&amp;nbsp;על אי־ספיקת לב או על אי־ספיקת כליות, ולכן יש לפנות לרופא המטפל בכל מקרה של בצקת ברגליים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;בצקות בכפות הרגליים (בעיקר בקרסוליים), הסמקה, כאבי ראש, הרגשה כללית לא טובה, סחרחורות, עצירות ובחילות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;כאבי בטן, הפרעות במערכת העיכול, צמרמורת, תת לחץ דם בעמידה, דופק מוגבר, כאבי שרירים, הפרעות שינה, שינויים במצב הרוח, דימום מהאף, גודש באף, מיגרנה, רעד, ראייה מטושטשת, עלייה באנזימי הכבד, קושי במתן שתן או הפרשת שתן מוגברת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;תופעות לוואי נדירות&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;דלקת חניכיים, חניכיים נפוחות או רגישות, דימום מהחניכיים, תחושת נימול, עלייה ברמות הסוכר בדם, ירידה בספירות הדם, קשיי עיכול, רגישות לאור השמש, פריחה אדמונית על העור, כאבי מפרקים, צלצולים באוזניים, שינויים בחוש הטעם, חסימה בדרכי העיכול ושינויים בחוש הטעם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;1. לניפידיפין יש אינטראקציות עם תרופות רבות, שלא את כולן ניתן לציין כאן. לכן יש לדווח לרופא המטפל או לרוקח על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה.&lt;br/&gt;&lt;br&gt;2. אסור ליטול ניפדיפין&amp;nbsp;יחד עם ריפמפיצין, משום שהשילוב עלול לגרום לירידה משמעותית ביעילות של ניפדיפין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. תרופות מסוימות עלולות לגרום לעלייה ברמות הניפדיפין בדם ובכך גם לעלייה בתופעות הלוואי שלה. התרופות האלה כוללות, בין היתר, תרופות לטיפול בנשאי &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/aids.aspx" target=_blank&gt;HIV&lt;/a&gt;, תרופות נוגדות פטריות (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7787&amp;name=%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9C+%D7%A7%D7%A8%D7%9D" target=_blank&gt;קטוקונזול&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5292&amp;amp;name=%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A1" target=_blank&gt;ואיטרקונזול&lt;/a&gt;), אנטיביוטיקה ממשפחת המקרולידים (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8417&amp;amp;name=%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;קלריתרומיצין&lt;/a&gt;), תרופות אחרות שחוסמות את&amp;nbsp;תעלות הסידן (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8496&amp;amp;name=%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%9E%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;ורפמיל&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4778&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%9D" target=_blank&gt;ודילטיאזם&lt;/a&gt;),&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5202&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%94" target=_blank&gt;פלואוקסטין&lt;/a&gt; (תרופה נוגדת &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/depression.aspx" target=_blank&gt;דיכאון&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. ישנן תרופות שעלולות להפחית את רמות הניפדיפין בדם ובכך להפחית&amp;nbsp;מיעילותה. מדובר, בין היתר, בתרופות לטיפול&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" target=_blank&gt;באפילפסיה&lt;/a&gt; (כמו&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5333&amp;amp;name=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9C" target=_blank&gt;קרבמזפין&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4809&amp;amp;name=%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;ופניטואין&lt;/a&gt;).&lt;br&gt;&lt;br&gt;5.&amp;nbsp;ניתן לעיתים ליטול תרופות נוספות לטיפול בלחץ דם גבוה, כמו חוסמי בטא, אך יש לשים לב לכך שבמקרים מסוימים עלול השילוב הזה לגרום ללחץ דם נמוך.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. תרופות מסוימות, כמו חוסמי אלפא, עלולות לגרום לתת־לחץ דם בעמידה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7.&amp;nbsp;ניפדיפין עלולה להעלות את הרמות של&amp;nbsp;כמה תרופות בדם, ובכך היא מעלה את הסיכון שהמטופלים יסבלו מתופעות הלוואי של התרופות האלה. מדובר, בין היתר,&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=4776&amp;amp;name=%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F" target=_blank&gt;בדיגוקסין&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7760&amp;amp;name=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A7" target=_blank&gt;ובטקרולימוס&lt;/a&gt;. לכן צריך&amp;nbsp;לנטר לעיתים קרובות&amp;nbsp;את הרמות של התרופות האלה שפעילותן מוגברת בהשפעת ניפדיפין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8.&amp;nbsp;ניפדיפין עלולה להפחית מיעילותה של &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5508&amp;amp;name=%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F" target="_blank"&gt;כינידין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9.&amp;nbsp;מטופלים בניפדיפין שמקבלים&amp;nbsp;זריקות המכילות מגנזיום סולפט עלולים לסבול מירידה חדה בלחץ הדם.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;ניתן לבלוע את הטבליות עם אוכל או בין הארוחות. אסור לשתות מיץ אשכוליות או לאכול אשכוליות בעת שמטופלים&amp;nbsp;בניפדיפין.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>22</paragraph_key><title>האם מותר לחצות, לכתוש, לרסק או ללעוס?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;אסור לחצות, לכתוש או ללעוס את הטבליות משום שהפעולות האלה&amp;nbsp;פוגעות ביעילות התרופה.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה באריזה המקורית, במקום קריר ויבש (עד 25 מעלות צלזיוס), הרחק מהישג ידם של ילדים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>143</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>כל רופא מוסמך לרשום את התרופה הזאת.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>אוסמו אדלט,פרסולט,ניפדיפרס,ניפדילונג,טנסיפין MR4טנסיפין MRTensipine MR8797

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש