חיפוש

dsdsdsd
תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>טיפולים בממאירויות ובמערכת החיסון</title><id>12</id></CategoryInfo></Category>Falseטיפולים בממאירויות ובמערכת החיסוןOzanimod1006064FalseFalseFalseFalseFalseTrueכן1<paragraphs><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Ozanimod</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>אוזנימוד מיועדת לטיפול במבוגרים שסובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/multiple_sclerosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מטרשת נפוצה&lt;/a&gt; התקפית־הפוגתית שמחלתם פעילה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>כמוסות קשות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>19</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><all>1</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;ימים 1 עד 4&lt;/b&gt;: 0.23 מיליגרם (כמוסות בצבע אפור בהיר) פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;ימים 5 עד 7&lt;/b&gt;: 0.46 מיליגרם (כמוסות בצבע אפור בהיר וכתום) פעם ביום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;מהיום ה־8 ואילך&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;0.92 מיליגרם (כמוסות בצבע כתום) פעם ביום.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>16</paragraph_key><title>האם יש ליטול עם מזון?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>ניתן ליטול את הכמוסה עם אוכל או ללא אוכל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>23</paragraph_key><title>מידע נוסף</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\did.gif</image><description><all>מצורפים כאן עלונים ובהם מידע על התרופה:&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;כמוסות זפוסיה&lt;/b&gt;: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/zeposia_heb_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בעברית&lt;/a&gt; וכן &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Documents/zeposia_arab_novolog.pdf" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;עלון בערבית&lt;/a&gt; (Zeposia Cap 0.92 mg 28); מק"ט:&amp;nbsp;1000176744; בעלת הרישום: סלג'ין יורופ בי־וי; מדינת היבוא: האיחוד האירופי; היבואנית: נובולוג.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אסור להשתמש באוזנימוד במהלך ההיריון, שכן התרופה עלולה להזיק לעובר. אישה בגיל הפוריות צריכה לעשות בדיקת היריון לפני שהיא מתחילה להשתמש בתרופה, ובמהלך הטיפול - וכן בשלושת החודשים לאחר סיומו - עליה להשתמש באמצעי מניעה יעילים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;span lang="HE" dir="RTL" style="font-size: 9pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;אסור להשתמש באוזנימוד בזמן ההנקה&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 9pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"&gt;. התרופה&amp;nbsp;&lt;span lang="HE" dir="RTL"&gt;מופרשת לחלב&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="HE"&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;ה&lt;span dir="RTL"&gt;אם&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir="RTL"&gt;ועלולה לגרום &lt;/span&gt;&lt;span dir="RTL"&gt;לתופעות לוואי&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir="RTL"&gt;חמורות&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt; &lt;span dir="RTL"&gt;בתינוק&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir="LTR"&gt;&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לאלכוהול על התרופה. יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשתיית אלכוהול בעת שנוטלים אוזנימוד.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אוזנימוד אינה משפיעה על היכולת לנהוג ולהפעיל מכונות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם סובלים מדיכוי של מערכת החיסון עקב מחלה או טיפולים (כמו הקרנות) או נטילת תרופות מסוימות (כמו תרופות כימותרפיות או תרופות ביולוגיות).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בששת החודשים שלאחר &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/myocardial_infraction.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;התקף לב&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/cerebrovascular_accident.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אירוע מוחי&lt;/a&gt; או אירוע מוחי חולף (TIA) או אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/heart/Pages/angina_pectoris_prevention.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מתעוקת חזה&lt;/a&gt; או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/congestive_heart_failure.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מאי־ספיקת לב&lt;/a&gt; חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• מי שסבלו או סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/arrhythmia.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מהפרעות קצב&lt;/a&gt; צריכים להיבדק אצל רופא לפני תחילת הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים מזיהום חמור בגלל חיידקים, נגיפים או פטריות כמו דלקת כבד&amp;nbsp;(למשל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hepatitis_c.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;הפטיטיס C&lt;/a&gt;) וכמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/Pages/tuberculosis.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;שחפת&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם סובלים מסרטן פעיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• אם סובלים מאי־ספיקת כבד חמורה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• בהיריון או אם מדובר בנשים בגיל הפוריות שאינן משתמשות באמצעי מניעה יעילים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני גיל 18 שנים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>• &lt;b&gt;קצב לב איטי&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש באוזנימוד יש לעשות &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_checkups/pages/electrocardiogram.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;בדיקת אק"ג&lt;/a&gt; כדי לשלול בעיות לב. מי שסובלים מקצב לב איטי או מטופלים בתרופות שמאיטות את קצב הלב כמו חוסמי בטא או חוסמי תעלות סידן, צריכים להיות במעקב רפואי&amp;nbsp;ב־6 השעות הראשונות שלאחר נטילת המנה הראשונה של התרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• &lt;b&gt;פגיעה בכבד&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש בתרופה וכן בעת שמשתמשים בה יש לבדוק את הרמה של אנזימי הכבד ושל הבילירובין. התרופה עלולה לגרום לעליה באנזימי הכבד בדם. אם חשים בתסמינים של פגיעה בכבד - כמו בחילות, הקאות, כאבי בטן, תשישות, חוסר תיאבון, צהבת, שתן כהה - מייד יש ליידע על כך את הרופא המטפל ולהפסיק את הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• &lt;b&gt;דיכוי של מערכת החיסון וסיכון לזיהומים&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים באוזנימוד וכן בשלושת החודשים שלאחר הפסקת הטיפול קיים סיכון מוגבר ללקות בזיהומים, וכל זיהום קיים עלול להחמיר בשל הדיכוי של מערכת החיסון. כמו כן עלולה התרופה להגביר את הסיכון לממאירות ובכלל זה לסרטן העור. בעת שמטופלים בתרופה יש להימנע מחשיפה לאור השמש (ולאור UV במכוני שיזוף)&amp;nbsp;באמצעות לבישת ביגוד מתאים ושימוש קבוע במסנן קרינה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;חיסונים&lt;/b&gt;. בעת שמטופלים בתרופה וכן במהלך שלושת החודשים שלאחר תום הטיפול יש להימנע מקבלת חיסונים חיים־מוחלשים. אם חייבים לקבל חיסון חי־מוחלש, יש לעשות זאת חודש לפני התחלת הנטילה של אוזנימוד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;החמרה של תסמיני הטרשת הנפוצה והופעת תסמינים חדשים&lt;/b&gt;. אלה יכולים להיגרם מזיהום נדיר במוח הנקרא לויקואנצפלופתיה רב־מוקדית מתקדמת. הזיהום הזה עלול להופיע בגלל הדיכוי של מערכת החיסון. במקרים כאלה יופסק השימוש באוזנימוד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;בצקת מקולרית&lt;/b&gt;. אוזנימוד עלולה לגרום לבצקת מקולרית (הצטברות נוזלים בחלק המרכזי של הרשתית הנקרא מקולה), ולכן חולים שההיסטוריה הרפואית שלהם כוללת &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סוכרת&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/eyes/Pages/uveitis_front.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אובאיטיס&lt;/a&gt; (דלקת הענבייה) או בעיות רשתית צריכים לעבור בדיקה של רופא עיניים לפני שהם מתחילים להשתמש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;מחלת ריאות חמורה&lt;/b&gt;. מי שסובלים מלייפת ריאתית (פיברוזיס) או &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/copd.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ממחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD)&lt;/a&gt;&amp;nbsp;צריכים להשתמש באוזנימוד בזהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• &lt;b&gt;לחץ דם גבוה&lt;/b&gt;. מאחר שאוזנימוד עלולה לגרום לעלייה בלחץ הדם, צריכים מטופלים בתרופה לעקוב אחר לחץ הדם שלהם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה&lt;/b&gt;. יש ליידע מייד את הרופא המטפל אם בעת שמטופלים באוזנימוד מופיעים אחד או יותר מהתסמינים הבאים: כאב ראש חמור, בלבול, פרכוסים, אובדן ראייה. התסמינים האלה עלולים להיגרם מתסמונת שנקראת אנצפלופתיה אחורית הפיכה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;החמרה של תסמיני הטרשת הנפוצה אחרי הפסקת הטיפול&lt;/b&gt;. אם יש צורך להפסיק נטילה של אוזנימוד, עלולה להיות החמרה בטרשת הנפוצה. לכן הפסקת טיפול תיעשה רק אחרי התייעצות עם הרופא ומתן טיפול חלופי לאוזנימוד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אם שוכחים לקחת אוזנימוד&lt;/b&gt;&lt;br&gt;• אם שוכחים ליטול מנה של אוזנימוד, יש לקחת אותה ברגע שנזכרים. אולם אם המנה נשכחה במשך יום שלם, יש לדלג על המנה שנשכחה ולקחת את המנה שלאחר מכן כרגיל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;במקרה של דילוג על מנה אחת או יותר במהלך 14 הימים הראשונים לטיפול יש לשוחח עם הרופא על הדרך שבה יש להתחיל מחדש את הטיפול.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;כיצד להתחיל טיפול במקרה של הפסקה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;•&amp;nbsp;אסור להפסיק ליטול אוזנימוד בלי להתייעץ קודם לכן עם הרופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם הופסקה נטילת אוזנימוד למשך יום אחד או יותר במהלך 14 ימי הטיפול הראשונים או למשך יותר מ־7 ימים רצופים בין היום ה־15 ליום ה־28 לטיפול או למשך יותר מ־14 ימים רצופים אחרי היום ה־28 לטיפול, יש להתחיל שוב ליטול מינון התחלתי כפי שמתואר בסעיף "מינון שכיח" במבוגרים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם הטיפול הופסק למשך זמן קצר יותר מהמתואר, יש להמשיך את נטילת המנות שלאחר מכן כמתוכנן.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אוזנימוד פעילה בגוף עד 3 חודשים לאחר הפסקת נטילתה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;תופעות לוואי שעלולות להיות חמורות, ויש לדווח עליהן מייד לרופא&lt;br&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;שכיחות גבוהה&lt;/b&gt;: קצב לב איטי, דלקת בדרכי השתן, עלייה בלחץ הדם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;שכיחות נמוכה&lt;/b&gt;: תגובה אלרגית, כולל פריחה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נוספות&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;שכיחות גבוהה&lt;/b&gt;: זיהומים בחלל האף והפה, בלוע ובבית הקול הנגרמים מנגיפים; רמה נמוכה של תאי דם לבנים מסוג לימפוציטים; דלקת גרון (דלקת הלוע, פרינגיטיס); זיהום נשימתי (כולל של הריאות); ירידה בלחץ הדם; עלייה ברמות של אנזימי הכבד בדם (מה שמצביע על בעיות בכבד); הצהבה של העור או של רקמות ריריות או של העיניים (צהבת); קוצר נשימה.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;שכיחות נמוכה&lt;/b&gt;: שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר); ראייה מטושטשת (כתוצאה מבצקת מקולרית).&lt;/div&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>• תרופות שמגבירות את ההשפעה של אוזנימוד ועלולות לגרום לרעילות של התרופה: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=6627" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ציקלוספורין&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8028" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;אלטרומבופג&lt;/a&gt;, גמפיברוזיל &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=7038" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;וקלופידוגרל&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תרופות שמפחיתות את ההשפעה של אוזנימוד: &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8361" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ריפמפיצין&lt;/a&gt;, מעכבי מונואמין אוקסידז כמו &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=5265" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;סלג'ילין&lt;/a&gt; &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/pharmacy/Pages/medicines.aspx?idd=8319" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;ופנלזין&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תרופות שמאיטות את קצב הלב כמו חוסמי בטא וחוסמי תעלות הסידן. נטילה במקביל של אוזנימוד מחייבת זהירות רבה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• תרופות מדכאות חיסון (כמו תרופות כימותרפיות) אסור לתת יחד עם אוזלימוד מחשש לדיכוי־יתר של מערכת החיסון.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• חיסונים: יש להימנע ממתן חיסונים חיים־מוחלשים בעת שמטופלים באוזנימוד וכן בשלושת החודשים שלאחר נטילת המנה האחרונה. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>100606</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>יש לאחסן את התרופה בטמפרטורת החדר (עד 25 מעלות צלזיוס).</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Kador.svg</image><name>כמוסות</name></Package></Packages>זפוסיה4זפוסיהZeposia8830

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש