חיפוש

dsdsdsd
שתי כפות ידיים מחזיקות תרופות

 

<Category><CategoryInfo><title>עור</title><id>8</id></CategoryInfo></Category>FalseעורCiclopirox10594FalseFalseFalseFalseFalseFalse1<paragraphs><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>1</paragraph_key><title>שם גנרי</title><MedParagraphType>General</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>Ciclopirox</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>50</paragraph_key><title>הערה כללית</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המופיע במדריך אינו תחליף לייעוץ או בסיס לאבחנה רפואית. למידע מפורט יותר על התרופות יש לעיין בעלון לצרכן, כפי שאושר על ידי משרד הבריאות. בכל שאלה נוספת יש להתייעץ עם הרופא המטפל או עם הרוקח.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>4</paragraph_key><title>מה היא עושה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\1.gif</image><description><all>ציקלופירוקס היא תרופה נוגדת פטריות המיועדת לשימוש חיצוני בלבד במקרים של זיהומים פטרייתיים כמו:&lt;br&gt;&lt;br&gt;• פטרת העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• פטרת הרגליים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• פטרת השמש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• פטרת המפשעות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• פטרת הציפורניים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;התרופה משוּוקת בכמה שמות מסחריים ובשלושה אופנים: קרם ותמיסה (בשם המסחרי ציקלודרם) ולק לציפורניים (בשמות המסחריים מיקונייל, בטרפן, מיקוסטר).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>58</paragraph_key><title>בתוך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קרם ותמיסה&lt;/b&gt; מתחילים להשפיע לאחר כמה ימי שימוש בתכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לק לציפורניים&lt;/b&gt; מתחיל להשפיע כבר לאחר השימוש הראשון, אך השפעה מלאה מושגת בדרך כלל לאחר 6 חודשים. הסיבה: פטרת הציפורניים מגיבה לאט יותר לטיפול.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>59</paragraph_key><title>למשך כמה זמן התרופה משפיעה?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קרם ותמיסה&lt;/b&gt;. התרופה משפיעה כל עוד היא ניטלת במשך הזמן כפי שהורה הרופא. משך הטיפול המומלץ הוא בדרך כלל 1 עד 2 שבועות. אם אין שיפור במצב הפטרת בעור למרות השימוש בקרם או בתמיסה, יש לפנות לרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לק לציפורניים&lt;/b&gt;. התרופה משפיעה כל עוד היא בשימוש. משך הטיפול הוא בדרך כלל עד 6 חודשים. במקרים מסוימים עשוי הרופא להורות על טיפול ממושך יותר. אם במהלך השימוש בלק לציפורניים לא חל שיפור בציפורניים או אף חלה החמרה, יש לדווח על כך לרופא המטפל. </all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>2</paragraph_key><title>כיצד ניתנת התרופה</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>קרם, תמיסה, לק לציפורניים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>30</paragraph_key><title>האם נדרש מרשם?</title><MedParagraphType>AboutMedicine</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קרם ותמיסה&lt;/b&gt; מחייבים מרשם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לק&lt;/b&gt; אינו מחייב מרשם.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>13</paragraph_key><title>מהו המינון השכיח?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><adult>&lt;b&gt;קרם ותמיסה (ציקלודרם)&lt;/b&gt;:&amp;nbsp;יש למרוח פעמיים ביום במשך 1 עד 2 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לק לציפורניים (בטרפן, מיקונייל, מיקוסטר)&lt;/b&gt;: בחודש הראשון יש למרוח לסירוגין (יום כן ויום לא) שכבה דקה של הלק; בחודש השני יש למרות שכבה דקה של הלק פעמיים בשבוע; מהחודש השלישי ואילך יש למרוח שכבה דקה של הלק פעם בשבוע. משך הטיפול: עד 6 חודשים.</adult></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>15</paragraph_key><title>הוראות שימוש</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קרם ציקלודרם&lt;/b&gt;&lt;br&gt;• הקרם מיועד לשימוש חיצוני בלבד. אסור שיבוא במגע עם העיניים או רקמות ריריות (כמו הפה והאף).&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני השימוש יש לשטוף את האזור המטופל ולייבשו היטב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;יש למרוח שכבה שתספיק לכסות את כל האזור המטופל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תדירות השימוש: פעמיים ביום, בוקר וערב, במשך 1 עד 2 שבועות, בהתאם להמלצות הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם מדובר בפטרת הרגליים, אפשר בין טיפול לטיפול להשתמש באבקת טלק או באבקה נגד פטריות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור לחבוש את האזור המטופל, אלא אם הרופא הורה מפורשות על חבישה כזאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;מומלץ להשתמש בגרביים מכותנה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תמיסת ציקלודרם&lt;br&gt;&lt;/b&gt;•&amp;nbsp; התמיסה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אסור שהתכשיר יגיע במגע עם העיניים או עם רקמות ריריות כמו הפה והאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp; לפני השימוש יש לשטוף את האזור המטופל ולייבשו היטב.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;יש להתיז כמות שתספיק לכסות את כל האזור המטופל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;תדירות השימוש: פעמיים ביום, בוקר וערב, במשך 1 עד 2 שבועות, בהתאם להמלצת הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לאחר מריחת התמיסה יש להמתין לייבוש מלא שלה. אסור לחשוף את האזור המטופל למקור אש (כמו סיגריה) לפני הייבוש המלא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;אסור לחבוש את האזור המטופל, אלא אם הרופא הורה מפורשות לעשות זאת.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לק לציפורניים&lt;/b&gt;&lt;br&gt;• הלק מיועד לשימוש על הציפורניים בלבד. אסור למרוח אותו על העור, ואסור שיבוא במגע עם העיניים או עם רקמות ריריות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;לפני התחלת השימוש בתכשיר יש להסיר, ככל הניתן, את החלק הפגוע בציפורן בעזרת מספריים או פצירה חד־פעמית. יש להימנע מפציעת העור בשל השימוש במספריים או בפצירה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בחודש הראשון יש למרוח שכבה דקה של הלק לסירוגין - יום כן ויום לא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;בחודש השני יש למרוח שכבה דקה של הלק פעמיים בשבוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;מהחודש השלישי ואילך יש למרוח שכבה דקה של הלק פעם בשבוע.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;במשך כל תקופת הטיפול יש להסיר פעם בשבוע את שכבת הלק במלואה בעזרת פדי אלכוהול. לאחר מכן יש להסיר שוב, ככל שניתן, את החלק הפגוע בציפורן בעזרת פצירה חד־פעמית.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם בזמן הטיפול שכבת הלק נסדקת, יש למרוח שוב לק - אך רק באזורים הסדוקים.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור למרוח לק או מוצרים קוסמטיים אחרים על הציפורן הנגועה במהלך השימוש בתרופה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אסור לחבוש את האזור המטופל בתחבושת או בפלסטר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;יש להקפיד שהאזור המטופל יישאר יבש.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;אם סובלים מפטרת בציפורני הרגליים מומלץ להשתמש בגרביים מכותנה.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>51</paragraph_key><title>הערה לסעיפי הריון והנקה</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>המידע המוצג במדריך בנוגע להריון ולהנקה אינו מידע מותאם אישית אלא מבוסס על מידע כללי הלקוח ממאגרים רפואיים מבוססי ראיות ואינו תחליף לייעוץ עם רופא או עם מומחה או עם מרכז טרטולוגי.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>32</paragraph_key><title>מותר לילדים</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>2</ParagraphType><IsBoolean>1</IsBoolean><description><child>0</child></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>52</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהיריון?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בהיריון, אך מכיוון שהיא מיועדת לשימוש חיצוני בלבד, ניתן להשתמש בה בהיריון - בהוראת הרופא המטפל.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>53</paragraph_key><title>האם התרופה מותרת בהנקה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>אין מידע בנוגע לבטיחות התרופה בתקופת ההנקה, אך מכיוון שהיא מיועדת לשימוש חיצוני בלבד, ניתן להשתמש בה בהוראת הרופא המטפל. אם האזור המטופל בקרם הוא הפטמות, יש להתייעץ עם הרופא המטפל בנוגע לשימוש. הקרם מכיל פרפין ולכן לא מומלץ למרוח אותו על הפטמות.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>54</paragraph_key><title>האם מותר לשתות אלכוהול כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לא ידוע על השפעה כלשהי שיש לאלכוהול על התרופה, ולכן אין איסור על שתיית אלכוהול בעת שמטופלים בתרופה הזאת.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>55</paragraph_key><title>האם מותר לנהוג כשמטופלים בתרופה?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>מדובר בתכשיר המיועד לשימוש חיצוני על העור, ולכן השימוש בו אינו צפוי להשפיע על יכולת הנהיגה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>5</paragraph_key><title>מתי אסור להשתמש?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><image>medicines\2.gif</image><description><all>• אם קיימת רגישות־יתר לאחד או יותר ממרכיבי התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לפני גיל 12 שנים (כשמדובר בלק לציפורניים).&lt;br&gt;&lt;br&gt;• לפני גיל 10 שנים (כשמדובר בקרם או בתמיסה).</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>6</paragraph_key><title>אזהרות חשובות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>•&amp;nbsp;&lt;b&gt;ההיסטוריה הרפואית&lt;/b&gt;. לפני שמתחילים להשתמש&amp;nbsp;בתרופה יש לדווח לרופא או לרוקח על ההיסטוריה הרפואית: מצבים רפואיים ומחלות בהווה ובעבר. כמו כן יש לדווח להם על כל תרופה נוספת שנוטלים, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;תכשירים שונים&lt;/b&gt;. ציקלופירוקס משוּוקת בכמה תכשירים לשימוש חיצוני על העור: קרם ותמיסה לשימוש על העור (השם המסחרי: ציקלודרם), לק לציפורניים (השמות המסחריים: בטרפן, מיקונייל, מיקוסטר). הלק מיועד לשימוש לציפורניים בלבד, ואסור למרוח אותו על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;שימוש חיצוני בלבד&lt;/b&gt;. התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אסור לבלוע את התכשיר, ואסור שהתכשיר יבוא במגע עם העיניים או עם רקמות ריריות כמו הפה והאף.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;חולי סוכרת&lt;/b&gt;. אם סובלים &lt;a href="https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx" class="" classname="" target="_blank" name=""&gt;מסוכרת&lt;/a&gt;, יש לדווח על כך לרופא המטפל. פטרת אצל חולי סוכרת עלולה להיות ממושכת, ותהליך הריפוי הוא איטי. לכן הטיפול בפטרת אצל חולי סוכרת מחייב להיות במעקב קבוע אצל הרופא ואצל האחות במרפאה.&lt;br&gt;&lt;br&gt;•&amp;nbsp;&lt;b&gt;חבישה&lt;/b&gt;. אסור להשתמש בחבישה אוטמת כמו תחבושות או פלסטר, אלא בהוראה מפורשת של הרופא המטפל.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אזהרות הנוגעות לקרם ציקלודרם&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• את התכשיר ניתן לרכוש רק באמצעות מרשם רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• הקרם מכיל פראפין ולכן עלול לגרום לקריעת קונדומים העשויים מלטקס.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• התכשיר אינו מיועד לשימוש תוך־נרתיקי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• את משך הטיפול קובע הרופא המטפל, ובדרך כלל הוא נמשך 1 עד 2 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אזהרות הנוגעות לתמיסת ציקלודרם&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• את התמיסה ניתן לרכוש במרשם רופא בלבד.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• התכשיר דליק. אסור לחשוף את האזור המטופל למקור אש (כמו סיגריה) לפני שהתכשיר מתייבש באופן מוחלט.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• התכשיר אינו מיועד לשימוש תוך־נרתיקי.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• את משך הטיפול קובע הרופא המטפל, ובדרך כלל הוא נמשך 1 עד 2 שבועות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;אזהרות הנוגעות ללק לציפורניים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;• ניתן לרכוש לק לציפורניים ללא מרשם רופא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• יש לדווח לרוקח אם סובלים מסוכרת או מדיכוי חיסוני או נוטלים תרופות לטיפול באפילפסיה או משתמשים בתכשירים לעור שמכילים סטרואידים. במקרים כאלה ייתכן שהרוקח ימליץ לפנות לרופא עור כדי לעמוד על מצב העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• הלק מיועד לשימוש על הציפורניים בלבד. אסור למרוח אותו על העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• הלק דליק. אסור לחשוף את הציפורניים למקור של אש (כמו סיגריות) לפני ייבוש מוחלט של התכשיר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;• משך הטיפול לא יעלה בדרך כלל על 6 חודשים. במקרים מסוימים ייתכן שהרופא ימליץ על טיפול ממושך יותר.&lt;br&gt;</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>7</paragraph_key><title>מהן תופעות הלוואי האפשריות?</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>באופן כללי השימוש בתכשיר הזה נסבל היטב ואינו גורם לתופעות לוואי משמעותיות. רק לעיתים נדירות עלול השימוש בתכשיר לגרום לרגישות־יתר.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי לא שכיחות&lt;br&gt;&lt;/b&gt;גירוי קל בעור, אדמומיות, גרד, עקצוץ או פריחה קלה באזור המריחה של הקרם או של התמיסה. אם בטעות מורחים את הלק על העור, עלולים להופיע אדמומיות או קילוף של העור.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;תופעות לוואי נדירות&amp;nbsp;המחייבות לפנות לרופא המטפל&lt;/b&gt;&lt;br&gt;תופעות לוואי של רגישות־יתר: תופעות לוואי בעור (כמו פריחה, נפיחות, אדמומיות, גרד, הופעת שלפוחיות, קילופים), קוצר נשימה, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, לחץ בחזה או בגרון, התנפחות של אחד או יותר מהאיברים הבאים: הפה, הפנים, השפתיים, הלשון, העפעפיים. לתסמינים האלה עלול להתלוות חום גבוה.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>11</paragraph_key><title>תגובות בין תרופתיות</title><MedParagraphType>Emergencies</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>לפני שמתחילים להשתמש בתרופה יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת ששנוטלים או שאמורים ליטול, כולל תוספי תזונה וצמחי מרפא.&lt;br&gt;&lt;br&gt;לא ידוע על אינטראקציות עם תרופות אחרות.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;ציקלודרם קרם או תמיסה&lt;br&gt;&lt;/b&gt;אם אם משתמשים בתכשירים אחרים לעור, יש להתייעץ עם הרופא או עם הרוקח בנוגע לשילוב שלהם עם ציקלודרם.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לק לציפורניים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;בעת שמטופלים בלק ציקלופירוקס, אסור למרוח על הציפורניים לק אחר או חומרים קוסמטיים.</all></description><remarks></remarks></paragraph><paragraph><monograph_key>1059</monograph_key><paragraph_key>17</paragraph_key><title>איך לאחסן את התרופה?</title><MedParagraphType>HowToUse</MedParagraphType><ParagraphType>1</ParagraphType><IsBoolean>0</IsBoolean><description><all>&lt;b&gt;קרם ציקלודרם ותמיסת ציקלודרם&lt;br&gt;&lt;/b&gt;יש לאחסן באריזה המקורית ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס; אסור לחשוף את התכשיר למקור חום.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;לק לציפורניים&lt;br&gt;&lt;/b&gt;יש לאחסן באריזה המקורית ובטמפרטורה שאינה גבוהה מ־25 מעלות צלזיוס; אסור לחשוף את התכשיר למקור חום;&amp;nbsp; לאחר הפתיחה בפעם הראשונה ניתן להשתמש בתכשיר במשך 6 חודשים, אך לא מעבר לתאריך התפוגה.</all></description><remarks></remarks></paragraph></paragraphs><Packages><Package><image>Krem.svg</image><name>קרם</name></Package><Package><image>Tmisa.svg</image><name>תמיסה</name></Package></Packages>בטרפן,מיקונייל,מיקוסטר,ציקלודרם4ציקלודרםCicloderm8888

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש