חיפוש

dsdsdsd
מכרזים מקומיים - מחוזות

מכרזים מקומיים - מחוזות

מכרזים פומביים במחוזות הכללית

ד"ר יפתח יסעור, ד"ר ליאור סילורה, ד"ר שרה קפלן

מכרז פומבי מס' 01-08/22

ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי קטנות
יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  23.05.2022 עדכון מתאריך:  25/05/22

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 09.06.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום  30.06.2022     23.06.22  עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

נספחים

מכרז פומבי מס' 09-10/22

שיפוץ ושיפור נראות מרפאת שי עגנון אשקלון מחוז דרום

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 22/05/2022

מועד אחרון לרישום למכרז עד ליום 08/06/2022 בשעה 12:00

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 01/06/2022 בשעה 09:00 מרפאת שי עגנון.

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 08/06/2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות

נספח הגנת הסביבה

פרסום בעתון

תוכניות

תנאים כלליים================================================================

מכרז פומבי מס' 05-07/22

התאמות בינוי במרפאת עכו עמידר מחוז חיפה וגליל מערבי

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 20/05/2022

מועד אחרון לרישום למכרז עד ליום 29/5/2022 בשעה 12:00

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 02/06/2022 בשעה 10:00 מרפאת עכו עמידר.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום 09/06/2022 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 22/06/2022 עד השעה 12:00

מודעה

טופס בקשה להשתתפות במכרז

מסמכי המכרז

כתב כמויות לצפייה בלבד

תכניות

מפרטים

נספחים

===================================================================

מכרז פומבי מס' 15-249/22

עבודות שיפוצים, בינוי ותחזוקה באתרי מנהלת העמקים ומנהלת נצרת במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 19/05/2022

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום 26/05/2022 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 09/06/2022 עד השעה 12:00

נוסח המכרז

נספח יז - רשימת פריטים אופיינים

נספח יח- הגנת סביבה

נספח טז- בטיחות לקבלן ראשי

כתב כמויות להצעת מחיר עבודות קטנות סל מס 1 מנהלת העמקים

כתב כמויות להצעת מחיר עבודות קטנות סל מס 2 מנהלת נצרת

מודעה


============================================================

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר  לביצוע פעולות בתחום הגסטרו למבוטחי במחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום:  16.05.2022

מועד אחרון להגשת בקשת להיכלל ברשימה: עד ליום 28.6.2022 עד השעה 12:00

מסמכי ההליך

נספח ג' - אמות המידה להפעלת מרפאות לדימות מערכת העיכול

מודעה

===============================================================

מכרז פומבי מס' 02-05/2022

 שירותי מיתוג - תכנון וביצוע עבור מחוז תל אביב יפו של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום:  12.05.2022

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 6.6.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח יז' - נספח הגנת סביבה

נספח ג' 1 - כתב כמויות

מודעה

מודעה מעודכנת

מענה לשאלות הבהרה


==========================================================

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי הידרותרפיה למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון-שומרון

תאריך פרסום:  11.5.2022

מודעת עדכון חלון זמנים

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שרותי הידרותרפיה

מסמכי ההליך

נספח ב'1 - נוהל שירותי פיזיותרפיה בבתי החולים

נספח ב'3 - אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה

נספח ב'5 - נוהל שירותי הפיזיותרפיה במכונים בקהילה

מועד אחרון להגשת בקשה בהליך  12.6.22 בשעה 12:00.

================================================================

מכרז פומבי מס' 07-13/22

עבודות שיפוץ מרפאת הדרים בשוהם במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 09.05.2022

סיור קבלנים (רשות) 15.05.2022 בשעה 10:00

מקום המפגש: רחוב אתרוג פינת רחוב תפוז, שוהם

מועד שאלות הבהרה עד ליום 22.05.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 02.06.2022 בשעה 12:00

מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה 

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11 

==============================================================
מכרז פומבי מס' 01-10/22

שירותי הפקת מוצרי דפוס 
יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  09.05.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.05.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 08.06.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

נספחים

מכרז פומבי מס': 09-08/22

 

ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי

להתאמת נגישות עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום 

תאריך פרסום:  06.04.2022

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 01.05.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

נספחים הגנת המידע 

תנאים כללים

מכרז פומבי מס' 01-09/22

ביצוע התאמות, בינוי מרפאה בשכונת רמת שלמה החדשה 
יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  06.04.2022

סיור קבלנים חובה: 12.04.2022 בשעה 15:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.04.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.05.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

נספחים

מכרז פומבי מס' 15-248/22 למתן שירותי שינוע דגימות מעבדה, דואר, תרופות וציוד משקי באזור טבריה עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

 יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  31.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.04.2022 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 26.04.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים נוספים

שירותי עבודות מסגרות/אומן מתכות 
יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  30.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.04.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.05.2022 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

נספחים

מודעה

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  30.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 5.4.2022 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 26.04.2022 עד השעה 12:00


============================================================

מכרז פומבי מס' 09-03/22 שיפוץ ושיקום חזיתות עבור

מרפאת דימונה ב' של מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום:  29.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.04.2022 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 26.04.2022 עד השעה 12:00

פרוטוקול סיור קבלנים

============================================================
מכרז פומבי מס' 15-246/22 למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות, דואר, חבילות, תרופות, כביסה וציוד עיקור באזור התישבות וכפרים ממזרח לעפולה עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

 יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  28.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.04.2022 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 24.04.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים כלליים

מודעה

מודעה 2

תשובות לשאלות הבהרה

===================================================================

מכרז פומבי מס' 15-245/22 למתן שירותי שינוע דגימות, דואר, חבילות, תרופות, כביסה וציוד עיקור באזור התישבות וכפרים ממערב לעפולה עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

 יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  28.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.04.2022 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 24.04.2022 03.05.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים נוספים

מודעה

מודעה- מעודכנת ל-13.04.2022

=====================================================================מכרז פומבי מס' 01-07/22

ביצוע עבודות ריצוף
יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  23.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.04.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 26.04.2022 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

נספחים

מודעה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 01-06/22

אספקה והתקנת דלפקי משרד/בתי מרקחת/שונות במרפאות ובמתקני המחוז
יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  23.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.04.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 26.04.2022 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

נספחים ותוכניות

מודעה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 04-03-3/22

למתן שירותי עיצוב, הדפסה והפצה של חומרי פרסום עבור מחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום:  17.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.03.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 07.04.2022 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז מתוקנים

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי המכרז

נספח הגנת הסביבה

מודעה

==============================================================
מכרז פומבי מס' 05-02/22

מתן שירותי בדיקות חשמל, תאורת חירום, מערכות כריזת חירום וסריקות תרמוגרפיות של לוחות חשמל עבור מחוז חיפה וג"מ של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום:  07.03.2022

רישום למכרז עד ליום 15.03.2022 בשעה 14:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.03.2022 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 28.03.2022 עד השעה 12:00

בקשה להשתתפות במכרז

מסמכי המכרז

=====================================================================מכרז פומבי מס' 09-04/22

רכש עגלות החייאה עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום:  01.03.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 07.03.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.03.2022 עד השעה 12:00

פרוטוקול תשובות לשאלות

מסמכי המכרז

נספח הגנת הסביבה

מודעה

מכרז פומבי מס' 09-02/22

עבודות בינוי ומערכות להקמת מרפאת מעוף ערד של  מחוז דרום של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום:  01.03.2022

סיור קבלנים ייערך ביום 10.03.2022 בשעה 10:00- חלה חובת השתתפות בסיור
מקום המפגש: רח' שאול המלך 24, ערד

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.03.2022 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 22.03.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח הגנת הסביבה

מודעה

הודעת הבהרה

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה מספר 2

================================================================================

מכרז פומבי מס' 07-05/22

ביצוע עבודות איטום גגות 
יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  28.02.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.03.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.03.2022 עד השעה  12:00

 לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת המחוז, רח' הרצל 30 ראשל"צ, קומה 2

מסמכי המכרז

מודעה

נספח הגנת הסביבה

נספח בטיחות

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 02-04/2022

 שרותי מוניות - נסיעות ומשלוחים
יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום:  27.02.2022

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 21.03.2022 28.3.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח יח' 1

מודעה

נספח הגנת הסביבה

נספח יח' 2

מענה לשאלות הבהרה

תיקון מודעה - עידכון מועד הגשה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 05-10/21

ביצוע עבודות בניית מרחב מוגן
יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום:  23.02.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.03.2022 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 28.03.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים כלליים

מודעה

מודעה בערבית

נספחים

כתב כמויות לצפייה

תכניות

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-243/22

מתן שירותי שינוע דגימות דם, דגימות קורונה, דואר, תרופות, ציוד עיקור וציוד משקי באזור גליל תחתון במחוז צפון של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  20.02.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.02.2022 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 13.03.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים כלליים

מודעה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 07-08/22

עבודות שיפוץ מרפאת התפתחות הילד בכפר חב"ד במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  20.02.2022

סיור קבלנים ייערך ביום 03.03.2022 בשעה 10:00- הסיור הינו רשות
הסיור יחל במרפאת כללית בישוב כפר חב"ד

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 08.03.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 20.03.2022 30.03.2022 עד השעה 12:00

לינק לתקציב

מסמכי המכרז

מסמכים כלליים

מודעה

מודעה בדבר שינוי מועד הגשת הצעות

פרוטוקול

הבהרה בדבר הגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

מכרז פומבי מס' 02/03/2022

אספקת כיבוד עבור מחוז תל אביב יפו של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז ת"א-יפו

תאריך פרסום:  03.02.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.02.2022 17.02.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 24.02.2022 03.03.22 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז - קובץ מעודכן

נספח ג'1 - הצעת מחיר

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 17/2/2022 בשעה 9:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  24/2/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעת המחיר 1/3/2022  06.03.2022 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח יב

נספח יג

נספח יד

תוכניות

מענה לשאלות הבהרה

כללית הזית עם מחירים

יחידה: מחוז חיפה

תאריך פרסום: 1.2.2022

מועד אחרון לרישום למכרז 09/02/22 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  17/2/22 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעת המחיר 28/2/22 בשעה 12:00

בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

מסמכי המכרז

==================================================================

מכרז פומבי מס' 12-2/2022

שירותי שינוע דגימות מעבדה, לרבות דגימות קורונה, עבור מחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז שרון-שומרון

תאריך פרסום:  30.01.2022

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 08.02.2022 21.02.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.02.2022 03.03.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ט'2 - בטיחות לספק לאספקת חומרים, מוצרים או שירותי שינוע

נספח יב' - חוזר מנהל רפואה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מודעה לעיתון בדבר מועד דחיית הגשת ההצעות

==================================================================

פרסום מכרז פומבי מס' 09-11/21 

ביצוע עבודות צבע במרפאות ויחידות מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 19.1.2022

מועד שאלות הבהרה עד ליום  26.01.2022 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 7.02.2022 בשעה 12:00

מודעה

כתב כמויות

נספח יג-נספח בטיחות

מסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================

פרסום מכרז פומבי 01-02/22

מתן שרותי מוקד וסיור

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 19.1.2022

מועד אחרון להגשת ההצעות עד לתאריך  20/02/22 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספח הגנת הסביבה

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================פרסום מכרז פומבי 05-03/22

 לאספקת ראשי דיו, מחסניות, טונרים ותופים

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 18.1.2022

מועד אחרון לרישום למכרז 25/01/22 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת שאלות  01/02/22 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת עד לתאריך  14/02/22 בשעה 12:00

בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

מסמכי המכרז

נספח ד1 - הצעת מחיר


=====================================================================

מכרז פומבי מס' 07-01/22

עבודות נגרות במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 13.1.2022

מועד שאלות הבהרה עד ליום  27.01.2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 10.02.2022 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מפרט לבינוי מרפאות

כתב כמויות

נספח בטיחות

נספח הגנת הסביבה

מענה לשאלות הבהרה

מפרט דלפקים

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 05-04/2022

אספקת התקנת מעליות במרפאות 

יחידה: מחוז  חיפה

תאריך פרסום:12.01.2022

מועד שאלות הבהרה עד ליום  01.02.2022 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 14.02.2022 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

בקשה להשתתף במכרז

נספח יד'1 - כתב כמויות

נספחים

תכניות

מודעה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 20/02/2021

אספקת כיבוד עבור מחוז תל אביב יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום:23.12.2021

מועד שאלות הבהרה עד ליום  30.12.21 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 13.1.22 בשעה 12:00

מענה לשאלות הבהרה

מסמך הבהרה

נספח ג1

מודעה

מסמכי המכרז

===================================================================

מכרז פומבי מס' 22/02/2021

עבודות מסגרות חרש עבור מחוז תל אביב יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 23.12.2021

מועד שאלות הבהרה עד ליום  30.12.21 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 13.1.22 בשעה 12:00

נספח כ

נספח יח

נספח יז

מודעה

מסמכי המכרז

=================================================================

מכרז פומבי מס' 07-26/21

עבודות אלומיניום במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  4.12.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.12.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 16.01.2022 עד השעה 12:00

מענה לשאלות הבהרה

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מודעה

=================================================================

מכרז פומבי מס' 12-16/2021

שירותי מוקד וסיור עבור מחוז שרון שומרון של שירותי בריאות כללית
יחידה: מחוז שו"ש

תאריך פרסום:  13.12.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.12.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.01.2022 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

================================================================

מכרז פומבי מס' 15-241/21

שיפוץ החזיתות במרפאת מגדל העמק

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  14.11.2021

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.11.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

כתב כמויות

כתב כמויות -SKN

נספח יט' - הגנת הסביבה

נספח י' - בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבניה

נספח ו' - תנאים כלליים

נספח ד' - תכניות

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 1

=====================================================================מכרז פומבי מס' 04-18-10/21

מתן שירותי התקנת מזגנים מפוצלים במרפאות ובמוסדות

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום:  02.11.2021

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 25.11.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספחים כלליים

מודעה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 04-20-10/21

לביצוע עבודות אלומיניום במרפאת בלומנטל שבמחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום:  01.11.2021

סיור קבלנים ייערך ביום חמישי04.11.2021 בשעה 10:00- הסיור הינו רשות
הסיור יחל במרפאת בלומנטל שברחוב עלי הכהן 13 בבני ברק.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 07.11.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 11.11.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספחים כלליים

מודעה

===============================================================

מכרז פומבי מס' 07-22/21

יחידה:  מחוז מרכז

שיפוץ מרפאת כפר גבירול ברחובות  

תאריך פרסום: 25.10.2021

סיור קבלנים : 31.10.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת ההצעות: 16.11.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מפרט

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 


=====================================================================מכרז פומבי מס' 07-21/21

יחידה:  מחוז מרכז

שיפוץ מרפאת פלמ"ח ברחובות

תאריך פרסום: 25.10.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 31.10.2021 בשעה 11:15- הסיור הינו רשות
מקום המפגש מרפאת פלמ"ח, רחוב פלמ"ח 17, רחובות.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 16.11.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מפרט

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ כאן

לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים:

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit1 

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-240/21

שיפוץ מרפאת דבוריה   
יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  19.10.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.10.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 02.11.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים

מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-239/21

ביצוע עבודות בינוי ביה"ר בעילוט  
יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  19.10.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.10.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 02.11.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים

מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

=====================================================================מכרז פומבי מס' 18-02/21

עבודות אספקת והחלפת חלונות במרפאת רמת אביב ג' עבור המחוז
יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום:  18.10.2021

סיור קבלנים: 27.10.2021 בשעה 08:30

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.10.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 08.11.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח יב' - בטיחותלקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח יד'- הגנת הסביבה בהליכים מכרזים

מודעה

נספח כ' תנאי חוזה כלליים

נספח ב'2 - תוכניות

מתן שירותי הוקרת עובדים
יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  18.10.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 24.10.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.10.2021 07.11.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח טז' - בטיחות לספק לאספקת חומרים מוצרים או שירותי שינוע

נספח טו' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזים

מודעה

תנאים כלליים אפריל 2021

מודעה בערבית

מודעה בדבר דחיית מועד הגשת ההצעות

יש לשים לב כי מועד להגשת הצעות נדחה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-236/21

לאספקה והתקנה של דלפקי קבלה במרפאות במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  20.09.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 03.10.2021 בשעה 09:30- הסיור הינו רשות
הסיור יחל בשער הכניסה של מרפאת רובע יזרעאל ברח' שדרות רובע יזרעאל 24, עפולה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.10.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 14.10.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

תכניות ביצוע

נספח טו' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

נספח יט' - נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה

מודעה בשפה הערבית

סיכום סיור קבלנים

================================================================

בקשה לקבלת מידע RFI מס' 07-20/21

ניהול והפעלת בית מרקחת בעיר מודיעין-עלית (באזור שדרות יחזקאל במרכז העיר) שבמחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  02.09.2021

מועד אחרון להגשת מסמכים: עד ליום 13.10.2021 עד השעה 12:00

מסמכי הבקשה

מודעה

מכרז פומבי מס' 04-15-9/21

אספקת חלפים וציוד אחזקה עבור מחוז דן-פתח תקווה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום:  02.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.09.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

================================================================

בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

כתב כמויות

מסמכי המכרז

==============================================================

מכרז פומבי מס' 15-02/2021

עבודות צבע עבור מחוז תל אביב - יפו  של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום:  22.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח טז' - תנאי חוזה כלליים

נספח יח' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

==============================================================

מכרז פומבי מס' 07-19/21

לביצוע עבודות נראות במרפאת רמז שבמחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  19.08.2021

סיור קבלנים ייערך ביום חמישי 02.09.2021 בשעה 09:00- הסיור הינו רשות
מקום המפגש - מרפאת "רמז" שברחוב דוד רמז 71 ברחובות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.09.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה

כתב כמויות

מפרט וכתב כמויות

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה

מכרז פומבי מס' 04-10-6/21

למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר מרכזי עבור מחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום:  15.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 29.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ה'1 - תנאי חוזה כלליים

נספח יד' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מכרז פומבי מס' 07-18/21

למתן שירותי תחזוקת מבנים (עבודות שיפוצים קטנים) במרפאות ומוסדות במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  12.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים כלליים

מודעה

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי מס' 07-17/21

למתן שירותי תחזוקת אלומיניום במרפאות ומוסדות במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  12.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים כללי

מודעה

===============================================================

מכרז פומבי מס' מכרז 05-07/21

מכרז פומבי למתן שירותי תקשורת שיווקית עבור מחוז חיפה וגליל מערבי

יחידה: מחוז חיפה

תאריך פרסום: 5.8.2021

מועד אחרון לרישום למכרז : 12/8/21

הגשת שאלות הבהרה עד ליום: 22/8/21 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02/9/21 בשעה 12:00

בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

מסמכי המכרז

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 07-16/21

למתן שירותי תחזוקת מערכות חשמל במרפאות ומוסדות במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  04.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים

מודעה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 04-11-7/21

ביצוע עבודות במבנה מרפאת "אם המושבות" בפתח-תקוה

יחידה: מחוז דן- פ"ת

תאריך פרסום:  01.08.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 08.08.2021 בשעה 09:30- הסיור הינו רשות
מקום המפגש - מרפאת "אם המושבות" רח' ראשון לציון 1, פתח תקווה (כניסה A, קומה 1) .

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 23.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז+ מסמכים נוספים

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי מס' 07-15/21

מתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר מרכזיות במרפאות ובמתקני מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  27.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספחים נוספים

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי מס' 15-231/21

מתן שירותי הוקרת עובדים עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  26.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.08.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 16.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספח טז'- נספח בטיחות לספק לאספקת חומרים, מוצרים או שירותי שינוע

נספח טו'- נספח הגנת הסביבה

מכרז פומבי מס' 11-02/21

ביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תחזוקה ותפעול של מערכות פוטו וולטאיות

יחידה: מחוז ת"א יפו

תאריך פרסום:  22.07.2021

סיור קבלנים  ייערך - ביום א' 27.7.2021 בשעה 8:30

מקום המפגש: מרלו"ג - הלהב 3 חולון.

מועד שאלות הבהרה –  2.8.21  בשעה 12:00 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.08.2021 16.8.2021 עד השעה 12:00

עדכון מודעה

מודעה

מסמכי המכרז

נספח יג' - מרפאה יועצת

נספח יג' - מרלוג חולון

נספח יח' - הסכם תפעול ותחזוקה - ח300

נספח יח' - הסכם תפעול ותחזוקה - מרלוג

נספח טז' - נספח בטיחות

נספח יט' - תנאי חוזים כלליים

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-230/21

ביצוע עבודות שיפוצים, בינוי ותחזוקה באתרי מנהלת הגליל

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  22.07.2021

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

נספח יז' - רשימת פרטים אופיינים

נספח טז' - בטיחות לקבלן ראשי

נספח יח' - הגנת הסביבה

כתב כמויות להצעת מחיר

=====================================================================מכרז פומבי מס' 05-06/21

שיקום חזיתות מרפאת קרית ים צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום:  12.07.2021

סיור קבלנים ייערך ביום שני 26.07.2021 בשעה 12:00 - הסיור הינו רשות
מיקום המפגש - מרפאת קרית ים צפון, רחוב הנגב 4 קרית ים.

אישור השתתפות במכרז עד ליום 22.07.2021 בשעה 14:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.08.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 23.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספחים כלליים

מודעה

מכרז פומבי מס' 01-14-21

התקנת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  07.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.07.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 05.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב' - נוהל הדרכת עבודה ובטיחות

נספח ח' - מפת גבולות ירושלים

מכרז פומבי מס' 01-10-21

ביצוע התאמות, בית מרקחת מרפאת מעוז במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  16.06.2021

כנס מציעים ייערך ביום שלישי 22.06.2021 בשעה 09:00 - הסיור הינו חובה
מיקום המפגש - מרפאת מעוז של הכללית ברחוב בן יהודה 26 ירושלים.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 13.07.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספחים

מכרז פומבי מס' 15-228/21

עבודות שיפוצים, בינוי ותחזוקה באתרי מנהלת הגליל במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  14.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.06.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 05.07.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות להצעת מחיר

נספח טז' - נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה

נספח יז' - רשימת פרטים אופיינים

מכרז פומבי מס' 07-07/21

למתן שירותי יעוץ לחווית מטופל עבור מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  14.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.07.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 01-07-21

אספקה והתקנת מערכות אל פסק למקררי תרופות / חיסונים במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  09.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 20.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 01.07.2021 13.07.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספחים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מודעה בדבר מועד דחיית הגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 07.07.2021

מכרז פומבי מס' 15-227/21

לאספקה והתקנה של דלפקי קבלה במרפאות במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  09.06.2021

סיור קבלנים יתקיים ביום 17.06.2021 בשעה 14:00 - הסיור הינו רשות
מיקום המפגש - בשער הכניסה של מרפאת רובע יזרעאל (שדרות רובע יזרעאל 24, עפולה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.06.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ח' - תכניות ביצוע

נספח יט' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה

סיכום סיור קבלנים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-10/2021

אספקת שירותי ארגון פעילות גיבוש והנעה למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון-שומרון

תאריך פרסום:  07.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 24.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מודעה

מכרז פומבי מס' 15-226/21

למתן שירותי הסעת מטופלים לא מונשמים באמבולנסים עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  06.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.06.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 27.06.2021 עד השעה 12:00

מודעה לעיתונות

מסמכי המכרז

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי הידרותרפיה למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון-שומרון

תאריך פרסום:  30.05.2021

מסמכי ההליך

נספח ב'1 - נוהל שירותי פיזיותרפיה בבתי החולים

נספח ב'3 - אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה

נספח ב'5 - נוהל שירותי הפיזיותרפיה במכונים בקהילה

מכרז פומבי מס' 07-10/21

מתן שירותי אחזקת גינות למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  27.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 27.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מכרז פומבי מס' 15-225/21

למתן שירותי הסעת מטופלים מונשמים באמבולנסים עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  26.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.06.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ד'1 - תנאים להפעלת אמבולנס ביטחון מסוג ניידת טיפול נמרץ

נספח ד'2 - הוראות והנחיות בדבר הסעות חולים באמבולנס טיפול נמרץ

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

=============================================================

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותים אודיולוגיים (בדיקות שמיעה) למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  23.05.2021

מסמכי ההליך

חוזר משרד הבריאות

מודעה

=============================================================

מכרז פומבי מס' 10/02/2021

ביצוע עבודות נגרות עבור מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום:  20.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 10.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב'1 תכניות

נספח ג'1 - כתב כמויות

נספח טז' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח יח' - תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם קבלנים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 09/02/2021

מתן שירותי אינסטלציה עבור מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום:  20.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 10.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח טז' - תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם קבלנים

מכרז פומבי מס' 09-05/21

מתן שירותי כביסה עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום:  19.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.05.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 07.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-9/2021

ביצוע עבודות שיפוץ והתאמה במבנה מרפאת "גוטפריד" בהרצליה

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 18.05.2021

סיור קבלנים יתקיים ביום 07.06.2021 בשעה 12:00 - הסיור הינו חובה
מיקום המפגש - רח' טשרניחובסקי 4 , הרצליה (בכניסה למרפאה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 17.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.06.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

תנאים כלליים אפריל 2021

כתב כמויות

נספח בטיחות

תכניות מיזו אוויר

תכניות אדריכלות

תכנית אינסטלציה

תכניות בטיחות

תוכניות חשמל

שיפוץ מרפאות שירותי בריאות כללית הרצליה - ללא מחירים

תכניות ומפרט

מפרט טכני + כתב כמויות

======================================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-8/2021

אספקת שירותי נגרות (ארון תרופות, דלפקי בתי מרקחת ומשרדי קבלה) למרפאות מחוז שרון-שומרון בשרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 12.05.2021

סיור קבלנים יתקיים ביום 24.05.2021 בשעה 12:00 - הסיור הינו חובה
מיקום המפגש - מרפאת עיר ימים - מגדל עיר ימים קומה 5 רח' בני ברמן 2 נתניה (בכניסה למרפאה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 03.06.2021 07.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות - דלפקי קבלה ונגרות בית מרקחת והתאמות 2021

נספח א'1 - בתי מרקחת דלפקים

נספח א'2 - דלפקי קבלה

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 15-220/21

למתן שירותי גינון במרפאות ובמתקני מחוז צפון שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  12.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.05.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 06.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 04-06-5/21

אספקה והתקנה של וילונות עבור מחוז דן פ"ת שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום:  12.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 20.05.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 01.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ט' - פירוט המתקנים

מודעה

הבהרה

מכרז פומבי מס' 07-08/21

אספקת כיבוד למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  09.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.06.2021 22.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

הודעה בדבר שינוי תנאי סף

מענה לשאלות הבהרה

=================================================================

מכרז פומבי מס' 01-06-21

התקנת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 09-03-21

עבודות בינוי ומערכות להקמת מרפאת שקד אופקים

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום:  22.04.2021

סיור קבלנים חובה יתקיים ב 11.5.2021 בשעה 09:30 עקב המצב הבטחוני הסיור נדחה ליום 03.06.2021 בשעה 09:30,  יש להמשיך ולעקוב אחר פרסומים  באתר המכרזים

מקום המפגש רח' עובדיה יוסף 10 שכונת קריית מנחם אופקים.

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 20.05.2021 13.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

הבהרה מס' 1

פרוטוקול הבהרה

פרוטוקול הבהרה באשר לדחיית מועד הסיור

פרוטוקול מיום 19.05.2021

מודעה בעיתון בדבר מועד הסיור החדש ומועד הגשת הצעות

פרוטוקול סיור קבלנים

=================================================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-5/2021

אספקת שירותי ייצור והתקנה של מוצרי אלומיניום למחוז שרון - שומרון שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 20.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 09.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מודעה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-4/2021

אספקת שירותי ייצור והתקנה של מוצרי נגרות למחוז שרון - שומרון שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 19.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 09.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח א'1 -מפרט דלת חדר רופא או אחות

נספח א'2 - מפרט דלת שרותי נכים

מודעה

=============================================================

מכרז פומבי מס' 06/02/2021

אספקת ציוד משקי עבור מחוז תל אביב  - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב-יפו

תאריך פרסום: 19.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 11.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ג'1 - כתב כמויות

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 15-224/21

למתן  שירותי שינוע והיסעים באזור קצרין ומרכז רמת הגולן

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 06.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.04.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 26.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות - תעריפון שינוע דגימות

כתב כמויות - תעריפון נסיעות

מכרז פומבי מס' 12-2/2021

אספקת שירותי עיצוב, ייצור והתקנה של שילוט פנים למחוז שרון - שומרון של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 04.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 22.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מכרז פומבי מס' 04/02/2021

עבודות בינוי והתאמה מרפאת פלורנטין של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום: 22.03.2021

סיור קבלנים רשות יתקיים במקום ביצוע העבודות ביום 07.04.2021 בשעה 08:30
מיקום המפגש - מרפאת פלורנטין, דרך שלמה 43, תל אביב.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.04.2021 19.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ד' - כתב כמויות

מכרז פומבי מס' 04-04-3/21

מתן שירותי גינון למחוז דן - פ"ת של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 18.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 08.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 01-04-21

אספקת שלטים פנימיים במחוז ירושלים של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 11.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 11.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מכרז פומבי מס' 09-02/21

לייצור ו/או אספקה, התקנה ותחזוקה של וילונות ופרגודים למתקני מחוז דרום של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 08.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 08.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 07-06/21

שירותי הסעת עובדים במחוז מרכז של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 01.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 24.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 04-02-01/21

למתן שירות ותחזוקה לציוד ומערכות כיבוי וגילוי אש עבור מחוז דן - פ"ת          של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 24.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 11.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 05-01/2021

ביצוע עבודות שיפוץ מרפאת דלית אל כרמל של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 24.02.2021

סיור קבלנים רשות יתקיים ביום 03.03.2021 בשעה 08:30
מיקום המפגש - מרפאת דלית אל כרמל.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.03.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 25.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

טופס רישום להשתתפות במכרז

תכניות ומפרטים

מודעה

==========================================================

מכרז פומבי מס' 05-03/2021

ביצוע עבודות שיפוץ מרפאת קסטרא של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 18.02.2021

סיור קבלנים רשות יתקיים ביום 03.03.2021 בשעה 10:00
מיקום המפגש - מרפאת קסטרא.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.03.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 25.03.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מפרטים

בקשה להשתתף במכרז

תוכניות אדריכלים

תוכניות מ"א

תוכניות חשמל

תוכנות אינסטלציה

כתב כמויות

=====================================================================מכרז פומבי מס' 01-12/2021

ביצוע עבודות שיפוץ והתאמה במבנה מרפאת "מוריה" ברמת השרון

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 15.02.2021

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 24.2.2021 בשעה 11:00
רח' מוריה 31, רמת השרון (בכניסה למרפאה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 07.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.03.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות קומת קרקע

תוכניות חשמל ומפרטים

תוכניות אינסטלציה ומפרטים

רשימת תכניות מיזוג אוויר

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-222/21

לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של שילוט פנים עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 11.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.02.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 04.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

==============================================================

מכרז פומבי מס' 01/02/2021

עבודות עיצוב, יצור, אספקה והתקנה של שילוט ומיתוג עבור מחוז תל אביב יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום: 11.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.02.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 03.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 15-219/21

מתן שרותי אספקה , התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש במרפאות ומתקני המחוז

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 26.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.02.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

כתב כמויות

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-216/21

למתן שירותי שינוע והיסעים באזור דבוריה - כפר תבור

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 25.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.02.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות - נסיעות

כתב כמויות - שינוע דגימות

תמונות

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

נספח טו' - מעודכן

מודעה מיום 08.02.2021

================================================================

מכרז פומבי מס' 15-221/21

ביצוע עבודות שיפוץ במרפאת ריפוי בעיסוק בק"ש עבור המחוז

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 20.01.2021

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 04.02.2021 בשעה 09:30
מיקום: מרפאה "ק"ש מכון ריפוי בעיסוק, כתובת: הרצל 21 , קרית שמונה, סמוך לתחנה המרכזית. ההשתתפות בסיור רשות!

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.1.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז 1 - מעודכן ליום 28.01.2021

פרוטוקול סיור קבלנים

===============================================================

מכרז פומבי מס' 07-02/2021

אחזקת מערכות מיזוג אוויר מרכזיות

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 19.01.2021

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 21.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

=====================================================================מכרז פומבי מס' 09-22/2020

ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי להתאמת נגישות

עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 17.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.1.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 08.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 04-19-11-2020

אספקת והתקנת מערכות כיבוי אש במבנה מרפאת "בלומנטל"

בבני ברק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 14.01.2021

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 26.01.2021 בשעה 12:00 במרפאה "בלומנטל", ברח' עלי הכהן 13, בני ברק. ההשתתפות בסיור רשות!

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.1.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 07.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 05-11/20

מתן שירותי גינון עבור מרחב חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 11.1.2021

מועד אחרון לרישום למכרז 19/1/21 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד לתאריך 26.1.21 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעה עד לתאריך 09.2.21 בשעה 12:00

טופס בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 09-17/20

שירותי מוקד וסיור עבור במחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 06.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.1.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 04.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 28.01.2021

מכרז פומבי מס' 07-22/20

שירותי שינוע והובלה במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 31.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 18.1.2021בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 1.2.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

עידכון מודעה - תנאי סף

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2 

מכרז פומבי מס' 09-13/20

שירותי הובלה ושינוע במשאיות סגורות עם משטח הרמה עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 21.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.12.2020 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.1.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 05-09/2020

אספקת תווי קנייה עבור עובדי מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 21.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.12.2020 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 7.1.2021 עד השעה 12:00

מודעה

בקשה להשתתפות במכרז

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 15-211/20

למתן שירותי צביעה במרפאות ומתקני מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 14.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  24.12.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 03.01.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 05-04/2020

שירותי מוקד וסיור עבור מחוז חיפה וג"מ שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 14.10.2020 13.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.10.2020  20.12.2020 27.01.2021 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.11.2020  27.12.2020 09.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים

טופס רישום להשתתפות במכרז - להגשה עד ליום 20.01.2021

מודעה

מודעה מיום 13.12.2020

מודעה מיום 12.01.2021

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 15-217-20

למתן שירותי שינוע כביסה עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 09.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  20.12.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב' - כתב כמויות למילוי הצעת מחיר

מכרז פומבי מס' 01-23-20

לאספקה והתקנת דלפקי משרד / בתי מרקחת / שונות במרפאות ובמתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 07.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  17.12.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

אב טיפוס בתי מרקחת

דלפקים

מודעה

מכרז פומבי מס' 15-215-20

להחלפת יחידות קירור מים במרפאת "רקתי" בטבריה

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 06.12.2020

כנס מציעים יערך בתאריך 14.12.2020 בשעה 12:00 במרפאת "רקתי", ברח' החשמונאים 1 קומה 2, סמוך לתחנת משטרת טבריה. ההשתתפות בכנס הינה רשות!

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  13.12.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 04-8-09/2020

ביצוע עבודות במבנה מרפאת "עזרא" בבני ברק

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 12.11.2020

סיור קבלנים ביום 18.11.2020 בשעה 11:00 רח' עזרא 11, קומה 1 (בכניסה למרפאה), בני ברק

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  22.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 01-22-20

לייצור ואספקת מיתוג הכולל בין היתר פרספקסים, מדבקות ותמונות ממותגות מסוגים שונים לקירות, למתקני מידע, לחלונות, לדלפקים, לדלתות, לכיסאות, לריצפה, לויטרינות ועוד במרפאות ובמתקני במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 09.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  18.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז - מעודכן נכון ליום 10.11.2020

נספח י' - דוגמאות כלליות לעיצובים

נספח י'1 - דוגמאות ועיצובים לצורך המחשה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 07-21/2020

עבודות אינסטלציה במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 02.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.12.2020 10.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 07-20/2020

עבודות צבע במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 02.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות

מודעה

מכרז פומבי מס' 07-18/2020

התקנת מתזים ועבודות נלוות במרפאת רמז רחובות

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 18.10.2020

סיור קבלנים ביום 27.10.2020 בשעה 11:00 מרפאת רמז ברח' רמז 71 רחובות.

ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  08.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

עידכון מודעה

הבהרה מס' 1

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 27.10.2020 ומיום 03.11.2020

מענה לשאלות הבהרה

===============================================================

מכרז פומבי מס' 04-11-10/2020

ביצוע עבודות אלומיניום במבנה מרפאת "בלומנטל" בבני ברק

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 15.10.2020

סיור קבלנים ביום 21.10.2020 בשעה 10:00 ברח' עלי הכהן 13 בני ברק.

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  25.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח א'1 - מפרט אלומיניום

נספח א'2 - דוגמא מקומה 2 במבנה

נספח א'3 - דוגמא מקומה 3 במבנה

נספח ג'1 - תנאים כלליים

מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי 15-210/20

ביצוע אספקת תווי קניה מגנטיים - שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 15.10.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 04.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

נספחים מעודכנים - כפוף למענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 01-20/20

לאחזקת גינות וחצרות במרפאות ומתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 14.10.2020

סיור קבלנים ביום 22.10.2020 בשעה 10:00 במשרדי שירותי בריאות כללית, ברח' שערי תורה 20 בית וגן, ירושלים. ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  27.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 08.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי מס' 05-05/2020

עבודות שיפוץ מרפאת מעלות ברה"ן עבור מחוז חיפה וג"מ ובית חולים כרמל שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ ובית החולים כרמל

תאריך פרסום: 14.10.2020

רישום השתתפות במכרז עד ליום 22.10.2020 עד השעה 14:00

סיור קבלנים ביום 29.10.2020 בשעה 10:00 במרפאת מעלות מרכז, רח' ירושלים 22 מעלות. ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  10.11.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

טופס בקשה להשתתפות במכרז

תנאים כללים

תכניות למכרז

מודעה

מכרז פומבי מס' 05-06/2020

לייצור ו/או אספקה, התקנה ותחזוקה של וילונות גלילה עבור מחוז חיפה וג"מ שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 14.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  29.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

טופס בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

מכרז פומבי מס' 09-10/2020

אספקה והתקנה של אביזרי מיתוג ועיצוב עבור מחוז דרום שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 14.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  20.10.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 03.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 20.10.2020

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 17/2020

אספקת שירותי מסגרות למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 25.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22.10.2020 עד השעה 11:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 16/2020

אספקת שירותי פירוק והתקנה של מזגנים קיימים למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 25.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22.10.2020 עד השעה 11:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

 ================================================================
מכרז פומבי מס' 16/20

החלפת יחידות קירור מים במרפאות דימונה ותל שבע  

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 15.09.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

===================================================

מכרז פומבי מס' 12/2020

התקנת מערכות אינטלציה, חשמל ומיזוג אוויר במסגרת פרויקט שיפוץ והתאמה במרפאת לב נתניה (ויצמן 21 נתניה) במחוז שרון שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 13.09.2020

כנס מציעים ייערך ב 22.09.2020 בשעה 11:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה.

רח' וויצמן 21 נתניה.

מועד אחרון להגשת הצעות:  13.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבניה

תנאים כללים

מפרט דרישות לבינוי מרפאה

מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

==============================================================

מכרז פומבי מס' 11/2020

לביצוע עבודות בינוי ואלמנטים מתועשים במסגרת פרוייקט שיפוץ והתאמה במרפאת לב נתניה (ויצמן 21 נתניה) במחוז שרון שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 13.09.2020

כנס מציעים ייערך ב 22.09.2020 בשעה 11:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה.

רח' וויצמן 21 נתניה.

מועד אחרון להגשת הצעות: 13.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 14/2020

אספקת שירותי תחזוקה למזגני אויר מרכזיים (צ'ילרים יט"א ו-ווטרסוס) למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 10.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  23.09.2020 15.10.2020 עד השעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.10.2020 22.10.2020 עד השעה 11:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 29.9.2020

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 13/2020

אספקת שירותי הדברה למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 10.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  23.09.2020 15.10.2020 20.10.2020 עד השעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.10.2020 29.10.2020 05.11.2020 עד השעה 11:00

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מעודכן נכון ליום 15.10.2020

הצעת מחיר

נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בניה

נספח י'1 - נוהל הדברת מזיקים במוסדות הכללית

פרוטוקול מעודכן תשובות לשאלות הבהרה

מודעה

הודעה על דחיית מועד

עידכון מודעה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12/2020

נסיעות קבועות ומזדמנות במוניות עבור אזור דימונה של מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 31.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.09.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24.09.2020 25.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2 - מעודכן ליום 11.10.2020

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 22.09.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 11.10.2020

מודעה מיום 11.10.2020

מכרז פומבי מס' 04-6-08-2020

ביצוע עבודות נגישות במרפאות מחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 13.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  20.08.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 15-207/20

אספקת ראשי דיו ומחסניות טונר למדפסות

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 09.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  18.08.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

רשימת אתרי המחוז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן

מודעה

הצעת מחיר

הצעת מחיר בקובץ PDF

הצעת מחיר - מעודכן

הצעת מחיר בPDF - מעודכן

הבהרה

===============================================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף  מס' 05/2020

נסיעות קבועות ומזדמנות במוניות באזור באר שבע מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז הדרום

תאריך פרסום: 27.07.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  09.08.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

פרוטוקול הבהרה

=============================================================

מכרז פומבי מס' 01-14-20

החלפת צ'ילר ( יחידת מיזוג אויר) כולל יחידות קצה במרפאת רמות א'  

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 16.07.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 01-18-20 
החלפת יחידת צ'ילר (מיזוג אויר) קיימת ב2 יחידות קירור מים כולל יחידות קצה במרפאת כיכר יהלום

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 16.07.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

================================================

מכרז פומבי מס' 01-19-20 
ייצור ואספקת מיתוג הכולל בין היתר פרספקסים, מדבקות ותמונות ממותגות מסוגים שונים לקירות, למתקני מידע, לחלונות, לדלפקים , לדלתות , לכיסאות, לריצפה, לויטרינות ועוד במרפאות ובמתקני המחוז.

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 13.07.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח י'

=====================================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 8/20

ביצוע עבודות נגרות עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 02.07.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  12.07.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.07.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 15-206-20 
מתן שרותי היסעים, ביקורי בית, שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסה באזור קרית שמונה

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 17.06.2020

כנס מציעים ייערך ב 24.06.2020 בשעה 12:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה.

במשרדי שירותי בריאות כללית מחוז צפון , רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים קומה 3 נצרת עילית.

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.07.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב'1

נספח ב'2

נספח ב'3

=====================================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף  מס' 10/02/2020

הקמת בית מרקחת במרפאת י"א באדר של שירותי בריאות כללית, ברח' כפר גלעדי 5 חולון

יחידה: מחוז ת"א-יפו

תאריך פרסום: 15.06.2020

כנס מציעים ייערך ב 25.06.2020 בשעה 12:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה.

במרפאת י"א באדר ברח' כפר גלעדי 5 חולון.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  27.06.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.07.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 01-16-20

בינוי בית מרקחת יפת השמש מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 12.06.2020

כנס מציעים ייערך ב 23.06.2020 בשעה 09:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה. במרכז המסחרי יפת השמש רחוב שדרות הדקל 11 בית שמש ולהירשם עם הגעתו.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  29.06.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 07.07.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב' - כתב כמויות / הצעת מחיר

נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע את הבנייה

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש