חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>מערכת העצבים</title><id>14</id></CategoryInfo></Category>Falseמערכת העצביםPhenelzine Sulphate1004754FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Phenelzine Sulphate </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>1. פנלזין היא תרופה נוגדת דיכאון מהמשפחה של מעכבי MAO, שמיועדת לטיפול &lt;a href="https://dikaon.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9F/%D7%93%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99/" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בדיכאון לא טיפוסי (אטיפי)&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. לתרופה יש אינטראקציות עם תרופות אחרות ועם מזון. מידע מפורט על האינטראקציות האלה מובא בסעיף "דגשים לשימוש" בתחתית העמוד הזה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>36</paragraph_key><title>התרופה אסורה לילדים עד גיל</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>16</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>37</paragraph_key><title>תיאור מורחב לא לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><child>&lt;b&gt;מגיל 16 שנים ויותר&lt;/b&gt;: המינון הוא כמו למבוגרים.</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;p&gt;טבליות.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>18</paragraph_key><title>האם היא בסל הבריאות?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>14</paragraph_key><title>מהי תדירות הנטילה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\6.gif</image><description><adult>&lt;div class="BigBlue"&gt;1 - 3&lt;/div&gt;&lt;div class="BiggerDrugInfo"&gt;פעמים ביום&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ותמיד לפי הוראות הרופא או הרוקח&lt;/div&gt;</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;המינון ההתחלתי&lt;/b&gt;: 15 מיליגרם 3 פעמים ביום. ייתכן שהשפעת התרופה תורגש רק 4 שבועות לאחר שהחלה נטילתה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון ההמשך&lt;/b&gt;: לאחר קבלת המינון ההתחלתי עשוי הרופא להעלות את המינון ל־60 עד 90 מיליגרם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מינון האחזקה&lt;/b&gt;: לאחר שתסמיני הדיכאון מאוזנים, צפוי הרופא להורות על הפחתה הדרגתית של המינון - עד למינון האחזקה.&amp;nbsp;מינון האחזקה המקובל הוא 15 מיליגרם פעם ביום או 15 מיליגרם פעם ביומיים.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>את המינון קובע הפסיכיאטר המטפל. יש להקפיד על&amp;nbsp;הוראות הנטילה שהוא נותן ולהיות במעקב קבוע אצלו.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>&lt;p&gt;1. פנלזין היא תרופה נוגדת דיכאון מהמשפחה של מעכבי MAO. היא מיועדת בעיקר לטיפול בסוג מסוים של דיכאון שמכונה דיכאון לא טיפוסי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל רופא המשפחה ואצל פסיכיאטר ולפעול לפי הנחיותיהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. לפנלזין יש אינטראקציות עם תרופות רבות, ולכן יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. ישנם סוגים שונים של מזונות ושל משקאות שיש להימנע מצריכתם בעת שמטופלים בפנלזין.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. מצורפים כאן כמה דפי מידע על התרופה:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;א. &lt;strong&gt;טבליות נרדיל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenelzine.pdf" target="_blank"&gt;דף&amp;nbsp;בעברית ובערבית&lt;/a&gt; (NardilL 29/M Tab 15&amp;nbsp;mg 60); מק"ט: 1000046936; בעלת הרישום: ERFA; מדינת היבוא: קנדה;&amp;nbsp;היבואנית: נובולוג.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ב.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;טבליות נרדיל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenekzine_propharm_heb.PDF" target="_blank"&gt;דף&amp;nbsp;בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;כן &lt;a href="http://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenelzine_propharm_arab.PDF" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (NardilL 29/M Tab 15&amp;nbsp;mg 60); מק"ט: 1000046936; בעלת הרישום: ERFA; מדינת היבוא: קנדה;&amp;nbsp;היבואנית: פרופארם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ג. &lt;strong&gt;טבליות נרדיל&lt;/strong&gt;:&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenelzine_heb_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;כן&amp;nbsp;&lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenelzine_arab_raz.pdf" target="_blank"&gt;דף בערבית&lt;/a&gt; (NardilL 29/M Tab 15&amp;nbsp;mg 60); מק"ט: 1000046936; בעלת הרישום: ERFA; מדינת היבוא: קנדה;&amp;nbsp;היבואנית: רז רוקחות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ד.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;טבליות פנלזין&lt;/strong&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenelzine_heb_medi_market.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף בעברית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;כן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/phenelzine_arab_medi_market.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;דף&amp;nbsp;בערבית&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(Phenelzine Tab 15 mg 60); מק"ט: 1000074420; בעלת הרישום: Lupin Pharmaceuticals; מדינת היבוא: ארה"ב;&amp;nbsp;היבואנית: מדי מרקט.&lt;/p&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>10</paragraph_key><title>הנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>Breast-feeding.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>9</paragraph_key><title>הריון</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>pregnancy.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>12</paragraph_key><title>אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>alcohol.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>8</paragraph_key><title>נהיגה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><image>driving.png</image><description><all>0</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>26</paragraph_key><title>נהיגה, הריון, הנקה, אלכוהול</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;: פנלזין עלולה לגרום לישנוניות ולפגוע בכושר הנהיגה. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעת הלוואי הזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הריון&lt;/b&gt;: אין מידע על בטיחות התרופה בהריון. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול אחר נגד דיכאון שידוע כי הוא מתאים לתקופת ההריון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;הנקה&lt;/b&gt;: אין מידע על בטיחות התרופה בהנקה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לטיפול אחר נגד דיכאון שידוע כי הוא מתאים לתקופת ההנקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;: יש להימנע משתיית אלכוהול שכן הוא עלול להחמיר את תופעות הלוואי של התרופה. השילוב עלול להיות מסוכן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>1. אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאי־ספיקת לב&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. אם אובחנה פאוכרומוציטומה (סוג של גידול בבלוטת יותרת הכליה).&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. אם ההיסטוריה הרפואית כוללת מחלת כבד בהווה או בעבר או אם סובלים מהפרעות בתפקוד הכבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. בשילוב עם תרופות מסוימות ובהן נוגדי דיכאון אחרים ותרופות ללא מרשם כמו תרופות לטיפול בהצטננות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/cough.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ובשיעול&lt;/a&gt;. יש להמתין 14 ימים בין הפסקת הנטילה&amp;nbsp;של פנלנזין לבין התחלת הנטילה של נוגד דיכאון אחר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. אם שותים אלכוהול או קפה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. בשילוב עם מזון או עם תוספי תזונה שעשירים בטירמין, בדופמין, בטירוזין, בפנילאלנין או בטריפטופן. פירוט מובא בדפי המידע בסעיף "דגשים לשימוש" בתחתית העמוד הזה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>1. &lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על ההיסטוריה הרפואית ובמיוחד על המצבים הבאים (בהווה ובעבר): אי־ספיקת כבד, בעיות בתפקודי הכבד, מחלת כליות, מחלת לב (ובעיקר אי־ספיקת לב), &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;לחץ דם גבוה&lt;/a&gt;, פאוכרומוציטומה, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/epilepsy.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אפילפסיה&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/schizophrenia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סכיזופרניה&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2. &lt;b&gt;תגובות בין־תרופתיות&lt;/b&gt;. לפנלזין יש אינטראקציות עם תרופות רבות. לכן לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא המטפל על כל תרופה נוספת שנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. יש לשים לב: קיימות תרופות ללא מרשם לטיפול בהצטננות שאסור ליטול בשילוב עם פנלזין. מדובר בתרופות שמכילות פסאודואפדרין או פנילאפרין או דקסטרומטורפן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;3. &lt;b&gt;ניתוחים וטיפולי שיניים&lt;/b&gt;. לפני ניתוח, כולל טיפולי שיניים, על המטופל לדווח לרופא המנתח או לרופא השיניים שהוא נוטל פנלזין. כמו כן עליו לדווח על כל תרופה נוספת שהוא נוטל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;4. &lt;b&gt;נהיגה&lt;/b&gt;. מותר לנהוג רק לאחר שמוודאים שהתרופה אינה גורמת לתופעות לוואי שפוגעות בכושר הנהיגה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;5. &lt;b&gt;מעבר מישיבה או משכיבה לעמידה&lt;/b&gt;. יש לקום בהדרגה כדי להפחית את הסיכון לסחרחורת או לעילפון. כמו כן יש להיזהר בירידה במדרגות: להיעזר במעקה ולרדת לאט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;6. &lt;b&gt;לחץ דם&lt;/b&gt;. התרופה עלולה לגרום ללחץ דם גבוה או ללחץ דם נמוך. הרופא צפוי להורות למטופל לעקוב אחרי לחץ הדם והדופק.&lt;br&gt;&lt;br&gt;7. &lt;b&gt;סוכרת&lt;/b&gt;. חולי &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סוכרת&lt;/a&gt; שמטופלים בפנלזין צריכים לבדוק את רמות הסוכר בדמם בתדירות גבוהה יותר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;8. &lt;b&gt;אלכוהול&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע מצריכת אלכוהול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;9. &lt;b&gt;הגבלות תזונה&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע ממזונות מסוימים שמכילים מרכיבים&amp;nbsp;כמו טירמין, דופמין, טירוזין, פנילאלנין וטריפטופן. כמו כן יש להימנע מצריכה של מזון ושל משקאות עשירים בקפאין (כמו קפה, תה, קולה ושוקולד). הסיבה: השילוב של קפאין ושל פנלזין עלול לגרום לחרדה מוגברת, ללחץ דם גבוה ולדופק מהיר. מידע מפורט על המזונות שיש להימנע מהם מופיע בדף המידע שהקישור אליו מובא בסעיף "דגשים לשימוש". יש להקפיד על הנחיות התזונה כל עוד מטופלים בתרופה וכן בשבועיים שלאחר הפסקת השימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;10. &lt;b&gt;הפסקת השימוש בתרופה&lt;/b&gt;. אסור להפסיק בבת אחת את השימוש בתרופה, שכן הפסקה פתאומית עלולה להחריף את תסמיני הדיכאון. את הפסקת השימוש בתרופה יש לעשות בהדרגה, לפי הנחיית הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;11. &lt;b&gt;נשים בגיל הפוריות&lt;/b&gt;. אישה בגיל הפוריות שמטופלת בתרופה צריכה לדווח לרופא המטפל אם היא בהיריון, מיניקה או מתכננת להרות או להיניק. אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בהריון או בהנקה. הרופא עשוי לרשום טיפול תרופתי אחר לאישה הרה או מיניקה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;12. &lt;b&gt;מחשבות אובדניות או שינויים בהתנהגות&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה, ובמיוחד בתחילת הטיפול, יש לשים לב לכל שינוי בהתנהגות ובמצב הרוח. אם ישנם שינויים לרעה במצב הרוח, שינויים בהתנהגות או מחשבות אובדניות - יש לדווח על כך לרופא המטפל. מאחר שהמטופל עצמו אינו יכול תמיד לדווח על מצבו חייבים קרוביו לעשות זאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;13. &lt;b&gt;השפעת התרופה&lt;/b&gt;. ייתכן שהשפעת התרופה תורגש רק בחלוף 4 שבועות מתחילת הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;14. &lt;b&gt;מעקב רפואי&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה יש להיות במעקב קבוע אצל רופא המשפחה ואצל רופא פסיכיאטר.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>בעת שמטופלים בפנלזין יש להיות במעקב קבוע אצל רופא המשפחה ואצל הפסיכיאטר ולדווח להם על כל שינוי במצב הרפואי או הנפשי. מידע מפורט על תופעות הלוואי של התרופה מובא בדפי המידע שהקישורים אליהם מופיעים בסעיף "דגשים לשימוש".</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפנלזין יש אינטראקציות עם תרופות רבות. יש תרופות שאסור לשלב עם פנלזין ויש תרופות שנטילתן עם פנלזין מחייבת זהירות. יש לדווח לרופא המטפל או לרוקח על כל תרופה שנוטלים נוסף על פנלזין, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא. מידע מפורט על התרופות שיש להן אינטראקציה עם פנלנזין מובא בדפי המידע שהקישורים אליהם מופיעים בסעיף "דגשים לשימוש".</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>בעת שמטופלים בפנלזין יש להימנע מסוגים רבים של מזונות ושל משקאות. מידע מפורט על סוגי המזון והמשקאות שיש להימנע מהם בעת שמטופלים בתרופה מובא בדפי המידע שבסעיף "דגשים לשימוש".</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה בטמפרטורת החדר (15 עד 30 מעלות צלזיוס) ולהגן עליה מפני חום ומפני לחות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100475</monograph_key><paragraph_key>20</paragraph_key><title>מי מוסמך לרשום את התרופה בישראל?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\j.gif</image><description><all>את התרופה מוסמך לרשום רופא מומחה בפסיכיאטריה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Tavlia.svg</image><name>טבליות</name></Package></Packages>נרדיל,פנלזין4פנלזיןPhenelzine8799

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש