פורסם בראשונה: 01.01.2016
עדכון אחרון: 27.10.2016
  • ד"ר יפתח יסעור ד"ר יפתח יסעור

מכרזים לעניינים כלליים

לקריאה נוחה
מכרזים פומביים לעניינים כלליים

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-165/17

אספקת תווי שי לפסח תשע"ח וראש השנה תשע"ט

*תאריך פרסום: 7.12.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 07.01.2018 בשעה 11:00

=======================================

מכרז פומבי מס' 93-157/17

ניהול והפעלת חנות ספרים במרכז הרפואי רבין

*תאריך פרסום: 7.12.2017

נוסח מודעה

 מסמכי מכרז

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 24.12.2017 בשעה 10:30 במרכז הרפואי רבין.ההשתתפות בכנס הינו חובה.

 

מועד אחרון להגשה: 10.01.2018 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-158/17

ביצוע מבדקי התאמה(תהליך מיוני-איבחוני) למועמדים לתפקידים בשירותי בריאות כללית

*תאריך פרסום: 5.12.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח יא'-מבנה חוות הדעת

 

מועד אחרון להגשה: 02.01.2018 בשעה 11:00

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-150/17

להשכרת מקומות חניה להנהלה הראשית

*תאריך פרסום:30.11.2017

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

מועד אחרון להגשה: 27.12.2017 בשעה 11:00

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-149/17

הסעת מטופלים באמבולנסים עבור מרכז הרפואי קפלן ובית החולים הרצפלד

*תאריך פרסום: 30.11.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

כנס מציעים ייערך ביום 21.12.2017 בשעה 14:00-15:00.

הכנס אינו חובה אלה רשות.

מועד אחרון להגשה: 08.01.2018 בשעה 11:00

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-152/17

אספקה והתקנת אלמנטים חזותיים למיתוג מרפאות רופאים עצמאיים במגז הערבי

*תאריך פרסום:28.11.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח יג'-רשימת מרפאות הכללית

מועד אחרון להגשה: 26.12.2017 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-139/17

אסקפת שירותי ניקיון עבור מרכז רפואי קפלן

*תאריך פרסום: 23.11.2017

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

סידור עבודה יום חול

סידור עבודה שבת/חג

טבלת תעריף עובדי ניקיון

כנס מציעים ייערך בתאריך 18.12.2017 בשעה 10:00-12:00 במרכז רפואי קפלן. השתתפות בכנס הינה חובה

 

מועד אחרון להגשה: 4.1.2018 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-145/17

שירותי שינוע דגימות מעבדה עבור מחוז דן-פ"ת

*תאריך פרסום: 16.11.2017

*תאריך פרסום לפרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:13.12.17

 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

שמות מרפאות ראש העין

שמות מרפאות מינהלת דן-פ"ת

מרפאות עם כתובות וטלפונים מינהלת פ"ת

פירוט רכבים פר מסלול

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

רשימת מסלולים לפי אשכולות

 

מועד אחרון להגשה: 24.12.2017 בשעה 11:00

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-142/17

ניהול והפעלת חנות בגדי תינוקות במרכז הרפואי סורוקה

*תאריך פרסום:16.11.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים:7.12.17

פרוטוקול כנס מציעים מיום 3.12.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 3.12.2017 השעה 11:00-12:00 במרכז הרפואי סורוקה.השתתפות בכנס הינו חובה .

 

מועד אחרון להגשה : 21.12.2017 בשעה 11:00

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-144/17

השגחה על מאושפזים בסיכון עבור מרכז רפואי רבין

*תאריך פרסום: 14.11.2017

*במודעה לעיתונות מיום 14.11.17 נפלה טעות סופר. להלן נוסח המודעה העדכני

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 4.12.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 13.12.17

 הרינו להודיעכם בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון נדחה לתאריך 20.12.2017 בשעה 11:00.

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

חוברת

הנחיות לתיאום שמירה לא רפואית

נוסח מודעה - עדכני

מסמכי מכרז

 מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 20.12.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 7.12.2017 בשעה 11:00

======================================

מכרז פומבי מס' 93-131/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מחוז ירושלים

*תאריך פרסום: 9.11.2017

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 4.12.2017

הרינו להודיע שמועד ההגשה במכרז נדחה.תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך.

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

רשימת אשכולות

טבלת תעריף עובדי ניקיון

 

כנס מציעים יערך בתאריך 23.11.2017 בשעה 11:30 במשרדי הלוגיסטיקה , רח' לאה גולדברג 1 ירושלים . השתתפות בכנס הינה חובה.

מועד אחרון להגשה: 12.12.2017 בשעה 11:00

===================================

מכרז פומבי מס' 93-134/17

לאספקת שירותי השגחה למטופלים פסיכיאטריים במרכז הרפואי העמק

*תאריך פרסום המכרז: 2.11.2017

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה:29.11.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה ועדכון מסמכי מכרז : 4.12.17

הרינו להודיעכם בזה כי המועד להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 17.12.2017 בשעה 11:00(במקום 3.12.2017 בשעה 11:00)

 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז- מעודכנים 4.12.17

 

 מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 17.12.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 3.12.2017 בשעה 11:00

===================================

מכרז פומבי מס' 93-133/17

למתן שירותי הסעות לעובדי בית החולים לוינשטיין

*תאריך פרסום המכרז: 2.11.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים: 30.11.17

 פרוטוקול כנס מציעים

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 21.11.2017 בשעה 10:00 בבית החולים לוינשטיין. הכנס אינו חובה אלה רשות

 

מועד אחרון להגשה: 11.12.2017 בשעה 11:00

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-120/17

למתן שירותי הסעות חולים במונית עבור בית חולים לוינשטיין

 *תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים:23.10.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 *הרינו להביא לידיעת כל המשתתפים הפוטנציאליים, כי ניתן לשלוח שאלות הבהרה בנוגע למכרז .

(מובהר כי הכוונה הינה להבהרות שאינם בהירים דיים, ולא בבקשות לשינוי תנאי המכרז)

את השאלות ההברה יש להעביר במסמך וורד עד לתאריך 22.10.17 בשעה 10:00 לכתובת מייל :hilaad@clalit.org.il

כנס מציעים יערך בתאריך 15.10.2017 בשעה 9:30-10:30 בבית החולים לוינשטיין . הכנס אינו חובה אלא רשות .

מועד אחרון להגשה: 31.10.2017 בשעה 11:00

===================================

מכרז פומבי מס' 93-94/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז רפואי סורוקה

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה : 31.10.2017

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז- מעודכנים

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

טבלת תעריף עובדי ניקיון

 

כנס מציעים יערך בתאריך 19.10.2017 בשעה 12:30 בבית החולים סורוקה.

מועד אחרון להגשה : 7.11.2017 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-104/17

שירותי ניהול מצבת רכבים בהנהלה הראשית

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 13.9.2017 בשעה 11:00

 ====================================

מכרז פומבי מס' 93-103/17

אספקת שירותי שמירה ואבטחה למרחב אילת והמרכז הרפואי יוספטל

*תאריך פרסום פרוטוקול שאלות הבהרה:12.7.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח ג'1

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

מועד אחרון להגשה: 18.9.2017 בשעה 11:00 

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-102/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז רפואי העמק

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה:

12.9.17

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 13.9.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

טבלת תעריף לעובדי ניקיון

 הרינו להודיעכם בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 2.10.17 בשעה 11:00

 כנס מציעים יערך ביום 22.8.2017 בשעה 9:00 במרכז רפואי העמק

 

מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 2.10.17 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 19.9.2017 בשעה 11:00

===================================

מכרז פומבי מס' 93-92/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מינהל הספקה מרלו"ג שוהם

 *תאריך פרסום דחיית מועד הגשה:19.9.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה: 26.9.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

**הרינו להודיעתכם כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.10.2017 בשעה 11:00 (במקום 26.9.17) .

 

כנס מציעים יערך ביום 3.9.2017 בין השעות 9:00-12:00 במינהל הספקה-מרלו"ג שוהם.

 מועד אחרון להגשה: 15.10.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 26.9.2017 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-93/17

הקמת,ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים ברמלה או לוד,בשיטת מיקור חוץ (outsourcing) עבור מחוז מרכז

 *תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 11.9.17

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:13.9.17

הרינו להודיע כי עקב ההנחיות החדשות של משרד הבריאות בנושא הפעלת מוקדים,הוחלט בשלב זה על הקפאת המכרז עד להודעה חדשה. - (תאריך פרסום 14.9.17)

שלב הראשון - עד לתאריך 13.8.17 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

הרינו להודיע עי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 27.9.17 בשעה 11:00.

מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך 27.9.17 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 13.9.2017 בשעה 11:00

=================================

מכרז פומבי מס' 93-42/17

שירותי תרגום טלפוני רפואי למקבלי שירות במוסדות הכללית

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:30.8.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

מועד אחרון להגשה: 14.9.2017 בשעה 11:00

===================================

מכרז פומבי מס' 93-88/17

למתן שירותי הסעות במרכז הרפואי קפלן

 *תארי פרסום פרוטוקול כנס מציעים: 29.8.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים

 

כנס מציעים יערך בתאריך 7.8.2017 בשעה 11:30-13:00 במרכז הרפואי קפלן, ברחוב פסטרנק 1 רחובות.

 

מועד אחרון להגשה: 6.9.2017 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס'  93-79/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז לבריאות הנפש גהה

 *תאריך פרסום הודעה דחיית מועד הגשה:29.8.17

*תאריך פרסום פרוטוקול : 5.9.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

טבלת תעריף לעובדי ניקיון מעודכן

 

כנס מציעים יערך בתאריך 2.8.2017 בשעה 10:00. בבית החולים גהה, רחוב הלסינקי 1 פתח תקווה

 הרינו להודיעתכם כי המועד האחרון לגשת הצעות למכרז,שנועד ליום 4.9.2017, נדחה לתאריך 11.9.2017 עד השעה 11:00.

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו בזמן הקרוב

מועד אחרון להגשה נדחה : 11.9.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 4.9.2017 בשעה 11:00.

====================================

מכרז פומבי מס' 93-81/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מחוז מרכז

 *תאריך פרסום הודעה דחיית מועד הגשה:28.8.17

*תאריך פרסום פרוטוקול -3.9.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

טבלת ריכוז תעריפים

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 כנס מציעים יערך בתאריך 9.8.2017 בשעה 11:00 במחוז מרכז, רחוב הרצל 30 ראשון לציון.

*הרינו להודיעכם כי מועד האחרון להגשת הצעות למכרז,שנועד ליום 3.9.17, נדחה לתאריך 10.9.2017 עד השעה 11:00.

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו בזמן הקרוב

 מועד אחרון להגשה נדחה: 10.9.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה : 3.9.2017 בשעה 11:00.

====================================

מכרז פומבי מס' 93-80/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מחוז שרון שומרון

 

נוסח מודעה

 

מסמכי מכרז - עדכני 24.7.17

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

קבצים למסמכי מכרז :

מרפאות חפר

מרפאות שומרון

מרפאות שרון

 

מועד אחרון להגשה: 30.7.2017 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-76/17

למתן שירותי אחזקה במחוז מרכז

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - מעודכנים  26.7.17

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

כנס מציעים יערך בתאריך 9.7.2017 בשעה 9:00 במחוז מרכז, רחוב יהונתן 9 רחובות.

 

מועד אחרון להגשה: 3.8.2017 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-62/17 

למתן שירותי שיקום לחולי לב במחוז חיפה וגליל מערבי 

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

 

מועד אחרון להגשה: 16.7.2017 בשעה 11:00 

==================================== 

מכרז פומבי מס' 93-61/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מחוז דן-פ"ת 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות ועדכון נתונים:6.7.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה ועדכון נתונים

קבצים למסמכי מכרז:

טבלת ריכוז תעריפים

נוהל ניקיון במחוזות

פינוי פסולת בבתי חולים ומרפאות

דרישות ציוד ניקיון וחומרים - מעודכן 6.7.17

סידור עבודה - מעודכן 6.7.17

סידור עבוד כללית מושלם

 

מועד אחרון להגשה: 12.7.2017 בשעה 11:00

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-60/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז רפואי רבין -בי"ח בלינסון

 *תאריך עדכון בדבר דחית מועד הגשה: 3.7.17

הרינו להודיע שמועד הגשה למכרז נדחה. תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך.

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

טבלת ריכוז תעריפים

קבצים למסמכי מכרז-בי"ח רבין:

מפרט כח אדם הנדרש בבית הספר סיעוד

מפרט חומרי ניקוי ועזרים עבור ביה"ס לסיעוד

שטחי הניקיון וסוג עבודות הניקיון-בי"ח השרון

מפרט לניקוי שטיחים

עובדי שרות קנוי במטבח וחדר אוכל

תכנית ניקוי שטיחים שנתית

משמרות ניקיון-שעות מרוכזות

תקני כוח אדם

 

כנס מציעים יערך בתאריך 26.6.2017 בשעה 10:00 בבי"ח בלינסון

 מועד אחרון להגשה: 13.7.2017 בשעה 11:00

 

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-63/17

ניהול ותפעול של מועדון לקוחות יולדות במרכז הרפואי קפלן במיקור חוץ

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז- מעודכן 21.6.17

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נספח הצהרת המציע ואישור רו"ח - מעודכן 21.6.17

 

מועד אחרון להגשה: 27.6.2017 בשעה 11:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-50/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז רפואי מאיר

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - מעודכן 14.6.17 

טבלת ריכוז תעריפים - מעודכן 14.6.17

כנס מציעים יערך בתאריך 4.6.2017 בשעה 9:00 בבית החולים מאיר.

 

מועד אחרון להגשה: 29.6.2017 בשעה 12:00

==================================

מכרז פומבי מס' 93-29/17

לרכש שירותי מיפויים (לב,עצמות,כליות ועוד) עבור מחוז ירושלים

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

תשומת לב המציעים מופנית לנספח יא'3- נספח הגנת המידע, עליו יש לחתום ולצרף להצעה

נספח יא'3

 

מועד אחרון להגשה: 20.6.2017 בשעה 12:00.

=====================================

מכרז פומבי מס' 93-55/17

לניהול והפעלת חנות נוחות בשטח בית החולים לוינשטיין

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

כנס מציעים יערך בתאריך 1.6.2017 בשעה 10:30 בבית החולים לוינשטיין

 

מועד אחרון להגשה: 25.6.2017 בשעה 12:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-45/17

למתן שירותי כביסה עבור מחוז חיפה וגליל מערבי

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 13.6.2017 בשעה 12:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-52/17

הסעת מטופלים באמבולנסים עבור בית חולים לוינשטיין של שירותי בריאות כללית

 

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

 

כנס מציעים: יערך בתאריך 18.5.17 בשעה 14:00 בבי"ח לוינשטיין

שאלות הבהרה ניתן להעביר לגב' הילה מוסבי עד לתאריך 24.5.2017 בשעה 12:00 .

מייל:hilaad@clalit.org.il או פקס: 03-7608593

מועד אחרון להגשה: 8.6.2017 בשעה 12:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-48/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז רפואי כרמל

 *תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה + טבלת ריכוז תעריפים :17.5.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

קובץ- שעות ניקיון כולל מטבח

קובץ- חומרי ניקוי,ציוד,בגוד והנעלה

 פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

קובץ אקסל- טבלת ריכוז תעריפים

כנס מציעים: יערך בתאריך 30.4.2017 בשעה 11:00 ברחוב מיכל 7 חיפה.

 

מועד אחרון להגשה: 28.5.2017 בשעה 12:00

====================================

מכרז פומבי מס' 93-34/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מחוז צפון

 *תאריך עדכון הודעה בדבר דחיית מועד הגשה:29.3.17

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים+תשובות לשאלות הבהרה:23.4.17

*עדכון בדבר שעות ניקיון הנדרשות,כתובת המרפאות ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות:25.4.17

הרינו להודיעכם בזה כי הוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתאריך 9.5.2017 בשעה 12:00 . 

להלן קבצים מעודכנים בדבר שעות הפעילות הנדרשות וכן כתובת המרפאות והאתרים עבור כל מינהלת . 

נתוני מרפאות לפי מנהלות

 מינהלת גליל

מינהלת נצרת

מינהלת עמקים

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 הרינו מתכבדים להודיע בזה כי המועד שנקבע להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 30.4.17 בשעה 12:00(במקום 19.4.17)

כנס מציעים: יערך בתאריך 21.3.2017 בשעה 9:00-10:30 ברחוב המלאכה 3 נצרת עילית.

מועד אחרון נדחה לתאריך 9.5.2017 בשעה 12:00

 מועד אחרון נדחה לתאריך 30.4.17 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 19.4.2017 בשעה 14:00.

======================================

מכרז פומבי מס' 93-28/17

אספקת שירותי ניקיון עבור מינהל הספקה-מרלו"ג צפון

 *תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים + תשובות לשאלות הבהרה:23.3.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

  

כנס ספקים: ייערך במינהל הספקה-מרלו"ג צפון בתאריך 9.3.2017 בשעה 8:30-10:00.

כתובת: רחוב חלוצי התעשיה 91 בחיפה.

 

מועד אחרון להגשה:30.3.2017 בשעה 14:00

======================================= 

מכרז פומבי מס' 93-27/17

מכירת מרכזיות וציוד טלפוניה לאחר שימוש

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

מועד אחרון להגשה: 20.3.2017 בשעה 14:00

=======================================

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 93-21/17-הקמת,ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים בראש העין,בשיטת מיקור חוץ (outsourcing)

 *תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:8.3.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

מועד אחרון להגשה: 16.3.2017 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי מס' 93-15/17- אפיון וביצוע תהליכי הכשרה רב סקטוריאלית במרפאות

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

מועד אחרון להגשה: 15.3.2017 בשעה 12:00

======================================

מכרז פומבי מס'  93-10/17- אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז שניידר לרפואת ילדים

*תאריך פרסום פרוטוקול סיור ספקים ותשובות לשאלות הבהרה:12.2.17

*תאריך פרסום הבהרה-15.2.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול סיור ספקים מיום 24.1.17 ותשובות לשאלות הבהרה

קובץ אקסל- שעות עבודה ניקיון עבור בנין הצפוני

בעקבות מספר שאלות שהגיעו לידינו בדבר אי התאמה בין פירוט השעות והתפלגות העובדים בין הבניינים באקסל,לבין דף סיכום השעות, הרינו להבהיר כלהלן:

פירוט השעות והתפלגותן,בגליון האקסל,אינו סופי ואני מדויק,הוא ממילא משתנה מעת לעת, ונועד להדגמה והתרשמות.

סך השעות החודשי הממוצע הוא בהתאם לאמור בדף השעות-העמוד האחרון של האקסל.

 

 סיור ספקים ביום 24.1.2017 בין השעות 9:00-10:30

מיקום המפגש: משרדי הנהלת בי"ח שניידר,ברח' קפלן 14 פתח תקוה.

השתתפות בסיור איננה חובה אלה רשות בלבד.

 

מועד אחרון להגשה: 20.2.2017 בשעה 12:00

==================================

מכרז פומבי מס' 93-9/17- אספקת שירותי ניקיון עבור מחוז תל אביב-יפו

 *תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה:6.2.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

תשובות לשאלות הבהרה

 

מועד אחרון להגשה: 12.2.2017 בשעה 12:00

=========================================

מכרז פומבי מס' 93-153/16- אספקת תווי שי לחג הפסח תשע"ז וראש השנה תשע"ח

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:22.1.2017

 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 29.1.2017 בשעה 12:00

=========================================

מכרז פומבי מס' 93-151/16 -אספקת שירותי ניקיון עבור מבני הנהלת הכללית

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה:24.1.2017

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

 כנס ספקים ייערך בבית הנהלה הראשית ברחוב ארלוזורוב 101 תל אביב בתאריך 10.1.2017 בשעה 13:00

 

מועד אחרון להגשה: 2.2.2017 בשעה 12:00

=========================================

מכרז פומבי עם מו"מ 93-149/16- מסעדת מזון מהיר בשרית במרכז הרפואי רבין- בי"ח בילינסון

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה:17.1.17

 

נוסח המודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה-מעודכן 19.1.17

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 3.1.2017 בשעה 12:30 בבי"ח בלינסון.

מועד אחרון להגשה: 26.1.2017 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי עם מו"מ 93-148/16- ניהול והפעלת בית קפה במרכז הרפואי רבין-בי"ח בילינסון

 *תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה וכנס מציעים:17.1.17

נוסח המודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה וכנס מציעים

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 3.1.2017 בשעה 11:00 בבי"ח בלינסון.

מועד אחרון להגשה: 26.1.2017 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי 93-146/16 אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז רפואי גריאטרי בית רבקה 

 * תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:3.1.2017

*תאריך עדכון נספח ג'1-נספח התמורה:10.1.2017

נוסח המודעה

מסמכי מכרז מעודכנים - 10.1.2017

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נספח ג'1 מעודכן

 

סיור ספקים- ביום 15.12.2016 בשעה 11:00

מקום המפגש- כניסה ללובי בית החולים- בית רבקה.

ההשתתפות בסיור איננה חובה אלא רשות בלבד.  

מועד אחרון להגשה: 12.1.2017 בשעה 12:00

===================================== 

מכרז פומבי 93-137/16 הסעת מטופלים באמבולנסים עבור מחוז דן-פתח תקוה של שירותי בריאות כללית

 יחידה: מחוז דן-פ"ת

נוסח המודעה

מסמכי מכרז

 

 מועד אחרון להגשה: 13.12.2016 בשעה 12:00

__________________________________________

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם, עם בחינה דו שלבית ועם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93-132/16

הקמת, ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים באשקלון, בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז דרום של כללית

יחידה: מחוז דרום

*תאריך עדכון דחיית מועד הגשה:15.12.16

מועד שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנון נדחה לתאריך 22.1.2017 (במקום 22.12.2016).

נוסח מודעה מעודכנת - (דחיית מועד הגשה)

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

 מועד אחרון להגשה: 22.12.2016 בשעה 12:00

 מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך 22.1.2017 בשעה 12:00 

 

__________________________________________

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם, עם בחינה דו שלבית ועם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93-131/16

הקמת, ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים בפתח תקוה,  בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז דן - פתח תקוה של כללית

 *תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה: 14.12.16

תשובות לשאלות הבהרה

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 21.12.2016 בשעה 12:00

 ------------------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם ועם משא ומתן מס' 93-123/16 הקמת, ניהול והפעלת מוקדים למתן שירותים רפואיים בתל אביב  ובחולון, בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז תל אביב - יפו של כללית

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

הודעת הבהרה

מועד אחרון להגשה: 5.12.2016 בשעה 12:00

----------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 93-124/16 הסעת מטופלים באמבולנסים עבור מרכז רפואי רבין של שירותי בריאות כללית

 *תאריך עדכון דחיית מועד הגשה-16.11.16

*תאריך עדכון דחיית מועד הגשה למועד חדש ופרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה : 24.11.16

הרינו להודיע כי המועד שנקע להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.12.2016 (במקום 21.11.16).  

נוסח מודעה מעודכנת

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנדון ואשר נועד ליום 21.11.2016 נדחה.

בשלב זה טרם נקבע מועד להגשה.

תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך.

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון נדחה לתאריך: 15.12.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016 בשעה 12:00

--------------------------------------------------------------------- 

מכרז פומבי מס' 93-116/16 אספקת שירותי ניקיון עבור מרכז רפואי לוינשטיין של שירותי בריאות כללית

 *תאריך עדכון דחיית מועד הגשה- 8.11.16

*תאריך עדכון מועד הגשה חדש-17.11.2016

הרינו להודיע כי מועד שנקבע להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך  1.12.2016 (במקום 14.11.2016). 

עודכנו נספחים ג',ג'-1 למסמכי מכרז ומוצגות בתשובות לשאלות הבהרה. 

נוסח מודעה החדשה

תשובות לשאלות הבהרה

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנדון ואשר נועד ליום 14.11.16 נדחה.

בשלב זה טרם נקבע מועד להגשה.

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

תאריך אחרון להגשה: 14.11.2016 בשעה 12:00

 תאריך אחרון להגשה נדחה לתאריך 1.12.2016 בשעה 12:00

 --------------------------------------------------------------------

 מכרז פומבי 93-114/16  להפעלת בית קפה בשטח  בית חולים לוינשטיין- מרכז לשיקום עם אפשרות לניהול מו"מ

 *תאריך עדכון דחיית מועד הגשה- 8.11.16

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים מיום 6.10.16 ותשובות לשאלות הבהרה: 24.1.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול סיור קבלנים:1.2.17

תאריך פרסום: 16.9.2016

-------------------------------------------------

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנדון ואשר נועד ליום 14.11.16 נדחה.

בשלב זה טרם נקבע מועד להגשה.

תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך.

----------------------------------------------------

הרינו מתכבדים להודיע הזה על עדכון במסמכי המכרז בנושא תקופת השכירות,וכי המועד שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנדון,נדחה לתאריך 7.2.2017 עד השעה 12:00 (במקום 14.11.2016).

נוסח המודעה

מסמכי מכרז- נוסח מעודכן 24.1.17

 תשריט - נספח 6

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 31.1.2017

 

תאריך אחרון להגשה: 7.2.2017 בשעה 12:00

תאריך אחרון להגשה: 14.11.2016 בשעה 12:00

 

=======================================

מכרז פומבי מס' 93-113/16 -אספקת שירותי ניקיון עבור מרחב אילת

*תאריך פרסום: 8/9/2016

*תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה 10.11.2016

*תאריך פרסום מענה לשאלות לאחר קבלת תשובות לשאלות הבהרה 14.11.2016  

 

תשובות לשאלות לאחר קבלת תשובות לשאלות הבהרה

 

תשובות לשאלות הבהרה

נספח ג'1 למסמכי מכרז מעודכן

מודעה

מודעה - פרסום מודעה

הודעה - בדבר קיום סיור מציעים ודחיית מועד הגשה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה נדחה ל : 17.11.2016 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי מס' 93-105/16- שירותי סטודיו BTL

 *תאריך 24.8.2016

תשובות לשאלות הבהרה

מודעה

מסמכי מכרז

טבלת הצעת מחיר

מועד אחרון להגשה: 11.9.2016 עד השעה 12:00

========================================

מכרז פומבי מס' 93-103/16 שירותי סיעוד ללקיחת דמים עבור המרכז הרפואי רבין

 *תאריך עדכון 25.8.2016

הרינו להודיע שמועד הגשה למכרז נדחה.

עדכונים לגבי מועד הגשה החדש יתפרסם בהמשך.

מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 5.9.2016 עד השעה 12:00

========================================

מכרז פומבי מס' 93-99/16 אספקת שירותי שמירה ואבטחה עבור שירותי בריאות כללית

 

*תאריך פרסום מענה לשאלות הבהרה-מענה מספר 2 - 8.9.16  

תשובות לשאלות הבהרה מספר 2

 *תאריך עדכון:18.8.2016

הרינו להודיע בזה כי מועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ונקבע ליום 11.9.2016 בשעה 12:00 .

*תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה + קובץ תחשיב "עלות שכר" למאבטח/אחמ"ש/סייר  מעודכן :24.8.16  

תשובות לשאלות הבהרה

מודעה מעודכנת

מסמכי מכרז

 

נספח ג'1 למסמכי מכרז

תחשיב "עלות שכ"ר למאבטח/אחמ"ש/סייר בעל ותק של עד 3 שנים-מעודכן

תחשיב "עלות שכר" לבודק בטחוני לא חמוש/סדרן בעל ותק של עד 3 שנים

 מועד אחרון להגשה: 11.9.2016 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 25.8.2016 עד השעה 12:00

========================================

מכרז פומבי מס' 93-91/16 ביצוע מחקרים לבחינת שביעות רצון לקוחות

 

כנס מציעים : בתאריך 19.7.2016 בשעה 11:30 בהנהלה הראשית רחוב ארלוזורוב 115 ת"א קומת כניסה אולם רוזמרין.

זמן לשאלות עד ליום 24.7.2016 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

הצעת מחיר של המציע

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 מועד אחרון להגשה: 18.8.2016 עד השעה 12:00

========================================

מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93-89/16

הסעת מטופלים באמבולנסים עבור מחוז תל אביב- יופי

 *תאריך עדכון:28.7.2016

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 נדחה לתאריך 18.8.2016 עד השעה 12:00

 תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה מתוקנת

מסמכי מכרז

 מועד אחרון להגשה: 1.8.2016 עד השעה 12:00

=======================================

מכרז פומבי מס' 93-77/16

מתן שירותי אחזקה לשירותי בריאות כללית - מחוז צפון

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 

כנס מציעים : בתאריך 15.6.2016 בשעה 13:00 ייערך הכנס מציעים ברח' מלאכה 3 נצרת עילית. בניין הנהלת מחוז צפון

מועד אחרון להגשה: 14.7.2016

 

=======================================

מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93-74/16

ניהול ותפעול של מועדון לקוחות יולדות בבי"ח מאיר במיקור חוץ

 

תאריך 25.7.2016

תשובות הבהרה לשאלות נוספות

 

תאריך 19.7.2016

מסמכי מכרז מעודכנים לתאריך 19.7.2016

 

*תאריך עדכון 5.7.2016 

דחיית מועד הגשה והודעה בדבר סיור מציעים 

נוסח מודעה

תשובות לשאלות הבהרה

 הוחלט על דחית מועד הגשת ההצעות למכרז זה, וכן על עריכת סיור למציעים פוטנציאליים. ההשתתפות בסיור אינה חובה. 

מועד סיור: 19.7.16 בשעה 11:30 במרכז רפואי מאיר.רח' טשרניחובסקי 59 בכפר סבא.בניין סטולברג קומה 2. 

מועד אחרון להגשה: 27.7.2016 בשעה 12:00  

 =============================================

*תאריך עדכון 19.6.16

יום אחרון לשאול שאלות הבהרה : 23.6.16 עד השעה 12:00

 

מודעה מתוקנת

 מסמכי מכרז

 מועד אחרון להגשה: 29.6.2016 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה נדחה  לתאריך: 7.7.16 עד השעה 12:00

* לצערנו התברר כי נפלה טעות סופר במספר הפקסימיליה אשר צויין במסמכי המכרז , כמספר אליו ניתן לשלוח שאלות הבהרה בנוגע למכרז זה.

השאלות הגיעו לידי צד  ג' והן אינן בידי הכללית.

להלן פרטי מייל למשלוח שאלות הבהרה: HilaAd@clalit.org.il 

הכללית תאריך את המועד למשלוח שאלות הבהרה, תפורסם הודעה נוספת בדבר המועדים החדשים.

 

========================================

מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93-73/16

לאספקת שירותי תפעול ואחזקה לבניינים,למערכות וחצרות במרכז הרפואי שניידר

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים 26.6.16

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

ארגז כלים חשמלאי

ארגז מיזוג אויר

דוח ציוד

כלי עבודה למסגר אינסטלטור

כלי עבודה מחלקתיים

דוח הוראות אחזקה שניידר

 

כנס מציעים : בתאריך 8.6.2016 השעה 10:30 בהנהלת בית החולים שניידר

מועד אחרון להגשה: 6.7.2016 בשעה 12:00 

========================================

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם ועם מו"מ מס' 93-63/16

הקמת,ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים בבאר שבע, בשיטת מיקור חוץ (outsourcing), עבור מחוז דרום של שירותי בריאות כללית

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

שלב ראשון (שלב מקדמי)-מיון מוקדם: למסור עד לתאריך 2.5.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 31.5.2016 בשעה 12:00

 

=========================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 93-56/16

מתן שירותי גינון למרכז הרפואי רבין

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 כנס מציעים : בתאריך 11.4.2016 בשעה 12:00 בבי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 2.5.2016 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי מס' 93/52-16

מתן שירותי הסעות בבית החולים הכרמל

 

נוסח מודעה

*מסמכי מכרז

מסמכי הסכם

כנס מציעים : בתאריך 29.3.2016  בשעה 12:00 במכרז רפואי כרמל

מועד אחרון להגשה: 19.4.2016 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 93/38-16

מתן שירותי היסעים עבור מרכז רפואי גריאטרי בית החולים רבקה

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 17.4.2016 בשעה 12:00

=========================================

מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 93/42-16

מתן שירותים לוגיסטיים לצורך פינוי מלאי תרופות עבור מינהל הספקה של שירותי בריאות כללית

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

תשובות לשאלות הבהרה 

תנאים להפעלת עגלות/מלגזות חשמליות

מועד אחרון להגשה: 5.4.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה : 30.3.2016 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי מס' 93/41-16

שירותי הדרכה והכשרה למאבטחים עבור שירותי בריאות כללית

 

מסמכי מכרז

נוסח מודעה מתוקנת 

נספח ד' (הצעת מחיר) מעודכן

תשובות לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 14.4.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 27.3.2016 בשעה 12:00

========================================

מכרז פומבי מס' 93/34-16

מתן שירותי אחזקה לשירותי בריאות כללית מחוז דרום

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

כנס מציעים: בתאריך 2.3.2016 בשעה 10:00 ברח' בזל 9 ב"ש

מועד אחרון להגשה: 29.3.2016 בשעה 12:00

==========================================

**** בשלב זה המכרז מוקפא

מכרז פומבי מס' 93/33-16

שירותי שינוי דגימות מעבדה עבור מחוז דן - פתח תקווה

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

כנס מציעים: בתאריך 7.3.2016 בשעה 9:00 בהנהלת מחוז דן-פ"ת

מועד אחרון להגשה: 31.3.2016

תאריך עדכון לגבי המכרז: 27.3.2016

מובהר בזה כי בעקבות שאלות הבהרה שהוגשו וכן  לאור טענות שונות שעלו בקשר עם מכרז מקביל שפורסם למתן שירותי שינוע דגימות מעבדה למחוזות אחרים,כללית החליטה להקפיא את המכרז.זאת, עד אשר תתקבל עמדתו הרשמית של משרד הבריאות ביחס לשאלה האם הדגימות האבחנתיות (דיאגנוסטיות) המיועדות לשינוע על פי המכרז הינן 'חומר מזהם' כהגדרתו בנוהל משרד הבריאות הרלבנטי [נוהל בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית (מספר סידורי SF51-001-6) שפורסם על ידי המחלקה למעבדות במשרד הבריאות (מיום 1 ביוני 2014)].

מיד לאחר קבלת תשובת משרד הבריאות, ועל סמך האמור בה, יפורסם מכתב הבהרה ובו מענה על כל שאלות המציעים במכרז.

=========================================

מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93/26-16

הפעלת מוקד שירות טלפוני במרכז הרפואי רבין

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

נספח ד' מתוקן (הצעת מחיר)

כנס מציעים: בתאריך 18.2.2016 בשעה 11:00 בבית חולים השרון

יש לשים לב שמצורף נספח ד' מתוקן (הצעת מחיר)

מועד אחרון להגשה: 17.3.2016

=========================================

מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 93/25-16

שכירות והפעלה של בית מרקחת בשטחי המרכז הרפואי רבין בית החולים בילינסון

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

כנס מציעים: בתאריך  18.2.2016 בשעה 12:30 בחדר ישיבות בלינסון-מרכז רפואי רבין

פרוטוקול כנס מציעים מיום 18.2.16-תשובות לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 13.3.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 3.3.2016

=========================================

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 93/23-16

שירותי היסעים באמבולנס לחולי דיאליזה עבור מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 28.2.2016

=========================================

מכרז פומבי  מס' 93-20/16 

אספקת שירותי ניקיון עבור מוסדות של שירותי בריאות כללית

יחידה: חטיבת לוגיסטיקה,תשתיות ומערכות מידע

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

קובץ אקסל

תשובות לשאלות הבהרה  

מועד אחרון להגשה: 22.3.2016 

=========================================   

* תאריך עדכון- 16/8/2016

הרינו להודיע שמועד הגשה נדחה. עדכונים לגבי מועד הגשה החדש יתפרסם בהמשך

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 93-19/16

מתן שירותי אחזקה

 *תאריך עדכון: 21.7.2016

*תאריך עדכון 25/8/2016

הרינו להודיע על דחיית מועד הגשת הצעות ליום 15.9.2016 (מועד המקורי 25.8.16) בשעה 12:00 ועל עריכת כנס מציעים נוסף.

נערכו שינויים מסויימים מסמכי מכרז.

כנס מציעים ייערך בתאריך 5.9.2016 משעה 10:00-12:00 ברח' בית הדפוס 20 ירושלים, שכונת גבעת שאול.

יחידה: מחוז ירושלים

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה: 12.9.2016

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 נוסח מודעה מעודכן 25.8.2016

מסמכי מכרז מעודכנים 25.8.2016

מועד אחרון להגשה: 15.9.2016 בשעה 12:00

כנס מציעים ייערך בתאריך 31.7.2016 בין השעות 10:00-12:00 ברחוב בית הדפוס 20 ירושלים,שכונת גבעת שאול. 

מועד אחרון להגשה : 25.8.2016 בשעה 12:00 

מועד אחרון להגשה: 21.2.2016 בשעה 12:00

 ========================================

     מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 93-18/16

ניהול והפעלת חנות ספרים

 

יחידה: מרכז רפואי סורוקה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

כנס מציעים בתאריך: 26/1/2016 בשעה 13:00 הנהלת המרכז הרפואי בסורוקה

מועד אחרון להגשה: 14/2/2016 בשעה 12:00

  

==========================================

מכרז 93-15/16

מכרז פומבי מספר 93-15/16- הפעלת דוכן סלולארי במרכז רווחה מרכז רפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

==========================================

מכרז 93-14/16

מכרז פומבי מספר 93-14/16- הפעלת חנות מוצרי לידה ותינוקות במכרז רווחה מרכז רפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

=========================================

מכרז 93-13/16

מכרז פומבי מספר 93-13/16 - הפעלת חנות ספרים במרכז רווחה מרכז רפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

=======================================

 

מכרז 93-12/16

מכרז פומבי מספר 93-12/16- הפעלת חנות בגדים במרכז רווחה מרכז רפואי מאיר.

יחידה: מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

=======================================

 

מכרז 93-6/16

מכרז פומבי מספר 93-6/16- הפעלת חנות אופטיקה ו/או הנעלה ו/או אורטופדיה בכניסה למרפאות חוץ מרכז רפואי מאיר.

יחידה:  מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

======================================

 

מכרז 93-7/16 

מכרז פומבי מספר 93-7/16- הקמה,ניהול והפעלה של פיצריה במכרז הרפואי רבין- בית החולים בלינסון 

יחידה: מרכז רפואי בלינסון

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה:   7.2.2016   

מועד אחרון מעודכן- נדחה ל-10.2.2016 עד השעה 13:00

מועד אחרון נדחה לתאריך 15.2.2016 עד השעה 12:00

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

היא הגיעה!

אפליקציית כללית החדשה

כל השירותים הדיגיטליים של כללית במקום אחד. הורידו כבר עכשיו את האפליקציה החדשה שלנו

ניוזלטר כללית

אני מסכים לקבל הודעות במייל