חיפוש

dsdsdsd
משפחה יושבת על ספה בסלון ועושה יוגה

בידוד קורונה: תשובות לשאלות החשובות

מתי יש חובת בידוד? יש צורך בבידוד למחוסנים? כמה זמן צריך להיות בבידוד? איך ניתן לקצר את הבידוד ל־7 ימים? מהן ההנחיות לשוהים בבידוד ולילדים? וגם: הקנסות על הפרות

צוות אתר כללית

  

עוד לא התחסנת נגד קורונה? לזימון תור ללא סיסמה

  

שאלות שכיחות

האם מחוסנים ומחלימים חייבים בבידוד?
באילו מקרים יש להיכנס לבידוד?
כמה זמן צריך להיות בבידוד?
איך ניתן לקצר את הבידוד ל־7 ימים?
איך ניתן לדווח על כניסה לבידוד?
מהי המשמעות של אדם בבידוד על שאר הדיירים בבית?
האם מותר לצאת מבידוד לבדיקת קורונה?
מהו העונש על הפרת בידוד?

עוד מידע שיעזור לך
דיווח און־ליין על בידוד בעקבות חזרה מחו"ל
דיווח און־ליין על בידוד בכל שאר המקרים (כולל מגע עם חולה מאומת)
מידע מקיף על בידוד באתר משרד הבריאות

אתם מאומתים לקורונה? זה המדריך ליציאה מבידוד בשבילכם

מדוע יש צורך בבידוד בית?

המטרה של בידוד בית היא לעצור את שרשרת ההדבקה ולמנוע את התפשטותה של מחלת הקורונה בישראל.

האם מחוסנים ומחלימים חייבים בבידוד?

ככלל, בעלי תעודת התחסנות של משרד הבריאות או תעודת החלמה מקורונה אינם נדרשים להיכנס לבידוד, גם לאחר מגע הדוק עם חולה מאומת, למעט במקרים הבאים:

מקרה 1

• מחלימים ומחוסנים שמטפלים בילדים בגיל פחות מ־12 שנים או בחסרי ישע שהתברר כי הם חולים מאומתים - אם היו "במגע הדוק ומתמשך עימם", לפי הגדרת משרד הבריאות.

* חסר ישע, לפי הגדרת משרד הבריאות, הוא "מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו".

המחלים או המחוסן יוכל לסיים את הבידוד במועדים הבאים (אלא אם יש סיבה אחרת לבידוד):

א. אם לא שהה עם האדם המאומת לאורך כל תקופת הבידוד של המאומת - הוא יכול לצאת מבידוד אם קיבל תשובה שלילית בבדיקת PCR שנעשתה ביום השביעי מאז שנכנס לבידוד עם החולה המאומת או לאחריו, ובתנאי שהוא אינו שוהה עם החולה לאחר קבלת תוצאות הבדיקה.

ב. אם שהה עם המאומת לאורך כל תקופת הבידוד - הוא יכול לצאת מבידוד לאחר שהתקבלה תשובה שלילית בבדיקת קורונה שנערכה ביום האחרון לבידוד של החולה המאומת או לאחריו.

ג. לאחר שחלפו 14 ימים מהמועד שבו נכנס לבידוד עם החולה המאומת.

ד. אם קיבל אישור החלמה ממשרד הבריאות במהלך תקופת הבידוד על בסיס תוצאה חיובית בבדיקת PCR.

למידע נוסף על מלווים של מי שאינם יכולים להיות בבידוד לבדם

מקרה 2

• אם אתם מחוסנים או מחלימים ונמצאתם חיוביים בבדיקת קורונה - חובה עליכם להיכנס לבידוד (אם יש לכם תסמינים של קורונה - מומלץ להיבדק).

מקרה 3

• במקרים מסוימים בעקבות חזרה מחו"ל.

מקרה 4

• משרד הבריאות עשוי להורות למחוסנים ולמחלימים להיכנס לבידוד במקרים הבאים:

- אם הם היו במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של הנגיף או שקיים חשש ממשי שהוא נדבק בזן מסוכן עקב אירוע תחלואה חריג.

- אם הם היו במגע הדוק עם חולה מאומת והם עובדים דרך קבע במוסד שבו נמצאות אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, אוכלוסייה לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון לא יעיל בעבורה. 

- אם הם היו במטוס במגע הדוק עם חולה מאומת.

מומלץ לעקוב אחר הודעות משרד הבריאות בנוגע לקורונה

בדקו אם אתם זכאים לתעודת החלמה או לתעודת חיסון

חזרה למעלה

באילו מקרים מי שאינם מחוסנים או מחלימים חייבים להיכנס לבידוד?

1. חולים מאומתים

אם אתם מאומתים לקורונה יש להיכנס מייד לבידוד ולפעול לפי ההנחיות.  

2. מגע הדוק עם חולה מאומת (תלוי בסוג החולה שנחשפתם אליו ומתי נחשפתם)

אם הייתם במגע הדוק עם חולה מאומת בקורונה בהתאם לאחד מהתרחישים שמופיעים למטה (חולה תסמיני או א־תסמיני ומסגרת הזמן שבה נפגשתם), עליכם להיכנס מייד לבידוד.

חשוב לדעת: הספירה של ימי הבידוד מתחילה מהמועד שבו היה המפגש האחרון עם החולה.

כך מגדיר משרד הבריאות את המושג "מגע הדוק":

• שהייה במרחק של עד שני מטרים במשך 15 דקות לפחות עם חולה קורונה מאומת (אם זהות החולה המאומת אינה ידועה, שהייה של 15 דקות לפחות באותו החלל נחשבת למגע הדוק).

• עבודה בסמוך לחולה קורונה מאומת או שהייה באותה הכיתה עם חולה קורונה מאומת.

• נסיעה יחד עם חולה קורונה מאומת בכל אמצעי תחבורה במרחק של עד שני ממושבים ממקום החולה.

• מגורים במחיצת חולה קורונה מאומת (בני ביתו של החולה שגרים יחד עימו).

• כל מגע קרוב עם חולה מאומת שמעלה חשד להידבקות (כמו נשיקה, חיבוק או לחיצת יד עם חולה מאומת), ללא קשר למשך הזמן שבו שהיתם בסביבתו.

• חשיפה במוסד רפואי לחולה, ללא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות, כולל במקרים האלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה.

הייתם במגע הדוק עם חולה מאומת?

אם התשובה היא חיובית, והמגע היה בהתאם לאחד מהתרחישים שמופיעים למטה - עליכם להיכנס לבידוד. כאמור, הספירה של ימי הבידוד מתחילה מהמועד שבו היה המפגש האחרון עם החולה. 

מגע הדוק עם חולה מאומת ללא תסמינים
יש להיכנס לבידוד אם נפגשתם עם החולה ב־7 הימים שקדמו למועד שבו הוא עבר את בדיקת הקורונה שנמצאה חיובית. 

• מגע הדוק עם חולה תסמיני שלא ידוע מתי הופיעו התסמינים או שקיים ספק בנוגע לתאריך הופעתם
יש להיכנס לבידוד אם נפגשתם עם החולה במהלך 7 הימים שקדמו למועד שבו הוא עבר את בדיקת הקורונה שנמצאה חיובית.

• מגע הדוק עם חולה תסמיני שידוע מתי החלו התסמינים
יש להיכנס לבידוד אם נפגשתם עם החולה במהלך 4 הימים שלפני הופעת התסמינים שלו.

מעקב אחרי המסלולים של חולי קורונה מאומתים.

3. חזרה מחו"ל

למידע בנוגע לבידוד לאחר חזרה מחו"ל.  

4. קבלת מסרון

אנשים שקיבלו מסרון או הודעה קולית ממשרד הבריאות בנוגע לכניסה לבידוד חייבים להיכנס לבידוד (גם אם לא היו במגע הדוק עם חולה). הודעות איתור נשלחות לאנשים שהתברר כי היו במגע עם חולה מאומת במהלך 7 הימים שלפני המועד שבו הוא עבר את בדיקת הקורונה שנמצאה חיובית.

5. לפני בדיקת קורונה
במקרים מסוימים, אנשים שקיבלו הפניה לבדיקת קורונה צריכים לשהות בבידוד מרגע קבלת ההפניה ולפחות עד שהם מקבלים את תוצאות הבדיקה.

6. תוצאת חיובית-גבולית בבדיקת קורונה

אם תוצאת הבדיקה שלכם הייתה חיובית-גבולית יש להיכנס לבידוד לפחות עד לקבלת תשובה לבדיקה החוזרת.

אם התוצאה של הבדיקה החוזרת תהיה שלילית - תוכלו לצאת מבידוד (אלא אם אתם נדרשים לבידוד מסיבה אחרת).

אם התוצאה תהיה חיובית או חיובית-גבולית שוב - אתם נחשבים חולים מאומתים.

7. הופעה של תסמיני קורונה
מי שפיתחו תסמינים שאופייניים למחלת הקורונה (חום של 38 מעלות או יותר, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר או אובדן של חוש הטעם או של חוש הריח) בתוך 14 ימים מחשיפה לחולה מאומת, חייבים להיכנס לבידוד ולעשות בדיקת קורונה.

8. חום
אנשים עם חום של 38 מעלות או יותר צריכים לשהות בבידוד (גם אם לא נחשפו לחולה מאומת). ניתן לצאת מהבידוד לאחר שנמדד במשך יומיים רצופים חום של 37.5 מעלות או פחות או לאחר קבלת תוצאה שלישית בבדיקת PCR. יש למדוד חום פעמיים ביום.

חזרה למעלה

כמה זמן עליי לשהות בבידוד?

• מי שאינם מאומתים שהיו במגע הדוק עם חולה מאומת - עליכם לספור 14 ימים (כולל היום שבו התקיים המגע האחרון עם החולה המאומת או היום שבו חזרתם לישראל) ובחצות של היום ה־14 תוכלו לצאת מהבידוד.

לדוגמה, אם המגע האחרון היה ב־1 באוקטובר בשעה 22:00. במקרה כזה, ניתן לצאת מבידוד בחצות שבין ה־14 ל־15 באוקטובר.

תוכלו להיעזר במחשבון לחישוב ימי הבידוד של משרד הבריאות כדי לגלות את תקופת הבידוד גם במקרים של חזרה מחו"ל ושל תסמינים לקורונה.

עם זאת, ניתן לקצר את תקופת הבידוד ל־7 ימים לכל הפחות אם תעמדו בתנאים שמפורטים כאן למטה.

חזרה למעלה

תרשים יציאה מבידוד בעקבות חשיפה לחולה קורונה

באילו מקרים ניתן לקצר את תקופת הבידוד ל־7 ימים? איך עושים זאת?

מי שמצויים בבידוד בעקבות חשיפה לחולה מאומת או בעקבות חזרה מחו"ל יכולים לקצר את תקופת הבידוד ולצאת ממנו כבר לאחר 7 ימים (לפני כן ניתן היה לקצר את תקופת הבידוד ל־10 ימים)

קיצור הבידוד אפשרי בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

• התבצע דיווח על כניסה לבידוד (בעקבות חשיפה לחולה מאומת או בעקבות חזרה מחו"ל).

• התקבלו שתי תוצאות שליליות בבדיקת PCR בלבד (ולא בבדיקה מהירה או אחרת):

הבדיקה הראשונה צריכה להיעשות בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד.

הבדיקה השנייה צריכה להיעשות לכל המוקדם לפי הנוסחה הבאה: יום החשיפה האחרון לחולה המאומת + 6 ימים (ביום ה־7 לחשיפה). אם גם התשובה הזאת שלילית - ניתן לצאת מבידוד למחרת בחצות.

• חייב להיות הפרש של 24 שעות לפחות בין הבדיקה הראשונה לבדיקה השנייה.

• לא היו תסמינים מחשידים לקורונה במהלך כל ימי הבידוד (אם מופיעים תסמינים בשלב כלשהו במהלך הבידוד, אסור לקצר את תקופת הבידוד, ויש להיבדק שוב).

אם אתם עומדים בכל התנאים שמפורטים למעלה, תוכלו לצאת מבידוד עם קבלת התוצאה השלילית בבדיקה השנייה שעשיתם. 

תוכלו לחשב את תאריך היציאה מבידוד במחשבון הבידוד של משרד הבריאות

קבעו תור און־ליין לבדיקת קורונה.

חשוב לדעת
את בדיקות הקורונה ניתן לעשות ללא הפניה במתחמי כללית (יש להזמין תור) או במתחמי פיקוד העורף.

חזרה למעלה

איך מתחסנים לקורונה בכללית?

מי יכולים להתחסן? איך קובעים תור? איפה מתחסנים? המדריך המלא

אחות של כללית מחסנת איש צוות רפואי נגד קורונה

איך אפשר לדווח על בידוד?

דיווח על בידוד אפשרי באמצעות טופס און־ליין או במוקד הטלפוני 5400*.

דיווח און־ליין על בידוד בעקבות חזרה מחו"ל

דיווח און־ליין על בידוד בעקבות מגע עם חולה מאומת

מי שנמצאו מאומתים אינם צריכים לדווח על כניסה לבידוד.

שימו לב: אדם שלא מדווח על כניסה לבידוד דינו מאסר של 6 חודשים או קנס בסך 3,000 שקלים.

חזרה למעלה

קיבלתי הודעה שלפני שבוע באתי במגע עם חולה קורונה מאומת ושעליי להיכנס לבידוד של שבוע. מה ההיגיון בזה?

מדובר בצעד הגיוני ומחויב המציאות. ההנחה היא שאם נדבקת - תפתח תסמינים בתוך 14 יום (לרוב בתוך זמן קצר יותר, אבל לוקחים שולי ביטחון). 

אז נכון שבמהלך 7 הימים הראשונים שלאחר החשיפה (שלא היית מודע לה) ייתכן שחלית בלי לפתח תסמינים והדבקת אחרים (למשל, את בני ביתך או אנשים בסופרמרקט או במכולת), אך אין בכך כדי לשלול את הצורך בכניסה לבידוד ביתרת התקופה של 14 יום מרגע החשיפה.

ראשית, אין כל ודאות שהדבקת אחרים בשבוע הראשון לאחר החשיפה, ויש לצמצם את האפשרות שתדביק אותם בהמשך, דווקא כשאתה כבר מודע לכך שנחשפת.

שנית, גם אם כבר הדבקת אחרים, צריך להפחית ככל הניתן הדבקות פוטנציאליות נוספות. 

חזרה למעלה

שירותי ​רפואה מהבית
השירותים שלנו שאפשר לקבל אפילו מהכורסה
remote_online.jpg

הופניתי לבידוד, אבל לדעתי מדובר בטעות. מה עושים?

כל המידע בנוגע להגשת ערעור על כניסה לבידוד. 

שימו לב: בכל מקרה עליכם להישאר בבידוד עד לקבלת תשובה בנוגע לערעור.

חזרה למעלה

יש בבית אדם שצריך להיכנס לבידוד והוא אינו חולה מאומת. מהי המשמעות בעבור שאר האנשים שגרים בבית?

אם גר בבית אדם שנדרש להיכנס לבידוד בעקבות מגע עם חולה מאומת, שאר הדיירים בבית אינם צריכים להיכנס לבידוד ויכולים להמשיך בשגרת חייהם ללא כל מגבלה - בתנאי שמתקיים אחד מהתנאים הבאים:

• הם מחוסנים או מחלימים (*).

• הם אינם מחוסנים או מחלימים אך נשמרים כללי הבידוד בין המבודד לביניהם.

אם אותו אדם שנדרש לבידוד - למשל ילד - זקוק לנוכחות של בן משפחה במחיצתו, גם אותו בן משפחה נדרש להיות בבידוד למשך אותה התקופה שהילד נדרש אליה (אלא אם הוא מחוסן או מחלים *). 

אם לא נשמרים כללי הבידוד בין מי שנדרשים לבידוד לבין שאר הדיירים (בהנחה שאינם מחוסנים או מחלימים *) - כולם צריכים להיכנס לבידוד.

אם ישנם באותו הבית כמה אנשים שמחויבים בבידוד - הם יכולים לשהות יחד באותו החדר.

אם כל בני הבית נדרשים לבידוד, אין כל מגבלות מיוחדות בתוך הבית.

* החל מ־8 באוגוסט 2021: ישנה חובת בידוד גם למחוסנים ולמחלימים שמטפלים בילדים מתחת לגיל 12 או בחסרי ישע שנמצאו מאומתים ושאינם יכולים לשהות בבידוד לבדם.

חזרה למעלה

כל בני הבית נכנסו לבידוד משותף לאחר שאחד מאיתנו היה במגע הדוק עם חולה מאומת. במהלך הבידוד נעשתה לאותו אדם בדיקה והוא נמצא חיובי. מתי נוכל לצאת מבידוד?

כזכור, ספירת ימי הבידוד מתחילה ממועד החשיפה האחרון לחולה מאומת.

כלומר, אם לא שמרתם על תנאי הבידוד יש להמתין עד המועד שבו החולה המאומת ייחשב מחלים לפי הגדרות משרד הבריאות, ורק לאחר מכן להתחיל בספירה של ימי הבידוד של שאר בני הבית.

לדוגמה, אם יש בבית הורה שגר עם מספר ילדים מאומתים, ספירת הימים הבידוד שלו או שלה לקראת יציאה מבידוד תתחיל כאשר הילד האחרון ייחשב מחלים.

חולה מאומת יכול לסיים את הבידוד כאשר הוא נחשב מחלים.

הגדרת המועד להחלמה של חולה מאומת תלויה במאפייני המחלה. 

חזרה למעלה

עוד מידע שיעזור לך​

• מספרי טלפון חיוניים

• רוצה לשוחח בטלפון עם רופא המשפחה שלך?

המדריך לחולי קורונה מאושפזים

בבידוד וסובלים מבעיה בשיניים?

באילו מקרים חריגים ניתן לצאת מבידוד?

רשימת המקרים המפורטת והדרכים להגשת בקשה ליציאה חריגה מבידוד.

חזרה למעלה

אני בבידוד ויש לי תור לטיפול רפואי שנקבע מראש, שלדעתי לא ניתן לדחות אותו.

במקרה כזה יש ליצור קשר עם הרופא שאמור לטפל בכם או עם מוסד הרפואי שבו נקבע הטיפול, להדגיש את המצב הרפואי - מבודד או חולה - ולפעול לפי ההנחיות. למידע נוסף

בכל מקרה, אם הופיעו חום או תסמינים נשימתיים (שמחשידים כי מדובר במחלת הקורונה) וכן בכל בעיה רפואית אחרת ההנחיה היא שלא ללכת למרפאה או לחדר מיון.

חזרה למעלה

ואם יש צורך בטיפול רפואי דחוף?

במקרים הדורשים טיפול דחוף שלא תוכנן מראש (כל טיפול שדחייתו עלולה לסכן את חיי המטופל או לפגוע באופן חמור בבריאותו, לרבות בבריאותו הנפשית) יש לעדכן את הצוות הרפואי שאליו פונים כי אתם נמצאים בבידוד או כי קיים חשד שאתם חולים מאומתים בקורונה. בעת היציאה מבידוד יש לעמוד בכל תנאי המיגון הנדרשים. למידע נוסף.

חזרה למעלה

האם מותר לצאת מבידוד לבדיקת קורונה?

לצורך יציאה מבידוד לבדיקת אין צורך באישור מיוחד, אבל יש לפעול לפי הכללים הבאים:

• לעטות מסכה, למעט בזמן הבדיקה עצמה (בהתאם להנחיות הבודק).

• ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה ייעשו מהר ככל האפשר. אסור לעצור בדרך לכל מטרה אחרת. 

• אסור להשתמש בתחבורה ציבורית, למעט מונית (במקרה כזה המבודד יישב במושב האחורי של הרכב כאשר גם הוא וגם הנהג עוטים מסכה, וחלונות הרכב יישארו פתוחים).

• הבדיקה תיעשה במתחם "היבדק וסע" (דרייב אין), בתנאי שהנבדק אינו יוצא מהרכב; או בנקודת בדיקה שמיועדת למבודדים ושאפשר לצאת אליה ישירות מהרכב ברגל, ללא מפגש עם אנשים אחרים פרט למי שעושה את הבדיקה.

מדריך לבדיקת קורונה בכללית

חזרה למעלה

התחלתי בידוד בגלל חשיפה לחולה מאומת ועשיתי בדיקת קורונה שתוצאתה שלילית. האם אני יכול לצאת מבידוד?

מי שעשו בדיקת קורונה במהלך בידוד חייבים להשלים את תקופת הבידוד גם אם התוצאה שלילית. 

חזרה למעלה

האם יש עונש על הפרת בידוד?

כן. מי שמחויבים בבידוד ושיצאו ממקום הבידוד ללא אישור דינם מאסר של 6 חודשים או קנס בסך 5,000 שקלים.

ניתן להטיל קנס על אחראי על קטין מתחת לגיל 12 שמתגורר עמו והפר בידוד.

משטרת ישראל עשויה לבקר בבתים של מבודדי בית כדי לוודא שאין הפרת בידוד.

לדיווח על הפרת בידוד בית.

חזרה למעלה

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לך על כללית...

רוצה לשמוע טיפה?

צריך רק למלא את הטופס - אנחנו נעשה את השאר

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שימו לב שאתם מספקים בטופס זה מידע אישי ורגיש