חיפוש

dsdsdsd
המתת חסד בישראל

המתת חסד בישראל – רצח או רחמים?

אם הצעת החוק "מוות במרשם רופא" תעבור גם בכנסת, תצטרף ישראל למדינות שמאפשרות לרשום סם להמתת חולים המוגדרים כ"נוטים למות", מבלי שהדבר יוגדר כרצח. מה חושבים שניים מהרופאים שלנו, שנשבעו להציל חיים ובעתיד אולי יתבקשו לסיים אותם?

ד"ר דניאל בן דב, ד"ר דניאל דליות

בקיצור

01

בישראל נחקק ב־2006 חוק "החולה הנוטה למות" המאפשר לרופא למנוע טיפול מאריך חיים מחולה סופני שסובל סבל רב.

02

ב-8 ביוני 2014 אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק שקובעת כי חולה סופני יוכל לקבל מרשם לסם במינון ממית.

03

הצעת החוק עוררה מיד סערה. מתנגדיה טוענים שמדובר בהיתר לרצח ותומכיה טוענים שהיא עולה בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

בתחילת השבוע אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק של ח"כ עפר שלח (יש עתיד) הנקראת "מוות במרשם רופא". אם תאושר הצעת החוק הזאת בכנסת - וזהו "אם" גדול מאוד נוכח ההתנגדות הגדולה שהיא מעוררת, במיוחד בקרב המפלגות הדתיות אך גם בהסתדרות הרפואית - יוכל חולה סופני לקבל מרשם לתרופת הרדמה במינון קטלני ולשים קץ לחייו. הרופא שייתן לחולה את המרשם לא יישא באחריות פלילית כלשהי.

הצעת החוק החדשה המאפשרת המתת חסד הישראל הולכת צעד אחד קדימה מעבר לחוק "החולה הנוטה למות" שכבר נחקק בישראל לפני 8 שנים ושלפיו רשאי אדם - שהרופאים מעריכים כי נותרו לו פחות מ־6 חודשים לחיות - לדרוש שלא יינתן לו טיפול רפואי מאריך חיים.

בדברי ההסבר להצעת החוק "מוות במרשם רופא" נאמר שחוק "החולה הנוטה למות" נתן תשובה חלקית בלבד לבעייתם של חולים סופניים שכל מה שמצפה להם בזמן הקצר שנותר להם הוא "ייסורים מתמידים, פיזיים ונפשיים". הוא פתר את בעייתם של מי שהמשך חייהם תלוי באמצעים מלאכותיים, כמו תרופות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. הוא לא פתר את בעייתם של חולים סופניים שממשיכים בחיי סבל בלי להיות תלויים בטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. ובלשון הצעת החוק: "חולים כאלה אינם יכולים לממש את זכותם האנושית והאזרחית הבסיסית למוות מוקדם וגואל, ובשם החוק הם נידונים להמשיך ולהתייסר".

תגובות בעד ונגד

הצעת החוק החדשה המתירה המתת חסד בישראל עוררה מיד סערה. מתנגדיה טוענים שמדובר בהיתר לרצח ואילו תומכיה טוענים שהיא עולה בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

פרופסור אבינועם רכס, לשעבר יו"ר לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, אמר כי צריך לתת תשובה לחולים סופניים חסרי תקווה שסובלים ייסורי תופת, אבל אינם תלויים במכשירים רפואיים כדי להישאר בחיים, ולכן חוק "החולה הנוטה למות" מ-2006 אינו יכול לסייע להם. "אנחנו צריכים לתת לאותם אנשים כלים אנושיים כדי שלא יצטרכו להתאבד בצורה איומה ונוראית", הוא אמר והוסיף שהחוק החדש מאפשר לסיים באופן הומני חיים מלאי סבל וחסרי תוחלת.

גם בעמותת ליל"ך לזכות לחיות ולמות בכבוד הביעו תמיכה בהצעת החוק החדשה: "אם תתקבל הצעת החוק יוכלו חולים סופניים לסיים את חייהם מתי שיבחרו בכך ללא צורך להמתין למותם בסבל ובייסורים. כיום האופציה היחידה שלהם היא המתת חסד בשווייץ, שעלותה יקרה ואינה אפשרית למרבית החולים. הזכות לסיים את החיים בכבוד חשובה לא פחות מהזכות לחיים בכבוד".


התגובות החריפות ביותר הגיעו - כצפוי - מאנשי דת ומנציגי המפלגות הדתיות, שמתנגדים להצעת החוק. כך, למשל, הגיב יו"ר ארגון רבני "צהר", הרב דוד סתיו: "אין הרבה נושאים שבהם העמדה ההלכתית היא אחידה, חד־משמעית ומקובלת על פוסקי דורנו כולם כמו ההתנגדות הבלתי מסויגת לסיוע לאדם להמית את עצמו בדרך דומה לזו המוצעת בחוק הזה". לדבריו, הצעת החוק פוגעת בערך קדושת החיים, שהם ערך עליון והוא מזהיר: "קביעת מדד לערך החיים עלולה להכשיר את הקרקע ליצירת מדדים נוספים". במילים אחרות: הוא מזהיר מפני מדרון חלקלק שבו יורחבו עוד ועוד ההיתרים להמתת בני אדם.

גם ד"ר ליאוניד אידלמן, יו"ר ההסתדרות הרפואית, הביע התנגדות תקיפה לחוק המוצע: "אנו חשים אמפתיה כלפי סבלם הקשה של החולים הסופניים ושל בני משפחותיהם, אך אין זה מתפקידו של הרופא לסייע לחולה סופני לסיים את חייו בדרך שאינה טבעית. לא חונכנו לזה ואיננו מחנכים כך את דור העתיד של הקהילה הרפואית. המתת חסד והתאבדות בסיוע רופא הן פעולות לא אתיות.

עם זאת, לאזהרה מפני "מדרון חלקלק" יש על מה לסמוך, שכן גם הצעת החוק החדשה - כמו חוק "החולה הנוטה למות" - נותנת תשובה חלקית בלבד לבעיה אנושית קשה.

המעבר מהמתת חסד פסיבית להמתת חסד אקטיבית

הצעת החוק החדשה בעצם מאפשרת לרופא - בנסיבות מאוד ספציפיות - לסייע לחולה לשים קץ לחייו. ומה נעשה אם החולה סובל ייסורי שאול, נותרו לו שבועות ספורים בלבד לחיות, אבל הוא אינו תלוי במכשור רפואי כדי לשרוד את התקופה הקצרה הזאת והוא אינו מסוגל לקחת במו ידיו את תרופות ההרדמה כדי לשים קץ לסבלו כי הוא חלש מדי או אף מחוסר הכרה? האם נדרוש מהרופא שיעשה זאת במקומו? האם נאפשר לקרובי המשפחה שלו לעשות זאת? במקרה הזה אנחנו כבר לא מדברים על סיוע להתאבדות אלא על המתה ממש, לא על המתת חסד פסיבית, אלא על המתת חסד אקטיבית. לפי החוק של היום זהו רצח לכל דבר ועניין.

הולנד, פינלנד ובלגיה, למשל, מתירות המתת חסד אקטיביות, ובאחרונה אף נחקקו בהן חוקים המתירים המתות חסד לילדים בני 12 ומעלה. התנאי לאישור המתת חסד כזאת הוא הסכמה של ההורים ודרישה שכל קטין הרוצה בהמתת חסד יפגין "כושר שיפוט" בפני פסיכיאטרים ופסיכולוגים.

כשהמתת חסד הופכת לעסק

בשווייץ הפכה המתת חסד אקטיבית לתחום מסחרי: חברת דיגניטאס נותנת את השירות הזה במחיר של 4,000 אירו (קרוב ל־19 אלף ש"ח). אם השירות כולל גם קבורה או שריפת הגופה - עלותו מגיעה ל־7,000 אירו (33 אלף ש"ח). סכום לא מבוטל לכל הדעות, שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. תוכנית הטלוויזיה "עובדה" שליוותה את מתי מילוא בדרכו לדיגניטאס, הקנתה להליך הזה פרסום רב בישראל. פרסום נוסף הוא קיבל מהחלטתו של השדרן הידוע עדי טלמור, שסבל מסרטן ריאות סופני, ללכת באותה הדרך.

גם בשוויץ הפסקת חיים היא עבירה שעונש מאסר בצידה, אך אם הפסקת החיים נעשית למטרה אלטרואיסטית או אם פסיכיאטר המליץ עליה - היא אינה גוררת ענישה כלשהי. עקרונית, גם קשישים ללא כל מחלה יכולים לעבור בשווייץ תהליך של המתת חסד ללא שום קושי.

אז איפה עובר הגבול?

עם זאת יש להדגיש שמדינות רבות בעולם דחו ניסיונות חקיקה לאישור המתות חסד אקטיביות, והדבר נחשב אצלן לרצח.

האם אישור של המתות חסד אקטיביות יכול להוביל לאחר מכן לצעדים נוספים כמו המתות חסד של תינוקות שנולדים עם מומים קשים - למשל מומים מוחיים שגוזרים עליהם חיים של "צמח"? איפה יעבור קו הגבול ומי יקבע אותו?

דעה אישית: דרוש גוף אחראי

בכל מקרה אסור שהחלטה על הפסקת חיים יזומה תהיה נתונה בידי אדם אחד, גם אם הוא רופא בכיר. זו תמיד צריכה להיות החלטה של מסגרת רפואית אתית שכוללת שופט או שופט בדימוס וכמה רופאים כדי למנוע את האפשרות שאינטרסים זרים יביאו להחלטה לסיים את חייו של חולה, למשל אינטרסים של קרובי משפחה שלוטשים עין לירושה.

לכאורה הבעיה האתית של המתת חסד אקטיבית נעלמת אם החולה הסופני כתב או הקליט צוואה שבה הגדיר במפורש באילו נסיבות יש להפסיק את חייו. עם זאת, גם הפסקת חיים בנסיבות כאלה חייבת לאשר - או לדחות - ועדה רפואית אתית. הסיבה: כבר קרה לא פעם שחולים התחרטו ממש ברגע האחרון.

סביר להניח שבסופו של דבר נלך בדרכן של מדינות אחרות במערב, ובישראל ייחקק גם חוק שיתיר המתות חסד אקטיביות. נכון להיום אדם שמסייע לקרוב משפחה למות עלול להיות מואשם ברצח - מה שמוביל לא פעם לטרגדיות קורעות לב של המתה ושל התאבדות. לכן אין מנוס מחוק כזה למניעת פעולות פרטיזניות של המתות חסד בלתי נאותות הנחשבות עדיין לרצח.

אם המתת חסד - רק על ידי רופאים
אם וכאשר יאושרו המתות חסד - הוצאתן אל הפועל חייבת להיות מסורה בידי רופאים בלבד. בשום אופן אין לערב בכך בני משפחה בשל הפגיעות הנפשיות הקשות שעלולות להיגרם להם - עד כדי התאבדות. אפילו לקרובי משפחה שהם רופאים אסור להשתתף בפעולה כזאת!

 
ד"ר דניאל בן דב הוא מומחה ברפואת דחופה, בכירורגיה וברפואה אלטרנטיבית. הוא מנהל את המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי כרמל בחיפה מקבוצת כללית

דעה אישית: סבל נוראי הוא בלתי קביל

סבל נוראי של מטופל, סבל שאינו מאפשר איכות חיים מינימלית, סבל שגורם לרצון תמידי למות - סבל כזה אינו קביל בעולמנו הנאור והמתקדם.

אם לא ניתן להקל על סבל כזה בצורה סבירה, ואם המטופל הגיע בדעה צלולה למסקנה שמוות הוא הפתרון היחיד - יש לעזור לו.

נכון שבבית הספר לרפואה מלמדים לרפא ולהציל חיים, אך בהדרגה מכניסים לתוכנית הלימודים גם מושגים של רפואה תומכת.

עם השנים מבין הרופא כי יש גבול ליכולתו וכי לעיתים הגדוּלה היא להפסיק טיפול עקר שגורם לסבל ולעזור למטופל למות בשלווה ללא סבל. אם הדבר נעשה לאחר הבעת רצון המטופל, לאחר בדיקה של גורם רפואי שמאשר צלילות והחלטה נחרצת, מתבטל הפחד מפני המדרון החלקלק שיוביל לאישור לא מבוקר של המתות חולים.

ראינו כבר מהנעשה במדינת אורגון בארצות־הברית ובהולנד שחקיקת חוקים להמתות חסד אינה מביאה למתן אישורים סיטונאי ולעלייה גדולה במספר ההמתות. כולן נעשו על פי שיקול דעת מעמיק ולאחר עבודה מדוקדקת וחכמה. לכן דיבור על מדרון חלקלק (וברור לחלוטין למה אנו מזכירים זאת בארצנו שנושאת את זכר זוועות הנאצים) אינו במקום.

רופא אמור לתת מזור ותמיכה למטופליו בכל שלבי החיים, והמוות הוא חלק מהחיים. הימנעות מטיפול, כשהטיפול הוא עקר וגורם לסבל, ועזרה למטופל למות בכבוד וללא סבל הן דברים נעלים בדיוק כמו טיפול רפואי הרואי שמציל חיים.

ד"ר דניאל דליות, רופא גריאטר במרכז הרפואי הגריאטרי בית רבקה, מקבוצת כללית

 

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש