חיפוש

dsdsdsd
מכרזים לעניינים כלליים

מכרזים לעניינים כלליים

מכרזים פומביים לעניינים כלליים

ד"ר יפתח יסעור

ד"ר יפתח יסעור

  

מכרז פומבי מס' 93-143/22 (להלן: "המכרז") - שירותי שינוע והובלה מקומי עבור המרכז הרפואי יוספטל  ומחוז אילת של שירותי בריאות כללית

נוסח מודעה 93-143-22.pdf

מכרז פומבי - שירותי שינוע והובלה מקומי עבור המרכז הרפואי יוספטל ומחוז אילת של שירותי בריאות כללית.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה:  10/7/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 25/7/202 בשעה 11:00

חוברת הדרכה למציעים - מערכת רמדור

לצפייה בכל מסמכי המכרז נא לחץ  כאן

:לצורך כניסה יש להשתמש בנתונים הבאים

 שם משתמש: clalit.bid@gmail.com

 סיסמא: Clalit11

=============================================================================

מכרז פומבי מס' 93-95/22 למתן שירותי דפוס עבור מחוז צפון
  של שירותי בריאות כללית
* תאריך פרסום: 26/5/2022
נספחים
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 14/6/2022בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 4/7/2022 בשעה 11:00

================================================================


מכרז פומבי מס' 93-94/22 אספקת שירותי ניקיון עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום דחיית מועד הגשה

נוסח מודעת דחייה

* תאריך פרסום: 15/5/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

קבצי נספחים מרוכזים לצפייה

https://drive.google.com/drive/folders/1GG82n4uu6UArq77J9eR2mxzNgb0XtqUW?usp=sharing

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 31/5/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 20/6/2022 בשעה 11:00

===================================================================  

מכרז פומבי מס' 93-91/22 – להקמת והפעלת חממה טכנולוגית במרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום הארכת מועד הגשה

26/6/2022

נוסח מודעת הארכה

* תאריך פרסום: 8/5/2022

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 25/5/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 19/6/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 1/8/2022 בשעה 11:00

=============================================================


        הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי בדיקות שמיעה

        למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

         * פרסום מודעה: 1/5/2022

           נוסח מודעה

           מסמכי מודעה

           חוזר משרד הבריאות

       ==========================================================


מכרז פומבי מס' 93-89/22 להפעלת חנות נעליים במרכז הרווחה שבשטח

המרכז הרפואי מאיר

* תאריך פרסום: 14/4/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספחים:

QM-27.A.03 נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה.pdf

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים - סופי_.pdf

מועד השתתפות בסיור : 8/5/2022 בשעה: 14:30

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 22/5/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 9/6/2022 בשעה: 11:00

==================================================================
מכרז פומבי מס' 93-88-22 להפעלת חנות מוצרי לידה ותינוקות במרכז הרווחה שבשטח המרכז הרפואי מאיר
* תאריך פרסום דחייה: 2/6/2022
* תאריך פרסום: 14/4/2022
נספחים:

מועד השתתפות בסיור : 8/5/2022 בשעה: 14:00

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 22/5/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 9/6/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 26/6/2022 בשעה: 11:00

===============================================================
מכרז פומבי מס' 93-85/22  לשכירות, ניהול והפעלה של מסעדת מזון מהיר בשרי בבית החולים בילינסון שבשטח המרכז הרפואי רבין
* תאריך פרסום: 11/4/2022
נספחים:

מועד השתתפות בסיור חובה: 26/4/2022 בשעה: 13:00

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 15/5/2022 בשעה: 11:00

מועדת אחרון להגשת הצעות: 30/5/2022 בשעה: 11:00

==================================================================

מכרז פומבי מס' 93-78/22  למתן שירותי היסעים, שינוע דגימות מעבדה, ציוד עיקור, דואר וכביסה באזור נוף הגליל במחוז צפון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום מכתבה הבהרה: 5/4/2022

מכתב הבהרה.pdf

* תאריך פרסום: 30/3/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספחים:

נספח ג_1-הצעת מחיר שינוע דגימות-נוף הגליל.pdf

נספח ג_2-הצעת מחיר שינוע_הובלות-נוף הגליל.pdf

נספח ג_3 - הצעת מחיר נסיעות-נוף הגליל.pdf

נספח ג_4-הצעת מחיר ביקורי בית-נוף הגליל.pdf

נספח יז'- הגנת סביבה.pdf

מצגת הדרכה למכרז נוף הגליל.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 13/4/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 17/5/2022 בשעה 11:00

===========================================================================


מכרז פומבי מס' 93-74/22 (להלן: "המכרז") – לשכירות, ניהול והפעלה של בית קפה בבית החולים בילינסון שבשטח המרכז הרפואי רבין

* תאריך פרסום: 28/3/2022

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

נספחים:

נספח טו - תכנית בית מאפה - חלק א.pdf

נספח טו - תכנית מחסן וחדר קור בית מאפה - חלק ב.pdf

נספח טז_ - מפרט אחיד לבתי אוכל - משרד הבריאות.pdf

נספח יט_ - נספח הגנת סביבה.pdf

מועד השתתפות בסיור חובה: 5/4/2022 בשעה: 10:00

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 13/4/2022 בשעה: 11:00

מועדת אחרון להגשת הצעות: 12/5/2022 בשעה: 11:00

================================================================

מכרז פומבי מס' 93-71/22 למתן שירותי ייעוץ להכנת תכניות אב למחוזות שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום דחיית מועד : 13/4/2022

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

ישובים הנכללים בכל מחוז.pdf

נוסח מודעת דחייה 93-71-22- גרסה 2.pdf

* תאריך פרסום: 23/3/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז גרסה 2

נספח הגנת סביבה.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 6/4/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 9/5/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24/5/2022 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 93-70/22 להכנת תכניות אב לבתי חולים של שירותי בריאות כללית
* תאריך פרסום דחייה 3 מועד הגשה: 23/6/2022
* תאריך פרסום מודעה גרסה 2: 2/6/2022
נוסח מודעה גרסה 2
מסמכי מכרז גרסה 2
* תאריך פרסום: 23/3/2022
* תאריך פרסום דחיית מועד 2 : 11/5/2022
* תאריך פרסום דחיית מועד: 13/4/2022
מועד אחרון להגשת הצעות: 27/6/2022 בשעה: 11:00
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 6/4/2022 בשעה: 11:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 9/5/2022 בשעה: 11:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 15/5/2022 בשעה: 11:00
==============================================================
מכרז פומבי מס' 93-64/22 שירותי הסעות עובדים עבור המרכזים הרפואיים קפלן (סל 1)  והרצפלד (סל 2) של שירותי בריאות כללית של שירותי בריאות כללית
 * תאריך פרסום דחיית מועד 2:
* תאריך פרסום דחיית מועד: 6/4/2022

* תאריך פרסום: 13/3/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספחים:

נספח א - הצעת מחיר קפלן.xlsx

נספח הצעת מחיר הרצפלד.xlsx

נספח י'- הסכם התקשרות.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 30/3/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 13/4/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 19/5/2022 בשעה: 11:00

=========================================================

    מכרז פומבי מס'  93-66/22 להסעת מטופלים באמבולנסים במחוז דן-פ”ת

    של שירותי בריאות כללית

     פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

     * תאריך פרסום דחיית מועד: 6/4/2022

        נוסח מודעה לעיתונות 93-66-22 - דחייה.pdf

     * תאריך פרסום: 10/3/2022

       נוסח מודעה

      מסמכי מכרז

      נספח הגנת סביבה.pdf

      מועד אחרון לשאלות הבהרה: 29/3/2022 בשעה: 11:00

      מועד אחרון להגשת הצעות: 12/4/2022 בשעה: 11:00

       מועד אחרון להגשת הצעות: 17/5/2022 בשעה: 11:00

    =========================================================

    מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 93-59-22- ביצוע מבדקי התאמה

(תהליך מיוני-אבחוני) למועמדים לתפקידים בשירותי בריאות כללית 
* תאריך מכתב הבהרה: 5/4/2022
* תאריך פרסום: 2/3/2022
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 20/3/2022 בשעה: 11:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 6/4/2022 בשעה: 11:00
==============================================================
מכרז פומבי עם מס' 93-58/22 להקמה, ניהול והפעלת מוקד מתן שירותים רפואיים באילת, בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מרחב אילת של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 2/3/2022

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 16/3/2022 בשעה:  11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 4/4/2022  בשעה: 11:00

=============================================================================

מכרז פומבי מס' 93-48/21 למתן שירותי ממונה בטיחות בעבודה ובשעת חירום עבור 

מחוז דן - פ"ת של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 20/2/2022

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח הגנת סביבה.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 6/3/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 21/3/2022 בשעה: 11:00

==========================================================================

מכרז פומבי מס' 93-43-22 - לשכירות, ניהול ותפעול של חנויות בשטחי המרכז הרפואי "העמק"

* תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 6/4/2022

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

סיכום כנס מציעים שני מיום 22.3.22

נוסח מודעה דחיית מועד

* תאריך פרסום עדכון: 20/3/2022

נוסח מודעה - עדכון

פרוטוקול סיור מציעים

עדכון בנושאים עריכת כנס מציעים נוסף ומבנה הצעת מחיר

* תאריך פרסום: 17/2/2022

נוסח מודעה

מסמכי המכרז גרסה 2

נספחים:

QM-27.A נספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע הבנייה 17.1.19.pdf

נספח יז- נוהל העסקת קבלנים.pdf

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים - סופי_.pdf

COMMERCIAL CENTER-3.pdf

COMMERCIAL CENTER-2.pdf

COMMERCIAL CENTER-1.pdf

תשריט 06P-X-132-00.pdf

הסכם כשרות למסעדה חלבית 2022.pdf

נספח כשרות לחנות נוחות-ממתקים 2021.pdf

הסכם כשרות למסעדה בשרית 2021.pdf

השדרה בעמק.pdf

מועד סיור קבלנים: 8/3/2022 בשעה: 11:00

מועד סיור קבלנים 2: 22/3/2022 בשעה: 11:00

תאריך להגשת שאלות הבהרה: 22/3/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 5/4/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 29/3/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 12/4/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 12/5/2022 בשעה: 11:00

===========================================================================

מכרז פומבי 90-39/22 למתן שירותי ייעוץ אפיון ותכנון מדיניות הדרכה והכשרה ארגוניים לצורך הקמת מערך אימון ומרכז סימולציה רפואית לשירותי בריאות כללית

תאריך פרסום בעיתון : 14.02.2022

* תשומת לב המציעים לשינוי בסעיף 9.2.1- ניקוד  ציוני האיכות .

באתר פורסמה גירסה מס' 2 להליך, יש להגיש הצעה בגירסה זו בלבד . 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 03.03.2022 עד לשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות : 10.03.2022  15.03.2022 עד לשעה 12:00

מסמכי מכרז מעודכנים ליום 07.03.2022

מענה לשאלות הבהרה מס 2 .pdf

מענה לשאלות הבהרה.pdf=====================================================================

הזמנה להיכלל ברשימת "אודיטורים" בניסויים קליניים הנערכים במסגרת שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 27/1/2022

נוסח מודעה

============================================================================

מכרז פומבי 93-24-22 להשכרת מקומות חניה לשימוש עובדי ההנהלה הראשית

* תאריך פרסום: 26/1/2022

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח הגנת סביבה.pdf

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 3/2/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 10/2/2022 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי 93-8-2022 - שירותי שמירה ואבטחה שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום דחיית מועד: 21/2/2022

נוסח מודעת דחייה

* תאריך פרסום: 26/1/2022

הבהרה נוספת לשאלות הבהרה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם

נספח טו- מדים ואמצעים - מעודכן.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 9/2/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/2/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/3/2022 בשעה: 11:00

=================================================================

הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר

למתן שירותי הוספיס בית במחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 19/1/2022

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נספחים

חוזר משהב 30-09.pdf

אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה.pdf

מועד אחרון להגשה: 24/4/2022

===============================================================

מכרז פומבי מס' 93-7/22  – אספקת והתקנת שילוט פנים, מיתוג ואבזור נלווה

-ביחידות מחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 3/1/2022

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

עותק של כתב כמויות מעודכן למכרז - נספח ו מעודכן.XLSX

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

עותק של נספח יב' - רשימת יחידות המחוז.pdf

נספח יז' - נספח הגנת סביבה.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 17/1/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/1/2022 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז מס' 93-204/21

להשכרת נכס לכללית למרפאות לבריאות הילד ולבריאות המשפחה, כולל בית מרקחת שישרת את שתי המרפאות, באזור מרכז טבריה  

* תאריך פרסום 28/12/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 10/1/2022 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 24/1/2022 בשעה 11:00

=============================================================================

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 93-196/21  

הקמת, ניהול והפעלת מוקדים למתן שירותים רפואיים, בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז דן-פ"ת של כללית

* תאריך פרסום דחיית מועד : 28/12/2021

* תאריך פרסום מקורי  8/12/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה מעודכנת

מסמכי הליך מעודכנים

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 22/12/2021 בשעה  11:00 - הוגשו

מועד אחרון להגשה:   31/1/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 5.1.2022 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי 93-194/21  (עם הליך תחרותי נוסף) לבנייה, ניהול והפעלת חנות פארם  במרכז הרפואי קפלן

* תאריך פרסום: 6/12/2021

נוסח מודעה

מסמכי ההליך

מרפאות חוץ קומת קרקע תשריט.pdf

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 20/12/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 3.1.2022 בשעה: 11:00

===============================================================

      הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי התפתחות הילד למחוז       ירושלים                   

      * תאריך פרסום: 30/11/2021

        נוסח מודעה

        מסמכי הליך קול קורא

        נספח ג.pdf

         נספח ד.pdf

     ===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-188/21 – פרסום מודעות בעיתונות הכתובה

* תאריך פרסום: 30/11/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי ההליך

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 13/12/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 27/12/2012 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי מס'93-177/21 להפקת 5 אירועי הוקרה לעובדי כללית

* תאריך פרסום: 18/11/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי ההליך

נספח ב - טבלת עלויות.xlsx

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 24/11/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 6/12/2021 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי מס' 93-176/21  לשכירות, ניהול והפעלה של חנות להלבשה תחתונה לנשים בבית–חולים לנשים ויולדות שבשטח המרכז הרפואי רבין

* תאריך פרסום: 11/11/2021

נוסח מודעה

מסמכי הליך

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים - סופי.pdf

מועד סיור מציעים (רשות): 28/11/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 5/12/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 20/12/2021 בשעה: 11:00

==============================================================

בקשה לקבלת מידע (RFI)

חממה בתחומי הבריאות ומדעי החיים במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא

* תאריך פרסום: 13/10/2021

נוסח מודעה

מסמכי ההליך

מועד אחרון לשאלות הבהרה: 21/10/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 7/11/2021 בשעה 11:00

==================================================================

מכרז פומבי מס' 93-160/21 עם אפשרות להליך תחרותי נוסף לאספקת שירותי השגחה למטופלים בסיכון במרכז רפואי כרמל

* תאריך פרסום דחיית מועד: 02/11/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

* תאריך פרסום: 11/10/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 24/10/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 8/11/2021

מועד אחרון להגשה: 13/12/2021 בשעה: 11:00

================================================================

מכרז פומבי מס' 93-148/21 - למתן שירותי הסעות לעובדי מרכז רפואי כרמל

* תאריך פרסום דחייה+עדכון 4/11/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים

* תאריך פרסום: 13/9/2021

נוסח מודעה

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 18/10/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 8/11/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 18/11/2021 בשעה 11:00

================================================================

מכרז פומבי מס' 93-134/21 - הקמה, ניהול והפעלה של מוקדים למתן שירותים רפואיים , בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז שרון-שומרון של כללית

* תאריך פרסום הבהרה 2: 11/10/2021

נוסח מודעת הבהרה

* תאריך פרסום הבהרה: 30/9/2021

נוסח מודעת הבהרה

* תאריך פרסום דחייה: 13/9/2021

נוסח מודעה

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

* תאריך פרסום: 12/8/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח הגנת סביבה בהליכים מכרזים - סופי_.pdf

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 29/8/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 4/10/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 14/10/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 21/10/2021 בשעה: 11:00

================================================================

מכרז מסגרת מס' 93-113/21 - מתן שירותי כח אדם לשירותי בריאות כללית

* 27/10/201 - בנספח יד' יש לשנות - במקום "עיריית נתניה" ל"שירותי בריאות כללית".

* 27/10/2021 - בשלב זה הנוסח טרם עודכן.  ככל שהמסמכים יתוקנו עד למועד ההגשה, תועבר על כך הודעה מתאימה והנוסח יעודכן באתר.

יש להגיש את ההצעה עם הנוסח שיהיה מעודכן באותה עת, יחד עם תשובות ההבהרה.

* תאריך פרסום: 11/8/2021

* תאריך פרסום דחיית מועד: 2/9/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה - דחייה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 25/8/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 14/9/2021 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשה: 1/11/2021 בשעה: 11:00

===============================================================

מכרז פומבי עם מס' 93-128/21  להקמה, ניהול והפעלת מוקד למתן שירותים רפואיים בטבריה, בשיטת מיקור חוץ (Outsourcing), עבור מחוז צפון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 8/8/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח טו'- חוזר חטיבת הרפואה משרד הבריאות.pdf

נספח יח'- הגנת הסביבה.pdf

מועד אחרון להגשה: 5/9/2021 בשעה 11:00

=============================================================

קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי המודיאליזה למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 2/8/2021

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

===============================================================

מכרז פומבי מס'  93-114/21 למתן שירותי הסעות לעובדי המרכז הרפואי לוינשטיין

* תאריך פרסום: 13/7/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 10/8/2021 בשעה: 11:00

===========================================================================

 קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ארגוני שירות לאומי/ אזרחי עבור שירותי בריאות כללית

     * תאריך פרסום: 13/7/2021

         נוסח מודעה

ארגונים המעוניינים  להתקשר בהסכם שיחל בספטמבר  2021, מתבקשים להגיש בקשה מוקדם ככל האפשר, רצוי עד 31.7.21.

==========================================================================

מכרז פומבי דו –שלבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס'  93-82/21

אספקת תווי שי לחגי ראש השנה ופסח בשנים תשפ"ב- תשפ"ד

* תאריך פרסום: 3/6/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 30/6/2021 בשעה 11:00

=================================================================

מכרז פומבי מס'  -93-74/21 - הסעת מטופלים באמבולנסים במחוז מרכז

   של שירותי בריאות כללית

    * תאריך פרסום: 27/5/2021

    פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

    נוסח מודעה

 מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה: 27/6/2021 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז פומבי מס' 93-73/21 – מתן הרשאה להפעלת מדיה פרסומית על גבי מערכת אמצעי תצוגה דיגיטליים המותקנים במרפאות הקהילה ובבתי החולים של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 27/5/2021

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשה:  27/6/2021 בשעה: 11:00

================================================================

מכרז פומבי מס' 93-67/21 שירותי שינוע והובלה עבור מרכז רפואי כרמל של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 4/5/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

 נוסח מודעה

מסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: 3/6/2021 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז פומבי מס' 93-54/21 למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור המרכז הרפואי רבין (על אתריו השונים) של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 25/4/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי המכרז

נספח ד'1 - הוראות והנחיות בדבר הסעת חולים באמבולנס פרטי (נטן).pdf

נספח ד'2 - הוראות והנחיות בדבר הסעת חולים באמבולנס פרטי (רגיל).pdf

מועד אחרון להגשה: 25/5/2021 בשעה: 11:00

===============================================================

קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי פיזיותרפיה למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 7/3/2021

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נוהל שירותי פיזיותרפיה בקהילה - משרד הבריאות-דצמבר 2009.pdf

מועד אחרון להגשה - 7/6/2021

==============================================================

מכרז פומבי 93-30/21 (עם הליך תחרותי נוסף) לבנייה, ניהול והפעלת חנות פארם במרכז הרפואי סורוקה

* תאריך פרסום:  28/2/2021 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספחים

כנס מציעים:  11/3/2021 בשעה: 10:00

מועד להגשת תשובות לשאלות הבהרה:  21/3/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשה: 7/4/2021 בשעה: 11:00

==============================================================================================

     קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי ההסדר למתן שירותי התפתחות הילד

      למחוז דן-פ"ת של שירותי בריאות כללית

  * תאריך פרסום: 26/1/2021

     נוסח מודעה

     מסמכי הליך קול קורא

נספח ג' - חוזר משהב 03-2012.pdf

נספח ד' - חוזר משהב הנחיות לעובדי מקצועות הבריאות - הספקטרום האוטיסטי.pdf

================================================================

קול קורא - הזמנה להיכלל ברשימת ספקי שירותי השמת עובדים "מתגברים" למעבדות

     שירותי בריאות כללית

     * תאריך פרסום: 21/1/2021

        נוסח מודעה

    מועד אחרון להגשה: 28/1/2021
===============================================================

מכרז פומבי 93-14/21 למתן שירותי הסעות לעובדי המרכז הרפואי מאיר

* תאריך פרסום: 3/2/2021

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

* תאריך פרסום: 12/1/2021

 נוסח מודעה

 מסמכי המכרז

 מועד אחרון להגשה: 9/2/21 בשעה: 11:00

==============================================================

 קול קורא - בקשה לקבלת מידע -   בניית תכניות אב לבתי החולים  של שירותי בריאות כללית

* תאריך עדכון: 1/2/2021 - דחיית מועד

נוסח מודעת דחייה 2

* תאריך עדכון:  - 19/1/2021

נוסח מודעה - דחיית מועד הגשה

*תאריך פרסום: 3/1/2021

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

מועד אחרון להגשה: 21/1/2021 בשעה: 12:00

מועד אחרון להגשה: 4/2/2021 בשעה: 12:00

מועד אחרון להגשה: 21/2/2021 בשעה: 12:00

===============================================================

מכרז פומבי מס' 93-226/20 - מתן שירותי בדיקות שמיעה (אודיולוגיה) במכוני שמיעה עבור מחוז חיפה וגליל מערבי של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום דחיית מועד: 4/4/2021

נוסח מודעת דחייה

* תאריך פרסום דחיית מועד: 10/2/2021

נוסח מודעת דחייה

* תאריך פרסום דחיית מועד: 20/1/2021

נוסח מודעת דחייה

* תאריך פרסום: 28/12/2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 25/1/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/2/2021 בשעה: 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 6/4/2021 בשעה: 11:00

מועד חדש יפורסם בהמשך

================================================================


         למתן שירותי התפתחות הילד למחוז מרכז של שירותי בריאות כללית

         * תאריך פרסום: 10/12/2020

         נוסח מודעה

         מסמכי הליך קול קורא

          נספח ב.pdf

           נספח ג.pdf

==============================================================

מכרז פומבי מס' 93-216/20 עם הליך תחרותי נוסף ובחינה דו שלבית

הקמה, ניהול והפעלה של מוקד  למתן שירותים רפואיים  באשקלון  בשיטת מיקור חוץ

עבוור שירותי בריאות כללית

* תאריך עדכון: 18/1/2021

נוסח מודעה - דחיית מועד

* תאריך פרסום: 3/1/2021

שלום רב,

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון  להגשת הצעות למכרז זה – נדחה.

הודעה בדבר המועד החדש תפורסם בהקדם.

* תאריך פרסום: 09/12/2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 8/2/2021 בשעה: 11:00

 מועד אחרון להגשת הצעות:  05/01/2021 בשעה: 11:00

===============================================================================


מכרז פומבי מס' 93-64/20

שירותי הסעות לצוותים רפואיים עבור בית החולים יוספטל ומרחב אילת

* תאריך פרסום 29/11/2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 27/12/2020 בשעה: 11:00

==============================================================

מכרז פומבי מס' 93-206/20 עם אפשרות להליך תחרותי נוסף

לאספקת שירותי השגחה למטופלים בסיכון באמצעות המרכז הרפואי סורוקה

*מועד עדכון: 14/1/2021

הרינו להודיע בזה כי נספח ד'-2 למכרז עודכן.

הנספח נוסח בהתאם לקביעת בית המשפט העליון ובהתאם לסיכום דברים עם  לשכת רואי החשבון.

מצ"ב הנספח המעודכן

נספח ד'2 - מעודכן.pdf

* מועד עדכון:  30/12/2020 - עדכון סעיף 6.42 (ב):

תשומת ליבכם כי סעיף 6.42 (ב) עודכן כלהלן:

המציע פנה לרשויות המס עד יום 10.1.20  ולא קיבל מענה לפנייתו; המציע צירף אסמכתא בדבר הפנייה לרשויות המס; במקרה כדלהלן וועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) להמיר את דרישת המצאת אישור רשויות המס בהמצאת אישור רו"ח חיצוני חתומה בעל התמחות בנושא;

* תאריך פרסום: 25/11/2020

* מועד פרסום דחייה 2: 28/12/202

נוסח מודעה לדחיה

* מועד פרסום דחייה: 15/12/2020

פרוטוקול לשאלות הבהרה

אישור רוח מעודכן שמירות פסיכיאטריות.pdf

נוסח מודעה לדחייה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 22/12/2020 בשעה: 11:00

מועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 11.1.2021 בשעה  11:00(במקום 22.12.2020)

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 4.2.21 בשעה :11:00 (במקום 11.1.2021)

===============================================================

מכרז פומבי מס' 93-192/20

אספקת שירותי כביסה וגיהוץ למרפאות ומתקני מחוז שרון-שומרון

*תאריך פרסום: 8/7/2021

הודעה בדבר ביטול הליכי מכרז

הרינו להודיע בזה כי המכרז בוטל.

אין להגיש הצעות למכרז זה

* תאריך פרסום: 23/11/2020

נוסח מודעה - הקפאת הליך

מכרז פומבי מס' 93-192/20

אספקת שירותי כביסה וגיהוץ למרפאות ומתקני מחוז שרון-שומרון

של שירותי בריאות כללית

הודעה בדבר הקפאת הליכי המכרז

הרינו להודיע בזה כי הליכי המכרז הוקפאו.

אין להגיש הצעות למכרז זה.

* תאריך פרסום: 4/11/2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

נספח בטיחות

חוזר מינהל רפואה

כתב כמויות מעודכן.pdf

מועד אחרון להגשת ההצעות: 30/11/2020 בשעה: 11:00

=====================================================

למתן שירותי בריאות הנפש למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

* תאריך פרסום: 2/11/2020

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נספח ב1 להזמנה - טופס בקרה משהב.pdf

נספח ב2 להזמנה - אמות מידה מרפאת בריאות נפש.pdf

==========================================================

קול קורא - הזמנה להכלל ברשימת ספקי ההסדר

למתן שירותי המודיאליזה למחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית

*תאריך פרסום 2/11/2020

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

נספח ב - חוזר משרד הבריאות תנאים להפעלה ולרישום של מרפאת דיאליזה בקהילה.pdf

=========================================================

קול קורא - הזמנה להכלל ברשימת ספקי ההסדר

למתן שירותי בדיקות שמיעה למחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית

*תאריך פרסום: 29/10/2020

נוסח מודעה

מסמכי הליך קול קורא

אישור קיום ביטוחים

חוזר

=====================================================================

מכרז פומבי (הליך דו שלבי) מס' 93-186/20

לניהול ותפעול (במיקור חוץ) של מועדון לקוחות יולדות  המרכז הרפואי מאיר

* תאריך: 28/10/2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

פרוטוקול שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 23.11.2020 בשעה: 11:00

=========================================================

מכרז פומבי מוגבל (עם מו"מ) מס' 93-173/20

ביטוח חיים (ריסק) לעובדים של שירותי בריאות כללית 

*תאריך 24.09.2020

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

פרוטוקול שאלות הבהרה

ניסיון תביעות 2015-2020.pdf

טופס הצטרפות אילון.pdf

מועד אחרון להגשת הצעות : 22.10.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-170/20 

לניהול והפעלת חנות נוחות בשטחי המרכז הרפואי סורוקה

*תאריך פרסום: 17.09.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

פרוטוקול שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות :29.10.2020 בשעה 11:00

=============================================================

מכרז פומבי מס' 93-168/20

להפעלת תחנת מוניות בשטח אוניברסיטאי במרכז הרפואי סורוקה 

*תאריך פרסום: 17.09.2020

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז

פרוטוקול שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 27.10.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-156/20

אספקת שירותי השגחה למטופלים פסיכיאטריים עבור המרכז הרפואי קפלן

*תאריך פרסום: 10.09.2020

* תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 22/10/2020

נוסח מודעה - דחיית מועד הגשה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

פרוטוקול שאלות הבהרה

אישור קיום ביטוחים מעודכן.pdf

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ל- 3.11.2020 בשעה: 11:00 (במקום ב- 26/10/2020 בשעה 11:00)

מועד אחרון להגשת הצעות: 26.10.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-154/20

אספקת שירותי שינוע והובלה של ציוד רפואי סטרילי עבור המרכז הרפואי רבין

*תאריך פרסום: 06.09.2020

נוסח מודעה 

מסמכי מכרז 

פרוטוקול שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות: 15.10.2020 בשעה 11:00 

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-130/20

מתן שירותי גינון למרכז הרפואי רבין 

*תאריך פרסום:23.08.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה ופרסום פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה: 22.09.20.20 

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה 

ייערך סיור מציעים בתאריך 03.09.2020 בין בשעות 10:00-12:00 בבית החולים בלינסון ברח' ז'בוטינסקי 39 פתח תקווה בשער קפלן. הסיור אינו חובה אלא רשות.

מועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 22.10.2020 בשעה 11:00(במקום 01.10.2020)

מועד אחרון להגשת הצעות: 01.10.2020 בשעה 11:00

============================================================

מכרז פומבי מס' 93-134/20

מתן שירותי הסעות חולים באמבולנסים משטחי ביה"ח השונים עבור מחוז צפון 

*תאריך פרסום: 09.08.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 31.08.2020

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

מועד אחרון להגשת הצעות: 06.09.2020 בשעה 11:00

===========================================================

מכרז פומבי מס' 93-119/20

שירותי הסעות עובדים במוסדות פתח תקווה 

*תאריך פרסום:16.07.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשת הצעות:16.08.2020

*תאריך פרסום פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה: 27.08.2020

הרינו להודיע בזה כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 10.09.2020 בשעה 11:00(במקום 23.08.2020) 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

נוסח מודעה- דחיית מועד הגשה 

נוסח מודעה

מסמכי מכרז

הסכם התקשרות

נספח ט'2-הצעת מחיר סל 1 

נספח ט'3-הצעת מחיר סל 2 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 10.09.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות :23.08.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-112/20

לשכירות נכס שישמש כמחסן לציוד רפואי עבור מינהל הספקה

*תאריך פרסום:09.07.2020

נוסח מודעה

מסמכי מכרז 

מועד אחרון להגשת הצעות:10.08.2020 בשעה 11:00

==========================================================

מכרז פומבי מס' 93-86/20

למתן שירותי השגחה לחולים פסיכיאטריים עבור המרכז הרפואי רבין

*תאריך פרסום: 02.06.2020

*תאריך פרסום דחיית מועד הגשה: 29.06.2020 

*תאריך פרסום מסמכי מכרז מעודכנים +פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה:07.07.2020

הרינו להודיע בזה כי מועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 19.07.2020 בשעה 11:00 (במקום 05.07.2020)

נוסח מודעה-דחיית מועד הגשה

נוסח מודעה

מסמכי מכרז מעודכנים-07.07.2020 

פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה 

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 19.07.2020 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 05.07.2020 בשעה 11:00

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש