חיפוש

dsdsdsd
מכרזים לעניינים כלליים

מכרזים לעניינים כלליים

מכרזים פומביים לעניינים כלליים

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-21/20

שירותי הובלה ושינוע של ציוד קל וכבד עבור מחוז תל-אביב-יפו

*תאריך פרסום: 21.01.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות:20.02.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-17/20

ניהול ותפעול (במיקור חוץ) של מועדון יולדות עבור המרכז הרפואי העמק 

*תאריך פרסום: 19.01.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות:16.02.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-09/20

שירותי היסעים עבור המרכז הלוגיסטי בשוהם 

*תאריך פרסום: 09.01.2020

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.02.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-08/20

לניהול ותפעול (במיקור חוץ) של מועדון לקוחות יולדות - מרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום: 05.01.2020

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות: 02.02.2020 בשעה 11:00 

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-177/19

שירותי הסעות לעובדי המרכז הרפואי העמק

*תאריך פרסום: 29.12.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 19.01.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.01.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי עם בחינת דו שלבית מס' 93-178/19

הקמת,ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים באזור קריית עתידים בתל אביב בשיטת מיקור חוץ outsourcing  

*תאריך פרסום: 23.12.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 15.01.2020

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה.

תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך. 

נוסח מודעה

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות: 20.01.2020 בשעה 11:00 


==========================================================

מכרזים פומביים להפעלת חנויות במרכז הרווחה והמסחר במרכז הרפואי מאיר 

*תאריך פרסום: 23.12.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 23.01.2020 

נוסח מודעה משותפת 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

הרינו להודיע בזב כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים נדחה לתאריך 09.02.2020 בשעה 11:00 (במקום 29.01.2020)

מכרז פומבי מס' 93-169/19 -הפעלת חנות ממכר מזון טבעוני/צמחוני או פרעצל 

מסמכי מכרז 169/19


מכרז פומבי מס' 93-170/19- הפעלת מסעדת בשרית 

מסמכי מכרז 170/19 


מכרז פומבי מס' 93-171/19- הפעלת בית קפה/ מסעדת חלבית ודוכן 

מסמכי מכרז 171/19


יתקיים במכרז מס' 93-171/19 סיור מציעים (רשות) בתאריך 08.01.2020 בשעה 11:00 בבית החולים מאיר, רח' צ'רניחובסקי 59 , כפר סבא 


מכרז פומבי מס' 93-172/19- הפעלת חנות לממכר פריטי הלבשה תחתונה 

מסמכי מכרז 172/19 


מכרז פומבי מס' 93-173/19- הפעלת חנות לממכר אביזרי אורתופדיה או אספקת שירותי בנקאות 

מסמכי מכרז 173/19 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 09.02.2020 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות עבור כל המכרזים הינו עד לתאריך :29.01.2020 בשעה 11:00


==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-175/19 

ניהול והפעלת קפיטריה חלבית במרכז הרפואי שלוותה 

*תאריך פרסום: 23.12.2019

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

יתקיים כנס מציעים (רשות) בתאריך 22.01.2020 בשעה 9:00-10:00 בבית החולים שלוותה, רח' עלית הנוער 13 הוד השרון.

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.02.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-166/19

אספקת תווי שי לחג הפסח תש"פ וראש השנה תשפ"א 

*תאריך פרסום:12.12.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 06.01.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.01.2020 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-167/19 

מתן שירותי גינון עבור מחוז שרון שומרון 

*תאריך פרסום: 05.12.2019 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 26.12.2019 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

נספח ד' - הצעת מחיר 

נספח בטיחות לקבלן שאינו קבלן בנייה 

מועד אחרון להגשת הצעות : 16.01.2020 בשעה 11:00 

=========================================================

קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי התפתחות הילד עבור מוז צפון 

*תאריך פרסום: 03.12.2019

נוסח מודעה

מסמכי קול קורא 

נספח ג'

נספח ד' 

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-161/19

הקמת,ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים בעפולה בשיטת מיקור חוץ (outsourcing) עבור מחוז צפון 

*תאריך פרסום: 01.12.2019 

* תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה ומסמכי מכרז מעודכנים: 02.01.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים - נכון לתאריך 02.01.2020 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

חוזר מנהל הרפואה במשרד הבריאות 02/19

מועד אחרון להגשת הצעות: 08.01.2020 בשעה 11:00 

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-160/19

הקמה, ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים ברהט בשיטת מיקור חוץ (outsourcing) עבור מחוז דרום 

*תאריך פרסום: 27.11.2019

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 01.01.2020 

תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 08.01.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 19.01.2020 בשעה 11:00 (במקום 05.01.2020) 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 19.01.2020 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.01.2020 בשעה 11:00 

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-154/19

שירותי שינוע והובלה של מוצרים סטרילים עבור המרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום:21.11.2019

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות עד לתאריך: 19.12.2019 בשעה 11:00 

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-120/19

תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של חניון בן חמישה מפלסים תת-קרקעיים ומפלס עילי אחד ו - 1,400 מקומות חניה לפחות במתחם בי"ח שניידר בשיטת DBOT וכן לתפעול של כלל החניונים במתחם בית חולים שניידר

*תאריך פרסום: 16.9.2019

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה ומסמכי מכרז מעודכנים: 23.09.2019 

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 15.12.2019 בשעה 11:00 (במקום 24.10.2019). כמו כן, בוצעו מספר עדכונים בנוסח המכרז. 

*תאריך פרסום 3 קבצים שנשמטו מהדיסק : 07.10.2019 

*תאריך פרסום כנס מציעים:10.10.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד לשאלות הבהרה: 04.11.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 27.11.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול סיור מציעים + תשובות לשאלות הבהרה + נספחים:16.12.2019 

*תאריך פרסום הודעה #2 - 26.12.2019 

*תאריך פרסום הודעה #3- 15.01.2020

*תאריך פרסום הודעה #4- 20.01.2020 

הודעה מספר 4 

הודעה מספר 3 

הודעה מספר 2 

פרוטוקול סיור מציעים + תשובות לשאלות הבהרה

כתב ערבות 

נספח יז'-הסכם ישיר 

נספח בינוי 

נספח תנאים כללים להתקשרויות עם קבלים 


הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 30.01.2020 בשעה 11:00 (במקום בתאריך 15.12.2019) 

נוסח מודעה -דחיית מועד הגשה 


הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה לתאריך 12.11.2019 בשעה 11:00 

יתקיים סיור באתר בתאריך 31.10.2019 בשעה 10:00 בבית החולים שניידר, מהאטריום שניידר,קומה 3 .התכנסות ליד המודיעין. 

השתתפות בסיור אינה חובה אלה רשות בלבד. 

נוסח מודעה- סיור באתר 

הרינו להביא לתשומת לב המציעים כי מהתקליטור (דיסק) אשר הועבר למציעים הפוטנציאלים נשמטו מספר קבצים . 

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

מודעה

מסמכי מכרז -מעודכנים 

הסכם 

הודעה מס' 1- עדכון מועדים במכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות : 24.10.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15.12.2019 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 30.01.2020 בשעה 11:00 

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-100/19

ניהול והפעלת בית מאפה במרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום: 21.7.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 08.08.2019 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח ט'-תשריט הנכס 

מועד אחרון להגשת הצעות:18.08.2019 בשעה 11:00

=============================================================

הליך קול קורא מס' 93-99/19

עריכת רשימת ספקים למתן שירותי סיעוד בבתי מבוטחים במחוז ירושלים בשנים 2019-2021

*תאריך פרסום: 16.07.2019

*תאריך דחיית מועד הגשה: 13.08.2019

*תאריך דחיית מועד הגשה נוסף: 26.08.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה נוסף: 23.09.2019

הרינו להודיע בזה שמועד ההגשה בהליך נדחה. תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך. 

נוסח מודע-דחיית מועד הגשה 23.09.2019

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא 

מועד אחרון להעביר שאלות הבהרה: 04.08.2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך :24.09.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 09.09.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגיש הצעות: 18.08.2019 בשעה 11:00 

============================================================

מכרז פומבי מס' 93-85/19

מתן שירותים בתחום פעילות גופנית וקידום אורח חיים בריא עבור עמיתי תכניות שירותי הבריאות הנוספים של שירותי בריאות כללית 

*תאריך פרסום: 04.07.2019 

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 07.08.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז מעודכנים:15.08.2019

הרינו להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה נדחה לתאריך 03.09.2019 בשעה 11:00(במקום 12.08.2019) 

בהמשך למענה לשאלות ההבהרה ולמען הסר כל ספק , הרינו להבהיר בזה כלהלן: 

כפי שצוין בתשובות, יש להגיש את ההצעה ללא מע"מ , מאחר ושיער במע"מ עשוי להשתנות מעת לעת. יחד עם זאת, ההשוואה הכספית בין ההצעות שיוגשו למכרז תיעשה לפי סכום ההצעה המלא, כולל מע"מ . אם יחול שינוי בשיעור המע"מ , ועל ההצעה הזוכה יחול מע"מ, התמורה תשתנה בהתאם לשינוי בשיעור המע"מ. על כל מציע לציין האם יש להוסיף מע"מ כחוק להצעתו. 

גם לשאלה 10 לשאלות ההבהרה- חלותו של חוזר רשות המיסים שצוטט הינו על "המדינה וזרועותיה" בלבד. בנוסף, גם חוזר זה אינו מחיבב בהכרח כי השוואת ההצעות לא תכלול מע"מ. 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

מסמכי מכרז-מעודכנים 15.8.2019

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 03.09.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות: 12.08.2019 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-50/19

שמירות פרטיות על מאושפזים בשטחי המרכז הרפואי קפלן

*תאריך פרסום: 27.06.2019

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 30.07.2019 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז מעודכנים:11.08.2019

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 02.09.2019 בשעה 11:00 (במקום בתאריך 04.08.2019) 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

מסמכי מכרז-מעודכנים 11.8.2019 

מועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך :02.09.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות: 04.08.2019 בשעה 11:00 

==========================================================

מכרז פומבי מס'  93-76/19

לפעלת מסעדת פיצרייה במרכז הרפואי סורוקה

*תאריך פרסום: 20.06.2019 

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז

נספחים: 

מפרט כללי:

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

תוכניות חשמל : 

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

קובץ מספר 4 

קובץ מספר 5 

קובץ מספר 6 

תוכניות מיזוג בטיחות וקונסטרוקצית פתחים :

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

קובץ מספר 4 

קובץ מספר 5 

תוכנית אלומיניום ואדריכלות: 

קובץ מספר 1 

קובץ מספר 2 

קובץ מספר 3 

קובץ מספר 4 

כתב קמויות

מפרט טכני -פיצרייה

בתאריך 10.07.2019 בשעה 11:00 ייערך סיור במרכז הרפואי סורוקה, שד' רגר באר שבע-חדר ישיבות של משרד ההנהלה - השתתפות בכנס הינו רשות 


מועד אחרון להגשת הצעות :01.08.2019 בשעה 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מס' 93-77/19

הרשאה להפעלת תחנת מוניות במרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום: 19.06.2019

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות: 17.07.2019 בשעה 11:00 

======================================

מסמכי מכרז מעודכנים לתאריך 17.06.2019 

נוסח מודעה מעודכן 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 30.06.2019 בשעה 11:00 

מועד אחרון להגשת הצעות:18.06.2019 בשעה 11:00

 שירו

נוסח מודעה

מכרז פומבי מס' 93-57/19

שירותי שינוע דגימות מעבדה עבור מחוז שרון שומרון

*תאריך פרסום:11.04.2019

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:21.05.2019 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות:27.05.2019 בשעה 11:00 

====================================

נוסח מודעה בדבר סיור + דחיית מועד הגשה 

מסמכי מכרז מעודכנים

טבלת תעריף עובדי ניקיון -1.1.2019

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 03.07.2019 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 12.06.2019 בשעה 11:00 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 13.05.2019 

הרינו להודיע בזה כ המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 04.06.2019  בשעה 11:00 (במקום 19.05.2019)

נוסח מודעה -דחיית מועד הגשה

מכרז זה מחליף את ובא במקום מכרז מס' 93-48/18,אשר הוקפא בתאריך 25.04.2018 ובוטל.

 

 

 

 

 

קובץ 2

 להלן קבצים אשר שייכים ל-2 המכרזים :

מפרט כללי

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 5

 

קובץ 5

 

תוכנית אלומיניום ואדריכלות

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

 

 מועד אחרון להגיש הצעות עבור 2 המכרזים הינו עד לתאריך 12.11.2018 בשעה 11:00

 

 

 

 מפרט כללי

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

קובץ 5

תוכנית אלומיניום ואדריכלות

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

מועד אחרון להגיש הצעות עבור 4 המכרזים נדחה לתאריך 13.6.2018 בשעה 11:00 . 

מועד האחרון להגיש הצעות עבור 4 המכרזים של סורוקה הינו עד לתאריך 31.05.2018 בשעה 11:00

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - מעודכן לתאריך 07.05.2018

קובץ אקסל-תעריף עובדי ניקיון (מעודכן)

הרינו להודיעכם כי מועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15.5.2018 בשעה 11:00(במקום 8.5.2018 בשעה 11:00)

נוסח מודעה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה-93-21/18

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח 6-תשריט המושכר

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

תאריך פרסום: 23.1.2018

תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 12.2.2018

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה 21.2.2018 בשעה 11:00

 

*תאריך פרסום:28.12.2017

*תאריך פרסום הודעה על דחיית מועד הגשה: 29.1.2018

*תאריך פרסום מסמכי מכרז עדכניים: 18.2.2018

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה:13.3.2018

נוסח מודעה-עדכני 18.2.2018

 מסמכי מכרז-עדכני 18.2.2018

כנס מציעים ייערך בתאריך 14.1.2018 בשעה 12:00 במרכז רפואי כרמל. הכנס אינו חובה אלא רשות.

 פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 21.3.2018 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה:4.2.2018 בשעה 11:00

*תאריך פרסום:28.12.17

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה  : 25.1.18

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז עדכניים : 11.2.2018

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה לתאריך 26.2.2018(במקום 18.2.18): 12.2.2018

נוסח מודעה

מסמכי מכרז-עדכני ל-11.2.18

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

פירוט שעות עבודה

 הרינו להודיעכם בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 26.2.18 בשעה 11:00 (במקום 18.2.18)

כנס מציעים ייערך בתאריך 14.1.2018 בשעה 15:00.הנהלת מחוז דרום. השתתפות בכנס הינו חובה.

מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 26.02.2018 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 1.2.2018 בשעה 11:00

*תאריך פרסום: 7.12.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:28.12.2017

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 07.01.2018 בשעה 11:00

*תאריך פרסום: 7.12.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה: 3.1.2018

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 נוסח מודעה

 מסמכי מכרז

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 24.12.2017 בשעה 10:30 במרכז הרפואי רבין.ההשתתפות בכנס הינו חובה.

 

מועד אחרון להגשה: 10.01.2018 בשעה 11:00

*תאריך פרסום: 5.12.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה : 26.12.17

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח יא'-מבנה חוות הדעת

 

מועד אחרון להגשה: 02.01.2018 בשעה 11:00

*תאריך פרסום:30.11.2017

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

מועד אחרון להגשה: 27.12.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום: 30.11.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים והודעה בדבר דחיית מועד הגשה: 1.1.2018

הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 15.1.2018 בשעה 11:00(במקום 8.1.2018 )

פרוטוקול כנס מציעים

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

כנס מציעים ייערך ביום 21.12.2017 בשעה 14:00-15:00.

הכנס אינו חובה אלה רשות.

מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך 15.1.2018 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 08.01.2018 בשעה 11:00

*תאריך פרסום:28.11.17

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 19.12.17

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח יג'-רשימת מרפאות הכללית

מועד אחרון להגשה: 26.12.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום: 23.11.2017

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 24.12.17

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים וקבצים מעודכנים:8.1.2018

הרינו להודיעכם בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 25.1.2018 בשעה 11:00(במקום 4.1.18)

 נוסח מודעה

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

מסמכי מכרז- מעודכנים 8.1.2018

וותק עובדים-מעודכן 8.1.2018

סידור עבודה יום חול-מעודכן 8.1.2018

סידור עבודה שבת/חג-מעודכן 8.1.2018

טבלת תעריף עובדי ניקיון - מעודכן 1.12.2017

כנס מציעים ייערך בתאריך 18.12.2017 בשעה 10:00-12:00 במרכז רפואי קפלן. השתתפות בכנס הינה חובה

 מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך 25.1.2018 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 4.1.2018 בשעה 11:00

*תאריך פרסום: 16.11.2017

*תאריך פרסום לפרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:13.12.17

 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

שמות מרפאות ראש העין

שמות מרפאות מינהלת דן-פ"ת

מרפאות עם כתובות וטלפונים מינהלת פ"ת

פירוט רכבים פר מסלול

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

רשימת מסלולים לפי אשכולות

 

מועד אחרון להגשה: 24.12.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום:16.11.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים:7.12.17

פרוטוקול כנס מציעים מיום 3.12.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 3.12.2017 השעה 11:00-12:00 במרכז הרפואי סורוקה.השתתפות בכנס הינו חובה .

 

מועד אחרון להגשה : 21.12.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום: 14.11.2017

*במודעה לעיתונות מיום 14.11.17 נפלה טעות סופר. להלן נוסח המודעה העדכני

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 4.12.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 13.12.17

 הרינו להודיעכם בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבנדון נדחה לתאריך20.12.2017 בשעה 11:00.

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

חוברת

הנחיות לתיאום שמירה לא רפואית

נוסח מודעה - עדכני

מסמכי מכרז

 מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 20.12.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 7.12.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום: 9.11.2017

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 4.12.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה + מסמכי מכרז ונספחים עדכניים: 12.11.2018

הרינו להודיע שמועד ההגשה במכרז נדחה.תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך.

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז עדכניים 12.11.2018

נספח ג'2-מעודכן

 טבלת תעריף עובדי ניקיון-מעודכן 1.6.2018

 כנס מציעים יערך בתאריך 23.11.2017 בשעה 11:30 במשרדי הלוגיסטיקה , רח' לאה גולדברג 1 ירושלים . השתתפות בכנס הינה חובה.

מועד אחרון להגשת הצעות : 28.11.2018 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 12.12.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום המכרז: 2.11.2017

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה:29.11.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה ועדכון מסמכי מכרז : 4.12.17

הרינו להודיעכם בזה כי המועד להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 17.12.2017 בשעה 11:00(במקום 3.12.2017 בשעה 11:00)

 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז- מעודכנים 4.12.17

 

 מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 17.12.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 3.12.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום המכרז: 2.11.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים: 30.11.17

 פרוטוקול כנס מציעים

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 21.11.2017 בשעה 10:00 בבית החולים לוינשטיין. הכנס אינו חובה אלה רשות

 

מועד אחרון להגשה: 11.12.2017 בשעה 11:00

 *תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים:23.10.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 *הרינו להביא לידיעת כל המשתתפים הפוטנציאליים, כי ניתן לשלוח שאלות הבהרה בנוגע למכרז .

(מובהר כי הכוונה הינה להבהרות שאינם בהירים דיים, ולא בבקשות לשינוי תנאי המכרז)

את השאלות ההברה יש להעביר במסמך וורד עד לתאריך 22.10.17בשעה 10:00 לכתובת מייל :hilaad@clalit.org.il

כנס מציעים יערך בתאריך 15.10.2017 בשעה 9:30-10:30 בבית החולים לוינשטיין . הכנס אינו חובה אלא רשות .

מועד אחרון להגשה: 31.10.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה : 31.10.2017

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז- מעודכנים

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

טבלת תעריף עובדי ניקיון

 

כנס מציעים יערך בתאריך 19.10.2017 בשעה 12:30 בבית החולים סורוקה.

מועד אחרון להגשה : 7.11.2017 בשעה 11:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 13.9.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום פרוטוקול שאלות הבהרה:12.7.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח ג'1

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

מועד אחרון להגשה: 18.9.2017 בשעה 11:00 

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה:

12.9.17

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 13.9.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

טבלת תעריף לעובדי ניקיון

 הרינו להודיעכם בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 2.10.17 בשעה 11:00

 כנס מציעים יערך ביום 22.8.2017 בשעה 9:00 במרכז רפואי העמק

 

מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 2.10.17 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 19.9.2017 בשעה 11:00

 *תאריך פרסום דחיית מועד הגשה:19.9.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה: 26.9.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

**הרינו להודיעתכם כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.10.2017 בשעה 11:00 (במקום 26.9.17) .

 

כנס מציעים יערך ביום 3.9.2017 בין השעות 9:00-12:00 במינהל הספקה-מרלו"ג שוהם.

 מועד אחרון להגשה: 15.10.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 26.9.2017 בשעה 11:00

 *תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 11.9.17

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:13.9.17

הרינו להודיע כי עקב ההנחיות החדשות של משרד הבריאות בנושא הפעלת מוקדים,הוחלט בשלב זה על הקפאת המכרז עד להודעה חדשה. - (תאריך פרסום 14.9.17)

שלב הראשון - עד לתאריך 13.8.17 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

הרינו להודיע עי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 27.9.17 בשעה 11:00.

מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך 27.9.17 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 13.9.2017 בשעה 11:00

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:30.8.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

מועד אחרון להגשה: 14.9.2017 בשעה 11:00

 *תארי פרסום פרוטוקול כנס מציעים: 29.8.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים

 

כנס מציעים יערך בתאריך 7.8.2017 בשעה 11:30-13:00 במרכז הרפואי קפלן, ברחוב פסטרנק 1 רחובות.

 

מועד אחרון להגשה: 6.9.2017 בשעה 11:00

 *תאריך פרסום הודעה דחיית מועד הגשה:29.8.17

*תאריך פרסום פרוטוקול : 5.9.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

טבלת תעריף לעובדי ניקיון מעודכן

 

כנס מציעים יערך בתאריך 2.8.2017 בשעה 10:00. בבית החולים גהה, רחוב הלסינקי 1 פתח תקווה

 הרינו להודיעתכם כי המועד האחרון לגשת הצעות למכרז,שנועד ליום 4.9.2017, נדחה לתאריך 11.9.2017 עד השעה 11:00.

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו בזמן הקרוב

מועד אחרון להגשה נדחה : 11.9.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 4.9.2017 בשעה 11:00.

 *תאריך פרסום הודעה דחיית מועד הגשה:28.8.17

*תאריך פרסום פרוטוקול -3.9.2017

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

טבלת ריכוז תעריפים

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 כנס מציעים יערך בתאריך 9.8.2017 בשעה 11:00 במחוז מרכז, רחוב הרצל 30 ראשון לציון.

*הרינו להודיעכם כי מועד האחרון להגשת הצעות למכרז,שנועד ליום 3.9.17, נדחה לתאריך 10.9.2017 עד השעה 11:00.

תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו בזמן הקרוב

 מועד אחרון להגשה נדחה: 10.9.2017 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה : 3.9.2017 בשעה 11:00.

 

נוסח מודעה

 

מסמכי מכרז - עדכני 24.7.17

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

קבצים למסמכי מכרז :

מרפאות חפר

מרפאות שומרון

מרפאות שרון

 

מועד אחרון להגשה: 30.7.2017 בשעה 11:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - מעודכנים  26.7.17

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

כנס מציעים יערך בתאריך 9.7.2017 בשעה 9:00 במחוז מרכז, רחוב יהונתן 9 רחובות.

 

מועד אחרון להגשה: 3.8.2017 בשעה 11:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

 

מועד אחרון להגשה: 16.7.2017 בשעה 11:00 

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות ועדכון נתונים:6.7.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה ועדכון נתונים

קבצים למסמכי מכרז:

טבלת ריכוז תעריפים

נוהל ניקיון במחוזות

פינוי פסולת בבתי חולים ומרפאות

דרישות ציוד ניקיון וחומרים - מעודכן 6.7.17

סידור עבודה - מעודכן 6.7.17

סידור עבוד כללית מושלם

 

מועד אחרון להגשה: 12.7.2017 בשעה 11:00

 *תאריך עדכון בדבר דחית מועד הגשה: 3.7.17

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה ,מסמכי מכרז עדכניים וטבלת ריכוז תעריפים:22.2.18

מסמכי מכרז- מעודכן 22.2.2018

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

טבלת ריכוז תעריפים

קבצים למסמכי מכרז-בי"ח רבין:

מפרט כח אדם הנדרש בבית הספר סיעוד

מפרט חומרי ניקוי ועזרים עבור ביה"ס לסיעוד

שטחי הניקיון וסוג עבודות הניקיון-בי"ח השרון

מפרט לניקוי שטיחים

עובדי שרות קנוי במטבח וחדר אוכל

תכנית ניקוי שטיחים שנתית

משמרות ניקיון-שעות מרוכזות

תקני כוח אדם

 

כנס מציעים יערך בתאריך 26.6.2017 בשעה 10:00 בבי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה : 15.3.2018 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 13.7.2017 בשעה 11:00

 

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז- מעודכן 21.6.17

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נספח הצהרת המציע ואישור רו"ח - מעודכן 21.6.17

 

מועד אחרון להגשה: 27.6.2017 בשעה 11:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז - מעודכן 14.6.17 

טבלת ריכוז תעריפים - מעודכן 14.6.17

כנס מציעים יערך בתאריך 4.6.2017 בשעה 9:00 בבית החולים מאיר.

 

מועד אחרון להגשה: 29.6.2017 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

תשומת לב המציעים מופנית לנספח יא'3- נספח הגנת המידע, עליו יש לחתום ולצרף להצעה

נספח יא'3

 

מועד אחרון להגשה: 20.6.2017 בשעה 12:00.

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

כנס מציעים יערך בתאריך 1.6.2017 בשעה 10:30 בבית החולים לוינשטיין

 

מועד אחרון להגשה: 25.6.2017 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 13.6.2017 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

 

כנס מציעים: יערך בתאריך 18.5.17 בשעה 14:00 בבי"ח לוינשטיין

שאלות הבהרה ניתן להעביר לגב' הילה מוסבי עד לתאריך 24.5.2017 בשעה 12:00 .

מייל:hilaad@clalit.org.il או פקס: 03-7608593

מועד אחרון להגשה: 8.6.2017 בשעה 12:00

 *תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה + טבלת ריכוז תעריפים :17.5.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

קובץ- שעות ניקיון כולל מטבח

קובץ- חומרי ניקוי,ציוד,בגוד והנעלה

 פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

קובץ אקסל- טבלת ריכוז תעריפים

כנס מציעים: יערך בתאריך 30.4.2017 בשעה 11:00 ברחוב מיכל 7 חיפה.

 

מועד אחרון להגשה: 28.5.2017 בשעה 12:00

 *תאריך עדכון הודעה בדבר דחיית מועד הגשה:29.3.17

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים+תשובות לשאלות הבהרה:23.4.17

*עדכון בדבר שעות ניקיון הנדרשות,כתובת המרפאות ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות:25.4.17

הרינו להודיעכם בזה כי הוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתאריך 9.5.2017 בשעה 12:00 . 

להלן קבצים מעודכנים בדבר שעות הפעילות הנדרשות וכן כתובת המרפאות והאתרים עבור כל מינהלת . 

נתוני מרפאות לפי מנהלות

 מינהלת גליל

מינהלת נצרת

מינהלת עמקים

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 הרינו מתכבדים להודיע בזה כי המועד שנקבע להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 30.4.17 בשעה 12:00(במקום 19.4.17)

כנס מציעים: יערך בתאריך 21.3.2017 בשעה 9:00-10:30 ברחוב המלאכה 3 נצרת עילית.

מועד אחרון נדחה לתאריך 9.5.2017 בשעה 12:00

 מועד אחרון נדחה לתאריך 30.4.17 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 19.4.2017 בשעה 14:00.

 *תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים + תשובות לשאלות הבהרה:23.3.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

  

כנס ספקים: ייערך במינהל הספקה-מרלו"ג צפון בתאריך 9.3.2017 בשעה 8:30-10:00.

כתובת: רחוב חלוצי התעשיה 91 בחיפה.

 

מועד אחרון להגשה:30.3.2017 בשעה 14:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

מועד אחרון להגשה: 20.3.2017 בשעה 14:00

 *תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:8.3.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 

מועד אחרון להגשה: 16.3.2017 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 

מועד אחרון להגשה: 15.3.2017 בשעה 12:00

*תאריך פרסום פרוטוקול סיור ספקים ותשובות לשאלות הבהרה:12.2.17

*תאריך פרסום הבהרה-15.2.17

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול סיור ספקים מיום 24.1.17 ותשובות לשאלות הבהרה

קובץ אקסל- שעות עבודה ניקיון עבור בנין הצפוני

בעקבות מספר שאלות שהגיעו לידינו בדבר אי התאמה בין פירוט השעות והתפלגות העובדים בין הבניינים באקסל,לבין דף סיכום השעות, הרינו להבהיר כלהלן:

פירוט השעות והתפלגותן,בגליון האקסל,אינו סופי ואני מדויק,הוא ממילא משתנה מעת לעת, ונועד להדגמה והתרשמות.

סך השעות החודשי הממוצע הוא בהתאם לאמור בדף השעות-העמוד האחרון של האקסל.

 

 סיור ספקים ביום 24.1.2017 בין השעות 9:00-10:30

מיקום המפגש: משרדי הנהלת בי"ח שניידר,ברח' קפלן 14 פתח תקוה.

השתתפות בסיור איננה חובה אלה רשות בלבד.

 

מועד אחרון להגשה: 20.2.2017 בשעה 12:00

 *תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה:6.2.17

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

תשובות לשאלות הבהרה

 

מועד אחרון להגשה: 12.2.2017 בשעה 12:00

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:22.1.2017

 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 29.1.2017 בשעה 12:00

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה:24.1.2017

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

 כנס ספקים ייערך בבית הנהלה הראשית ברחוב ארלוזורוב 101 תל אביב בתאריך 10.1.2017 בשעה 13:00

 

מועד אחרון להגשה: 2.2.2017 בשעה 12:00

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה:17.1.17

 

נוסח המודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה-מעודכן 19.1.17

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 3.1.2017 בשעה 12:30 בבי"ח בלינסון.

מועד אחרון להגשה: 26.1.2017 בשעה 12:00

 *תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה וכנס מציעים:17.1.17

נוסח המודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה וכנס מציעים

 

כנס מציעים ייערך בתאריך 3.1.2017 בשעה 11:00 בבי"ח בלינסון.

מועד אחרון להגשה: 26.1.2017 בשעה 12:00

 * תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:3.1.2017

*תאריך עדכון נספח ג'1-נספח התמורה:10.1.2017

נוסח המודעה

מסמכי מכרז מעודכנים - 10.1.2017

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נספח ג'1 מעודכן

 

סיור ספקים- ביום 15.12.2016 בשעה 11:00

מקום המפגש- כניסה ללובי בית החולים- בית רבקה.

ההשתתפות בסיור איננה חובה אלא רשות בלבד.  

מועד אחרון להגשה: 12.1.2017 בשעה 12:00

 יחידה: מחוז דן-פ"ת

נוסח המודעה

מסמכי מכרז

 

 מועד אחרון להגשה: 13.12.2016 בשעה 12:00

יחידה: מחוז דרום

*תאריך עדכון דחיית מועד הגשה:15.12.16

מועד שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנון נדחה לתאריך 22.1.2017 (במקום 22.12.2016).

נוסח מודעה מעודכנת - (דחיית מועד הגשה)

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

 מועד אחרון להגשה: 22.12.2016 בשעה 12:00

 מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך 22.1.2017 בשעה 12:00 

 *תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה: 14.12.16

תשובות לשאלות הבהרה

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 21.12.2016 בשעה 12:00

 ------------------------------------------------------------------------------

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

הודעת הבהרה

מועד אחרון להגשה: 5.12.2016 בשעה 12:00

 *תאריך עדכון דחיית מועד הגשה-16.11.16

*תאריך עדכון דחיית מועד הגשה למועד חדש ופרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה : 24.11.16

הרינו להודיע כי המועד שנקע להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.12.2016 (במקום 21.11.16).  

נוסח מודעה מעודכנת

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנדון ואשר נועד ליום 21.11.2016 נדחה.

בשלב זה טרם נקבע מועד להגשה.

תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך.

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון נדחה לתאריך: 15.12.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 21.11.2016 בשעה 12:00

 *תאריך עדכון דחיית מועד הגשה- 8.11.16

*תאריך עדכון מועד הגשה חדש-17.11.2016

הרינו להודיע כי מועד שנקבע להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך  1.12.2016 (במקום 14.11.2016). 

עודכנו נספחים ג',ג'-1 למסמכי מכרז ומוצגות בתשובות לשאלות הבהרה. 

נוסח מודעה החדשה

תשובות לשאלות הבהרה

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנדון ואשר נועד ליום 14.11.16 נדחה.

בשלב זה טרם נקבע מועד להגשה.

נוסח המודעה

מסמכי המכרז

תאריך אחרון להגשה: 14.11.2016 בשעה 12:00

 תאריך אחרון להגשה נדחה לתאריך 1.12.2016 בשעה 12:00

 *תאריך עדכון דחיית מועד הגשה- 8.11.16

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים מיום 6.10.16 ותשובות לשאלות הבהרה: 24.1.2017

*תאריך פרסום פרוטוקול סיור קבלנים:1.2.17

תאריך פרסום: 16.9.2016

-------------------------------------------------

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנדון ואשר נועד ליום 14.11.16 נדחה.

בשלב זה טרם נקבע מועד להגשה.

תפורסם הודעה בדבר מועד ההגשה החדש בהמשך.

----------------------------------------------------

הרינו מתכבדים להודיע הזה על עדכון במסמכי המכרז בנושא תקופת השכירות,וכי המועד שנקבע להגשת הצעות למכרז שבנדון,נדחה לתאריך 7.2.2017 עד השעה 12:00 (במקום 14.11.2016).

נוסח המודעה

מסמכי מכרז- נוסח מעודכן 24.1.17

 תשריט - נספח 6

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 31.1.2017

 

תאריך אחרון להגשה: 7.2.2017 בשעה 12:00

תאריך אחרון להגשה: 14.11.2016 בשעה 12:00

*תאריך פרסום: 8/9/2016

*תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה 10.11.2016

*תאריך פרסום מענה לשאלות לאחר קבלת תשובות לשאלות הבהרה 14.11.2016  

 

תשובות לשאלות לאחר קבלת תשובות לשאלות הבהרה

 

תשובות לשאלות הבהרה

נספח ג'1 למסמכי מכרז מעודכן

מודעה

מודעה - פרסום מודעה

הודעה - בדבר קיום סיור מציעים ודחיית מועד הגשה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה נדחה ל : 17.11.2016 בשעה 12:00

 *תאריך 24.8.2016

תשובות לשאלות הבהרה

מודעה

מסמכי מכרז

טבלת הצעת מחיר

מועד אחרון להגשה: 11.9.2016 עד השעה 12:00

 *תאריך עדכון 25.8.2016

הרינו להודיע שמועד הגשה למכרז נדחה.

עדכונים לגבי מועד הגשה החדש יתפרסם בהמשך.

מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 5.9.2016 עד השעה 12:00

 

*תאריך פרסום מענה לשאלות הבהרה-מענה מספר 2 - 8.9.16  

תשובות לשאלות הבהרה מספר 2

 *תאריך עדכון:18.8.2016

הרינו להודיע בזה כי מועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ונקבע ליום 11.9.2016 בשעה 12:00 .

*תאריך פרסום תשובות לשאלות הבהרה + קובץ תחשיב "עלות שכר" למאבטח/אחמ"ש/סייר  מעודכן :24.8.16  

תשובות לשאלות הבהרה

מודעה מעודכנת

מסמכי מכרז

 

נספח ג'1 למסמכי מכרז

תחשיב "עלות שכ"ר למאבטח/אחמ"ש/סייר בעל ותק של עד 3 שנים-מעודכן

תחשיב "עלות שכר" לבודק בטחוני לא חמוש/סדרן בעל ותק של עד 3 שנים

 מועד אחרון להגשה: 11.9.2016 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 25.8.2016 עד השעה 12:00

 

כנס מציעים : בתאריך 19.7.2016 בשעה 11:30 בהנהלה הראשית רחוב ארלוזורוב 115 ת"א קומת כניסה אולם רוזמרין.

זמן לשאלות עד ליום 24.7.2016 בשעה 12:00

מודעה

מסמכי המכרז

הצעת מחיר של המציע

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 מועד אחרון להגשה: 18.8.2016 עד השעה 12:00

 *תאריך עדכון:28.7.2016

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 נדחה לתאריך 18.8.2016 עד השעה 12:00

 תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה מתוקנת

מסמכי מכרז

 מועד אחרון להגשה: 1.8.2016 עד השעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 

כנס מציעים : בתאריך 15.6.2016 בשעה 13:00 ייערך הכנס מציעים ברח' מלאכה 3 נצרת עילית. בניין הנהלת מחוז צפון

מועד אחרון להגשה: 14.7.2016

 

 

תאריך 25.7.2016

תשובות הבהרה לשאלות נוספות

 

תאריך 19.7.2016

מסמכי מכרז מעודכנים לתאריך 19.7.2016

 

*תאריך עדכון 5.7.2016 

דחיית מועד הגשה והודעה בדבר סיור מציעים 

נוסח מודעה

תשובות לשאלות הבהרה

 הוחלט על דחית מועד הגשת ההצעות למכרז זה, וכן על עריכת סיור למציעים פוטנציאליים. ההשתתפות בסיור אינה חובה. 

מועד סיור: 19.7.16 בשעה 11:30 במרכז רפואי מאיר.רח' טשרניחובסקי 59 בכפר סבא.בניין סטולברג קומה 2. 

מועד אחרון להגשה:27.7.2016 בשעה 12:00  

 =============================================

*תאריך עדכון 19.6.16

יום אחרון לשאול שאלות הבהרה : 23.6.16 עד השעה 12:00

 

מודעה מתוקנת

 מסמכי מכרז

 מועד אחרון להגשה: 29.6.2016 עד השעה 12:00

מועד אחרון להגשה נדחה  לתאריך: 7.7.16 עד השעה 12:00

* לצערנו התברר כי נפלה טעות סופר במספר הפקסימיליה אשר צויין במסמכי המכרז , כמספר אליו ניתן לשלוח שאלות הבהרה בנוגע למכרז זה.

השאלות הגיעו לידי צד  ג' והן אינן בידי הכללית.

להלן פרטי מייל למשלוח שאלות הבהרה: HilaAd@clalit.org.il 

הכללית תאריך את המועד למשלוח שאלות הבהרה, תפורסם הודעה נוספת בדבר המועדים החדשים.

 

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים 26.6.16

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

ארגז כלים חשמלאי

ארגז מיזוג אויר

דוח ציוד

כלי עבודה למסגר אינסטלטור

כלי עבודה מחלקתיים

דוח הוראות אחזקה שניידר

 

כנס מציעים : בתאריך 8.6.2016 השעה 10:30 בהנהלת בית החולים שניידר

מועד אחרון להגשה: 6.7.2016 בשעה 12:00 

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

שלב ראשון (שלב מקדמי)-מיון מוקדם: למסור עד לתאריך 2.5.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 31.5.2016 בשעה 12:00

 

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

 כנס מציעים : בתאריך 11.4.2016 בשעה 12:00 בבי"ח בלינסון

מועד אחרון להגשה: 2.5.2016 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

*מסמכי מכרז

מסמכי הסכם

כנס מציעים : בתאריך 29.3.2016  בשעה 12:00 במכרז רפואי כרמל

מועד אחרון להגשה: 19.4.2016 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 17.4.2016 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

תשובות לשאלות הבהרה 

תנאים להפעלת עגלות/מלגזות חשמליות

מועד אחרון להגשה: 5.4.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה : 30.3.2016 בשעה 12:00

 

מסמכי מכרז

נוסח מודעה מתוקנת 

נספח ד' (הצעת מחיר) מעודכן

תשובות לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה: 14.4.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 27.3.2016 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

כנס מציעים: בתאריך 2.3.2016 בשעה 10:00 ברח' בזל 9 ב"ש

מועד אחרון להגשה: 29.3.2016 בשעה 12:00

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

כנס מציעים: בתאריך 7.3.2016 בשעה 9:00 בהנהלת מחוז דן-פ"ת

מועד אחרון להגשה: 31.3.2016

תאריך עדכון לגבי המכרז: 27.3.2016

מובהר בזה כי בעקבות שאלות הבהרה שהוגשו וכן  לאור טענות שונות שעלו בקשר עם מכרז מקביל שפורסם למתן שירותי שינוע דגימות מעבדה למחוזות אחרים,כללית החליטה להקפיא את המכרז.זאת, עד אשר תתקבל עמדתו הרשמית של משרד הבריאות ביחס לשאלה האם הדגימות האבחנתיות (דיאגנוסטיות) המיועדות לשינוע על פי המכרז הינן 'חומר מזהם' כהגדרתו בנוהל משרד הבריאות הרלבנטי [נוהל בטיחות לשינוע חומרים ביולוגיים זיהומיים ודגימות לאבחנה רפואית מעבדתית (מספר סידורי SF51-001-6) שפורסם על ידי המחלקה למעבדות במשרד הבריאות (מיום 1 ביוני 2014)].

מיד לאחר קבלת תשובת משרד הבריאות, ועל סמך האמור בה, יפורסם מכתב הבהרה ובו מענה על כל שאלות המציעים במכרז.

=========================================

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

נספח ד' מתוקן (הצעת מחיר)

כנס מציעים: בתאריך 18.2.2016 בשעה 11:00 בבית חולים השרון

יש לשים לב שמצורף נספח ד' מתוקן (הצעת מחיר)

מועד אחרון להגשה: 17.3.2016

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

כנס מציעים: בתאריך  18.2.2016 בשעה 12:30 בחדר ישיבות בלינסון-מרכז רפואי רבין

פרוטוקול כנס מציעים מיום 18.2.16-תשובות לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 13.3.2016 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 3.3.2016

 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 28.2.2016

יחידה: חטיבת לוגיסטיקה,תשתיות ומערכות מידע

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

קובץ אקסל

תשובות לשאלות הבהרה  

מועד אחרון להגשה: 22.3.2016 

הרינו להודיע שמועד הגשה נדחה. עדכונים לגבי מועד הגשה החדש יתפרסם בהמשך

 *תאריך עדכון: 21.7.2016

*תאריך עדכון 25/8/2016

הרינו להודיע על דחיית מועד הגשת הצעות ליום 15.9.2016 (מועד המקורי 25.8.16) בשעה 12:00 ועל עריכת כנס מציעים נוסף.

נערכו שינויים מסויימים מסמכי מכרז.

כנס מציעים ייערך בתאריך 5.9.2016 משעה 10:00-12:00 ברח' בית הדפוס 20 ירושלים, שכונת גבעת שאול.

יחידה: מחוז ירושלים

*תאריך פרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה: 12.9.2016

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

 נוסח מודעה מעודכן 25.8.2016

מסמכי מכרז מעודכנים 25.8.2016

מועד אחרון להגשה: 15.9.2016 בשעה 12:00

כנס מציעים ייערך בתאריך 31.7.2016 בין השעות 10:00-12:00 ברחוב בית הדפוס 20 ירושלים,שכונת גבעת שאול. 

מועד אחרון להגשה : 25.8.2016 בשעה 12:00 

מועד אחרון להגשה: 21.2.2016 בשעה 12:00

 

יחידה: מרכז רפואי סורוקה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

כנס מציעים בתאריך: 26/1/2016 בשעה 13:00 הנהלת המרכז הרפואי בסורוקה

מועד אחרון להגשה: 14/2/2016 בשעה 12:00

מכרז פומבי מספר 93-15/16- הפעלת דוכן סלולארי במרכז רווחה מרכז רפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

מכרז פומבי מספר 93-14/16- הפעלת חנות מוצרי לידה ותינוקות במכרז רווחה מרכז רפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

מכרז פומבי מספר 93-13/16 - הפעלת חנות ספרים במרכז רווחה מרכז רפואי מאיר

יחידה: מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

 

מכרז פומבי מספר 93-12/16- הפעלת חנות בגדים במרכז רווחה מרכז רפואי מאיר.

יחידה: מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

 

מכרז פומבי מספר 93-6/16- הפעלת חנות אופטיקה ו/או הנעלה ו/או אורטופדיה בכניסה למרפאות חוץ מרכז רפואי מאיר.

יחידה:  מרכז רפואי מאיר

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 7.2.2016

 

מכרז פומבי מספר 93-7/16- הקמה,ניהול והפעלה של פיצריה במכרז הרפואי רבין- בית החולים בלינסון 

יחידה: מרכז רפואי בלינסון

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה:   7.2.2016   

מועד אחרון מעודכן- נדחה ל-10.2.2016 עד השעה 13:00

מועד אחרון נדחה לתאריך 15.2.2016 עד השעה 12:00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש