חיפוש

dsdsdsd
הורים לא נשואים וגרושים: כך תקבלו מידע רפואי על ילדיכם

הורים לא נשואים וגרושים: כך תקבלו מידע רפואי על ילדיכם

אם הילדים חיים אצל אחד מההורים, איך יידע ההורה האחר אם משהו קרה? האם שני ההורים צריכים לאשר טיפולים כמו ניתוח ומתן תרופות מסוימות? מדריך להורים גרושים או לא נשואים לפי המלצות ועדה מקצועית של משרד הבריאות

צוות אתר כללית

צוות אתר כללית

בקיצור

01

כולנו רוצים לדעת שילדינו מקבלים את הטיפול הטוב ביותר: גם אם ההורים נפרדו, או אינם רשומים כנשואים, עדיין תוכלו, כמובן, לקבל מידע רפואי עליהם בעת הצורך.

02

ישנם מקרים שבהם יודיעו לך באופן יזום: אם תבקש שיעדכנו אותך בכל שינוי במצבו הבריאותי של הילד, וגם במקרים נוספים לפי שיקול דעת של מטפל מקצועי.

03

ומי יאשר את הטיפולים הרפואיים? לרוב יוצאים מנקודת הנחה שהסכמתו של הורה אחד לטיפול כלשהו, מהווה את ההסכמה גם של ההורה השני. במקרים מיוחדים, נדרשת הסכמת שני ההורים.

מרגע שהבן או הבת שלכם נולדים אתם דואגים להם ומטפלים בהם כך שיקבלו את היחס הטוב ביותר. זה כולל גם מידע רפואי וטיפול, כשצריך.

תוכן העניינים
איך יכול הורה פרוד או גרוש לקבל מידע רפואי על הילד הקטין שלו?
אז איך פונים למרפאה לקבל את המידע?
ומה לגבי כרטיס מגנטי?
ומה קורה אם התגרשנו, או אם הקמנו משפחה מבלי להינשא ברבנות?
ומה אם הילדים לא אצלי?
אם, חלילה, אחד מילדיי חולה, יודיעו לי?
כשהילד זקוק לטיפול רפואי - מי מההורים מאשר את הטיפול?

איך יכול הורה פרוד או גרוש לקבל מידע רפואי על הילד הקטין שלו?

המחוקק קבע כי כל הורה זכאי לקבל את המידע הזה, ובתנאי שיגיש בקשה מתאימה בכתב. וכך נקבע בסעיף 18 (ב) (2) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962:
"גוף המנוי בתוספת לחוק זה ואינו מנוי בתוספת לחוק עדכון כתובת, המחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע להורה בעניין ילדו הקטין, שקיבל מהורה של קטין הודעה בכתב על רצונו לקבל את המידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר, ימסור את המידע גם להורה המבקש".

אז איך פונים למרפאה לקבל את המידע?

יש לשלוח את הבקשה במייל או במכתב בדואר רגיל לכתובת של מרפאת האם שבה מטופל הילד המבוטח. לחיפוש כל כתובות המרפאות שלנו בכללית לחץ/י כאן.

בנוסף, משרד הבריאות הוציא חוזר בנושא המפרט את זכויות ההורים הגרושים, או אלה שאינם נשואים ביחס לילדיהם. לצפייה בחוזר לחץ/י כאן. 

ומה לגבי כרטיס מגנטי?

כשילדיכם נולדים הם נרשמים אוטומטית תחת התיק הרפואי שלכם, כך שגם האם וגם האב יכולים לראות את הפרטים הרפואיים של הילדים, לזמן עבורם תורים ולקבל עליהם מידע, עד גיל 18, שבו הילדים מקבלים תיק רפואי משלהם. 

בין אם אתם לקוחות כללית או לא, לכל הורה יש את הזכות להנפיק ולהחזיק בכרטיס מגנטי של הילד. את הכרטיס מנפיקים במרפאה. לצפייה בחוזר משרד הבריאות בנושא לחץ/י כאן.
בחזרה למעלה

ומה קורה אם התגרשנו, או אם הקמנו משפחה מבלי להינשא ברבנות?

לפי הנחיות משרד הבריאות על פי החוק על כל מטפל חלה החובה לתת מידע לכל אחד מההורים על פי פנייתו.

תמיד?
אלא אם כן ידוע למטפל על קיומו של צו בית משפט שמונע זאת, או ששולל את אפוטרופסותו של ההורה.
בחזרה למעלה

ומה אם הילדים לא אצלי?

זה לא משנה: קביעת משמורת פיזית או עיקרית אצל אחד ההורים לא שוללת את זכות ההורה השני לקבל מידע על ילדיו.
בחזרה למעלה

אם, חלילה, אחד מילדיי חולה, יודיעו לי?

מתן מידע להורה שאינו נוכח ואינו מלווה את הטיפול באופן אישי יתקיים על פי שיקול דעתו של איש המקצוע שמוגדר כמטפל (רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג וכו') בהתאם לנהלים ולהנחיות. במידת הצורך ההחלטה תיעשה בשיתוף גורם מוסמך – פקידת סעד או ועדת אתיקה.

יש כמה מצבים שמומלצים על ידי ועדה מטעם משרד הבריאות לשיתוף יזום של הורה שאינו נוכח במידע רפואי:

• מצבים שבהם נדרשת חלוקת הנטל בין שני ההורים, למשל: טיפול רפואי ביתי ממושך במחלות כרוניות, אשפוז ארוך, הליך שיקומי ממושך, או אם ההורה המטפל שחוק מאוד.

• מצבים שבהם התקשורת בין הצוות הרפואי להורה המלווה-הנוכח לא מספקת, למשל: התרשמות הצוות שההורה המלווה אינו מבין את חומרת המחלה או שאינו מסוגל לספק תמיכה וטיפול לילד.

• מצבים שבהם חוסר תקשורת בין ההורים עשוי לסכן את הילד, למשל: אי העברת מידע בין ההורים על שינוי מינון או טיפול רפואי שניתן לילד שסובל ממחלה כרונית.

• הפניית הילד לטיפול נפשי, או פנייה עצמאית של ילד לבד או עם הורה מלווה לטיפול כזה.

• מצבים שבהם לפי התרשמותו המקצועית של הצוות, ההורה המלווה משתמש בטיפול הרפואי בילד כאמצעי למאבק בהורה השני, באופן שמסכן את שלום הילד. במקרה כזה יעורב גם פקיד סעד.

• מצבים שבהם ההורה שאינו נוכח פנה באופן ישיר ומפורש וביקש ליידע אותו על כל טיפול.
בחזרה למעלה

כשהילד זקוק לטיפול רפואי - מי מההורים מאשר את הטיפול?

על פי החוק, החובה לפעול בהסכמה בעניין הילדים חלה על ההורים, אך ישנה הנחה חזקה שהורה אחד הסכים לפעולת ההורה השני, כל עוד לא הוכח ההיפך. כמו כן, החוק מתיר להורה אחד לפעול על דעת עצמו בעניין שאינו סובל דיחוי.

אם אתם גרושים, פרודים, לא נשואים וכו' חלה החובה על ההורה שבידו המשמורת על הילד ליידע את ההורה השני ולשתף אותו בהחלטות לגבי הטיפול הרפואי שניתן לילדכם המשותף, אלא אם בית משפט קבע אחרת.

עם זאת, על הצוות הרפואי חלה חובה לקבל הסכמה מדעת תקיפה לטיפול רפואי בכל מטופל, ולשם קיום חובה זו לפעמים אין די בהסתמכות על "חזקת ההסכמה" שבחוק.

אלו ההמלצות של הוועדה מטעם משרד הבריאות בנוגע לשיתוף יזום של הורה שאינו נוכח בקבלת ההחלטה על הטיפול הרפואי:

• במקרים דחופים, שהם עניין שאינו סובל דיחוי – אפשר להסתפק בהסכמתו של הורה אחד. צריך ליידע בדיעבד את ההורה השני, לפי הכללים לייזום מתן מידע לעיל.

• כשמדובר בטיפול שגרתי מותר להסתפק בקבלת הסכמה של אחד ההורים, אלא אם כן ידוע לצוות המטפל על התנגדותו של ההורה השני לטיפול, או לסוג הטיפול.

• בטיפול שאינו שגרתי, למשל: ניתוח, טיפול נפשי, אשפוז, מתן תרופות נרקוטיות/טוקסיקה וכו', כדי להיטיב את הטיפול בילד ייעשה מאמץ לקבל את הסכמת שני ההורים, ובתנאי שעל פי שיקול דעתו של איש המקצוע, ההמתנה לקבלת הסכמה משניהם לא תפגע במטופל.

• במקרים שבהם ההורה שאינו נוכח פנה באופן ישיר ומפורש למוסד הרפואי וביקש לקבל את הסכמתו על כל טיפול - בתנאי שעל פי שיקול דעתו של איש המקצוע ההמתנה לקבלת הסכמה משני ההורים לא תפגע במטופל.
בחזרה למעלה

הצטרפות לכללית

הצטרפות לכללית

יש לנו ים של דברים לספר לכם על כללית...

רוצים לשמוע טיפה?

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם

הצטרפות לכללית - אתר חדש

מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

שדות חובה

 

שים לב שאתה מספק בטופס זה מידע אישי ורגיש