חיפוש

dsdsdsd
מכרזים מקומיים - מחוזות

מכרזים מקומיים - מחוזות

מכרזים פומביים במחוזות הכללית

ד"ר יפתח יסעור, ד"ר ליאור סילורה

מכרז פומבי מס' 15-236/21

לאספקה והתקנה של דלפקי קבלה במרפאות במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  20.09.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 03.10.2021 בשעה 09:30- הסיור הינו רשות
הסיור יחל בשער הכניסה של מרפאת רובע יזרעאל ברח' שדרות רובע יזרעאל 24, עפולה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.10.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 14.10.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

תכניות ביצוע

נספח טו' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

נספח יט' - נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה

================================================================

בקשה לקבלת מידע RFI מס' 07-20/21

ניהול והפעלת בית מרקחת בעיר מודיעין-עלית (באזור שדרות יחזקאל במרכז העיר) שבמחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  02.09.2021

מועד אחרון להגשת מסמכים: עד ליום 13.10.2021 עד השעה 12:00

מסמכי הבקשה

מודעה

מכרז פומבי מס' 04-15-9/21

אספקת חלפים וציוד אחזקה עבור מחוז דן-פתח תקווה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום:  02.09.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.09.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

================================================================

בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

כתב כמויות

מסמכי המכרז

==============================================================

מכרז פומבי מס' 15-02/2021

עבודות צבע עבור מחוז תל אביב - יפו  של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום:  22.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח טז' - תנאי חוזה כלליים

נספח יח' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

==============================================================

מכרז פומבי מס' 07-19/21

לביצוע עבודות נראות במרפאת רמז שבמחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  19.08.2021

סיור קבלנים ייערך ביום חמישי 02.09.2021 בשעה 09:00- הסיור הינו רשות
מקום המפגש - מרפאת "רמז" שברחוב דוד רמז 71 ברחובות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.09.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה

כתב כמויות

מפרט וכתב כמויות

נספח הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה

מכרז פומבי מס' 04-10-6/21

למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר מרכזי עבור מחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום:  15.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 29.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ה'1 - תנאי חוזה כלליים

נספח יד' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מכרז פומבי מס' 07-18/21

למתן שירותי תחזוקת מבנים (עבודות שיפוצים קטנים) במרפאות ומוסדות במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  12.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים כלליים

מודעה

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי מס' 07-17/21

למתן שירותי תחזוקת אלומיניום במרפאות ומוסדות במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  12.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 26.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.09.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים כללי

מודעה

===============================================================

מכרז פומבי מס' מכרז 05-07/21

מכרז פומבי למתן שירותי תקשורת שיווקית עבור מחוז חיפה וגליל מערבי

יחידה: מחוז חיפה

תאריך פרסום: 5.8.2021

מועד אחרון לרישום למכרז : 12/8/21

הגשת שאלות הבהרה עד ליום: 22/8/21 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02/9/21 בשעה 12:00

בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

מסמכי המכרז

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 07-16/21

למתן שירותי תחזוקת מערכות חשמל במרפאות ומוסדות במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  04.08.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכים

מודעה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 04-11-7/21

ביצוע עבודות במבנה מרפאת "אם המושבות" בפתח-תקוה

יחידה: מחוז דן- פ"ת

תאריך פרסום:  01.08.2021

סיור קבלנים ייערך ביום ראשון 08.08.2021 בשעה 09:30- הסיור הינו רשות
מקום המפגש - מרפאת "אם המושבות" רח' ראשון לציון 1, פתח תקווה (כניסה A, קומה 1) .

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 23.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז+ מסמכים נוספים

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז פומבי מס' 07-15/21

מתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר מרכזיות במרפאות ובמתקני מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  27.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.08.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספחים נוספים

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי מס' 15-231/21

מתן שירותי הוקרת עובדים עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  26.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.08.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 16.08.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספח טז'- נספח בטיחות לספק לאספקת חומרים, מוצרים או שירותי שינוע

נספח טו'- נספח הגנת הסביבה

מכרז פומבי מס' 11-02/21

ביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, תחזוקה ותפעול של מערכות פוטו וולטאיות

יחידה: מחוז ת"א יפו

תאריך פרסום:  22.07.2021

סיור קבלנים  ייערך - ביום א' 27.7.2021 בשעה 8:30

מקום המפגש: מרלו"ג - הלהב 3 חולון.

מועד שאלות הבהרה –  2.8.21  בשעה 12:00 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.08.2021 16.8.2021 עד השעה 12:00

עדכון מודעה

מודעה

מסמכי המכרז

נספח יג' - מרפאה יועצת

נספח יג' - מרלוג חולון

נספח יח' - הסכם תפעול ותחזוקה - ח300

נספח יח' - הסכם תפעול ותחזוקה - מרלוג

נספח טז' - נספח בטיחות

נספח יט' - תנאי חוזים כלליים

פרוטוקול סיור קבלנים

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-230/21

ביצוע עבודות שיפוצים, בינוי ותחזוקה באתרי מנהלת הגליל

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  22.07.2021

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

נספח יז' - רשימת פרטים אופיינים

נספח טז' - בטיחות לקבלן ראשי

נספח יח' - הגנת הסביבה

כתב כמויות להצעת מחיר

=====================================================================מכרז פומבי מס' 05-06/21

שיקום חזיתות מרפאת קרית ים צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום:  12.07.2021

סיור קבלנים ייערך ביום שני 26.07.2021 בשעה 12:00 - הסיור הינו רשות
מיקום המפגש - מרפאת קרית ים צפון, רחוב הנגב 4 קרית ים.

אישור השתתפות במכרז עד ליום 22.07.2021 בשעה 14:00

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 05.08.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 23.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספחים כלליים

מודעה

מכרז פומבי מס' 01-14-21

התקנת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  07.07.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.07.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 05.08.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב' - נוהל הדרכת עבודה ובטיחות

נספח ח' - מפת גבולות ירושלים

מכרז פומבי מס' 01-10-21

ביצוע התאמות, בית מרקחת מרפאת מעוז במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  16.06.2021

כנס מציעים ייערך ביום שלישי 22.06.2021 בשעה 09:00 - הסיור הינו חובה
מיקום המפגש - מרפאת מעוז של הכללית ברחוב בן יהודה 26 ירושלים.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 13.07.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספחים

מכרז פומבי מס' 15-228/21

עבודות שיפוצים, בינוי ותחזוקה באתרי מנהלת הגליל במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  14.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.06.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 05.07.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות להצעת מחיר

נספח טז' - נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה

נספח יז' - רשימת פרטים אופיינים

מכרז פומבי מס' 07-07/21

למתן שירותי יעוץ לחווית מטופל עבור מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  14.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.07.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 01-07-21

אספקה והתקנת מערכות אל פסק למקררי תרופות / חיסונים במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  09.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 20.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 01.07.2021 13.07.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספחים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מודעה בדבר מועד דחיית הגשת הצעות

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 07.07.2021

מכרז פומבי מס' 15-227/21

לאספקה והתקנה של דלפקי קבלה במרפאות במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  09.06.2021

סיור קבלנים יתקיים ביום 17.06.2021 בשעה 14:00 - הסיור הינו רשות
מיקום המפגש - בשער הכניסה של מרפאת רובע יזרעאל (שדרות רובע יזרעאל 24, עפולה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.06.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ח' - תכניות ביצוע

נספח יט' - הגנת הסביבה בהליכים מכרזיים

מודעה

סיכום סיור קבלנים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-10/2021

אספקת שירותי ארגון פעילות גיבוש והנעה למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון-שומרון

תאריך פרסום:  07.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 24.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מודעה

מכרז פומבי מס' 15-226/21

למתן שירותי הסעת מטופלים לא מונשמים באמבולנסים עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  06.06.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 16.06.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 27.06.2021 עד השעה 12:00

מודעה לעיתונות

מסמכי המכרז

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי הידרותרפיה למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון-שומרון

תאריך פרסום:  30.05.2021

מסמכי ההליך

נספח ב'1 - נוהל שירותי פיזיותרפיה בבתי החולים

נספח ב'3 - אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה

נספח ב'5 - נוהל שירותי הפיזיותרפיה במכונים בקהילה

מכרז פומבי מס' 07-10/21

מתן שירותי אחזקת גינות למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  27.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 10.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 27.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מכרז פומבי מס' 15-225/21

למתן שירותי הסעת מטופלים מונשמים באמבולנסים עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  26.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 06.06.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ד'1 - תנאים להפעלת אמבולנס ביטחון מסוג ניידת טיפול נמרץ

נספח ד'2 - הוראות והנחיות בדבר הסעות חולים באמבולנס טיפול נמרץ

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

=============================================================

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותים אודיולוגיים (בדיקות שמיעה) למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  23.05.2021

מסמכי ההליך

חוזר משרד הבריאות

מודעה

=============================================================

מכרז פומבי מס' 10/02/2021

ביצוע עבודות נגרות עבור מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום:  20.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 10.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב'1 תכניות

נספח ג'1 - כתב כמויות

נספח טז' - נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח יח' - תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם קבלנים

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 09/02/2021

מתן שירותי אינסטלציה עבור מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום:  20.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 10.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח טז' - תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם קבלנים

מכרז פומבי מס' 09-05/21

מתן שירותי כביסה עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום:  19.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.05.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 07.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-9/2021

ביצוע עבודות שיפוץ והתאמה במבנה מרפאת "גוטפריד" בהרצליה

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 18.05.2021

סיור קבלנים יתקיים ביום 07.06.2021 בשעה 12:00 - הסיור הינו חובה
מיקום המפגש - רח' טשרניחובסקי 4 , הרצליה (בכניסה למרפאה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 17.06.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 30.06.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

תנאים כלליים אפריל 2021

כתב כמויות

נספח בטיחות

תכניות מיזו אוויר

תכניות אדריכלות

תכנית אינסטלציה

תכניות בטיחות

תוכניות חשמל

שיפוץ מרפאות שירותי בריאות כללית הרצליה - ללא מחירים

תכניות ומפרט

מפרט טכני + כתב כמויות

======================================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-8/2021

אספקת שירותי נגרות (ארון תרופות, דלפקי בתי מרקחת ומשרדי קבלה) למרפאות מחוז שרון-שומרון בשרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 12.05.2021

סיור קבלנים יתקיים ביום 24.05.2021 בשעה 12:00 - הסיור הינו חובה
מיקום המפגש - מרפאת עיר ימים - מגדל עיר ימים קומה 5 רח' בני ברמן 2 נתניה (בכניסה למרפאה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 03.06.2021 07.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות - דלפקי קבלה ונגרות בית מרקחת והתאמות 2021

נספח א'1 - בתי מרקחת דלפקים

נספח א'2 - דלפקי קבלה

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 15-220/21

למתן שירותי גינון במרפאות ובמתקני מחוז צפון שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום:  12.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.05.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 06.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 04-06-5/21

אספקה והתקנה של וילונות עבור מחוז דן פ"ת שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום:  12.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 20.05.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 01.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ט' - פירוט המתקנים

מודעה

הבהרה

מכרז פומבי מס' 07-08/21

אספקת כיבוד למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום:  09.05.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.06.2021 22.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

הודעה בדבר שינוי תנאי סף

מענה לשאלות הבהרה

=================================================================

מכרז פומבי מס' 01-06-21

התקנת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום:  22.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 02.05.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 12.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 09-03-21

עבודות בינוי ומערכות להקמת מרפאת שקד אופקים

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום:  22.04.2021

סיור קבלנים חובה יתקיים ב 11.5.2021 בשעה 09:30 עקב המצב הבטחוני הסיור נדחה ליום 03.06.2021 בשעה 09:30,  יש להמשיך ולעקוב אחר פרסומים  באתר המכרזים

מקום המפגש רח' עובדיה יוסף 10 שכונת קריית מנחם אופקים.

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 20.05.2021 13.06.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

הבהרה מס' 1

פרוטוקול הבהרה

פרוטוקול הבהרה באשר לדחיית מועד הסיור

פרוטוקול מיום 19.05.2021

מודעה בעיתון בדבר מועד הסיור החדש ומועד הגשת הצעות

פרוטוקול סיור קבלנים

=================================================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-5/2021

אספקת שירותי ייצור והתקנה של מוצרי אלומיניום למחוז שרון - שומרון שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 20.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 09.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מודעה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12-4/2021

אספקת שירותי ייצור והתקנה של מוצרי נגרות למחוז שרון - שומרון שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 19.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 09.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח א'1 -מפרט דלת חדר רופא או אחות

נספח א'2 - מפרט דלת שרותי נכים

מודעה

=============================================================

מכרז פומבי מס' 06/02/2021

אספקת ציוד משקי עבור מחוז תל אביב  - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב-יפו

תאריך פרסום: 19.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 27.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 11.05.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ג'1 - כתב כמויות

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 15-224/21

למתן  שירותי שינוע והיסעים באזור קצרין ומרכז רמת הגולן

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 06.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 15.04.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 26.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות - תעריפון שינוע דגימות

כתב כמויות - תעריפון נסיעות

מכרז פומבי מס' 12-2/2021

אספקת שירותי עיצוב, ייצור והתקנה של שילוט פנים למחוז שרון - שומרון של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 04.04.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 12.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 22.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מכרז פומבי מס' 04/02/2021

עבודות בינוי והתאמה מרפאת פלורנטין של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום: 22.03.2021

סיור קבלנים רשות יתקיים במקום ביצוע העבודות ביום 07.04.2021 בשעה 08:30
מיקום המפגש - מרפאת פלורנטין, דרך שלמה 43, תל אביב.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.04.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.04.2021 19.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ד' - כתב כמויות

מכרז פומבי מס' 04-04-3/21

מתן שירותי גינון למחוז דן - פ"ת של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן - פ"ת

תאריך פרסום: 18.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 25.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 08.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 01-04-21

אספקת שלטים פנימיים במחוז ירושלים של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 11.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 22.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 11.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מכרז פומבי מס' 09-02/21

לייצור ו/או אספקה, התקנה ותחזוקה של וילונות ופרגודים למתקני מחוז דרום של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 08.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 23.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 08.04.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 07-06/21

שירותי הסעת עובדים במחוז מרכז של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 01.03.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 24.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 04-02-01/21

למתן שירות ותחזוקה לציוד ומערכות כיבוי וגילוי אש עבור מחוז דן - פ"ת          של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 24.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 04.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 11.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 05-01/2021

ביצוע עבודות שיפוץ מרפאת דלית אל כרמל של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 24.02.2021

סיור קבלנים רשות יתקיים ביום 03.03.2021 בשעה 08:30
מיקום המפגש - מרפאת דלית אל כרמל.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.03.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 25.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

טופס רישום להשתתפות במכרז

תכניות ומפרטים

מודעה

==========================================================

מכרז פומבי מס' 05-03/2021

ביצוע עבודות שיפוץ מרפאת קסטרא של שרותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 18.02.2021

סיור קבלנים רשות יתקיים ביום 03.03.2021 בשעה 10:00
מיקום המפגש - מרפאת קסטרא.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 11.03.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 25.03.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מפרטים

בקשה להשתתף במכרז

תוכניות אדריכלים

תוכניות מ"א

תוכניות חשמל

תוכנות אינסטלציה

כתב כמויות

=====================================================================מכרז פומבי מס' 01-12/2021

ביצוע עבודות שיפוץ והתאמה במבנה מרפאת "מוריה" ברמת השרון

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 15.02.2021

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 24.2.2021 בשעה 11:00
רח' מוריה 31, רמת השרון (בכניסה למרפאה)

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 07.03.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.03.2021 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

תוכניות אדריכלות

תוכניות אדריכלות קומת קרקע

תוכניות חשמל ומפרטים

תוכניות אינסטלציה ומפרטים

רשימת תכניות מיזוג אוויר

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-222/21

לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של שילוט פנים עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 11.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.02.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 04.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

==============================================================

מכרז פומבי מס' 01/02/2021

עבודות עיצוב, יצור, אספקה והתקנה של שילוט ומיתוג עבור מחוז תל אביב יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז תל אביב - יפו

תאריך פרסום: 11.02.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 21.02.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 03.03.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 15-219/21

מתן שרותי אספקה , התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש במרפאות ומתקני המחוז

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 26.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.02.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

כתב כמויות

מענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 15-216/21

למתן שירותי שינוע והיסעים באזור דבוריה - כפר תבור

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 25.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 03.02.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות - נסיעות

כתב כמויות - שינוע דגימות

תמונות

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

נספח טו' - מעודכן

מודעה מיום 08.02.2021

================================================================

מכרז פומבי מס' 15-221/21

ביצוע עבודות שיפוץ במרפאת ריפוי בעיסוק בק"ש עבור המחוז

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 20.01.2021

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 04.02.2021 בשעה 09:30
מיקום: מרפאה "ק"ש מכון ריפוי בעיסוק, כתובת: הרצל 21 , קרית שמונה, סמוך לתחנה המרכזית. ההשתתפות בסיור רשות!

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.1.2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 15.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז 1 - מעודכן ליום 28.01.2021

פרוטוקול סיור קבלנים

===============================================================

מכרז פומבי מס' 07-02/2021

אחזקת מערכות מיזוג אוויר מרכזיות

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 19.01.2021

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 21.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

=====================================================================מכרז פומבי מס' 09-22/2020

ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי להתאמת נגישות

עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 17.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 28.1.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 08.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 04-19-11-2020

אספקת והתקנת מערכות כיבוי אש במבנה מרפאת "בלומנטל"

בבני ברק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 14.01.2021

סיור קבלנים יתקיים בתאריך 26.01.2021 בשעה 12:00 במרפאה "בלומנטל", ברח' עלי הכהן 13, בני ברק. ההשתתפות בסיור רשות!

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 31.1.2021 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 07.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 05-11/20

מתן שירותי גינון עבור מרחב חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 11.1.2021

מועד אחרון לרישום למכרז 19/1/21 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד לתאריך 26.1.21 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעה עד לתאריך 09.2.21 בשעה 12:00

טופס בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 09-17/20

שירותי מוקד וסיור עבור במחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 06.01.2021

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 19.1.2021 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 04.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 28.01.2021

מכרז פומבי מס' 07-22/20

שירותי שינוע והובלה במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 31.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 18.1.2021בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 1.2.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

עידכון מודעה - תנאי סף

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2 

מכרז פומבי מס' 09-13/20

שירותי הובלה ושינוע במשאיות סגורות עם משטח הרמה עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 21.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.12.2020 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 17.1.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 05-09/2020

אספקת תווי קנייה עבור עובדי מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 21.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 30.12.2020 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 7.1.2021 עד השעה 12:00

מודעה

בקשה להשתתפות במכרז

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 15-211/20

למתן שירותי צביעה במרפאות ומתקני מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 14.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  24.12.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 03.01.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 05-04/2020

שירותי מוקד וסיור עבור מחוז חיפה וג"מ שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 14.10.2020 13.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום 29.10.2020  20.12.2020 27.01.2021 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.11.2020  27.12.2020 09.02.2021 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים

טופס רישום להשתתפות במכרז - להגשה עד ליום 20.01.2021

מודעה

מודעה מיום 13.12.2020

מודעה מיום 12.01.2021

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 15-217-20

למתן שירותי שינוע כביסה עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 09.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  20.12.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב' - כתב כמויות למילוי הצעת מחיר

מכרז פומבי מס' 01-23-20

לאספקה והתקנת דלפקי משרד / בתי מרקחת / שונות במרפאות ובמתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 07.12.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  17.12.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

אב טיפוס בתי מרקחת

דלפקים

מודעה

מכרז פומבי מס' 15-215-20

להחלפת יחידות קירור מים במרפאת "רקתי" בטבריה

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 06.12.2020

כנס מציעים יערך בתאריך 14.12.2020 בשעה 12:00 במרפאת "רקתי", ברח' החשמונאים 1 קומה 2, סמוך לתחנת משטרת טבריה. ההשתתפות בכנס הינה רשות!

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  13.12.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 04-8-09/2020

ביצוע עבודות במבנה מרפאת "עזרא" בבני ברק

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 12.11.2020

סיור קבלנים ביום 18.11.2020 בשעה 11:00 רח' עזרא 11, קומה 1 (בכניסה למרפאה), בני ברק

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  22.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 01-22-20

לייצור ואספקת מיתוג הכולל בין היתר פרספקסים, מדבקות ותמונות ממותגות מסוגים שונים לקירות, למתקני מידע, לחלונות, לדלפקים, לדלתות, לכיסאות, לריצפה, לויטרינות ועוד במרפאות ובמתקני במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 09.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  18.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז - מעודכן נכון ליום 10.11.2020

נספח י' - דוגמאות כלליות לעיצובים

נספח י'1 - דוגמאות ועיצובים לצורך המחשה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 07-21/2020

עבודות אינסטלציה במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 02.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.12.2020 10.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 07-20/2020

עבודות צבע במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 02.11.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.12.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח בטיחות

מודעה

מכרז פומבי מס' 07-18/2020

התקנת מתזים ועבודות נלוות במרפאת רמז רחובות

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 18.10.2020

סיור קבלנים ביום 27.10.2020 בשעה 11:00 מרפאת רמז ברח' רמז 71 רחובות.

ההשתתפות בסיור הינה חובה.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  08.11.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

עידכון מודעה

הבהרה מס' 1

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 27.10.2020 ומיום 03.11.2020

מענה לשאלות הבהרה

===============================================================

מכרז פומבי מס' 04-11-10/2020

ביצוע עבודות אלומיניום במבנה מרפאת "בלומנטל" בבני ברק

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 15.10.2020

סיור קבלנים ביום 21.10.2020 בשעה 10:00 ברח' עלי הכהן 13 בני ברק.

ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  25.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 29.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח א'1 - מפרט אלומיניום

נספח א'2 - דוגמא מקומה 2 במבנה

נספח א'3 - דוגמא מקומה 3 במבנה

נספח ג'1 - תנאים כלליים

מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי 15-210/20

ביצוע אספקת תווי קניה מגנטיים - שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 15.10.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 04.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה

נספחים מעודכנים - כפוף למענה לשאלות הבהרה

=====================================================================מכרז פומבי מס' 01-20/20

לאחזקת גינות וחצרות במרפאות ומתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 14.10.2020

סיור קבלנים ביום 22.10.2020 בשעה 10:00 במשרדי שירותי בריאות כללית, ברח' שערי תורה 20 בית וגן, ירושלים. ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  27.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 08.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

הבהרה מס' 1

מכרז פומבי מס' 05-05/2020

עבודות שיפוץ מרפאת מעלות ברה"ן עבור מחוז חיפה וג"מ ובית חולים כרמל שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ ובית החולים כרמל

תאריך פרסום: 14.10.2020

רישום השתתפות במכרז עד ליום 22.10.2020 עד השעה 14:00

סיור קבלנים ביום 29.10.2020 בשעה 10:00 במרפאת מעלות מרכז, רח' ירושלים 22 מעלות. ההשתתפות בסיור הינה רשות.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  10.11.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

טופס בקשה להשתתפות במכרז

תנאים כללים

תכניות למכרז

מודעה

מכרז פומבי מס' 05-06/2020

לייצור ו/או אספקה, התקנה ותחזוקה של וילונות גלילה עבור מחוז חיפה וג"מ שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 14.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  29.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

טופס בקשה להשתתפות במכרז

מודעה

מכרז פומבי מס' 09-10/2020

אספקה והתקנה של אביזרי מיתוג ועיצוב עבור מחוז דרום שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 14.10.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  20.10.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 03.11.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 20.10.2020

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 17/2020

אספקת שירותי מסגרות למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 25.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22.10.2020 עד השעה 11:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 16/2020

אספקת שירותי פירוק והתקנה של מזגנים קיימים למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 25.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.10.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 22.10.2020 עד השעה 11:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

 ================================================================
מכרז פומבי מס' 16/20

החלפת יחידות קירור מים במרפאות דימונה ותל שבע  

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 15.09.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

===================================================

מכרז פומבי מס' 12/2020

התקנת מערכות אינטלציה, חשמל ומיזוג אוויר במסגרת פרויקט שיפוץ והתאמה במרפאת לב נתניה (ויצמן 21 נתניה) במחוז שרון שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 13.09.2020

כנס מציעים ייערך ב 22.09.2020 בשעה 11:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה.

רח' וויצמן 21 נתניה.

מועד אחרון להגשת הצעות:  13.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבניה

תנאים כללים

מפרט דרישות לבינוי מרפאה

מודעה

פרוטוקול סיור קבלנים

==============================================================

מכרז פומבי מס' 11/2020

לביצוע עבודות בינוי ואלמנטים מתועשים במסגרת פרוייקט שיפוץ והתאמה במרפאת לב נתניה (ויצמן 21 נתניה) במחוז שרון שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 13.09.2020

כנס מציעים ייערך ב 22.09.2020 בשעה 11:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה.

רח' וויצמן 21 נתניה.

מועד אחרון להגשת הצעות: 13.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 14/2020

אספקת שירותי תחזוקה למזגני אויר מרכזיים (צ'ילרים יט"א ו-ווטרסוס) למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 10.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  23.09.2020 15.10.2020 עד השעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.10.2020 22.10.2020 עד השעה 11:00

מסמכי המכרז

הצעת מחיר

נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בניה

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 29.9.2020

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 13/2020

אספקת שירותי הדברה למחוז שרון - שומרון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 10.09.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  23.09.2020 15.10.2020 20.10.2020 עד השעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.10.2020 29.10.2020 05.11.2020 עד השעה 11:00

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מעודכן נכון ליום 15.10.2020

הצעת מחיר

נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בניה

נספח י'1 - נוהל הדברת מזיקים במוסדות הכללית

פרוטוקול מעודכן תשובות לשאלות הבהרה

מודעה

הודעה על דחיית מועד

עידכון מודעה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 12/2020

נסיעות קבועות ומזדמנות במוניות עבור אזור דימונה של מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 31.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  15.09.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24.09.2020 25.10.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז גרסה מס' 2 - מעודכן ליום 11.10.2020

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 22.09.2020

מענה לשאלות הבהרה מיום 11.10.2020

מודעה מיום 11.10.2020

מכרז פומבי מס' 04-6-08-2020

ביצוע עבודות נגישות במרפאות מחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פ"ת

תאריך פרסום: 13.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  20.08.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 15-207/20

אספקת ראשי דיו ומחסניות טונר למדפסות

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 09.08.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  18.08.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

רשימת אתרי המחוז

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן

מודעה

הצעת מחיר

הצעת מחיר בקובץ PDF

הצעת מחיר - מעודכן

הצעת מחיר בPDF - מעודכן

הבהרה

===============================================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף  מס' 05/2020

נסיעות קבועות ומזדמנות במוניות באזור באר שבע מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז הדרום

תאריך פרסום: 27.07.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  09.08.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

פרוטוקול הבהרה

=============================================================

מכרז פומבי מס' 01-14-20

החלפת צ'ילר ( יחידת מיזוג אויר) כולל יחידות קצה במרפאת רמות א'  

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 16.07.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

===================================================מכרז פומבי מס' 01-18-20 
החלפת יחידת צ'ילר (מיזוג אויר) קיימת ב2 יחידות קירור מים כולל יחידות קצה במרפאת כיכר יהלום

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 16.07.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

================================================

מכרז פומבי מס' 01-19-20 
ייצור ואספקת מיתוג הכולל בין היתר פרספקסים, מדבקות ותמונות ממותגות מסוגים שונים לקירות, למתקני מידע, לחלונות, לדלפקים , לדלתות , לכיסאות, לריצפה, לויטרינות ועוד במרפאות ובמתקני המחוז.

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 13.07.2020

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.08.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח י'

=====================================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 8/20

ביצוע עבודות נגרות עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 02.07.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  12.07.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.07.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 15-206-20 
מתן שרותי היסעים, ביקורי בית, שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסה באזור קרית שמונה

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 17.06.2020

כנס מציעים ייערך ב 24.06.2020 בשעה 12:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה.

במשרדי שירותי בריאות כללית מחוז צפון , רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים קומה 3 נצרת עילית.

מועד אחרון להגשת הצעות: 09.07.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב'1

נספח ב'2

נספח ב'3

=====================================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף  מס' 10/02/2020

הקמת בית מרקחת במרפאת י"א באדר של שירותי בריאות כללית, ברח' כפר גלעדי 5 חולון

יחידה: מחוז ת"א-יפו

תאריך פרסום: 15.06.2020

כנס מציעים ייערך ב 25.06.2020 בשעה 12:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה.

במרפאת י"א באדר ברח' כפר גלעדי 5 חולון.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  27.06.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.07.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 01-16-20

בינוי בית מרקחת יפת השמש מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 12.06.2020

כנס מציעים ייערך ב 23.06.2020 בשעה 09:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה. במרכז המסחרי יפת השמש רחוב שדרות הדקל 11 בית שמש ולהירשם עם הגעתו.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  29.06.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 07.07.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

נספח ב' - כתב כמויות / הצעת מחיר

נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע את הבנייה

מכרז פומבי מס' 15-202-20

מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסה באיזור צפון רמת הגולן

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 11.06.2020

כנס מציעים ייערך ב 22.06.2020 בשעה 12:00, ההשתתפות בכנס הינה חובה. במשרדי שירותי בריאות כללית, מחוז צפון ברח' המלאכה 3 בניין לב העסקים קומה 3 נצרת עילית.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  24.06.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 30.06.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 01-12-20

אספקת והתקנת דלפקי משרד / בתי מרקחת / שונות במרפאות ובמתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 21.05.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  01.06.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 14.06.2020 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

אב טיפוס - משרד קבלה

אב טיפוס - בית מרקחת

מודעה

מכרז פומבי מס' 2/20-

מתן שירותי גינון למחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 17.05.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  04.06.2020 עד השעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 14.06.2020 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

פרוטוקול שאלות הבהרה

מכרז פומבי מס' 05-01/2020

מתן שירותי הפקת מוצרי דפוס עבור מרחב חיפה, ג"מ ומ.ר. כרמל של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה גליל מערבי ומ.ר כרמל

תאריך פרסום: 03.05.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  27.05.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.06.2020 עד השעה 12:00

רישום למכרז עד לתאריך 14.5.2020 מצ"ב בקשה להשתתפות במכרז

בקשה להשתתפות במכרז

מסמכי המכרז

מודעה  

================================

מכרז פומבי מס' 15-190/20

שירותי שינוע ציוד לוגיסטיקה עבור מרפאות ומתקני מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 21.04.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  30.04.2020 עד השעה 10:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 11.05.2020 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 15-200/20 - ביצוע עבודות בינוי במרפאת "ביג" טבריה פוריה של שרותי בריאות כללית.

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 07.04.2020

כנס מציעים מס' 2 : 27.4.2020 בשעה 08:30

מקום המפגש: מרכז ביג פוריה, בסמוך לחנות "אלים" - ההשתתפות אינה חובה למי השתתף בסיור הראשון .

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.4.2020 04.05.2020 בשעה 12:00

מודעה

תיקון מודעה

מודעה בערבית

מסמכי מכרז

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

======================================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 08/02/2020

עבודות שיפוצים ובינוי עבור מחוז תל אביב-יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ת"א-יפו

תאריך פרסום: 23.03.2020

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  30.03.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 19.04.2020 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה 30.03.2020

מכרז פומבי 01/20 ביצוע עבודות נגרות

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 27/02/2020

מועד אחרון להגשת הצעה: 30.03.2020  23.04.2020 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי מרכז מעודכנים

נספח כ- דלקים

נספח כ'א- ריהוט בתי מרקחת

נספח יט- דלתות נגרות

הבהרה מס' 1

=====================================================================מכרז פומבי מס' 05-07/20 כולל מו"מ

אספקת שירותי שינוע והובלה במשאית סגורה למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 30.01.2020

סיור קבלנים ייערך ביום ב' 17.02.2020 בשעה 11:00 בהנהלת מחוז מרכז רח' הרצל 30 ראשל"צ בקומה 3 בחדר ישיבות הגדול.

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  24.02.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 03.03.2020 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מודעה בערבית

פרוטוקול כנס מציעים + מענה לשאלות הבהרה

על המציעים לצרף במסגרת מסמכי המכרז המוגשים אף את פרוטוקול מפגש המציעים כשהוא חתום על ידכם.

מאחר  ויש בפרוטוקול תשובות לשאלות אז אין צורך בתשובות לשאלות הבהרה .

=================================================================

מכרז פומבי 22/2019 ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי להתאמת נגישות

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 27/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעה: 13.02.2020 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי מכרז

תשובות לשאלות הבהרה

נספח בטיחות A 

נספח בטיחות B

=====================================================================מכרז פומבי 06-02/2020 עבודות מסגרות חרש

יחידה: מחוז ת"א יפו

תאריך פרסום: 21/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעה: 18.02.2020 עד השעה 12:00 

מודעה 

מסמכי מכרז

 הבהרה מס' 1

=====================================================================מכרז פומבי 05-02/2020 עבודות ייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של שילוט ומיתוג

יחידה: מחוז ת"א יפו

תאריך פרסום: 21/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעה: 18.02.2020 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי מכרז

=====================================================================מכרז פומבי 01-07/20 מתן שרותי כביסה

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 21/01/2020

מועד אחרון להגשת הצעה: 13.02.2020 עד השעה 12:00 

מודעה

מודעה בערבית

מסמכי מכרז

אשכול צפוני

אשכול דרומי

מענה לשאלות הבהרה מיום 10.02.2020

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 02/33/2019

התקנת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ת"א-יפו

תאריך פרסום: 23.12.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  09.01.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 15.01.2020 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

==================================================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 02/34/2019

ביצוע עבודות פרזול ומנעולים מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ת"א-יפו

תאריך פרסום: 23.12.2019

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  01.01.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 08.01.2020 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 02/31/2019 עבודות מזדמנות שונות כולל תיקונים

יחידה: מחוז ת"א יפו  

תאריך פרסום: 17/12/2019

מועד אחרון להגשת הצעות: 08/01/2020 21.01.2020 יאוחר מהשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מענה לשאלות הבהרה מיום 30.12.2019

מכתב הבהרה מיום 08.01.2020

מודעה מיום 08.01.2020

=====================================================================מכרז פומבי 05-18/19

למתן שירותי מעבדות זרע עבור מחוז חיפה וג"מ של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וג"מ

תאריך פרסום: 16.12.2019

תאריך אחרון לרישום למכרז 24.12.2019 05.01.2020 22.01.2020 

הגשת שאלות הבהרה עד ליום  31.12.2019 14.01.2020 30.01.2020 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.01.2020 26.01.2020  09.02.2020 בשעה 12:00

מסמכי המכרז מעודכנים ליום 13.01.2020

טופס רישום למכרז מיום 13.01.2020

נספח יד' - למפרט השירותים - נוהל משרד הבריאות

מודעה

תיקון מודעה

מודעה בערבית

מודעה מיום 13.01.2020

==============================================================

מכרז פומבי מס' 04-11-10/19 טיפולים שוטפים , אחזקה אחריות ושירות למזגנים

 

יחידה: מחוז דן פ"ת 

תאריך פרסום: 26/11/2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 29/12/2019 יאוחר מהשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

=====================================================================מכרז פומבי 05-17/19 לשירותי שילוט ומיתוג מתקני המרחב

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי ומ.ר כרמל

תאריך פרסום: 26/11/2019

רישום למכרז עד לתאריך  08.12.19 12.12.2019 23.12.2019 23.01.2020

שאלות עד לתאריך 15.12.19 18.12.2019 30.12.2019 30.01.2020 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 26/12/2019 09.01.2019 09.02.2020 יאוחר מהשעה 12:00

מודעה

עדכון מודעה

מסמכי מכרז

טופס השתתפות

טופס השתתפות מעודכון

הנחיות לשילוט נגיש

מסמכי מכרז מתוקן נכון ליום 04.12.2019

מסמכי מכרז מתוקן נכון ליום 17.12.2019

מסמכי המכרז

בקשה להשתתפות במכרז

נספח טז' - הנחיות לשילוט נגיש

מודעה

=====================================================================מכרז פומבי 05-19/19 הקמת , ניהול והפעלת מוקדים שירותים רפואיים, בשיטת
מיקור חוץ (Outsourcing)  

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 26/11/2019

רישום למכרז עד לתאריך 08.12.19

שאלות עד לתאריך 15/12/19 22.12.2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 29/12/2019  12.01.2020 לא יאוחר מהשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

טופס השתתפות

=====================================================================המכרז הפומבי 04-11-11/19 מתן שרותי תיקונים למחשבים, למסכים ולמדפסות

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 26/11/2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 29/12/2019 לא יאוחר מהשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מענה לשאלות הבהרה

אישור ביטוח למכרז

-=====================================================================המכרז הפומבי 15-194/19 אספקת תווי קניה מגנטיים

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 26/11/2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 10/12/2019 לא יאוחר מהשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

מענה לשאלות הבהרה מיום 5.12.2019

=====================================================================המכרז הפומבי 01-20/19 טיפול בחזיתות אבן מרפאת שטראוס רחוב בני ברית ירושלים

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 03/11/2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 20/11/2019 לא יאוחר מהשעה 12:00

מודעה

מודעה בגלובס

מסמכי מכרז

נספח ב'

================================================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 15-192/19- מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, ציוד עיקור, דואר וכביסה באזור בית שאן

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 31.10.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 21.11.2019 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

תעריפון נסיעות נספח ג'1

שינוע דגימות נספח ג'2

היסעים בפועל

תעריפון ביקור בית

=====================================================================מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 02-16/19 - ביצוע עבודות נגרות מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ת"א יפו

תאריך פרסום: 30.10.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 26.11.2019 בשעה 12:00

מועד להגשת שאלות הבהרה: 14.11.2019 בשעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מענה לשאלות הבהרה מיום 10.11.2019

================================================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 02-23/19 - שירותי אחזקת גינות וחצרות

יחידה: מחוז ת"א יפו

תאריך פרסום: 30.10.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 26.11.2019 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה

הבהרה מס' 2 מיום 14.11.2019

===================================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 15-187/19 - שירותי בדיקת מתקני חשמל במרפאות ובמתקני מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 22.10.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 13.11.2019 בשעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה 03.11.2019 בשעה 10:00

מסמכי המכרז

מכרז פומבי 15/19 - ביצוע עבודות שיפוצים והרחבת מרפאת עומר

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 16.09.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 23.10.2019 עד השעה 12:00

כנס מציעים יערך ביום 23.9.2019 בשעה 09:00 מקום המפגש במרפאת עומר , רחוב רותם 10 , עומר  - ההשתתפות בכנס הינה חובה

מודעה

מודעה בערבית

מסמכי מכרז

=====================================================================מכרז פומבי 21/19 - ביצוע בינוי של התקנת מערכות מיזוג אויר במרפאת פארק חדרה

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 08.09.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 06.10.2019 עד השעה 12:00

כנס מציעים יערך ביום 22.9.2019 בשעה 12:00 מקום המפגש באתר הפרוייקט במתחם
"אקו פארק" חדרה - ההשתתפות בכנס הינה חובה

מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות

=====================================================================מכרז פומבי 19/19 - ביצוע בינוי של אלמנטים מתועשים, אינסטלציה וספרינקלרים במרפאת פארק חדרה

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 08.09.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 06.10.2019 עד השעה 12:00

כנס מציעים יערך ביום 22.9.2019 בשעה 12:00 מקום המפגש באתר הפרוייקט במתחם
"אקו פארק" חדרה - ההשתתפות בכנס הינה חובה

מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות

=====================================================================מכרז פומבי 20/19 - ביצוע בינוי של חשמל ומתח נמוך במרפאת פארק חדרה

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 08.09.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 06.10.2019 עד השעה 12:00

כנס מציעים יערך ביום 22.9.2019 בשעה 12:00 מקום המפגש באתר הפרוייקט במתחם
"אקו פארק" חדרה - ההשתתפות בכנס הינה חובה

מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות

=======================================================================מכרז פומבי 22/19 - ביצוע עבודות בינוי ונגרות במרפאת פארק חדרה

יחידה: מחוז שרון שומרון

תאריך פרסום: 08.09.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 06.10.2019 עד השעה 12:00

כנס מציעים יערך ביום 22.9.2019 בשעה 12:00 מקום המפגש באתר הפרוייקט במתחם
"אקו פארק" חדרה - ההשתתפות בכנס הינה חובה

מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות

=======================================================================מכרז פומבי 12/19 - מתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג מרכזיות במתקני מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 05.09.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 24.09.2019 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום  17.9.2019 עד לשעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות

נספח בטיחות 2

רשימת מתקני מיזוג אויר

פרוטוקול הבהרה

=======================================================================

מכרז פומבי 15-185/19 - מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, ציוד עיקור, דואר וכביסה באזור נצרת במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 02.09.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 19.09.2019 בשעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה 11.09.2019 בשעה 10:00

שימו לב - מועד כנס מציעים יתקיים ביום שני 09.09.2019 בשעה 14:00 (רח' המלאכה 3, בניין לב העסקים, נצרת עילית קומה 3)

מסמכי המכרז

נספח ב'1 - תעריפון נסיעות - אזור נצרת

נספח ב'2 - שינוע דגימות אזור נצרת

נספח ב'3 - הצעת מחיר

מודעה

========================================================================

מכרז פומבי 15-186/19 - מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, ציוד עיקור, דואר וכביסה באזור צפת, חצור במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 02.09.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 19.09.2019 בשעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה 11.09.2019 בשעה 14:00

שימו לב - מועד כנס מציעים יתקיים ביום שני 09.09.2019 בשעה 13:00 (רח' המלאכה 3, בניין לב העסקים, נצרת עילית קומה 3)

מסמכי המכרז

נספח ב'1 - תעריפון נסיעות - אזור צפת, חצור

נספח ב'2 - שינוע דגימות אזור חצור

נספח ב'3 - שינוע דגימות, צפת ואזור מרום הגליל

מודעה

===============================================================

מכרז פומבי 05-14/19 - עבודות תכנון והתקנת מערכות מתזים עבור מרחב חיפה גליל מערבי ובי"ח כרמל של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרחב חיפה גליל מערבי + בי"ח כרמל

תאריך פרסום: 08.08.2019

רישום למכרז עד לתאריך 14.08.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 02.09.2019 בשעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה 25.08.2019 בשעה 12:00

מודעה

טופס השתתפות

מסמכי מכרז

תנאים כלליים 2019

בדיקת אפיון רשת מים

תוכניות

כתב כמויות

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 07.08.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 05.09.2019 בשעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

הצעת מחיר

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

=====================================================================מכרז פומבי מס' 02-20/19

אספקת ראשי דיו ומחסניות טונר למדפסות עבור מחוז תל אביב - יפו של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 25/07/19

מועד הגשת הצעות: 19.08.2019 05.09.2019 בשעה 12:00

מועד הגשת שאלות הבהרה: 11.08.2019 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה

מודעה על דחית מועד ההגשה

הבהרה מס' 1

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 17.07.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 11.08.2019 בשעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה

=======================================================================

מכרז פומבי 05-06/19 - עבודות הקמת מרפאת נאות פרס ושיפוץ מרפאת בנימין בראון, עבור מרחב חיפה גליל מערבי ובי"ח כרמל של שירותי בריאות כללית

יחידה: מרחב חיפה גליל מערבי + בי"ח כרמל

תאריך פרסום: 15.07.2019

מועד אחרון להגשת הצעה: 11.08.2019 בשעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה 30.07.2019 בשעה 14:00

מסמכי המכרז

בקשה להשתתפות במכרז

סל מס' 1 - תכניות מפרטים ותמונות - נאות פרס

נספח יד' 1- כתב כמויות - נאות פרס

סל מס' 2 - תכניות מפרטים ותמונות - בנימין בראון

נספח יד' 2 - כתב כמויות - בנימין בראון

מודעה

====================================================================

מכרז פומבי מס' 15-183/19

מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, ציוד עיקור, דואר וכביסה באזור בית-שאן במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 01/07/19

מועד אחרון להגשת הצעות: 22/07/2019 עד השעה 12:00

כנס מציעים: 07/07/2019 בשעה 14:00

מקום המפגש: רחוב המלאכה 13, בניין לב העסקים, נצרת עילית - קומת קרקע

מסמכי מכרז

נספח ג1

נספח ג2

היסעים

תעריפון

מודעה

=====================================================================

מכרז פומבי מס' 10/2019

ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי להתאמת נגישות עבור מחוז דרום

תאריך פרסום: 25/06/19

מועד אחרון להגשת הצעות16/07/2019 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

====================================================================

מכרז פומבי מס' 01-10/2019

הקמה, ניהול והפעלה של מוקד מידע וקשרי לקוחות ייעודי למגזר החרדי עבור מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 18/06/19

מועד אחרון להגשת הצעות07/07/2019 21/07/2019עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה

=====================================================================התקשרות עם ספק יחיד בנושא שיתוף פעולה עם תחנת רדיו קול רגע

 מחוז צפון

תאריך פרסום: 18/06/19

מועד אחרון להסתייגות: 01/07/2019

מסמכי מכרז

חוות דעת

=====================================================================מכרז פומבי מס' 07-03/2019

ביצוע עבודות בינוי ומערכות במרפאת שוהם - פיזיותרפיה יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 29/05/19

מועד סיור קבלנים : 6.6.2019 בשעה 12:00

מקום המפגש: רחוב תרשיש 1 שהם. על המציע חל חובת השתתפות בסיור  

מועד אחרון להגשת הצעות27/6/2019 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1  

 

מכרז פומבי מס' 07-02/2019

ביצוע עבודות בינוי ומערכות להרחבת מרפאת כפר חב"ד

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 29/05/19

מועד סיור קבלנים : 6.6.2019 בשעה 10:00

מקום המפגש: מרפאת כפר חב"ד רח' האדמו"ר האמצעי פינת אדמו"ר הרש"ב. על המציע חל חובת השתתפות בסיור  

מועד אחרון להגשת הצעות27/06/19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

========================================

מכרז פומבי מס' 15-174/19

מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבבדה, ציוד עיקור, דואר וכביסה באזור צפת - חצור במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 20.05.2019

כנס מציעים: 29.05.2019 בשעה 10:00 (רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים נצרת עלית - קומת קרקע)

מועד אחרון להגשת הצעות20.06.19 עד השעה 12:00

הגשת שאלות הבהרה עד 04.06.2019 עד השעה 14:00.

מודעה

מסמכי המכרז

הסעת עובדים בפועל

שינוע דגימות ודואר - אזור צפת

שינוע דגימות ודואר - אזור חצור

תעריפון נסיעות אזור צפת-חצור

 

 

אספקת שירותי תחזוקת מדפסות (לרבות אספקת חלקי חילוף)  

יחידה: מחוז תל אביב

תאריך פרסום: 15.04.19

מועד אחרון להגשת הצעות23.05.19   30.5.2019 עד השעה 12:00

מודעה

דחית מועד ההגשה

מסמכי מכרז

הבהרה מס' 1

 

 

========================================מכרז פומבי מס' 02/04/2019 ביצוע עבודות צבע  

 

יחידה: מחוז תל אביב

תאריך פרסום: 10.04.19

מועד אחרון להגשת הצעות05.05.19 עד השעה 12:00

מודעה

 מסמכי מכרז

 

הבהרה מס' 1

========================================מכרז פומבי מס' 05/2019 ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 08.04.19

מועד אחרון להגשת הצעות02.05.19 עד השעה 12:00

מודעה

 

 

מכרז פומבי מס' 01-05-19

אספקה והתקנת מעליות מרפאת רמת אשכול בעבור שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 07.04.19

כנס מציעים ייערך ביום ב' בתאריך 15.04.19 בשעה: 09:30 במשרדי שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים במרפאת רמת אשכול רחוב פארן 12 ירושלים.

מועד אחרון להגשת הצעות05.05.19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מפרט

נוהל עבודה ובטיחות לקבלנים

 

 

מכרז פומבי מס' 02-02/2019

ביצוע מתקני חשמל

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 19.03.2019

כנס מציעים: בתאריך 3.4.2019 בשעה 12:00 בחדר ישיבות הנהלת המחוז- שד' ירושלים 16א', יפו קומה רביעית

מועד אחרון להגשת הצעות30.04.19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקל כנס מציעים

=======================================מכרז פומבי מס' 02-03/2019

אחזקה מזגנים מרכזיים

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 19.03.2019

מועד אחרון להגשת הצעות16.04.19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה

הבהרה מס' 2 מיום 14.04.2019

 ========================================

מכרז פומבי מס' 02-01/2019

עבודות נגרות דלפקי משרד ובתי מרקחת

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 07.03.2019

מועד אחרון להגשת הצעות01.04.19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

========================================הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד "פז חברה לנפט בע"מ" בנושא אספקת סולר למיכלים תוצרת החברה לטובת הפעלת גנרטורים במרפאות הכללית במבנים ארעיים ביישובי הפזורה הבדואית. 

עבור מחוז דרום

מועד אחרון להסתייגות: 21.03.2019    

מודעה

מכרז פומבי מס' 01-04-19

מתן שירותי שינוע ציוד בעבור שירותי בריאות כללי מחוז ירושלים

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 28.2.2019

מועד אחרון להגשת הצעות18.03.19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה למכרז

מכרז פומבי מס' 15-164/19

מתן שירותי מוקד וסיור עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 18.2.2019

מועד אחרון להגשת הצעות17.03.19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

הבהרה

הצהרת המציע - מתוקן

 

מכרז פומבי מס' 15-165-19

מתן שירותי אספקה התקנה ואחזקה של מערכות אזעקה מיגון ואבטחה

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 17.2.2019

מועד אחרון להגשת הצעות17.03.19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

 

מכרז פומבי מס' 01-02-19

מתן שירותי מוקד וסיור במתקני שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 14.2.2019

כנס מציעים: 3.3.2019 בשעה 10:00 (במשרדי שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים ברחוב בית הדפוס 20 קומה 4 חדר ישיבות)

מועד אחרון להגשת הצעות01.04.19 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

הבהרה למכרז

מכרז פומבי מס' 04-5-2/19

אספקת חלפים למחוז דן- פתח תקווה

יחידה: מחוז דן-פתח תקווה  

תאריך פרסום: 14.02.2019

מועד אחרון להגשת הצעות19.3.2019 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 01-03-19

אספקה והתקנת מעליות מרפאת רמת אשכול מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 7.2.2019

כנס מציעים : 18.2.2019 בשעה 09:00 (במתקן רמת אשכול של הכללית- רחוב פראן 12, ירושלים)

מועד אחרון להגשת הצעות3.3.2019 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מפרט מעליות רמת אשכול- אפיק

נוהל הדרכת עבודה ובטיחות כללית לקבלנים

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בניה ומבצע עבודות עבור הכללית

מכרז פומבי מס' 15-162/19

עבודות בינוי ותחזוקה באתרי מנהלת העמקים במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 05.02.2019

מועד אחרון להגשת הצעות03.03.2019 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 17.02.2019 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי המכרז

כתב כמויות - נספח ט'2

רשימת פרטים אופיינים - נספח יז'

 

מכרז פומבי מס' 15-162/19

עבודות בינוי ותחזוקה באתרי מנהלת נצרת במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 05.02.2019

מועד אחרון להגשת הצעות03.03.2019 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 17.02.2019 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי המכרז

כתב כמויות - נספח ט'2

רשימת פרטים אופיינים - נספח יז'

 

מכרז פומבי מס' 15-161/19

עבודות בינוי ותחזוקה באתרי מנהלת הגליל במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 05.02.2019

מועד אחרון להגשת הצעות03.03.2019 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 17.02.2019 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי המכרז

כתב כמויות - נספח ט'2

רשימת פרטים אופיינים - נספח יז'

מכרז פומבי מס' 01-22-18

שירותי תחזוקה, שירות ובדיקות תקופתיות למערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות המותקנות במרפאות ובמתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 27.12.2018

כנס מציעים: 7.1.2019 בשעה 12:00 (במשרדי שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים מוקד האחזקה ברח' שערי תורה 20 ירושלים בקומת המרתף)

מועד אחרון להגשת הצעות17.1.2019 עד השעה 12:00

מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף 

מס' 09-11/18

ביצוע עבודות צבע במרפאות ויחידות מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 11.12.2018

כנס מציעים (חובה) : 16.12.2018 בשעה 14:30 (במשרדי בינוי ואחזקה- רחוב בזל 9, באר שבע)

מועד אחרון להגשת הצעות27.12.2018 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 02-18/18

ביצוע עבודות שיפוצים ובינוי

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 29.11.2018

מועד אחרון להגשה27.12.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

 

=======================================מכרז פומבי מס' 05-24/18

ביצוע עבודות מנעולנות

יחידה: מחוז חיפה

תאריך פרסום: 21.10.2018

מועד אחרון להגשה18.11.2018 עד השעה 12:00 

כנס מציעים ייערך ביום 04.11.2018 בשעה 13:00

מקום המפגש: מח' בינוי ואחזקה רחוב התעשייה 47 נשר קומת קרקע.

 

עריכת רשימת ספקים למתן שירותי הטסות רפואיות ושירותי נלווים

יחידה: כללית מושלם

תאריך פרסום: 12.11.2018

מועד אחרון להגשה29.11.2018 עד השעה 12:00 

מועד אחרון לשאלות הבהרה 15.11.2018 עד השעה 14:00

מודעה

מסמכי הפנייה

 ====================================

 

מס' 02-13/2018

שרותי אחזקה, תיקונים ושיפוצים

יחידה: מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 04.11.2018

מועד אחרון להגשה29.11.2018 6.12.2018 עד השעה 12:00 

כנס מציעים ייערך ביום 12.11.2018 בשעה 13:00

כנס מציעים נוסף ייערך ביום 27.11.2018 בשעה 13:30

מקום המפגש: במשרדי הנהלת מחוז ת"א יפו

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד "חסן שירותי פיזיותרפיה בע"מ" בנושא מתן שירותי מכון פיזיותרפיה בישוב חורה והסביבה. 

עבור מחוז דרום

מועד אחרון להסתייגות: 15.11.18       

מודעה

 

 

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד "אמל לטיפולים פרא רפואיים בע"מ" בנושא מתן שירותי מכון פיזיותרפיה בישוב ערערה בנגב והסביבה. 

עבור מחוז דרום

מועד אחרון להסתייגות: 15.11.18       

מודעה

=======================================

מכרז פומבי מס' 05-24/18

ביצוע עבודות מנעולנות

יחידה: מחוז חיפה

תאריך פרסום: 21.10.2018

מועד אחרון להגשה18.11.2018 עד השעה 12:00 

כנס מציעים ייערך ביום 04.11.2018 בשעה 13:00

מקום המפגש: מח' בינוי ואחזקה רחוב התעשייה 47 נשר קומת קרקע.

 

=======================================מכרז פומבי מס' 05-23/18

ביצוע עבודות מסגרות

יחידה: מחוז חיפה

תאריך פרסום: 21.10.2018

מועד אחרון להגשה18.11.2018 עד השעה 12:00 

כנס מציעים ייערך ביום 04.11.2018 בשעה 12:00

מקום המפגש: מח' בינוי ואחזקה רחוב התעשייה 47 נשר קומת קרקע.

מסמכי מכרז

 

=======================================מכרז פומבי מס' 05-18/18

ביצוע עבודות חשמל

יחידה: מחוז חיפה

תאריך פרסום: 21.10.2018

מועד אחרון להגשה18.11.2018 עד השעה 12:00 

כנס מציעים ייערך ביום 04.11.2018 בשעה 14:00

מקום המפגש: מח' בינוי ואחזקה רחוב התעשייה 47 נשר קומת קרקע.

מודעה

 

עדכון רשימת מכוני ההסדר לאספקת משקפי ראיה ועדשות מגע אופטיות לעמיתי "מושלם פלטינום"

יחידה: כללית מושלם

תאריך פרסום: 18.10.2018

מועד אחרון להגשה08.11.2018 עד השעה 12:00 

מועד אחרון לשאלות הבהרה 01.11.2018 עד השעה 14:00

מודעה

 ======================================

מכרז פומבי מס' 15-154/18

ביצוע עבודות שיפוץ במרכז לבריאות האישה במפרפאות מגדל העמק של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 11.10.2018

מועד אחרון להגשה07.11.2018 עד השעה 12:00 

מועד אחרון לשאלות הבהרה 28.10.2018 עד השעה 10:00

כנס מציעים ייערך ביום 21.10.2018 בשעה 16:00 (כניסה למרפאה מגדל העמק ברח' האלה 2 מגדל העמק)

מודעה

מסמכי המכרז

נספח טכני

כתב כמויות

======================================

מכרז פומבי מס' 15-151/18

מתן שירותי תחזוקה שוטפת ובדיקות תקופתיות למערכות גילוי אש במרפאות ומתקני שירותי בריאות כללית במחוז צפון 

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 25.10.2018

מועד אחרון להגשה18.11.2018 עד השעה 12:00 

מועד אחרון לשאלות הבהרה 04.11.2018 עד השעה 10:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספח בטיחות

נספח ו'1 - הצעת מחיר וכתב כמויות שירות ואחזקת מערכות אש

נספח ו'2 - הצעת מחיר וכתב כמויות חלפים ושירות

נספח ח' - תנאי חוזה כללי להתקשרות עם קבלנים

תשובות לשאלות הבהרה 

תשובות לשאלות הבהרה מס'2 - מיום 25.10.2018

מודעה מעודכנת 25.10.2018

 

 

============================================ 

 

מכרז פומבי מס' 15-149/18

מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, ציוד עיקור, דואר וכביסה באזור נצרת עלית במחוז צפון

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 16.9.2018

מועד אחרון להגשה14.10.2018 עד השעה 12:00 

מועד אחרון לשאלות הבהרה 8.10.2018 עד השעה 14:00

כנס מציעים ייערך ביום 4.10.2018 בשעה 12:00 (רח' המלאכה 3, בניין לב העסקים, קומה 3 נצרת עילית)

טלפון לבירורים: 04-6557259

מודעה

מסמכי המכרז

נספח ב'1

נספח ב'2

נספח ב'3

נספח ב'4

נספח הגנת מידע

הצהרת בטיחות חברה

======================================

מכרז פומבי מס' 15-148/18

מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, ציוד עיקור, דואר וכביסה באזור מגדל העמק ויפיע

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 15.8.2018

מועד אחרון להגשה16.9.2018 עד השעה 12:00 

מועד אחרון לשאלות הבהרה 05.09.2018 עד השעה 14:00

כנס מציעים ייערך ביום 29.8.2018 בשעה 11:00 (רח' המלאכה 3, בניין לב העסקים, קומה 3 נצרת עילית)

מכרז

======================================

הזמנה להיכלל ברשימת ספקים למתן שירותי הסעה לחולי דיאליזה עבור מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז חיפה וגליל מערבי

תאריך פרסום: 9.8.2018

הזמנה

=====================================               מכרז פומבי מס' 01-16-18

ביצוע עבודות איטום של שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים

יחידה: מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 7.8.2018

מועד אחרון להגשה30.8.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

נספח ז'

נספח י'

נוהל הדרכת עבודה ובטיחות כללית לקבלנים

מענה לשאלות הבהרה

=======================================

מכרז פומבי מס' 15-147/18

אספקה והתקנה של דלפקי קבלה בבתי מרקחת

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 18.07.2018

מועד אחרון להגשה15.08.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות

דוגמת צריבת זכוכית

תוכנית מטבח

תוכנית רהוט כלליות

 תוכנית מדף

עמדת שרות נגישה

קירות מסך

========================================מכרז פומבי מס' 15-146/18

 

אספקה והתקנה של דלפקי קבלה במרפאות 

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 18.07.2018

מועד אחרון להגשה15.08.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

 

מסמכי מכרז

 

 

 

 

 

 

 

=======================================מכרז פומבי מס' 04-11-06/18

טיפולים שוטפים, אחזקה אחריות ושירות-מחוז מחוז דן-פתח תקוה של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דן-פתח תקוה

תאריך פרסום: 21.6.2018

מועד אחרון להגשה22.07.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

==========================

מכרז פומבי מס': 15-142/2018

מתן שרותי גינון -  שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז צפון

תאריך פרסום: 14.05.2018

מועד אחרון להגשה14.06.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

 מסמכי מכרז

 נספח שמירת סודיות

הבהרה

====================================מכרז פומבי מס': 09-09/2018

 

 

מתן שרותי כביסה - מחוז דרום שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 10.05.2018

מועד אחרון להגשה24.05.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

הבהרה

=============================================

מכרז פומבי עם מו"מ מס': 02/2018

 השכרת גנראטורים בשיטת ליסינג למרפאות מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 18.4.2018

כנס מציעים בתאריך 30.4.2018 בשעה 10:00 ברח' בזל 9 ב"ש משרדי מח' בינוי ואחזקה

מועד אחרון להגשה17.05.2018 עד השעה 14:00 

מודעה

מסמכי המכרז

סיכום סיור קבלנים

סיכום סיור + תשובות לשאלות

===================================== 

מכרז פומבי עם מו"מ מס': 09-06/2018

 שירותי הובלה ושינוע במשאית סגורה עם משטח הרמה - עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מחוז דרום

תאריך פרסום: 29.03.2018

מועד אחרון להגשה10.04.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי מכרז

 

 

ביצוע עבודות צבע עבור מחוז דן- פתח תקוה של שירותי בריאות כללית 

יחידה: מחוז דן-פתח תקוה

תאריך פרסום: 22.03.2018

מועד אחרון להגשה26.04.2018 עד השעה 12:00 

מודעה

מסמכי המכרז

====================================

יחידה: מחוז מרכז

תאריך פרסום: 21.03.18

מודעה

טבלת שירותים ודרישות ציוד

 ===================================

מכרז פומבי מס': 09-04/18

נסיעות קבועות ומזדמנות מאיזור באר שבע עבור מחוז דרום של שרותי בריאות כללית - מחוז דרום

תאריך פרסום: 07.03.2018

מועד אחרון להגשה26.03.2018 עד השעה 13:00

====================================מכרז פומבי מס': 09-03/18

נסיעות קבועות ומזדמנות מאיזור דימונה עבור מחוז דרום של שרותי בריאות כללית - מחוז דרום

תאריך פרסום: 07.03.2018

מועד אחרון להגשה26.03.2018 עד השעה 13:00

 

====================================מכרז פומבי מס': 01-08/18

ביצוע אספקה והתקנת דלפקי משרד ובתי מרקחת של - מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 15.02.2018

כנס מציעים : 27.02.2018 בשעה 10:00 מחוז ירושלים רח' שערי תורה 20 ירושלים בקומת מרתף.

מועד אחרון להגשה14.03.2018 עד השעה 12:00

====================================מכרז פומבי מס': 15-122/17

מתן שרותי אחזקה למזגנים - מחוז צפון

תאריך פרסום: 25.01.2018

מועד אחרון להגשה22.02.2018 עד השעה 12:00

מסמכי מכרז

נספח שמירת סודיות

מענה לשאלות הבהרה

====================================

מכרז פומבי מס': 02-01/2018

אחזקת מזגנים מפולצים ומיני מרכזיים 
מחוז ת"א - יפו

תאריך פרסום: 18.01.2018

מועד אחרון להגשה06.02.2018 עד השעה 12:00

יש לציין שעבור מכרז זה לא יתקיים סיור קבלנים אך חובה להעביר את טופס אישור השתתפות במכרז עד לתאריך 31.1.2018


מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה 1

מועד דחיית הגשת ההצעות

====================================

מכרז פומבי מס': 01-01-18

לעבודות נגרות - דלפקים אחזקה ושונות בתחום הנגרות במחוז ירושלים שירותי בריאות כללית

מחוז ירושלים

תאריך פרסום: 11.01.2018

כנס מציעים: יתקיים ב- 15.01.2018 בשעה 09:00 במשרדי שרותי בריאות כללית מחוז ירושלים מוקד האחזקה ברח' שערי תורה 20 ירושלים, בקומת המרתף.

מועד אחרון להגשה25.01.2018 עד השעה 11:00

שאלות הבהרה:  17.1.2018 עד השעה 12:00.

מסמכי המכרז

תאריך פרסום: 4.1.2018

סיור במקום ביצוע העבודות: יתקיים ב- 18.1.2018 בשעה 12:00 

מקום המפגש: קניון בת ימון, רח' הרב ניסנבאום 35 , בת ים, קומת הכניסה, ליד בית מרקחת של "כללית"

מועד אחרון להגשה28.1.2018 עד השעה 12:00

המכרז הוא מקוון ואין צורך בהגשתו לתיבת המכרזים

 מודעה לעיתון

 

הבהרה בעניין סיווג המציעים

הבהרה מס' 2

למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה,ציוד עיקור,דואר וכביסה באזור עפולה  – שירותי בריאות כללית

מחוז צפון

תאריך פרסום: 27.12.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 08.01.2018 בשעה 10:00 בקומה 3 בחדר ישיבות שירותי בריאות כללית מחוז צפון רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים נצרת עילית 

מועד אחרון להגשה21.01.2018 עד השעה 12:00

שאלות הבהרה:  11.1.2018 עד השעה 14:00.

מסמכי המכרז

מתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה,ציוד עיקור,דואר וכביסה בעיר טבריה  – שירותי בריאות כללית

מחוז צפון

תאריך פרסום: 27.12.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 08.01.2018 בשעה 11:00 בקומה 3 בחדר ישיבות שירותי בריאות כללית מחוז צפון רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים נצרת עילית 

מועד אחרון להגשה21.01.2018 עד השעה 12:00

שאלות הבהרה:  11.1.2018 עד השעה 14:00.

מסמכי המכרז

למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה,ציוד עיקור,דואר וכביסה באיזור הגליל ודרום רמת הגולן  – שירותי בריאות כללית

מחוז צפון

תאריך פרסום: 27.12.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 08.01.2018 בשעה 13:00 בקומה 3 בחדר ישיבות שירותי בריאות כללית מחוז צפון רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים נצרת עילית 

מועד אחרון להגשה21.01.2018 עד השעה 12:00

שאלות הבהרה:  11.1.2018 עד השעה 14:00.

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

הצעת מחיר (נספח ב'1) - גליל תחתון

הצעת מחיר (נספח ב'2) - אזור דרום רמת הגולן

תעריפון נסיעות (נספח ב'3)

נספח שמירת סודיות

 

מכרז פומבי מס': 15-131/17

למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה,ציוד עיקור,דואר וכביסה באזור התיישבות  איזור עפולה  – שירותי בריאות כללית

מחוז צפון

תאריך פרסום: 27.12.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 08.01.2018 בשעה 12:00 בקומה 3 בחדר ישיבות שירותי בריאות כללית מחוז צפון רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים נצרת עילית 

מועד אחרון להגשה21.01.2018 עד השעה 12:00

שאלות הבהרה:  11.1.2018 עד השעה 14:00.

מסמכי המכרז

מודעה לעיתון

הצעת מחיר (נספח ב'1)

תעריפון נסיעה כללי (נספח ב'2)

נספח שמירת סודיות

 ===========================================

מכרז פומבי מס': 02-27/2017

מתן שירותי תחזוקה ותיקונים למעליות -
מחוז ת"א - יפו

תאריך פרסום: 30.11.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 18.12.2017 בשעה 10:30 במשרדי הנהלת מחוז ת"א יפו בכתובת: שד' ירושלים 16א', יפו קומה 4, חדר ישיבות.

מועד אחרון להגשה28.12.2017 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

==================================מכרז פומבי מס' 15-126/17 לאספקת תווי שי (להלן: "שוברים", "תווים", "כרטיסים אלקטרונים") עבור שירותי בריאות כללית מחוז צפון

תאריך פרסום: 23.11.2017

מועד אחרון להגשה06.12.2017 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

נספח הגנת מידע

מענה לשאלות הבהרה מיום 27.11.2017

מענה לשאלות הבהרה מס' 2 מיום 29.11.2017

 

את כל מסמכי ההבהרה יש לצרף למסמכי המכרז

 

מכרז פומבי מס': 09-21/2017

מכרז פומבי מתן שירותי שמירה , מוקד, סיור ואחזקה למתקני ש.ב כללית - מחוז דרום

תאריך פרסום: 20.11.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 28.11.2017 בשעה 11:00 משרדי מחלקת הביטחון רחוב התקוה 4 באר שבע.

מועד אחרון להגשה07.12.2017 עד השעה 12:00
במשרדי ההנהלה מחוז דרום, רחוב אלי כהן קניון הנגב, באר שבע , קומה 3.

ערבות: ערבות על סך 10,000 ש"ח אשר תוקפה יהיה עד ליום 28.2.2018

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

====================================מכרז פומבי מס': 15-123/17

מכרז פומבי מתן שירותי כביסה

תאריך פרסום: 08.11.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 23.11.2017 בשעה 11:30 רחוב המלאכה בניין לב העסקים נצרת עילית מחוז צפון חדר ישיבות קומה 3.

מועד אחרון להגשה03.12.2017 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

חוזר משרד הבריאות

 ============================================

מכרז פומבי מס': 02-31-2017

עבודות בינוי, תברואה וספרינקלרים עבור המרפאה החדשה בפלורנטין - מחוז תל אביב יפו   

תאריך פרסום: 05.11.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 16.11.2017 בשעה 12:00 במתחם רביעיית פלורנטין , בניין מס' 6 , רח' סלמה 43 תל אביב.

מועד אחרון להגשה26.11.2017 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

====================================מכרז פומבי מס': 02-28-2017

 

עבודות שיפוצים ובינוי - מחוז תל אביב יפו   

תאריך פרסום: 31.10.2017

מועד אחרון להגשה19.11.2017 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי מכרז

 

====================================מכרז פומבי מס': 01-21-17 

שיפוץ מרפאת מעלות דפנה, - מחוז ירושלים  

תאריך פרסום: 19.10.2017

כנס מציעים: יתקיים ב- 26.10.2017 בשעה 11:00 במרפאת מעלות דפנה רחוב קרל נטר 42 ירושלים.

מועד אחרון להגשה05.11.2017 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

====================================

מתן שירותי גינון למחוז דן פ"ת של שירותי בריאות כללית  

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 19.10.2017

מועד אחרון להגשה: 5.11.17 13.11.17 עד השעה 12:00

מודעה

מודעת דחייה

מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

מתן שירותי תיקונים למחשבים, למסכים ולמדפסות

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 23.08.2017

מועד אחרון להגשה: 18.9.17  27.09.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

הודעת תיקון

שירותי בריאות כללית באמצעות מחוז צפון מכרז פומבי מס': 116/17-15
לביצוע עבודות צבע במרפאות ומתקני שירותי בריאות כללית מחוז צפון

תאריך פרסום: 17.08.2017

מועד אחרון להגשה17.09.2017 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

כתב כמויות

אספקת ראשי דיו ומחסניות טונר למדפסות

יחידה: מחוז דן פ"ת

תאריך פרסום: 17.08.2017

מועד אחרון להגשה: 1.10.17 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מודעה

מסמכי המכרז

מתן שירותי אחזקת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים למתקני שירותי בריאות כללית במחוז דרום

תאריך פרסום: 01.08.2017

כנס מציעים: ביום 9.8.17 בשעה 11:00. מקום המפגש- משרדי מחלקת בינוי ואחזקה בזל 9 באר שבע  

מועד אחרון להגשה: 23.8.2017  עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

*תאריך פרסום בעיתון 17.7.2017

*מועד אחרון להגשה: 17.08.2017  עד השעה 12.00

*השתתפות בכנס מציעים ביום א' - 30.07.2017 בשעה 12:00 ייערך כנס מציעים. מקום המפגש רח' המלאכה בניין לב העסקים נצרת עלית מחוז צפון חדר ישיבות קומה 3 .

מודעה

מסמכי המכרז

אישור קיום ביטוח

 ============================================

מספר מכרז 02/04/2017

ביצוע עבודות צבע פנים במרפאות מחוז תל אביב יפו

תאריך פרסום: 28.06.2017

מועד אחרון להגשה: 06.07.2017  עד השעה 12.00

מודעה

מסמכי מכרז

הבהרה

====================================מספר מכרז 15-111/17

ביצוע שיפוץ מרפאת בריאות האשה (קנב) בק"ש

תאריך פרסום: 03.04.2017

כנס מציעים: יום ג' 18.04.2017 בשעה 14:00 במרפאת בריאות האישה (קנב) המיועדת לשיפוץ ברחוב הרצל 21 בקריית שמונה.

מועד אחרון להגשה: 27.4.2017  עד השעה 12.00

כתב כמויות

מפרט טכני

הבהרה

מתן שירותי שינוע ציוד בעבור הכללית  מהמרכז הלוגיסטי (טבריה) אל מרפאות מחוז הצפון וההפך

תאריך פרסום: 30.3.2017

כנס מציעים: 18.4.2017 בשעה 10.00 רח' המלאכה 3 בניין לב העסקים קומת כניסה

מועד אחרון להגשה: 27.4.2017  עד השעה 12.00

 מסמכי מכרז

מודעה לעיתון

 

============================================ 

מספר מכרז 15-101/17

הצעה למתן שירותי הסעות חולים באמבולנסים משטחי בית החולים השונים - עבור שירותי בריאות כללית מחוז צפון

תאריך פרסום: 12.3.2017

מועד אחרון להגשה: 4.4.2017 עד השעה 12.00

מודעה לעיתונות

הנחיות אמבולנסים פרטיים משרד הבריאות

נספח בטיחות גנרי לקבלן שאינו קבלן בנייה

תשובה לשאלות הבהרה

אישור ביטוח אמבולנסים

 

==============================================

מכרז פומבי למתן שירותי אחזקת מערכות מיזוג אויר מרכזיות במתקני  שירותי  בריאות כללית בצפון

תאריך פרסום: 8.3.2017

כנס מציעים: 16.3.2017 בשעה 10.00 בניין לב העסקים, נצרת עילית

מועד אחרון להגשה: 2.4.2017 עד השעה 12.00

מסמכי המכרז

 

נספח ה' 1 מעודכן

תשובות לשאלות הבהרה

 

ביצוע עבודות חשמל - מרלו"ג מחוז תל אביב

תאריך פרסום: 26.2.2017

סיור קבלנים : 23.3.2017 בשעה 13:00

מקום המפגש: אפסנאות - רחוב הלהב 3 חולון  

שאלות ובירורים : 03-5152262

מועד אחרון להגשה:  20.04.2017  עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז מעודכן

הבהרה מס' 1

פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז  פומבי מערכות כיבוי אש אוטומטיות במרפאות -
מחוז תל אביב

תאריך פרסום: 14.2.2017

סיור קבלנים : 21.2.2017 בשעה 09:00

מקום המפגש: שדרות ירושלים 16 א' יפו קומה 4

שאלות ובירורים : 03-5152262

מועד אחרון להגשה:  07.03.2017  עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

פרוטוקול מעודכן

 

 ========================================

מכרז  פומבי לאספקת תווי שי לחג עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 14.2.2017

מועד אחרון להגשה:  12.3.2017  עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

מכרז  פומבי מתן שירותי אחזקה גינות וחצרות - מחוז תל אביב פו .

תאריך פרסום: 13.02.2017

שאלות ובירורים : 03-5152262

מועד אחרון להגשה:  07.03.2017 עד השעה 12:00

מודעה

 מסמכי המכרז

הבהרה מס' 1

הבהרה מס' 2

הבהרה מס' 3

 

מכרז  פומבי מתן שירותי אספקת וילונות ופרגודים למתקני שרותי בריאות כללית - מחוז דרום.

תאריך פרסום: 08.02.2017

שאלות ובירורים ניתן לשלוח עד ליום  20.02.17 בשעה 12:00

איש קשר: עומרי צור 08-6252200 או בכתובת מייל: omrits@clalit.org.il

מועד אחרון להגשה:  23.02.2017 עד השעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

מכרז  פומבי לאספקה והתקנת דלפקי קבלה בבתי המרקחת  מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 18.1.2017

כנס מציעים : 7.2.2017  בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה:  16.2.2017 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נספח י' תכניות ריהוט כללית - בתי מרקחת

מודעה בעיתון

 *שימת ליבכם לכך כי תאריך סיור הקבלנים שונה ביום, והוא יתקיים ב - 7.2.2017 באותה השעה ובאותו המקום.

============================================== 

מכרז  פומבי לאספקה והתקנת דלפקי קבלה במרפאות הקהילה ובמתקני מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

תאריך פרסום: 18.1.2017

כנס מציעים : 6.2.2017  בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה:  16.2.2017 עד השעה 12:00

כתב כמויות

נספח ט - ה' לקבלן

נספח 1 - תוכניות כלליות לדלפקים מרפאות קהילה

מודעה לעיתון

 

מכרז פומבי למתן שירות מוקד וסיור למוסדות שירותי בריאות כללית במחוז צפון כולל תחזוקה טכנית שוטפת של כלל מערכות התראה

תאריך פרסום: 5.1.2017

מועד אחרון להגשה: 31.1.2017 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

 

מכרז  למתן אחריות ותחזוקה למתקני מי שתייה מסוננים עבור מחוז צפון

תאריך פרסום: 18.12.2016

כנס מציעים : 5.1.2017 בשעה 13.00

מקום המפגש -  בקומה 3 בחדר הישיבות רח' המלאכה 3 נצרת עלית

מועד אחרון להגשה:  18.1.2017 עד השעה 12:00

מודעה בעיתון

מכרז לביצוע  שירותי תמיכה בתחום בריאות העין במתקני מחוז ירושלים של הכללית

תאריך פרסום: 16.12.2016

כנס מציעים : 21.12.2016 בשעה 19.00

מקום המפגש -  מרפאת מקור ברוך רחוב אלעזר 1 ירושלים

מועד אחרון להגשה:  27.12.2016 עד השעה 12:00

מודעה לעיתון

מכרז לביצוע עבודות קטנות במתקני מחוז ירושלים של הכללית

תאריך פרסום: 27.10.2016

כנס מציעים : 3.11.2016 בשעה 10:00

מקום המפגש -  משרדי הנהלת האחזקה במחוז ירושלים כמופיע במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשה:  21.11.2016 עד השעה 12:00

מכרז פומבי עם הליך תחרותי למתן שירותי שינוע ציוד בעבור הכללית מהמרכז הלוגיסטי (כיום בנווה יעקב בירושלים אל מרפאות מחוז ירושלים וחזרה) 

תאריך פרסום: 3.11.2016

כנס מציעים : 13.11.2016 בשעה 12:00

מקום המפגש -  ברחוב לאה גולדנברג 1 מרכז מסחרי נווה יעקב קומה 1 חדר אחיות

מועד אחרון להגשה:  21.11.2016 עד השעה 12:00

מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

====================================

מספר מכרז: 01/05-16

נושא: מכרז פומבי עם הליך תחרותי  נוסף לאחזקת גינות וחצרות במרפאות ומתקני שירותי בריאות כללית

דמי השתתפות: 500 ש"ח

כנס מציעים : 28.8.2016  בשעה 10.00

מועד אחרון להגשה: 12.9.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

 

=====================================

מספר מכרז: 01/07-16

נושא: מכרז לביצוע עבודות צבע במרפאות ובמתקני שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים

דמי השתתפות: 500 ש"ח

כנס מציעים : 28.8.2016  בשעה 12.00

מועד אחרון להגשה: 12.9.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

=====================================

מספר מכרז: 01/08-16

נושא: מכרז לייצור ואספקת מדבקות קיר ממותגות, שילוט, לוחות מבואה במרפאות ובמתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

דמי השתתפות: 500 ש"ח

כנס מציעים : 5.9.2016  בשעה 12.00

מועד אחרון להגשה: 12.9.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

=====================================

מספר מכרז: 01/06-16

נושא: מכרז לאספקה והתקנת דלפקי קבלה בבתי מרקחת של שירותי בריאות כללית במחוז ירושלים

דמי השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 28.8.2016  בשעה 12.00

מועד אחרון להגשה: 12.9.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

כתב כמויות

מודעה לעיתון

מפת גבולות מחוז ירושלים

 =====================================

מספר מכרז: 15/90-16

נושא: מכרז פומבי לביצוע עבודות קטנות במרפאות ומתקני שירותי בריאות כללית  מחוז צפון  במנהלת נצרת

דמי השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 5.9.2016 בשעה 13.00

מועד אחרון להגשה: 14.9.2016 עד לשעה 10.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

כתב כמויות מעודכן - 28.8.2016

הבהרה:

חלה טעות בכתב הכמויות שעלה לאתר, כתב הכמויות שעלה לא כלל את המחירים עליהם צריכים המציעים לתת הנחה,

לפי כך מצ"ב כתב כמויות מתוקן, נא התייחסותכם לכתב כמויות זה.

 

נספח ח1 - בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח ח' 2 - רשימת פריטים

=====================================

מספר מכרז: 15/89-16

נושא: מכרז פומבי לביצוע עבודות קטנות במרפאות ומתקני שירותי בריאות כללית  מחוז צפון  במנהלת הגליל

דמי השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 5.9.2016 בשעה 13.00

מועד אחרון להגשה: 14.9.2016 עד לשעה 10.00

מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

נספח ח' 1 - בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח ח' 2 - רשימת פריטים

כתב כמויות מעודכן - 28.8.2016

הבהרה:

חלה טעות בכתב הכמויות שעלה לאתר, כתב הכמויות שעלה לא כלל את המחירים עליהם צריכים המציעים לתת הנחה,

לפי כך מצ"ב כתב כמויות מתוקן, נא התייחסותכם לכתב כמויות זה.

 

=====================================

מספר מכרז: 15/87-16

נושא: מכרז פומבי לביצוע עבודות קטנות במרפאות ומתקני שירותי בריאות כללית  מחוז צפון  במנהלת העמקים

דמי השתתפות: 1,000 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 5.9.2016 בשעה 13.00

מועד אחרון להגשה: 14.9.2016 עד לשעה 10.00

מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

כתב כמויות מעודכן - 28.8.2016

הבהרה:

חלה טעות בכתב הכמויות שעלה לאתר, כתב הכמויות שעלה לא כלל את המחירים עליהם צריכים המציעים לתת הנחה,

לפי כך מצ"ב כתב כמויות מתוקן, נא התייחסותכם לכתב כמויות זה.

נספח ח1 -בטיחות  לקבלן שאינו קבלן בנייה

נספח ח' 2 - רשימת פריטים

=====================================

מספר מכרז: 09-09-16

נושא: מכרז פומבי עם הליך תחרותי להסעת מטופלים באמבולנסים עבור מחוז דרום

דמי השתתפות: 2,500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 16.8.2016  עד לשעה 12:00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

מכתב הבהרה

=====================================

מספר מכרז: 01-03-16

נושא: מתן שירותי הסעות במוניות - שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים

דמי השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 03.07.2016

מועד אחרון להגשה: 25.07.2016 עד לשעה 12:00

מודעה לעיתון

מסמכי המכרז

==================================

מספר מכרז: 02/14/2016

נושא: מכרז פומבי לאספקת ראשי דיו ומחסניות טונר למדפסות עבור מחוז תל  אביב - יפו

דמי השתתפות: 500 ש"ח

מועד אחרון להגשה: 30.6.2016  בשעה 12.00

מסמכי המכרז

 מכתב הבהרה

מכתב הבהרה מס' 2

=====================================

מספר מכרז: 09-04-2016

נושא: אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש

דמי השתתפות: 500 ש"ח

מועד סיור קבלנים: 13.6.2016

מועד אחרון להגשה: 23.6.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי מכרז

מודעה בעיתון

רשימת מערכות גילוי אש

נספח בטיחות קבלן ראשי

 

====================================

מספר מכרז: 15/60-15

נושא: אספקת שירותי פרסום  במגזר הערבי עבור שירותי בריאות כללית

דמי השתתפות: 1,500 ש"ח

מועד כנס מציעים : 3.5.2016

מועד אחרון להגשה: 12.5.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מכתב הבהרה

מודעה לעיתון

נספח הצעה כספית

מספר מכרז: 09-02/2016

נושא: שירותי  אחזקת מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים למתקני שירותי בריאות כללית במחוז דרום

דמי השתתפות: 500 ש"ח

מועד כנס המציעים: 10.4.2016

מועד אחרון להגשה: 17.4.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מודעה בעברית

מודעה בערבית

רשימת מרפאות

=====================================

מספר מכרז: 15/78-16

נושא: מתן שירותי היסיעים,שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסה באזור טבריה מג'אר - שירותי בריאות כללית מחוז צפון

דמי השתתפות: 1,500 ש"ח

מועד כנס המציעים: 10.4.2016

מועד אחרון להגשה: 14.4.2016 עד לשעה 10.00

קובץ אקסל - יש למלא את הקובץ

מודעה בעיתון

מספר מכרז: 15/79-16

נושא: מתן שירותי היסיעים,שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסה באזור קצרין צפון רמת הגולן - שירותי בריאות כללית מחוז צפון

דמי השתתפות: 1,500 ש"ח

מועד כנס המציעים: 10.4.2016

מועד אחרון להגשה: 14.4.2016 עד לשעה 10.00

קובץ אקסל - יש למלא את הקובץ

מודעה בעיתון

נושא: מתן שירותי היסיעים,שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסה באזור קריית שמונה - שירותי בריאות כללית מחוז צפון

דמי השתתפות: 1,500 ש"ח

מועד כנס המציעים: 10.4.2016

מועד אחרון להגשה: 14.4.2016 עד לשעה 10.00

קובץ אקסל - יש למלא את הקובץ

 

יחידה : מחוז דרום
דמי השתתפות: 500 ש"ח
מועד כנס מציעים: 10.4.2016 בשעה 10.00
מועד אחרון להגשה: 17.4.2016 עד השעה 12.00

רשימת מתקני מיזוג אויר מרכזי

=====================================

מספר מכרז: 15-72/16

יחידה: מחוז צפון

 

מודעה לעיתונות

מסמכי מכרז

הצעות מחיר נספחים ב-ב3

מועד אחרון להגשה: 3.4.2016 עד השעה 12:00

=====================================

מספר מכרז: 15-73/16

נושא: אספקת תווי שי (להלן "שוברים", "תווים", "כרטיסים אלקטרוניים") לחג עבור שירותי בריאות כללית מחוז צפון

מועד אחרון להגשה:  22.3.2016 עד לשעה 12.00

מסמכי המכרז

מודעה בעיתון

=============================================

נושא: שירותי היסעים,שינוע שדגימות מעבדה, דואר וכביסה  באזור חצות וצפת
יחידה : מחוז דרום
מועד סיור: 24.2.2016 בשעה 13.00
מועד אחרון להגשה: 2.3.2016 בשעה 12.00

 

מסמכי מכרז

הצעות מחיר

מודעה בעיתון

נושא: שירותי אחזקה וגינון
יחידה : מחוז דרום
מועד סיור: 30.12.15 בשעה 09:30
מועד אחרון להגשה: 6.1.16 בשעה 14:00
 
 
נושא: שירותי היסעים,שינוע שדגימות מעבדה, דואר וכביסה  באזור חצות וצפת
יחידה : מחוז דרום
מועד סיור: 24.2.2016 בשעה 13.00
מועד אחרון להגשה: 2.3.2016 בשעה 12.00

 

מסמכי מכרז

הצעות מחיר

מודעה בעיתון

==============================================

נושא: ביצוע התאמות למכון פיזיוטרפיה במרפאת תל שבע
יחידה : מחוז דרום
מועד סיור: 22.11.15 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 30.11.15 בשעה 12:00
 
 
 
 
 
נושא: שירותי הובלה ושינוע במשאית סגורה עם משטח הרמה
יחידה : מחוז דרום
מועד סיור: 8.11.15 בשעה 09:30
מועד אחרון להגשה: 16.11.15 בשעה 12:00
 
 
מסמכי המכרז
נושא: נסיעות קבועות ומזדמנות
יחידה : מחוז דרום
מועד סיור: 8.11.15 בשעה 08:30
מועד אחרון להגשה: 16.11.15 בשעה 12:00
 
 
מסמכי המכרז
 
נושא: ביצוע עבודות צבע במרפאות ומתקני הכללית
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 25.10.15 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשה: 4.11.15 בשעה 12:00
 
 

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

כתב כמויות

פרוטוקול כנס מציעים

נושא: מתן שירותי כביסה
יחידה : מחוז דרום
מועד סיור: 24.9.15 בשעה 09:30
מועד אחרון להגשה: 6.10.15 בשעה 12:00
 
 
 
נושא: מתן שירותי גינון למרפאות ומתקני הכללית
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 12.8.15 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשה: 20.8.15 בשעה 12:00
 

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

כתב כמויות

פרוטוקול כנס מציעים

נספח ד' מעודכן

נושא: ביצוע עבודות קטנות במרפאות ומתקני כללית
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 23.7.15 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשה: 6.8.15 בשעה 10:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

פרטים למכרז

כתב כמויות

פרוטוקול כנס מציעים

נושא: אספקת תווי שי לחג  - חדש!!!!!!!!!
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: ---------
מועד אחרון להגשה: 19.7.15 בשעה 12:00
 
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: ביצוע מערכות כיבוי אש אוטומטיות
יחידה : מחוז תל אביב יפו
מועד סיור: 20.07.15 בשעה 10:00
מועד אחרון להגשה: 29.7.15 בשעה 12:00
 
 
נושא: מתן שירותי כביסה
יחידה : מחוז דרום
מועד סיור: ---------
מועד אחרון להגשה: 21.7.15 בשעה 12:00
 
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: אספקת תווי שי לחג
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 29.06.15 בשעה 12:30
מועד אחרון להגשה: 6.7.15 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

פרוטוקול כנס מציעים

נושא: מתן שירותי שינוע ציוד ממרכז לוגיסטי בטבריה למרפאות המחוז ולהיפך
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 25.06.15 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 30.06.15 בשעה 12:00
 

מסמכי המכרז

נושא: אספקת ראשי דיו ומחסניות טונר למדפסות
יחידה : מחוז דן פ"ת
מועד סיור: -------
מועד אחרון להגשה: 1.7.15 בשעה 12:00
 
 
 
 
נושא: למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסה באזור בית שאן
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 17.05.15 בשעה 13:30
מועד אחרון להגשה: 24.05.15 בשעה 10:00
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נספח

תצהיר

כנס מציעים

נספח ב' 4

 
נושא: למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, שינוע ניידת עיניים, דואר וכביסות באזור מגדל העמק ויפיע
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 10.05.15 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 24.05.15 בשעה 10:00
 
 
מודעה בערבית
 

מסמכי המכרז

נספחים

כנס מציעים

תצהיר

נספח ב' 4

נושא: למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסות באזור נצרת עילית
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 10.05.15 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 24.05.15 בשעה 10:00
 
 
 

מסמכי המכרז

נספחים

כנס מציעים

תצהיר

נספח היסעים

נספח ב' 4

 

נושא: למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, דואר וכביסות באזור נצרת
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 10.05.15 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 24.05.15 בשעה 10:00
 
 
 
 
נספחים

כנס מציעים

תצהיר

נספח ב' 4

נושא: שירותי מוקד וסיור במתקני הכללית, שירותי מוקד, אזעקה ושירותי ניידות סיור
יחידה : מחוז ירושלים
מועד סיור: 29.04.15 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 14.05.15 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: ביצוע מערכות כיבוי אש אוטומטיות
יחידה : מרפאות, מחוז ת"א יפו
מועד סיור: 15.12.14 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשה: 25.12.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

נושא: ביצוע עבודות הקמת מרפאה בנין קיים
יחידה : קריית ארבע, מחוז ירושלים
מועד סיור: 25.11.14 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשה: 11.12.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

מסמכים נוספים

נושא: מתן שירותי כביסה
יחידה : מתקני הכללית, מחוז צפון
מועד סיור: 30.10.14 בשעה 10:30
מועד אחרון להגשה: 10.11.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

פרוטוקול כנס מציעים

נוסח ערבות מתוקן

הבהרה

נושא: אספקת ראשי דיו ומחסניות טונר למדפסות ולפקסים
יחידה : מתקני הכללית, מחוז צפון
מועד סיור: 26.8.14 בשעה 10:30
מועד אחרון להגשה: 7.09.14 בשעה 12:00
 
 
 
 
 
 
נושא: בניית מרפאה לבריאות הנפש
יחידה : קריית שמואל, מחוז חיפה וג"מ
מועד סיור: 7.8.14 בשעה 12:30
מועד אחרון להגשה: 21.08.14 בשעה 12:00
 
 
 
מסמכים
 
נושא: בניית מרפאה לבריאות הנפש
יחידה : מגדל ארמון בחיפה,
מועד סיור: 7.8.14 בשעה 10:00
מועד אחרון להגשה: 21.08.14 בשעה 12:00
 
 
נושא: התקנת מערכות גילוי אש ועשן וכיבוי בלוחות חשמל ומערכות כריזה
יחידה : מרפאות הכללית, מחוז חיפה וגליל מערבי
מועד סיור: 3.8.14 בשעה 11:00
מועד אחרון להגשה: 14.08.14 בשעה 14:00
 

מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

 
 
נושא: התאמת מרפאת כללית בישוב עלי
יחידה : מחוז ירושלים
מועד סיור: 26.05.14 בשעה 09:00
מועד אחרון להגשה: 18.06.14 בשעה 12:00
 

מודעה בעברית

מסמכי המכרז

כתב כמויות

נושא: הקמת מרפאת מגדיאל בהוד השרון
יחידה : מחוז דן פ"ת
מועד סיור: 22.05.14 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשה: 08.06.14 בשעה 12:00

 מודעה בעברית

מודעה בערבית

מסמכי המכרז

נושא: מתן שירותי אחזקה למזגנים במתקני הכללית
יחידה : מחוז צפון
מועד סיור: 27.05.14 בשעה 13:00
מועד אחרון להגשה: 11.06.14 בשעה 12:00
 
 
 
 
 
נושא: ביצוע עבודות פירוקים, בנייה ומערכות להקמת מרפאת "פלינר"
יחידה : מחוז דן פ"ת
מועד סיור: 23.03.14 בשעה 12:30
מועד אחרון להגשה: 09.04.14 בשעה 12:00
מודעה בעברית

מסמכי המכרז

 
 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש