חיפוש

dsdsdsd
משפחה יושבת על ספה בסלון ועושה יוגה

בידוד קורונה: תשובות לשאלות החשובות

מתי יש חובת בידוד? יש צורך בבידוד למחוסנים? כמה זמן צריך להיות בבידוד? מהן ההנחיות לשוהים בבידוד ולילדים? מהם השינויים שנכנסו לתוקף ב־19 בינואר? וגם: הקנסות על הפרות

צוות אתר כללית

  

•  מאומתים לקורונה? זהו המדריך ליציאה מבידוד בשבילכם 

•   למידע על מתווה החינוך החדש

שאלות שכיחות

האם מחוסנים או מחלימים שנחשפו לחולה מאומת חייבים בבידוד ולכמה זמן? 
• מה קורה במקרים שבהם לא מחוסנים/לא מחלימים נחשפו לחולה מאומת? 
מה נחשב למגע הדוק עם חולה מאומת?
באילו מקרים יש להיכנס לבידוד (גם מחוסנים ומחלימים וגם מי שאינם)?
האם ישנם מקרים שבהם אין חובה להיבדק או להיכנס לבידוד - גם אם היה מגע עם חולה מאומת?
איך ניתן לדווח על כניסה לבידוד?
מהי המשמעות של אדם בבידוד על שאר הדיירים בבית?
האם מותר לצאת מבידוד לבדיקת קורונה?
מהו העונש על הפרת בידוד?

עוד מידע שיעזור לך
מידע מקיף על בידוד באתר משרד הבריאות

מדוע יש צורך בבידוד בית?

המטרה של בידוד בית היא לעצור את שרשרת ההדבקה ולמנוע את התפשטותה של מחלת הקורונה בישראל.

האם מחוסנים או מחלימים שנחשפו למאומת נדרשים להיכנס לבידוד?

אלה ההנחיות למחוסנים או למחלימים שהיו במגע הדוק עם חולה מאומת

בני 60 ויותר ואנשים בקבוצות סיכון 

* קבוצות סיכון - לפי הגדרות משרד הבריאות

1. יש לעשות בדיקת PCR.  מומלץ לעשות את הבדיקה לאחר שעברו 72 שעות מהחשיפה למאומת (אלא אם הופיעו תסמינים - ואז יש להיבדק מייד). אין חובת בידוד עד לבדיקה.

• אם התוצאה שלילית - פטור מבידוד.

• אם התוצאה חיובית - המשמעות היא אימות לקורונה, ויש להיכנס לבידוד עד להשגת החלמה.

שאר האוכלוסייה (עד גיל 60 ומי שאינם בסיכון)

יש לעשות בדיקת אנטיגן ביתית או בדיקת אנטיגן מוסדית / מפוקחת במקומות המאושרים על ידי משרד הבריאות. מומלץ לעשות את הבדיקה לאחר שעברו 72 שעות לפחות מהחשיפה למאומת (אלא אם הופיעו תסמינים - ואז יש להיבדק מייד). אין חובת בידוד עד לבדיקה.

- לאיתור מקומות שבהם ניתן לעשות בדיקת אנטיגן מוסדית.

• אם התוצאה שלילית - פטור מבידוד.

• אם התוצאה חיובית בבדיקה ביתית - יש לעשות בדיקת אנטיגן מוסדית.

• אם התוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן מוסדית - המשמעות היא אימות לקורונה, ויש להיכנס לבידוד עד להשגת החלמה.

טיפול בקטין או בחסר ישע שאומתו לקורונה

מלווים שחוסנו או שהחלימו המטפלים בקטין שטרם מלאו לו 12 שנים או בחסר ישע שאומתו לקורונה ישהו בבידוד עם המאומת למשך כל תקופת הבידוד שלו.

החל מהיום האחרון לבידוד עליהם לפעול לפי הנחיות חשיפה לחולה מאומת כפי שמפורט למעלה (בהתאם לקבוצה שאליה הם שייכים).

למידע נוסף באתר משרד הבריאות

חזרה למעלה

הנחיות למחוסנים או למחלימים שנחשפו לחולה מאומת

בידוד ללא מחוסנים / לא מחלימים בעקבות מגע הדוק עם חולה מאומת

בני 60 ויותר ואנשים בקבוצות סיכון

* קבוצות סיכון - לפי הגדרות משרד הבריאות

1. יש להיכנס לבידוד של 5 ימים לפחות (יום המגע האחרון עם המאומת הוא היום ה־1 לבידוד).

- הנחיות לבידוד בית

2. יש לעשות בדיקת PCR. מומלץ להיבדק לאחר שעברו 72 שעות ממועד החשיפה למאומת (אם הופיעו תסמינים, יש להיבדק מייד).

• אם התוצאה שלילית - ניתן לצאת מבידוד לאחר השלמת 5 ימי בידוד מלאים (כולל ימי הבידוד שעד ביצוע הבדיקה).

• אם התוצאה חיובית המשמעות היא אימות לקורונה, ויש להיכנס לבידוד של 5 ימים נוספים עד להשגת החלמה.

שאר האוכלוסייה (עד גיל 60 ומי שאינם בסיכון)

1. יש להיכנס לבידוד למשך 5 ימים לפחות (יום המגע האחרון עם המאומת הוא היום ה־1 לבידוד). 

- הנחיות לבידוד בית

מומלץ לעשות בדיקת אנטיגן ביתית לאחר שחלפו 72 שעות ממועד החשיפה (אם הופיעו תסמינים, יש להיבדק מייד).

יש לעשות בדיקת אנטיגן מוסדית החל מהיום החמישי לבידוד.

לאיתור מקומות שבהם ניתן לעשות בדיקת אנטיגן מוסדית.

- אם התוצאה שלילית - ניתן לצאת מבידוד.

- אם התוצאה חיובית המשמעות היא אימות לקורונה, ויש להיכנס לבידוד של 5 ימים נוספים עד להשגת החלמה.

טיפול בקטין או בחסר ישע שאומתו לקורונה

מלווים שלא חוסנו ושאינם מחלימים ומטפלים בקטין שטרם מלאו לו 12 שנים או בחסר ישע שאומתו לקורונה ישהו עם המאומת למשך כל תקופת הבידוד שלו. 

לאחר שהמאומת החלים עליהם להיכנס לבידוד נוסף ולפעול לפי הנחיות חשיפה לחולה מאומת כפי שמפורט למעלה (בהתאם לקבוצה שאליה הם שייכים).

למידע נוסף באתר משרד הבריאות

חזרה למעלה

הנחיות ללא מחוסנים או לא מאומתים שנחשפו לחולה מאומת

אילו מקרים נחשבים למגע הדוק עם חולה מאומת?

כך מגדיר משרד הבריאות את המושג "מגע הדוק":

• שהייה למשך 15 דקות במרחק של פחות משני מטרים מחולה מאומת.

• עבודה בסמוך לחולה קורונה מאומת או שהייה באותה הכיתה עם חולה קורונה מאומת.

• נסיעה יחד עם חולה קורונה מאומת בכל אמצעי תחבורה במרחק של עד שני מושבים ממקום החולה.

• מגורים במחיצת חולה קורונה מאומת (בני ביתו של החולה שגרים יחד עימו).

• כל מגע קרוב עם חולה מאומת שמעלה חשד להידבקות (כמו נשיקה, חיבוק או לחיצת יד), ללא קשר למשך הזמן שבו הייתה השהייה בסביבתו.

• חשיפה במוסד רפואי לחולה, ללא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות, כולל במקרים האלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה.

הייתם במגע הדוק עם חולה מאומת?

אם התשובה היא חיובית, והמגע היה בהתאם לאחד מהתרחישים שמופיעים למטה - עליכם להיכנס לבידוד. כאמור, הספירה של ימי הבידוד מתחילה מהמועד שבו היה המפגש האחרון עם החולה.

• מגע הדוק עם חולה מאומת ללא תסמינים
יש להיכנס לבידוד אם נפגשתם עם החולה ב־7 הימים שקדמו למועד שבו הוא עבר את בדיקת הקורונה שנמצאה חיובית.

מגע הדוק עם חולה תסמיני שלא ידוע מתי הופיעו התסמינים או שקיים ספק בנוגע לתאריך הופעתם
יש להיכנס לבידוד אם נפגשתם עם החולה במהלך 7 הימים שקדמו למועד שבו הוא עבר את בדיקת הקורונה שנמצאה חיובית.

מגע הדוק עם חולה תסמיני שידוע מתי החלו התסמינים
יש להיכנס לבידוד אם נפגשתם עם החולה במהלך 4 הימים שלפני הופעת התסמינים שלו.

מעקב אחרי המסלולים של חולי קורונה מאומתים.

חזרה למעלה

באילו מקרים נדרש בידוד גם למי שאינם מחוסנים או מחלימים וגם למי שמחוסנים ומחלימים?

בכל המקרים הבאים נדרשים מי שאינם מחוסנים או מחלימים להיכנס לבידוד, כמו גם מי שחוסנו או שהחלימו (אלא אם צוין אחרת):

חולים מאומתים

אם אתם מאומתים לקורונה, עליכם להיכנס מייד לבידוד ולפעול לפי ההנחיות.  

במקרים מסוימים לאחר חזרה מחו"ל

מי שאינם מחוסנים או מחלימים חייבים להיכנס לבידוד לאחר כל חזרה מחו"ל. מי שמחוסנים או מחלימים עשויים להידרש להיכנס לבידוד במקרים מסוימים. למידע מעודכן בנוגע לבידוד לאחר חזרה מחו"ל.  

לפני בדיקת קורונה (במקרים מסוימים)

במקרים מסוימים, אנשים שקיבלו הפניה לבדיקת קורונה צריכים לשהות בבידוד מרגע קבלת ההפניה ולפחות עד שהם מקבלים את תוצאות הבדיקה.

לאחר קבלת תוצאה חיובית-גבולית בבדיקת קורונה

אם תוצאת הבדיקה שלכם הייתה חיובית־גבולית, עליכם להיכנס לבידוד לפחות עד לקבלת תשובה מהבדיקה החוזרת.

אם התוצאה של הבדיקה החוזרת היא שלילית - אפשר לצאת מבידוד (אלא אם אתם נדרשים לבידוד מסיבה אחרת).

אם התוצאה חיובית או שוב חיובית־גבולית - אתם נחשבים לחולים מאומתים.

הופעה של תסמינים מחשידים לקורונה

מי שפיתחו תסמינים שאופייניים למחלת הקורונה (חום של 38 מעלות או יותר, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר או אובדן של חוש הטעם או של חוש הריח) נדרשים להיכנס לבידוד, לעשות בדיקת קורונה ולפעול לפי ההנחיות.

חום

אנשים עם חום של 38 מעלות או יותר צריכים לשהות בבידוד (גם אם לא נחשפו לחולה מאומת). ניתן לצאת מהבידוד לאחר שנמדד במשך יומיים רצופים חום של 37.5 מעלות או פחות או לאחר קבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR או אנטיגן מוסדי. יש למדוד חום פעמיים ביום.

מלווים של מי שאינם יכולים לשהות בבידוד לבדם
לכל המידע

חזרה למעלה  

האם ישנם מקרים שבהם אין חובה להיבדק או להיכנס לבידוד - גם אם היה מגע עם חולה מאומת?

כן.

מחלימים שנחשפו לחולה מאומת אבל עדיין לא עברו 60 יום מהמועד שבו קיבלו אישור החלמה - אינם מחויבים להיבדק או להיכנס לבידוד (למעט מחלימים שחוזרים מחו"ל).

חזרה למעלה  

איך אפשר לדווח על כניסה לבידוד?

דיווח על בידוד אפשרי באמצעות טופס און־ליין או במוקד הטלפוני 5400*.

מי שנמצאו מאומתים אינם צריכים לדווח על כניסה לבידוד.

שימו לב: אדם שאינו מדווח על כניסה לבידוד דינו מאסר של 6 חודשים או קנס בסך 3,000 שקלים.

חזרה למעלה  

שירותי ​רפואה מהבית
השירותים שלנו שאפשר לקבל אפילו מהכורסה
remote_online.jpg

הופניתי לבידוד, אבל לדעתי מדובר בטעות. מה עושים?

כל המידע בנוגע להגשת ערעור על כניסה לבידוד. 

שימו לב: בכל מקרה עליכם להישאר בבידוד עד לקבלת תשובה בנוגע לערעור.

חזרה למעלה

יש בבית אדם שצריך להיכנס לבידוד והוא אינו חולה מאומת. מהי המשמעות בעבור שאר האנשים שגרים בבית?

אם גר בבית אדם שנדרש להיכנס לבידוד בעקבות מגע עם חולה מאומת, שאר הדיירים בבית אינם צריכים להיכנס לבידוד ויכולים להמשיך בשגרת חייהם ללא כל מגבלה - בתנאי שמתקיים אחד מהתנאים הבאים:

• הם מחוסנים או מחלימים.

• הם אינם מחוסנים או מחלימים אך נשמרים כללי הבידוד בין המבודד לביניהם.

אם לא נשמרים כללי הבידוד בין מי שנדרשים לבידוד לבין שאר הדיירים (בהנחה שאינם מחוסנים או מחלימים) - כולם צריכים להיכנס לבידוד.

אם ישנם באותו הבית כמה אנשים שמחויבים בבידוד - הם יכולים לשהות יחד באותו החדר.

אם כל בני הבית נדרשים לבידוד, אין כל מגבלות מיוחדות בתוך הבית.

למידע נוסף באתר משרד הבריאות

חזרה למעלה

עוד מידע שיעזור לך​

• מספרי טלפון חיוניים
• רוצה לשוחח בטלפון עם רופא המשפחה שלך?
המדריך לחולי קורונה מאושפזים
בבידוד וסובלים מבעיה בשיניים?

באילו מקרים חריגים ניתן לצאת מבידוד?

רשימת המקרים המפורטת והדרכים להגשת בקשה ליציאה חריגה מבידוד.

חזרה למעלה

אני בבידוד ויש לי תור לטיפול רפואי שנקבע מראש, שלדעתי לא ניתן לדחות אותו.

במקרה כזה יש ליצור קשר עם הרופא שאמור לטפל בכם או עם מוסד הרפואי שבו נקבע הטיפול, להדגיש את המצב הרפואי - מבודד או חולה - ולפעול לפי ההנחיות. למידע נוסף

בכל מקרה, אם הופיעו חום או תסמינים נשימתיים (שמחשידים כי מדובר במחלת הקורונה) וכן בכל בעיה רפואית אחרת ההנחיה היא שלא ללכת למרפאה או לחדר מיון.

חזרה למעלה

ואם יש צורך בטיפול רפואי דחוף?

במקרים הדורשים טיפול דחוף שלא תוכנן מראש (כל טיפול שדחייתו עלולה לסכן את חיי המטופל או לפגוע באופן חמור בבריאותו, לרבות בבריאותו הנפשית) יש לעדכן את הצוות הרפואי שאליו פונים כי אתם נמצאים בבידוד או כי קיים חשד שאתם חולים מאומתים בקורונה.

בעת היציאה מבידוד יש לעמוד בכל תנאי המיגון הנדרשים. למידע נוסף.

חזרה למעלה

האם מותר לצאת מבידוד לבדיקת קורונה?

לצורך יציאה מבידוד לבדיקת קורונה אין צורך באישור מיוחד, אבל יש לפעול לפי הכללים הבאים:

• לעטות מסכה, למעט בזמן הבדיקה עצמה (בהתאם להנחיות הבודק).

• ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה ייעשו מהר ככל האפשר. אסור לעצור בדרך לכל מטרה אחרת. 

• אסור להשתמש בתחבורה ציבורית, למעט מונית. במקרה כזה לא ישהה במונית נוסע נוסף - למעט אנשים הגרים באותו מקום עם המבודד. האדם שנדרש לבידוד יישב במושב האחורי של הרכב כאשר גם הוא וגם הנהג עוטים מסכה וחלונות המונית פתוחים.

מדריך לבדיקת קורונה בכללית

חזרה למעלה

האם יש עונש על הפרת בידוד?

כן. מי שמחויבים בבידוד ושיצאו ממקום הבידוד ללא אישור דינם מאסר של 6 חודשים או קנס בסך 5,000 שקלים.

ניתן להטיל קנס על אחראי על קטין מתחת לגיל 12 שמתגורר עמו והפר בידוד.

משטרת ישראל עשויה לבקר בבתים של מבודדי בית כדי לוודא שאין הפרת בידוד.

לדיווח על הפרת בידוד בית.

חזרה למעלה

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש